0

SKKN giảng dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh sao cho có hiệu quả

18 2,208 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:45

. tuý. Để có thể giảng dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh sao cho có hiệu quả, ngõ đầu đáp ứng được yêu cầu của chương trình cải cách là vấn đề mà giáo viên cần quan tâm. Trên cơ sở sử dụng kỷ năng nghe để. lớp 9, Bộ môn Tiếng Anh được biên soạn theo chủ điểm và có các phần rèn luyện từng kỹ năng riêng biệt như: nghe, nói, đọc, viết Vì thế khi tiến hành giảng dạy kỹ năng nghe, giáo viên có thể chủ. chính, nghe hiểu các thông tin chi tiết II. Nội dung chính : Khi học tiếng Anh, thông thường người học phải luyện tập bốn kỹ năng cần thiết là nghe - nói - đọc - viết, trong đó kỹ năng nghe được cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giảng dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh sao cho có hiệu quả, SKKN giảng dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh sao cho có hiệu quả,

Từ khóa liên quan