Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11 (hay)

157 619 1
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11 (hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1. TIẾT 1 Bài 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? Ngày soạn : 18/08/2012 Ngày giảng : 21/08/2012 I. MỤC TIÊU: - - HS nắm khái niệm bảng và nhu cầu xử lí bảng trong cuộc sống. - - HS biết được những đặc điểm chung một số phần mềm bảng tính. - - HS bước đầu làm quen với phần mềm Excel. - - HS biết thực hiện một số thao tác đơn giản trên cửa sổ của Excel. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Giáo án, Phòng học màn hình lớn. - HS: SGK, Tập ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV: Trong thực tế nhiều thong tin có thể biểu diễn dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán. - GV: Ví dụ bảng điểm tất cả các môn học của một lớp là thông tin dạng bảng. - GV: Ví dụ Bảng thống kê số liệu về các loại đất của một xã là một thông tin dạng bảng,… - GV: Nhờ các chương trình bảng tính, người ta có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu như tính toán, theo dõi,… Vậy chương trình bảng là gì? - GV: Hiện nay có nhiều chương trình bảng tính khác nhau nhưng chúng đều có một số đặc trưng chung. - HS: Quan sát trên màn hình lớn bảng điểm của lớp 7A. - HS: Quan sát trên màn hình lớn bảng điểm của lớp 7A. - HS: Nghiên cứu SGK và trả lời. 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng. 2. Chương trình bảng tính: a. Màn hình làm việc: Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 1 - GV: Nghiên cứu SGK và cho biết thông thường trên cửa sổ làm việc của các chương trình bảng tính có những gì? - GV: Giới thiệu chương trình bảng tính Excel cho - HS. - GV: Thông tin lưu trữ và xử lí trong máy tính gọi là gì? - GV: Công dụng to lớn của Excel là tính toán nhờ sử dụng những hàm có sẵn. - GV: Chẳng hạn chúng ta có thể dung bảng tính Excel để tính gì? - GV: Dùng bảng tính của Excel ta có thể làm được những việc gì nữa không? - GV: Ngoài những công dụng đó Excel còn có những công dụng nào khác không? - GV: Giới thiệu màn hình làm việc của chương trình bảng tính. - HS: Thanh tiêu đề, thanh công cụ, các nút lệnh. - HS: Quan sát chương trình bảng tính của Excel trên màn hình lớn. - HS: Dữ liệu. - HS: Lắng nghe và ghi chép. - HS: Dùng bảng tính Excel để tính tổng, tính trung bình cộng,… - HS: Dùng để lọc và sắp xếp dữ liệu. (quan sát trên màn hình lớn. Hình 5) - HS: Bảng tính Excel còn có công dụng tạo biểu đồ. (quan sát trên màn hình lớn) - HS: Quan sát cửa sổ của chương trình bảng tính trên màn hình lớn. (Hình 6) Trên màn hình làm việc của các chương trình bảng tính có các bảng chọn, các thanh công cụ, các nút lệnh thường dung và cửa sổ làm việc chính. b. Dữ liệu: Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số, dữ liệu văn bảng. c. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. Với chương trình bảng tính, em có thể thực hiện một cách tự động nhiều công việc tính toán, từ đơn giản đến phức tạp. d. Sắp xếp và lọc dữ liệu: Khi sử dụng bảng tính của Excel ta có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau. e. Tạo biểu đồ: Các chương trình bảng tính còn có công dụng tạo biểu đồ. IV. CỦNG CỐ: - GV: Yêu cầu học sinh lên chỉ ra các thành phần trên màn hình làm việc của Excel. - HS: Lên chỉ trên màn hình lớn hoặc chỉ lên màn hình máy tính - GV: Hãy cho biết chương trình bảng tính có những khả năng nào - HS : Tính toán với hàm có sẵn, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ - GV : Chương trình bảng tính có những dạng dữ liệu cơ bản nào ? - HS : Dữ liệu dạng số, dữ liệu dạng ký tự - GV : Yêu cầu hs đọc trước mục 3,4 để tiết sau học Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 2 V. ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh. * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 3 Tuần 1. TIẾT 2 Bài 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (TT) Ngày soạn : 18/08/2012 Ngày giảng : 21/08/2012 VI. MỤC TIÊU: - - HS nắm khái niệm bảng và nhu cầu xử lí bảng trong cuộc sống. - - HS biết được những đặc điểm chung một số phần mềm bảng tính. - - HS bước đầu làm quen với phần mềm Excel. - - HS biết thực hiện một số thao tác đơn giản trên cửa sổ của Excel. VII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Giáo án, Phòng học màn hình lớn. - HS: SGK, Tập ghi. VIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV: Màn hình làm việc của chương trình bảng tính có những gì ?,. Hãy quan sát hình 7 và trả lời?. - GV: Giới thiệu các khái niệm hàng cột, hàng, ô tính, khối dữ liệu. - HS: Thực hiện nhóm, quan sát ghi ra giấy rồi đọc lên - HS : Theo dõi và ghi chép 3. Màn hình làm việc của chươg trình bảng tính: - Thanh công thức: Đây là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. - Bảng chọn Data: Trên thanh bảng chọn có bảng chọn Data gồm các lệnh dung để xử lí dữ liệu. - Trang tính: Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dung để chứa dữ liệu. Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 4 - GV: Muốn nhập dữ liệu vào ô tính ta làm thế nào? - GV: Ô tính được kích hoạt có gì khác so với những ô tính khác? - GV: Muốn sửa dữ liệu ta làm thế nào? - GV: Ta có thể di chuyển giữa các ô tính ta làm thế nào? - GV: Ngoài cách dung phím để di chuyển các ô tính ta còn có cách nào khác không? - GV: giới thiệu các chương trình hỗ trợ gõ tiếng việt : Uni – key, Viet – key, Vina – key … và hai kiểu gõ cơ bản VNI, TELEX - HS: Chọn ô tính và nhập dữ liệu theo yêu cầu. - HS: Có viền đậm hơn các ô tính khác. - HS: Kích hoạt vào ô tính và nhập dữ liệu cần sửa. - HS: Dùng các phím mũi tên để di chuyển qua lại giữa các ô tính. - HS: Dùng chuột để di chuyển (nhanh hơn). - HS: Lắng nghe và theo dõi giáo viên hướng dẫn. 4. Nhập dữ liệu vào trang tính: a. Nhập và sửa dữ liệu: - Để nhập dữ liệu vào một ô tính ta click chuột vào ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím. - Thao tác nháy chuột vào ô tính gọi là kích hoạt ô tính. - Để sửa dữ liệu ta đúp chuột vào ô tính và sửa nội dung giống như khi soạn thảo văn bản. - Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường gọi là các bảng tính. b. Di chuyển trên trang tính: - Có hai cách di chuyển giữa các ô tính: + Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím. + Sử dụng chuột và các thanh cuốn. c. Gõ chữ việt trên trang tính: - Kiểu gõ phổ biến hiện nay là TELEX. IX. CỦNG CỐ: - GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác như nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, di chuyển giữa các ô tính. - HS: Lên thực hiện trên màn hình lớn. - GV: Nhắc nhở học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ để chuẩn bị thực hành. X. ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh. * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 5 Tuần 2. TIẾT 3 Bài thực hành 1. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL Ngày soạn : 25/08/2012 Ngày giảng : 28/08/2012 I. MỤC TIÊU: a. - HS biết khởi động và kết thúc Excel. b. - HS nhận biết được các ô, hang, cột trên trang tính. c. - HS Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Phòng máy tính. - HS: Thực hành 2 em một máy. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Hãy chỉ rõ các thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn, ô, hàng, cột trong bảng tính của Excel. (Trên màn hình lớn). 3. Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV: Ta có thể khởi động Excel bằng nhiều cách khác nhau. Giới thiệu chi tiết hai cách khởi động cơ bản. - GV: Thực hiện các cách khởi động đó cho học sinh xem. - GV: Để lưu một tệp tin của Excel ta có nhiều cách. Giới thiệu hai cách lưu cơ bản. - GV: Thực hiện hai cách lưu tệp Excel cho học sinh xem. - GV: Giới thiệu và thực hiện thao tác thoát khỏi Excel cho học sinh xem. - HS: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn và quan sát trên màn hình lớn. - HS: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn và quan sát trên màn hình lớn. - HS: Thực hành trên máy tính (2 em một máy). 1. Khởi động Excel: Cách 1: Nháy chuột lên nút start, trỏ vào programs và chọn Microsoft Office, chọn Microsoft Excel. (Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Excel). Cách 2: Nháy đúp chuột biểu tượng của Microsoft Excel trên màn hình nền. 2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel: - Để lưu kết quả làm việc, chọn File  Save hoặc nháy đúp vào biểu tượng Save trên thanh công cụ. các tệp tin của Excel đều có đuôi là Xls. - Để thoát khỏi Excel, chọn File  Exit hoăc nháy nút X trên thanh tiêu đề. Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 6 - GV: Đưa ra bài tập cho học sinh thực hành. - GV : Quan sát và hướng dẫn hs thực hiện trên máy - GV : Lưu ý học sinh bật bộ gõ Unikey để nhập được tiếng Việt - HS : thực hiện bài thực hành trên máy - HS: Nhập dữ liệu vào trong ô Bài tập. 1. Khởi động Excel. - Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình word và Excel. - Mở các bảng chọn và quan sát các nút lệnh trong các bảng chọn đó. - Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột. 2. Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô trên trang tính. Hãy dung phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu trong ô đó và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. - Lặp lại thao tác nhập dữ liệu vào các ô tính trên trang tính, những sử dụng một trong các phím mũi tên kể kết thúc việc nhập dữ liệu. Quan sát ô tính được kích hoạt tiếp theo và cho nhận xét. - Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete. Chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội dung mới. Cho nhận xét về các kết quả. - Thoát khỏi Excel mà không lưu lại kết quả nhập dữ liệu vừa thực hiện. IV. CỦNG CỐ: - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm. - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện. - GV: Nhắc nhỡ học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ. - GV : Cho hs tìm hiểu chương trình bảng tính của Excel có bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng. Hãy trả lời câu hỏi vào tiết thực hành sau. Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 7 V. ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh. * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 8 Tuần 2. TIẾT 4 Bài thực hành 1. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL(TT) Ngày soạn : 25/08/2012 Ngày giảng : 28/08/2012 VI. MỤC TIÊU: a. - HS biết khởi động và kết thúc Excel. b. - HS nhận biết được các ô, hang, cột trên trang tính. c. - HS Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. VII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Phòng máy tính. - HS: Thực hành 2 em một máy. VIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Hãy chỉ rõ các thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn, ô, hàng, cột trong bảng tính của Excel. (Trên màn hình lớn). 3. Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Gv : cho hs khởi động Excel và lập bảng tính như sau - Gv : Hướng dẫn hs kích hoạt Unikey với bảng mã Unicode và chế độ gõ Telex, font chuẩn Time new roman - Hs: Khởi động Excel và bắt đầu thực hành - Hs : Thực hiện theo gv để gõ tốt tiếng Việt có dấu 3. Khởi động Excel và nhập dữ liệu ở bảng dưới đây vào trang tính. (Hình bên). - Lưu lại bảng tính với tên mình và tên lớp và thoát khỏi Excel. Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 9 - Gv : Yêu cầu học sinh lưu bảng tính lại với tên mình và lớp. Ví dụ : “ le thi thu hương 71” - Hs : lưu file đã tạo IX. CỦNG CỐ: - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm. - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện. - GV: Yêu cầu về nhà thực hiện lại trên máy ở nhà và đọc trước bài 3 để tiết sau học X. ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh. * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 10 [...]... các thông tin liên quan về trò chơi mà hs hỏi IV CỦNG CỐ: - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện - GV: Nhắc nhỡ học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ, chuẩn bị cho tiết sau học lý thuyết trên máy tính và thực hành V ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ... the luc IX CỦNG CỐ: - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện - GV: Nhắc nhỡ học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ, X ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện - GV: Nhắc nhỡ học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ, chuẩn bị cho tiết sau thực hành trên máy X ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng tiếp thu của học sinh * Rút kinh nghiệm tiết dạy: …………………………………………………………………………... trò chơi IX CỦNG CỐ: - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện - GV: Nhắc nhỡ học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ, X ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... các học sinh còn lại chú ý nghe - - HS xem và làm theo sự hướng dẫn - - HS nêu thứ tự dựa vào thứ tự trong toán đã học - - HS thực hành chuyển công thức toán học sang cách biểu diễn trong bảng tính tính toán +: Kí hiệu phép cộng - : Kí hiệu phép trừ / : Kí hiệu phép chia *: Kí hiệu phép nhân ^: Kí hiệu phép lấy luỹ thừa %:Kí hiệu phép lấy phần trăm - Thứ tự thực hiện phép toán giống như trong toán học. .. Giáo viên: Giáo án, Sách, màn hình lớn (nếu có) - Học sinh: sách, tập, viết IV Nội dung: 1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp 2- KTBC: Kiểm tra các nhóm trong lúc thực hành 3- Bài mới: Hoạt động giáo viên 1/ Sử dụng công thức để Hoạt động học sinh Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Nội dung 1/ Sử dụng công thức để Trang 27 tính toán - GV gọi - HS đọc đoạn đầu trong SGK - GV ví dụ minh hoạ công thức toán thông thường... thức so sánh nội dung dữ liệu trong ô tính và trên thanh công thức - Gõ = 5 + 7 vào một ô tùy ý và nhấn Enter Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức IV CỦNG CỐ: - GV: Kiểm tra việc thực hành của một số nhóm - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác thực hành vừa thực hiện - GV: Nhắc nhỡ học sinh xem phần lí thuyết thật kỹ, V ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập... V ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh * Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Tuần 6 Tiết 11 PHẦN MỀM HỌC TẬP LUYỆN GÕ NHANH BẰNG TYPING... tượng trên trang tính II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Giáo án, Phòng học màn hình lớn - HS: SGK, Tập ghi III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh 2 Kiểm tra bài cũ: -Nêu các thành phần chính trên trang tính và chức năng của các thành phần đó làm gì? - Trang tính được kích hoạt là trang tính như thế nào ? 3 Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - GV: Hướng dẫn thực... Tuần 7 Tiết 13+14 Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH Ngày soạn : 24/09/2012 Ngày giảng : 26/09/2012 I Mục tiêu: - Biết cách nhập công thức vào ô tính; - Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính; - Biết cách sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức II Phương pháp: - Nêu vấn đề học sinh sử dụng thiết bị thực hành luyện tập bàn phím III Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo . THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 7 V. ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh - GV: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh. * Rút kinh nghiệm. đọc trước mục 3,4 để tiết sau học Trường THCS Thị Trấn Khe Tre Trang 2 V. ĐÁNH GIÁ: - GV: Đánh giá thái độ học tập của học sinh, mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh. * Rút kinh nghiệm tiết. DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Giáo án, Phòng học màn hình lớn. - HS: SGK, Tập ghi. VIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động giáo viên

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động 1:

 • 1- Chia hs ra thành 6 nhóm (theo tổ trong lớp), mỗi nhóm chịu trách nhiệm đáp án một câu nhỏ (a, b, c )

 • 2 - Cho - HS mở bảng tính Bang diem lop em để thực hành bài tập 1 (SGK trang 77)

 • 3 - GV chiếu cho - HS xem lại phần lý thuyết

 • Đáp án :

 • Câu a

 • Sắp xếp theo điểm môn Toán (các môn khác tương tự)

 • Sắp xếp theo điểm trung bình

 • Câu b

 • Câu c

 • - HS khởI động chương trình Excel, mở bảng tính Bang diem lop em

 • lần lượt thực hiện các câu:

 • - Thực hiện câu a) Sắp xếp theo điểm các môn học như: Toán, Lý, Ngữ văn, Tin học, điểm trung bình.

 • - Thực hiện câu b)

 • - Thực hiện câu c)

 • 1. Bài tập 1 (SGK trang 77)

 • Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • a)Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung binh

 • b)Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan