0

SKKN Một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh 10

36 2,411 9
  • SKKN Một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH 10" 1 Phần thứ nhất MỞ ĐẦU 1. &y do chọn đề tài Bất kì một hoạt động nào muốn biết đạt kết quả đến đâu cũng phải qua quá trình đánh giá. Tuy nhiên, không phải cách đánh giá nào cũng cho kết quả như mong muốn, mà việc đưa ra cách đánh giá có tính chất quyết định. Hoạt động dạy học cũng vậy, là khâu nhằm đo đếm lại kết quả của một hoạt động cụ thể: Có thể là một tiết dạy, có thể là kết quả của một học kì, một năm học, một cấp học, về một môn học cụ thể, hoặc là kết quả phấn đấu toàn diện của học sinh Việc đánh giá này có ý nghĩa cho cả người học, cả người dạy lẫn cả những người quan tâm đến việc dạy học. Với người dạy có thể rút kinh nghiệm cho mình cái gì tốt, cái gì chưa tốt trong quá trình truyền thụ, để rồi lớp sau cái gì sẽ tiếp tục phát huy, cái gì phải bổ sung, chỉnh sửa. Đối với người học kết quả đánh giá ghi nhận mức độ kiến thức thu nhận của mình, thể hiện bằng điểm số hoặc xếp loại. Kết quả này có được lên lớp hay không, có tốt nghiệp hay không, và cũng có khi quyết định lối rẽ cuộc đời (ví như việc thi đỗ đại học hay không). Vì vậy, đánh giá là khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học, có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần làm nên chất lượng giáo dục. Yêu cầu và gần như là một nguyên tắc bắt buộc: Đánh giá phải vô tư, khách quan và khoa học. Làm được như vậy thì đánh giá trở thành một lưới sàng lọc, phân loại khá chính xác kết quả quá trình dạy học, hơn thế nữa đánh giá góp phần tạo nên công bằng xã hội trong giáo dục đào tạo về mặt học thức, tạo động cơ lành mạnh thúc đẩy người học. Ngược lại, vì một lí do nào đó, sự đánh giá không đảm bảo nguyên tắc này làm cho kết quả đánh giá không đúng thực chất, góp phần tạo ra bất công, giết chết động cơ của sự học. Cơ sở để đánh giá phải xuất phát từ mục tiêu của việc học có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau, nhưng suy cho cùng đó là bốn cột trụ của việc học: Học để biết, học để làm, học để khẳng định mình, học để hòa nhập cộng đồng. Kết quả của dạy học khác với kết quả nhiều hoạt động khác, kết quả này là nhận thức, là tư duy, là sản phẩm vô hình nó chỉ có thể đo đếm được bằng một sản phẩm trung gian thông qua ngôn ngữ (nói hoặc viết). Vì vậy, đánh giá kết quả dạy học chính xác là một việc rất khó. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải là quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kể cả việc đổi mới các xây dựng chương trình, từ quan niệm cho đến quy trình kỹ thuật và đổi mới 2 hoạt động quản lý cả quá trình này. Trong đó, đổi mới kiểm tra đánh giá là công cụ quan trọng, chủ yếu xác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy và học; là động lực để đổi mới phương pháp dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu giáo dục. Hiện nay, do nhiều lí do mà việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các trường phổ thông chưa đề cao và chưa chú y đến việc kiểm tra đánh giá ở lĩnh vực nhận thức của học sinh mà giáo viên mới chỉ đánh giá để biết được mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng của người học mà chưa chú ý đến yêu cầu thực hiện những công việc có ý nghĩa giống với những thách thức đời thường sẽ gặp sau này để xem người học hình thành kỹ năng đến mức nào. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục thì cái quan trọng nhất trong việc đào tạo ở THPT là dạy cách học, do vậy việc nâng cao mức độ đánh giá cần được quán triệt khi chọn nội dung đánh giá cũng như hình thức đánh giá và đặc biệt cần phải bảo đảm nguyên tắc "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học". Kiểm tra đánh giá ở cấp trung học phổ thông (THPT) là cấp học đang đòi hỏi những đổi mới mạnh mẽ nhất trong giáo dục Việt Nam hiện nay. Trường THPT Dân tộc- Nội trú Hoà Bình không đứng ngoài thực trạng đó. Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như đã phân tích, tôi đã nghiên cứu về : “Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh 10 “. 2. Mục đích nghiên cứu. Xuất phát từ thực tế dạy học, và mong muốn tìm đựơc hình thức kiểm tra đánh giá thực tế, chính xác và khách quan để giúp học sinh tự tin, hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập, và giúp giáo viên có cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo duc. Vậy đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình kiểm tra, đánh giá của học sinh lớp 10ª1 trường THPT Dân tộc- Nội trú tỉnh Hoà Bình năm học 2012- 2013. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các thủ thuật về kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh qua chương trình dạy tiếng Anh 10 4. Giả thuyết khoa học 3 Nếu áp dụng một số đổi mới trong kiểm tra đánh giá thì học sinh se yêu thich môn tiếng Anh hơn, không còn tâm ly lo sợ khi kiểm tra và kết quả học môn tiếng Anh se cao hơn. 5. Phương pháp nghiên cứu. 5.1 Các phương pháp nghiên cứu y uận Nghiên cứu lý luận giáo học pháp về kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh. 5.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Thực hành trên lớp, Phương pháp so sánh 6. Cơ sở, phạm vi, thời gian nghiên cứu Cơ sở nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu: Các thủ thuật về kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh 10 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/ 2012-tháng 5/ 2013 Phần thứ hai QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở ly luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 1. Sơ lược lich sử vấn đề nghiên cứu Tại Việt Nam việc đánh giá kết quả học tập của học sinh lâu nay vẫn được thực hiện một cách truyền thống, chỉ chú trọng kiểm tra kiến thức sách vở mà hầu hết là ở mức độ nhớ và tái hiện kiến thức dựa trên những bài kiểm tra trên giấy, thì trên thế giới từ giữa thập niên 1980 đã bùng nổ một cuộc cách mạng thực sự về kiểm tra đánh giá với những thay đổi căn bản cả về triết lý, quan điểm, phương pháp, và các hoạt động cụ thể. Những thay đổi trong xu hướng kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong hơn thập niên vừa qua có thể tóm lược trong bảng sau: Xu hướng cũ Xu hướng mới - Các bài thi trên giấy được thực hiện vào cuối kỳ. - Do bên ngoài khống chế. - Việc lựa chọn câu hỏi và tiêu chí đánh giá không được nêu trước. - Nhiều bài tập đa dạng trong suốt quá trình học. - Do học sinh chủ động. - Việc lựa chọn câu hỏi và tiêu chí đánh giá được nêu rõ từ 4 - Nhấn mạnh sự cạnh tranh. - Quan tâm đến mục tiêu cuối cùng của việc giảng dạy. - Chú trọng sản phẩm. - Tập trung vào kiến thức sách vở. trước. - Nhấn mạnh sự hợp tác. - Quan tâm đến kinh nghiệm học tập của học sinh -Chú trọng quá trình - Tập trung vào năng lực thực tế. Những thay đổi vừa nêu phản ánh rõ nét quan điểm mới về giáo dục trong đó người học (learner) và quá trình học tập (learning) là trung tâm của toàn bộ các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động kiểm tra đánh giá. Sự ra đời của quan điểm này cùng với các xu hướng mới trong kiểm tra đánh giá đã tạo ra một sự thay đổi căn bản trong hệ thống lý luận về kiểm tra đánh giá, với sự xuất hiện một loạt các khái niệm và thuật ngữ mới, cùng sự xác định nội hàm và tầm quan trọng của một số khái niệm và thuật ngữ đã tồn tại trước đó. Dưới đây chúng tôi sẽ thảo luận các khái niệm đại diện cho ba đặc trưng cơ bản của kiểm tra đánh giá theo xu hướng mới của thế giới mà chúng tôi tạm gọi là ‘đánh giá phát triển’, ‘đánh giá thực tiễn’, và ‘đánh giá sáng tạo’ để làm cơ sở cho việc đưa ra những nhìn nhận về thực trạng kiểm tra đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay tại Việt Nam xét theo quan điểm mới. a. Đánh giá phát triển (formative assessment) ‘Đánh giá phát triển’ là một thuật ngữ rất thường gặp trong những bài viết về xu hướng kiểm tra đánh giá mới. Thuật ngữ này vốn đã tồn tại từ lâu và trước đây thường được dịch là ‘đánh giá quá trình’ để chỉ những hoạt động kiểm tra đánh giá được thực hiện trong quá trình dạy-học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động được thực hiện tại những thời điểm khác như kiểm tra đánh giá t r ước khi bắt đầu quá trình dạy-học (placement assessment, tức đánh giá xếp lớp) hoặc s a u khi kết thúc quá trình này (đánh giá tổng kết, tiếng Anh là summative assessment). Tuy nhiên, với sự xuất hiện của xu hướng kiểm tra đánh giá mới thì nội hàm của khái niệm ‘formative assessment’ đã được xác định lại và được dùng chung thành cặp đối lập với thuật ngữ ‘summative assessment’ để chỉ hai chức năng cơ bản của kiểm tra đánh giá như sau: Summative assessment (đánh giá thành tích) thực hiện chức năng đánh giá để phục vụ quản lý. Mục tiêu chính của “Đánh giá thành tích” là xác định mức độ đạt thành tích của học sinh (và thông qua đó là của giáo viên cũng như nhà trường) sau thời 5 gian học tập, nhưng K HÔ NG quan tâm đến việc thành tích đó đã đạt được ra sao. Do thành tích của mỗi học sinh được xác định trong mối tương quan với những học sinh khác trong cùng nhóm đối tượng, nên kết quả của cách đánh giá này luôn là một điểm số để có thể dễ dàng so sánh và tổng kết khi cần thiết. Formative assessment (đánh giá phát triển), ngược lại, thực hiện chức năng đánh giá để phục vụ quá trình dạy-học. Với mục đích lấy thông tin phản hồi cho học sinh và giáo viên, mối quan tâm của “Đánh giá phát triển” là hiệu quả của hoạt động giảng dạy trong việc phát triển khả năng của người học mà chứ không phải là việc chứng minh học sinh đã đạt được một mức thành tích nào đó. Với chức năng này, “Đánh giá phất triển” bao gồm bất kỳ dạng hoạt động nào có khả năng giúp giáo viên và học sinh đánh giá được hiệu quả của các hoạt động giảng dạy cũng như kết quả tiếp thu của các em, nhằm chỉ ra những bước tiếp theo cần thực hiện để phát triển năng lực của học sinh theo mục tiêu đã đề ra. Nói cách khác, “Đánh giá phất triển” không chú trọng xác định thành tích của học sinh mà chú trọng giúp học sinh và giáo viên hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu và những lỗ hổng kiến thức của từng em để có kế hoạch kịp thời phát huy hoặc khắc phục chúng. Không giống như “Đánh giá thành tích” thường ghi kết quả bằng điểm số, kết quả đánh giá theo “Đánh giá phát triển” có thể là những phát biểu miệng, những ghi chú trên bài viết của bạn học, những lời phê của giáo viên, hoặc tất nhiên cũng có thể là điểm số, nhưng điều quan trọng là những kết quả này phải có ý nghĩa phản hồi cho học sinh để chúng hiểu rõ hơn về quá trình học tập của chính mình. b. Đánh giá thực tiễn (authentic assessment) Đây là một trong những thuật ngữ mới xuất hiện trong cuộc cách mạng về kiểm tra đánh giá trong vài thập niên vừa qua, và được dùng trong mối quan hệ đối lập với thuật ngữ‘đánh giá truyền thống’ (traditional assessment) vốn được dùng để chỉ các hình thức kiểm tra đánh giá trên giấy (paper-and-pencil) vốn đã rất quen thuộc đối với mọi nền giáo dục trên thế giới là bài tự luận (essay), câu hỏi trả lời ngắn (short answer question), hoặc các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (objective test question), Một cách ngắn gọn, ‘đánh giá thực tiễn’ bao gồm mọi hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá được thực hiện với mục đích kiểm tra các năng lực cần có trong cuộc sống hàng ngày và được thực hiện trong bối cảnh thực tế. Từ ‘thực tiễn’ trong thuật ngữ này nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ của cách đánh giá này với những yêu cầu của cuộc sống thực. Điều này cho thấy đây là một bước phát triển quan trọng về quan điểm kiểm tra đánh giá trong đó vai trò của học sinh như một chủ thể sáng tạo được nhấn mạnh. c. Đánh giá sáng tạo (alternative assessment) 6 Tương tự như khái niệm ‘đánh giá thực tiễn’, khái niệm ‘đánh giá sáng tạo’ (dịch sát là ‘đánh giá thay thế’) chỉ mới xuất hiện trong hệ thống lý luận về kiểm tra đánh giá trong vài thập niên vừa qua. Về ý nghĩa, hai thuật ngữ vừa nêu có một số điểm tương đồng vì cả hai cùng đề cập đến các phương pháp kiểm tra đánh giá khác với các phương pháp truyền thống như bài tự luận, câu hỏi khách quan, Tuy nhiên, bên cạnh điểm tương đồng vừa nêu thì hai khái niệm này chú trọng những đặc điểm khác nhau của kiểm tra đánh giá. Trong khi ‘đánh giá thực tiễn’ nhấn mạnh sự liên hệ của việc kiểm tra đánh giá trong nhà trường với thực tế cuộc sống ở bên ngoài, thì ‘đánh giá sáng tạo’ nhấn mạnh sự mới mẻ, đa dạng và sáng tạo của những cách thực hiện kiểm tra đánh giá khác với cách làm theo lối mòn của truyền thống. Ba đặc trưng vừa nêu của xu hướng kiểm tra đánh giá mới trong quan điểm giáo dục hiện đại trên thế giới thể hiện rất rõ tính nhân bản và tinh thần lấy hoc sinh làm trung tâm, trong đó mục tiêu cuối cùng của kiểm tra đánh giá là nhằm phát hiện những ưu điểm và khắc phục các nhược điểm của học sinh để giúp chúng phát triển đến mức tối đa mọi tiềm năng của mình. Và đây chính là niềm tin của các nhà giáo dục trên thế giới, là lý do tại sao các nước tiên tiến trên thế giới đang hết sức nỗ lực để tạo ra một hệ thống kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông theo xu hướng này. 2 Cơ sở ly luận của vấn đề nghiên cứu 2. 1. Khái niệm “Kiểm tra, đánh giá kết quả hoc tập của học sinh”? 2.1.1 Kiểm tra Trong Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý định nghĩa kiểm tra là xem xét thực chất, thực tế. Theo Bửu Kế, kiểm tra là tra xét, xem xét, kiểm tra là soát xét lại công việc, kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Còn theo Trần Bá Hoành, kiểm tra là cung cấp những dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Như vậy, các nhà khoa học và các nhà giáo dục đều cho rằng kiểm tra với nghĩa là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại công việc thực tế để đánh giá và nhận xét. Trong giáo dục, kiểm tra có các hình thức như kiểm tra thường xuyên (kiểm tra hàng ngày), kiểm tra định kì (kiểm tra hết chương, hết phần ) và kiểm tra tổng kết (kiểm tra cuối học kì). 2.1.2. Đánh giá Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả công việc dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu qủa công việc. Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý, đánh 7 giá là nhận xét bình phẩm về giá trị. Theo từ điển Tiếng Việt của Văn Tân thì đánh giá là nhận thức cho rõ giá trị của một người hoặc một vật. Đánh giá trong giáo dục, theo Dương Thiệu Tống là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng và hiệu quả giáo dục. Căn cứ vào mục tiêu dạy học, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động trong giáo dục tiếp theo. Cũng có thể nói rằng đánh giá là quá trình thu thập phân tích và giải thích thông tin một cách hệ thống nhằm xác định mức độ đạt đến của các mục tiêu giáo dục về phía học sinh. Đánh giá có thể thực hiện bằng phương pháp định lượng hay định tính. Như vậy đánh giá là việc đưa ra những kết luận nhận định, phán xét về trình độ học sinh. Muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh thì việc đầu tiên là phải kiểm tra, soát xét lại toàn bộ công việc học tập của học sinh, sau đó tiến hành đo lường để thu thập những thông tin cần thiết, cuối cùng là đưa ra một quyết định. Do vậy kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra. Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là kiểm tra- đánh giá. 2.2. Các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Khi đã xác định được cấu trúc bài kiểm tra, giáo viên có thể chọn các bài tập thích hợp để kiểm tra các kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ. Các loại hình bài tập dùng cho kiểm tra gồm: 2.2.1. Kiểm tra đầu vào – Placement Tests Kiểm tra để xếp lớp theo trình độ phù hợp. Thường được ứng dụng như một hình thức bắt buộc với những chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Khái niệm kiểm tra đầu vào không hàm chứa nội dung kiểm tra hay hình thức tổ chức kiểm tra mà chỉ chú trọng vào mục đích của kiểm tra. Tùy theo mục đích khóa học mà người ta có thể tiến hành các dạng thức bài kiểm tra hay qui trình kiểm tra khác nhau, thường với một khoá học ngoại ngữ sẽ bao gồm cả hai dạng là phỏng vấn và viết. Trong đó, viết có thể bao gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận, hoặc riêng trắc nghiệm, hoặc riêng tự luận. 2.2.2 Kiểm tra dự chuẩn - Diagnostic Tests Kiểm tra ngay sau khi mỗi khóa được tiến hành để dự đoán bổ sung những kiến thức còn thiếu hay còn yếu, hay xác định trình độ thật của học sinh tại thời điểm đó, nhằm điều chỉnh một chương trình hợp lí hơn. Thường ấn định theo định hướng của một chương trình đã có. 2.2.3 Kiểm tra tiến độ - progress tests Thường tiến hành sau khi khóa học đã được tiến hành, nói cách khác là kiểm tra định kì ở giữa mỗi khóa học hoặc tùy theo yêu cầu của nhà quản lí hoặc người học. Nội dung 8 kiểm tra theo chương trình đã đào tạo, nói cách khác: học gì thi nấy. Kiểm tra tiến độ có vẻ giống như kiểm tra kết quả nhưng nội dung thường được giới hạn ở từng mục tiêu cụ thể hơn ví dụ như kiểm tra thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh, hay kiểm tra khả năng sử dụng một số mẫu câu trong giao tiếp tình huống như hỏi giờ, hỏi đường v.v. Loại hình này thường do giáo viên giảng dạy thiết kế và thường chỉ có ý nghĩa đánh giá mức độ thành công của giáo viên trong quá trình giảng dạy, nhằm rút ra những điểm mạnh và yếu của người học (Richards et. al, 1993). 2.2.4 Kiểm tra kết quả - Achievement tests Dạng kiểm tra này thường được tiến hành mỗi khi kết thúc khoá học, có thể có chứng chỉ cho một chương trình đã học. Có vẻ giống như kiểm tra tiến độ nhưng chỉ khác thời điểm kiểm tra. Mục đích cơ bản của ra đề kiểm tra kết quả là để đánh giá kết quả học sinh đã đạt được sau một khóa học cụ thể, một chương trình cụ thể. 2.2.5 Kiểm tra trình độ - Proficiency Tests Kiểm tra mức độ đạt chuẩn không phụ thuộc vào chương trình đã học hay tài liệu đã học. Kiểm tra trình độ thường đánh giá những gì người học đã học liên quan tới một mục tiêu cụ thể, ví dụ như để xác định xem người học có đủ ngoại ngữ để theo học bằng ngoại ngữ hay không ở đại học. 2.3. Các tiêu chí kiểm tra, đánh giá Kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện (kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ, hành vi của học sinh), Đảm bảo độ tin cậy (chính xác, khách quan), Đảm bảo tính khả thi (nội dung, hình thức, phương tiện tổ chức kiểm tra), Đảm bảo yêu cầu phân hóa . Gồm 03 bậc đánh giá: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng (mức độ thấp & mức độ cao). Lưu ý: dải phân hóa càng rộng càng tốt, và phải đảm bảo hiệu quả cao (đánh giá được tất cả các lĩnh vực cần đánh giá học sinh tác động tích cực vào quá trình dạy học). 2.4. Mục đích, ý nghĩa và vai trò của kiểm tra- đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.4.1. Mục đích của việc kiểm tra- đánh giá Công khai hóa nhận định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh và tập thể lớp, tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng tự đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập. Giúp cho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn thiện hoạt động dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. 9 Như vậy, đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và định hướng, điều chỉnh hoạt động của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định ra thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. 2.4.2. Ý nghĩa của việc kiểm tra- đánh giá Kiểm tra- đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, giáo viên và đặc biệt là đối với cán bộ quản lí. Đối với học sinh: Việc đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin "liên hệ ngược" giúp người học điều chỉnh hoạt động học. Về giáo dưỡng chỉ cho học sinh thấy mình đã tiếp thu điều vừa học đến mức độ nào, còn thiếu sót nào cần bổ khuyết. Về mặt phát triển năng lực nhận thức giúp học sinh có điều kiện tiến hành các hoạt động trí tuệ như ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế. Về mặt giáo dục học sinh có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, có ý chí vươn lên đạt những kết quả cao hơn, cũng cố lòng tin vào khả năng của mình, nâng cao ý thức tự giác, khắc phụ tính chủ quan tự mãn. Đối với giáo viên: Cung cấp cho giáo viên những thông tin "liên hệ ngược ngoài" giúp người dạy điều chỉnh hoạt động dạy. Đối với cán bộ quản lí giáo dục: Cung cấp cho cán bộ quản lí giáo dục những thông tin về thực trạng dạy và học trong một đơn vị giáo dục để có những chỉ đạo kịp thời, uốn nắn được những lệch lạc, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. 2.4.3. Vai trò của kiểm tra-đánh giá trong dạy học hiện nay Trong nhà trường hiện nay, việc dạy học không chỉ chủ yếu là dạy cái gì mà còn dạy học như thế nào. Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách có tính chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ đổi mới từ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học cho đến kiểm tra đánh kết quả dạy học. Kiểm tra đánh giá có vai trò rất to lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo duc. Nếu kiểm tra đánh giá sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo gây tác hại to lớn trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Vậy đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay. Kiểm tra đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập. 2.5. Quy trình của việc đánh giá kết quả học tập 10 [...]... y 1 Câu hỏi trong đề kiểm tra môn Tiếng Anh 83.3% chỉ cần hiểu bài là có thể trả lời được 2 Câu hỏi trong đề kiểm tra môn Tiếng Anh đòi 16.7% hỏi phải thuộc bài mới trả lời được 3 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh có phần tự luận 93.3% và hình thức trắc nghiệm khách quan là phù hợp 6.7% 4 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh đã làm đều phù 90% hợp với học sinh 10% 5 Cách kiểm tra môn Tiếng Anh mới làm cho 86.7% bản... chung Vấn đề đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học, công tác quản lý không thể thiếu được đổi mới kiểm tra đánh giá Bởi vì, đổi mới kiểm tra đánh giá chính là động lực để đổi mới phương pháp dạy học vai trò chủ động và việc trao quyền của học sinh là hết sức cần thiết: chủ động trong việc lựa chọn điều kiện và phương pháp thể... sát chất lượng đầu năm, nhưng giáo viên ít quan tâm đến mục tiêu kiểm tra đánh giá này Trong khi đây là loại hình kiểm tra giúp giáo viên phân loại đuợc học sinh để có biện pháp giảng dạy phuf hợp Vậy, giáo viên phải chú trọng vào các hình thức kiểm tra còn lại để có đánh giá tổng quát về khả năng của học sinh Biện pháp 4: Đổi mới nội dung kiểm tra, đánh giá Thiên về đánh giá khả năng ghi nhớ và tái... tra đánh giá mới được áp dụng Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Học kỳ 1: tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá học sinh theo phương pháp truyền thống Học kỳ 2 : Tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá học sinh theo một số biện pháp đã nêu ở chương 2 3 Quá trình thực nghiệm Học kỳ 1: tôi đánh giá học sinh theo phương pháp truyền thống Đối với kiểm tra miệng, tôi gọi học sinh lên bảng (nói hoặc viết) để kiểm tra. .. khích với phương pháp kiểm tra đánh giá truyền thống Bên cạnh những phương pháp đã quen, các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đã tìm và đưa ra những cách kiểm tra đánh giá khác có thể cho phép học sinh được chứng tỏ các năng lực của mình Có thể kể một vài phương pháp kiểm tra đánh giá mới được xem là có tính thực tiễn cao như đánh giá qua đề án (project-based assessment), hoặc đánh giá kỹ năng thực... kiểm tra chính là những cơ hội để tạo nên sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, và giữa các học sinh với nhau Chương 2: Các biện pháp thực hiện 13 Giáo viên là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình kiểm tra, đánh giá học sinh Vì vậy giáo viên cần chú đổi mới những yếu tố sau đây để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh được chính xác Biện pháp 1: Đổi mới về thời điểm kiểm tra, đánh giá Kiểm. .. kiểm tra, đánh giá Kiểm tra đánh giá không chỉ thực hiện trong thời gian cuối cùng của kỳ học hoặc năm học, mà thực hiện trong cả quá trình học tập bộ môn Cụ thể là sau mỗi phần học thì kiểm tra đánh giá ngay,lần kiểm tra sau có yêu cầu cao hơn, hình thức kiểm tra mới hơn lần trước Biện pháp 2: Đổi mới việc sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá Hầu hết nhà trường chỉ dùng kết quả điểm số để phân loại học... cung cần quan tâm đến các hình thức kiểm tra nằm giúp các em học sinh có thể tự đánh gía được khả năng của mình, pháy huy nhưng điểm mạnh và khắc phục điểm yếu Đối với môn Tiếng Anh THPT, các hình thức kiểm tra đánh giá cơ bản gồm: kiểm tra miệng (vấn đáp), kiểm tra 15 phút, và kiểm tra 1 tiết 16 a Kiểm tra miệng (vấn đáp) còn thực hiện máy móc Thông thường, việc kiểm tra kết quả học tập của từng học... giáo viên kiểm tra nhiều như nhau, mà đề bài kiểm tra cũng chỉ tập trung nhiều nhất vào 4 thứ hạng đầu tiên: ngữ pháp, viết, đọc hiểu và từ vựng Những kỹ năng Nghe, Nói ít được giáo viên quan tâm kiểm tra Đối với hình thức kiểm tra học kỳ, các kỹ năng/kiến thức thường được tập trung đánh giá là: ngữ pháp, viết và từ vựng Một giải pháp cho vấn đề này là giáo viên đưa kiến thức/kỹ năng vào bài kiểm tra. . .Đánh giá trong giáo dục là một vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn vì nó mang tính tổng hợp nhiều yếu tố Vì vậy để đánh giá chính xác một học sinh, một lớp, hay một khóa học, điều đầu tiên người giáo viên phải làm là xây dựng quy trình, lựa chọn một phương pháp cũng như thu thập các thông tin cần thiết cho việc đánh giá Như vậy, quy trình đánh giá có thể bao gồm bốn bước: đo, lượng giá, đánh giá . tiếng Anh 10 4. Giả thuyết khoa học 3 Nếu áp dụng một số đổi mới trong kiểm tra đánh giá thì học sinh se yêu thich môn tiếng Anh hơn, không còn tâm ly lo sợ khi kiểm tra và kết quả học môn tiếng. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH 10& quot; 1 Phần thứ nhất MỞ ĐẦU 1. &y do chọn đề tài Bất kì một hoạt động nào muốn biết đạt kết. Trong giáo dục, kiểm tra có các hình thức như kiểm tra thường xuyên (kiểm tra hàng ngày), kiểm tra định kì (kiểm tra hết chương, hết phần ) và kiểm tra tổng kết (kiểm tra cuối học kì). 2.1.2. Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh 10, SKKN Một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh 10, SKKN Một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh 10

Từ khóa liên quan