Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

161 1.1K 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . Ngày soạn: 23/08/2013 Ngày dạy: 26/08/2013 Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết 1 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người. - Kỹ năng: Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin. - Thái độ: Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học. II. Chuẩn bị: - GV: chuẩn bị một số tranh ảnh, đoạn trích các bài báo, hình vẽ làm VD về thông tin; chuẩn bị hệ thống câu hỏi. - HS: xem trước bài mới ở nhà. III. Tiến trình bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG  Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, giới thiệu chương trình, đặt vấn đề vào bài mới: - Mời lớp trưởng báo cáo sĩ số. - GV giới thiệu sơ lược nội dung kiến thức của chương I Đặt vấn đề vào bài: Hằng ngày các em được tiếp nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, vậy thông tin là gì và nó có liên quan với tin học như thế nào? Để biết được điều đó chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài hôm nay là: Thông tin và tin học.  Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.  HS theo dõi  HS lắng nghe tình huống có vần đề. Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC  Hoạt động 1: Thông tin là gì? - GV cho HS lần lượt quan sát các tranh ảnh, bài báo đã chuẩn bị sẵn và yêu cầu HS nêu lên những hiểu biết của mình khi quan sát những bức tranh, bài báo đó  khẳng định đó là thông tin. - Gọi HS thử nêu khái niệm về thông tin. -Gọi vài HS cho VD khác về thông  HS quan sát tranh, ảnh, suy nghĩ, trả lời.  Thông tin là tất cả những gì mang lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người.  HS cho 1 vài vd khác như: Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi 1. Thông tin là gì? - Thông tin là tất cả những gì mang lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 1 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . tin. - GV có thể đưa ra 1 số TT khác như thấy mây đen thì trời mưa, chỉ ngửi hương vị chè là biết chè có ngon không? ….  GV ghi khái niệm.  Hoạt động 2: Hoạt động thông tin của con người - GV khẳng định thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin. - Thông tin thường được lưu trữ ở đâu?  Giới thiệu hoạt động thông tin và quá trình xử lí thông tin (lưu ý HS phân biệt thông tin vào, thông tin ra, mối quan hệ giữa chúng với quá trình xử lí TT). - HS theo dõi - HS trả lời: sách vở… - HS ghi bài. 2. Hoạt động thông tin của con người - Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Trong đó, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người Ttvào xử lý TT ra (Mô hình quá trình xử lí thông tin).  Hoạt động 4: Củng cố - Thông tin là gì? Cho VD. - Hoạt động thông tin là gì? Cho VD. - Thế nào là thông tin vào, thông tin ra? > Dựa vào những kiến thức đã học trả lời câu hỏi: nhờ la bàn người ta có thể xác định hướng đi  Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà - Học thuộc phần lý thuyết và tìm thêm ví dụ. - Xem trước mục 3. - Lắng nghe hướng dẫn của giáo viên Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 2 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . Ngày soạn: 23/08/2013 Ngày dạy:26/08/2013 Tiết 2 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 2) I. Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết được khái niệm hoạt động thông tin và tin học của con người. - Kỹ năng: Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin. - Thái độ: Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học. II. Chuẩn bị: - GV: chuẩn bị hệ thống câu hỏi, một số ví dụ. - HS: Kiến thức cũ sgk, vở ghi. III. Tiến trình bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG  Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới:  Mời lớp trưởng báo cáo sĩ số.  Kiểm tra bài cũ: 1. Thông tin là gì? 2. Vẽ sơ đồ mô hình xử lý thông tin, thế nào là họat động thông tin?  Đặt vấn đề vào bài: Ở tiết trước chùng ta đã được giới thiệu thế nào là thông tin vậy thì hoạt động thông tin và tin học có liên quan gì với nhau, chúng ta cùng đi tìm hiểu mối liên quan này.  Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.  Theo dõi câu hỏi và xung phong trả lời.  HS lắng nghe tình huống có vần đề.  Hoạt động 2: : Hoạt động thông tin và tin học  Bộ phận nào trong cơ thể cho phép con người tiếp nhận TT? TT nhận được sẽ lưu trữ ở đâu?  GV nhấn mạnh: TT có thể được thu nhận bằng 2 cách: vô thức và có ý thức (VD: nghe tiếng chim hót thì đoán được đó là tiếng chim gì? hay có thể chủ động tìm kiếm TT bằng cách tham quan, đọc sách )  GV yêu cầu HS ngồi ở lớp quan sát hoạt động đang diễn ra trên văn phòng  Trình bày những hạn chế của giác quan và bộ não con người trong hoạt động TT  giới thiệu sự ra đời của máy tính điện tử, ngành tin học. - Yêu cầu học sinh nêu thêm ví dụ > Các giác quan tiếp nhận TT, còn bộ não là nơi lưu trữ và xử lí thông tin Một vài HS đứng tại chỗ đọc - HS trả lời: không quan sát được - HS theo dõi, ghi bài > HS nêu VD: Ta không thể nhìn thấy những vật ở rất xa hay 3. Hoạt động thông tin và tin học Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử. Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 3 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . rất nhỏ  Hoạt động 3: Ghi Nhớ Gọi một vài HS đọc phần ghi nhớ của bài. - HS theo dõi. HS có thể thảo luận nhóm. - Mùi thơm (khướu giác). - Mặn, chua (vị giác).  Hoạt động 4: Củng cố  Thông tin là gì?  Hãy nêu một số VD cụ thể về thông tin và cách thức con người thu nhận thông tin đó.  GV cùng HS nhận xét  Em hãy cho VD về thông tin mà con người thu nhận được bằng các giác quan.  Hãy nêu một số VD minh họa về hoạt động thông tin của con người.  Hãy tìm thêm VD về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não. HS nêu VD HS suy nghĩ trả lời. - Chiếc cân giúp ta phân biệt trọng lượng, nhiệt kế đo nhiệt độ.  Hoạt động 5: Vận dụng giải bài tập Giáo viên cho học sinh giải các bai tập 2,3,4,5 3 >: VD như mùi (thơm, mùi hôi), vị (mặn, ngọt) hay cảm giác nóng lạnh. Những thông tin này máy tính chưa thu nhận và xử lý được. 5: > Chiếc cân dùng để đo trọng lượng cơ thể, la bàn để định hướng  Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà  Học thuộc phần lý thuyết và tìm thêm ví dụ.  Trả lời câu hỏi trong SGK  Xem trước bài 2. - Lắng nghe hướng dẫn của giáo viên Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 4 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . Ngày soạn: 04/09/2013 Ngày dạy: 07/09/2013 Tiết 3 Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I. Mục tiêu: - Kiến thức: HS phân biệt được các dạng thông tin cơ bản. Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit. - Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng biểu diễn thông tin trên máy tính. - Thái độ: Ý thức học tập tốt, tập trung cao. II. Chuẩn bị: - GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi, các minh họa về 3 dạng thông tin. - Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài. III. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới:  Mời lớp trưởng báo cáo sĩ số.  Kiểm tra bài cũ: - Câu1: Thông tin là gì? Cho 2 VD về thông tin. Trả lời: Thông tin là tất cả những gì mang lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. Vd: tiếng chim hót, tiếng trống vào lớp. - Câu 2: Hoạt động thông tin của con người bao gồm những hoạt động nào? Vẽ mô hình của quá trình xử lí thông tin. Trả lời: Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Mô hình quá trình xử lí thông tin Thông tin vào xử lý Thông tin ra  Đặt vấn đề vào bài mới: Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu thế nào là thông tin và mối quan hệ của nó với tin học vậy thì có bao nhiêu dạng thông tin và biểu diễn chúng như thế nào để biết được điều đó chúng ta cùng đi tìm hiểu bài hôm nay. Bài 2: Thông tin và biểu diễn  Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.  HS trả lời HS trả lời  HS lắng nghe tình huống có vần đề. Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin. Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 5 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . thông tin. Hoạt động 2: Các dạng thông tin cơ bản -Yêu cầu HS kể một số ví dụ về thông tin cuối cùng rút ra kết luận:  " thông tin xung quanh ta rất phong phú và đa dạng hay nói cách khác có rất nhiều dạng thông tin trong cuộc sống nhưng ở đây ta chỉ quan tâm đến 3 dạng thông tin cơ bản cũng là 3 dạng thông tin chính mà máy tính có thể xử lý được " giới thiệu 3 dạng thông tin: Dạng văn bản, dạng âm thanh, dạng hình ảnh.  Ví dụ như: các bài báo, các hình ảnh tranh vẽ, các bài hát…. - Học sinh theo dõi. - Học sinh ghi bài. 1. Các dạng thông tin cơ bản: - Dạng văn bản: tờ báo, cuốn sách, quyển tạp chí… - Dạng âm thanh: tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng đàn… - Dạng hình ảnh: bức vẽ, bản đồ, băng hình… Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin - GV đưa ra 1 số VD: + Để mô tả một hiện tượng vật lý, các nhà KH sử dụng các phương trình toán học. + Để biểu diễn 1 bản nhạc, người ta dùng các nốt nhạc. + Để tính toán, người ta dùng gì để biểu diễn? " Biểu diễn thông tin là gì? - GV gọi vài HS phát biểu và đưa ra khái niệm " nhấn mạnh: biểu diễn thông tin nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao TT thu nhận được. Cùng 1 TT, có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau (VD: để diễn tả 1 ngày đẹp trời, họa sĩ vẽ tranh, nhạc sĩ sáng tác nhạc, nhà thơ sáng tác thơ…) - Vậy biểu diễn TT có vai trò như thế nào? " GV đưa ra VD như SGK và nhấn mạnh: biểu diễn TT nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao TT thu nhận được.  Dùng các con số và kí hiệu toán học  Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. - HS suy nghĩ, phát biểu. - HS tiếp tục theo dõi và ghi bài. 2. Biểu diễn thông tin a) Biểu diễn thông tin Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. b) Vai trò của biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng quyết định đối với mọi hoạt động (truyền và tiếp nhận) thông tin của con người. Hoạt động 4: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Như đã nói ở trên, TT có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau tuỳ theo mục đích và đối tượng. Trong máy tính, người ta sử dụng dãy bít (còn gọi là dãy nhị phân) để biểu diễn TT - GV giải thích sơ lược về 2 kí hiệu - HS lắng nghe GV giải 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính - Để máy tính có thể xử lí, thông tin Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 6 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . 0, 1 (tương ứng với 2 trạng thái: có hoặc không có tín hiệu) và giới thiệu khái niệm "dữ liệu" Nhấn mạnh: TT đưa vào máy tính sẽ được biến đổi thành dãy bít. Kết quả sau xử lý sẽ được biến đổi dưới dạng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh để con người có thể tiếp nhận được. Những thông tin được đưa vào máy tính gọi là dữ liệu. Vậy dữ liệu là gì? thích kí hiệu 0 và1.  HS suy nghĩ trả lời. cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (hay còn gọi là dãy nhị phân) gồm 2 kí hiệu 0 và1. - Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính. Hoạt động 3: Củng cố , dặn dò - Ngoài 3 dạng thông tin nêu trong bài, em hãy tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không? - Nêu vài vd minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau. -Theo em tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit? - Hãy cho biết 3 dạng cơ bản của thông tin. - Biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào? Học thuộc lý thuyết, tìm thêm ví dụ. -Xem trước bài 3. -HS suy nghĩ trả lời. -HS nêu vd -HS suy nghĩ trả lời -Văn bản, hình ảnh, âm thanh. -Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng trong việc truyền và tiếp nhận thông tin Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 7 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . Ngày soạn: 04/09/2013 Ngày dạy: 07/09/2013 Tiết 4 Bài 3. EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ VÀO MÁY TÍNH I.Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết được các khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Biết được máy tính chỉ là công cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn. - Kỹ năng: Rèn luyện cho em biết từ máy tính em có thể làm được gì. - Thái độ: Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. II.Chuẩn bị: - HS học bài, xem trước bài mới. - GV chuẩn bị máy tính minh họa cho bài giảng. III: Tiến trình bài dạy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội Dung Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới:  Mời lớp trưởng báo cáo sĩ số.  Kiểm tra bài cũ: - Câu1: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? Trả lời: Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (hay còn gọi là dãy nhị phân) gồm 2 kí hiệu 0 và1 - Câu 2: Dữ liệu là gì? Cho thí dụ về dữ liệu? Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính.vd: Văn bản, hình ảnh * Đặt vấn đề vào bài mới: Ngày nay máy tính là công cụ rất đắc lực cho con người, vậy theo em máy tính có những khả năng gì và em có thể làm được gì nhờ máy tính? Để biết máy tính có khả năng gì cô cùng các em đi tìm hiểu qua bài học hôm nay: Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ vào máy tính.  Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. HS Trả lời HS Trả lời  HS lắng nghe tình huống có vần đề. Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ vào máy tính. Hoạt động 2: Một số khả năng của máy tính Ngày nay máy tính là công cụ rất đắc lực cho con người, vậy theo em máy tính có khả năng gi? - Máy tính có thể thực hiện hàng tỉ  HS suy nghĩ trả lời  HS nghe giảng về khả 1/ Một số khả năng của máy tính: Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 8 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . phép tính trong một giây mà khả năng tính toán của nó có độ chính xác rất cao. - Các thiết bị nhớ của máy tính là một kho lưu trữ khổng lồ, tương đương với khoảng 100.000 cuốn sách khác nhau. - Con người làm việc trong thời gian ngắn phải nghỉ ngơi, nhưng máy tính có thể làm việc không nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Không phải thiết bị hay công cụ nào của con người cũng có thể làm việc liên tục như vậy. Như vậy máy tính ngày nay được rất nhiều người sử dụng và đã trở thành người bạn thân của chúng ta khi ngồi trên ghế nhà trường.Vậy khả năng làm việc của máy tính như thế nào? năng của máy tính.  Máy tính có thể làm việc không nghỉ trong một thời gian dài  HS thảo luận - Khả năng tính toán nhanh. - Tính toán với độ chính xác cao. - Khả năng lưu trữ lớn. - Khả năng “làm việc” không mệt mỏi. Hoạt động 3: Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì? - Gv chia lớp thành 4 nhóm và cho HS thảo luận trong 4 phút để tìm hiểu xem máy tính điện tử có thể dùng vào những việc gì? - Gọi đại diện từng nhóm trả lời - Máy tính điện tử có thể được dùng vào rất nhiều lĩnh vực trong công việc và cuộc sống hàng ngày như: thực hiện các tính toán, tự động hoá các công việc văn phòng, hỗ trợ cho công tác quản lý, học tập, giải trí, điều khiển tự động và robot, liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến, … - Cho VD để minh hoạ  HS thảo luận Giải toán, soạn thảo văn bản, học ngoại ngữ, nghe nhạc… HS nghe GV giảng bài và ghi bài. 2/ Có thể dùng máy tính vào những việc gì? -Thực hiện các tính toán. -Tự động hóa các công việc văn phòng. - Hỗ trợ công tác quản lý. - Công cụ học tập và giải trí. - Điều khiển tự động và robot. - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. Hoạt động 4: Máy tính và điều chưa thể - Máy tính là 1 công cụ rất tuyệt vời nhưng nó chỉ làm được khi con người chỉ dẫn thông qua các câu lệnh.Vậy máy tính có khả năng tư duy như con người không? Vì sao? - Các em hãy cho biết việc gì máy tính chưa có khả năng làm? - GV chốt lại nội dung bài và yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.  Máy tính không có khả năng tư duy như con người vì nó chưa thể thay thế hoàn toàn con người.  Phân biệt mùi vị, cảm giác.  HS đọc phần ghi nhớ 3/ Máy tính và điều chưa thể: Máy tính là công cụ rất tuyệt vời. Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 9 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . quyết định. Do vây máy tính chưa thể thay thế con người. Hoạt động 5: Củng cố, hướng dẫn về nhà (7 phút)  Củng cố (5 phút) - Hãy cho biết một số khả năng của máy tính? - Máy tính có thể dùng vào những việc gì? - Máy tính chưa thể làm được những việc gì?  Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học, hiểu bài. Trả lời các câu hỏi trong SGK/13 - Xem trước bài 4.  HS trả lời.  Theo dõi hướng dẫn của GV. Giáo viên: …… Năm học : 2013-2014 10 [...]... của bài và bài thực hành số 1 • Nhận xét tiết học: Giáo viên nhận xét tiết học Giáo viên: …… Nhập (input) xử lí xuất (output)  2 KB = 20 48 byte 128 MB = 1310 72 KB -Cả lớp lắng nghe hướng dẫn của giáo viên Năm học : 20 13 -20 14 14 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Ngày soạn: 10/09 /20 13 Ngày dạy: 13/09 /20 13 Tiết 6 Bài 4 MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH (Tiết 2) I/ Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: Biết sơ... và thả chuột Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 23 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… o Nút nào của chuột được sử  Nút trái chuột dụng nhiều trong hầu hết các công việc?  Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Nắm vững nội dung bài TH và xem trước bài luyện tập chuột - Xem trước phần 2, 3 của bài  Theo dõi hướng dẫn của GV Ngày soạn: 20 /09 /20 13 Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 24 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS... đúng 2, 5đ b/ 1 ,2 GB = …… MB a/ 1 024 c/ 2 56 MB = ……….KB b/ 122 8,8 d/ 1,44 MB = ……….byte c/ 26 2 144  GV nhận xét cho điểm d/ 1509949,44  Đặt vấn đề vào bài: Ở tiết trước chúng ta đã biết được Máy tính  HS lắng nghe tình là 1 công cụ xử lí thông tin Vậy Quá huống có vần đề trình xử lí thông tin trong máy tính được tiến hành như thế nào?chúng ta Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 15 Giáo án: Tin hoc 6 Trường... vào kiến thức đã Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 33 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… phần mềm Mario ? Cách đăng kí người luyện tập  Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Ôn lại kiến thức lí thuyết theo câu hỏi trong SGK - Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện học cá nhân HS suy nghĩ trả lời  Theo dõi hướng dẫn của GV Ngày soạn: 03/10 /20 13 Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 34 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……... Nắm vững nội dung bài TH và xem  Theo dõi hướng dẫn của GV trước bài 6: Học gõ mười ngón - Luyện các thao tác chuột với các mức khác nhau Giáo viên: …… phải chuột +Mức 5: Luyện thao tác kéo và thả chuột 3/ Luyện tập Năm học : 20 13 -20 14 26 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Ngày soạn: 28 /09 /20 13 Ngày dạy: 01/10 /20 13 Tiết 11 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 1) I/ Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: Nhận biết... hàng  Theo dõi hướng dẫn phím trên bàn phím máy tính - Biết cách đặt tay và luyện của GV gõ các phím trên từng hàng phím Ngày soạn: 28 /09 /20 13 Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 29 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Ngày dạy:01/10 /20 13 Tiết 12 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 2) I/ Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: Nhận biết cấu trúc bàn phím, các hàng phím trên bàn phím, hiểu được lợi ích của tư thế ngồi... cách tắt máy tính  Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà học, hiểu bài Trả lời các câu hỏi trong SGK - Nắm vững nội dung bài TH và xem trước bài luyện tập chuột  Theo dõi hướng dẫn của - Xem trước chương 2 GV Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 21 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Ngày soạn: 20 /09 /20 13 Ngày dạy: 23 /09 /20 13 CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP Tiết 9 Bài 5 LUYỆN TẬP CHUỘT (Tiết 1) I/ Mục đích,... nội dung bài học và các đơn vị đo dung lượng - Cả lớp về làm theo lời dặn -Xem trước bài thực hành 1 của giáo viên • Nhận xét tiết học: Giáo viên nhận xét tiết học Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 17 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Ngày soạn: 13/09 /20 13 Ngày dạy: 16/ 09 /20 13 Tiết 7 Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH (Tiết 1) I/ Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: HS nhận biết được... quan sát lại phận của máy tính cá nhân  Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà học, hiểu bài Trả lời các câu hỏi trong SGK  Theo dõi hướng dẫn của GV Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 19 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Ngày soạn: 13/09 /20 13 Ngày dạy: 16/ 09 /20 13 Tiết 8 Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH (Tiết 2) I/ Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: HS nhận biết được một số bộ phận... máy in… Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 13 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS …… Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò, nhận xét tiết học: •Củng cố: - Hãy nêu mô hình quá trình ba bước Cho VD - Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những khối chức năng nào? Nêu 1 số bộ phận của từng chức năng - Bài tập: Đổi các đơn vị sau: 2 KB = ? byte 128 MB = ? KB •Dặn dò: - Nắm kỹ nội dung bài - Trả lời câu 1, 2, 3, 4 / . Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . Ngày soạn: 23 /08 /20 13 Ngày dạy: 26 / 08 /20 13 Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết 1 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 1) I trước bài 2. - Lắng nghe hướng dẫn của giáo viên Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 4 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . Ngày soạn: 04/09 /20 13 Ngày dạy: 07/09 /20 13 Tiết 3 Bài 2: THÔNG TIN VÀ. liệu. Đó Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 12 Giáo án: Tin hoc 6 Trường THCS ……. . chương trình + Bộ nhớ: là nơi lưu các chương trình và dữ liệu có 2 loại bộ nhớ là: bộ nhớ trong và bộ nhớ

Ngày đăng: 25/05/2015, 14:53

Từ khóa liên quan

Mục lục

 •  HS theo dõi

 •  Theo dõi câu hỏi và xung phong trả lời.

 • Trả lời: Thông tin là tất cả những gì mang lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người.

 •  HS trả lời

 • - Kỹ năng: Rèn luyện cho em biết từ máy tính em có thể làm được gì.

 • - Thái độ: Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ.

 •  Những khả năng như: Khả năng tính toán, khả năng lưu trữ, khả năng làm việc không biết mệt mõi.....

 •  Có thể sử dụng vào các việc sau: tính toán, lưu trữu, trao đổi, quản lý...Hạn chế lớn nhất là phụ thuộc vào con người..

  • TRONG HỆ MẶT TRỜI

  • Hoạt động của HS

  • Nội dung

   • Hoạt động 1 : Giới thiệu khái quát phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời

   • Hoạt động 2 : Tìm hiểu các lệnh điều khiển quan sát Hệ Mặt Trời

   • Hoạt động 3 : Đường dẫn là gì?

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan