Giáo án lịch sử 10 cả năm đầy đủ

165 4,936 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 11:34

Bài 1: SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜIVÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦYI MỤC TIÊU BÀI HỌC :1.Về kiến thức : Giúp HS hiểu những mốc và bước tiến trên chặng đường dài , phấn đấu qua hàng triệu năm của loài người nhằm cải thiện đời sống và cải biến bản thân con người .2.Về thái độ : Giáo dục cho học sinh thấy được vai trò và tác dụng của lao động trong tiến trình phát triển của xã hội loài người .3.Về kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng trình bày nội dung lịch sử , sử dụng SGK, kỉ năng phân tích , đánh giá và tổng hợp về đặc điểm tiến hóa của loài người . Ngày soạn : 24 – 08 Chương I: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Tiết : 01 Bài 1: SỰ XUẤT HIỆN LỒI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUN THỦY I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Về kiến thức : Giúp HS hiểu những mốc và bước tiến trên chặng đường dài , phấn đấu qua hàng triệu năm của lồi người nhằm cải thiện đời sống và cải biến bản thân con người . 2.Về thái độ : Giáo dục cho học sinh thấy được vai trò và tác dụng của lao động trong tiến trình phát triển của xã hội lồi người . 3.Về kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng trình bày nội dung lịch sử , sử dụng SGK, kỉ năng phân tích , đánh giá và tổng hợp về đặc điểm tiến hóa của lồi người . II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1.Chuẩn bò của thầy: -Lòch sử thế giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lòch sử thế giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 2.Chuẩn bò của trò: -Bản đồ thế giới -Biểu đồ thời gian về người tối cổ III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Ổn đònh tổ chức : Só số , vệ sinh , trang phục , thái độ học tập 2.Giới thiệu bộ môn : Khái quát về chương trình lòch sử lớp 10 , và phương pháp học tập bộ môn . 3.Giảng bài mới: Con người và xã hội loài người tồn tại và phát triển cách đây hàng triệu năm. Với bàn tay lao động vàsức sáng tạo không ngừng , con người đã làm nên những điều kỳ diệu của thế giới. Vậy loài người từ đâu sinh ra? Quá trình phát triển của họ được đánh dấu bởi những mốc thời gian và thành tựu cơ bản nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó. TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN NẮM 15’ GV : Con người đã có mặt trên trái đất này từ rất xa xưa. Tuy nhiên , việc giải thích về nguồn gốc con người có nhiều quan điểm khác nhau. Em hãy cho biết hiểu biết của mình về nguồn gốc của con người như thế nào? GV: nêu một số mẩu chuyện của các nước và Việt Nam. Những câu chuyện trên có ý nghóa gì ? GV nhận xét bổ sung và chốt ý : Câu chuyện trên đã phản ánh từ xa xưa con người muốn lí giải về nguồn gốc của mình , nhưng chưa đủ cơ sở khoa học nên đã gởi gắm điều đó vào sự thần thánh . Hoạt động 1 : làm việc cá nhân HS phát biểu ý kiến qua sự hiểu biết , tranh luận với nhau HS: -Muốn lý giải về nguồn gốc loài người -Nó mang tính duy tâm tôn giáo, không mang tính khoa học 1) Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy : - Con người do một loài vượn giống người chuyển 10’ Vậy con người do đâu mà có? Cơ sở nào cho chúng ta khẳng đònh điều đó? Trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người, yếu tố nào quyết đònh sự chuyển biến đó ? -> Giáo dục HS nhận thức đúng đắn về lao động . GV phân công nhóm +Nhóm 1 : Thời gian tìm thấy dấu tích Người tối cổ ? Đòa điểm ? Tiến hóa trong cấu tạo cơ thể ? GV sử dụng bản đồ chỉ rõ các vò trí +Nhóm 2 : Đời sống vật chất và quan hệ xã hội của Người tối cổ ? GV đánh giá tầm quan trọng của việc phát minh ra lửa: “Lần đầu tiên nó giúp con người chi phối được lực lượng tự nhiên và tách hẳn con người ra khỏi thế giới động vật” Eng ghen GV sử dụng biểu đồ thời gian để củng cố thêm về người tối cổ . +Nhóm 1 :Thời đại người tinh khôn bắt đầu xuất hiện HS trả lời theo SGK: - Con người do một loài vượn giống người chuyển biến thành, nhờ quá trình lao động và trải qua một chặng đường khá dài khoảng 6 triệu năm trước . -Ngày nay khoa học phát triển đặc biệt là khảo cổ học, cổ sinh học đã tìm được bằng cứ nói lên sự phát triển lâu dài của sinh giới ,từ đv bậc thấp -> đv bậc cao mà đỉnh cao là sự biến chuyển từ vượn -> người Hoạt động 2 : làm việc theo nhóm Nhóm 1: -Người tối cổ (4 triệu năm trước) hoá thạch tìm thấy ở Đông Phi, Gia- Va, Bắc Kinh, Thanh Hóa… -Đặc điểm: Đi đứng bằng hai chân , đôi tay tự do sử dụng công cụ để kiếm ăn, trán thấp và bợt ra sau, u mày nổi cao, hộp sọ lớn hơn so với vượn cổ. Nhóm 2: - Đời sống vật chất của người nguyên thủy . + Chế tạo công cụ đá(đá cũ ) + Từ chỗ biết giữ lửa tự nhiên để dùng tới chỗ biết tạo ra lửa . + Kiếm sống bằng lao động tập thể với phương thức hái lượm và săn bắt . _ Quan hệ quần thể của Người tối cổ được gọi là Bầy người nguyên thủy . GV : Người tối cổ được coi là người vì đã biết chế tác và sử dụng công cụ .(mặc dù còn thô ) Về hình dáng không còn là vượn Hoạt động 1:Thảo luận nhóm biến thành, nhờ quá trình lao động và trải qua một chặng đường khá dài khoảng 6 triệu năm trước . -Đời sống vật chất: +Biết chế tạo công cụ lao động bằng đá +Phát minh ra lửa +Hái lượm săn bắt -Quan hệ xã hội : Sống thành từng bầy -> Bầy người nguyên thuỷ 2) Người tinh khôn và óc sáng tạo 15’ vào thời gian nào ? Bước hoàn thiện về hình dáng và cấu tạo cơ thểra sao? +Nhóm 2 : Sự sáng tạo của người tinh khôn được thể hiện như thế nào? Thời kì đá mới bắt đầu vào thời gian nào ? Đá mới là công cụ đá có điểm khác như thế nào so với công cụ đá cũ ? GV nhận xét : Đá mới là công cụ đá được ghè sắc, mài nhẵn, tra cán dùng tốt hơn . Đồng thời sử dụng cung tên thuần thục . Sang thời đại đá mới cuộc sống vật chất của con người có biến đổi như thế nào ? GV chốt ý : Như vậy , cuộc sống con người đã no đủ hơn , đẹp hơn và vui hơn, bớt lệ thuộc vào thiên nhiên . Nhóm 1: -Khoảng 4 vạn năm trước đây người tinh khôn xuất hiện -Cấu tạo cơ thể: Xương cốt nhỏ nhắn , bàn tay khéo léo linh hoạt, hộp sọ và thể tích não phát triển… Nhóm 2: c sáng tạo của người tinh khôn thể hiện +Chế tạo công cụ lao động khéo léo hơn +Chế tạo cung tên Hoạt động 1: Làm việc cả lớp và cá nhân . HS: + Khoảng 1 vạn Năm trước đây thời kì đá mới bắt đầu . +Đá mới là công cụ đá đã được ghè sắc , mài nhẵn, tra cán dùng tốt hơn, người ta còn sử dụng cung tên thuần thục. HS: Cuộc sống con người thời đá mới đã có những thay đổi lớn lao , người ta biết : + Trồng trọt , chăn nuôi . + Làm sạch tấm da thú để che thân, đồ trang sức . + Làm nhạc cụ ( như sáo = ống xương, đàn đá… ) _ Khoảng 4 vạn Năm trước đây Người tinh khôn xuất hiện . Hình dáng và cấu tạo cơ thể hoàn thiện như người ngày nay . _ “Óc sáng tạo” là sự sáng tạo của người tinh khôn trong việc cải tiến công cụ đồ đá và biết chế tác thêm nhiều công cụ mới . + Công cụ đá : Đá cũ -> đá mới (ghè – mài nhẵn – đục lỗ tra cán ) + Công cụ mới : Lao, cung, tên . 3) Cuộc cách mạng thời đá mới : -Khoảng 1 vạn Năm trước đây thời kì đá mới bắt đầu . -Cuộc sống con người thời đá mới đã có những thay đổi lớn lao , người ta biết : + Trồng trọt , chăn nuôi . + Làm sạch tấm da thú để che thân, đồ trang sức . + Làm nhạc cụ ( như sáo = ống xương, đàn đá… ) 4 ) Củng cố kiến thức :( 5phút) Sử dụng biểu đồ thời gian với các mốc 4 tr năm,1 tr năm, 4 vạn năm , 1 vạn năm. Hướng dẫn học sinh nêu những nội dung cần thiết tương ứng từng cột mốc. 5) Dặên dò – Ra bài tập về nhà : -Nắm bài cũ , trả lời các câu hỏi ở cuối bài . -Chuẩn bò bài mới - Bài tập về nhà : Lập bảng so sánh : Nội dung Thời kì đá cũ Thời kì đá mới Thời gian Chủ nhân Kó thuật chế tạo IV.RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. Ngày soạn 27-08 Tiết : 02 Bài 02 : XÃ HỘI NGUYÊN THỦY I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Về kiến thức: Giúp HS hiểu được đặc điểm tổ chức thò tộc, bộ lạc , mối quan hệ trong tổ chức xã hội đầu tiên của loài người . Mốc thời gian quan trọng của quá trình xuất hiện kim loại và hệ quả xã hội của công cụ kim loại . 2. Về tư tưởng: -Củng cố nhận thức về vai trò của lao động , công cụ lao động đối với sự phát triển xã hội. -Giaó dục cho học sinh nuôi dưỡng giấc mơ chính đáng – xây dựng một thế giới đại đồng trong văn minh 3.Về kỷ năng: Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích và đánh giá tổ chức xã hội thò tộc, bộ lạc. Kỹ năng phân tích và tổng hợp về quá trình ra đời của kim loại – nguyên nhân – hệ quả của chế độ tư hữu ra đời. II.THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY- HỌC : 1.Tài liệu tham khảo: -Lòch sử thế giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lòch sử thế giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những con người cuối cùng của thời kỳ đồ đá- Tạp chí thế giới kỳ diệu, số 7 -Một số bộ tộc mà thế giới mới biết đến – Tạp chí khoa học phổ thông số 264 2.Đồ dùng dạy học: -Biểu đồ thời gian III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC : 1) Ổn đònh tổ chức : Só số , vệ sinh , trang phục , thái độ học tập. 2) Kiểm tra bài cũ : Loài người có nguồn gốc từ đâu ? Bằng chứng nào khẳng đònh điều đó ? Nêu đời sống vật chất và xã hội của Người tối cổ ? 3) Giới thiệu bài mới : Bài học vừa rồi cho chúng ta biết quá trình tiến hoá và tự hoàn thiện của con người về tổ chức hợp quần xã hộiđầu tiên và đời sống vật chất của con người lúc đó.Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu được : +Tổ chức thò tộc, bộ lạc +Sự ra đời của công cụ kim khí và hệ quả xã hội của nó 4)Tổ chức hoạt động dạy học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN NẮM 10’ GV dẫn dắt : Khi người nguyên thuỷ xuất hiện họ quần tụ trong một tổ chức gọi là bầy người nguyên thuỷ. Trong quá trình phát triển tổ chức này dần dần bò tan rã nhường chỗ cho một tổ chức xã hội cao hơn , đó là thò tộc .Vậy: Thế nào là thò tộc Hoạt động 1 :Cả lớp và cá nhân -Thò tộc là nhóm người co ùkhoảng hơn 10 gia đình, gồm 2- 3 thế hệ già trẻ và có chung dòng máu . -Quan hệ trong thò tộc rất công bằng , bình đẳng cùng làm cùng hưởng. Lớp trẻ tôn kính cha mẹ, ông bà và cha mẹ yêu 1) Thò tộc và bộ lạc : a) Thò tộc : -Thò tộc là nhóm người co ùkhoảng hơn 10 gia đình, gồm 2-3 thế hệ già trẻ và có chung dòng máu . -Quan hệ trong thò tộc rất công bằng , bình đẳng cùng làm cùng hưởng. Lớp trẻ tôn kính cha mẹ, ông bà và cha mẹ yêu 15’ Mối quan hệ trong thò tộc ? GV nhận xét và chốt ý phân tích thêm về vấn đề “hợp tác lao động” và kể chuyện minh hoạ nguyên tắc vàng trong cuộc sống của thò tộc là bình đẳng làm chung hưởng chung , của cải laà của chung -> Giáo dục ý thức về một thế giới đại đồng . GV trong một vùng sing sống thuan lợi thường không chỉ có thò tộc mà còn có bô5 lạc . Vậy: Thề nào là bộ lạc .Điểm giống và khác nhau giữa thò tộc và bộ lạc ? GV phân tích thêm sự khác nhau giữa thò tộc và bộ lạc : Quan hệ giữa các thò tộc trong bộ lạc là gắn bó , giúp đỡ nhau chứ không có hợp tác lao động kiếm ăn như trong thò tộc GV chia lớp thành hai nhóm Nhóm 1: Người ta đã tìm thấy và sử dụng kim loại từ lúc nào? Vì sao có sự chênh lệch về thời gian như vậy? Nhóm 2: Sự xuất hiện công cụ kim loại có tác dụng như thế nào đối với sản xuất? GV cho học sinh nhắc lại thương chăm sóc tất cả con cháu của thò tộc . Hoạt động 2 :Cả lớp và cá nhân - Bộ lạc là tập hợp một số thò tộc sống cạnh nhau và có cùng một nguồn gốc tổ tiên . -Bộ lạc lớn hơn thò tộc Hoạt đọng 1 :làm việc theo nhóm Các nhóm thảo luận và trả lời Nhóm 1: Con người tìm và sử dụng kim loại : + Khoảng 5500 năm trước đây- đồng đỏ. + Khoảng 4000 năm trước đây- đồng thau. + Khoảng 3000 năm trước đây – sắt Nhóm 2: - Năng suất lao động tăng. - Khai thác thêm đất đai trồng trọt. - Thêm nhiều nghành nghề mới Hoạt động cá nhân và tập thể thương chăm sóc tất cả con cháu của thò tộc . b) Bộ lạc : - Bộ lạc là tập hợp một số thò tộc sống cạnh nhau và có cùng một nguồn gốc tổ tiên . -Quan hệ giữa các thò tộc trong bộ lạc là gắn bó , giúp đỡ nhau . 2) Buổi đầu của thời đại kim khí *Quá trình tìm và sử dụng kim loại : -Con người tìm và sử dụng kim loại : + Khoảng 5500 năm trước đây- đồng đỏ. + Khoảng 4000 năm trước đây- đồng thau. + Khoảng 3000 năm trước đây – sắt. * Hệ quả : - Năng suất lao động tăng. - Khai thác thêm đất đai trồng trọt. -Thêm nhiều nghành nghề mới. 3) Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp : -Người lợi dụng chức quyền chiếm của chung làm của riêng -> tư hữu xuất hiện . -Gia đình phụ hệ ra đời thay thế cho thò tộc. 15’ nguyên tắc vàng trong thò tộc. Sau đó: Công cụ kim loại ra đời -> NSLĐ tăng -> Sản phẩm thừa thường xuyên -> chiếm đoạt. Hỏi: Vậy ai là người chiếm đoạt sản phẩm thừa. Việc chiếm đoạt sản phẩm thừa có tác động như thế nào đến đời sống xã hội ? GV phân tích : Khả năng lao động của mỗi gia đình cũng khác nhau -> Giàu nghèo => giai cấp ra đời. => Công xã thò tộc rạn vỡ đưa con người bước sang thời đại có giai cấp đầu tiên – thời cổ đại. HS: Người lợi dụng chức quyền chiếm của chung làm của riêng -> tư hữu xuất hiện . -Gia đình phụ hệ ra đời thay thế cho thò tộc. -Xã hội phân chia thành giàu – nghèo, giai cấp xuất hiện. -Xã hội phân chia thành giàu – nghèo, giai cấp xuất hiện. 4) Củng cố bài :( 5 phút) _ Thế nào là thò tộc – bộ lạc. _ Những biến đổi lớn lao của đời sống sản xuất – quan hệ xã hội của thời đại kim khí. 5) Dặn dò – Bài tập về nhà : _ Trả lời câu hỏi : + So sánh điểm giống – khác nhau giữa thò tộc và bộ lạc. + Do đâu mà tư hữu xuất hiện ? Điều này đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào ? _ Đọc bài tiếp theo (bài 3) : Các quốc gia cổ đại phương Đông. 6) Rút kinh nghiệm bổ sung : Ngày soạn : 27 – 08 – 06 Chương II : XÃ HỘI CỔ ĐẠI Tiết : 03 Bài 03 : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Về kiến thức: Học sinh cần nắm được : + Những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông và sự phát triển ban đầu của các ngành kinh tế .Từ đó, thấy được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến nền tảng kinh tế và quá trình hình thành nhà nước , cơ cấu xã hội, thể chế chính trò… ở khu vực này như thế nào . + Thông qua việc tìm hiểu về cơ cấu bộ máy nhà nước và quyền lực của nhà vua, HS cần hiểu rõ thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại . + Những thành tựu lớn về văn hóa của các dân tộc phương Đông . 2.Về tư tưởng : Bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lòch sử của các dân tộc phương Đông , trong đó có Việt nam . 3.Về kó năng : Rèn luyện cho HS biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi , khó khăn và vai trò của điều kiện đòa lí ở các quốc gia cổ đại phương Đông . II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1.Tài liệu tham khảo: -Lòch sử thế giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lòch sử thế giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 2.Đồ dùng dạy học: -Bản đồ thế giới -Một số tranh ảnh minh hoạvề thành tựu văn hoá III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY – HỌC : 1.Ổn đònh tổ chức : Só số , vệ sinh , trang phục , thái độ học tạp . 2.Kiểm tra bài cũ : Nguyên nhân tan rã của xã hội nguyên thủy ? Biểu hiện ? ( 5phút) 3.Giới thiệu bài mới: Trên cơ sở của sự phát triển về mặt tư liệu sản xuất ( công cụ lao động và đối tượng lao động) cùng với điều kiện tự nhiên phù hợp với việc canh tác nông nghiệp và chăn nuôi nên trên lưu vực các con sông lớn ở Châu Á và Châu Phi từ thiên niên kỷ IV TCN cư dân ở đây đã xây dựng các quốc gia đầu tiên của mình, đó là xã hội có giai cấp đầu tiên , sự hình thành và phát triển , thể chế chính trò , thành tựu văn hóa, văn minh … như thế nào ta vào bài . TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN NẮM 15’ 5’ GV treo bản đồ “ Các quốc gia cổ đại” trên bảng . Giới thiệu các quốc gia cổ đại phương Đông chỉ các quốc gia nào. Hỏi: Các quốc gia cổ đại phương Đông có những thuận lợi và khó khăn gì về điều kiện tự nhiên ? Các quốc gia cổ đại phương Đông nằm ở đâu, có những thuận lợi và khó khăn gì ? GV nhấn mạnh nét chung về đặc điểm tự nhiên, liên hệ với Việt Nam cho học sinh rõ. Từ điều kiện tự nhiên như vậy , cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề gì? Liên hệ đến Việt Nam Với khó khăn đó, muốn bảo vệ mùa màng và cuộc sống, cư dân phương Đông phải làm gì ? Nhóm1: Cơ sở nào dẫn đến sự ra đời sớm của các nhà nước cổ đại phương Đông ? GV bổ sung thêm Nhóm 2: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu, trong khoảng thời gian nào? GV có thể chỉ trên bản đồ quốc gia cổ đại Ai Cập hình Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân . HS: +Thuận lợi : Đất đai phù sa màu mỡ, mềm xốp nên công cụ gỗ, đá đều tác dụng được , lại gần nguồn nước tưới phù hợp cho sản xuất và sinh sống . +Khó khăn : Dễ bò lũ lụt, gây mất mùa , ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân . HS: -Sự phát triển của các ngành kinh tế : Nông nghiệp tưới nước là gốc, ngoài ra còn chăn nuôi và làm thủ công nghiệp. HS: muốn bảo vệ mùa màng và cuộc sống của mình, ngay từ đầu cư dân phương Đông đã phải đắp đê, trò thủy, làm thủy lợi . Hoạt động 1: Theo nhóm Cho HS thảo luận sau đó mời đại diện từng nhóm trả lời, các em khác bổ sung cho bạn . Nhóm 1: Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất phát triển mà không cần đợi đến khi xuất hiện công cụ bằng sắt, trong xã hội đã xuất hiện của cải dư thừa-> sự phân hóa kẻ giàu, người nghèo ( tầng lớp q tộc và bình dân ) -> nhà nước ra đời . Nhóm2: _ Các quốc gia cổ đại đầu 1) Điều kiện tự nhiên và sự phát triển của các ngành kinh tế : - Điều kiện tự nhiên : +Thuận lợi : Đất đai phù sa màu mỡ, mềm xốp nên công cụ gỗ, đá đều tác dụng được , lại gần nguồn nước tưới phù hợp cho sản xuất và sinh sống . +Khó khăn : Dễ bò lũ lụt, gây mất mùa , ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. -Sự phát triển của các ngành kinh tế : Nông nghiệp tưới nước là gốc, ngoài ra còn chăn nuôi và làm thủ công nghiệp. -Do nhu cầu sản xuất và trò thủy, làm thủy lợi nên người ta đã sống quần tụ thành những trung tâm quần cư lớn và gắn bó với nhau trong tổ chức công xã . Nhờ đó nhà nước sớm hình thành . 2) Sự hình thành các quốc gia cổ đại : -Cơ sở hình thành : Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hóa giai cấp, từ đó nhà nước ra đời . -Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV – III TCN . 3) Xã hội có giai cấp đầu tiên : -Nông dân công xã: Chiếm số đông trong xã hội, ở họ vừa tồn tại “cái cũ” vừa là thành 15’ thành như thế nào , và liên hệ ở Việt Nam bên lưu vực sông Hồng, sông Cả… + Nhóm 1 : Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông ? + Nhóm 2 : Nguồn gốc của q tộc ? GV phân tích : họ vốn xuất thân từ các bô lão đứng đàu các thò tộc hay các quan lại từ TW->đòa phương ( ở nhà to rộng, xây lăng mộ lớn …) + Nhóm 3 : Nguồn gốc của nô lệ ? Nô lệ có vai trò gì? tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV – III TCN . Hoạt động theo nhóm Nhóm1: Nông dân công xã: Chiếm số đông trong xã hội, ở họ vừa tồn tại “cái cũ” vừa là thành viên của xã hội có giai cấp. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình , nộp thuế cho nhà nước và làm các nghóa vụ khác Nhóm 2: Q tộc : Gồm các quan lại ở đòa phương, các thủ lónh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo . Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân . Nhóm 3: Nô lệ : Chủ yếu lầ tù binh và thành viên công xã bò mắc nợ hoặc bò phạm tội. Vai trò của họ làm việc nặng, khó nhọc , hầu hạ q tộc. Cùng với nông dân công xã họ là tầng lớp bò bóc lột trong xã hội . viên của xã hội có giai cấp. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình , nộp thuế cho nhà nước và làm các nghóa vụ khác -Q tộc : Gồm các quan lại ở đòa phương, các thủ lónh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo . Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân . -Nô lệ : Chủ yếu lầ tù binh và thành viên công xã bò mắc nợ hoặc bò phạm tội. Vai trò của họ làm việc nặng, khó nhọc , hầu hạ q tộc. 4.Củng cố bài : GV tóm tắt các nội dung chính -Các quốc gia cổ đại phương Đông sớm xuất hiện bên lưu vực các sông lớn ở khu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi.Trên cơ sở của công cụ lao động bằng đá và một ít đồ đồng nhưng với điều kiện tự nhiên thuận lợi nó cho phép nơi đây sớm hình thành nên nhiều quốc gia cổ đại sớm nhất trên thế giới. -Trên cơ sở đó, cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nông trồng lúa nước -Xã hội cổ đại phương Đông gồm có ba tầng lớp: Nông dân công xã, Q tộc và nô lệ. Trong đó nông dân công xã là lực lượng sản xuất chính . 5.Dặn dò và bài tập về nhà -Nắm lại bài học và trả lời các câu hỏi trong SGK -Chuẩn bò bài học tiếp theo IV.RÚT KINH NGHIỆM: [...]... cơ sở sự kiện lòch sử, rèn luyện cho HS biết phân tích rút ra kết luận , biết sử dụng sơ đồ ( hoặc tự vẽ sơ đồ ) biểu đồ , nắm vững được các khái niệm cơ bản II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1.Tài liệu tham khảo: -Lòch sử thế giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lòch sử thế giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Lòch sử văn hoá thế giới cổ trung đại - NXB Giáo dục , 1999 2.Đồ... Hán : GV treo sơ đồ và đặt câu hỏi : Tổ chức bộ máy nhà nước pk thời Tần – Hán ở TW và đòa phương như thế nào ? GV treo sơ đồ lên bảng để hS trình bày Chính sách đối ngoại của nhà Tần Hán ? GV liên hệ đến lòch sử Việt Nam về cuộc kháng chiến a) Sự hình thành nhà Tần -Hán : -Năm 221 TCN , nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc Tần Thuỷ Hoàng lên ngôi hoàng đế Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập -Năm. .. gia cổ đại ở Phương Đông từ đó hãy so sánh với điều kiện hình thành của các quốc gia cổ đại Phương Tây ? _ Những thành tựu về mặt văn hóa của chế độ phong kiến Trung Quốc ? Việt Nam có ảnh hưởng gì bỡi văn hóa Trung Quốc không ? Thu bài và dặn dò về nhà chuẩn bò bài học tới Nhận xét , đánh giá tiết kiểm tra , rút kinh nghiệm bổ sung lớp 10a6 10a7 10a8 10a9 10a10 Điểm tốt Điểm khá Điểm TB Điểm yếu... = > giáo lý củng cố vững chắc chế độ phong kiến Về Phật giáo: Thời Đường, vua -Nhóm 2 : Đường đã cử các nhà sư sang +Sử học với bộ sử kí của Tư Mã Ấn Độ lấy Kinh như cuộc hành Thiên b) Nhà Thanh và chính sách cai trò _ Đối nội : Áp bức dân tộc, mua chuộc đòa chủ người Hán _ Đối ngoại : Thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” bò tư bản phương Tây xâu xé -> Chế độ phong kiến nhà Thanh sụp đổ năm 1911... hóa Trung Quốc : a) Tư tưởng : - Sự ra đời của Nho giáo và giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến Nhưng về sau nó trở nên bảo thủ, lỗi thời và kìm hãm sự phát triển của xã hội -Phật giáo cũng thònh hành, nhất là thời Đường b) Sử học và Văn học : -Sử học với bộ sử kí của Tư Mã Thiên Thời Hán sử học đã trở thành lónh vực độc lập -Văn học với... _ Ấn Độ giáo (Hinđu giáo) -> Đây là tín ngưỡng bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của Ấn Độ _ Nhiều ngôi đền bằng đá xây + Ấn Độ giáo : dựng rất đồ sộ có hình chóp núi _ Đây là tôn giáo bắt nguồn từ tín (nơi ngự trò của thánh thần) và ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ nhiều pho tượng đá, đồng, với + Ấn Độ giáo thờ nhiều thần, chủ phong cách nghệ thuật rất độc yếu là bộ ba : đáo ra đời _ Brama (thần sáng tạo... của thần thánh) _ Nhiều pho tượng được tác bằng đá, hoặc đúc bằng đồng, để thờ _ Chữ viết : thần thánh với phong cách nghệ + Người Ấn Độ có chữ viết rất thuật rất độc đáo sớm * 3000 Năm TCN, chữ viết cổ + Chữ viết : Ấn Độ ra đời ở vùng sông Ấn * 100 0 Năm TCN, chữ viết cổ ra _ Người Ấn Độ có chữ viết rất đời ở vùng sông Hằng sớm + Ban đầu là chữ đơn giản, sau * 3000 Năm TCN, chữ cổ vùng đó sáng tạo thành... Chương 04 : ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Tiết : 10 Bài 07 : SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1) Kiến thức : _ HS cần nắm được nội dung của 3 thời kì lòch sử + Ấn Độ trong các thế kỉ VII – XII Vương triều Hồi giáo Đêli Vương triều Môgôn + Những biến đổi trong lòch sử, văn hóa Ấn Độ 2) Tư tưởng : _ HS cần thấy rã nhân dân Ấn Độ đã sáng tạo ra nền văn hóa với những thành... triều Hồi giáo Đê li ? +Thế kỉ XI, người Thổ (Tuốc) đã GV khái quát : đem quân đánh chiếm một loạt 2/ Vương triều Hồi giáo ĐêDo sự phân tán đã không đem các quốc gia ở Trung Á, rồi sau li : lại sức mạnh để chống lại cuộc đó tiến quân vào Ấn Độ, lập nên -Đầu thế kỉ XIII, người Thổ tấn công bên ngoài của người vương quốc Hồi giáo Đê-li (Tuốc) đã xâm nhập Ấn Độ, Hồi giáo gốc Thổ +Trong hơn 300 Năm tồn tại... lòch sử của các dân tộc phương Đông , trong đó có Việt nam 3.Về kỉ năng: Rèn luyện cho HS biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi , khó khăn và vai trò của điều kiện đòa lí ở các quốc gia cổ đại phương Đông II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1.Tài liệu tham khảo: -Lòch sử thế giới cổ đại – NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Những mẩu chuyện lòch sử thế giới, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1999 -Lòch sử . THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN NẮM 10 GV dẫn dắt : Khi người nguyên thuỷ xuất hiện họ quần tụ trong một tổ chức gọi là bầy người nguyên thuỷ. Trong quá trình phát triển tổ chức này. nước, trong nước thành thò là chủ yếu. Thành thò có lâu đài , phố xá, sân vận động và bến cảng . -Nhóm 3: -Tính chất dân chủ của thò quốc : Quyền lực không nằm trong tay q tộc mà nằm trong. một nước mà trong đó thành thò là chủ yếu. Thành thò có phố xá , lâu đài, … đặc biệt là bến cảng -Tính chất dân chủ của thò quốc : Quyền lực không nằm trong tay q tộc mà nằm trong tay Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử 10 cả năm đầy đủ, Giáo án lịch sử 10 cả năm đầy đủ, Giáo án lịch sử 10 cả năm đầy đủ, Hoạt động 2: Nhóm