0

Bộ giáo án vật lý 6 cả năm đầy đủ

66 2,440 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:04

GIO N VT L 6 Tit 9: ễN TP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết đợc cách chọn dụng cụ đo phù hợp - Biết cách đặt mắt để nhìn kết quả đo cho chính xác. - Biết đợc các dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Biết đợc cách đo thể tích chât lỏng - Biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nớc - Nắm đợc định nghĩa về khối lợng - Biết đợc khái niệm về lực và hai lực cân bằng - Biết đợc kết quả tác dụng của lực - Biết đợc định nghĩa về trọng lực và đơn vị của lực 2. Kĩ năng: - Đo đợc độ dài của 1 số vật - Đo đợc thể tích chất lỏng bằng các dụng cụ đo - Đo đợc thể tích vật rắn không thấm nớc - Biết cách xác định khối lợng của 1 vật - Nắm đợc tác dụng của hai lực cân bằng - Xác đinh đợc phơng và chiều của trọng lực 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: GA: Chun b ni dung ụn tp. 2. Học sinh: ễn tp, h thng cỏc bi ó hc. III. Tiến trình tổ chức day - học: 1. Kiểm tra: Kt hp trong bi hc. 2. Bài mới: Cõu 1: Chn ch cỏi ng trc ỏp ỏn ỳng. 1. n v o th tớch l: A. m B. m 3 C. kg D. m 2 2. Trong s cỏc thc di õy, thc no thớch hp nht o chiu di quyn sỏch vt lý ca em: A.Thc cú GH 10 cm v CNN 0,1 cm B.Thc cú GH 20 cm v CNN 0,1 cm GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 C.Thc cú GH 30 cm v CNN 0,1 cm D. Thc cú GH 40 cm v CNN 0,1 cm 3. Dng c o khi lng l: A. Cõn B. Bỡnh chia C. Lc k D. Bỡnh trn 4. GH ca thc l: A. di nh nht ghi trờn thc. B. di ln nht ghi trờn thc. C. di gia 2 vch chia liờn tip trờn thc. D. di ln nht gia 2 vch chia trờn thc. 5. Trờn v hp mt tt cú ghi 500g s ú ch: A. Th tớch ca hp mt. B. S lng mt cha trong hp mt. C. Khi lng ca hp mt. D. Khi lng mt trong hp. 6. Khi s dng bỡnh trn v bỡnh cha o th tớch ca vt rn khụng thm nc thỡ th tớch ca vt bng: A. Th tớch bỡnh trn. B. Th tớch bỡnh cha. C. Th tớch phn nc trn ra t bỡnh trn sang bỡnh cha. D. Th tớch nc cũn li trong bỡnh trn. 7. Khi 1 qu búng p vo mt bc tng thỡ lc m bc tng tỏc dng lờn qu búng s gõy ra nhng kt qu gỡ? A. Ch lm bin i chuyn ng qu búng. B.Va lm bin dng qu búng, va lm bin i chuyn ng ca nú. C. Ch lm bin dng qu búng. D. Khụng cú bin i gỡ. 8. n v o di: A. m 2 B. m C. m 3 D. kg Câu 2: Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: 1. Trong số các thớc dới đây,thớc nào thích hợp nhất để đo độ dài của sân trờng? A. Thớc thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm. B. Thớc cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 0,5cm. C. Thớc dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm. D. Thớc dây có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm. 2. Ngời ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5 cm 3 . Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trờng hợp dới đây: A. 20,2cm 3 B. 20,50cm 3 C. 20,5cm 3 D. 20,7cm 3 3. Ngời ta dùng một bìmh chia độ ghi tới cm 3 chứa 50cm 3 nớc để đo thể tích của một hòn đá.Khi thả hòn đá vào bình, mực nớc trong bình lên tới vạch 84 cm 3 . Thể tích của hòn đá là: A. 84cm 3 B. 50cm 3 C. 134cm 3 D. 34cm 3 4. Trên một gói kẹo có ghi 500g. Số đó chỉ : GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 A. Khối lợng của gói kẹo. B. Sức nặng của gói kẹo. C. Thể tích của gói kẹo. D. Khối lợng của kẹo trong gói. 5. Hãy cho biết ngời ta thờng dùng loại cân nào sau đây để cân hoá chất trong phòng thí nghiệm : A. Cân đồng hồ B. Cân Rôbecvan C. Cân tạ D. Cân y tế 6. Đơn vị đo cờng độ lực là: A. Kilôgam (kg) B. Mét khối (m 3 ) C. Lít (l) D. Niu tơn (N) 7. Khi một học sinh đá vào quả bóng thì có hiện tợng gì xẩy ra đối với quả bóng? A. Không có hiện tợng gì xẩy ra. B. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi. C. Quả bóng chỉ bị biến dạng. D. Chỉ làm quả bóng bị biến đổi chuyển động. 8. Lực có tác dụng nào sau đây? A. Chỉ làm vật chuyển động nhanh lên. B. Chỉ làm vật chuyển động chậm đi. C. Chỉ làm cho vật chuyển động nhanh lên hoặc chậm đi. D. Cả 3 phơng án trên đều sai. Câu 3: Chọn từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống: a) Một chiếc bè nổi trên một dòng suối chảy xiết. Bè không bị trôi, vì nó đã đợc buộc chặt vào một cái cọc bằng một sợi dây. Bè đã chịu tác dụng của hai (1) . : một lực do dòng nớc tác dụng, lực kia do (2) tác dụng. b) Khi ngồi trên xe máy thì lò xo của giảm sóc bị nén lại, (3) của ngời lái xe và xe đã làm cho lò xo bị (4) Cõu 4: in s thớch hp vo ụ trng trong cỏc cõu sau: 1) 5 Km =m. =cm 2) 1m 3 =.lớt =cc 3) 1kg =.g 4) 1m 3 =.Cm 3 4. Cng c: - Giỏo viờn h thng húa li cỏc kin thc trng tõm - Gi 1 vi hc sinh c ghi nh + cú th em cha bit - Hng dn lm bi tp trong sỏch bi tp. 5. Hng dn hc nh: - Hc bi v lm cỏc bi tp trong sỏch bi tp - Chun b cho gi sau kim tra 1 tit. Ngày tháng năm 2011 GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý Tiết 10: Kiểm tra I. Mục tiêu - Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng. - Rèn tính t duy lô gíc, thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra. - Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phơng pháp dạy và học. - Kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập của HS về: Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lợng, hai lực cân bằng, những kết quả tác dụng của lực, trọng lực, đơn vị lực, mối quan hệ giữa khối lợng và trọng lợng. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: Soạn đề. 2. Học sinh: Chuẩn bị giấy kiểm tra nh đã dặn. III. Tiến trình tổ chức day - học: MA TRN KIM TRA 45 PHT Mc Ni dung NHN BIT THễNG HIU VN DNG Tng TNKQ TL TNKQ TL TN TL o di, o khi lng, o th tớch 1 2 1 2 2 4 Lc trng lc, Hai lc cõn bng 1 4 1 4 Trọng lực. Đơn vị lực 1 2 1 2 Tng 1 2 3 6 4 10 Cõu 1 (2 im): in s thớch hp vo ụ trng trong cỏc cõu sau: GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 a) 5 Km =m. =cm b) 1m 3 =.lớt =cc c) 1kg =.g d) 1m 3 =.Cm 3 Cõu 2 (2 im): Trc 1 chic cu cú mt bin bỏo giao thụng trờn cú ghi 7T s 7T cú ngha gỡ? Câu 3 (4 điểm): Một quả cầu đợc treo bằng một sợi dây mảnh (Hình vẽ). a) Cho biết có những lực nào tác dụng lên quả cầu. Nêu rõ phơng và chiều của lực? b) Quả cầu đứng yên chứng tỏ điều gì? Câu 4 (2 điểm): Xác định trọng lợng của một vật có khối lợng 1,5 tấn (đặt trên mặt đất)? P N + BIU IM KIM TRA 45 PHT Cõu ỏp ỏn im 1 a) 5km = 5000m = 5000.000cm b) 1m 3 = 1000lớt = 1000.000cc c) 1kg = 1000g d) 1m 3 = 1000.000cm 3 0,5 0,5 0,5 0,5 2 S 7T cú ngha ch cho xe khi lng nh hn 7T i qua, xe cú khi lng ln hn khụng c i qua. 2,0 3 a)Có hai lực tác dụng lên quả cầu: - Lực kéo của sợi dây : có phơng thẳng đứng, chiều h- ớng từ dới lên. - Trọng lực : có phơng thẳng đứng, chiều hớng về phía trái đất. b) Quả cầu đứng yên chứng tỏ : lực kéo của sợi dây và trọng lực là hai lực cân bằng 0,5 1,0 1,0 1,5 4 Ta có: 1,5 tấn = 1500 kg Mà 1kg = 10N nên 1500 kg = 15000N Vậy vật có trọng lợng là: 15000N 0,5 1,0 0,5 *. Cng c: - Giỏo viờn thu bi v nhn xột gi hc. *. Hng dn hc nh: - Chun b cho gi sau. c trc bi: Lc n hi Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 Nguyn Hi Lý Tiết 11: Lực đàn hồi I. Mục tiêu: 1. Kiến thức- kĩ năng: - Nhn bit c lc n hi l lc ca vt b bin dng tỏc dng lờn vt lm nú bin dng. - So sỏnh c mnh, yu ca lc da vo tỏc dng lm bin dng nhiu hay ớt. 2. Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế- Nghiêm túc trong giờ học. II. Chuẩn bi: 1. Giáo viên: - lò xo, quả nặng, giá TN, bảng 9.1 2. Học sinh: - lò xo, quả nặng, bảng 9.1 III. Tiến trình tổ chức day - học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: Câu hỏi: nêu định nghĩa và đặc điểm của trọng lực? Đáp án: trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật. Trọng lực có phơng thẳng đứng và có chiều hớng về phía trái đất 3. Bài mới: hoạt động của thầy và trò nội dung Hoạt động 1: HS: làm TN hình 9.1 và trả lời C1 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. I. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng 1. Biến dạng của một lò xo. * Thí nghiệm: Hình 9.1 GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 hoạt động của thầy và trò nội dung GV: tổng hợp ý kiến và đa ra kết luận chung cho phần này GV: nêu thông tin về độ biến dạng của lò xo. HS: nắm bắt thông tin và trả lời C2 GV: tổng hợp ý kiến và đa ra kết luận chung cho câu C2 Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lợng các quả nặng Chiều dài lò xo Độ biến dạng của lò xo 0 quả 0 N L 0 = .cm 0 cm 1 quả . N l = cm l-l 0 = cm 2 quả . N l = cm l-l 0 = cm 3 quả . N l = cm l-l 0 = cm * Rút ra kết luận: C1: dãn ra tăng lên bằng 2. Độ biến dạng của lò xo 0 lll = Hoạt động 2: HS: suy nghĩ và trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C3 HS: suy nghĩ và trả lời C4 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C4 II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó 1. Lực đàn hồi. SGK C3: lực đàn hồi cân bằng với trọng lực cờng độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cờng độ của trọng lực. 2. Đặc điểm của lực đàn hồi. C4: ý C Hoạt động 3: HS: suy nghĩ và trả lời C5 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C5 HS: suy nghĩ và trả lời C6 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó III. Vận dụng. C5: a, tăng gấp đôi . b, tăng lên gấp ba C6: đều có tính đàn hồi và khi bị biến dạng thì xuất hiện lực đàn hồi. GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 hoạt động của thầy và trò nội dung đa ra kết luận chung cho câu C6 IV. Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em cha biết - Hớng dẫn làm bài tập trong sách bài tập. V. Hớng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập - Chuẩn bị cho giờ sau. Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý Tiết 11: lực kế - phép đo lực. trọng lợng và khối lợng A. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Kĩ năng: - Đo đợc lực bằng lực kế - Vit c cụng thc tớnh trng lng P = 10m, nờu c ý ngha v n v o P, m. - Vn dng c cụng thc P = 10m. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. Nghiêm túc trong giờ học. B. Phơng pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, thí nghiệm trực quan. C. Chuẩn bi: GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 1. Giáo viên: - Lực kế, quả nặng, giá TN 2. Học sinh: - quả nặng, dây buộc D. Tiến trình tổ chức day - học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: Câu hỏi: Nêu định nghĩa và đặc điểm của lực đàn hồi? Đáp án: Khi lò xo bị biến dạng thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó. Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. 3. Bài mới: hoạt động của thầy và trò nội dung Hoạt động 1: GV: cung cấp thông tin về lực kế HS: suy nghĩ và trả lời C1 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C1 HS: thảo luận với câu C2 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: tổng hợp ý kiến và đa ra kết luận chung cho câu C2 I. Tìm hiểu lực kế. 1. Lực kế là gì? - là dụng cụ dùng để đo lực - Có nhiều loại lực kế, lực kế thờng dùng là lực kế lò xo - Có lực kế đo lực đẩy, lực kéo và cả lực đẩy lẫn lực kéo. 2. Mô ta một lực kế đơn giản. C1: . lò xo kim chỉ thị bảng chia độ C2: - GHĐ: . (N) - ĐCNN: . (N) Hoạt động 2: HS: suy nghĩ và trả lời C3 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C3 HS: làm TN và thảo luận với câu C4 + C5 Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau. GV: tổng hợp ý kiến và đa ra kết luận chung cho câu C4 + C5 II. Đo một lực bằng lực kế. 1. Cách đo lực. C3: . vạch 0 lực cần đo phơng 2. Thực hành đo lực. C4: treo quyển sách vào đầu của lò xo, sau đó đọc kết quả thu đợc C5: khi đo phải cầm lực kế theo phơng thẳng đứng để cho lò xo tự do di chuyển lên xuống và không ảnh hởng đến kết quả đo lực. GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 hoạt động của thầy và trò nội dung Hoạt động 3: HS: suy nghĩ và trả lời C6 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C6 HS: suy nghĩ và đa ra công thức biểu thị mối liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng. GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho phần này. III. Công thức liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng. C6: a, . 100g = 1N . b, . 200g = 2N . c, . 1kg = 10N . Hoạt động 4: HS: suy nghĩ và trả lời C7 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C7 HS: suy nghĩ và trả lời C9 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C9 IV. Vận dụng. C7: vì cân để xác định khối lợng của vật nên ngời ta phải để đơn vị đo là Kilôgam. Thực chất các cân này là các lực kế. C8: tùy vào HS C9: ta có m = 3,2 tấn = 3200 kg => P = 10m = 10 ì 3200 = 32.000 N 4. Củng cố: - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em cha biết - Hớng dẫn làm bài tập trong sách bài tập. 5. Hớng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập. Chuẩn bị cho giờ sau. Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM GV: Trng Cụng Chớ P = 10m [...]... beng đa ra kết luận chung cho câu C6 IV Củng cố: - Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm - Gọi 1 vài học sinh đọc ghi nhớ + có thể em cha biết và ớng dẫn làm bài tập trong sách bài tập V Hớng dẫn học ở nhà: GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 - Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập Chuẩn bị cho giờ sau Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý Tiết 16: mặt phẳng nghiêng I Mục tiêu:... chung cho câu C5 HS: suy nghĩ và trả lời C6 GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó C3: - ngời kéo phải đứng cao hơn vật - tốn nhiều lực ké II Các máy cơ đơn giản SGK C4: a, dễ dàng b, máy cơ đơn giản C5: - trọng lực của vật nặng là: p1 = 200 ì 10 = 2000 N - tổng lực kéo của 4 ngời là: P2 = 4 ì 400 = 160 0 N ta thấy P2 < P2 nên không thể kéo vật nặng lên đợc C6: - kéo xi măng lên cao - múc nớc - vần... kéo trực tiếp một vật có khối lợng 20kg lên cao theo phơng thẳng đứng cần một lực có cờng độ ít nhất là bao nhiêu? Tóm tắt: m = 20kg Giải F=?N Trọng lợng của vật đó là: P = 10.m = 10.20 = 200 (N) Để kéo một vật có khối lợng 20kg lên theo theo phơng thẳng đứng cần một lực có cờng độ ít nhất bằng trọng lợng của vật: F = P = 200 N Đáp số: 200N IV Củng cố: GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 - Giáo viên hệ thống... các kiến thức đã học, giải lại các bài tập trong SBT - Nghiên cứu lại cách kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy * Tự rút kinh nghiệm: Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 HC Kè II Tiết 19: đòn bẩy I Mục tiêu: 1 Kiến thức - Kĩ năng: - Nờu c tỏc dng... Máy cơ đơn giản Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý Tiết 15: máy cơ đơn giản I Mục tiêu: 1 Kiến thức - Kĩ năng: - Nờu c cỏc mỏy c n gin cú trong vt dng v thit b thụng thng GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 - Nờu c tỏc dng ca mỏy c n gin l gim lc kộo hoc y vt v i hng ca lc 3 Thái độ:- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học II Chuẩn bi: 1 Giáo viên: Lực kế, quả... Kéo vật lên theo phơng thẳng đứng 1 đặt vấn đề: SGK 2 Thí nghiệm: a, chuẩn bị: lực kế, khối trụ kim loại có móc, bảng 13.1 b, tiến hành đo: Lực Cờng độ Trọng lợng của vật N Tổng 2 lực dùng để kéo vật lên N * Nhận xét: GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 hoạt động của thầy và trò GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đa ra kết luận chung cho câu C2 HS: suy nghĩ và trả lời C3 nội dung C1: lực để kéo vật. .. trong giờ học B Phơng pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, thí nghiệm trực quan C Chuẩn bi: 1 Giáo viên: Giáo án, nội dung bài học 2 Học sinh: Chuẩn bị trớc bài D Tiến trình tổ chức day - học: 1 ổn định: 2 Kiểm tra: 3 Bài mới: hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: nội dung I Trọng lợng riêng GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 hoạt động của thầy và trò HS: đọc thông tin về trọng lợng riêng và trả lời C4 GV: gọi... các bài tập từ 11.8 đến 11.13 4 Củng cố - Hớng dẫn học ở nhà: - Học bài và làm thêm các bài tập khác trong SBT trong sách bài tập - Chuẩn bị cho giờ sau thực hành Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 Tiết 14: thực hành: xác định khối lợng riêng của sỏi A Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết áp dụng công thức để xác định khối lợng riêng của sỏi 2 Kĩ năng: - Xác định đợc khối... thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế - Nghiêm túc trong giờ học II Chuẩn bi: 1 Giáo viên: - Lực kế, vật nặng, mặt phẳng nghiêng 2 Học sinh: - Vật nặng, dây buộc, bảng 14.1 III Tiến trình tổ chức day - học: 1 ổn định: 2 Kiểm tra: Câu hỏi: nêu các loại máy cơ đơn giản thờng dùng và tác dụng của chúng? Đáp án: các máy cơ đơn giản thờng dùng là Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Chúng có tác... con ngời dễ dàng hơn 3.Bài mới: GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: GV: đặt vấn đề HS: suy nghĩ và tìm cách giải quết vấn đề Hoạt động 2: nội dung I Đặt vấn đề - dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không? - muốn làm giảm lực kéo thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván? II Thí nghiệm HS: làm TN và thảo luận với câu C1 C1: Trọng . dụng nào sau đây? A. Chỉ làm vật chuyển động nhanh lên. B. Chỉ làm vật chuyển động chậm đi. C. Chỉ làm cho vật chuyển động nhanh lên hoặc chậm đi. D. Cả 3 phơng án trên đều sai. Câu 3: Chọn. tp - Chun b cho gi sau kim tra 1 tit. Ngày tháng năm 2011 GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý Tiết 10: Kiểm tra I. Mục tiêu - Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức,. GV: Trng Cụng Chớ GIO N VT L 6 - Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập. Chuẩn bị cho giờ sau. Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng CM Nguyn Hi Lý Tiết 16: mặt phẳng nghiêng I. Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án vật lý 6 cả năm đầy đủ, Bộ giáo án vật lý 6 cả năm đầy đủ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN