0

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

126 668 0
  • Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:10

Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Tuần: 01 Tiết : 01 Ngày soạn: 09/09/2012 Ngày giảng : 7/3 : 10/09/2012 7/2 : 11/09/2012 6/2: 12/09/2012 6/3 : 10/09/2012 7/1 : 11/09/2012 6/1: 12/09/2012 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC I - MỤC TIÊU - Kiến thức: HS biết được khái niệm thông tin, một số hoạt động thông tin và tin học - Kĩ năng: Hs có thể nêu ra một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người - Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - CHUẨN BỊ - GV: Phấn màu, bảng phụ. - HS: Bảng phụ nhóm. III - PHƯƠNG PHÁP: - Giảng giải. IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1/ Ổn định lớp: 7/3 : 30/30 7/2: 28/30 6/3 : 24/30 7/1: 29/32 6/2: 30/32 6/1: 34/36 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1 : THÔNG TIN LÀ GÌ ? + Hằng ngày các em được tiếp nhận nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. + Lấy một vài ví dụ + Yêu cầu các nhóm thảo luận để lấy ví dụ về thông tin + Yêu cầu đại diện từng nhóm lên trả lời + Nhận xét câu trả lời của HS + Yêu cầu HS nêu khái niệm về thông tin? + Giới thiệu khái niệm về thông tin? + Yêu cầu Hs nhắc lại khái niệm + Hs: lắng nghe +HS: thảo luận nhóm + HS: đại diện HS trả lời + HS: lắng nghe +HS: thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người + HS: nhắc lại khái niệm thông tin 1. Thông tin là gì? - Hằng ngày em tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. VD: các bài báo, đài phát thanh, truyền Hình … - Thông tin: SGK trang 3 Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 1 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Hoạt động 2: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ CON NGƯỜI + Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người + Chúng ta không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn làm gì thông tin? + Giới thiệu khái niệm hoạt động thông tin + Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm + Những phương tiện nào lưu trữ thông tin? + Nhận xét câu trả lời của HS + Giới thiệu trong hoạt động thông tin, quá trình xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng. + Vị sao quá trình xử lí thông tin lại đóng vai trò quan trọngì + Nêu mục đích chính của xử lí thông tin + Đưa ra mô Hình xử lí thông tin + Yêu cầu HS giải thích mô Hình quá trình xử lí thông tin + Nhận xét và chốt lại + HS: lắng nghe + HS: xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin + HS: lắng nghe + HS: nêu khái niệm về hoạt động thông tin + HS: nêu ví dụ + Hs: lắng nghe + HS: xử lí thông tin đem lại hiểu biết cho con người + HS: lắng nghe 2. Hoạt động thông tin của con người - Thông tin có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người - Hoạt động thông tin: SGK trang 3 - Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất. - Mô Hình quá trình xử lí thông tin: SGK trang 4 V. DẶN DÒ - Học bài và chuẩn bị phần còn lại Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… ……………… Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 2 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Tuần: 01 Tiết : 02 Ngày soạn:…./ /09 Ngày dạy: …./ /09 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 2) I - MỤC TIÊU - Kiến thức: HS biết được khái niệm thông tin, một số hoạt động thông tin và tin học - Kĩ năng: Hs có thể nêu ra một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người - Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - CHUẨN BỊ - GV: Phấn màu, bảng phụ. - HS: SGK,but,vở III - PHƯƠNG PHÁP : - Giảng giải IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động3: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TIN HỌC + GV : Hoạt động thông tin của con người tiến hành được là nhờ vào đâu? + GV: Các giác quan giúp con người như thế nào? + GV: Bộ na?o có chức năng gì trong hoạt động thông tin của con người? + GV: tuy nhiên hoạt động của các giác quan và bộ na?o con người trong hoạt động thông tin chỉ có hạn + GV: Lấy một vài ví dụ + GV: giới thiệu về ngành tin học + GV: Nêu nhiệm vụ chính của tin học + HS: nhờ các giác quan và bộ na?o + HS: các giác quan giúp con người tiếp nhận thông tin + HS: bộ na?o giúp con người xử lí, biến đổi và lưu trữ thông tin thu nhận được + HS: lắng nghe + HS: lắng nghe 3. Hoạt động thông tin và tin học - Hoạt động thông tin của con người được tiến hành là nhờ các giác quan và bộ na?o - Tuy nhiên, khả năng của các giác quan và bộ na?o con người trong các hoạt động thông tin chỉ có hạn - Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử * Ghi nhớ: SGK trang 5 Hoạt động3: CỦNG CỐ – BÀI TẬP + GV : Hướng đẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK + GV: Tin học là gì? + GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm câu 2, 3, 4, 5 + GV: Yêu cầu đại diện nhóm trình bày + GV: nhận xét + HS: trả lời theo hướng đẫn của GV + HS: nêu khái niệm tin học + HS: thảo luận nhóm + HS: đại diện HS trả lời + HS: đọc bài đọc thêm 1 "Sự 4. Câu hỏi và bài tập : SGK trang 5 Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 3 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 + GV: gọi HS đọc bài đọc thêm 1 "Sự phong phú của thông tin" phong phú của thông tin" V – DẶN DÒ - Học phần ghi nhớ ,xem phần còn lại.Xem lại các câu hỏi trong SGK Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 4 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Tuần: 02 Tiết : 03 Ngàysoạn:… / /09. Ngày dạy:… / /09. Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I - MỤC TIÊU - Kiến thức: HS biết được các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin, biểu diễn thông tin trên máy tính - Kĩ năng: Hs nắm được các dạng cơ bản của thông tin, cách biểu diễn thông tin trên máy tính - Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - PHƯƠNG PHÁP: - Giảng giải III - CHUẨN BỊ - GV: Phấn màu, bảng phụ - HS: Bảng phụ nhóm. IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ ( kiểm tra chất lượng ’) + GV: Nêu câu hỏi kiểm tra: 1. Thế nào là thông tin? Cho ví dụ? 2. Hoạt động thông tin là gì? Hoạt động nào đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động thông tin ? Hãy nêu một ví dụ về hoạt động thông tin của con người? + Làm bài kiểm tra vào giấy Đáp án bài kiểm tra: 1. Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người Lấy ví dụ. 2. Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin. Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất vị nó đem lại sự hiểu biết cho con người. Lấy ví dụ. Hoạt động 2: CÁC DẠNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TIN + GV : Thông tin có các dạng cơ bản nào? + GV: Các dạng cơ bản của thông tin: văn bản, âm thanh, Hình ảnh + GV: Hãy nêu các ví dụ đối với từng dạngì Yêu cầu HS thảo luận nhóm? Mỗi nhóm hai ví dụ đối với + HS: dạng văn bản, Hình ảnh, âm thanh + HS: lấy ví dụ thông qua thảo luận 1. Các dạng cơ bản của thông tin: - Dạng văn bản - Dạng Hình ảnh - Dạng âm thanh Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 5 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 từng dạngì + GV: Gọi đại diện nhóm trình bày + GV: nhận xét bài làm của từng nhóm. + GV: yêu cầu HS nhắc lại các dạng cơ bản của thông tin + HS: trình bày + HS: nhắc lại Hoạt động3: BIỂU DIỄN THÔNG TIN + GV : Thế nào là biểu diễn thông tin? + GV: Ngoài các cách biểu diễn thông tin bằng văn bản, Hình ảnh, âm thanh, thông tin còn được thể hiện bằng cách nào khác nư?a? + GV: nêu một số cách biểu diễn thông tin khác? + GV: Vai trò của biểu diễn thông tin? + GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ. + GV: Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người + HS: Biểu diễn thông tin: là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. + HS: nêu ví dụ + HS: + Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin + Biểu diễn thông tin còn có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng 2. Biểu diễn thông tin: - Biểu diễn thông tin: là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. - Vai trò của biểu diễn thông tin: + Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin + Biểu diễn thông tin còn có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng V. DẶN DÒ - Học bài và chuẩn BỊ phần còn lại Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… ……………… Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 6 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 I - MỤC TIÊU Tuần: 02 Tiết : 04 Ngày soạn: … / /09 Ngày dạy: … / /09 Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (tt) - Kiến thức: HS biết được các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin, biểu diễn thông tin trên máy tính - Kĩ năng: Hs nắm được các dạng cơ bản của thông tin, cách biểu diễn thông tin trên máy tính - Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - CHUẨN BỊ - GV: Phấn màu, bảng phụ - HS: Bảng phụ nhóm. III - PHƯƠNG PHÁP: - Giảng giải. IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động4: BIỂU DIễN THÔNG TIN TRONG MÁY + GV : Yêu cầu HS đọc SGK trang 8. + GV: Để máy tính có thể trợ giúp con người trong hoạt động thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp. + GV: Giới thiệu dạng biểu diễn thông tin trong máy tính là Dãy bit (Dãy nh? phân) chỉ bao gồm hai kí hiệu 0 và 1 + GV: thế nào là dữ liệu? + GV: Theo em, tại sao thông tin trên máy tính được biểu diễn thành một Dãy bit. + GV: nhận xét câu trả lời + GV: giới thiệu quá trình thực hiện của máy tính trong việc biểu diễn thông tin + HS: đọc SGK trang 8. + HS: lắng nghe + HS: Dữ liệu là thông tin lưu trữ trong máy tính + HS: thông tin trên máy tính được biểu diễn thành một Dãy bit là vị sự đơn giản trong kĩ thuật thực hiện + HS: lắng nghe 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính: - Để máy tính có thể xử lý thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng Dãy bit chi gồm hai kí hiệu 0 và 1 - Dữ liệu là thông tin lưu trữ trong máy tính - Quá trình thực hiện của máy tính trong việc biểu diễn thông tin: SGK trang 9 Hoạt động 5: CỦNG CỐ – BÀI TẬP + GV: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trang 9 SGK + GV: Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi và bài tập trang 9 + HS: đọc phần ghi nhớ + HS: thảo luận phần bài tập + HS: trả lời * Ghi nhớ: SGK trang 9 4. Câu hỏi và bài tập trang 9 SGK Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 7 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 SGK + GV: gọi đại diện HS trả lời V – DẶN DÒ - Học phần ghi nhớ - Xem lại các câu hỏi trong SGK Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 8 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 I - MỤC TIÊU Tuần: 03 Tiết : 05 Ngày soạn:… / /09 Ngày dạy: … / /09 Bài 3: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH - Kiến thức: HS biết được một số khả năng của máy tính - Kĩ năng: HS biết có thể dùng máy tính vào những công việc cụ thể - Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - CHUẨN BỊ - GV: Phấn màu, bảng phụ - HS: SGk,bút ,vở III - PHƯƠNG PHÁP: - Giảng giải, thuyết trình. IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 KIỂM TRA BÀI CŨ + GV: Nêu câu hỏi kiểm tra: 1. Nêu các dạng cơ bản của thông tin. Cho ví dụ cụ thể đối với từng dạngì 2. Dữ liệu là gì? Để máy tính có thể xử lí, thông tin có thể biểu diễn dưới dạng nào? Tại sao? + HS: lắng nghe và lên bảng trả lời 1. Dạng văn bản, dạng Hình ảnh, dạng âm thanh 2. Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính Để máy tính có thể xử lí, thông tin được biểu diễn dưới dạng Dãy Bit chi gồm hai kí hiệu 0 và 1 Hoạt động 2: MỘT SỐ KHẢ NĂNG CỦA MÁY TÍNH + GV : yêu cầu HS đọc phần 1: Một số khả năng của máy tính? + GV: Yêu cầu HS thảo luận + GV: nêu một số khả năng của máy tính? + GV: Nhận xét và chốt lại + GV: Cho từng ví dụ với từng khả năng của máy tính? + HS: đọc bài + HS: Thảo luận theo nhóm + HS: Khả năng tính toán, tính toán với độ chính xác cao, khả năng lưu trữ lớn, khả năng "làm việc" không mệt mỏi + HS: lấy ví dụ thông qua thảo luận 1. Một số khả năng của máy tính: - Khả năng tính toán - Tính toán với độ chính xác cao - Khả năng lưu trữ lớn - Khả năng "làm việc" không mệt mỏi Hoạt động3: CÓ THỂ DÙNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VÀO NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ? + GV : Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm? + HS: thảo luận 2. Có thể dùng MTĐT vào những công việc gì? Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 9 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 + GV: Yêu cầu đại diện nhóm trả lời: có thể dùng máy tính điện tử vào những công việc gì? + GV: Yêu cầu HS cho ví du đối với từng công việc cụ thể ? + GV: nhận xét + HS: Có thể dùng máy tính điện tử vào những công việc - Thực hiện các tính toán - Tự động hoá các công việc văn phòng - Ho? trợ công tác quản li - Công cụ học tập và giải trí - Điều khỉ tự động và robot - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. + HS: nêu ví dụ - Thực hiện các tính toán - Tự động hoá các công việc văn phòng - Ho? trợ công tác quản li - Công cụ học tập và giải trí - Điều khỉ tự động và robot - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. Hoạt động3: MÁY TÍNH VÀ ĐIỀU CHƯA THỂ + GV : Yêu cầu HS đọc SGK trang + GV: Những công việc mà máy tính chưa làm được? + GV: nhận xét + GV: yêu cầu HS đọc ghi nhớ + GV: hướng đẫn HS làm bài tập + GV: Yêu cầu HS về xem phần có thể em chưa biết + HS: đọc SGK trang 8. + HS: lắng nghe + HS: máy tính không phân biệt được mùi vị, cảm giác … 3. Máy tính và điều chưa thể biết: SGK trang * Ghi nhớ: SGK trang V – DẶN DÒ - Học phần ghi nhớ - Xem lại các câu hỏi trong SGK Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 10 [...]... bài thực hành, luyên tập chuột ở nhà • Xem trước bài mới: "Học gõ mười ngón", đọc bài đọc thêm : Lịch sử phát minh chuột máy tính Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 19 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 20 Trường THCS Phú Mỹ Tuần: Tiết : Ngày soạn: 09/ /09 Ngày dạy: / /09 Giáo án tin học 6 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN I MỤC TIÊU - Kiến thức: HS làm quen với... ……………………………………………… Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 30 Trường THCS Phú Mỹ Tuần: Tiết : Ngày soạn: / /09 Ngày dạy:20/ /09 Giáo án tin học 6 BÀI TẬP I - MỤC TIÊU - Kiến thức: ôn tập các kiến thức đã học và làm một số bài tập trong SGK - Kĩ năng: HS ôn tập các bài đã học và biết vận dụng các kiến thức đã học vào làm các bài tập trong SGK - Phương pháp: Giải đáp, hướng dẫn II - CHUẨN B Ị - GV: Phấn màu, bảng phụ Giáo. .. Các đơn vị đo lượng thông tin các chương trình và dữ liệu dùng trong tin học + GV: Bộ nhớ là gì? Nêu các + HS: bộ nhớ ngoài và bộ nhớ loại bộ nhớ trong máy tính? trong Ký hiệu Đọc Độ lớn Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 11 Trường THCS Phú Mỹ + GV: Phần chính của bộ nhớ trong là gì? + GV: Bộ nhớ ngoài dùng để làm gì? + GV: Đơn vị chính để đo dung lượng nhớ là ? Giáo án tin học 6 + Bộ nhớ ngoài dùng để... + HS: lắng nghe và làm theo + GV: kiểm tra vài HS hướng đẫn IV – DẶN DÒ • Xem lại bài • Xem phần tiếp theo bài: "Học gõ mười ngón" Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 21 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 I MỤC TIÊU Tuần: Tiết : Ngày soạn: 09/ /09 Ngày dạy: / /09 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tt) - Kiến thức: HS làm quen với bàn phím máy tính, thấy được ích lợi của việc gõ phím bằng ngón,... gõ mười ngón - Phương pháp:Thảo luận nhom II - CHUẨN BỊ - GV: Phòng máy có cài sẵn phần mềm Mario - HS: Sách giáo khoa III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Giáo viên: Trương Văn Việt Hoạt động của trò Hoạt động 1: Thực hành Nội dung ghi bảng Trang 26 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 + GV: Hướng đẫn HS thực hành + HS: lắng nghe và thực hành theo Luyện tập: theo 4 mức hướng đẫn Tuần: Bài 8:... trước Giáo viên: Trương Văn Việt - Trả lời 2 Bật CPU và màn Hình - Lắng nghe - Quan sát và thực hành bật máy tính Trang 15 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Hoạt động 3: LÀM QUEN VỚI BÀN PHÍM VÀ CON CHUỘT - Giới thiệu về các vùng chính của bàn phím - Hướng đẫn học sinh mở chương trình Notepad và gõ một vài phím rồi quan sát - Yêu cầu Học sinh gĩư phím Shift rồi gõ một vài phím và nhận xét - Yêu cầu học. .. Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 - HS: Bảng phụ nhóm III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT GV: Nêu các câu hỏi yêu HS: lắng nghe BÀI TẬP cầu HS thảo luận nhóm và HS thảo luận nhóm và trả lời: trả lời: - Thông tin là tất cả những gì 1 Oân tập lí thuyết - Thông tin là gì? Nêu ví dụ? đemlại sự hiểu biết về thế - Thông tin là gì? Nêu... thông tin bao - Hoạt động thông tin bao - Hoạt động thông tin bao gồm gồm những việc gì? Quá gồm những việc tiếp nhận, xử những việc gì? Quá trình nào trình nào đóng vai trò quan lí, lưu trữ và trao đổi thông đóng vai trò quan trọng nhất? trọng nhất? Vị sao? tin Vị sao? Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất - Một trong các nhiệm vụ - Nghiên cứu việc thực hiện - Một trong các nhiệm vụ chính của tin. .. trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì? các hoạt động thông tin một chính của tin học là gì? cách tự động nhờ sự trợ giúp - Nêu các dạng thông tin cơ của MTĐT - Nêu các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ đối với từng - Dạng văn bản, âm thanh, bản? Cho ví dụ đối với từng dạng thông tin? Hình ảnh dạng thông tin? - Dữ liệu là gì? - Dữ liệu là gì? - Dữ liệu là thông tin được - Để máy tính có thể xử lí,... mấy loại chính? Hãy kể tên ? Cho ví dụ đối với từng loại phần mềm? ĐÁP ÁN A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 35 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 I Điền vào chỗ (…) trong các câu sau: 1)Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người 2)Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính 3)Bộ nhớ là nơi lưu trữ các chương trình . Mỹ Giáo án tin học 6 Tuần: 01 Tiết : 01 Ngày soạn: 09/09/2012 Ngày giảng : 7/3 : 10/09/2012 7/2 : 11/09/2012 6/ 2: 12/09/2012 6/ 3 : 10/09/2012 7/1 : 11/09/2012 6/ 1: 12/09/2012 Bài 1: THÔNG TIN. THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Hoạt động 2: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ CON NGƯỜI + Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người + Chúng ta không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn. nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… ……………… Giáo viên: Trương Văn Việt Trang 2 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 6 Tuần: 01 Tiết : 02 Ngày soạn:…./ /09 Ngày dạy: …./ /09 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 2) I - MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6,