Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

144 653 0
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 18/08/2014 Tiết PPCT: 01 Ngày dạy: 21/08/2014 Phần I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nắm các thành phần, chức năng của bảng tính. - Nắm được bảng tính dùng vào những công việc cụ thể nào. 2. Kỹ năng - Nhận biết bảng tính được thể hiện như thế nào. - Làm quen với xử lí thông tin dạng bảng. 3. Thái độ - HS có thái độ nghiêm túc, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình-trực quan - Đặt và giải quyết vấn đề C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Hình ảnh về thông tin dạng bảng, bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Thông tin được biểu diễn dưới dạng bảng như thế nào? Bảng tính giúp cho người sử dụng làm công việc gì? 2. Triển khai bài (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu về bảng và nhu cầu xữ lí thông tin (20 phút) GV: Yêu cầu HS đọc ví dụ 1, 2 ở SGK. GV: Hãy nêu 1 ví dụ khác chứng tỏ thông tin dạng bảng thuận tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán GV: Cho HS đọc ví dụ 3 ở SGK GV: Em hãy lấy 1 ví dụ chứng tỏ chương trình bảng tính rất tiện ích cho người sử dụng. GV: Nhận xét, bổ sung. 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng HS: Đọc sách. HS: Trả lời. - Thông tin có thể được biểu diễn dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán. HS: Đọc sách. HS: Lấy ví dụ. - Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 1 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Hoạt động 2: Tìm hiểu 1 số đặc trưng của chương trình bảng tính (20 phút) GV: Em hãy nêu các đặc trưng chung của chương trình bảng tính là gì? GV: Trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính có đặc điểm gì? GV: Trong bảng tính có những dạng dữ liệu nào? GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về dữ liệu dạng số và dạng văn bản. GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về khả năng tính toán trong bảng tính.? GV: Nhận xét, bổ sung và giải thích thêm về khả năng tính toán và sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. GV: Giải thích về khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu. GV: Giải thích về khả tạo biểu đồ HS: chú ý nghe giảng. 2. Chương trình bảng tính HS: Trả lời. HS: Trả lời. a. Màn hình làm việc - Có các bảng chọn, các thanh công cụ, các nút lệnh và cửa sổ làm việc chính. HS: Trả lời. b. Dữ liệu - Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản. HS: Lấy ví dụ. c. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn - Có thể thực hiện 1 cách tự động nhiều phép toán từ đơn giản đến phức tạp. d. Sắp xếp và lọc dữ liệu - Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo các tiêu chuẩn khác nhau. HS: chú ý nghe giảng. e. Tạo biểu đồ - Sử dụng các công cụ để tạo biểu đồ IV. Củng cố và dặn dò(3 phút) - Yêu cầu học sinh trình bày các ứng dụng cụ thể của chương trình bảng tính và đặc trưng của chương trình bảng tính. - Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 9). - Xem trước phần còn lại. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 2 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 20/08/2014 Tiết PPCT: 02 Ngày dạy: 24/08/2014 Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (Tiếp) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Làm quen với chương trình bảng tính. 2. Kỹ năng - Di chuyển, nhập và sửa dữ liệu trên trang tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc, yêu thích môn học B/ PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình-trực quan - Đặt và giải quyết vấn đề C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Học bài cũ và đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (4 phút) HS 1: Chương trình bảng tính là gì? Lấy ví dụ về chương trình bảng tính? HS 2: Nêu các đặc điểm trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Đặt vấn đề: Chương trình bảng tính được sử dụng rộng rãi hiện nay là gì? 2. Triển khai bài (36’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu màn hình làm việc của chương trình bảng tính (20 phút) GV: Yêu cầu HS nhắc lại các thành phần cơ bản trên màn hình soạn thảo của chương trình Word đã được học ở lớp 6. GV: Nhận xét, bổ sung. GV: Vậy, em hãy cho biết ở chương trình bảng tính có thêm thành phần nào khác? GV: Các ô trong bảng tính dùng để làm gì? 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính HS: Trả lời. HS: Thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính và ô tính. - Thanh công thức: Được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. - Bảng chọn Data (dữ liệu): Gồm các lệnh dùng để xử lí dữ liệu. - Trang tính: Gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. HS: Để chứa dữ liệu. - Ô tính(gọi tắt là ô): Là vùng giao nhau giữa cột và hàng dùng để chứa dữ liệu. - Khối: Là tập hợp các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. - Địa chỉ của 1 ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 3 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 nằm trên. Vd: A1, A2 - Địa chỉ của 1 khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được phân cách bởi dấu (:). Hoạt động 2: Tìm hiểu nhập và sửa dữ liệu (16 phút) GV: Em có thể nhập vào ô tính những dạng dữ liệu nào? GV: Thao tác nháy chuột chọn 1 ô được gọi là gì? GV: Để sửa chữa dữ liệu của một ô em cần phải làm gì? GV: Em có thể di chuyển giữa các ô theo cách nào? GV: Hướng dẫn cách sử dụng chữ Việt trong chương trình Excel. 4. Nhập dữ liệu vào trang tính HS: Trả lời. HS: Kích hoạt ô tính. HS: Trả lời. a. Nhập và sửa dữ liệu - Nháy chuột chọn ô cần nhập hoặc sửa dữ liệu, gõ nội dung từ bàn phím, để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô đó, có thể chọn ô khác hoặc nhấn Enter. HS: Trả lời. b. Di chuyển trên trang tính - Sử dụng các phím mũi tên trên bàn tính. - Sử dụng chuột và các thanh cuốn. HS: Chú ý nghe giảng. c. Gõ chữ việt trên trang tính - Hai kiểu gõ chữ việt phổ biến hiện nay là Telex và kiểu VNI IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm cột, hàng, địa chỉ ô tính, khối. - GV nhận xét tiết học. - HS học bài, làm bài tập ở SGK (trang 9). Chuẩn bị cho bài thực hành. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 4 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 26/08/2014 Tiết PPCT: 03 Ngày dạy: 28/08/2014 Bài thực hành 1 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính Khởi động và kết thúc Excel. 2. Kỹ năng - HS có các kĩ năng sử dụng Excel như mở được Excel, lưu…nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính. 3. Thái độ - HS phải nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Phòng máy, phần mềm Microsoft Excel. 2. Học sinh - Học bài cũ và đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức Chia nhóm-phân vị trí (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ (2 phút) ? Hãy nêu các tính năng chung của chương trình bảng tính? III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’) Một trong những chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện nay là chương trình bảng tính Excel. Hôm nay ta sẽ đi tìm hiểu về chương trình bảng tính này 2. Triển khai bài (38’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi động Excel (38 phút) GV: Hướng dẫn cho HS các cách để khởi động chương trình Excel. GV: Hướng dẫn HS thực hành. GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính, khởi động chương trình Excel. GV: Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 1 ở SGK. GV: Quan sát quá trình thực hành của HS. GV: Yêu cầu HS đọc sách và làm bài thực hành 2. 1. Khởi động Excel HS: Chú ý nghe giảng, ghi bài. - Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel trên màn hình Desktop. HS: Làm bài thực hành. Bài tập 1: Khởi động Excel. - Liệt kê điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. - Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó. - Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính… HS: Làm bài thực hành. Bài tập 2: Nhập dữ liệu vào một ô tính. - Nhập dữ liệu tuỳ ý vào 1 ô trên trang tính. Dùng phím Enter để kết thúc việc nhập. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 5 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 GV: Cho HS thoát khỏi chương trình Excel mà không cần lưu kết quả vừa thực hiện. GV: Yêu cầu HS tắt máy. - Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete. Chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội dung mới vào. Nhận xét về kết quả. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Nhận xét bài làm của từng nhóm và chung cho toàn lớp. - Học bài, đọc trước bài tập 3, đọc thêm bài “Chuyện cổ tích về VisiExcel”. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 6 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 27/08/2014 Tiết PPCT: 04 Ngày dạy: 31/08/2014 Bài thực hành 1 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH (Tiếp) A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp HS biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 2. Kỹ năng - HS có các kĩ năng sử dụng Excel như nhập dữ liệu và sửa dữ liệu. 3. Thái độ - HS phải nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Luyện tập – thực hành C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Phòng máy, phần mềm Microsoft Excel. 2. Học sinh - Thực hiện được các thao tác ở bài thực hành và đọc bài trước khi đến lớp. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1 phút) II. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình dạy và học III. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Làm việc trên bảng tính Excel (40 phút) GV: Lưu kết quả làm việc ntn? GV: Để thoát khỏi chương trình Excel ta làm ntn? GV: Hướng dẫn HS thực hành. GV: Yêu cầu HS khởi động chương trình Excel. GV: Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 3 ở SGK. GV: Quan sát quá trình thực hành của HS, cho điểm những HS làm bài tốt. GV: Cho HS Lưu Bảng tính với tên “Danh sach lop em” và thoát khỏi Excel. 2. Làm việc trên bảng tính Excel HS: Trả lời * Lưu kết quả: - Chọn File  Save hoặc nháy vào nút lệnh (Save) trên thanh công cụ. HS: Trả lời * Thoát khỏi Excel: - Chọn File  Exit hoặc nháy vào nút close trên thanh tiêu đề. HS: Làm bài thực hành. Bài tập 3 : Khởi động Excel và nhập dữ liệu ở bảng dưới đây vào bảng tính. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 7 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 - Lưu Bảng tính với tên “Danh sach lop em” và thoát khỏi Excel. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - GV yêu cầu HS phải thực hiện được các thao tác như nhập, sửa dữ liệu. Lưu và thoát khỏi Excel. - Yêu cầu HS tắt máy. - HS về nhà học bài, xem trước bài “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 8 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 02/09/2014 Tiết PPCT: 05 Ngày dạy: 04/09/2014 Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Giúp HS làm quen với các thành phần trong chương trình bảng tính. 2. Kỹ năng - HS nắm được các thành phần chính trên trang tính. 3. Thái độ - HS phải nghiêm túc, chăm chỉ. B/ PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động theo nhóm - Đặt và giải quyết vấn đề+thuyết trình. C/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên - Bảng phụ, SGK. 2. Học sinh - Học bài cũ và xem trước bài mới. D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định tổ chức (1phút) II. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra trong quá trình dạy và học III. Nội dung bài mới 1. Đặt vấn đề (1’): Ở bài trước các em đã được làm quen với khái niệm chương trình bảng tính, thế nào là bảng tính, trên trang tính gồm các thàng phần nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó 2. Triển khai bài (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1:Tìm hiểu về bảng tính (17 phút) GV: Hãy nêu các cách để kích hoạt chương trình bảng tính Excel? GV: Vậy một bảng tính thường có mấy trang tính? GV: Các trang tính được phân biệt như thế nào? GV: Giới thiệu thêm cho HS một số tính chất trên trang tính. GV: Em làm gì để kích hoạt 1 trang tính? HS: Trả lời. 1. Bảng tính HS: Trả lời. HS: Trả lời. - Một bảng tính có thể có nhiều trang tính. HS: Trả lời. - Các trang tính được phân biệt bằng tên các nhãn. HS: Chú ý nghe giảng. HS: Chú ý nghe giảng. - Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình. - Để kích hoạt 1 trang tính nháy chuột vào nhãn trang tương ứng. Hoạt động 2: Tìm hiểu thành phần chính trên trang tính (23 phút) GV: Em hãy nhắc lại các thành phần trên trang 2. Các thành phần chính trên trang tính Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 9 Năm học 2013- 2014 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 tính đã học ở tiết trước? GV: Ngoài ra, trên trang tính còn có một số thành phần khác. GV: Em hãy quan sát trang tính và cho biết hộp tên nằm ở vị trí nào trên trang tính? GV: Em hãy cho biết hộp tên có tác dụng gì? GV: Thế nào được gọi là khối? GV: Em hãy nêu tác dụng của thanh công thức? HS: Trả lời. HS: Trả lời. HS: Trả lời. - Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô tính được chọn. HS: Thảo luận và trả lời. - Khối: Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc của cột. HS: Trả lời. - Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn. IV. Củng cố và dặn dò (3 phút) - Yêu cầu học sinh trình bày các đặc điểm của trang tính. - Nhắc lại các thành phần chính trên trang tính. - Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 18). Xem trước mục 3 - 4 chuẩn bị cho tiết học sau. Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 10 Năm học 2013- 2014 [...]... sau: a) 20 + 15; 20 - 15; 20 x 5; 20 /5; 20 5; GV: Gọi 1 số nhóm trình bày kết quả tính toán b) 20 + 15 x 4; (20 + 15) x 4; (20 - 15) x 4; 20 - (15 x 4); c) 144/6 - 3 x 5; 144/(6 - 3) x 5; (144/6 - 3) x 5; GV: Yêu cầu 1 số HS khác nhận xét kết quả của d) 1 52/ 4; (2 + 7) 2 /7; ( 32 - 7) 2 - (6 + 5)3; Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 29 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 (188... dò (5 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh - Học bài, đọc trước bài 3 “Thực hiện tính toán trên trang tính” Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 24 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 1/10 /20 14 Ngày dạy: 2/ 10 /20 14 Tiết PPCT:... Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 22 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn :24 /09 /20 14 Ngày dạy: 28 /09 /20 14 Tiết PPCT: 12 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt) A/ MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Giúp học sinh biết cách sử dụng một số trò chơi: Trò chơi bảng chữ cái, trò chơi đám mây, trò chơi gõ từ nhanh 2 Kĩ năng - Rèn luyện kỹ năng gõ phím nhanh thông... toàn lớp - Kết thúc tiết học, cho HS tắt máy - Học bài, xem trước bài “Sử dụng các hàm để tính toán” Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 32 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn:14/10 /20 14 Ngày dạy: 16/10 /20 14 Tiết PPCT: 17 Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN... Thị Hoàng Anh Trang 25 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Hoạt động 2: Nhập công thức (19 phút) GV: Yêu cầu HS quan sát hình 22 SGK và trả 2 Nhập công thức lời câu hỏi: Để nhập công thức tính toán em HS: Trả lời phải thực hiện những bước nào? - Các bước nhập công thức: GV: Yêu cầu 1 đến 2 HS nhắc lại các bước 1 Chọn ô cần nhập công thức nhập công thức 2 Gõ dấu = 3 Nhập... soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 27 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV: Nhận xét, kết luận Giáo án Tin Học lớp 7 HS: Trả lời IV Củng cố và dặn dò ( 12 phút) * Bài tập: Bài 1: Cho bảng sau: A B C D E 1 STT Họ và tên Toán Văn TB 2 1 Nguyễn Văn Anh 6 7 3 2 Nguyễn Thị Hoa 8 5 4 3 Lê Thị Thủy 6 9 5 4 Nguyễn Thành Vinh 9 8 Lập công thức tính điểm trung bình của các học sinh trên, biết điểm trung... Trang 20 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn :23 /09 /20 14 Ngày dạy: 25 /09 /20 14 Tiết PPCT: 11 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt) A/ MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Biết cách sử dụng một số trò chơi trong phần mềm Typing Test: Trò chơi bảng chữ cái, trò chơi đám mây, trò chơi gõ từ nhanh 2 Kĩ năng - Rèn luyện kỹ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón 3 Thái độ - Thái độ học. .. Hoàng Anh Trang 28 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 07/ 10 /20 14 Ngày dạy: 09/10 /20 14 Tiết PPCT: 15 Bài thực hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM A/ MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Nhập và sử dụng công thức trên trang tính 2 Kỹ năng - Sử dụng công thức để tính toán - Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính 3 Thái độ - Nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học B/ PHƯƠNG... Hoạt động 2: Sử dụng trò chơi Bubbles (bong bóng) để luyện gõ bàn phím (28 phút) GV: Sử dụng trò chơi bong bóng để luyện gõ bàn HS: Thực hiện trên máy tính theo sự hướng dẫn phím của giáo viên Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 19 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 IV Củng cố và dặn dò (3 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh - Học bài -... phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước nhập công thức - Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 24 ) Xem trước cách sử dụng địa chỉ trong công thức Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 26 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 2/ 10 /20 14 Ngày dạy: 5/10 /20 14 Tiết PPCT: . Người soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 2 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 20 /08 /20 14 Tiết PPCT: 02 Ngày dạy: 24 /08 /20 14 Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH. Trần Thị Hoàng Anh Trang 12 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 08/09 /20 14 Tiết PPCT: 07 Ngày dạy: 11/09 /20 14 Bài thực hành 2 LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ. soạn: Trần Thị Hoàng Anh Trang 10 Năm học 20 13- 20 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo Giáo án Tin Học lớp 7 Ngày soạn: 04/09 /20 14 Tiết PPCT: 06 Ngày dạy: 07/ 09 /20 14 Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan