Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5

127 664 0
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tuần: 01 Ngày soạn: 13/08/2012 Tiết: 01 Ngày dạy: 16/08/2012 Bài 1: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I - MỤC TIÊU - Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm. - Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơi. - Thao tác thoát khỏi phần mềm. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu PM GV: Em hãy nhắc lại lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón? ? Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc học gõ 10 ngón với phần mềm? GV: Giải đáp và chỉ cho học sinh thấy thế nào là chơi mà học. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS khởi động PM GV: Tương tự như các phần mềm khác, em hãy nêu cách khởi động của phần mềm Typing Test. - Giới thiệu 2 cách. GV: Hướng dẫn các thao tác khi vào chơi. * Hoạt động 3: Giới thiệu 4 trò chơi - Giới thiệu 4 trò chơi: Đám mây, Bong bóng, Gõ từ nhanh và Bảng chữ cái. ? Để bắt đầu chơi một trò chơi HS: Trả lời, tự do nêu ý kiến của mình. HS: Trả lời theo ý hiểu. HS: Ghi chép. HS: Nhớ lại và trả lời. HS: Nghe và ghi chép. HS: Quan sát. HS: Quan sát và ghi chép. HS: Quan sát. - Ghi chép. 1. Giới thiệu phần mềm - Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn. 2. Khởi động C1: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng của Typing Test trên màn hình nền. C2: Start -> Prorgam -> Free Typing Test. - Gõ tên vào ô Enter your name -> Next. - Warm up games để vào cửa sổ các trò chơi. - Để bắt đầu chơi một trò chơi ta chọn chò trơi đó và nhấp chuột vào nút > 3. Trò chơi Bubbles - Gõ chính xác các chữ cái có trong bong bóng bọt khí nổi từ dưới lên. - Bọt khí chuyển động dần lên trên, gõ đúng thì mới được điểm. - Score: Điểm số của em, Missed: số Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 1 PHẦN MỀM HỌC TẬP Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 em làm như thế nào? Giới thiệu cách vào trò chơi Bubbles. GV: Giải thích các từ Tiếng Anh trong trò chơi. GV: Giới thiệu cách vào trò chơi ABC. - Hướng dẫn các thao tác chơi. 4. Củng cố: - Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trò chơi. 5. Hướng dẫn về nhà: - Hs về học bài, thực hành nếu có điều kiện: chữ đã bỏ qua (không gõ kịp). 4. Trò chơi ABC - Cách vào trò chơi tương tự tương tự trò Bubbles. - Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng. IV - RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 2 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tuần: 01 Ngày soạn: 13/08/10 Tiết: 02 Ngày dạy: 16/08/10 Bài 1: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST(tt) I - MỤC TIÊU - Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm. - Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơi. - Thao tác thoát khỏi phần mềm. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nhắc lại cách khởi động PM? - Cách để vào trò các trò chơi 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu trò chơi đám mây: GV: Giới thiệu trò chơi Clouds. - Hướng dẫn hoạt động của trò chơi và các thao tác chơi. ? Theo em muốn quay lại đám mây đã qua ta sử dụng phím nào? * Hoạt động 2: Giới thiệu trò chơi gõ từ nhanh GV: Giới thiệu cách vào trò chơi. HS: Nghe và quan sát. HS: Quan sát và ghi chép. HS: Trả lời. HS: Ghi chép. 1. Trò chơi Clouds (đám mây) - Trên màn hình xuất hiện các đám mây, chúng chuyển động từ phải sang trái. Có 1 đám mây đóng khung, đó là vị trí làm việc hiện thời. - Khi có chữ xuất hiện tại vị trí đám mây đóng khung, ta gõ chữ, nếu gõ chữ đúng thì đám mây biến mất và ta được điểm. - Khi gõ sai chữ trong đám mây, muốn quai lại đám mây ta dùng phím Backspace. - Score: Điểm của trò chơi, Missed: Số từ bị bỏ qua. 2. Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh) Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 3 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 - Chỉ dẫn cách chơi. 4. Củng cố: - Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trò chơi. 5. Hướng dẫn về nhà: - Hs về học bài, thực hành nếu có điều kiện: - Gõ đúng từ xuất hiện trên thanh gỗ, gõ xong ấn phím Space. - Nếu gõ đúng thanh gỗ biết mất, nếu gõ sai hoặc chậm thanh gỗ rơi xuống. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 02 Ngày soạn: 20/08/10 Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 4 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tiết: 03 Ngày dạy: Bài thực hành LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST(tt) I - MỤC TIÊU - Biết cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test. - Biết được ý nghĩa, công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test. - HS biết cách chơi các trò chơi II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chơi trò chơi Bubbles. GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính sau đó khởi động phần mềm Free Typing Test bằng 2 chách. - Khi xuất hiện màn hình đăng nhập hướng dẫn học sinh nhập tên của mình vào và các thao tác tiếp theo. - GV: Gọi học sinh nhắc lại cách chơi trò chơi. GV: Lưu ý cho học sinh. * Hoạt đông 2: Trò chơi ABC GV: yêu cầu học sinh vào trò chơi và nhắc lại cách chơi. GV: Hướgn dẫn một số thao tác cần thiết khi cho các em chơi. HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. HS: Nhập tên đăng nhập. HS: Trả lời. - Ghi chép. 1. Trò chơi Bubbles - Nhập tên của mình vào ô I am a new user (tên không có dấu). - NhấpNext, chọn Warm up Games chọn trò chơi Bubbles. * Chú ý: Cố gắng gõ hết những bong bóng có màu sắc chuyển động nhanh. Nếu bỏ qua 6 bong bóng thì trò chơi kết thúc và xem kết quả. 2. Trò chơi bảng chữ cái ABC - Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng. Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 5 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 GV: Hướng dẫn học sinh cách chọn kiểu hiện dãy ký tự trong môc With Keys. GV: Cho hs thực hành. 4. Củng cố: - HS nhắc lại cách đăng nhập vào 2 trò chơi. - Nhắc lại qui tắc chơi 5. Hướng dẫn về nhà: - HS về thực hành nếu có điều kiện. HS: Thực hiện thao tác và trả lời. HS: Quan sát và ghi chép. HS: Thực hiện. HS: Thực hành. * Chú ý: Phân biệt chữ hoa và chữ thường. - Chơi sau 5 phút trò chơi kết thúc và xem diểm tại môc Score. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 02 Ngày soạn: 20/08/10 Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 6 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tiết: 04 Ngày dạy: Bài thực hành LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST(tt) I - MỤC TIÊU - Biết cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test. - Biết được ý nghĩa, công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test. - HS biết cách chơi các trò chơi II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chơi trò chơi Clouds. GV: Yêu cầu học sinh vào trò chơi Clouds và nhắc lại cách chơi. GV: Hướng dẫn lại cách chơi. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS chơi trò chơi Wordtris. GV: Yêu cầu học sinh vào trò chơi Wordtris và nhắc lại cách chơi. GV: Hướng dẫn lại cách chơi. GV: Để thời gian cho học sinh thực hành. 4. Củng cố: HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. HS: Nghe và quan sát. HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. HS: Nghe và quan sát. HS: Thực hiện trò chơi và so 1. Trò chơi Clouds - Khi gõ xong một từ dùng Enter hoặc Space để chuyển sang đãm mây khác. - Các đãm mây hình mặt trời sẽ có điểm số cao hơn. - Nếu bỏ qua 6 đám mây thì trò chơi kết thúc. - Xem điểm ở môc Score. 2. Trò chơi Wordtris - Gõ nhanh, chính xác các từ có trong thanh gỗ. - Gõ xong một từ cần nhấn phím Space để chuyển sang từ tiếp theo. Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 7 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 - HS nhắc lại cách đăng nhập vào 2 trò chơi. - Nhắc lại qui tắc chơi 5. Hướng dẫn về nhà: - HS về thực hành nếu có điều kiện. sánh điểm với nhau. - Xem điểm tại môc Score. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 8 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tuần: 03 Ngày soạn: 25/08/10 Tiết: 05 Ngày dạy: Phần I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I. MỤC TIÊU: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập. - Nắm được khái niệm chương trình bảng tính. - Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính. - Biết lấy một số ví dụ để minh hoạ về nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng. II. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử. - HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: HĐ của thầy HĐ của trò Nội dung 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Tìm hiểu bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng. - Giới thiệu những ví dụ đơn giản, gần gủi về xử lý thông tin dưới dạng bảng để học sinh dễ nhận biết. - Yêu cầu học sinh lấy thêm ví dụ để minh hoạ về nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng. Từ đó dẫn dắt để học sinh hiểu được khái niệm chương trình bảng tính. ? Nêu khái niệm chương trình bảng tính. - Học sinh chú ý theo dõi các ví dụ của giáo viên => ghi nhớ kiến thức. - Học sinh đưa ra ví dụ theo yêu cầu của giáo viên. Ví dụ: Bảng lương, bảng chấm công… - Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa => nêu khái niệm: Chương trình bảng: tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu hiện một cách trực 1. Bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng: - Ví dụ 1: Bảng điểm lớp 7A - Ví dụ 2: Bảng theo dõi kết quả học tập. - Ví dụ 3: Bảng số liệu và biểu đồ theo dõi tình hình sử dụng đất ở xã Xuân Phương. => Khái niệm chương trình bảng tính. Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu hiện một cách trực quan các số liệu có trong bảng. 2. Chương trình bảng tính: Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 9 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 * Hoạt động 2: Giới thiệu một số chức năng chung của chương trình bảng tính. - Giới thiệu cho học sinh biết có nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Excel, Quattpro… nhưng chúng đều có một số chức năng chung => Giới thiệu chức năng chung của chương trình bảng tính. - Yêu cầu học sinh nhắc lại các chức năng đó. 4. Củng cố: ? Nhắc lại chức năng chung của chương trình bảng tính. 5. Dặn dò: - Học bài kết hợp SGK - Làm bài tập 1,2/9 SGK quan các số liệu có trong bảng. Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. + Chức năng chung của chương trình bảng tính: - Màn hình làm việc - Dữ liệu. - Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. - Sắp xếp và lọc dữ liệu. - Tạo biểu đồ. Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính: a) Màn hình làm việc b) Dữ liệu. c) Khả năng tính toán và sử dung hàm có sẵn. d) Sắp xếp và lọc dữ liệu. e) Tạo biểu đồ IV. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 10 [...]... liệu ở hình 21 vào trang tính danh sách lớp em vừa mở ở trong bài tập 3 Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 23 Trường THCS Phú Mỹ A Giáo án tin học 7 B C D BẢNG ĐIỂM LỚP 7A Ngày sinh Chiều cao 12 /5/ 1994 1 .5 1/2/19 95 1.48 30/4/1994 1 .52 2/3/19 95 1 .5 24/10/1993 1.48 28 /7/ 19 95 1 .52 16 /5/ 1996 1 .51 12/3/1994 1 .5 27/ 10/19 95 1.48 8/12/1994 1 .52 25/ 4/1996 1.48 14 /5/ 1994 1 .5 E F 1 2 STT Họ và tên Cân nặng 3 1 Đinh... khỏi chương trình C D E BẢNG ĐIỂM CỦA EM KT 15 phút KT 1 tiết KT học kỳ 8 7 10 8 8 9 8 8 7 9 10 10 8 6 8 8 9 9 7 6 8 8 9 9 1 2 STT Môn học 3 1 Toán 4 2 Vật lý 5 3 Lịch sử 6 4 Sinh học 7 5 Công nghệ 8 6 Tin học 9 7 Ngữ văn 10 8 Giáo dục công dân IV Nhận xét: - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh F Điểm tổng kết 8 .7 8 .5 7. 5 9.8 7. 3 8.8 7. 2 8.8 V Dặn dò: - Về nhà xem trước bài thực... công thức vào các Học sinh thực hiện nhập công thức vào các ô tính như ô tính như hình 25b hình 25b 1 2 3 4 5 6 A 5 B C D 8 12 E F 1 2 3 E F = A1 + 5 = A1 *5 = A1*C1 = B2 – A1 = B2*C3 =(C3 – A1)/B2 G = A1 + B2 = (A1 + B2) – C3 = (A1 + B2)/2 H I 4 5 Hình 25a Giáo viên : Trương Văn Việt Hình 25b Trang 30 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Hoạt động của thầy + Hoạt động 3: Giả sử em có 50 0.000 đồng gửi... Cân nặng 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 36 4 2 Lê Thị Hoài An 35 5 3 Lê Thái Anh 37 6 4 Phạm Như Anh 38 7 5 Vũ Việt Anh 35 8 6 Phạm Thanh Bình 34 9 7 Nguyễn Linh Chi 37 10 8 Vũ Xuân Cương 36 11 9 Trần Quốc Đạt 35 12 10 Nguyễn Anh Duy 35 13 11 Nguyễn Trung Dũng 34 14 12 Hoàng Thị Hường 37 4 Củng cố: - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5 Dặn dò: - Về nhà xem trước bài mới IV Rút kinh nghiệm:... trung bình của các dữ liệu số trong các biến Trang 34 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 các biến Ví dụ: AVERAGE( 15, 24, 45) ; Hãy cho một số ví dụ khác? AVERAGE(A1,A5); AVERAGE(A1,A5 ,5) ; + Hoạt động 3: Tìm hiểu hàm xác định giá c) Hàm xác định giá trị trị lớn nhất lớn nhất: Giáo viên đưa ra ví dụ: - Cú pháp: MAX( 45, 56, 65, 24); Học sinh quan sát MAX(a,b,c…); - Cú pháp? Max(a,b,c…); - Chức năng: Cho kết... Trương Văn Việt Giáo án tin học 7 Trang 27 Trường THCS Phú Mỹ Tuần: 7 Tiết: 14 Giáo án tin học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tt) 16/09/12 20/09/12 I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết cách nhập công thức vào ô tính - Biết cách sử dụng địa chỉ các ô tính trong công thức 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức 3 Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm... Thực hiện theo yêu cầu của giáo Khởi động lại Excel và nhập dữ Excel và nhập dữ liệu ở bảng viên liệu ở bảng dưới đây vào trang tính vào trang tính Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 15 Trường THCS Phú Mỹ A Giáo án tin học 7 B C D BẢNG ĐIỂM LỚP 7A E F 1 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ... Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 29 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tuần: 8 Tiết: 15 Ngày soạn: Ngày giảng: 16/09/12 27/ 09/12 Bài Thực Hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác trên bảng tính 3 Thái độ: -.Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II Chuẩn bị: GV: Giáo án, sách giáo. .. Quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột 4 Củng cố: - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5 Dặn dò: - Về nhà xem trước bài thực hành Giáo án tin học 7 lệnh trong các bảng chọn đó Học sinh hoạt động theo nhóm => trả lời câu hỏi của giáo viên Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh đó theo hướng dẫn của giáo viên Học sinh thực hiên thao tác di chuyển trên trang tính => quan... Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 24 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tuần: 7 Tiết: 13 Ngày soạn: Ngày giảng: 16/ 07/ 12 20/ 07/ 12 Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết cách nhập công thức vào ô tính - Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính - Biết cách sử dụng địa chỉ của . vào trang tính. Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 15 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 A B C D E F 1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6. và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Dặn dò: - Về nhà xem trước bài mới IV. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 16 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 Tuần: 05 Ngày. xuất hiện trong vòng cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng. Giáo viên : Trương Văn Việt Trang 5 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án tin học 7 GV: Hướng dẫn học sinh cách chọn kiểu hiện dãy ký tự trong môc

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan