Giáo án lịch sử 6 cả năm đầy đủ

140 3.4K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:55

Giaùo aùn lòch söû 6 VÕ HOÀNG VŨ Tuần Tiết Bài Tên bài 1 1 1 Sơ lược về môn lịch sử 2 2 2 Cách tính thời gian trong lịch sử 3 3 3 Xã hội nguyên thuỷ 4 4 4 Các quốc gia cổ đại phương Đông 5 5 5 Các quốc gia cổ đại phương Tây 6 6 6 Văn hoá cổ đại 7 7 7 Ôn tập 8 8 8 Thời nguyên thuỷ trên đát nước ta 9 9 9 Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta 10 10 Kiểm tra 1 tiết 11 11 10 Những chuyển biến trong đời sống kinh tế 12 12 11 Những chuyển biến về xã hội 13 13 12 Nước Văn Lang 14 14 13 Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang 15 15 14 Nước Âu Lạc 16 16 15 Nước Âu Lạc(tt) 17 17 16 Ôn tập chương I và II 18 18 17 Cuộc KN Hai Bà Trưng 19 19 Kiểm tra HKI Học kì II 20 20 18 Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán 21 21 19 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế 22 22 20 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tt) 23 23 21 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) 24 24 22 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) (tt) 25 25 23 Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các TKVII - IX 26 26 24 Nước Cham pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X 27 27 Làm bài tập lịch sử 28 28 25 Ôn tập chương III 29 29 Kiểm tra 1 tiết 30 30 26 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương 31 31 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 32 32 Lịch sử địa phương 33 33 28 Ôn tập 34.35 34.35 Làm bài tập lịch sử 36.37 36.37. Kiểm tra học kỳ II TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 1 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ Tuần: 1 Tiết : 1 Ngày soạn : Ngày dạy : MỞ ĐẦU BÀI 1 SƠ LƯC VỀ MÔN LỊCH SỬ I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Về Kiến Thức - Học sinh cần hiểu rõ học lòch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, có căn cứ khoa học. - Học lòch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. - Để hiểu rõ những sự kiện lòch sử, học sinh cần có phương pháp học tập khoa học thích hợp. 2/ Tư tưởng - Trên cơ sở những kiến thức khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng đắn về bộ môn lòch sử và phương pháp học tập, khắc phục quan niệm sai lầm, lệch lạc trước đây là: Học lòch sử chỉ cần học thuộc lòng. - Bằng nội dung cụ thể, gây hứng thú cho các em trong học tập, để học sinh yêu thích môn lòch sử. 3/ Kó Năng - Giúp học sinh có khả năng trình bày và lý giải các sự kiện lòch sử khoa học, rõ ràng, chuẩn xác và xác đònh phương pháp học tập tốt, có thể trả lời được những câu hỏi cuối bài, đó là những kiến thức cơ bản nhất của bài. II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp :( TG ) 1 Phút 2/ Bài cũ :( TG ) 3/ Bài mới Ở chương trình học lòch sử lớp 6 năm nay các em sẽ được học 2 phần đó là LSTG và LSVN, ở phần LSTG chúng ta sẽ tìm hiểu từ khi loài người xuất hiện đến cuối thời cổ đại, phần LSVN sẽ tìm hiểu từ thời nguyên thủy đến đầu TK X và để học tốt và chủ động trong các bài học lòch sử cụ thể các em phải hiểu lòch sử là gì, học lòch sử để làm gì… TG Hoạt Động Của Thầy và Trò Nội dung chính 15 Hoạt động 1 : Mức độ kiến thức cần đạt 1/ Lòch sử là gì? TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 2 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ HS hiểu được vấn đề : “Thế nào là lòch sử ?” GV: Ở cấp tiểu học, các em đã học các tiết lòch sử ở môn” Tự nhiên và Xã hội” thường nghe và sử dụng từ” Lòch sử” vậy” Lòch sử” là gì? GV: Cho HS xem băng hình về - Bầy người nguyên thủy - Tích lũy tư bản nguyên thủy và sự phát triển của xã hội tư bản - Những thành tựu mới nhất về KHKT hiện nay GV: Con người và mọi vật trên thế giới này đều phải tuân theo qui luật gì của thời gian? HS: Nhận xét GV: Lòch sử loài người mà chúng ta học là gì ? HS: Nhận xét GV: Sự khác nhau giữa lòch sử con người và lòch sử xã hội loài người? HS: Nhận xét Hoạt động 2 : Mức độ kiến thức cần đạt HS hiểu được lòch sử là 1 môn khoa học cung cấp cho chúng ta những kiến thức chính xác về sự phát triển của xã hội loài người GV: Hướng dẫn HS xem hình 1 SGK và yêu cầu các em nhận xét. CH: So sánh lớp học trường làng thời xưa và lớp học hiện nay của các em có gì khác nhau? CH:Vì sao có sự khác nhau đó? HS: Nhận xét GV: Kết luận HS thảo luận nhóm GV: Các em đã nghe nói về lòch sử, đã học lòch sử, vậy tại sao học lòch sử là một nhu cầu không thể thiếu được của con người? HS thảo luận theo nhóm và trình bày kết quả của mình, đại diện nhóm khác có thể bổ sung GV nhận xét, bổ sung và hoàn thiện nội dung bài Hoạt động 3 : Mức độ kiến thức cần đạt - Lòch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lòch sử loài người là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện cho đến nay. - Lòch sử là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. 2/ Học lòch sử để làm gì ? - Để hiểu được cội nguồn dân tộc - Biết được quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông. - Biết quá trình đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giữ gìn độc lập dân tộc. - Biết lòch sử phát triển của nhân loại để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai. 3/ Dựa vào đâu để biết và TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 3 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ 14 10 HS nắm được những căn cứ để biết và dựng lại lòch sử GV: Trong cuộc sống của gia đình em, làm sao em biết được những gì đã xảy ra khi em chưa ra đời ? GV: Những điều mà cha mẹ, ông bà, cô bác kể lại sử học gọi là gì ? Tư liệu truyền miệng GV: Kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết ? GV: Các em xem hình 2 SGK + Bia tiến só ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám làm bằng gì? Đó là bia đá. Đó là hiện vật người xưa để lại GV: Trên bia ghi gì? GV: H1 và H2 SGK giúp em hiểu thêm được điều gì ? GV: Ngoài 2 tư liệu trên còn có loại tư liệu nào nữa không? GV: Để xây dựng lại lòch sử, có mấy loại tư liệu ? GV: Hướng dẫn HS trả lời. dựng lại lòch sử - Dựa vào 3 nguồn tư liệu + Tư liệu truyền miệng (truyền thuyết) + Tư liệu hiện vật (trống đồng, bia đá) + Tư liệu chữ viết (văn bia), tư liệu thành văn (Đại Việt sử kí toàn thư). 4 / CỦNG CỐ BÀI :( TG ) 4 Phút - Trình bày một cách ngắn gọn: Lòch sử là gì? - Lòch sử giúp em hiểu biết những gì? - Tại sao chúng ta cần phải học Lòch sử ? GV: giải thích danh ngôn: “ Lòch sử là thầy dạy của cuộc sống “ 5 / DẶN DÒ HỌC SINH :( TG ) 1 Phút - Nhớ về nhà học bài, xem bài 2 ở nhà trước TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 4 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : 2 Tiết : 2 BÀI 2 CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lòch sử - Học sinh cần phân biệt được các khái niệm Dương lòch, Âm lòch và Công Lòch. - Biết cách đọc, ghi và tính năm tháng theo Công lòch chính xác 2/ Tư tưởng - Giúp cho học sinh biết quý thời gian, biết tiết kiệm thời gian. - Bồi dưỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và tác phong khoa học trong mọi việc 3/ Kó năng - Bồi dưỡng cho HS cách ghi, tính năm, tính khoảng cách giữa các thế kỉ chính xác. II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC Các bức tranh lòch sử III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp :( TG ) 1 Phút 2/ Kiểm tra bài cũ :( TG ) 4 Phút - Trình bày ngắn gọn Lòch sử là gì ? - Tại sao chúng ta phải học Lòch sử ? 3/ Bài mới * Như bài học trước chúng ta đã biết lòch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo trình tự thời gian có trước, có sau. Vậy người xưa đã xác đònh thời gian và tính thời gian như thế nào…… TG Hoạt Động Thầy và Trò Ghi bảng 15 Hoạt động 1 : Mức độ kiến thức cần đạt HS nắm được vấn đề : “ Tại sao con người phải xác đònh thời gian?” GV: Vì sao phải tính thời gian trong lòch sử ? HS:Lòch sử là những sự vật, hiện tượng xảy ra trong quá khứ, muốn hiểu rõ những sự kiện trong quá khứ, cần phải xác đònh thời gian chuẩn xác. Từ thời nguyên thủy, con người đã tìm cách ghi lại sự việc theo trình tự thời 1/ Tại sao phải xác đònh thời gia - Xác đònh thời gian là 1 nguyên tắc cơ bản của lòch sử TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 5 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ 10 gian. GV: Hướng dẫn HS xem H1 & H2 SGK và đặt câu hỏi. + Lớp học trường làng này cách đây bao nhiêu năm ? + Có phải các bia tiến só ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được lập cùng một năm không ? Không Không phải các bia tiến só được lập cùng một năm. Có người đỗ trước, người đỗ sau, cho nên có người được dựng bia trước, người được dựng bia sau khá lâu. Như vậy người xưa đã có cách tính và ghi thời gian. Việc tính thời gian rất quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu nhiều điều. GV: Như vậy cách tính thời gian là…… Hoạt động 2 : Mức độ kiến thức cần đạt HS nắm được những cơ sở, căn cứ để con người biết cách tính thời gian GV: Dựa vào đâu, bằng cách nào con người sáng tạo ra thời gian? Đọc SGK đoạn “ Từ xưa, con người…thời gian được bắt đầu từ đây”. GV: Giải thích thêm và sơ kết Hoạt động 3 : Mức độ kiến thức cần đạt HS nắm được cách tính thời gian của người xưa và biết rõ lòch ra đời từ lúc tính thời gian GV: Người xưa đã tính thời gian như thế nào ? Trải qua 1 thời gian rất dài, người xưa quan sát và nhận thấy sự di chuyển của Trái đất xung quanh Mặt Trời và sự di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái đất đã tạo ra hiện tượng ngày – đêm… lặp đi lặp lại 1 cách thường xuyên. Nhờ vậy người xưa đã tính toán được sự di chuyển đó để làm ra lòch GV: Các em biết trên thế giới hiện nay có những cách tính lòch chính nào? HS: Âm lòch và dương lòch GV: Em cho biết cách tính của âm lòch và dương lòch? HS: Nhận xét - Con người dựa vào những hiện tượng có quan hệ với hoạt động của Mặt Trăng – Mặt Trời để làm cơ sở xác đònh thời gian 2/ Người xưa đã tính thời gian như thế nào? - Dựa vào sự quan sát và tính toán, người xưa đã tính được thời gian di chuyển của Mặt Trăng – Mặt Trời và làm ra lòch : Âm lòch và dương lòch - Chia thời gian theo ngày, tháng, năm rồi sau đó chia thành giờ, phút… 3/Thế giới có cần một thứ lòch chung hay không? - Thế giới cần thiết có 1 lòch thống nhất - Công lòch là dương lòch được hoàn chỉnh 1 cách khoa học, chính xác - 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày, năm nhuận thêm 1 ngày vào tháng 2 TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 6 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ 10 GV: Kết luận GV: Các dân tộc, các khu vực tính thời gian có giống nhau không? GV: Các em hãy nhìn vào bảng ghi trong trang 6 SGK, xác đònh trong bảng đó có những loại lòch gì? Âm lòch và Dương lòch. GV: Gọi một HS xác đònh đâu là dương lòch, đâu là Âm lòch Hoạt động 4 : Mức độ kiến thức cần đạt HS nắm được yêu cầu cần phải có 1 loại lòch thống nhất trên toàn thế giới GV: Thế giới có cần 1 thứ lòch thống nhất hay không ? Vì sao? GV: Thế giới dùng lòch chung là lòch gì ? GV: Cho HS xem quyển lòch và các em khẳng đònh đó là lòch chung của cả thế giới, được gọi là Công lòch. GV: Công lòch được tính như thế nào ? SGK Chỉ cho HS cách tính khoảng cách thời gian trước và sau công nguyên HS: Dự vào sgk 4 / CỦNG CỐ BÀI :( TG ) 4 Phút - Tính khoảng cách thời gian ( theo thế kỉ và theo năm ) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 SGK so với năm nay? - Theo em, vì sao trên tờ lòch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lòch? 5 / DẶN DÒ HỌC SINH :( TG ) 1 Phút - Nhớ về nhà học bài, xem bài 3 ở nhà trước TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 7 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ Tuần: 3 Tiết: 3 Ngày soạn : Ngày dạy : PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI BÀI 3 XÃ HỘI NGUYÊN THỦY I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Nguồn gốc loài người và các mốc lớn của quá trình chuyển biến từ người tối cổ thành người tinh khôn. - Đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thủy. - Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã. 2/ Tư tưởng - Qua bài học, học sinh hiểu được vai trò quan trọng của lao động trong việc chuyển biến từ vượn thành người, nhờ quá trình lao động con người ngày càng hoàn thiện hơn, xã hội loài người ngày càng phát triển II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC - Các hình 3,4,5,6,7 SGK - Bộ tranh lòch sử 6 từ nguồn gốc đến thế kỉ X III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : ( TG ) 1 Phút 2/ Kiểm tra bài củ :( TG ) 4 Phút - Em hãy đọc và cho biết những năm sau đây thuộc thế kỉ nào? 938, 1418, 1789, 1858 ? - Dựa trên cơ sở nào người ta đònh ra dương lòch và âm lòch? 3/ Bài mới • Nói về vấn đề nào cũng vậy cũng có đầu và có đuôi, nói về xã hội loài người của chúng ta bây giờ thì các em biết rằng trước đây được gọi là xã hội nguyên thủy…… TG Hoạt Động Thầy và Trò Ghi Bảng 15 Hoạt động 1 : Mức độ kiến thức cần đạt - HS cần hiểu được thế nào là người tối cổ; dấu tích của họ được tìm thấy ở những đâu ? - HS cần nắm được cuộc sống của người tối cổ GV: Cho HS xem một đoạn băng hình về đời sống của người nguyên thủy và hướng dẫn các em xem 1/ Con người đã xuất hiện như thế nào? TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 8 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ 10 hình 3 + 4 trong SGK. Sau đó GV hướng dẫn HS rút ra một số nhận xét. + Cách đây hàng chục triệu năm trên Trái Đất có loài vượn cổ sinh sống. + Cách đây 6 triệu năm, 1 loài vượn cổ đã có thể đứng, đi bằng 2 chân dùng hai tay để cầm nắm hoa quả, lá và động vật nhỏ Lòng ghép môi trường : Trái đất hình thành cách nay hàng triệu năm, khi loài vượn cổ sinh sống và dần dần biến thành người tối cổ( khoảng 3-4 triệu năm) - Do điều kiện tự nhiên thuận lợi và nhờ quá trình lao động – Ở buổi ban đầu đời sống của họ rất thấp kém… GV: Kết luận GV: Hướng dẫn HS xem hình 5 SGK và tượng đầu người tối cổ ( Nêanđéctan ).sau đó. Hướng dẫn HS rút ra một số nhận xét hình dáng của người tối cổ. GV: Cho HS xem công cụ bằng đá đã được phục chế ( công cụ lao động của người tối cổ ) HS nhận xét: Đó là những mảnh tước đá hoặc đã được ghè đẽo thô sơ. GV kết luận Hoạt động 2 : Mức độ kiến thức cần đạt - HS cần nắm được sự chuyển biến từ người tối cổ đến người tinh khôn, nêu được sự khác biệt giữa người tối cổ và người tinh khôn (quan sát H5 – SGK) - Hs cần nắm được người tinh khôn sinh sống như thế nào ? So với người tối cổ thì người tinh khôn có - Cách đây khoảng 3 – 4 triệu năm vượn cổ biến thành người tối cổ ( di cốt tìm thấy ở Đông Phi, Gia – va ( Inđônêxia ) và gần Bắc Kinh ( Trung Quốc ). - Họ sống thành bầy, săn bắt hái lượm, ngủ trong hang động hoặc dưới các túp lều làm bằng cành cây, lợp lá khô - Công cụ lao động: những mảnh tước đá ghè đẽo thô sơ. - Biết dùng lửa để sưởi ấm và nướng thức ăn. - Cuộc sống bấp bênh, hoàn toàn phụ thuộc thiên nhiên. 2/ Người tinh khôn sống như thế nào? TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 9 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ 10 những điểm gì tiến bộ? GV: Hướng dẫn HS xem hình 5 SGK và tượng đầu người tinh khôn ( Hômôsapiên ). * Người tối cổ - Đứng thẳng, đôi tay tự do, trán thấp, hơi bợt ra đằng sau, U lông mày nổi cao, hàm bạnh ra, nhô về phía trước, hộp sọ lớn hơn vượn, trên người còn 1 lớp lông mỏng. * Người tinh khôn - Đứng thẳng, đôi tay khéo léo hơn, xương cốt nhỏ hơn, hộp sọ và thể tích não phát triển hơn, trán cao, mặt phẳng, cơ thể gọn, linh hoạt hơn, trên người không còn lớp lông mỏng. Lòng ghép môi trường : Khi loài vượn cổ sinh sống và dần dần biến thành người tinh khôn -Đời sống của họ có sự tiến bộ gì ? - Nguyên nhân của sự tiến bộ đó? (Nhờ cải tiến công cụ lao động, con người sản xuất tốt hơn, đời sống được nâng dần… GV kết luận : GV: Người tinh khôn sống như thế nào? GV: Gọi HS đọc trang 9 SGK. GV: Hướng dẫn HS trả lời - Người tinh khôn xuất hiện cách đây 4 vạn năm, là bước nhảy vọt thứ 2 của con người với dáng đứng thẳng, xương nhỏ nhắn, óc phát triển, trán thẳng, tay khéo léo - Họ sống theo thò tộc, làm chung, ăn chung.Biết trồng lúa, rau,chăn nuôi gia súc, làm gốm, dệt vải, làm đồ trang sức. TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 10 [...]... thuộc các câu hỏi cuối bài - So sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 20 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ ( sự hình thành, sự phát triển về kinh tế và thể chế chính trò), xem bài 6 ở nhà trước Tuần : 6 Tiết : 6 BÀI 6 Ngày soạn : Ngày dạy ; VĂN HÓA CỔ ĐẠI I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Học sinh cần nắm được, qua mấy ngàn năm tồn tại, thời đại cổ đại đã... các quốc gia cổ đại phương Tây cũng rất rực rỡ - ( 1 năm có 365 ngày + 6 giờ) chia thành 12 tháng, mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày, tháng 2 có 28 ngày, năm nhuận tháng 2 có 29 ngày) GV: Thành tựu thứ 2 của văn hoá cổ đại phương Tây là gì? HS trả lời - Lúc đầu có 20 chữ cái, sau đó bổ sung thêm 6 chữ cái nữa, hiện nay bảng chữ cái chúng ta dùng có 26 chữ cái GV: Về khoa học, các quốc gia cổ đại phương... THCS LƯƠNG TÂM 29 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ Tuần: 8 Tiết: 8 Ngày soạn : Ngày dạy : Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X Chương I BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Bài 8 THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức - Qua bài giảng HS hiểu rằng: Nước ta có quá trình lòch sử lâu đời, là một trong những quê hương của loài người - Trải qua hàng chục vạn năm là quá trình người... * Toán học - Họ rất giỏi về hình học, số học, tìm ra chữ số - Người Ân Độ tìm ra số 0, tìm ra số pi = 3,14 * Kiến trúc - Kim tự tháp ở Ai Cập - Thành Babilon ở Lưỡng Hà - Phương Tây sáng tạo ra Dương lòch - Họ sáng tạo ra bảng chữ cái: a, b, c * Về khoa học - Toán học, Vật lý, Triết học, Sử học, Đòa lý, Văn Học * Về kiến trúc - Đền Pactênông ( Aten) - Đấu trường Côlidê ( Rôma) Giáo án lòch sử 6 VÕ... buổi bình minh của lòch sử, các dân tộc phương Đông và phương Tây đã sáng tạo nên những thành tựu văn hóa rực rỡ mà ngày nay chúng ta vẫn đang đïc thừa hưởng TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 21 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ TG Hoạt Động Thầy và Trò 18 Hoạt động 1 : Mức độ kiến thức cần đạt - HS nắm được những thành tựu văn hóa trên các lónh vực : lòch, chữ viết và toán học do con người sáng tạo ra - HS nắm được... quốc gia này bán : những sản phẩm luyện kim, đồ gốm, rượu nho, dầu ô liu cho Lưỡng Hà, Ai Cập + Mua lương thực + Kinh tế chủ yếu của các quốc gia này là công thương nghiệp và ngoại thương + Họ giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán đường TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 18 cổ đại phương Tây - Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN ở bán đảo Ban Căng và Italia đã hình thành 2 quốc gia Hi Lạp và Rôma Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ... Văn ( Nghệ An), Hạ Long ( Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình) Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ - Thời nguyên thủy trên đất GV Giải thích câu nói của Bác Hồ đóng khung ở nước ta chia làm 2 giai đoạn cuối bài phù hợp với sự phát triển của “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” lòch sử thế giới - Người Việt Nam phải biết lòch sử Việt nam biết rõ quá trình phát triển qua các giai đoạn... tượng hình Ai Cập ( hình 11 SGK) ra đời 3500 năm TCN Mặt Trời Cái miệng 10 Cái nhà Người đi - Chữ tượng hình Trung Quốc ra đời 2000 năm TCN TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 22 Ghi Bảng 1/ Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Thiên văn - Lòch : Âm lòch - Chữ viết : chữ tượng hình được viết trên giấy Papirút, trên thẻ tre … Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ Người Cái miệng Cây Rừng - Chữ... Những kiến thức cơ bản của lòch sử thế giới cổ đại - Sự xuất hiện của loài ngưới trên trái Đất TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 24 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ - Các giai đoạn phát triển của con người nguyên thủy thông qua lao động sản xuất - Các quốc gia cổ đại - Những thành tựu văn hoá lớn của thời kì cổ đại 2/ Tư tưởng - Học sinh thấy rõ được vai trò của lao động trong lòch sử phát triển của con người - Các... người tối cổ ( Nêanđéctan) và tượng đầu người tinh khôn TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 25 2/ Điểm khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ ( Hômôsapiên) để HS so sánh a/ Về con người GV cho HS xem lại những công cụ bằng đá đồng, để HS so sánh các công cụ thời kì đồ đá cũ, đồ đá giữa, đồ đá mới, đồ kim khí - Sau đó HS rút ra nhận xét 3 GV: Cho HS xem lại những bức tranh về . Làm bài tập lịch sử 36. 37 36. 37. Kiểm tra học kỳ II TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 1 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ Tuần: 1 Tiết : 1 Ngày soạn : Ngày dạy : MỞ ĐẦU BÀI 1 SƠ LƯC VỀ MÔN LỊCH SỬ I/ MỤC. hoàn chỉnh 1 cách khoa học, chính xác - 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày, năm nhuận thêm 1 ngày vào tháng 2 TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM 6 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ 10 GV: Kết luận GV: Các dân tộc,. TÂM 2 Giáo án lòch sử 6 VÕ HỒNG VŨ HS hiểu được vấn đề : “Thế nào là lòch sử ?” GV: Ở cấp tiểu học, các em đã học các tiết lòch sử ở môn” Tự nhiên và Xã hội” thường nghe và sử dụng từ” Lòch sử

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan