0

Báo cáo cuối kỳ: Tình hình lạm phát của Việt Nam từ năm 2008 đến nay

40 1,368 1
  • Báo cáo cuối kỳ: Tình hình lạm phát của Việt Nam từ năm 2008 đến nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 21:56

Đây là bộ đề tài hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc việc viết báo cáo thực hành. Hy vọng bộ đề tài sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập và viết luận văn của mình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KINH TẾ VĨ MÔ ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NHÓM 3 LỚP : ĐH-KINH TẾ K6 GVHD 2014 - 2015 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 MỤC LỤC Trang Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu 1 1.1.1.Sự cần thiết nghiên cứu 1 1.1.2.Căn cứ khoa học thực tiễn 1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1 1.1.1.Mục tiêu chung 1 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1 1.3.Phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1.Không gian 2 1.3.2.Thời gian 2 1.3.3.Nội dung nghiên cứu 2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 3 2.1.Khái niện chung về lạm phát 3 2.1.1.Chỉ số đo lường lạm phát 3 2.1.2.Khái niệm 4 2.1.3.Phân loại lạm phát 5 2.1.4.Những tác động của lạm phát 6 Chương 3: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2008 ĐẾN 2013 8 3.1.Thực trang lạm phát của Việt Nam từ 2008 đến 2013 8 3.2.Thực trạng của một số nước trên thế giới 20 3.2.1.Tình hình lạm phát của Trung Quốc 20 3.2.2.Tình hình lạm phát của Mỹ 20 3.2.3.tình hình lạm phát của liên minh EU 21 GVHD: Trần Minh Tuấn 2 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 3.3.Hậu quả của lạm phát 22 Chương 4:ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 23 4.1.Trong ngắn hạn 23 4.2.Trong trung và dài hạn 23 4.3.Lựa chọn mô hình tăng trưởng và giải pháp chính sách 24 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29 5.1.Kết luận 29 5.2.Kiến nghị 29 5.2.1.Giảm mức thâm hụt ngân sách 29 5.2.2.Tập trung moi nguồn lực năng xuất lao động, đẩy mạnh sản xuất 30 5.2.3.Chân chỉn hệ thống tiền tệ tính dụng 30 5.2.4.Đều hành cung cầu, tiền tệ lưu thông hàng hóa 31 5.2.5.Về xuất nhập khẩu 32 5.2.6.Tổ chức lại việc chỉ đạo đều hành 32 MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 GVHD: Trần Minh Tuấn 3 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT PPP Sức mua tương đương CPI Chỉ số giá tiêu dùng TLLP Tỉ lệ lạm phát PPI Chỉ số giá sản xuất GDP Tổng sản phẩm quốc nội NHNN Ngân hàng nông nghiệp WTO Tổ chức thương mại thế giới ODA Hỗ trợ phát triển chính thức FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài UNDP Chưng trình phát triển Liên Hiệp Quốc TNTB Thu nhập trung bình DNNN Doanh nghiệp nhà nước DN Doanh nghiệp VAT Thuế giá trị gia tăng VND Việt Nam đồng USA Đô la Mỹ GVHD: Trần Minh Tuấn 4 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Hình A: Biểu đồ chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 8 Hình B: Biểu đồ diễn biến CPI năm 2009 9 Hình C: Biểu đồ diễn biến CPI năm 2010 10 Hình D: Biểu đồ thể hiện biến động của CPI năm 2010 và 2011 12 Hình E: Biểu đồ thể hiện biến động CPI năm 2012 13 Hình F: Biểu đồ thể hiện biến động CPI năm 2013 14 Biểu đồ 3.1: So sánh các chỉ số CPI trong giai đoạn 2004 -2013 18 GVHD: Trần Minh Tuấn 5 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 Lời Nói Đầu Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, giảm tỷ lệ đói nghèo trong dân cư xuống mức thấp, đời sống của người dân đạt được nhiều cải thiện so với cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên thực tế cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng lạm phát cao, tình trạng thâm hụt thương mại và nợ chính phủ cũng như nợ quốc gia tăng cao. Đặc biệt khó khăn lớn hiện nay đối với nền kinh tế Việt Nam chính là tình trạng lạm phát cao đã bắt đầu có xu hướng quay trở lại mức hai con số sau một thời gian dài ngừng ở mức một con số. Một số dự báo thống kê gần đây của ngân hàng phát triển châu Á ADB, hay ngân hàng thế giới WB đều dự báo rằng con số lạm phát của Việt Nam năm nay chắc chắn sẽ vượt mức 11%, cụ thể là sẽ vào khoảng từ 12% cho đến 13%. Tuy nhiên con số lạm phát thực tế còn có thể cao hơn. Tình trạng lạm phát đã có những tác động rất lớn không chỉ đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tình trạng lạm phát đã có những tác động rất lớn không chỉ đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Cụ thể lạm phát cao làm cho suy giảm chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rõ rệt, điều này có thể so sánh với nước láng giềng Trung Quốc, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc nhưng tỷ lệ lạm phát của Việt Nam lại cao hơn so với Trung Quốc khiến cho thu nhập bình quân thực tế của người Trung Quốc cao hơn nhiều so với Việt Nam, cụ thể ở đây là gấp 5 lần (nếu tính theo sức mua tương đương PPP). Không những vậy tình trạng lạm phát cao còn đẩy các doanh nghiệp Việt Nam vào tình hình sản xuất khó khăn do giá các nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và sự sụt giảm từ doanh thu thực tế do tình hình lạm phát. Bên cạnh đó lạm phát cao còn làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và làm tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn xã hội. Vì vậy, với lực lượng kiến thức còn hạn chế, em mong bài nghiên cứu đề tài này cũng là một phương pháp để hiểu nó một cách thấu đáo hơn, sâu sắc hơn. Rất mong nhận được sự thông cảm của các thầy. Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Trần Minh Tuấn 6 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1.Sự cần thiết nghiên cứu Nghiên cứu lạm phát đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chính sách kinh tế vĩ mô. Lạm phát được kiềm chế trong một giới hạn phù hợp và dự báo trước không những không có hại mà còn giúp tăng trưởng nền kinh tế. Ngược lại, nếu lạm phát cao thì sẽ gây ra nhiều thiệt hại,tổn thất cho phát triển nền kinh tế và mất ổn định xã hội. 1.1.2.Căn cứ khoa học thực tiễn Trong những thập niên gần đây, khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, bắt đầu nền kinh tế thị trường đầy sôi động và cạnh tranh gay gắt nhằm thu được lợi nhuận cao và đứng vững trên trường quốc tế.Các nhà kinh tế cũng như các doanh nghiệp nhà nước phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt những vấn đề của nền kinh tế. Một trong những vấn nổi cộm hiện nay chính là lạm phát. Lạm phát được coi là con quỷ gớm nhất trên trái đất, ít nhất là xét trong triển vọng kinh tế vĩ mô của mỗi quốc gia. Lạm phát một căn bệnh kinh niên của nền kinh tế thị trường, nó là một vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, trí tuệ mới có thể đạt được kết quả lạc quan bởi tính chất hai mặt của nó. Một mặt nó kích thích nền kinh tế phát triển nếu tốc độ tăng trưởng của nó phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, nếu tốc độ lạm phát lên cao sẽ gây ra những biến động kinh tế hết sức nghiêm trọng như biến dạng cơ cấu sản xuất về việc làm, thu nhập bất bình đẳng, tỉ lệ thất nghiệp tăng…Điều đó đòi hỏi việc chống lạm phát không chỉ là việc của các doanh ngiệp mà còn là việc của chính phủ. Ngày nay, cùng với sự phát triển đa dạng phong phú của nền kinh tế thì những nguyên nhân lạm phát càng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, trong thời gian gần đây, vấn đề lạm phát được rất nhiều người quan tâm, nghiên cứu và đề xuất các phương án. Có thể nhận thấy, việc nghiên cứu lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát là hết sức cần thiết và có vai trò to lớn góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước. 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường diễn ra phức tạp và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặt biệt là Việt Nam đã là thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế (WTO). GVHD: Trần Minh Tuấn 7 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 Nhằm mục đích nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lạm phát, tình hình lạm phát và lý luận về các biện pháp giảm thiểu lạm phát để ổn định và phát triễn nền kinh tế. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về vấn đề lạm phát và tình hình lạm phát của nước ta từ năm 2008 đến năm 2013. 1.2.2.Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng tình hình lạm phát của nước ta trong giai đoạn 2008 – 2013. 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.3.1.Không gian Nghiên cứu về tình hình lạm phát ở Việt Nam. 1.3.2.Thời gian Trong giai đoạn từ năm 2008 – 2013. 1.3.3.Nội dung nghiên cứu Những thông tin chung , những số liệu liên quan đến thực trạng lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp để khắc phục tình hình lạm phát ở nước ta. Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 2.1. Khái niệm chung về lạm phát GVHD: Trần Minh Tuấn 8 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong khoảng thời gian nhất định thường là một năm. 2.1.1.Chỉ số đo lường lạm phát  Tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tỷ lệ lạm phát được tính rộng rãi bằng cách tính toán sự di chuyển hoặc thay đổi chỉ số giá thường là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong đó CPI là chỉ số dùng để đo lường sự biến động của mức giá trung bình của những loại hàng hóa và dịch vụ thông thường mà một gia đình tiêu dùng ở kỳ hiện hành so với năm gốc. CPI= - Trong đó: • : chỉ lượng sản phẩm tại thời điểm năm gốc. • : chỉ giá sản phẩm ở thời điểm năm t. • : chỉ giá sản phẩm tại thời điểm năm gốc. Tỷ lệ lạm phát là tỷ phần trăm thay đổi của chí số giá theo thời gian: - Trong đó: • : là chỉ số giá tiêu dùng ở thời điểm năm t. • : là chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm năm gốc.  Tính theo chỉ số giá sản xuất (PPI): Tỉ lệ lạm phát tính theo PPI cũng có cách tính thương tự như tính tỉ lệ lạm phát theo CPI, nhưng PPI được tính trên một số lượng hàng hoá nhiều hơn CPI và tính theo giá bán buôn (giá trong lần bán đầu tiên).  Tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) GDP là giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước trong khoảng thời gian nhất định thường là một năm.  Cách tính chỉ số giảm phát GDP - Trong đó: • : chỉ số giảm phát GDP. • : GDP danh nghĩa • : GDP thực GVHD: Trần Minh Tuấn 9 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013  Cách tính tỷ lệ lạm phát - Trong đó: • : tỷ lệ lạm phát năm t( tính theo GDP) • : chỉ số giảm phát GDP năm t • : chỉ số giảm phát GDP năm gốc 2.1.2. Khái niệm Lạm phát là một phạm trù vốn có của nền kinh tế thị trường, nó xuất hiện khi các yêu cầu của quy luật kinh tế hàng hóa không được tôn trọng, nhất là quy luật lưu thông tiền tệ. Ở đâu còn sản xuất hàng hóa, còn tồn tại nhưng quan hệ hàng hóa tiền tệ thì ở đó còn tiềm ẩn khả năng xãy ra lạm phát và lạm phát chỉ xuất hiện khi các quy luật lưu thông tiền tệ bị vi phạm. Lạm phát đã trở thành mối quan tâm của rất nhiều người. Do đó lạm phát được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế. Mỗi người đều đưa ra khái niệm về lạm phát theo quan điểm, phướng hướng nghiên cứu của mình. Marx cho rằng “ lạm phát là sự hành tiền mặt quá lố “. Lênin cũng đưa ra ý niệm tương tự: “ lạm phát là sự thừa ứ tiền giấy trong các kênh lưu thông”. Đến thập niên 1960 Miton Friedman khẳng định lại rằng: “ lạm phát bao giờ và ở đâu cũng là một hiện tượng tiền tệ”. Quả thật lạm phát có liên quan hết sức chặt chẽ với lượng tiền tệ, vì nếu không có tiền thì không thể nào có lạm phát. Thế nhưng, nếu xét đến nguyên nhân gây ra lạm phát thì cần phải hiểu rằng không nhất thiết mọi cuộc lạm phát xảy ra xuất phát từ một cú sốc bên ngoài ( như cú sốc dầu mỏ năm 1973-197; 1979-1980 chẳng hạn ), hoặc xuất phát từ sự sụt giảm của tổng cung của bản than của nền kinh tế nước đó. Vì vậy, không nên định nghĩa lạm phát từ một khía cạnh của nó là khía cạnh tiền tệ. Ngày nay, đa số các nhà kinh tế đều đưa ra khái niệm về lạm phát xuất phát từ hiện tượng ( là giá tăng ) hơn là nguồn gốc của lạm phát. Một số tác giả quan niệm khá đơn giản: lạm phát là tình trạng mức giá chung hay mức giá tổng quát tăng lên. Một số tác giả khác nhấn mạnh tính liên tục của hiện tượng tăng giá. Một số khác lại chú ý đến độ dài thời gian, nghĩa là giá phải tăng trong một khoảng hời gian nào đó thì mới xem là lạm phát. Từ đó ta có thể sử dụng một khái niệm đơn giản nhưng thận trọng về lạm phát: “ lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một khoảng thời gian nhất định “. Khi nói đến lạm phát, có hai khái niệm kèm theo là giảm phát và giảm lạm phát • Giảm Phát: là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm liên tục trong khoảng thời gian liên tục trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm. • Giảm Lạm Phát: là sự sụt giảm của tỷ lệ lạm phát nhưng mức giá chung vẫn tăng, vẫn còn lạm phát, nhưng với mức độ thấp hơn. 2.1.3.Phân loại lạm phát GVHD: Trần Minh Tuấn 10 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 [...]... trọng dẫn đến trật tự an toàn xã hội bị phá hoại năng nề  Mức sống giảm, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người lao động Chương 3: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2008 – 2013 3.1.Thực trạng lạm phát của Việt Nam từ 2008 – 2013 - Lạm phát năm 2008: Kinh tế-xã hội nước ta năm 2008 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường Giá dầu thô và giá...Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013  o o o Lạm phát được chia ra làm 3 loại: Lạm phát vừa phải Lạm phát phi mã Siêu lạm phát  Lạm phát vừa phải: Là lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng chậm và có thể dự đoán trước được , thường giới hạn một con số ( dưới 10%) một năm, và không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế Thông thường ở các nước do loại lạm phát thấp có thể dự... rấtmạnh đặc biệt là vào năm 2007 khi tiền tệ tăng với tốc độ 47% /năm và tín dụng tăng 54% /năm Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008- 2009 đã góp phần làm giảm lạm phát ở Việt Nam từ cuối năm 2009 Giá quốc tế giảm cùng với tổng cầu giảm đã giúp Việt Nam đảo ngược xu thế gia tăng đáng ngại của lạm phát trong năm 2008 Khi các gói kích cầu của Chính phủ bắt đầu gia tăng từ quý II năm 2009, cung tiền cũng... 30 năm qua, Trung Quốc ba lần đối diện sức ép lạm phát cao vào các năm 1985; 1988-1989 và 1992-1996 Trong đó, mức lạm phát (thể hiện qua chỉ số CPI) trung bình đạt tới 14,11% trong giai đoạn 1992-1996, thậm chí cuối năm 1994, tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc đã gần chạm đỉnh 30% Từ năm 1994 đến năm 2010, tốc độ lạm phát trung bình mỗi năm là 4,3% Năm 2011, lạm phát có xu hướng tăng nhanh: so với cùng kỳ năm. .. hầu hết các quốc gia hiện nay, người ta thường chấp nhận một tỉ lệ lạm phát vừa phải để kích thích tăng trưởng kinh tế  Lạm phát phi mã: Lạm phát phi mã Lạm phát phi mã là loại lạm phát xảy rả khi giá cả hàng hoá tăng nhanh ở mức từ 2 đến 3 con số một năm Như ở Việt nam trong giai đoạn vừa qua có thể được xem là lạm phát phi mã Khi lạm phát này xảy ra, do tiền bị mất giá rất nhanh nên người dân không... Giá đô la Mỹ bình quân năm 2008 so với năm 2007 tăng 2,35% GVHD: Trần Minh Tuấn 14 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 - Lạm phát Việt Nam năm 2009 Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức Khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế lớn trong năm 2008 đã đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái, làm thu hẹp đáng... của năm 2012 là 5,8 lần, còn của năm nay có khả năng còn khoảng 5,4 lần) Tốc độ tăng năng suất lao động nếu năm 2012 là 2,48%, còn năm nay có khả năng đạt 2,6% GVHD: Trần Minh Tuấn 24 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 Lạm phát năm 2013 đã được kiềm chế thành công, nhưng vẫn còn một số điểm đáng lưu ý Về “nhịp độ”, CPI từ tháng 3 đến tháng 7 chỉ tăng 0,09%... quân năm 2010 tăng 9,19% so với bình quân năm 2009 Chỉ số giá vàng tháng 12/2010 tăng 5,43% so với tháng trước; tăng 30% so với cùng kỳ năm 2009 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2010 tăng 2,86% so với tháng trước; tăng 9,68% so với cùng kỳ năm 2009 - Lạm phát ở việt Nam năm 2011: GVHD: Trần Minh Tuấn 16 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 Bước vào năm 2011, năm. .. xứng với lợi ích đem lại Tình hình diễn biến lạm phát và khắc phục nó tại Việt Nam rất phức tạp lạm phát đã hoành hành công khai khi Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế xã hội,xóa bỏ bao cấp,quan liêu.Sự cải cách không đồng bộ giữa giá cả và quản lý kinh tế dẫn đến khủng hoảng trầm trọng.Thành công trong công cuộc chống lạm phát năm 1989 và các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008 đưa nước ta vượt lên... theo của năm 2010 chứng kiến tỷ lệ lạm phát tương đối ổn định ở mức thấp chứng tỏ các biện pháp kiểm soát lạm phát của Chính phủ đã có tác động Tuy nhiên, lạm phát lại tăng trở lại mạnh mẽ từ tháng 9 năm 2010 khiến cho chỉ số giá tiêu dùng CPI cho 11 tháng đã tăng lên đến 9,58% so với 20,71% và 5,07% của cùng kỳ năm 2008 và 2009 Việc phá giá VND so với USD trong tháng 8 năm 2010 và biến động của thị . TRẠNG LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2008 ĐẾN 2013 8 3.1.Thực trang lạm phát của Việt Nam từ 2008 đến 2013 8 3.2.Thực trạng của một số nước trên thế giới 20 3.2.1 .Tình hình lạm phát của Trung. 20 3.2.2 .Tình hình lạm phát của Mỹ 20 3.2.3 .tình hình lạm phát của liên minh EU 21 GVHD: Trần Minh Tuấn 2 Nhóm thực hiện: Nhóm 3 Thực trạng lạm phát của Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2013 3.3.Hậu quả của. về vấn đề lạm phát và tình hình lạm phát của nước ta từ năm 2008 đến năm 2013. 1.2.2.Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng tình hình lạm phát của nước ta trong giai đoạn 2008 – 2013. 1.3.Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo cuối kỳ: Tình hình lạm phát của Việt Nam từ năm 2008 đến nay, Báo cáo cuối kỳ: Tình hình lạm phát của Việt Nam từ năm 2008 đến nay,

Từ khóa liên quan