0

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

123 659 0
  • Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:21

Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS MÔN TIN HỌC Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết HỌC KỲ 1 CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết- 1, 2 Bài 1: Thông tin và tin học Tiết- 2, 3, 4 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính Tiết- 6, 7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính Tiết- 8 Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP Tiết-9, 10 Bài 5: Luyện tập chuột Tiết- 11, 12 Bài 6: học gõ mười ngón Tiết- 13, 14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím Tiết- 15, 16 Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời Tiết- 17 Bài tập Tiết- 18 Kiểm tra (1 tiết) CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH Tiết- 19, 20 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành Tiết- 21, 22 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì Tiết- 23, 24, 25 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính Bài 12: Hệ điều hành Windows Tiết-26, 27 Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP Tiết- 28 Bài tập Tiết- 29, 30 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục Tiết- 31, 32 Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin Tiết- 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 34 Ôn tập Tiết- 35, 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN Tiết- 37, 38, 39 Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản Tiết- 40, 41 Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em Tiết- 42, 43 Bài 15 chỉnh sửa văn bản Tiết 44, 45 Bài thực hành 6; em tập chỉnh sửa văn bản Tiết 46, 47, 48 Bài 16: Định dạng văn bản Bài 17: Định dạng đoạn văn bản Tiết 49, 50 Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản Tiết 51 Bài tập Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh Tiết 52 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 53, 54 Bài 18: trình bày trang văn bản và in Tiết 55, 56, 57 Bài 19: Tìm và thay thế Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa Tiết- 58, 59 Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường Tiết- 60, 61 Trình bày cô đọng bằng bảng Tiết- 62 Bài tập Tiết- 63, 64 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em Tiết- 65, 66 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền Tiết- 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 68 Ôn tập Tiết- 69, 70 Kiểm tra học kì II Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh Chương I Làm quen với tin học và máy tính điện tử Tuần 01 Tiết 01 Ngày soạn: 17/08/ 09 Ngày dạy: 19/08/ 09 Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người. - Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin. - Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học. B. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tận dụng vốn hiểu biết " một cách tự nhiên" của học sinh. - HS đọc SGK, quan sát và tổng kết. C. Lưu ý sư phạm Nên để HS "cảm nhận đúng" dần dần các khái niệm, không đòi hỏi các HS hiểu các ĐN, khái niệm một cách chính xác, khoa học ngay. Tận dụng những kiến thức mà HS có thể đã biết qua đời sống xã hội. Có thể coi HS đã biết một số kiến thức để xây dựng khái niệm, kiến thức mới, sau đó sẽ quay lại chính xác hoá kiến thức được coi là đã biết của HS sau. D. Hoạt động dạy học I. ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ. III. Dạy học bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Thông tin là gì Đặt vấn đề "thông tin" *GV: 1. Các bài báo, bản tin trên truyền hình hay đài phát thanh cho em biết tin tức gì ? 2. Tấm biển chỉ đường hướng dẫn em điều gì ? 3. Tín hiệu xanh đỏ của đèn tín hiệu giao thông cho biết điều gì ? 4. Tiếng trống trường cho em biết điều gì ? HS: 1. biết tin tức về tình hình thời sự trong nước và trên thế giới. 2. hướng dẫn em cách đi đến một nơi cụ thể nào đó 3. cho em biết khi nào có thể qua đường. 4. báo cho em đến giờ ra chơi hay vào lớp. Câu 1: Vậy các hiểu biết về một con người hay đối tượng cụ thể gọi là gì ( thông tin) GV cũng có thể đưa một vật dụng và cho HS mô tả - từ đây đưa ra KN thông tin: "sự hiểu biết về 1. Thông tin là gì * Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện ) và về chính con người Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh một đối tượng" GV: Giới thiệu cách viết tập hợp bàng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử. GV: Giới thiệu Có thể dùng sơ đồ Ven để biểu diễn một tập hợp: Hoạt động 2: Hoạt động thông tin của con người Câu 2: Theo em người ta có thể truyền đạt thông tin với nhau bằng những hình thức nào Các dạng thông tin: Văn bản, âm thanh, hình ảnh. Có thể mở rộng hơn về các dạng thông tin khác - như phim ảnh (mở rộng của hình ảnh) và các dạng như mùi vị, cảm giác nhưng đây là phạm trù mà máy tính đang hướng tới nên chưa đưa ra ở đây. Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin Hoạt động 3: Đưa ra khái niệm xử lý Câu 3: Trong cuộc sống cái quan trọng là biết vận dụng những gì ta biết vào công việc. Ví dụ: Chuẩn bị đi công việc nhìn thấy chuồn chuồn bay thấp, ta mang theo áo mưa vì biết sẽ mưa Quá trình từ một hoặc vài thông tin em có, em đưa ra một kết luận - Theo em gọi là gì GV: Sự phát triển của công nghệ thông tin xuất phát từ chính nhu cầu khai thác và xử lý thông tin của con người GV nêu mô hình xử lý thông tin. 2. Hoạt động thông tin của con người Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin. *KN xử lý thông tin: Quá trình từ một hoặc vài thông tin em có, em đưa ra một kết luận gọi là xử lý thông tin. * Mô hình quá trình xử lý thông tin - Thông tin trước xử lý được gọi là thông tin vào. - Thông tin nhận được sau xử lý được gọi là thông tin ra Thông tin vào thông tin ra Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin và những hiểu biết được tích luỹ và nhân rộng IV- Củng cố: Hãy dựa trên kiến thức thu thập được buổi hôm nay các em hãy trình bày lại trong vở - dựa trên các câu hỏi gợi ý trong SGK và sau phần trình bày không quá 1 trang 1. Thông tin là gì ? 2. Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó. 3. Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác . V- Hướng dẫn, dặn dò: Học thuộc các khái niệm, trả lời tốt các câu hỏi trong SGK Soạn trước các phần còn lại trong bài 1. Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xử lý Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh Tuần 01 Tiết 02 Ngày soạn: 20/08/ 09 Ngày dạy: 21/08/ 09 Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC A. Mục đích yêu cầu: - Học sinh biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người. - Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin. - Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học. B. Phương pháp, phương tiện dạy học: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tận dụng vốn hiểu biết " một cách tự nhiên" của học sinh. - HS đọc SGK, quan sát và tổng kết. C. Lưu ý sư phạm Nên để HS "cảm nhận đúng" dần dần các khái niệm, không đòi hỏi các HS hiểu các ĐN, khái niệm một cách chính xác, khoa học ngay. Tận dụng những kiến thức mà HS có thể đã biết qua đời sống xã hội. Có thể coi HS đã biết một số kiến thức để xây dựng khái niệm, kiến thức mới, sau đó sẽ quay lại chính xác hoá kiến thức được coi là đã biết của HS sau. D. Hoạt động dạy học I. ổn định lớp. II. Kiểm tra bài cũ. 1. Thông tin là gì ? 2. Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó. 3. Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác. III. Dạy học bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 4: Bộ xử lý Câu 4: Thông thường em thấy một thiết bị điện tử như TV, máy điều hoà không khí có điều khiển từ xa có thể ra lệnh được VD: tắt/ mở, điều chỉnh nhiệt độ hoặc âm thanh; theo em các thiết bị đó có gì mà làm được điều đó ? Hoạt động 5: Hoạt động thông tin và tin học GV: Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các bộ phận nào trong cơ thể * Khái niệm bộ vi xử lý Thông thường em thấy một thiết bị điện tử như TV, máy điều hoà không khí có điều khiển từ xa có thể ra lệnh được, đó chính là bộ vi xử lý. KL: Bộ vi xử lý chính là phần quan trọng nhất trong một máy tính điện tử. Chương trình môn học này chúng ta gọi là môn Tin học - môn học về xử lý thông tin chủ yếu với máy tính điện tử. 3. Hoạt động thông tin và tin học - Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các giác quan và bộ não. - Các giác quan giúp tiếp nhận thông tin. - Bộ não thực hiện việc xử lý, biến đổi, đồng thời là nơi để lưu trữ thông tin thu Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh GV: Nhiệm vụ chính của tin học là gì ? * Ghi nhớ: (cho HS đọc ghi nhớ SGK) nhận được - Khả năng của các giác quan và bộ não con người trong hoạt động thông tin có hạn, máy tính điện tử được làm ra để hỗ trợ công việc tính toán của con người - Nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử * Ghi nhớ: - Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người. - Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người. - Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử IV- Củng cố: Hãy dựa trên kiến thức thu thập được buổi hôm nay các em hãy trình bày lại trong vở - dựa trên các câu hỏi gợi ý trong SGK và sau phần trình bày không quá 1 trang 1. Thông tin là gì ? 2. Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó. 3. Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác . 4. Hãy nêu một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người. 5. Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não. HD: 3. Ví dụ như mùi (thơm, hôi), vị (mặn, ngọt) hay những cảm giác khác như nóng, lạnh, Hiện tại máy tính chưa có khả năng thu thập và xử lý các thông tin dạng này. 5. Chiếc cân để giúp phân biệt trọng lượng, nhiệt kế để đo nhiệt độ, la bàn để định hướng, V- Hướng dẫn VN Học thuộc các khái niệm, trả lời tốt các câu hỏi trong SGK Soạn trước bài 2 Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh Tuần 02 Tiết 03 Ngày soạn: 25/08/ 09 Ngày dạy: 26/08/ 09 Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN A. Mục đích yêu cầu: - Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản - Biết khái niệm biểu diễn thông tin B. Phương pháp, phương tiện: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. - HS đọc SGK, trao đổi lại và giáo viên tổng kết. C. Lưu ý sư phạm Tận dụng vốn kiến thức học sinh có thể thu nhận được từ đời sống thực tế D. Hoạt động dạy học I. ổn định lớp. II. Kiểm tra bài cũ. 1. Hãy nêu một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người. 2. Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não. III. Dạy học bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Các dạng thông tin cơ bản GV: Hãy cho biết các dạng thông tin em biết HS: Có thể nhận biết được thông tin nhờ hình ảnh, âm thanh, hoặc văn bản. GV: Có 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học là văn bản, hình ảnh và âm thanh GV mở rộng giới thiệu các dạng thông tin kết hợp cho những cảm nhận và hiểu biết chính xác hơn, VD hình ảnh động, hình ảnh động kết hợp âm thanh (phim ảnh) GV lưu ý HS: ba dạng thông tin đã trình bày trong SGK không phải là tất cả các dạng thông tin có thể. Trong cuộc sống con người còn thường thu nhận thông tin dưới dạng khác: mùi vị, cảm giác (nóng lạnh, vui buồn ). Nhưng hiện tại ba dạng thông tin nói trên là những dạng thông tin cơ bản mà máy tính có thể xử lý được. Con người luôn nghiên cứu các khả năng để có thể xử lý các dạng thông tin khác. Trong tương lai có thể máy tính sẽ lưu trữ và xử lý được các dạng thông tin ngoài ba dạng 1. Các dạng thông tin cơ bản Có 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học là văn bản, âm thanh và hình ảnh * Dạng Văn bản Những gì ghi lại bằng các con số, bằng chữ viết hay ký hiệu trong sách vở, báo chí là các ví dụ về thông tin ở dạng văn bản. * Dạng hình ảnh Những hình vẽ minh hoạ trong sách báo, các nhân vật trong phim hoạt hình, tấm ảnh chụp người bạn cho chúng ta thông tin ở dạng hình ảnh *Dạng âm thanh Tiếng đàn Pianô từ cửa sổ nhà bên, tiếng chim ca lảnh lót mỗi buổi sớm mai, tiếng còi xe ô tô em nghe trên đường tới trường là những ví dụ về thông tin ở dạng âm thanh. 2. Biểu diễn thông tin *Biểu diễn thông tin Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh cơ bản nói trên. Hoạt động 2: Biểu diễn thông tin + Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản. + Để tính toán, chúng ta biểu diễn thông tin dưới dạng các con số và ký hiệu toán học. + Để mô tả một hiện tượng vật lý, các nhà khoa học có thể sử dụng các phương trình toán học. + Các nốt nhạc dùng để biểu diễn một bản nhạc cụ thể, vv GV: Bản thân thông tin là một khái niệm phi vật chất. Chúng ta thường tiếp xúc với thông tin qua các dạng biểu diễn thông tin trên các vật mang thông tin cụ thể Ba dạng thông tin cơ bản đã đề cập ở trên, về thực chất, chỉ là các cách biểu diễn thông tin mà thôi. Cùng một thông tin có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau, chẳng hạn để diễn tả cùng một buổi sáng đẹp trời, hoạ sĩ có thể vẽ bức tranh, nhạc sĩ lại diễn đạt cảm xúc dưới dạng bản nhạc, nhà thơ có thể sáng tác một bài thơ, cùng các con số có thể biểu diễn dưới dạng bảng hay đồ thị, Biểu diễn thông tin nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao thông tin thu nhận được. Mặt khác thông tin cần được biểu diễn dưới dạng có thể "tiếp nhận được" (đối tượng nhận thông tin có thể hiểu và xử lý được) nào đó *Vai trò của biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin. VD: Việc mô tả bằng lời về hình dáng hoặc tấm ảnh của người bạn chưa quen cho em một hình dung về bạn ấy, giúp em nhận ra bạn ở lần gặp đầu tiên. - Biểu diễn thông tin dưới dạng phù hợp cho phép lưu giữ và chuyển giao thông tin, không chỉ cho những người đương thời mà cho cả thế hệ tương lai. VD: Các hình vẽ của người xưa khắc hằn trong hang động cho ta biết được phần nào về cuộc sống con người thời cổ đại. Những tấm bia như bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cho ta thông tin về các sự kiện và con người cách xa ta hàng trăm năm lịch sử - Biểu diễn thông tin còn có vai trò quyết định với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lý thông tin nói riêng V. Củng cố - Làm các câu hỏi trong SGK và câu hỏi sau: ? Người ta dùng các đơn vị nào để đo thông tin ( Tera Byte, Giga Byte, Mega byte, Kilo Byte, Byte, mỗi đơn vị hơn kém nhau 1024 lần ? Hãy chọn câu trả lời đúng: 21 MB bằng (A) 21 000 000 byte; (B) 21 504 000 byte; (C) 22 020 096 byte (đáp án C đúng) VI. Hướng dẫn, dặn dò: - Học thuộc bài - Tìm hiểu bảng mã ASCII Tuần 02 Tiết 04 Ngày soạn: 27/08/09 Ngày dạy: 28/08/09 Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh A. Mục đích yêu cầu: - HS hiểu cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít. B. Phương pháp, phương tiện: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. - HS đọc SGK, trao đổi lại và giáo viên tổng kết. C. Lưu ý sư phạm Tận dụng vốn kiến thức học sinh có thể thu nhận được từ đời sống thực tế D. Hoạt động dạy học I. ổn định lớp. II. Kiểm tra bài cũ. 1. Theo em tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit. III. Dạy học bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng *Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính GV: Sự chuyển tiếp tự nhiên từ các kiến thức đã được truyền đạt ở trên sẽ dẫn tới cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít vì máy tính có thể lưu giữ và xử lý được các dãy bít. GV chỉ cần dừng lại ở phát biểu: Thông tin được biểu diễn dưới dạng các dãy bít và dùng các dãy bít ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản trong máy tính là đủ, không cần đi sâu giải thích như thế nào và tại Sao. Thuật ngữ bít được sử dụng trong định nghĩa của nhiều khái niệm khác nhau: đơn vị đo thông tin, vị trí lưu thông tin, các số nhị phân, Trong bài này có thể hiểu nôm na rằng bít là đơn vị (vật lý) có thể có một trong hai trạng thái có hoặc không. Chúng ta sử dụng hai kí hiệu 0 và 1 để biểu diễn trạng thái của một 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính - Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. Do vậy, việc lựa chọn dạng biểu diễn thông tin tùy theo mục đích và đối tượng dùng tin VD: Với người khiếm thính thì không thể dùng âm thanh, với người khiếm thị thì không thể dùng hình ảnh. - Để máy tính trợ giúp được con người trong hoạt động thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp. Đối với các máy tính thông dụng hiện nay, dạng biểu diễn ấy là dãy bít (còn gọi là dãy nhị phân) chỉ bao gồm hai ký hiệu 0 và 1. Nói cách khác, để máy tính có thể xử lý, các thông tin cần được biến đổi thành các dãy bít. - Trong tin học, thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là dữ liệu - Hai ký hiệu 1 và 0 tương ứng với hai trạng thái có hay không có tín hiệu hoặc đóng hay ngắt mạch điện - Với vai trò như là công cụ trợ giúp con người trong hoạt động thông tin, máy tính cần có những Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh bít. Làm việc với hai ký hiệu 0 và 1 (số nhị phân) tương đương với làm việc với các trạng thái của bít. Khái niệm dữ liệu theo nghĩa đời thường còn được hiểu là số liệu "thô", thông tin "thô". Người ta thường hay nói "kết xuất thông tin từ dữ liệu", nghĩa là xử lý dữ liệu để nhận được thông tin có ích, thông tin dễ hiểu và dễ thu nhận Trong tin học chúng ta lại hiểu rằng dữ liệu là dạng biểu diễn của thông tin và được lưu giữ trong bộ nhớ của máy tính. GV lưu ý điều này để tránh nhầm lẫn với nghĩa đời thường của dữ liệu. SGK không đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật nên GV trình bày ngắn gọn là "giản đơn trong kĩ thuật thực hiện". GV giải thích các thành phần quan trọng của máy tính, ví dụ như bộ xử lý trung tâm, về mặt vật lý chính là một tổ hợp của rất nhiều mạch điện, tổ hợp logic các trạng thái của các mạch điện đó cho ta kết quả hoạt động của bộ xử lý trung tâm. bộ phận đảm bảo việc thực hiện hai quá trình sau: +Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy bít. + Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bít thành một trong các dạng quen thuộc với con người: Văn bản, âm thanh và hình ảnh. * Ghi nhớ: - Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh. - Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều hình thức khác nhau. - Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người. - Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính. - Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít chỉ gồm hai ký hiệu 0 và 1. V. Củng cố - Nhắc lại ghi nhớ VI. Hướng dẫn, dặn dò - Làm các câu hỏi trong SGK Tuần 03 Tiết 05 Ngày soạn: 01/09/09 Ngày dạy: 02/09/09 Bài 3: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NHỜ MÁY TÍNH I. Mục đích, yêu cầu Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội [...]... aựn trẽn 4 Cần phaỷi coự ủụn vũ ủo thõng tin ủeồ : a Bieỏt sửực chửựa cuỷa CPU c So sánh với các đơn vị đo lường khác b Bieỏt sửực chửựa cuỷa ROM d Tất cả sai Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh 5 Thế giới quanh ta có: a Thơng tin cần phải chú ý c Thơng tin đáng nhớ b Thơng tin phong phú d Thơng tin cần phải nhớ 6. Thơng tin máy tính chưa xử lý được là: a Các... Tên gọi So sánh với các đơn vị đo khác Kết quả (A) (B) (C) 1) Giga byte a) 1024 byte 12) Byte b) 10485 76 byte 23) Mega byte c) 1 byte 34) Kilo byte d) 1073741824 4V Câu hỏi: (2 điểm) Nếu sau này giỏi tin học em sẽ làm gì ? Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh ĐÁP ÁN I Chọn phương án ghép đúng nhất (a, b, c, hoặc d): (2 điểm) 1.b; 2.a; 3.a; 4.c; 5.b; 6. d; 7.c;... luận III ý tưởng sư phạm Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh - Đặt vấn đề về sự hỗ trợ của máy tính với học tập Khơng đánh giá kết quả học tập của học sinh qua kiến thức về hệ mặt trời Phương pháp khám phá một phần mềm mới IV Hoạt động dạy học I ổn định lớp Vắng: II Kiểm tra bài cũ III Dạy học bài mới V Nội dung Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng... khích lệ Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 Tuần 07 Tiết 13, 14 GV: Phạm Thị Thanh Ngày soạn:28/10/09 Ngày dạy:29/11/09 BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ GÕ PHÍM I Mục đích, u cầu -Về kiến thức: Biết cách vào ra phần mềm MARIO Biết sử dụng phần mềm MARIO để tập gõ mười ngón Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh - Về kỹ năng: Thực hiện được... bản nhạc, những bộ phim d) Tất cả đúng 5 Học sinh phổ thơng a Khơng cần học tin học c Tất cả sai b Cần phải học tin học 6 100 kilo byte bằng: a 1024 byte c 20480 byte Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh b 2048 byte d 104800 byte 7 Tốc độ xử lý thơng tin của máy tính điện tử là: a Chậm c Nhanh b Vừa phải d Tất cả sai 8 Máy tính điện tử có thể điều khiển a Phi.. .Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh - Biết được các khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội - Biết được máy tính chỉ là cơng cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn II Phương pháp, phương tiện - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét - Học sinh đọc SGK, trao đổi lại và GV tổng... Tuần 08 Ngày soạn:03/11/09 Tiết 15, 16 Ngày dạy:04/11 /09 BÀI 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI I Mục đích, u cầu - Học sinh biết dùng máy tính để học tập một bộ mơn khác ngồi tin học - Biết làm việc theo nhóm và tập trình bày vấn đề trước lớp - Biết dùng tài liệu tin học để tìm hiểu và giải quyết một số vấn đề liên quan II Phương pháp, phương tiện - Học sinh giải quyết vấn đề dựa trên... S 6 Đ Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT I Chọn phương án ghép đúng nhất (a, b, c, hoặc d): (2 điểm) 1 Máy tính điện tử "nhận biết" được hình ảnh nhờ: a Nhìn thấy hình ảnh b Giải mã hình ảnh 2 Đối với máy tính bản nhạc là: c Mã hố hình ảnh d Tất cả đều đúng a Một dạng thơng tin c Một dạng dành cho nhạc sĩ b Khơng phải là một dạng thơng tin. .. những kiến thức, kỹ năng và thơng tin đã có như: phán đốn, thử và quan sát hiệu ứng để tìm hiểu về chức năng các lệnh, nút lệnh, thanh trượt…đây là một thói quen cân thiết và đặc thù của Tin học khi tiếp nhận một phần mềm mới Các câu hỏi về hệ mặt trời là phương tiện để đánh giá các nội dung trọng tâm của bài học Khơng đánh giá dựa trên kiến thức của HS về hệ mặt trời Bài học này xuất hiện một số khái... byte 2-c 3) Mega byte c) 1 byte 3-b 4) Kilo byte d) 1073741824 4-a V Câu hỏi: (2 điểm) Nếu học sinh có ý tưởng độc đáo cho đủ điểm Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học 6 Tuần 05 Tiết 09 GV: Phạm Thị Thanh Ngày soạn : 16 /09/2009 Ngày dạy: 17/09/2009 BÀI 5: LUYỆN TẬP CHUỘT I Mục đích, u cầu - Học sinh biết các loại chuột máy tính - Biết cách sử dụng chuột II Phương pháp, phương tiện . Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS MÔN TIN HỌC Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II :. em Tiết- 65 , 66 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền Tiết- 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 68 Ôn tập Tiết- 69 , 70 Kiểm tra học kì II Trường THCS Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học. Xử lý Giáo án Tin học 6 GV: Phạm Thị Thanh Tuần 01 Tiết 02 Ngày soạn: 20/08/ 09 Ngày dạy: 21/08/ 09 Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC A. Mục đích yêu cầu: - Học sinh biết được khái niệm thông tin và
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14,