0

giáo án ngữ văn lớp 9 cả năm

262 648 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 20:43

Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai Ngày soạn: 13/8/2013 Ngày dạy:16,17 /8/2013 Tit: 1,2 V n b n Phong cách Hồ Chí Minh A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: 1.Kin thc:Giỳp HS : - Thy c v p trong phong cỏch H Chớ Minh l s kt hp hi ho gia truyn thng v hin i, dõn tc v nhõn loi, thanh cao v gin d. 2.K nng: Rốn luyn k nng tỡm hiu vn bn nht dng, vn ngh lun. - Tớch hp KNS :- Trình bày trao đổi nội dung văn bản, xỏc nh mc tiờu phn u theo phong cỏch H Chớ Minh trong bi cnh hi nhp quc t. - Tớch hp t tng HCM : Xỏc nh giỏ tr bn thõn t vic tỡm hiu v p phong cỏch H Chớ Minh( kt hp tinh hoa vn húa truyn thng và hiện đại,dõn tc v nhõn loi):lũng yờu kớnh, t ho v Bỏc, HS cú ý thc tu dng, hc tp, rốn luyn theo gng Bỏc B P HNG PHP . - Phõn tớch gi tỡm, nờu vn , bỡnh ging, phỏt vn m thoi. - ng nóo, khn ph bn, mnh ghộp, s t duy. C- CHUN B - Giáo viên: Tranh ảnh, bài viết về nơi ở, và nơi làm việc của Bác. Cuốn sách Bác Hồ kính yêu - Học sinh: Su tầm tranh ảnh, bài viết về nơi ở và làm việc của Bác. D. Tiến trình các hoạt động 1-Ôn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số HS 2-Kiểm tra - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập cho môn học của học sinh. - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới: Hoạt động 1: Khởi động - !" - #$ %& * Giới thiệu bài: Bác Hồ của chúng ta không những là nhà yêu nớc, nhà cách mạng vĩ đại mà Ngời còn là một trong 3 bậc tài danh đợc công nhận là Danh nhân văn hoá Thế giới.Vẻ đẹp văn hoá chính là nét nổi bật trong phong cách HCM. ở các lớp dới các em đã đợc tìm hiểu một số văn bản viết về Hồ Chí Minh, giờ hôm nay với văn bản Phong cách Hồ Chí Minh chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phong cách sống và làm việc của Bác. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt * Hoạt động 2: Đọc,Tìm hiểu chung - Mc tiờu: HS c bc u tip cn vn bn v hiu c t khú,tỏc gi tỏc phm, phng thc biu t, b cc. - Phng phỏp : Phỏt vn m thoi. Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 1 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai -Thời gian : 20 phút H: Hãy giới thiệu về tác giả Lê Anh Trà ? a. Hoạt động cá nhân. -> Giới thiệu về tác giả I. Đọc,Tìm hiểu chung %' ( Lê Anh Trà H: Nêu xuất xứ của văn bản? - Phát biểu. )' * * Xuất xứ: Trích trong Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị.(1990) H: Hãy nêu cách đọc văn bản ? -> Đọc đúng, diễn cảm, thể hiện sự kính trọng đối với Bác. * Đọc , tìm hiểu chú thích - GV đọc mẫu - 2 HS đọc -> nhận xét. H: Hớng dẫn HS tìm hiểu các chú thích 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 ? -> Tìm hiểu các chú thích giáo viên đã hớng dẫn VB đợc viết theo thể loại nào? hs trả lời * Thuộc văn bản nhật dụng ?PTBĐ chính của vb? ? V/bản đề cập đến vấn đề gì? -Trả lời * PTBĐ:tự sự +nghị luận * Chủ đề: Sự hội nhập với thế giới và trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc H: Văn bản có thể chia làm mấy phần ? Nêu nội dung từng phần ? - Theo dõi sgk -> phát hiện + P1: Từ đầu hiện đại Vẻ đẹp trong p/cách văn hóa. - P2 : Còn lại : Nét đẹp trong lối sống HCM. * Bố cục: 2 phần Hoạt động 3: Hớng dẫn HS tìm hiểu văn bản. . Hớngdẫn tìm hiểu chi tiết văn bản. - Mục tiêu: HS nắm đợc giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản - Phơng pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, so sánh, đối chiếu. - Thời gian:40 phút ?Thế nào là cđ đầy truân chuyên ? ?Dựa vào những hiểu biết cđ hoạt động của Bác ,em hãy tóm tắt ngắn gọn quá trình ra đi tìm đờng cứu nớc của Ngời? -hs giải nghĩa -1 em phát biểu-em khác bổ sung (Năm 1911 Ngời ra đi với 2 bàn tay trắng,sang các nớc P,Đ,Thái Lan làm đủ mọi nghề,đến Liên Xô Ngời gặp CN Mác Lê Nin ) II. Đọc - hiểu văn bản. %' +, - ./ 0$1234 ' - Ngời hiểu biết sâu rộng nền văn hóa của các nớc H: ?Trong cuộc đời -Phát hiện ( dựa vào sgk) Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 2 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai h/động cm, Bác đã lĩnh hội đợc vốn tri thức văn hóa nhân loại ntn? ? Vì sao Ngời có vốn v/ hóa sâu rộng nh vậy? (Những năm ở nớc ngoài: bác làm phụ bếp, rửa ảnh, quét tuyết ) ( Trong cuộc đời hoạt động CM, HCM đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá). - Ngời hiểu biết sâu rộng nến văn hóa của các nớc châu á,Âu, Phi, Mĩ (Nói, viết thạo nhiều thứ tiếng) : Nắm vững phơng tiện giao tiếp là ngôn ngữ. + Làm nhiều nghề khác nhau (Qua công việc mà học hỏi) châu á,Âu, Phi, Mĩ ?Cách tiếp xúc văn hóa của Ngời có gì đặc biệt? ? Ngời đã tiếp thu tinh hoa văn háo nớc ngoài ntn? ? Thế nào là tiếp thu có chọn lọc? + Chủ động học hỏi, tìm hiểu đến mức uyên thâm - Tiếp thu có chọn lọc văn hóa nớc ngoài (Tiếp thu cái hay, cái đẹp, phê phán cái tiêu cực) ->Chủ động tiếp thu v/hóa nhân loại, không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. - Tiếp thu có chọn lọc văn hóa nớc ngoài -> HCM tiếp thu tinh hoa văn hoá dựa trên nền tảng văn hoá dân tộc H: Em hiểu nh thế nào về sự nhào nặn của nguồn văn hoá quốc tế và văn hoá dân tộc của Bác? ?Nhận xét nghệ thuật sử dụng trong đoạn văn này? - Đó là sự đan xen kết hợp bổ sung sáng tạo hài hoà hai nguồn văn hoá trong tri thức văn hoá HCM. - Dùng NT )( kết hợp kể với lời bình ? Em hiểu gì về vẻ đẹp ở p/cách văn hóa trong con ngời Hồ Chí Minh? -Thảo luận -> phát biểu =>Văn hóa dân tộc + văn hóa nhân loại -> p/cách văn hóa Hồ Chí Minh GV: Đó là kiểu mẫu của tinh thần tiếp nhận văn hoá ở HCM: biết thừa kế và phát triển các giá trị văn hoá. H: Theo dõi phần hai, nêu nội dung chính ? - Phát biểu nội dung chính )'56-7 0$1234' H: ở cơng vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà n- ớc, Chủ tịch HCM có lối sống nh thế nào? ?Em có nhận xét gì về lối sống ấy của Ngời? - Suy nghĩ ,thảo luận theo nhóm -> trả lời. - Nơi ở, nơi làm việc: nhà sàn - Trang phục: quần áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đôi dép lốp - Nơi ở, nơi làm việc:đơn sơ - Trang phục:giản dị Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 3 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai GV: yêu cầu hs treo tranh su tầm về nơi ở,nơi làm việc của Bác-gv đa ra tranh về khu nhà sàn-Phủ Chủ Tịch (Hà Nội) - T trang: chiếc va li con. - Ăn uống: cá kho, rau luộc, da ghém, cà muối cháo hoa -Cả lớp quan sát-nhận xét -Ăn uống:Đạm bạc => Li sng ca Bỏc bỡnh d, trong sỏng . H: Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để nói về lối sống của Bác ? Tác dụng ? - Nghệ thuật: đối lập -làm nổi bật vẻ đẹp trong lối sống của Bác: Giản dị, thanh cao - Nghệ thuật đối lập -làm nổi bật vẻ đẹp trong lối sống của Bác > Giản dị và thanh cao, sang trọng. H: Vì sao có thể nói lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao ? 89!:;(<== :>:?0$@#A .(BC :; ( A D < : # 9!<<==E./ F G H$ I *J -<A( KA' -> Sống có văn hoá H: Em đã học văn bản nào nói về lối sống giản dị của Bác ? GV:Kể câu chuyện về đức tính giản dị của Bác -Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ngắm trăng, Tức cảnh Pác Bó - Thảo luận H: ở phần cuối văn bản, tác giả đã so sánh lối sống của Bác với Nguyễn Trãi và NBK. Theo em có điểm gì giống và khác giữa lối sống của Bác và các vị hiền triết ? ? Sự khác nhau đó tạo nên điều gì? - Thảo luận - trả lời. + Giống: Giản dị, thanh cao. + Khác: Bác gắn bó chia sẻ khó khăn cùng nhân dân, cùng CM. (kết hợp giữa t/thống dân tộc hiện đại) - Bác có phong cách riêng => Nét đẹp của lối sống rất dân tộc, rất Việt Nam tạo ra phong cách HCM. Hot ng 3: Hng dn phn ghi nh. - Mc tiờu: HS nm c kin thc c bn ca vn bn . - Phng phỏp :c hiu nờu vn , phỏt vn m thoi. -Thời gian : 12 phút H: Từ việc tìm hiểu văn bản Phong cách HCM, hãy nêu nội dung v/b ? on vn bn Phong cỏch H Chớ Minh, , ó cung cp thờm nhng hiu bit v Bỏc ca chỳng ta ? Nhận xét khái quát. - ND: Vẻ đẹp của phong cách HCM sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. III/Tổng kết 1.Ngh thut +Kt hp gia k v bỡnh lun. +Chn lc nhng chi tit tiờu biu. H: Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào - NT: + Kết hợp giữa kể và bình luận. +S dng ngh thut i Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 4 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai để làm nổi bật vẻ đẹp phong cách HCM ? (+ Vĩ nhân><giản dị, gần gũi +Dân tộc >< nhân loại) + Sử dụng n/thuật đối lập +Lựa chọn chi tiết tiêu biểu +Biện pháp so sánh :K/ định sự giản dị tột bậc gợi tới các vị hiền triết x- a lp , so sỏnh. 2. Ni dung *Vn vn húa sõu sc , Kt hp dõn tc vi hin i , cỏch sng bỡnh d trong sỏng -phong cỏch y va mang v p ca trớ tu va mang v p ca o c. H: Nêu một vài biểu hiện mà em cho là sống có VH - Gọi 1 HS đọc nội dung ghi nhớ sgk T8 1. HS tự bộc lộ. -1 HS đọc LM:7N * Luyện tập (10p) ? Nêu những suy nghĩ của em về Bác sau khi học xong bài? - Tự hào, cảm phục, kính yêu Bác -> Học tập, tu dỡng làm theo gơng Bác ? Nhận thức của em về cuộc v/động Học tập - Tổ chức cho HS tìm-kể chuyện, đọc thơ, hát về đức tính giản dị của Bác - HS kể chuyện - Thơ : +Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị + Bác để tình thơng + Đôi dép BHồ 4. Củng cố: (5p) LOP0=Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng.( bảng phụ ) -ý nào nói đúng nhất đặc điểm cốt lõi của phong cách HCM đợc nêu trong bài viết? A.Biết kết hợp hài hoà giữa bản sắc văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. B.Có sự thừa kế vẻ đẹp trong cách sống của các vị hiền triết xa. C.Am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân trên thế giới. - Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách HCM, tác giả đã không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? A.Kết hợp giữa kể và bình luận. C. Sử dụng phép nói quá. B.Sử dụng phép đối lập. D. So sánh và sử dụng nhiều từ Hán Việt. 5/ H ớng dẫn học và làm bài ở nhà: (2p) - Hiểu nội dung, nghệ thuật của văn bản. - Su tầm những mẩu chuyện , tranh ảnh về Bác. - Chuẩn bị tiết Các phơng châm hội thoại : tìm hiểu VD sgk. + Phơng châm về lợng + Phơng châm về chất Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 5 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai Ngày soạn: 16/8/2013 Ngày dạy: 19 /8/2013 Tiết 3: C C PH NG CH M H I THOI A- Mục tiêu cần đạt : Học xong bài này, học sinh có đợc: 1- Kiến thức - Nắm đợc nội dung phơng châm về lợng và phơng chậm về chất. - Biết vận dụng những phơng châm này trong giao tiếp. 2-K nng: Rốn luyn k nng giao tip. * GDKN SNG : trỡnh by suy ngh, ý tng, trao i v c im, cỏch giao tip m bo cỏc phng chõm hi thoi B. Phng phỏp - Phõn tớch qui np, nờu vn , phỏt vn m thoi. - ng nóo, khn ph bn, mnh ghộp. C- Chuẩn bi: - Giáo viên: Đọc kĩ những lu ý sgv, sgk -Các mẫu khác trong sách bài tập trắc nghiệm - Học sinh: chuẩn bị bài theo yêu cầu D. Tiến trình các hoạt động 1- ổ n định tổ chức: 2-Kiểm tra bài cũ: ?Thế nào là hành động nói? Thế nào là lợt lời trong hội thoại? * Kể lại chuyện Lợn cới, áo mới ? Xác định lời của các nhân vật trong truyện ? 3-Bài mới : Hoạt động 1: khởi động - Mục tiêu: tạo tâm thế,định hớng cho hs - Phơng pháp : thuyết trình - Thời gian : 1phút Trong chơng trình ngữ văn lớp 8, các em đã đợc tìm hiểu về vai XH trong hội thoại, lợt lời trong hội thoại. Để hoạt động hội thoại có hiệu quả, chúng ta cần nắm đợc t tởng chỉ đạo của hoạt động này, đó chính là phơng châm hội thoại. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung * Hoạt động 2: H/dẫn hs tìm hiểu ph/châm về lợng. Mc tiờu: HS nm c khỏi nim phng chõm v lng. Phng phỏp : - Phõn tớch qui np, nờu vn , phỏt vn m thoi. Thời gian :8phút - GV: treo bảng phụ VD. - Đọc ví dụ. I. Ph ơng châm về l - ợng. * Ví dụ 1 H: Hãy giải thích nghĩa của từ bơi (trong văn cảnh ) ? -> Suy nghĩ -> trả lời. Câu trả lời không mang lại nội dung An H: Khi An hỏi học bơi ở - Câu trả lời không mang lại Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 6 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai đâu mà Ba trả lời ở dới n- ớc thì câu trả lời có đáp ứng điều An muốn biết không ? Vì sao ? nội dung An muốn biết vì trong nghĩa của từ bơi đã có ở dới nớc. cần biết ( thiếu) H: Theo em bạn Ba cần trả lời nh thế nào? - Nói rõ địa điểm cụ thể ( ao, sông, hồ, bể bơi ) H: Từ đó em rút ra bài học gì về giao tiếp? - Rút ra nhận xét. -> Không nên nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi. *Y/c HS đọc vd2 - Đọc ví dụ 2. * Ví dụ 2: Truyện c- ời:Lợn cới, áo mới H: Vì sao truyện lại gây cời? - Vì các nhân vật nói nhiều hơn những gì cần nói Câu trả lời của các nhân vật thừa n/dung H: Hai nhân vật đó chỉ cần hỏi và trả lời nh thế nào? - Anh có lợn cới: Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không? - Anh có áo mới: Tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. H: Từ câu chuyện cời em hãy cho biết khi giao tiếp ta cần tuân thủ yêu cầu gì? - Nhận xét -> Không nên nói nhiều hơn những gì cần nói. H: Từ hai tình huống giao tiếp trên em rút ra nhận xét gì? - Khái quát lại bài học. * Y/c hs đọc ghi nhớ * Vận dụng ph/châm về l- ợng phân tích lỗi (làm miệng). a. Thừa cụm từ nuôi ở LM:7Q' - Hớng dẫn HS làm bài tập 1 trang 9. * Hoạt động 3: Hớng dẫn hs tìm hiểu ph/châm về chất. - Mc tiờu: HS nm c khỏi nim phng chõm v cht. - Phng phỏp : Phõn tớch qui np, nờu vn , phỏt vn m thoi. - Thời gian :8phút * Treo ví dụ (bảng phụ). - HS đọc ví dụ. II. Ph ơng châm về chất.L +4 K Truyện cời: Quả bí khổng lồ H: Truyện Quả bí khổng lồ phê phán điều gì? - Phê phán tính nói khoác. H: Nói khoác là nói nh thế nào? - Nói không đúng sự thật. -> Không nên nói H: Nh vậy trong giao tiếp có điều gì cần tránh? - HS rút ra nhận xét . - Đa tình huống. - Nghe, xác định. H: Nếu không biết chắc vì sao bạn mình nghỉ học thì em trả lời với thầy cô là bạn ấy nghỉ học vì ốm có nên không? -> không nên - Đừng nói những điều mình không có bằng chứng xác thực. Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 7 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai H: Khi giao tiếp cần chú ý điều gì? - Rút ra nhận xét. H: Từ hai tình huống trên em rút ra yêu cầu gì trong giao tiếp? -> Khái quát. - Đọc ghi nhớ. LM:7%R. 1ST: Hớng dẫn HS luyện tập. Mc tiờu: Cng c cho HS 2 phng chõm v lng v cht. Phng phỏp : Nờu vn , phỏt vn m thoi. Thời gian: 15 phỳt * Y/c hs đọc btập - Đọc yêu cầu bài tập 2 . III. Luyện tập. * Bài tập 2 / 11. H: Hãy chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống? - Lên bảng làm bài. - Nhận xét a. Nói có sách, mách có chứng. b. Nói dối. c. Nói mò. H: Các từ ngữ trên chỉ những cách nói liên quan đến một phơng châm hội thoại: Đó là phơng châm hội thoại nào? - Trả lời. - Đọc y/c bài tập 4/11 sgk. * Bài tập 4 / 11. - GV chia lớp thành hai nhóm. - GV đa đáp án. - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, làm bài. - Gọi HS lên bảng làm bài tập củng cố. -> nhận xét. - Nhóm 1: Phần a. - Nhóm 2: Phần b. -> Thảo luận -> Trình bày. - HS đối chiếu đáp án và nhận xét. - HS lên bảng, làm bài, nhận xét . - HS lên bảng làm bài ( bảng phụ ) a. Để đảm bảo phơng châm về chất, ngời nói phải dùng cách nói trên nhằm báo cho ngời nghe biết tính xác thực của thông tin mà mình đa ra cha đợc kiểm chứng. b. Để đảm bảo phơng châm về l- ợng, ngời nói dùng cách nói đó nhằm báo cho ngời nghe biết việc nhắc lại nội dung cũ là do chủ ý của ngời nói. * Bài tập bổ sung : Xây dựng một đoạn hội thoại (gồm hai cặp thoại) trong đó phải đảm bảo phơng châm về chất, l- ợng. 4/Củng cố:: Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng cho câu hỏi sau: Thế nào là phơng châm về lợng trong hội thoại? A. Khi giao tiếp đừng nói những điều mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực. B. Khi giao tiếp cần nói đúng đề tài giao tiếp, không lạc sang đề tài khác. *Lu ý:Đôi khi ngời nói phải u tiên cho một PCHT hoặc 1 y/c khác quan trọng hơn .VD:Ngời chiến sĩ bị tra tấn bắt khai->phải nói dối hoặc không biết. 5. H ớng dẫn học và làm bài ở nhà : - Làm bài tập 3,5 / 11 ( Bài 5 cần đọc kĩ yêu cầu -> giải thích nghĩa TN ) - Chuẩn bị tiết Sử dụng một số biện pháp NT trong văn bản thuyết minh : đọc VD và trả lời câu hỏi sgk. Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 8 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai 5!%U7N7)R%V5!K!%Q)%7N7)R%V Tiết 4 - Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh A. Mục tiêu cần đạt : Học xong bài này, học sinh đạt đợc: - Hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, làm cho văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn. - Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh. B. Phng phỏp - Phõn tớch qui np, nờu vn , phỏt vn m thoi, h thng húa, thc hnh luyn tp. - ng nóo, mnh ghộp C: Chuẩn bị - Giáo viên: + Đọc kĩ lu ý sgv + Tranh ảnh về Vịnh Hạ Long - Học sinh: + Trả lời câu hỏi + Ôn các kiến thức về VB thuyết minh lớp 8, su tầm tranh ảnh VHL C. Tiến trình các hoạt động 1-Ôn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số: 2-Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ. - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới Hoạt động 1: khởi động - Mục tiêu: tạo tâm thế,định hớng cho hs - Ph ơng pháp : thuyết trình - Thời gian : 1phút ở lớp 8, các em đã đợc học và vận dụng văn bản thuyết minh, giờ học này chúng ta tiếp tục tìm hiểu và vận dụng kiểu văn bản này ở một yêu cầu cao hơn, đó là: Để văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn và bớt khô khan thì cần sử dụng một số biện pháp nghệ thuật. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 1S): Hớng dẫn học sinh tìm hiểu một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Mục tiêu: hs nắm đợc một số biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, miêu tả , kể khi thuyết minh - Ph ơng pháp : vấn đáp thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề - Thời gian : 14phút H: Nhắc lại văn bản thuyết minh là gì ? * Hệ thống lại kiến thức. -> Là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về các hiện tợng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phơng thức trình bày, giới thiệu, giải thích. I. Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. %'WP./X(. Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 9 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai H: Nêu đặc điểm chủ yếu của văn bản thuyết minh ? - Tri thức khách quan, phổ thông. H: Các phơng pháp thuyết minh thờng dùng? -> Liệt kê, định nghĩa, phân loại, nêu ví dụ, so sánh )'+/X(!E YKS=XI IP' - Đọc VB Hạ Long- Đá và Nớc ? - Đọc * Ví dụ: Văn bản: Hạ Long - Đá và Nớc H: Văn bản này thuyết minh đặc điểm của đối tợng nào? - Đối tợng Hạ Long - Đá và nớc. - Đối tợng: vẻ đẹp của Hạ Long ( Sự kì lạ vô tận của Hạ Long là do Đá và Nớc tạo nên) H: VB có cung cấp đợc tri thức khách quan về đ/ tợng không? Vì sao ? - Quan sát ví dụ -> trả lời. Giải thích H: Vấn đề Sự kì lạ của Hạ Long là vô tận đợc t/ming bằng p/pháp nào? H: Nếu chỉ dùng p/p liệt kê Hạ Long có nhiều đảo, nhiều nớc, nhiều hang động thì đã nêu đ- ợc sự kì lạ của HL? - P/ pháp chủ yếu: liệt kê ( Hạ Long có nhiều đảo, nhiều nớc, nhiều hang động ) -Cha H: Để cho bài văn sinh động, tác giả còn sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào ? - Biện pháp tởng tợng, liên tởng ( nớc tạo sự di chuyển sự thú vị của cảnh ; tuỳ theo tốc độ, góc độ di chuyển tạo nên thế giới sống động ) - Nhân hoá, miêu tả - cảnh vật có hồn. -Các biện pháp NT: + Tởng tợng, liên tởng Những cuộc dạo chơi +Nhân hoá : Thập loại chúng sinh đá già đi, trẻ lại, bọn ngời bằng đá ? Tác dụng của việc sử dụng các biện pháp NT đó? - Treo tranh ảnh về Vịnh Hạ Long-nhấn mạnh vẻ đẹp của cảnh quan này - T/dụng: Làm cho cảnh vật có hồn,sống động .bài văn hấp dẫn =>Làm cho văn bản sinh động, hấp dẫn, làm nổi bật đặc điểm của đối tợng. Chú ý : Không phải bất cứ v/b TM nào cũng tùy tiện s/dụng các b/p NT ( SGK, từ điển ) mà chỉ sử dung ở 1 số bài TM có t/chất phổ cập, phổ thông, t/chất văn học Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 10 [...]... G.G Mackét sinh năm 192 3 là nhà văn nổi tiếng Cô-lôm-bia - Nhận giải Nôben về văn học năm 198 2 H: Nêu xuất cứ của văn bản -Trích từ bài tham luận * Tác phẩm (Trích trong Thanh gơm của t/g tại cuộc họp của - Xuất xứ: Trích từ tham Đa mô clét, bản dịch của nguyên thủ quốc gia 6 n- luận của Mác-két tại Mêbáo Văn nghệ, ngày 27 / 9 / ớc(Ân Độ,Thụy Điển hi-cô ( 198 6) Mê-hi-cô, Acs-hen-ti-na, 198 6) Hy Lạp, Tan-da-ni-a)... câu văn có yếu tố miêu tả về cây chuối và cho biết nếu ta lợc bỏ yếu tố miêu tả đó thì bài văn sẽ nh thế nào? H: Hãy nêu vai trò của yếu tố miêu tả trong bài văn Thuyết minh ? * Đọc ghi nhớ/sgk? H: Phân biệt vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản TM với yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự, văn bản miêu tả ? Hoạt động 3: Luyện tập Mục tiêu: HS vận Giỏo ỏn Ng vn 9 * Phát hiện.-đọc lên những câu văn. .. lời văn, ý văn của phần văn bản? H: Chỉ ra mối liên hệ giữa -> Mối liên hệ chặt chẽ, tự các phần trong văn bản? nhiên ? Em có nhận thức ntn về tầm q/trọng của vấn đề Bảo vệ và chăm sóc trẻ em? H: Hãy nêu khái quát nội dung của văn bản ? - Tự bộc lộ - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi nớc - Thể hiện trình độ văn minh của mỗi XH - Là vấn đề chung của toàn cầu - Tổng hợp nội dung của văn. .. liệu chính xác về đầu đạn hạt nhân đợc nhà văn nêu ra ở đầu văn bản có ý nghĩa gì ? H: Cách lập luận trong đoạn -> Lí lẽ và dẫn chứng văn này có gì đặc biệt ? Tác dựa trên sự tính toán dụng ? khoa học -> Tác dụng : ?Nguy cơ mà CTHN đem lại Vào đề trực tiếp là gì? Giỏo ỏn Ng vn 9 18 Nm hc 2014 - 2015 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai ?Vì sao t/g lại so sánh nguy cơ ghê gớm đó với thanh gơm Đa-mô-clét?Điều... Củng cố: Cách làm một bài văn TM có sử dụng các biện pháp NT 5/Dặn dò- Hớng dẫn học bài Hớng dẫn học sinh học và làm bài tập ở nhà - Từ việc lập dàn ý và viết phần mở bài cho các đề văn trên em hãy viết thành bài văn hoàn chỉnh - Chuẩn bị Đấu tranh cho một thế giới hoà bình : + Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của văn bản + Đọc kĩ bài, tìm hiểu các chú thích + Trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản **********************************************... 27, 28) Văn bản - Hai học sinh đọc văn bản - Những ngày đầu năm, lòng ng chơi ngày xuân Trò ? Chỉ ra những câu miêu tả - Qua sông mợt mà trong văn bản - Lân đợc trang trí quanh -Những ngời, mỗi ngời - Bàn cờ là sân, che lọng - Với khoảng khê - Sau hiệu lệnh bờ sông 4 Hoạt động củng cố:(2 ) ?Nhắc lại vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản TM? 5 Hớng dẫn HS học bài ở nhà: (2 ) - Viết đoạn văn thuyết... những nét chính về tác giả, văn bản Phơng pháp: Vấn đáp, thuyết trình, đọc sáng tạo Thời gian: 10 phút : H/d HS đọc, tìm hiểu chú thích I Tìm hiểu chung H: Hãy nêu cách đọc văn -> Đọc rõ ràng, rành mạch 1 Giới thiệu văn bản bản ? - Hai học sinh đọc -> Nhận xét H: Nêu xuất xứ của văn -> Phát hiện - Trích: Tuyên bố hội bản ? nghị cấp cao của thế giới về trẻ em H:Cho biết kiểu loại văn * Giải thích: -Thuộc... phần mở bút đoạn văn thuyết *Viết bài cho đề văn thuyết minh minh về chiếc bút ? (các - HS viết bài-trình bày -Mẫu: nhóm viết trong 5 p ) phần mở bài -> Nhận xét GV:đọc đoạn văn mở bài mẫu H: Nếu hai đề văn trên ta -Không sinh động, không II Kiến thức cần nhớ.không sử dụng biện pháp hấp dẫn Vai trò của các biện pháp nghệ thuật thì bài văn sẽ - Rút ra nhận xét.( nhắc nghệ thuật trong văn bản nh thế nào... bị Sử dụng yếu tố m/tả trong văn th/minh: Đọc trả lời các câu hỏi sgk ********************************************************** Ngày soạn : 25/8/2013 Ngày dạy : 26,28 /8/2013 Tiết 9 Sử DụNG YếU Tố Miêu Tả 25 Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai TRONG VĂN BảN THUYếT MINH A Mục tiêu cần đạt 1 Kiến thức - Tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: Làm cho... tập sử dụng yếu tố miêu tả + Cần tìm hiểu đề và lập dàn ý cho đề văn Con trâu ở làng quê Việt Nam + Viết một đoạn văn có sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Ngày soạn : 25/8/2013 Ngày dạy : 28 /8/2013 Giỏo ỏn Ng vn 9 28 Nm hc 2014 - 2015 Trng THCS i Xuyờn Tiết 10: GV: Trn Th Thanh Mai Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh a Mục tiêu cần đạt: 1 Kin thc: - Nhng yu t miờu . lời. Câu trả lời không mang lại nội dung An H: Khi An hỏi học bơi ở - Câu trả lời không mang lại Giỏo ỏn Ng vn 9 Nm hc 2014 - 2015 6 Trng THCS i Xuyờn GV: Trn Th Thanh Mai đâu mà Ba trả lời. về chiến tranh hạt nhân -Tranh ảnh về vũ khí,chiến tranh hạt nhân, Bảng phụ *Trò: -Đọc,trả lời câu hỏi vào vở bài soạn -Su tầm bài hát phản đối chiến tranh(Thiếu nhi TG liên hoan) D .Các. ca ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. - Nêu nhiệm vụ cấp bách: đấu tranh, ngăn chăn chiến tranh hạt nhân - Sáng lập ngân hàng trí nhớ - Đấu tranh, ngăn chặn chiến tranh hạt nhân cho một
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 9 cả năm, giáo án ngữ văn lớp 9 cả năm,