Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

122 585 2
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 01 01 20/8/2010 23/8/2010 5 7/3 26/8/2010 1 7/5 27/8/2010 5 7/4 PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Bảng tính là gì? Sử dụng bảng tính để làm gì? Giới thiệu chương trình bảng tính Exel. 2. Kỹ năng: Nhận biết được dạng bảng tính, cách nhập dữ liệu trong bảng tính. 3. Thái độ: Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Một số bảng tính cơ bản. - HS: Sách giáo khoa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Tổ trưởng ghi chép theo cách nào để dễ theo dõi nề nếp của các bạn trong tổ? Hs: Gv: Khi cần so sánh kết quả học tập các môn học của từng học sinh chúng ta sẽ ghi chép như thế nào cho tiện? Hs: Gv: Theo em tại sao một số trường hợp thông tin lại được thể hiện dưới dạng bảng? Hs: Gv: Lấy ví dụ một số bảng số liệu? Hs: Gv: Trong Tin học, để làm việc với các thông tin dạng bảng một cách nhanh chóng và chính xác người ta đã phát minh ra chương trình bảng tính. Vậy bảng tính là gì? Hs: 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng: Các công dụng của chương trình bảng tính: - Biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng. - Thống kê, theo dõi. - So sánh. - Sắp xếp. - Tính toán. - Vẽ biểu đồ… Ví dụ: TT Họ và tên Toán Văn TB 1 Lê Thị An 8 6 7.0 2 Phạm Văn Bình 7 9 8.0 3 Trần Văn Chung 6 7 6.5 Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dới dạng bảng, thực hiện tính toán cũng nh xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. 2. Chương trình bảng tính Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 1- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Gv: Màn hình làm việc của Microsoft Word gồm những thành phần nào? Gv: Hình 4/5 là màn hình làm việc của chương trình bảng tính Microsoft Excel. Em thấy có gì khác so với màn hình làm việc của Microsoft Word? Gv: Giới thiệu về dữ liệu. Gv: Giới thiệu về khả năng tính toán và sử dụng hàm hàm có sẵn. Gv: Giới thiệu về khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu của chương trình. Gv: Ngoài ra chương trình bảng tính còn có khả năng tạo các biểu đồ. a) Màn hình làm việc - Các bảng chọn. - Các thanh công cụ. - Các nút lệnh. - Cửa sổ làm việc chính. - Các dòng: 1,2,3,… - Các cột: A,B,C,… - Các ô là giao của dòng và cột. b) Dữ liệu - Dữ liệu số. - Dữ liệu văn bản. c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn - Tính toán tự động. - Tự động cập nhật kết quả. - Các hàm có sẵn. d) Sắp xếp và lọc dữ liệu - Sắp xếp theo các tiêu chuẩn khác nhau. - Lọc riêng được các nhóm dữ liệu theo ý muốn. e) Tạo biểu đồ - Chương trình bảng tính có các công cụ tạo biểu đồ phong phú. 3. Củng cố: - Thế nào là một chương trình bảng tính? - Nêu các công dụng của chương trình bảng tính? - Nêu các thành phần trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? 4. Dặn dò: - Đọc trước lý thuyết, đọc trước phần 3, 4 IV. Rút kinh nghiệm: Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 02 01 20/8/2010 27/8/2010 1 7/3 Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 2- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 28/8/2010 1,4 7/4,7/5 Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính. Hiểu rõ các khái niệm hàng, cột, địa chỉ ô tính. 2. Kỹ năng: Học sinh biết cách di chuyển trên trang tính, biết cách nhập, sửa, xoá dữ liệu. 3. Thái độ: Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Một số bảng tính cơ bản. - HS: Sách giáo khoa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Nêu công dụng của chương trình bảng tính? Hs2: Nêu các thành phần ở màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel? - Biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng. - Thống kê, theo dõi. - So sánh. - Sắp xếp. - Tính toán. - Các bảng chọn. - Các thanh công cụ. - Các nút lệnh. - Cửa sổ làm việc chính. - Các dòng: 1,2,3,… - Các cột: A,B,C,… - Các ô là giao của dòng và cột. 10 10 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Sử dụng tranh vẽ giới thiệu màn hình làm việc của chương trình bảng tính. Gv: Chỉ ra các thành phần chính trên màn hình làm việc: thanh công thức, các bảng chọn, trang tính, ô tính… 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính - Thanh công thức: Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. - Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí dữ liệu. - Trang tính: Gồm các cột, các dòng, các ô tính, khối. + Các cột: Có địa chỉ cột A,B,C,… + Các dòng: Có địa chỉ dòng 1,2,3,… Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 3- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Gv: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh các cách nhập và sửa sữ liệu trên trang tính. Gv: Giới thiệu các cách di chuyển trên trang tính. Gv: Nêu các kiểu gõ chữ Việt trong Word? Hs: Gv: Trong Excel cũng gõ chữ Việt giống như trong Word. + Ô tính: Vùng giao nhau giữa dòng và cột. Mỗi ô có địa chỉ ô được xác định bởi địa chỉ cột (A,B,C,…) và địa chỉ dòng (1,2,3, …). Ví dụ: A1, B5, AC3,… + Khối: Nhiều ô liền kề được chọn. Khối có địa chỉ khối xác định bởi địa chỉ ô đầu khối và địa chỉ ô cuối khối cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Ví dụ: A2:B4 4. Nhập dữ liệu vào trang tính a) Nhập và sửa dữ liệu - Nhập: Click vào ô và nhập dữ liệu từ bàn phím. - Sửa: Double click vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như với Word. b) Di chuyển trên trang tính - Sử dụng bàn phím: Các phím mũi tên; phím Tab; phím Enter. - Sử dụng chuột và các thanh cuốn. - Nhập địa chỉ ô vào hộp tên. c) Gõ chữ Việt trên trang tính Để gõ chữ tiếng Việt cần có chương trình gõ và Font tiếng Việt. Có hai kiểu gõ: - Gõ kiểu TELEX: aa=â, aw=ă, ee=ê,… - Gõ kiểu VNI: a1=á; a2=à, a6=â, a8=ă,… 4. Củng cố: - Nêu các thành phần trên màn hình làm việc của Excel? 5. Dặn dò: - Học lý thuyết, chuẩn bị trước cho bài thực hành. IV. Rút kinh nghiệm: Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 03 02 22/8/2010 30/8/2010 5 7/3 04/9/2010 4 7/5 03/9/2010 5 7/4 Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 4- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Khởi động và kết thúc Excel. 2. Kỹ năng: Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel. 3. Thái độ: Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Phòng thực hành. - HS: III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Yêu cầu học sinh khởi động máy, mở chương trình Excel. Gv: Hướng dẫn học sinh các cách khởi động Excel. Gv: Để lưu kết quả trên Word ta làm như thế nào? Hs: Gv: Cách lưu kết quả trên Excel cũng làm tương tự. Gv: Để thoát khỏi Word ta làm như thế nào? Gv: Thoát khỏi Excel cũng làm tương tự. Khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel a) Khởi động C1: Start → Program → Microsoft Excel. C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền. b) Lưu kết quả C1: File → Save C2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ c) Thoát khỏi Excel C1: Nháy chuột vào nút ô vuông (gạch chéo ở giữa) C2: File → Exit 3. Củng cố: - Các cách khởi động Excel? Cách lưu kết quả? Cách thoát khỏi Excel? 4. Dặn dò: - Đọc trước lý thuyết, đọc trước phần 3, 4 IV. Rút kinh nghiệm: Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 04 02 22/8/2010 03/9/2010 1 7/3 04/9/2010 1 7/4 06/9/2010 5 7/5 Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 5- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Khởi động và kết thúc Excel. 2. Kỹ năng: Biết cách di chuyển trên trang tính, biết cách nhập, sửa, xoá dữ liệu. 3. Thái độ: Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Một số bảng tính cơ bản, phòng thực hành. - HS: Sách giáo khoa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Nêu yêu cầu thực hành. Hs: Thực hiện trên máy. Gv: Quan sát phòng thực hành, giải đáp, hướng dẫn những sự cố Hs gặp phải. BT1: Sgk trang 10. Khởi động Excel - Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. - Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó. - Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột. BT2: Sgk trang 11. BT3: Sgk trang 11. BT4: Sgk trang 11. 3. Củng cố: - Nêu cách nhập dữ liệu vào ô tính? - Nêu cách sửa dữ liệu trong ô tính? 4. Dặn dò: - Xem trước bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. IV. Rút kinh nghiệm: Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. Mục tiêu: Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 6- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 1. Kiến thức: Học sinh biết được các thành phần chính của trang tính, dữ liệu trên ô tính. Biết cách chọn các đối tượng trên trang tính. Hiểu được vai trò của thanh công thức, hiểu được dữ liệu số và dữ liệu kí tự. 2. Kỹ năng: Thành thạo cách chọn một trang tính, một ô, một cột, một dòng, một khối. 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc trong học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sách giáo khoa. - HS: Sách giáo khoa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Nêu các thành phần trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? Nêu cách xác định một ô tính? Hs2: Nêu cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính? Nêu cách di chuyển trên trang tính? - Thanh công thức - Bảng chọn Data - Trang tính - Ô tính: Vùng giao nhau giữa dòng và cột. Mỗi ô có địa chỉ ô được xác định bởi địa chỉ cột và địa chỉ dòng. - Nhập: Click vào ô và nhập dữ liệu từ bàn phím. - Sửa: Double click vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như với Word. - Sử dụng bàn phím: Các phím mũi tên; phím Tab; phím Enter. - Sử dụng chuột và các thanh cuốn. - Nhập địa chỉ ô vào hộp tên. 5 5 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Giới thiệu về bảng tính, các trang tính trong bảng tính và khi nào thì một trang tính là đang được kích hoạt. 1. Bảng tính - Một bảng tính gồm nhiều trang tính (khi khởi động Excel thường có 3 trang: Sheet1, Sheet2, Sheet3). - Trang tính được kích hoạt (trang tính hiện hành) có nhãn màu sáng hơn, tên viết bằng chữ đậm. - Để kích hoạt (để chọn) một trang tính ta click vào tên trang (hoặc nhãn trang) tương ứng. Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 7- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Gv: Giới thiệu các thành phần chính trên một trang tính: Ô, khối, cột, dòng, thanh công thức… - Giải thích chức năng của từng thành phần. 2. Các thành phần chính trên trang tính - Một trang tính gồm có các cột, các dòng, các ô tính ngoài ra còn có hộp tên, khối, thanh công thức… + Hộp tên: Ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ ô được chọn. + Khối: Các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. + Thanh công thức: Cho biết nội dung ô đang được chọn. 4. Củng cố: - Hãy cho biết về trang tính trong chương trình bảng tính? - Nêu các thành phần chính trên trang tính? 5. Dặn dò: - Học bài và xem trước bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính. IV. Rút kinh nghiệm: Bài 2: Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 8- Trường THCS Văn Bán Các nhãn với tên trang Hộp tên Tên cột Thanh công thức Địa chỉ ô được chọn Ô đang được chọn Tên dòng Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết được các thành phần chính của trang tính, dữ liệu trên ô tính. Biết cách chọn các đối tượng trên trang tính. Hiểu được vai trò của thanh công thức, hiểu được dữ liệu số và dữ liệu kí tự. 2. Kỹ năng: Thành thạo cách chọn một trang tính, một ô, một cột, một dòng, một khối. 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc trong học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sách giáo khoa. - HS: Sách giáo khoa. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Hãy cho biết về trang tính trong chương trình bảng tính? Hs2: Nêu các thành phần chính trên trang tính? - Một bảng tính gồm nhiều trang tính. - Trang tính được kích hoạt có nhãn màu sáng hơn, tên viết bằng chữ đậm. - Để kích hoạt một trang tính ta click vào tên trang tương ứng. - Các cột, các dòng, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức. + Hộp tên: Ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ ô được chọn. + Khối: Các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. + Thanh công thức: Cho biết nội dung ô đang được chọn. 3 4 3 4 2 2 2 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh các thao tác để chọn các đối tượng trên một trang tính. 3. Chọn các đối tượng trên trang tính - Chọn một ô: Click vào ô cần chọn, sử dụng các phím ,,←,→, Tab, Enter. - Chọn một dòng: Click vào địa chỉ dòng. - Chọn một cột: Click vào địa chỉ cột. - Chọn một khối: + Click ô đầu khối → rê đến ô cuối khối. + Click ô đầu khối → giữ Shift +  , , ←, →. Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 9- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Gv: Trình bày về các dữ liệu mà chương trình bảng tính có thể xử lí được. + Click ô đầu khối → giữ Shift + Click ô cuối khối. - Chọn nhiểu khối: Chọn khối đầu → giữ Ctrl + Click ô cuối khối. 4. Dữ liệu trên trang tính a) Dữ liệu số - Dữ liệu số tự căn thẳng lề phải trong ô tính. - Các số : 0, 1, 2, 3 , 9, +1, -6 - Số kiểu USA: 1,000 → 1,000 - Số kiểu Việt Nam: 1,000 → 1 b) Dữ liệu kí tự - Các chữ cái. - Các chữ số. - Các kí hiệu. - Dữ liệu số tự căn thẳng lề phải trong ô tính. 4. Củng cố: - Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? - Nêu các loại dữ liệu trên trang tính? 5. Dặn dò: - Học bài và xem trước bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính. IV. Rút kinh nghiệm: Biên Hòa, ngày …… tháng …… năm 20…. KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 10- Trường THCS Văn Bán [...]... TỔ TRƯỞNG Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 17- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Trần Thị Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 11 06 17/ 9/2010 Ngày dạy 27/ 9/2010 28/9/2010 30 /9/2010 Tiết dạy 5 4 1 Lớp 7/ 5 7/ 3 7/ 4 Bài thực hành: Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 18- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I Mục tiêu: 1.. .Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Trần Thị Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 07 04 05/9/2010 Ngày dạy 13/ 9/2010 14/9/2010 16/9/2010 Tiết dạy 5 4 1 Lớp 7/ 5 7/ 3 7/ 4 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 11- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Phân... 2 Lớp 7/ 4 ,7/ 3 7/ 5 Bài thực hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM (tt) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh sử dụng công thức trên trang tính 2 Kĩ năng: Học sinh biết nhập và sử dụng thành thạo các công thức tính toán đơn giản trên trang tính 3 Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống Nghiêm túc trong học tập Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 26- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học. .. IV Rút kinh nghiệm: Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 04/10/2010 5 7/ 5 13 07 24/9/2010 05/10/2010 4 7/ 3 07/ 10/2010 1 7/ 4 Bài 3: Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 20- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Cung cấp cho HS cách đặt các phép tính đơn giản trên bảng tính... ngày 30 tháng 9 năm 2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Thị Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 15 08 01/10/2010 Ngày dạy 11/10/2010 12/10/2010 14/10/2010 Tiết dạy 5 4 1 Lớp 7/ 5 7/ 3 7/ 4 Bài thực hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh sử dụng công thức trên trang tính Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 24- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 2 Kĩ năng: Học sinh... Tiết dạy Lớp 20/9/2010 5 7/ 5 09 05 12/9/2010 21/9/2010 4 7/ 3 23/ 9/2010 1 7/ 4 PHẦN 2: PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 13- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơi Thao tác thoát khỏi phần mềm 2 Kỹ năng: Học sinh... 2 3 4 5 6 7 8 Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 27- học Toán V.Lý L.Sử Sinh C.N Tin Văn GDCD 15’ 8 8 8 9 8 8 7 8 lần 1 7 8 8 10 6 9 6 9 lần 2 9 9 9 9 8 9 8 9 HK 10 9 7 10 8 9 8 9 K Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 4 Củng cố: - Nêu các kí hiệu phép tính trên trang tính ? - Nêu các bước nhập công thức trên trang tính ? 5 Dặn dò: - Xem trước bài 4: “Sử dụng các hàm để tính toán”... tính toán 2 Kỹ năng: HS biết sử dụng một số hàm đơn giản (AVERAGE, SUM, MIN, MAX) để tính toán trên trang tính 3 Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống Nghiêm túc trong học tập II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, các ví dụ - HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà III Tiến trình lên lớp: Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 30 - Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 1 Ổn định lớp (1’)... Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 10 05 12/9/2010 23/ 9/2010 2,4 7/ 4 ,7/ 3 Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 15- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 25/9/2010 2 7/ 5 Bài: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh biết cách khởi động TypingTest Biết được ý nghĩa, công dụng của các trò chơi Clouds và Wordtris 2 Kỹ năng: Tập cho học sinh thành thạo thao tác... tính 3 Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc khoa học, có hệ thống Nghiêm túc trong học tập Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 28- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, các ví dụ - HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà III Tiến trình lên lớp: 1 Ổn định lớp (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Nêu các kí hiệu phép tính trên trang + : Cộng tính? . dạy Tiết dạy Lớp 11 06 17/ 9/2010 27/ 9/2010 5 7/ 5 28/9/2010 4 7/ 3 30/9/2010 1 7/ 4 Bài thực hành: Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 18- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 LUYỆN. THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Trần Thị Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 07 04 05/9/2010 13/ 9/2010 5 7/ 5 14/9/2010 4 7/ 3 16/9/2010 1 7/ 4 Bài thực. soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 10 05 12/9/2010 23/ 9/2010 2,4 7/ 4 ,7/ 3 Giáo Viên: Nguyễn Việt Hùng -Trang 15- Trường THCS Văn Bán Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 25/9/2010 2 7/ 5 Bài: LUYỆN GÕ PHÍM

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan