Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9 (FULL)

85 853 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9 (FULL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần: 10 Ngày soạn: 28/10/2012 Tiết: 19 Ngày dạy: 01/11/2012 Chương 3 HỆ ĐIỀU HÀNH BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH I - MỤC TIÊU • Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành và thấy được vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính • Kỉ năng: HS biết được vai trò quan trọng của của hệ điều hành máy tính • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Khởi động phần mềm quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời? Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Khởi động phần mềm mario và thực hiện đăng kí người sử dụng? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 : CÁC QUAN SÁT GV: Treo tranh lên bảng GV: yêu cầu HS quan sát GV: gọi HS đọc quan sát 1 và quan sát 2 GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm về hai bức tranh trên GV: Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra? GV: gọi đại diện nhóm trả lời tranh 1? GV: nhận xét. GV: Qua đó ta thấy vai trò của đèn giao thông rất quan trọng. GV: nhiệm vụ của đèn giao thông? GV: yêu cầu HS quan sát tranh 2 GV: nếu trong trường học không có thời khoá biểu khi đó việc gì sẽ xảy ra? HS: quan sát HS đọc bài HS thảo luận theo nhóm HS: Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì sẽ xảy ra hiện tượng ùn tắt giao thông… HS: lắng nghe HS: nhiệm vụ của đèn giao thông phân luồng cho các phương tiện, đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông HS: quan sát HS: GV không tìm đuợc lớp cần dạy và HS không biết sẽ học những môn nào, việc học tập sẽ trở nên hỗn loạn. HS: Điều khiển các hoạt động Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH 1. Các quan sát SGK trang 39 Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 1 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 GV: Vai trò của thời khoá biểu là gì? GV: Nhận xét GV: từ hai quan sát trên em có thể thấy được vai trò quan trọng của các phương tiện điều khiển. GV: vậy thì cái gì có thể điều khiển để máy tính có thể hoạt động một cách nhịp nhàng và có hiểu quả? học tập trong nhà trường HS: lắng nghe HS: lắng nghe Hoạt động 2: CÁI GÌ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH GV: yêu cầu HS đọc phần 2 trang 40 SGK GV: gọi HS trả lời câu hỏi: ? Khi máy tính làm việc có bao nhiêu đối tượng cùng hoạt động? ? Hoạt động của các đối tượng đó có cần được điều khiển ?Công việc đó do cái gì điều khiển? ? Hệ điều hành có vai trò gì ? HS: đọc phần 2 trang 40 SGK HS thảo luận trả lời các câu hỏi GV đưa ra: - Có nhiều đối tượng tham gia - Hoạt động của các đối tượng đó cần được điều khiển - Hệ điều hành máy tính - Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình. 2. Cái gì điều khiển máy tính Hệ điều hành thực hiện: - Điều khiển các thiết bị phần cứng - Tổ chức việc thực hiện các chương trình. 4- Cũng cố: 1/ Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của mình 2/ Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã đường phố khi có đông người qua lại? 3/ Vì sao nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp? 5- Dặn dò: Xem lại nội dung đã học tìm thêm những ví dụ về vai trò điểu khiển trong cuộc sống xung quanh. Xem trước nội dung còn lại của bài. IV – RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 2 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần: 10 Ngày soạn: 28/10/2012 Tiết: 20 Ngày dạy: 01/11/2012 BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH (Tiếp) I - MỤC TIÊU • Kiến thức: HS làm quen với hệ điều hành và thấy được vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính • Kỉ năng: HS biết được vai trò quan trọng của của hệ điều hành máy tính • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GV: hướng dẫn và tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm GV: Yêu cầu HS thảo luận theo từng câu hỏi trong SGK ? Quan sát các hiện tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của mình ?Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại ? Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp ? Vai trò của hệ điều hành máy tính ?Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao? HS: thảo luận các câu hỏi của GV theo nhóm HS: trả lời các câu hỏi: - Nêu vài VD - Nhiệm vụ của đèn giao thông phân luồng cho các phương tiện, đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông - Điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường - Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình - Không. 3. Câu hỏi và bài tập SGK trang 40 4. Củng cố - Dặn dò • Xem lại bài thực hành • Xem trước bài “HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?” IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 3 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần: 11 Ngày soạn: 02/11/2012 Tiết: 21 Ngày dạy: 06/11/2012 Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? I - MỤC TIÊU • Kiến thức: HS nắm được hệ điều hành và nhiệm vụ chính của hệ điều hành • Kỉ năng: HS thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành thông qua hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. Hệ điều hành có vai gì? Hãy kể tên một số thiết bị phần cứng. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ GV: Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra? GV: nhiệm vụ của đèn giao thông? GV: nếu trong trường học không có thời khoá biểu khi đó việc gì sẽ xảy ra? GV: Vai trò của thời khoá biểu là gì? GV: nêu câu hỏi: ? Khi máy tính làm việc có bao nhiêu đối tượng cùng hoạt động? ? Hoạt động của các đối tượng đó có cần được điều khiển ?Công việc đó do cái gì điều khiển? ? Hệ điều hành có vai trò gì ? HS: quan sát HS: Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì sẽ xảy ra hiện tượng ùn tắt giao thông… HS: nhiệm vụ của đèn giao thông phân luồng cho các phương tiện, đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông HS: GV không tìm đuợc lớp cần dạy và HS không biết sẽ học những môn nào, việc học tập sẽ trở nên hỗn loạn. HS: Điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường HS : - Có nhiều đối tượng tham gia - Hoạt động của các đối tượng đó cần được điều khiển - Hệ điều hành máy tính - Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình Hoạt động 2: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GV: đặt vấn đề: ở trên em đã thấy vai trò rất quan trọng của hệ điều hành. Vậy hệ điều hành HS: lắng nghe Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 4 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 là gì? Nó có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính? Hình thù nó ra sao? GV: Yêu cầu HS đọc phần 1 trang 41 SGK GV: Hệ điều hành có phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính GV: Chốt lại: Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính GV: hệ điều hành là gì? GV: Hệ điều hành khác với phần mềm khác ở chỗ nào? GV: Chốt lại : hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính Tất cả các phần mềm chỉ có thể hoạt động sau khi máy tính đã có hệ điều hành. Máy tính chỉ có thể sử dụng được khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành. GV: trên thế giới có bao nhiêu hệ điều hành? có tên là gì? HS: đọc phần 1 trang 41 SGK HS: Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính HS: lắng nghe HS: HS: hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính Tất cả các phần mềm chỉ có thể hoạt động sau khi máy tính đã có hệ điều hành. Máy tính chỉ có thể sử dụng được khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành HS: trên thế giới có rất nhiều hệ điều hành Hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft 1. Hệ điều hành - Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính - Hệ điều hành là một chương trình máy tính - Hệ điều hành được dùng phổ biến hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft 4- Cũng cố: 1/ Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xãy ra? 2/ Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng 3/ Hãy nêu sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng 5- Dặn dò: Xem lại bài tập, tìm thêm một số ví dụ cho bài tập Về nhà học bài và xem trước nội dung bài mới V – RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 5 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần: 11 Ngày soạn: 02/11/2012 Tiết: 22 Ngày dạy: 06/11/2012 Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? (Tiếp) I - MỤC TIÊU • Kiến thức: HS nắm được hệ điều hành và nhiệm vụ chính của hệ điều hành • Kỉ năng: HS thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành thông qua hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH GV: Yêu cầu HS đọc phần 2 trang 42 SGK GV: Hệ điều hành máy tính có nhiệm vụ gì? GV: chốt lại: Hệ điều hành máy tính có hai nhiệm vụ chính: Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc Ngoài ra hệ điều hành còn có những nhiệm vụ quan trọng khác: tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính. GV: Lấy ví dụ để cho HS thấy được tầm quan trọng của hệ điều hành. HS: đọc phần 2 trang 42 SGK HS: Hệ điều hành máy tính có hai nhiệm vụ chính: Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc HS: lắng nghe 2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành * Hệ điều hành máy tính có hai nhiệm vụ chính: - Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. - Cung cấp giao diện cho người dùng. Hoạt động 4: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP GV: yêu cầu HS đọc các câu hỏi trong SGK GV: Hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi GV: Yêu cầu HS trả lời GV: Nhận xét câu hỏi của từng HS: đọc các câu hỏi HS: thảo luận theo hướng dẫn HS: lắng nghe 3. Câu hỏi và bài tập Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 6 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 nhóm 4- Cũng cố: 1/ Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? 2/ Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính. 3/ Em hãy liệt kê các tài nguyên của mày tính theo hiểu biết của mình. 5- Dặn dò: Xem lại bài tập, tìm thêm một số ví dụ cho bài tập Về nhà học bài và xem trước nội dung bài mới IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 7 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần 12 Ngày soạn: 10/11/2012 Tiết 23 Ngày dạy: 13/11/2012 Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I - MỤC TIÊU • Kiến thức: Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục • Kỉ năng: HS biết được thế nào là Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 1) Thế nào là hệ điều hành? Hệ điều hành là phần cứng hay phần mềm? Hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay có tên là gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: ĐẶT VẤN ĐỀ GV: chức năng chính của máy tính là gì? GV: trong quá trình xử lí thông tin, máy tính cần truy cập tới thông tin và để việc truy cập được diễn ra nhanh chóng nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lí. Để giải quyết vấn đề này, hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục. GV: Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK (Tổ chức thông tin theo hình cây) Hs: Chức năng chính của máy tính là xử lí thông tin HS: lắng nghe HS: quan sát hình vẽ Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Hoạt động 2: TỆP TIN GV: Yêu cầu HS đọc phần 1 trong SGK GV: Tệp tin là gì? GV: tệp tin có thể rất nhỏ, hoặc có thể cũng rất lớn GV: Các tệp tin trên đĩa có thể là ? GV: các tệp tin có thể phân HS: đọc phần 1 HS: HS: các tệp tin có thể là : các tệp hình ảnh, văn bản, âm thanh, chương trình… HS: Lắng nghe 1. TỆP TIN - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ - Các tệp tin có trên đĩa là: các tệp hình ảnh, văn bản, âm thanh, chương trình… - Các tệp tin được phân biệt Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 8 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 biệt với nhau bằng? GV: Tên tệp tin gồm hai phần: phần tên và phần mở rộng được đặt cách nhau bởi dấu chấm. GV: lưu ý : phần mở rộng không nhất thiết phải có trong tên tệp, thường dùng để nhận biết kiểu tệp tin GV: yêu cầu HS quan sát một số tệp tin trong máy tính HS: quan sát hình vẽ với nhau bằng tên tệp. Tên tệp gồm phần tên và phần mở rộng VD: Hinh hoc.doc 4- Cũng cố: Tệp tin là gì? Các tệp tin trên đĩa có thể là gì? GV: các tệp tin có thể phân biệt với nhau bằng? 5- Dặn dò: • Xem lại lí thuyết • Xem trước cc mục cịn lại của bi. IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 9 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần 12 Ngày soạn: 10/11/2012 Tiết 24 Ngày dạy: 13/11/2012 Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (Tiếp) I - MỤC TIÊU • Kiến thức: Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục • Kỉ năng: HS biết được thế nào là Tệp tin, thư mục, đường dẫn, các thao tác chính với tệp và thư mục • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận bài học II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ, tranh • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động1: THƯ MỤC GV: đặt vấn đề như SGK GV: tương tự như cách sắp xếp sách trong thư viện, hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục có thể chứa tệp hoặc thư mục con. GV: giới thiệu cách tổ chức cây GV: yêu cầu HS quan sát hình Một số thư mục trong máy tính GV: Giới thiệu thư mục mẹ, thư mục con. Yêu cầu HS quan sát Cấu trúc thư mục mẹ – con GV: giới thiệu thư mục gốc HS: lắng nghe HS: quan sát HS : lắng nghe và quan sát 2. THƯ MỤC - Thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con - Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ được gọi là thư mục gốc (là thư mục được tạo đầu tiên trong đĩa) Hoạt động 2: ĐƯỜNG DẪN GV: giới thiệu về đường dẫn GV: Yêu cầu HS quan sát ví dụ về đường dẫn tới tệp và thư mục GV: Yêu cầu HS quan sát và viết đường dẫn đến Mon toan GV: nhận xét HS: lắng nghe HS: Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau và đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng. 3. ĐƯỜNG DẪN - Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau và đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng. - VD: C:\Hoctap\Mon Tin\ Tin hoc Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 10 [...]... có tên là - - Vào thư mục đó tạo 2 thư mục khoi 6 và khoi 7 - trong thư mục khoi 6 tạo 2 thư mục hocky1 và hocky2 - Trong thư mục hocky1 tạo tệp tin dethi.doc Như hình sau: - Em hãy đổi tên thư mục khoi 7 thành thư mục canam - Di chuyển thư mục canam vào trong thư mục Khoi 6 Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 29 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Đáp án: A) PHẦN TRẮC... quan sát Hoạt động3: ĐỔI TÊN TỆP TIN, XOÁ TỆP TIN (20 phút) GV: yêu cầu HS nêu cách đổi HS: nháy chuột vào tên thư b) Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin tên thư mục mục, nháy chuột thêm một lần GV: hướng dẫn cách đổi tên nữa, gõ tên mới và nhấn OK một tệp tin HS: làm theo hướng dẫn GV: Yêu cầu HS thực hành Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 26 Năm học: 2012-2013 theo hướng dẫn... hành 3 Năm học: 2012-2013 2 Bài tập Bài 5 trang 41 SGK Bài 5, 6 trang 43 SGK Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Bài 1, 2 trang 51 SGK IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 19 Tuần: 15 Tiết: 29 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 29/ 11/2012... vụ HS: Vì sao? chính của tin học là gì? - Hoạt động thông tin bao gồm - Một trong các nhiệm vụ - Nêu các dạng thông tin cơ những việc tiếp nhận, xử lí, lưu chính của tin học là gì? bản? Cho ví dụ đối với từng trữ và trao đổi thông tin - Nêu các dạng thông tin cơ dạng thông tin? Xử lí thông tin đóng vai trò bản? Cho ví dụ đối với từng - Dữ liệu là gì? quan trọng nhất dạng thông tin? - Để máy tính có thể... NGHIỆM: Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 27 Tuần: 17 Tiết: 35, 36 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 14/12/2012 Ngày dạy: 18/12/2012 KIẾM TRA HỌC KỲ I I - MỤC TIÊU • Kiến thức: Gip học sinh hệ thống lại cc kiến thức đ học • Kỉ năng: HS biết thực hiện các thao tác tạo thư mục, tạo tệp, lm bi trắc nghiệm... HS thực hành Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 25 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 5- Dặn Dò : • Xem lại lí thuyết • Tiết sau Thi học kì I IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 16 Tiết: 31 Ngày soạn: 07/11/2012 Ngày dạy: 11/12/2012 Bài thực hành 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN I - MỤC TIÊU • Kiến thức: đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin • Kỉ năng:... thanh công việc, cửa sổ làm việc • Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận II - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ • HS: Bảng phụ nhóm III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ……………… ; 6A2: ……………… 2 Bài cũ 1 Thế nào là tệp tin? Các tệp tin có trên đĩa là? Các tệp tin phân biệt với nhau bằng? 2 Thế nào là thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gố? 3.Đường dẫn là gì? 4... hỏi trong SGK 5- Dặn dò: • Học lí thuyết • Xem trước bài thực hành IV – RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang Tuần 13 Tiết 26 14 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn 16/ 11/2012 Ngày dạy: 20/11/2012... các thiết bị vào/ra ; d) Cả 2 đáp án a và b 6) Phần mềm máy tính được chia làm mấy loại chính a) 1 loại ; b) 2 loại ; c) 3 loại ; d) 4 loại 7) Màn hình máy tính là a) Thiết bị nhập dữ liệu ; b) Thiết bị xuất dữ liệu ; c) Là thiết bị xử lý dữ liệu; d) Cả 3 đáp án trên 8) Mario là phần mềm dùng để Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 28 Năm học: 2012-2013 a) Luyện gõ mười ngón... trao đổi tên, di chuyển, sao chép - thông tin trên máy tính được thông tin với chương trình qua - Người ta thường trao đổi tổ chức như thế nào? đâu? thông tin với chương trình qua cửa sổ của nó - Nêu các thao tác chính với GV: nhận xét từng câu trả lời tệp và thư mục của HS - người ta thường trao đổi thông tin với chương trình qua đâu? Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang . mục hoặc tệp tương ứng. - VD: C:HoctapMon Tin Tin hoc Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 10 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 6. doc Hoạt động 3: CÁC THAO TÁC CHÍNH VỚI TỆP. NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 6 GV: Nguyễn Đức Tính 9 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Tuần 12 Ngày soạn: 10/11/2012 Tiết 24 Ngày dạy: 13/11/2012 Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY. TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ • HS: Bảng phụ nhóm. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 6A1: ………………. ; 6A2: ……………… 2. Bài cũ 1. Thế nào là tệp tin? Các tệp tin có

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan