Giáo án lịch sử 6 chuẩn ktkn

61 2.8K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:53

Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 Phần mở đầu Ngày soạn: Tiết 1 Ngày dạy: Bài 1 Sơ lợc về môn Lịch sử I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp cho học sinh hiểu Lịch sử là một khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con ngời, học Lịch sử là cần thiết. 2. T t ởng: Bớc đầu bồi dỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và sự ham thích trong học tập bộ môn Lịch sử. 3. Kỹ năng: Bớc đầu giúp học sinh có kỹ năng t duy, liên hệ thực tế và quan sát. II. Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị tranh ảnh Lịch sử - t liệu. HS: đọc trớc bài mới. III. Tiến trình dạy - học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra Sách, vở, tài liệu của học sinh 3. Bài mới: Con ngời, cỏ cây, mọi vật sinh ra lớn lên và điều biến đổi theo thời gian đó là lịch sử. Vậy lịch sử là gì? Dựa vào đâu mà nhận biết đợc lịch sử. Đó là nội dung bài học hôm nay ta nghiên cứu. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức cần đạt * Hoạt động 1: Cá nhân/cả lớp ? Con ngời sự vật xung quanh ta có biến đổi không? Sự biến đổi đó có ý nghĩa gì? HS: Đọc và trả lời theo nội dung SGK ? Em hiểu Lịch sử là gì? ? Có gì khác nhau giữa Lịch sử một con ngời và Lịch sử xã hội loài ngời? ? Tại sao Lịch sử là khoa học? HS: Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của XH loài ngời trong quá khứ 1. Lịch sử là gì ? - Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử loài ngời là toàn bộ những hoạt động của con ngời từ khi xuất hiện đến ngày nay. - Lịch sử là một môn khoa học. PHM TH PHNG TRNG THCS THANH CAO 1 * Hoạt động 2: Cả lớp/cá nhân - Cho học sinh quan sát hình 1 (SGK). Nhìn vào lớp học hình 1 SGK em thấy lớp học thời xa khác với lớp học ở trờng ta nh thế nào? ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không? HS: Quan sát hình Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận theo câu hỏi. GV kết luận: Có sự khác nhau trên chính là sự phát triển của XH con ngời ? Học Lịch sử để làm gì? HS: Trả lời theo nội dung SGK ? Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình quê hơng em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết Lịch sử. ? Để biết ơn quý trọng những ngời đã làm nên cuộc sống tốt đẹp nh ngày nay chúng ta phải làm gì? 2. Học Lịch sử để làm gì? - Học Lịch sử để biết đợc cội nguồn của tổ tiên cha ông, cội nguồn của dân tộc mình. - Học Lịch sử để biết những gì mà loài ngời đã làm nên trong cuộc sống. => Xây dựng xã hội văn minh. * Hoạt động 3: Cá nhân/cả lớp ? Tại sao em biết đợc cuộc sống của ông bà em trớc đây? ? Em kể lại TL truyền miệng mà em biết? HS: Qua truyện kể của ông bà, cha mẹ. => Cho học sinh quan sát hình 1, hình 2 (SGK) ? Qua hình 1, 2 theo em có những chứng tích nào, t liệu nào? GV: Lịch sử còn đợc lu giữ lại qua các t liệu bằng hiện vật và chữ viết. ? Những cuốn sách Lịch sử có giúp ích cho em không? Đó là nguồn t liệu nào? => GV sơ kết và giảng: Để dựng lại Lịch sử phải có bằng chứng cụ thể. Các nguồn t liệu có ý nghĩa gì đối với việc học tập nghiên cứu Lịch sử? 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử: - T liệu truyền miệng. - T liệu hiện vật. - T liệu chữ viết. KL: T liệu là gốc để giúp ta hiểu biết và dựng lại Lịch sử. 2 Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 ? Em dự định sẽ học tập nghiên cứu bộ môn Lịch sử nh thế nào? 4. Củng cố- đánh giá: - Em hãy tìm hiểu câu danh ngôn: Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống. - GV củng cố lại toàn bài, dặn dò học sinh học kỹ bài. 5. Dặn dò: - Yêu cầu học sinh về làm các câu hỏi cuối bài - chuẩn bị bài 2. + Đọc bài, chuẩn bị lịch (âm lịch, dơng lịch). + Quan sát các hình trong SGK nghiên cứu các câu hỏi ở bài 2. Ngày soạn: Tiết 2 Ngày dạy: Bài 2 Cách tính thời gian trong Lịch sử I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Làm cho học sinh hiểu tầm quan trọng của việc tính thời gian trong Lịch sử. Thế nào là âm Lịch, dơng Lịch và công Lịch. Biết cách đọc ghi và tính năm tháng theo công Lịch. 2. T t ởng: - Giúp học sinh biết quý trọng thời gian và bồi dỡng ý thức về tính chính xác khoa học. 3. Kỹ năng: - Bồi dỡng cách ghi và tính năm, tính khoảng cách giữa các thế kỷ với hiện tại. II. Chuẩn bị: - GV:Tranh ảnh theo sách giáo khoa và Lịch treo tờng, địa cầu, sơ đồ. - HS: Học bài cũ - chuẩn bị bài mới. III. Tiến trình dạy- học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Dựa vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử? ? Em hiểu câu danh ngôn: Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống nh thế nào? 3. Bài mới: PHM TH PHNG TRNG THCS THANH CAO 3 Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo trình tự thời gian có trớc có sau. Muốn tính đợc thời gian trong Lịch sử cần theo nguyên tắc. Để biết đợc nguyên tắc ấy là gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay. Hoạt động của thầy - trò Nội dung Kiến thức cần đạt * Hoạt động 1: Cả lớp/cá nhân ? Con ngời, nhà cửa, cây cối, làng mạc đều ra đời và thay đổi. Sự thay đổi đó có cùng một lúc không? ? Muốn hiểu và dựng lại Lịch sử ta phải làm gì? => Cho học sinh quan sát lại hình 1 và 2. - Xem hình 1 và 2 em có biết trờng học và bia đá đợc dựng lên cách đây bao nhiêu năm không? ? Dựa vào đâu và bằng cách nào con ngời sáng tạo ra đợc cách tính thời gian? HS: trả lời theo nội dung SGK 1. Tại sao phải xác định thời gian : - Muốn hiểu và dựng lại Lịch sử phải xắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian. - Việc xác định thời gian là cần thiết và là nguyên tắc cơ bản trong việc học tập tìm hiểu Lịch sử. - Dựa vào hiện tợng tự nhiên lặp đi lặp lại thờng xuyên con ngời sáng tạo ra cách tính thời gian. * Hoạt động 2: Cá nhân/cả lớp ? Tại sao con ngời lại nghĩ ra Lịch? HS trả lời theo nội dung SGK ? Hãy xem trên bảng ghi những ngày Lịch sử và kỷ niệm có những đơn vị thời gian nào? HS suy nghĩ ? Ngời xa phân chia thời gian nh thế nào? ? Em hãy giải thích âm Lịch là gì? D- ơng Lịch là gì? => Cho học sinh quan sát tờ Lịch. ? Qua quan sát em có nhận xét gì? 2. Ng ời x a đã tính thời gian nh thế nào? - Dựa vào sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng con ngời đã làm ra Lịch. - Sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất là âm Lịch. - Sự di chuyển của trái đất quanh mặt trời là dơng Lịch. * Hoạt động 3: Cả lớp/cá nhân - GV lấy ví dụ quan hệ giữa nớc ta với các nớc khác trên thế giới. ? Theo công Lịch thời gian đợc tính nh thế nào? HS trả lời theo nội dung SGK 3. Thế giới có cần một thứ Lịch chung hay không? - Thế giới cần có Lịch chung: Dơng Lịch đợc hoàn chỉnh các dân tộc có thể sử dụng < công Lịch > - 1 năm có 12 tháng: 365 ngày. Năm nhuận thêm 1 ngày. 4 Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 ? Vì sao trên tờ Lịch của ta có ghi ngày tháng năm âm Lịch? ? 1 thế kỷ là bao nhiêu năm? ? 1 thiên niên kỷ là bao nhiêu năm? - GV vẽ bằng thời gian cho học sinh biết năm trớc công nguyên và năm sau công nguyên 100 năm là 1 thế kỷ. 1000 năm là 1 thiên niên kỷ. TCN 0 SCN * Hoạt động 4: Cả lớp/cá nhân Bài tập: 1. KN Lam Sơn và chiến thắng Đống Đa cách đây bao nhiêu năm? 2. KN Hai Bà Trng và chiến thắng Bạch Đằng 938 cách đây bao nhiêu năm? 4. Bài tập: - Dựa vào niên biểu, số liệu để làm bài (SGK). 4. Củng cố bài học: - GV củng cố lại toàn bài: Để thời gian trôi qua có ý nghĩa ta phải làm gì? 5 . Dặn dò học sinh về nhà học bài - đọc trớc bài 3. - Làm bài tập: - Các năm 179, 111, 50 trớc công nguyên cách chúng ta ngày nay bao nhiêu năm? - Các năm 40, 248, 542 sau công nguyên cách ngày nay bao nhiêu năm? PHM TH PHNG TRNG THCS THANH CAO 5 Ngày soạn: Phần 1 Ngày dạy: Lịch sử thế giới Tiết 3 Bài 3 Xã hội nguyên thuỷ I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu và nắm đợc những điểm chính sau: + Nguồn gốc loài ngời và các mốc lớn của quá trình chuyển biến từ ngời tối cổ thành ngời hiện đại. + Đời sống vật chất và tổ chức xã hội của ngời nguyên thuỷ. + Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã. 2. T t ởng: - Bớc đầu hình thành đợc ở học sinh ý thức đúng đắn về vai trò của lao động sản xuất trong sự phát triển của xã hội loài ngời. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh ảnh. II. Chuẩn bị: - GV chuẩn bị tranh ảnh, hiện vật công cụ lao động, đồ trang sức. HS học bài cũ chuẩn bị bài mới. *L u ý : Học sinh nắm vững 3 khái niệm: Vợn cổ, Ngời tối cổ, Ngời tinh khôn. III. Tiến trình dạy- học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy đọc và cho biết những năm sau đây thuộc thế kỷ nào: 938, 1418, 1789, 1858 - Dựa trên cơ sở nào mà ngời ta định ra dơng lịch và âm lịch 3. Bài mới: Lịch sử loài ngời cho chúng ta biết những sự việc diễn ra trong đời sống con ngời từ khi xuất hiện đến ngày nay. Vậy con ngời đầu tiên xuất hiện ở đâu họ sinh sống và làm việc nh thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động của GV-HS Nội dung kiến thức cần đạt HS đọc sgk - Vợn cổ sinh sống nh thế nào? - Cuộc sống của ngời tối cổ ra sao? - Ngời tối cổ sống ở những địa danh nào trên thế giới ? - Tại sao ngời tối cổ sống có tổ chức? - Cho học sinh quan sát hình vẽ SGK yêu cầu nhận xét. 1. Con ng ời đã xuất hiện nh thế nào? - Vợn cổ: Là loài vợn có hình dáng ngời sống cách đây khoảng 5 15 triệu năm. - Ngời tối cổ: Đi bằng hai chân, hai chi trớc cầm nắm, biết chế biến và sử dụng công cụ lao động, ngời tối cổ sống thành bầy săn bắn, hái lợm biết dùng lửa. 6 Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 - Em có nhận xét gì về ngời tối cổ ? Cuộc sống bấp bênh. - Cho học sinh quan sát hình vẽ - Xem hình vẽ em thấy ngời tinh khôn khác ngời tối cổ ở điểm nào? - Ngời tinh khôn sống nh thế nào? - Em có nhận xét gì về cuộc sống của ngời tinh khôn? 2. Ng ời tinh khôn sống nh thế nào? - Ngời tinh khôn có cấu tạo cơ thể giống con ngời ngày nay. - Ngời tinh khôn sống thành nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình có quan hệ họ hàng, gọi là thị tộc. - Làm chung ăn chung biết trồng trọt chăn nuôi. Cuộc sống bình đẳng. - Ngời tinh không đã chế tạo công cụ nh thế nào ? - Cho học sinh quan sát hình vẽ SGK - em có nhận xét gì? - Đời sống của ngời tinh khôn có điểm nào tiến bộ hơn ngời tối cổ. Công cụ kim loại có tác dụng nh thế nào? -Tại sao ngời tinh khôn không làm chung ăn chung nữa ? -Sự phân biệt giàu nghèo dẫn đến hậu quả gì? 3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã: - Ngời tinh khôn biết dùng đá, chế tạo công cụ. Biết dùng kim loại để chế tạo dụng cụ lao động, công cụ kim loại năng suất lao động cao. Có sản phẩm thừa Phân biệt giàu nghèo Xã hội nguyên thuỷ tan rã xã hội có giai cấp ra đời. 4. Củng cố - đánh giá: - Cuộc sống của bầy ngời nguyên thuỷ nh thế nào? - Ngời tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với ngời tối cổ? - Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có tác dụng gì? Giàu Công cụ sx bằng kim loại Năng xuất lao động sản phẩm d thừa Nghèo Xã hội có giai cấp Xã hội nguyên thuỷ tan rã Không sống chung, công xã thị tộc ra đời 5. Dặn dò: - Học bài và trả lời câu hỏi trong SGK sau bài học PHM TH PHNG TRNG THCS THANH CAO 7 - Chuẩn bị bài mới: Bài 4- Các quốc gia cổ đại Phơng Đông Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4 Bài 4 Các quốc gia cổ đại phơng đông I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc: Sau khi xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp và Nhà nớc ra đời. - Những Nhà nớc đầu tiên đã đợc hình thành ở phơng Đông bao gồm Ai Cập, Lỡng Hà, ấn Độ và Trung Quốc từ cuối thiên niên kỷ IV đầu thiên niên kỷ III trớc công nguyên. - Nền tảng kinh tế thể chế Nhà nớc ở các quốc gia này. 2. T t ởng : - Xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội nguyên thủy, bớc đầu ý thức về sự bất bình đẳng, sự phân chia giai cấp trong xã hội và về Nhà nớc chuyên chế. 3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh ảnh chỉ bản đồ. II. Chuẩn bị: - GV chuẩn bị bản đồ các quốc gia phơng Đông cổ đại. - HS học bài cũ, đọc trớc bài mới. - Lu ý: Chú ý đến mối quan hệ qua lại giữa các sự kiện các mục trong SGK tính hệ thống. III. Hoạt động dạy - học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Đời sống của ngời tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với ngời tối cổ? 3. Bài mới: => GV nhắc lại bài cũ: Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? - Do xuất hiện công cụ kim loại Sản xuất phát triển các quốc gia cổ đại ra đời. - GV sử dụng bản đồ giới thiệu các quốc gia cổ đại. Tại sao các quốc gia cổ đại Phơng Đông lại đợc hình thành ở các con sông lớn? -Các quốc gia cổ đại xuất hiện từ bao giờ? - Xuất hiện ở đâu ? 1. Các quốc gia cổ đại ph ơng Đông đã đ ợc hình thành ở đâu và từ bao giờ ? - Thời gian xuất hiện:cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ IIITCN - Địa điểm : ở Ai Cập,khu vực L- ỡng Hà,ấn Độ và Trung Quốc ngày 8 Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 - Miêu tả cảnh làm ruộng của ngời Ai Cập qua h8. - Tại sao xã hội có giai cấp lại sớm đợc hình thành ở phơng Đông? nay,trên lu vực các dòng sông lớn nh sông Nin ở Ai Cập,Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rở ở Lỡng Hà ,sông ấn và sông Hằng ở ấn Độ,Hoàng Hà và Trờng Giang ở Trung Quốc -> Các quốc gia cổ đại hình thành trên lu vực các con sông lớn. - Nông nghiệp trồng lúa là ngành kinh tế chính. C dân biết làm thuỷ lợi năng xuất lao động tăng lơng thực d thừa xã hội có giai cấp hình thành. - Xã hội cổ đại phơng Đông bao gồm những tầng lớp nào? - Địa vị của các tầng lớp trong xã hội? - Tại sao nô lệ, dân nghèo lại nổi dậy đấu tranh? - Hình thức đấu tranh? - Cho học sinh đọc SGK điều luật 42 43 qua 2 điều luật em thấy ngời cày thuê ruộng phải làm việc nh thế nào? 2. Xã hội cổ đại ph ơng Đông gồm những tầng lớp nào? * Cơ cấu xã hội: gồm 3 tầng lớp chính: + Nông dân công xã: chiếm đại đa số trong nông dân là lực lợng sản xuất chính. + Quý tộc ( vua, quan lại ,tăng lữ) có nhiều của cải quyền thế. + Nô lệ: : Là những ngời hầu hạ ,phục dịch cho quí tộcThân phận thấp kém. Nô lệ dân nghèo nổi dậy đấu tranh cớp phá, đốt cháy cung điện. - Bộ máy nhà nớc cổ đại ở phơng Đông đợc xây dựng nh thế nào? Hãy nêu địa vị của vua? - Bộ máy hành chính đợc xây dựng ra sao? - Tầng lớp quý tộc có nhiệm vụ gì trong xã hội? 3. Nhà n ớc chuyên chế cổ đại ph - ơng Đông: - Đứng đầu nhà nớc là vua. + Vua có quyền cao nhất Đặt pháp luật, chỉ huy quân đội, xét xử những ngời có tội,đợc coi là ngời đại diện của thần thánh ở trần gian chế độ cha truyền con nối >Chế độ quân chủ chuyên chế. -Bộ máy hành chính: Quý tộc: lo việc thu thuế, xây dựng quân đội, xây dựng cung điện. 4. Củng cố: - GV nhấn mạnh về cơ cấu xã hội và thể chế nhà nớc. 5. Hớng dẫn học tập: PHM TH PHNG TRNG THCS THANH CAO 9 - Dặn dò học sinh về nhà học kỹ bài - làm bài tập. - Đọc trớc bài 5 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 5 Bài 5 Các quốc gia cổ đại phơng tây I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc tên và vị trí của các quốc gia cổ đại phơng Tây. - Điều kiện tự nhiên của vùng địa Trung Hải không thuận lợi cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp. - Những đặc điểm về nền tảng kinh tế, cơ cấu xã hội và thể chế nhà nớc ở Hy Lạp và Rô ma cổ đại. - Những thành tựu tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phơng Tây. 2. T t ởng: - Giúp học sinh có ý thức đầy đủ hơn về sự bất bình đẳng trong xã hội. 3. Kỹ năng: - Bớc đầu thấy đợc mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế. II. Chuẩn bị: - Lợc đồ các quốc gia Cổ đại - Tài liệu, tranh ảnh có liên quan. III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy kể tên các quốc gia cổ đại phơng Đông và vị trí của các quốc gia này trên lợc đồ các quốc gia cổ đại? 2. Bài mới: Hoạt động của thầy - trò Nội dung Kiến thức cần đạt - GV hớng dẫn học sinh quan sát bản đồ thế giới xác định 2 quốc gia Hy Lạp - Rô-ma. - Các quốc gia cổ đại phơng Đông ra đời từ bao giờ? Địa hình, điều kiện tự nhiên các quốc gia cổ đại phơng Đông và phơng Tây có gì khác nhau? - Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phơng Tây có ảnh hởng đến nền kinh tế nh thế nào? 1. Sự hình thành các quốc gia Cổ đại ph ơng Tây: - Khoảng đầu thế kỷ I TCN ở bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a hình thành 2 quốc gia: Hy Lạp, Rô-ma. - Địa hình: + Các quốc gia này hình thành ở những vùng đồi núi đá vôi xen kẽ là các thung lũng đất khô cứng Thích hợp cho việc trồng cây lâu năm (nho, ô lu). 10 [...]... Sư 6 2 Ma trận hai chiều: Nội dung Sơ lược về mơn lịch sử N¨m häc: 2012 - 2013 Nhận biết TN TL C1 (1đ) Cac quốc gia cổ đại PhươngTay Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL 1đ C2 (1đ) C3 (2đ) Cac quốc gia Cổ Đại 1đ 2đ C4 (4đ) Đời sống của người ngun thủy Thời ngun thủy trên đất nước ta Tỉng ®iĨm 1đ Điểm 3đ C5 (2đ) 2đ 4đ 2đ 4đ 10 3 KiĨm tra: Hä vµ tªn: ………………………… Líp 6 … TIẾT 10 –KIỂM TRA m«n: lÞch sư 6 Thêi... L¹p vµ R« ma cã nh÷ng - Ngêi hy L¹p - R«ma cã nh÷ng thµnh tùu VH ®ãng gãp g× vỊ v¨n ho¸ nµo? - S¸ng t¹o ra d¬ng LÞch chÝnh x¸c - D¬ng LÞch ®ỵc t×nh ntn? h¬n:1 n¨m cã 365 ngµy vµ 6 giê,chia thµnh 12 th¸ng - S¸ng t¹o ra ch÷ c¸i a, b, c cã 26 ch÷ c¸i ->hƯ ch÷ c¸i La-tinh,®ang ®ỵc dïng phỉ biÕn hiƯn nay - Ngêi Hyl¹p - R«ma cã nh÷ng thµnh tùu khoa * Khoa häc: §¹t nhiỊu thµnh tùu rùc rì häc nµo? To¸n häc,... gi÷a c¸c qc gia cỉ ®¹i ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y (Sù h×nh thµnh, ph¸t triĨn kinh tÕ vµ thĨ chÕ x· héi) Häc tríc bµi: V¨n ho¸ cỉ ®¹i PHẠM THỊ PHƯỢNG 11 TRƯỜNG THCS THANH CAO Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 6 Bµi 6 V¨n ho¸ cỉ ®¹i I Mơc tiªu bµi häc 1 KiÕn thøc: - Qua hµng ngh×n n¨m tån t¹i, thêi cỉ ®¹i ®· ®Ĩ l¹i cho loµi ngêi mét di s¶n v¨n ho¸ ®å sé q gi¸ - Tuy ë møc ®é kh¸c nhau nhng ngêi ph¬ng §«ng vµ ph¬ng... nh÷ng con ngêi ®ã ®· chun dÇn tõ ngêi tèi cỉ ®Õn ngêi tinh kh«n - Th«ng qua sù quan s¸t c¸c c«ng cơ, gióp häc sinh ph©n biƯt vµ hiĨu ®ỵc giai ®o¹n ph¸t triĨn cđa ngêi nguyªn thủ trªn ®Êt níc ta 16 Gi¸o ¸n LÞch Sư 6 N¨m häc: 2012 - 2013 2 T tëng: - Båi dìng cho HS vỊ LÞch sư l©u ®êi cđa ®Êt nø¬c ta vỊ lao ®éng vµ x©y dùng XH 3 Kü n¨ng: - RÌn lun c¸ch quan s¸t, nhËn xÐt vµ bíc ®Çu biÕt so s¸nh II Chn bÞ:... to¸n TQ häc) - Thµnh tùu to¸n häc - To¸n häc ®· ®¹t ®ỵc nh÷ng thµnh tùu g×? + PhÐp ®Õm ®Õn 10 – h×nh häc ngêi 12 Gi¸o ¸n LÞch Sư 6 N¨m häc: 2012 - 2013 - T¹i sao ngêi Ai CËp giái h×nh häc ? Ai CËp rÊt giái - Em h·y quan s¸t h×nh 12 vµ nªu lªn nhËn xÐt + T×m ra sè pi = 3, 16 cđa em? + Ngêi lìng hµ giái s« häc + T×m ra sè 0 - KiÕn tróc + Kim tù th¸p, thµnh Babilon -> kú quan thÕ giíi - Nh÷ng c«ng tr×nh... 4đ 10 3 KiĨm tra: Hä vµ tªn: ………………………… Líp 6 … TIẾT 10 –KIỂM TRA m«n: lÞch sư 6 Thêi gian: 45 phót I Phần trắc nghiệm : (4 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất ở các câu sau: 1 Lịch sử là gì? A Là những gì đã diễn ra trong q khứ B Là tồn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay C Là khoa học tìm hiểu và dựng lại tồn bộ những hoạt động của con người và xã hội... gian hình thành Các quốc gia cổ đại phương Tây Địa điểm Tên quốc gia II Phần tự luận: (6 ) Câu 4.(4đ) Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người ngun thuỷ là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chơn cơng cụ sản xuất theo người chết? Câu 5.(2đ) Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? Đáp án và biểu điểm: CÂU 1 : D (1đ) CÂU2 : B (1đ) CÂU 3: (3đ) Thời gian hình thành Địa điểm... phương Đơng Cuối thiên niên kỷ thứ IV đầu thiên niên kỷ thứ III TCN Trên lưu vực các dòng sơng lớn Ai Cập ,Lưỡng Hà ,Ấn 22 Các quốc gia cổ đại phương Tây Đầu thế kỷ I TCN Ở bán đảo Ban căng và I-ta –li-a Hi Lạp ,Rơ - ma Gi¸o ¸n LÞch Sư 6 N¨m häc: 2012 - 2013 Độ ,Trung Quốc CÂU 4 (4đ) -Đời sống tinh thần phong phú hơn +Biết vẽ trên hang động +Tình cảm gắn bó +Chơn cơng cụ sản xuất theo người chết (Quan tâm... bµi tËp «ng Gäi em kh¸c lªn nhËn xÐt, bỉ xung gv nªu ®¸p ¸n a Ngêi ®µn «ng lµ ngêi cµy rng ®óng: d b Ngêi ®µn «ng lµm nh÷ng c«ng viƯc nỈng nhäc c §µn «ng lµ ngêi lun kim d TÊt c¶ c¸c ý trªn 26 Gi¸o ¸n LÞch Sư 6 N¨m häc: 2012 - 2013 4 Híng dÉn häc tËp: 5 DỈn dß hs vỊ nhµ häc thc bµi – tr¶ lêi c©u hái bµi tËp ci bµi Chn bÞ bµi míi Níc v¨n lang Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 13 Bµi 12 Níc V¨n Lang I Mơc tiªu... so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 15 TiÕt 16 Níc ©u l¹c (TiÕp theo) I Mơc tiªu bµi häc: 1 KiÕn thøc: - Qua bµi HS thÊy râ gi¸ trÞ cđa thµnh cỉ loa Thµnh cỉ loa lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù níc ¢u L¹c Thµnh cỉ loa lµ c«ng tr×nh qu©n sù ®éc ®¸o thĨ hiƯn ®ỵc tµi n¨ng qu©n sù c¶u cha «ng ta - Do mÊt c¶nh gi¸c Nhµ nø¬c ¢u L¹c bÞ r¬i vµo tay TriƯu §µ 2 T tëng: 32 Gi¸o ¸n LÞch Sư 6 N¨m häc: 2012 - 2013 - Gi¸o . dựng lại Lịch sử. 2 Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 ? Em dự định sẽ học tập nghiên cứu bộ môn Lịch sử nh thế nào? 4. Củng cố- đánh giá: - Em hãy tìm hiểu câu danh ngôn: Lịch sử là thầy. Giáo án Lịch Sử 6 Năm học: 2012 - 2013 Phần mở đầu Ngày soạn: Tiết 1 Ngày dạy: Bài 1 Sơ lợc về môn Lịch sử I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp cho học sinh hiểu Lịch sử là một. kỹ năng so sánh, khái quát tạo cơ sở cho việc học tập Lịch sử dân tộc - Bứơc đầu so sánh khái quát và đánh giá các sự kiện Lịch sử 3. T tởng: - Giáo dục lòng tự hào, ngỡng mộ sự sáng tạo của

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan