0

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

144 14,311 69

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2013, 23:51

Đất nước ta tiến hành Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong bối cảnh chính trị - xã hội ổn định PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta tiến hành Công nghiệp hóa Hiện đại hóa trong bối cảnh chính trị - xã hội ổn định. Sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đòi hỏi phải một nguồn nhân lực dồi dào, lòng yêu nước, trình độ khoa học công nghệ cao cùng với các phẩm chất nhân cách phù hợp. Con người đó phải là con người sức khỏe, con người công nghệ, con người tri thức…là mô hình nhân cách con người Việt Nam mà giáo dục (GD) phải đào tạo ra. Như vậy, GD Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới của xã hội phải xây dựng con người phẩm chất, năng lực, vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời Bác Hồ đã căn dặn. GD mầm non (MN) là nấc thang khởi đầu trong hệ thống GD quốc dân với mục tiêu: “Giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một”. Qua đó cho thấy GD thể chất cho trẻ trước tuổi đi học đặt sở cho sự phát triển toàn diện, tôi luyện thể, rèn luyện tinh thần sảng khoái, rèn luyện năng bản (KNVĐCB), hình thành những thói quen vận động (VĐ) cần thiết cho cuộc sống. Rèn luyện KNVĐCB của trẻ MN nói chung và trẻ MG 3 4 tuổi nói riêng làm thỏa mãn nhu cầu hoạt động của trẻ, tăng cường thêm sức khỏe, thể phát triển cân đối, hài hòa, tạo điều kiện phát triển ở trẻ sự cứng cáp của bắp và niềm vui trong hoạt động. Hoạt động đó liên quan chặt chẽ với quá trình GD nhằm mục đích phát triển thể chất, GD các phẩm chất tâm lý, hình thành nhân cách…để tạo dần nên sự hoàn thiện mọi mặt cho trẻ. Thế nên rèn luyện KNVĐCB cho trẻ được tiến hành thông qua tất cả các hình thức hoạt động như: hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, dạo -1- chơi, tham quan, lao động…Trong đó hoạt động ngoài trời (HĐNT) rất tốt đối với sức khỏe và việc học tập, vui chơi của trẻ. Vui chơi ngoài trời tạo hội cho trẻ VĐ toàn thân, rèn luyện KNVĐ thô như: đi, chạy… Thực tiễn GD MN cho thấy rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi được giáo viên rất chú trọng đặc biệt trong hoạt động học nhưng các hình thức hoạt động khác đặc biệt là HĐNT chưa được quan tâm, đầu tư. Thực tế, ở nhiều trường, thời gian HĐNT của trẻ vẫn bị cắt xén thậm chí không được tổ chức hoặc tổ chức chưa tốt, quá trình tổ chức HĐNT của giáo viên còn đơn điệu, nhàm chán, mang nặng tính hình thức, điều kiện sở vật chất còn hạn chế… Xuất phát từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn nên đề tài: “Một số biện pháp rèn luyện năng vận động bản cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời” đã được lựa chọn. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ mẫu giáo (MG) 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 4. Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT một cách khoa học, hợp lí thì KNVĐCB của trẻ sẽ được củng cốnâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. -2- 5.2. Tìm hiểu thực trạng của việc rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 5.3. Đề xuất biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 5.4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng hiệu quả của các biện pháp đã đề ra. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Đọc và phân tích tài liệu liên quan đến đề tài. 6.2. Phương pháp khảo sát Sử dụng phiếu khảo sát đối với giáo viên nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên về việc rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 6.3. Phương pháp quan sát sư phạm Quan sát nhằm tìm hiểu những biện pháp tác động của giáo viên và trẻ thực hiện KNVĐCB thông qua HĐNT. 6.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm Áp dụng một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT nhằm chứng minh giả thuyết. 6.5 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý, phân tích kết quả khảo sát và thực nghiệm sư phạm. 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Do thời gian hạn và điều kiện hạn hẹp chúng tôi chỉ nghiên cứu: 7.1. Nghiên cứu nhóm KNVĐCB: đi, chạy, thăng bằng. 7.2. Nghiên cứu HĐNT: Vui chơi ngoài trời -3- 7.3. Đề tài tiến hành nghiên cứu tại một số trường MN trên địa bàn Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế. 8. Những đóng góp mới của đề tài 8.1. Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 8.2. Xác định các tiêu chí đánh giá KNVĐCB của trẻ MG 3 4 tuổi và bổ sung một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT. 9. Cấu trúc của luận văn Luận văn 3 phần chính. Phần mở đầu Phần nội dung: bao gồm 4 chương - Chương 1: sở lý luận của đề tài - Chương 2: Thực trạng việc rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT - Chương 3: Đề xuất một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT - Chương 4: Thực nghiệm một số biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT Phần kết luận -4- PHẦN NỘI DUNG Chương 1 SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Con người trong quá trình tiến hoá, để sinh tồn trong sự đấu tranh với tự nhiên đã hình thành và phát triển những năng như đi, chạy, nhảy, bò, leo trèo . Trải qua quá trình sống, con người đã nhận biết rằng các KNVĐCB càng thành thục bao nhiêu thì sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm kiếm thức ăn và thể hình thành những năng đó chỉ thông qua củng cố, rèn luyện thường xuyên. thể nói các KNVĐCB hình thành cùng với sự tiến hoá của loài người thông qua con đường lao động và đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên. -5- Trẻ em là giai đoạn bình minh của con người. Chăm sóc (CS) sức khỏe cho trẻmột trong các nhiệm vụ quan trọng mà ngành GD thể chất quan tâm và giải quyết. Do đó nó là một trong những nội dung không thể thiếu được và còn là một trong những nhiệm vụ chính của hệ thống GD cho trẻ trước tuổi đi học. Trong đó nhiệm vụ giáo dưỡng là rèn luyện KNVĐCB được đặt lên hàng đầu. Thế nên vấn đề này là một vấn đề luôn được sự quan tâm của các nhà khoa học từ xưa cho đến nay, trong nước cũng như ngoài nước. 1.1.1. Một số nghiên cứu nước ngoài Con người từ thủa bình minh đã quan tâm đến việc rèn luyện thể chất, rèn luyện các KNVĐCB. Nhìn tổng quát, hai nền văn minh: Phương Đông và Phương Tây. Cùng phát triển với nền văn hóa, việc rèn luyện thể chất của các nước Phương Đông lịch sử hàng mấy ngàn năm. Xuất phát từ triết học Phương Đông với nền tảng học thuyết Âm Dương, Ngũ hành, Bát quái, mục tiêu rèn luyện thể chất là rèn luyện con người toàn diện: thể lực, trí tuệ, khí phách, v.v… tạo nên sức mạnh tổng hợp. Như Hoa Đà danh y nổi tiếng của Trung Quốc ở thế kỉ II đã nói: “VĐ giúp khí huyết lưu thông và ngăn ngừa bệnh tật”. [44, 52] Phương Tây cổ đại, Hy Lạp cổ chia ra nhiều thành bang như Athens, Sparta, Thebes… Trong đó thành bang Sparte chú trọng đến rèn luyện thể chất, chủ yếu rèn luyện KNVĐCB cho trẻ em từ thời thơ ấu bằng con đường kinh nghiệm. Những trẻ khỏe mạnh, cứng cáp và khả năng chống đỡ được các tác nhân của môi trường xung quanh thì để nuôi, trẻ ốm yếu bị thủ tiêu. Lúc bấy giờ các nhà triết học, các nhà GD chưa hiểu được các quy luật hoạt động của thể, chưa thể giải thích được chế tác động của các bài tập rèn luyện KNVĐCB do đó đánh giá hiệu quả của các bài tập theo kết quả bên ngoài (đúng hơn, thuần thục hơn, thuật hơn, nhiều năng hơn…). Sau -6- đó họ đã biết liên kết các biện pháp rèn luyện KNVĐCB cụ thể, cũng như các biện pháp rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền…thành một hệ thống thống nhất. Mục tiêu của nền GD này là đào tạo các chiến binh phục vụ cho các cuộc chinh chiến thế nên quá trình rèn luyện các năng chiến đấu như đi, chạy, lăn, bò, trườn, năng sử dụng vũ khí… được đặt lên hàng đầu. [39] Nhà sư phạm Tiệp Khắc kiệt xuất J.A. Cômenxki (1592 1670) đã đặt sở cho khoa học sư phạm. Ông cho rằng nguyên tắc phù hợp với tự nhiên là nguyên tắc bản của hệ thống GD của mình. Theo ý kiến của ông, để GD được đúng, cần nghiên cứu tự nhiên và đi theo các quy luật của tự nhiên. Cho đến nay nguyên tắc phù hợp với tự nhiên do Cômenxki nêu lên vẫn giữ được ý nghĩa của nó. Ông nhấn mạnh đến tự nhiên bao quanh con người, tổ chức các HĐNT, dùng môi trường tự nhiên bên ngoài để rèn luyện các KNVĐCB cho con người. [39] Hệ thống GD thể chất ở Thụy Điển đại biểu ưu tú chính là 2 cha con P.Lingơ (1776 1839) và I.Lingơ (1820 1886). Qua việc nghiên cứu về giải phẫu và sinh lý của trẻ em, hai ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bắt đầu GD thể chất từ lứa tuổi còn thơ ấu và trẻ em cần phải áp dụng những bài tập tăng cường và phát triển thân thể. Theo ý kiến của ông: củng cố và tăng cường sức khỏe là nhiệm vụ duy nhất của thể chất nên trẻ em cần nâng cao sự gắng sức thể lực chung (thí dụ: bài tập đi bộ kết hợp với bật nhảy, các bài tập thăng bằng…). Tư thế đúng của tay, chân và mình được đặc biệt chú ý trong khi thực hiện các VĐ đi, chạy, nhảy… kết hợp với khả năng giữ thăng bằng. Để tiếp tục hoàn thiện thêm các bài tập Lingơ đã bổ sung dụng cụ trong quá trình rèn luyện các KNVĐCB [39]. Hệ thống GD thể chất ở Pháp Phơanxixcô Amôrốt (1770-1848) công lớn trong việc biên soạn các bài tập rèn luyện KNVĐCB. Theo ông, những bài tập thể dục tốt là những bài tập hình thành các năng cần thiết -7- trong cuộc sống như: đi, chạy, nhảy, leo trèo, trườn bò, ném, đấu kiếm… Quá trình tiến hành theo nguyên tắc chung vừa sức với người tập và đơn giản trong chừng mực thể. Các bài tập tiến hành theo trình tự từ dễ đến khó. [39] Nhà GD học, giải phẫu học, thầy thuốc Piốt Lesghapht (1837 1909) vai trò to lớn trong sự phát triển của khoa học và thực tiễn GD thể chất. Ông xuất bản một loạt tác phẩm về sinh học, giải phẩu, GD thể chất… Trong đó, quan trọng nhất là tác phẩm: “GD gia đình và hướng dẫn giáo dưỡng thể chất cho trẻ ở lứa tuổi đến trường”. Ông cho rằng GD thể chất là chuẩn bị con người cho lao động sáng tạo, sao cho thể sử dụng sức lực, KNVĐCB… của mình với sự tiêu hao năng lượng ít nhất mà giành được kết quả tốt nhất. Trẻ em nên rèn luyện năng tự lĩnh hội các bài tập VĐ và các VĐ này được áp dụng trong các điều kiện khác nhau dưới các hình thức khác nhau. [39] Theo tác giả I.K.Khai-li-sốp trong cuốn GD thể dục cho thiếu nhi trong gia đình, ở vườn trẻ, lớp MG coi GD thể chất là bộ phận không thể tách rời của nền GD, hướng đến rèn luyện cho trẻ các KNVĐCB và khả năng phối hợp giữa các KNVĐCB với nhau. Ông đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện thân thể qua chế độ sinh hoạt hàng ngày, “giờ bài tập”, trò chơi, hoạt động dạo chơi, các yếu tố thiên nhiên vô sinh … một cách hệ thống. Các hoạt động đó không chỉ diễn ra ở nhà trường hoặc quan GD nào khác mà chính các bậc phụ huynh phải hết sức chú ý đến việc rèn luyện các KNVĐCB cho trẻ. [17] Maria Montessori (1896 1952) bác sĩ, nhà tâm lí GD của nước Ý. Dựa trên nền tảng của tâm lí học phát triển và lý thuyết học, bà cho rằng trẻ em là một chủ thể tích cực, chủ động, tự lựa chọn nội dung học tập của mình một cách độc lập. Hình thức học này gọi là “hoạt động tự do”, “vui chơi tự do”. Trong quá trình CS GD trẻ em bà đưa ra 8 nguyên tắc cho phương pháp GD -8- của mình. Trong đó nguyên tắc “VĐ và nhận thức” được nhắc đến đầu tiên. Bà nhấn mạnh đến việc trẻ chỉ được phát triển khi trẻ VĐ và tự VĐ. Bà cho rằng VĐ và nhận thức mối quan hệ với nhau, suy nghĩ và VĐ là một quá trình. Những điều này cho thấy rằng GD nên tăng cường các hoạt động VĐ để mở đường cho hoạt động nhận thức. [48] Trong cuốn “Thể dục thể thao nhi đồng trước tuổi học” của tác giả Lưu Tân người Trung Quốc đã chỉ ra 4 mặt của bài tập động tác: bài tập động tác bản, bài tập thể dục bản, trò chơi VĐ và các hoạt động VĐ với dụng cụ. Trong đó rèn luyện các bài tập động tác bản là mục tiêu, nội dung quan trọng và là biện pháp bản để thực hiện nhiệm vụ hoạt động thể dục thể thao. Theo ông hoạt động này thể rèn luyện toàn bộ thể một cách hiệu quả, nâng cao và phát triển các tố chất thể lực, tăng cường thể chất; phát triển các năng lực hoạt động bản và tạo điều kiện để các em thích ứng tốt hơn đối với xã hội. [36] Như vậy, vấn đề GD thể chất nói chung và rèn luyện KNVĐCB nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới. Mặc dù theo đuổi những mục đích về chính trị, quân sự, giai cấp, tôn giáo, văn hóa, GD… khác nhau nên những quan điểm khác nhau nhưng hầu như tất cả mọi nền văn minh, mọi tác giả đều thừa nhận vai trò to lớn của việc rèn luyện KNVĐCB trong cuộc sống của mỗi con người. 1.1.2. Một số nghiên cứu ở Việt Nam Những vốn sống kinh nghiệm của dân tộc ta cùng với mối quan hệ lâu đời với các nước láng giềng Phương Đông và ảnh hưởng của nền thể dục thể thao Phương Tây từ thế kỉ 19. Nên việc rèn luyện KNVĐCB cũng được khá nhiều các tác giả đề cập với nhiều khía cạnh khác nhau. Thời kỳ phong kiến các trường học, tại đó cùng với các kiến thức về tôn giáo, trẻ em còn được học các kiến thức vệ sinh, rèn luyện thân thể. Hoạt động rèn luyện thể chất đặc biệt là rèn luyện KNVĐCB được tổ chức ở -9- ngoài trời với không gian rộng rãi dưới hình thức: bài tập rèn luyện thân thể, trò chơi, trò chơi kết hợp với các bài đồng dao… để phát triển VĐ, ý thức thẩm mỹ, tăng vẻ đẹp và sự hài hòa của động tác… [39] Trong cuốn “Thể dục và trò chơi VĐ” của tác giả Đồng Văn Triệu, ông đã biên soạn 10 động tác thể dục cho trẻ em. Các bài tập thể dục này trên sở sinh lý, tâm lý của “lớp vỡ lòng”, với mục đích giúp cho thể trẻ phát triển đều đặn, tạo điều kiện chống bệnh tật. Ngoài ra ông còn sưu tầm những trò chơi dân gian để củng cốrèn luyện các nhóm bắp mà trẻ mới được học. Phần lớn các trò chơi này diễn ra ngoài trời, với khoảng không gian rộng rãi, thoáng mát và an toàn. [42] Tác giả Lương Kim Chung và Đào Duy Thư trong cuốn “Vun trồng thể lực cho đàn em nhỏ” đã đề cập đến phương pháp tổ chức các bài tập thể dục, trò chơi và HĐNT dựa trên những đặc điểm về sinh lý học, tâm lý học của các em MG. Trong đó ông xem HĐNT như là một phương tiện để GD KNVĐCB cho trẻ thế nên không nhất thiết phải gò trẻ vào thuật VĐ chính xác mà cần thiết là trẻ được VĐ bản nhiều và VĐ một cách tự nhiên trong môi trường thiên nhiên.[11] Trong cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao” của tác giả Trương Quốc Yên đã cho chúng ta thấy quan điểm của Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới về vấn đề rèn luyện thể chất trong nhà trường và ngoài xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi GD và rèn luyện thể chất là một mặt cần thiết, quan trọng như các mặt GD khác. Người khẳng định nó đem lại cho tuổi trẻ sức khỏe, mà sức khỏe là cái quý nhất của con người. Cho nên phải rèn luyện sức khỏe ngay từ lứa tuổi nhỏ và những thuật động tác phải phù hợp với đặc điểm sinh lý, cấu trúc thể và độ tuổi của con người. [52] Trong luận án Tiến sĩ của tác giả Đặng Hồng Phương: “Nghiên cứu phương pháp dạy học bài tập VĐ bản cho trẻ MG lớn (5 6 tuổi)” đã đi -10- [...]... tượng trẻ MG 3 4 tuổi một cách thường xuyên Trẻ được giáo viên hướng dẫn để cùng giải quyết vấn đề -35 - còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình rèn luyện KNVĐCB nhằm củng cố, rèn luyện những KNVĐCB mà trẻ học trước đó 1.5 .4 Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT là cách thức tổ chức quá trình dạy học của giáo viên... công trình kể trên, chúng tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu Một số biện pháp rèn luyện năng vận động bản cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời , qua đây góp phần làm phong phú thêm thông tin về lý luận và thực tiễn cho vấn đề này 1.2 sở lí luận về năng vận động bản 1.2.1 Vận động * Khái niệm Khái niệm VĐ được quan tâm, nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau: -11-... KNVĐCB chính là cuộc sống , là hoạt động quan trong mối quan hệ qua lại với tất cả các hoạt động khác như hoạt động học tập, vui chơi và lao động của trẻ lứa tuổi MG Các nhà GD sử dụng HĐNT như là phương tiện GD và phát triển toàn diện nhân cách trong đó hoạt động rèn luyện KNVĐCB cho trẻ 1.5 Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi thông qua HĐNT 1.5.1 Biện pháp Biện pháp là cách làm, cách... hoạt động của trẻ Theo quan điểm đổi mới trong GD MN hiện nay, biện pháp GD phải tạo được mối liên hệ giữa giáo viên và trẻ Trong đó trẻ là chủ thể tích cực còn giáo viên là người tạo hội, hướng dẫn gợi mở các hoạt động của trẻ, trẻ chủ động tham gia hoạt động để phát triển khả năng, năng lực bản thân 1.5.2 Rèn luyện Khái niệm: rèn luyệnhoạt động dạy và cho tập nhiều để thành thông thạo Rèn luyện. .. hút một số lớn bắp làm việc [26], [40 ] * Khái niệm bài tập vận động: Bài tập vận động bảnmột loại bài tập thể chất, bao gồm một hệ thống các hành động VĐ được chọn lọc từ các VĐ bản, tác động lên các nhóm bắp lớn của thể nhằm giải quyết nhiệm vụ giáo dưỡng và GD trong quá trình GD thể chất cho trẻ [26] * Ý nghĩa Khi thực hiện bài tập VĐ bản sẽ thu hút đa số các nhóm bắp hoạt động, ... mà ở đây là rèn luyện KNVĐCB là việc thực hành các VĐCB nhằm phát triển và duy trì sức khỏe thể chất và sức khỏe toàn diện Điều này được nhờ việc rèn luyện các VĐCB thường xuyên 1.5 .3 Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi Từ cách hiểu về các khái niệm trên chúng tôi đưa ra khái niệm: Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 4 tuổi là cách thức tổ chức quá trình dạy học của giáo viên vào... chơi, chơi trò chơi VĐ 1.2 .4 Đặc điểm vận động bản của trẻ MG 3 4 tuổi 1.2 .4. 1 Vận động đi *Khái niệm -21- Đi là một trong những loại VĐ bản của con người Đi là hoạt động bản trong đời sống sinh hoạt học tập, lao động sản xuất Thế nên đi rất nhiều quan niệm khác nhau: Theo từ điển Tiếng Việt, đi là di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác bằng những bước chân [52] Theo quan điểm sinh học, đi là... 15 20 cm -30 - Đi trên ghế vượt chướng ngại vật Đi tránh bạn trên ghế cao 1 .3 Một số lí luận về hoạt động ngoài trời 1 .3. 1 Hoạt động ngoài trời Trong đời sống hàng ngày HĐNT là một hoạt động được tổ chức trong môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên bên ngoài lớp học rất tốt đối với sức khỏe và việc học tập, vui chơi của trẻ HĐNT ở trường MN là một hoạt động trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ. .. cao một số tố chất VĐ bản [28] *Mục đích và tác dụng của vận động đi Tăng cường sức khỏe cho trẻ em, nhất là phát triển sức mạnh của chân và sự chịu đựng của quan nội tạng Trong quá trình rèn luyện đi, hoạt động của bắp, các hệ quan nội tạng cũng được đẩy mạnh, nhất là quá trình trao đổi chất được nhanh hơn Các tố chất nhanh, được phát triển làm sở nền tảng cho các VĐ bản khác của trẻ. .. đi, chạy và thăng bằng giúp cho quá trình rèn luyện củng cố những KNVĐCB được ý hiệu quả và thiết thực hơn Thông qua HĐNT trẻ không chỉ được làm quen với các sự vật hiện tượng của thế giới xung quanh mà còn rèn luyện các KNVĐCB Như vậy quá trình rèn luyện KNVĐCB của trẻ mặt hầu hết mọi hoạt động kể cả hoạt động nhận thức Mặt khác, khi chơi ngoài trời tạo cho trẻ nhiều hội VĐ toàn thân, phát triển . đi sâu nghiên cứu Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời , qua đây góp phần làm. thực tiễn nên đề tài: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời đã được lựa chọn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời, Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời, , Lý do chọn đề tài, Một số nghiên cứu nước ngoài, Một số nghiên cứu ở Việt Nam, Vận động cơ bản, Vận động chạy, Ý nghĩa của HĐNT Nội dung của HĐNT, Rèn luyện Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 – 4 tuổi Biện pháp rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT, Dựa vào nguyên tắc GD thể chất cho trẻ MN Quan điểm tiếp cận hoạt động, Quan điểm tiếp cận tích hợp trong q trình CS – GD trẻ ở trường MN, Quan điểm tiếp cận thực tiễn, Quan điểm phát triển, Đảm bảo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, khả năng VĐ của trẻ Đảm bảo tính phát triển của các KNVĐCB, Đảm bảo tính đa dạng, phong phú của hoạt động vui chơi ngồi trời, Biện pháp 6: Bổ sung kinh nghiệm VĐ cho trẻ - Mục đích - Ý nghĩa, Đối với trẻ MG 3 - 4 tuổi Đối với giáo viên Điều kiện vật chất và môi trường GD, Phối hợp giữa trường MN và gia đình trong quá trình GD trẻ, Mục đích nghiên cứu thực trạng Đối tượng khảo sát Nội dung khảo sát Mục đích thực nghiệm, Nhóm thực nghiệm, So sánh kết quả đo trước và sau TN của nhóm ĐC So sánh kết quả đo trước và sau TN của nhóm TN, KẾT LUẬN 4, Kết luận chung

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1 cho thấy, các KNVĐCB chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động GD trẻ MN đều được sử dụng trong tất cả nội dung của  HĐNT - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 2.1.

cho thấy, các KNVĐCB chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động GD trẻ MN đều được sử dụng trong tất cả nội dung của HĐNT Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.4: Kết quả nhận thức của giáo viên về vai trò của việc rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 2.4.

Kết quả nhận thức của giáo viên về vai trò của việc rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 2.5: Kết quả nhận thức của giáo viên về mức độ sử dụng VĐCB  của trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 2.5.

Kết quả nhận thức của giáo viên về mức độ sử dụng VĐCB của trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 2.7: Kết quả những TCVĐ trong chương trình GDMN hiện nay được sử dụng nhằm rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 - 4 tuổi thông qua HĐNT - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 2.7.

Kết quả những TCVĐ trong chương trình GDMN hiện nay được sử dụng nhằm rèn luyện KNVĐCB cho trẻ MG 3 - 4 tuổi thông qua HĐNT Xem tại trang 56 của tài liệu.
Qua đó giáo viên cần lựa chọn trò chơi, hình thức chơi ngoài trời sao cho phù hợp với trẻ ở MG 3 – 4 tuổi, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, sân  vườn của trường - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

ua.

đó giáo viên cần lựa chọn trò chơi, hình thức chơi ngoài trời sao cho phù hợp với trẻ ở MG 3 – 4 tuổi, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, sân vườn của trường Xem tại trang 58 của tài liệu.
3 Hình thức tổ chức 28/45 62,2 - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

3.

Hình thức tổ chức 28/45 62,2 Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 2.11: Kết quả đánh giá thực trạng mức độ KNVĐCB của trẻ MG3 -4 tuổi - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 2.11.

Kết quả đánh giá thực trạng mức độ KNVĐCB của trẻ MG3 -4 tuổi Xem tại trang 64 của tài liệu.
Kết quả khảo sát ở bảng 2.11 và biểu đồ 2.3 cho thấy: - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

t.

quả khảo sát ở bảng 2.11 và biểu đồ 2.3 cho thấy: Xem tại trang 65 của tài liệu.
Để hình thành kĩ năng tự đánh giá rèn luyện KNVĐCB cho trẻ trong HĐNT, giáo viên có thể tiến hành như sau: - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

h.

ình thành kĩ năng tự đánh giá rèn luyện KNVĐCB cho trẻ trong HĐNT, giáo viên có thể tiến hành như sau: Xem tại trang 94 của tài liệu.
Bảng 3.1: So sánh hai hệ biện pháp GD nhằm rèn liuện KNVĐCB cho trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT ở trường MN - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 3.1.

So sánh hai hệ biện pháp GD nhằm rèn liuện KNVĐCB cho trẻ MG 3 – 4 tuổi thông qua HĐNT ở trường MN Xem tại trang 96 của tài liệu.
Bảng 4.1. Kết quả mức độ KNVĐCB của trẻ MG3 -4 tuổi thông qua HĐNT  trước TN trên hai nhóm ĐC và TN - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 4.1..

Kết quả mức độ KNVĐCB của trẻ MG3 -4 tuổi thông qua HĐNT trước TN trên hai nhóm ĐC và TN Xem tại trang 112 của tài liệu.
Bảng 4.2: Khả năng nắm được cách thức thực hiện KNVĐCB trong HĐNT  - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 4.2.

Khả năng nắm được cách thức thực hiện KNVĐCB trong HĐNT Xem tại trang 115 của tài liệu.
Bảng 4.3: Kĩ năng phối hợp các VĐCB trong HĐNT của hai nhóm ĐC và TN trước TN - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 4.3.

Kĩ năng phối hợp các VĐCB trong HĐNT của hai nhóm ĐC và TN trước TN Xem tại trang 117 của tài liệu.
Qua bảng 4.4 cho thấy, phần lớn trẻ đều hào hứng khi tham gia vào HĐNT, phản ứng nhanh nhẹn trước các hiệu lệnh của giáo viên nhưng duy trì  hứng thú không lâu, trẻ nhanh chán - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

ua.

bảng 4.4 cho thấy, phần lớn trẻ đều hào hứng khi tham gia vào HĐNT, phản ứng nhanh nhẹn trước các hiệu lệnh của giáo viên nhưng duy trì hứng thú không lâu, trẻ nhanh chán Xem tại trang 119 của tài liệu.
Bảng 4.6: Khả năng nắm được cách thức thực hiện KNVĐCB trong HĐNT  - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 4.6.

Khả năng nắm được cách thức thực hiện KNVĐCB trong HĐNT Xem tại trang 123 của tài liệu.
Bảng 4.7: Kĩ năng phối hợp các VĐCB trong HĐNT của hai nhóm ĐC và TN sau TN - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Bảng 4.7.

Kĩ năng phối hợp các VĐCB trong HĐNT của hai nhóm ĐC và TN sau TN Xem tại trang 125 của tài liệu.
Kết quả đo trước và sau TN của nhóm ĐC được thể hiện qua bảng 4.9 như sau: - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

t.

quả đo trước và sau TN của nhóm ĐC được thể hiện qua bảng 4.9 như sau: Xem tại trang 129 của tài liệu.
Nhận xét: Từ bảng tổng hợp và đồ thị trước, sau khi làm TN của nhóm ĐC chúng tôi thấy, kết quả của 2 nhóm này gần như tương đương nhau có sự  chêch lệch nhưng chỉ là rất ít. - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

h.

ận xét: Từ bảng tổng hợp và đồ thị trước, sau khi làm TN của nhóm ĐC chúng tôi thấy, kết quả của 2 nhóm này gần như tương đương nhau có sự chêch lệch nhưng chỉ là rất ít Xem tại trang 130 của tài liệu.
Kết quả đo trước và sau TN của nhóm TN được thể hiện qua bảng 4.10 như sau: - Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

t.

quả đo trước và sau TN của nhóm TN được thể hiện qua bảng 4.10 như sau: Xem tại trang 131 của tài liệu.

Từ khóa liên quan