Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

48 938 3
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Hoạt động 1: 35 1.Chia hs ra thành 6 nhóm (theo tổ trong lớp), mỗi nhóm chịu trách nhiệm đáp án một câu nhỏ (a, b, c ) 35 2. Cho hs mở bảng tính Bang diem lop em để thực hành bài tập 1 (SGK trang 77) 35 Đáp án : 35 Câu a 35 Sắp xếp theo điểm môn Toán (các môn khác tương tự) 35 Sắp xếp theo điểm trung bình 35 Câu b 35 Câu c 35 Hs khởI động chương trình Excel, mở bảng tính Bang diem lop em 35 Lần lượt thực hiện các câu: 35 - Thực hiện câu a) Sắp xếp theo điểm các môn học như: Toán, Lý, Ngữ văn, Tin học, điểm trung bình 35 - Thực hiện câu b) 35 - Thực hiện câu c) 35 1. Bài tập 1 (SGK trang 77) 35 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Chương I BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết 1, 2 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? I. Mục tiêu: - Hiểu chương trình bảng tính là gì ? Mục đích của chương trình bảng tính. - Nhận diện giao diện CTBT, hiểu khả năng, lợi ích của CTBT. - Hiểu được công dụng tổng quát của CTBT Excel - Nắm được các thao tác cơ bảng khi làm việc với CTBT. III. Hoạt động dạy và học: A.Kiểm tra bài cũ: B.Bài mới: Hoạt động 1: Định nghĩa chương trình bảng tính HĐ giáo viên và học sinh Nội dung HĐ1: GV cho HS quan sát hình SGK: - Để tiện theo dõi kết quả học tập qua từng môn học của các bạn trong lớp ta cần lập bảng. - Theo dõi kết quả học tập của riêng mình qua các môn học ta cũng có thể lập bảng. - Ta có thể xây dựng biểu đồ biểu diễn trực quan các số liệu trong bảng… * Những việc trên được dễ dàng thực hiện nhờ các chương trình bảng tính. CTBT là gì? HS: thảo luận và trả lời GV: chốt lại và đưa ra định nghĩa CTBT GV: So với Word giao diện Excel khác như thế nào ? HS: Thảo luận trả lời GV chốt lại, đưa ra kết luận. - Thanh công thức là thanh công cụ đặc trưng của CTBT. 1. Bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng: - Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để: + Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng. + Thực hiện các tính toán + Xây dựng cácbiểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng HĐ2: Chương trình bảng tính A) Cho HS quan sát hình 4/SGK GV: Có nhiều CTBT khác nhau nhưng có điểm chung dữ liệu và kết quả tính toán luôn được trình bày dưới dạng bảng. HS: quan sát và lắng nghe B) GV: Dữ liệu là gì? 2. Chương trình bảng tính: A) Màn hình làm việc: B) Dữ liệu: CTBT có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số hay dữ Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 2 Thanh trạng thái Tên các trang tính Bảng chọn Data Trang tính Tên hàng Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Ở bảng tính em thấy có họ tên, môn học, điểm số… đó là dữ liệu. C) GV: Cho HS quan sát bảng tính. Ở bảng tính em thấy Đtổng kết được tính từ KT 15 hệ số 1, KT 1 tiết hệ số 2, KT Hkỳ hệ số 3 rất phức tạp. Nhờ CTBT được tính toán rất nhanh HS: quan sát, lắng nghe ghi vào vở GV: Nhắc lại cách gõ chữ việt trong Word, cách mở VietKey liệu dạng văn bản. C) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn: - CTBT có thể thực hiện 1 cách tự động, nhanh chóng nhiều công việc tính toán, từ đơn giản đến phức tạp. * Chú ý: dữ kiệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán được tự động cập nhật. D) Sắp xếp và lọc dữ liệu:SGK/6 E) Tạo biểu đồ: SGK/6 HĐ3: GV giới thiệu cách khởi động, lưu kết quả và cách thoát khỏi chương trình Excel. GV cho HS quan sát hình GV: So với Word giao diện Excel khác như thế nào ? HS: Thảo luận trả lời GV chốt lại, đưa ra kết luận. - Thanh công thức là thanh công cụ đặc trưng của CTBT. 3. Màn hình làm việc của CTBT Excel: * Khởi động: - Start Programs Microsoft Excel - Double Click vào (Excel) trên màn hình Desktop. * Lưu kết quả: - File Save Gõ tên vào ô File name Save. - Ctrl + S - Click nút lệnh * Thoát khỏi Microsoft Excel: - Click File Exit - Alt + F4 - Click * Màn hình làm việc: - Thanh công thức: để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. - Bảng chọn Data (Dữ liệu): nằm trên thanh bảng chọn. - Trang tính: là miền làm việc chính gồm các hàng và các cột giao nhau tạo thành ô tính C. Củng cố dặn dò: - Chức năng của chung của CTBT, phân biệt giao diện CTBT Excel - Hỏi câu hỏi SGK - Tập nhập dữ liệu, sử xoá, lưu nội dung đã đưa ra. - Xem trước bài thực hành “làm quen với CTBT Excel” Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 3 Thanh công thức Ô tính đang được chọn Thanh tiêu đề Tên cột Thanh trạng thái Tên các trang tính Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Tiết 3,4: Bài thực hành 1:LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL. I. Mục đích, yêu cầu: - Khởi động và kết thúc Excel - Biết các ô, hàng, cột trên trang tính và các thanh công cụ. - Biết cách di chuyên trên trang tính và nhập dữ liệu II/ Chuẩn bị: - GV: Một số bài thực hành, máy tính… - HS: Chia nhóm để thực hành III. Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại cách khới động máy Mục tiêu: Để HS nhớ lại các thao tác đã học trong việc khởi động máy - Nhấn nút màn hình - Nhấn nút Power (nút to nhất trên CPU) Hoạt động 2: Giới thiệu cách khởi động chương trình bảng tính - GV: Thực hành mẫu. - HS: Quan sát * Khởi động - Click Start → Programs→Microsoft Excel. - Nháy đúp vào biểu tượng (Excel) trên màn hình destop. Hoạt đông 3: Thực hiện các thao tác trên bảng tính GV: Thực hành mẫu cách lưu một bảng tính HS: Quan sát cách thực hiện * Lưu kết quả  Lưu:  Click vào biểu tượng (save) trên thanh nút lệnh  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S  Vào File→ Save Hoạt động 4: Cách thoát khỏi chương trình bảng tính  Thoát khỏi Excel: 1. Nhấn vào nút  trên thanh tiêu đề 2. Vào File → Exit 3. Nhấn tổ hợp phím Alt+ F4 Phần thực hành - HS: Thực hành các thao tác trên bảng tính - GV: Quan sát cách thực hiện của học sinh Em hãy nhập dữ liệu trong bảng và lưu văn bảng với tên danh sách lớp em Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 4 Chọn ổ đĩa hay thư mục cần 2. Nhấn nút Save để lưu 1. Gõ tên cần lưu Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 IV: Tổng kết đánh giá: - Lưu ý một số tồn tại trong quá trình thực hành - Tuyên dương những học sinh giỏi, đông viên khích kệ những học học còn thao tác chậm    Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 5 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Tiết 5, 6: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. Mục tiêu: - Tìm hiểu cụ thể hơn các thành phần trong bảng tính. - Phân biệt được bảng tính và trang tính - Các thao tác làm việc với bảng tính và dữ liệu trên bảng tính III. Hoạt động dạy và học: A.Kiểm tra bài cũ: - Chương trình bảng tính là gì? Nêu tính năng chung của CTBT? Có mấy kiểu dự liệu? - Giao diện của CHBT có gì đặc biệt khác với các phần mềm khác? Trang tính là gì? B.Bài mới: HĐ giáo viên và học sinh Nội dung HĐ1: Giới thiệu bảng tính GV: Cho HS quan sát H13/SGK của 1 bảng tính: GV: Trong bảng tính trên có bao nhiêu trang tính? HS: quan sát trả lời: 3 trang tính (sheet1, sheet2, sheet3) GV: Bảng tính có rất nhiều trang tính, mà nó thường hiển thị 3 trang tính. ? làm sao biết trang tính đang được kích hoạt? HS: có nhãn màu trắng và tên trang tính là chữ đậm GV: Để kích hoạt trang tính em nháy chuột vào nhãn cần kích hoạt. HĐ2: Các thành phần trên trang tính GV: Cho HS quan sát H14/SGK. HS: Nhắc lại các thành phần chính của trang tính. GV: Giới thiệu các thành phần khác: hộp tên, khối, thanh công thức… để HS theo dõi. HĐ3: Các thao tác trên trang tính. GV: Cho HS quan sát H15/SGK 1 2 3 A  1 2 Chọn ô Chọn hàng Chọn cột Chọn khối GV: Trình bày cách chọn ô, chọn hàng, chọn cột, chọn 1. Bảng tính: - Bảng tính thường gồm có 3 trang tính ( Sheet1, Sheet2, Sheet3) được phân biệt bằng tên trên các nhãn. - Trang tính được kích hoạt: có nhãn màu trắng và tên trang tính là chữ đậm 2. Các thành phần chính trên trang tính: - Hộp tên: hiển thị địa chỉ của ô chọn - Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau. - Thanh công thức: cho biết nội dung của ô chọn.: 3. Chọn các đối tượng trên trang tính: - Chọn một ô: nháy chuột tại ô đó - Chọn một hàng: nháy chuột tại nút tên hàng đó - Chọn một cột: nháy chuột tại nút tên cột đó. - Chọn 1 khối: kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô góc đối diện. Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 6 Các nhãn với tên trang tính Tên hàng Địa chỉ ô đượcchọn Hộp tên Tên cột Thanh công thức Một khối Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 khối. HS: lắng nghe, ghi vào vở HĐ4: Dữ liệu trên trang tính. GV: Giới thiệu các dữ liệu thường gặp, cho ví dụ. - Dữ liệu số: mặc định căng thẳng lề bên phải ô tính + Dấu “,” (phân cách phần nghìn, triệu…) VD: 1,000,000 + Dấu “.” (phân cách phần nguyên và phần thập phân) VD: 15.55 - Dạng ký tự: mặc định căng thẳng lề bên trái ô tính HĐ5: Giới thiệu bài thực hành. 1. Cách mở trang tính mới: - Click biểu tượng New  trên thanh nút lệnh. - Vào File New. - Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + N 2. Cách mở trang tính đã có trên máy: - Click biểu tượn Open  trên thanh nút lệnh. - Vào File Open. - Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + O * Em có thể mở bằng cách khác: mở thư mục chứa tệp và nháy đúp lên biểu tượng của tệp. HS: Lắng nghe, ghi vào vở Chú ý: Nếu chọn nhiều ô, nhiều khối cùng 1 lần thì ta nhấn giữ phím Ctrl trong khi chọn. 4. Dữ liệu trên trang tính: a) Dữ liệu số: 0, 1, …, 9 mặc định căng thẳng lề bên phải ô tính. - Dấu “+” (chỉ số dương), dấu “–”chỉ số âm), dấu % (chỉ số phần trăm). VD: 120, + 38, -162 … b) Dạng ký tự: các chữ cái, chữ số, ký hiệu…mặc định căng thẳng lề bên trái ô tính. VD: Lop 7A, mon thi… C. Củng cố dặn dò: - Bảng tính và trang tính, trang tính như thế nào là đang được kích hoạt? - Các kiểu dữ liệu. - Hỏi câu hỏi SGK - Làm bài tập trong sách bài tập. - Về nhà thao tác chuẩn bị cho bài thực hành 2 “Làm quen với các dữ liệu trên trang tính”. Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 7 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Tiết 7, 8: Bài thực hành số 2: LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRANG TÍNH I. Mục tiêu: - Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính. - Mở và lưu bảng tính trên máy tính. - Chọn các đối tượng trên trang tính. - Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. II. Chuẩn bị: - GV: Chuẩn bị một số bài thực hành - HS: Chia nhóm để thực hành. III. Nội dung: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HĐ1: Nhắc lại thao tác để mở một bảng tính. a) Mở bảng tính mới: GV thực hành mẫu - Nháy vào nút lệnh New  trên thanh công cụ Standard - Vào File → New. - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N b) Mở bảng tính đã có trên máy: GV thực hành mẫu * Cách 1: - Nhấn vào nút lệnh Open trên thanh công cụ Standard - Vào File → Open - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O * Cách 2: HĐ2: Nhắc lại cách lưu bảng tính - Quan sát giáo viên thực hành mẫu - Nắm được cách mở một bảng tính trên máy của mình. - Học sinh thực hành - Làm bài tập SGK - Quan sát và làm nắm được Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 8 Nút lệnh New Nháy đúp để mở bảng tính Chọn tên thư mục cần mở Gõ tên tệp Nhấn nút Open để mở Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 * Lưu bảng tính với một tên khác: Vào File → Save As hoặc nhấn phím F12 HĐ3: Cho học sinh thực hành - GV cho học sinh làm các bài tập thực hành - Giám sát học sinh làm bài thực hành, chỉ dẫn, nhắc nhở khi học sinh làm bài. - Yêu cầu học sinh mở trang tính và nhập dữ liệu: Lưu bảng tính với tên: So theo doi the luc cách lưu trang bảng tính với một tên khác. - Học sinh thực hành quan sát sự khác nhau giữa các dữ liệu. - Lưu trang bảng tính lại. - Sửa đổi dữ liệu và lưu tiếp tục - Sửa đổi dữ liệu và lưu với một tên khác: Sotheodoitheluc2 - Quan sát sự khác nhau. IV: Tổng kết đánh giá: - Lưu ý một số tồn tại trong quá trình thực hành - Tuyên dương những học sinh giỏi, đông viên khích kệ những học học còn thao tác chậm    Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 9 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Tiết: 9, 10, 11 & 12 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Học sinh biết cách khởi động và thoát khỏiphần mềm Typing test - Biết cách sử dụng phần mềm Typing test để luyện gõ mười ngón - Biết sử dụng chương trình, lựa chọn phần mềm phù hợp với khả năng từ dễ đến khó. b) Kỹ năng: - Thực hiện khởi động và thoát khỏi phần mềm Typing test bằng nhiều cách khác nhau; - Biết sử dụng chương trình, lựa chọn phần phù hợp với khả năng từ dễ đến khó; - Thực hiện đúng việc gõ 10 ngón đặc biệt với trò chơi Bubbles. II/ Chuẩn bị GV: Phần mềm Typing Test, máy tính III/ Họat động dạy học: HĐ1: Nhắc lại phần mềm Mario Đặt câu hỏi: Lợi ích của việc ngõ mười ngón. - Nêu sự thuận lợi và khó khăn trong việc luyện và gõ 10 ngón đối với phần mềm Mario Hoạt đông 2: Giới thiệu phần mềm Typing Test - GV Giới thiệu sơ lược về phần mềm Typing Test Hoạt động 3: Luyện tập với phần mềm Typing Test - Giới thiệu cách khởi động - Giới thiệu và trình bày cách đăng nhập vào phần mềm Typing Test - Nhập tên người chơi vào ô Enter Your Name, sau đó nhấn nút để qua bước tiếp theo như hình: - Trong hộp thoại tiếp theo Hoạt động 4: Giới thiệu giao diện lựa chọn trò chơi - GV Giới thiệu hình 129 để HS chọn bốn mức chơi tương ứng. - GV giới thiệu hình và hướng dẫn cách chơi bằng cách gõ các phím theo đúng ngón để HS theo dõi HS Trả lời HS Trả lời HS quan sát quan sát theo dõi và ghi nhớ HS quan sát Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 10 Nhấn tên Nhấn vào để qua bước tiếp theo Nhấn Warm up Game để lựa chọn trò chơi [...]... quá trình thực hành - Tuyên dương những học sinh giỏi, đông viên khích kệ những học học còn thao tác chậm Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 11 Trường THCS Phù Đổng Tiết 13 , 14 : Giáo án tin học 7 THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH I Mục tiêu: - Biết cách nhập công thức vào ô tính; - Biết chuyển từ công thức toán học thành công thức trên ô tính theo kí hiệu phép toán của bảng tính; - Biết sử dụng địa... tính lại công thức Vậy để kết quả C1 tự động cập nhật thì em có thể thay số bằng địa chỉ của ô A1, B1: (12 +8)/2 (A1+B1)/2 Vậy C1 sẽ tự động cập nhật kết quả khi thay đổi A1, B1 - Việc nhập công thức có chứa địa chỉ hoàn toàn tương tự như nhập các công thức thông thường - Cho ví dụ và yêu cầu HS và tính toán theo địa chỉ - Cho HS làm bài tập 1, 4 trong SGK Giáo án tin học 7 HS trả lời HS trả lời Ghi vào... =(C3+D3+E3+F3)/4 hình 27 Hướng dẫn học sinh tính điểm tổng kết bằng công thức đơn giản Đề nghị học sinh lưu bảng tính với tên Bảng điểm của em V Tổng kết: - Kiểm tra kết quả của một số nhóm - Về xem lại bài thực hành học lại bài lý thuyết và xem nội dung bài mới Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang14 Trường THCS Phù Đổng Tiết 17 , 18 : Giáo án tin học 7 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I Mục tiêu: - Biết cách... Ngọc Trang13 Trường THCS Phù Đổng Tiết 15 ,16 Bài thực hành 3: Giáo án tin học 7 BẢNG ĐIỂM CỦA EM I Mục tiêu: - Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính II Phương pháp: - Đặt vấn đề học sinh thảo luận nhóm thực hiện các thao tác điều khiển, ghi nhận kết quả và đưa ra kết luận III Chuẩn bị: - Giáo viên: Phòng máy - Học sinh : sách, chia nhóm để thực hành IV Tiến trình dạy học: Giáo viên Học sinh... để tính toán - Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bài thực hành Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang16 Trường THCS Phù Đổng Tiết 19 , 20: Bài thực hành 4: Giáo án tin học 7 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM I Mục tiêu: - Biết nhập công thức và hàm vào ô tính - Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN II Chuẩn bị: - Giáo viên: Phòng máy - Học sinh : sách, chia nhóm để thực hành III Tiến trình dạy học: Giáo viên... Bài thực hành 6: Giáo án tin học 7 TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM I Mục tiêu: - Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính II Phương pháp: - GV hướng dẫn và HS thảo luận nhóm tìm phương pháp giải bài tập III Chuẩn bị: - Giáo viên: Phòng máy - Học sinh: sách, tập, viết IV Tiến trình dạy học: Giáo viên Học sinh Nội dung a/ Tiến trình thực hành: Bài tập 1: Bài tập 1: Cho học sinh mở tệp... để lọc dữ liệu II Chuẩn bị: - Giáo viên: Phòng máy - Học sinh: sách, tập, viết III Nội dung: 1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp 2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành 3- Bài mới: Giáo viên Học sinh Nội dung Hoạt động 1: 1 Bài tập 1 (SGK 1. Chia hs ra thành 6 nhóm (theo tổ Hs khởI động chương trình trang 77 ) trong lớp) , mỗi nhóm chịu trách nhiệm Excel, mở bảng tính Bang diem đáp án một câu nhỏ (a, b, c ) lop... không như mong muốn Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang35 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 11 -Gv đã sửa bài 1 tương đốI kỹ nên ở bài 2 chỉ theo dõi hs thực hiện Hoạt động 3: 3 Bài tập 3 (SGK 12 -Gv cho hs tự khám phá để mở rộng Hs thực hiện từng yêu cầu của trang 78 ) kiến thức bài tập Các nhóm tự thực hành và nhận 13 -Sử dụng kỹ thuật động não viết xét Nhóm 1 và 2 : viết ra các nhận 14 - Gv tổng kết... Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học được không?(Không được, Thực hiện thao tác lọc thông thường, ta chỉ có thể chọn được một giá trị dữ liệu để lọc) 5 xem lại nội dung bài học và xem trước bài thực hành Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang34 Trường THCS Phù Đổng Tiết 47, 48: Bài thực hành 8: Giáo án tin học 7 AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI I Mục tiêu: -... hướng dẫn ra kết quả tính học sinh làm bài tập và lưu lại 4 Củng cố: GV kiểm tra kết quả của các nhóm V Tổng kết: - Kiểm tra kết quả của một số nhóm - Về xem lại bài thực hành học lại bài lý thuyết và xem nội dung bài mới Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 17 Trường THCS Phù Đổng Tiết 21: Giáo án tin học 7 BÀI TẬP I Mục tiêu: - Giúp học sinh giải một số bài tập của các bài đã học - Ôn tập lại về các . dương những học sinh giỏi, đông viên khích kệ những học học còn thao tác chậm Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 11 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Tiết 13 , 14 : THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG. điểm các môn học như: Toán, Lý, Ngữ văn, Tin học, điểm trung bình 35 - Thực hiện câu b) 35 - Thực hiện câu c) 35 1. Bài tập 1 (SGK trang 77 ) 35 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Chương I. bài thực hành học lại bài lý thuyết và xem nội dung bài mới Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc Trang 14 Trường THCS Phù Đổng Giáo án tin học 7 Tiết 17 , 18 : SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I. Mục tiêu: -

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:56

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động 1:

 • 1.Chia hs ra thành 6 nhóm (theo tổ trong lớp), mỗi nhóm chịu trách nhiệm đáp án một câu nhỏ (a, b, c )

 • 2. Cho hs mở bảng tính Bang diem lop em để thực hành bài tập 1 (SGK trang 77)

 • Đáp án :

 • Câu a

 • Sắp xếp theo điểm môn Toán (các môn khác tương tự)

 • Sắp xếp theo điểm trung bình

 • Câu b

 • Câu c

 • Hs khởI động chương trình Excel, mở bảng tính Bang diem lop em

 • Lần lượt thực hiện các câu:

 • - Thực hiện câu a) Sắp xếp theo điểm các môn học như: Toán, Lý, Ngữ văn, Tin học, điểm trung bình.

 • - Thực hiện câu b)

 • - Thực hiện câu c)

 • 1. Bài tập 1 (SGK trang 77)

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan