Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm đầy đủ

186 3.3K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:23

Ngày soạn: 15/8/2010 Ngày giảng: 16+17/8/2010 Phần I LịCH Sử THế GiớI LịCH Sử THế GIớI CậN ĐạI ( từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Ch ơng I : thời kì xác lập của chủ nghĩa t bản ( từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Tiết 1 - Bài 1 Những cuộc cách mạng t sản đầu tiên I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Nhận biết đợc những chuyển biến lớn về kinh tế ,chính trị ,xã hội ở châu Âu trong các thế kỉ XVI,XVII; mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa lực lợng SX mới TBCN với chế độ PK, từ đó thấy đc cuộc ĐT giữa TS và Quí tộc PK tất yếu nổ ra. - Nhận biết đợc nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa, tính chất của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng TS Anh thế kỉ XVII,sự hạn chế của CMTS Anh. - Hiểu các khái niệm cơ bản trong bài học( chủ yếu là khái niệm Cách mạng t sản). 2. Kĩ năng - HS có kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử, sử dụng lợc đồ. 3. Thái độ - HS nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng; mặt tích cực, tiêu cực của CNTB . II. Đồ dùng dạy học - GV: tài liệu tham khảo, lợc đồ cách mạng t sản Anh . - HS: Đọc và nghiên cứu SGK. III. Ph ơng pháp - sử dụng đồ dùng trực quan, phân tích, trao đổi đàm thoại. IV. t ổ chức giờ học 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới * gii thiu bi: 1p GV nhắc lại những mâu thuẫn trong xã hội phong kiến. Điều tất yếu cần thay đổi của lịch sử-> cách mạng t sản đã nổ ra. Vậy những cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới diễn ra nh thế nào? kết quả ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động1: (20p) Tìm hiểu sự biến đổi về kt xh Tây Âu; cách mạng Hà Lan. Mục tiêu: I.Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 1 -HS nhận thức đợc sự biến đổi về k/tế-> sự ra đời nền SX T.B.C.N ở Tây Âu. Chế độ PK mâu thuẫn với g/c TS và các tầng lớp nhân dân-> cách mạng bùng nổ. - HS giải thích đc cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng t sản đầu tiên trên thế giới. - gv cho hs theo dõi sgk tr3 và cho biết những sự kiện nào chứng tỏ nền sx mới ra đời ở Tây Âu? - hs theo dõi trả lời - gv nhận xét,kết luận - hs ghi - GV nhấn mạnh: nền s/xuất mới ra đời trong lòng XH PK đã suy yếu. - GVcung cấp thông tin về sự chuyến biến của XH. - GV nêu câu hỏi: mâu thuẫn mới nào nảy sinh? Và sẽ dẫn tới hệ quả gì? - HS nhắc lại mâu thuẫn cơ bản của XH PK và trả lời câu hỏi - GV nhận xét,kết luận : GV cung cấp thông tin: Trớc CM, lãnh thổ Hà Lan thuộc 2 nớc Bỉ và Hà Lan,báy giờ gọi là Nê-đéc-lan (vùng đất thấp" vì phần lớn đất đai ở đây thấp hơn so với mực nớc biển. Cuối thế kỷ XVI, Nê-đéc-lan thuộc áo,đến giữa thế XVI lại chịu sự thống trị của vơng triều Tây Ban Nha. - GV nêu câu hỏi: Cuộc ĐT của nhân dân Nê-đec-lan bùng nổ trong hoàn cảnh nào? - GV tờng thuật diễn biến chính cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan - HS theo dõi và ghi tóm tắt - GV nêu câu hỏi: Vì sao CM Hà Lan đợc xem là cuộc CM TS đầu tiên trên thế giới? - GV sử dụng kĩ thuật dạy học "khăn trải bàn"(3p) 1. Một nền sản xuất mới ra đời. * Kinh tế: - Thế kỉ XV ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xởng thủ công ( dệt, luyện kim, ) có thuê mn nhân công; thành thị -> trung tâm s/xuất và buôn bán. -> Đó là nền s/xuất T.B.C.N. * Xã hội: - hình thành 2 g/c mới là TS và VS. (TS>< VS) - chế độ phong kiến >< g/cấp TS và các tầng lớp nhân dân -> cách mạng bùng nổ 2. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI *Nguyên nhân: do sự thống trị của vơng quốc Tây Ban Nha * Diễn biến: (sgk) * Kết quả: năm 1684 nớc cộng hòa Hà Lan thành lập => Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng t sản đầu tiên trên thế giới 2 - các nhóm thảo luận,nhóm trởng báo cáo kq - GV nhận xét,kết luận: (Vì + đánh đổ chế độ phong kiến + XD xã hội tiến bộ hơn, mở đờng cho CNTB phát triển). Hoạt động 2: ( 20p) tìm hiểu cách mạng t sản Anh Mục tiêu: - hs nhận thức đợc giữa thế kỉ XVII CNTB Anh phát triển mạnh mẽ; mâu thuẫn XH gay gắt dẫn đến cách mạng bùng nổ; tiến trình cách mạng và ý nghĩa lịch sử - hs có kĩ năng phân tích - GV cho HS theo dõi SGK đoạn " trong sự Đông ấn Độ" và cho biết những biểu hiện sự phát triển của CNTB ở Anh? - hs theo dõi trả lời - gv nhận xét,kết luận. - GV cung cấp thông tin về hệ quả sự phát triển của CNTB Anh - hs giải thích: quý tộc mới là ai,họ có vai trò gì trong xã hội Anh trớc cách mạng? ( Là tầng lớp quý tộc phong kiến đã t sản hoá, kinh doanh TBCN. Là lực lợng quan trọng lãnh đạo cách mạng TS Anh.) - gv yêu cầu hs: Hãy vẽ sơ đồ các tầng lớp trong xã hội Anh thế kỉ XVI? - gv kết luận - GV tờng thuật trên lợc đồ. - gv hỏi:quan sát lợc đồ và so sánh lực lợng của nhà vua với lực lợng của Quốc hội? - Lực lợng quốc hội lớn mạnh hơn rất nhiều, họ đợc đông đảo nhân dân ủng hộ. - GV tờng thuật. - HS quan sát hình 2. Bức tranh miêu tả II. Cách mạng t sản Anh thế kỉ XVII 1.Sự phát triển của CNTB ở Anh. *kinh tế: - Sự phát triển các công trờng thủ công, nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, th- ơng mại, tài chính hình thành và hoạt động mạnh * xã hội: - xuất hiện tầng lớp qúy tộc mới (có thế lực lớn về kinh tế) - nông dân nghèo khổ - mâu thuẫn XH gay gắt: vua >< t sản, quý tộc mới-> cách mạng bùng nổ. 2. Tiến trình cách mạng. a. Giai đoạn 1: (1642-1648) - 8/1642, cuộc nội chiến bùng nổ. - 1648, giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm. dứt. b. Giai đoạn 2: ( 1649-1688) - 30/1/1649, Sac-lơ I bị xử tử,nớc Anh 3 cảnh gì? - Cuộc hành hình vua. - GV miêu tả quang cảnh xử tử vua Sác- lơ I,nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này: lần đầu tiên ở châu âu phong kiến, quần chúng cách mạng đã xử tử nhà vua. Chế độ PK sụp đổ. Nớc Anh trở thành nớc cộng hòa TS. Sự kiện này đánh dấu CM Anh đạt đến đến đỉnh cao. h: Em hiểu thế nào là chế độ quân chủ lập hiến? - Chế độ do vua đứng đầu mà vua không có quyền hành tuyệt đối. Bên cạnh vua còn có cơ quan lập hiến điều hành xã hội. - gv nêu vấn đề: Vì sao nớc Anh từ chế độ cộng hoà lại trở thành chế độ quân chủ lập hiến ? -> Thực chất vẫn là chế độ TB song để chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của quý tộc và t sản. - gv cho HS đọc SGK và cho biết kết quả của cách mạng Anh thế kỉ VVII. Em hiểu nh thế nào về câu nói trên của Mác ? - HS thảo luận nhóm nhỏ theo bàn (3p) - đại diện nhóm báo cáo k/quả. - gv kết luận. (+ Cuộc cách mạng do giai cấp t sản lãnh đạo. Quyền lợi cách mạng rơi vào tay giai cấp t sản. + Giai cấp TS và quý tộc mới thắng lợi đã xác lập chế độ TBCN, sản xuất TBCN phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến. GV hỏi: hãy cho biết sự hạn chế của CMTS Anh? trở thành nớc cộng hoà. - Quần chúng nhân dân tiếp tục đấu tranh, Crôm-oen thiết lập chế độ độc tài quân sự. - 12/1866, quốc hội đảo chính , chế độ quân chủ lập hiến ra đời. 3. ý nghĩa lịch sử của cách mạng t sản Anh giữa thế kỉ XVII. - Mở đờng cho cách mạng t sản phát triển mạnh mẽ. Thoát khỏi ách thống trị của chế độ PK. - Đem lại thắng lợi cho giai cấp t sản và quý tộc mới. * Sự hạn chế của CMTS Anh. Là 1 cuộc CM ko triệt để vì vẫn còn ngôi vua,mặt khác CM chỉ đáp ứng đ- ợc quyền lợi cho g/c TS và quí tộc mới,còn ND ko đợc hởng chút quyền lợi gì. 4. Củng cố: 2p - Nhắc lại nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng t sản. - Những giai đoạn cách mạng chính của CM Hà Lan, Anh. 5. H ớng dẫn học bài : 2p - Đọc lại vở ghi, sgk kết hợp với bài giảng của gv trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài - Chuẩn bị bài mục III , theo câu hỏi SGK: + Thống kê 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 4 Ngày soạn: 16/8/2010 Ngày giảng: 17+19/8/2010 Tiết2 - Bài 1 Những cuộc cách mạng t sản đầu tiên I. Mục tiêu 1 .Kiến thức - Hiểu đợc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất một cuộc CMTS. - Nắm đợc sự ra đời của Hợp chủng quốc Mĩ nhà nớc t sản. - Giải thích đợc khái niệm: "thuộc địa" 2. Kĩ năng - HS có kĩ năng phân tích, sử dụng bản đồ, lập niên biểu. 3. Thái độ - HS có sự nhận thức đúng về vai trò của quần chúng trong các cuộc cách mạng; nhận xét đợc CNTB có mặt tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến. II. Đồ dùng dạy học - GV: lợc đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ, bảng phụ ghi bài tập củng cố. - HS: su tầm t liệu về G. Oa-sinh-tơn III. Ph ơng pháp - sử dụng đồ dùng trực quan, trao đổi đàm thoại , nêu vấn đề, thuyết trình. IV. t ổ chức giờ học 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, tính chất của cách mạng Hà Lan TK XVI? - vì sao nớc Anh từ chế độ cộng hòa lại trở thành chế độ quân chủ lập hiến? 3. Bài mới * Giới thiệu bài ( 1) - GV nhắc lại những cuộc cách mạng đã diễn ra trong các thế kỉ XVI,XVII ( CMTS Hà Lan và CMTS Anh). Tiết học hôm nay sẽ tìm hiểu một cuộc cách mạng diễn ra ở châu Mĩ. Sau khi tìm hiểu,chúng ta sẽ so sánh xem các cuộc cách mạng này có gì giống và khác nhau. 5 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động : ( 37) tìm hiểu Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ * Mục tiêu: Hiểu đợc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất một cuộc CMTS. - Nắm đợc sự ra đời của Hợp chủng quốc Mĩ nhà nớc t sản. Giải thích đợc khái niệm: "thuộc địa" -hs có kĩ năng tờng thuật diễn biến sự kiện trên lợc đồ. - GV treo lợc đồ , giới thiệu khái quát và yêu cầu hs xác định vị trí 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ - GV miêu tả về điều kiện tự nhiên của vùng đất này->tích hợp gd bv mt -> cung cấp thông tin về sự xâm nhập và thành lập thuộc địa của Anh. - hs nghe, ghi và giải thích khái niệm "thuộc địa"? - GV cho HS theo dõi SGK đoạn " Kinh tế thực dân Anh" và cho biết vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh? - hs theo dõi trả lời. - gv nhận xét,kết luận. - GV gợi ý HS phân tích: vì sao thực dân Anh kìm hãm sự p/triển kinh tế thuộc địa? Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân Anh nhằm mục đích gì? - hs trả lời - GV nhận xét,kết luận và nhấn mạnh nguyên nhân bùng nổ chiến tranh. ( + Muốn k/tế thuộc địa gắn chặt và phụ thuộc vào chính quốc để dễ cai trị và bóc lột. + Mục đích thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh). -GV cung cấp thông tin sự kiện nhân dân Bô-xtơn nổi dậy và khẳng định nguyên III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh. - Từ đầu thế kỉ XVII-XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. - Thực dân Anh ngăn cản sự pt kt thuộc địa bằng các chính sách vô lí ->mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc ngày càng gay gắt. 6 nhân trực tiếp nổ ra chiến tranh. -GV khẳng định: việc đàn áp nhân dân Bô-xtơn và không chấp nhận kiến nghị của đại hội lục địa-> chiến tranh chính thức bùng nổ. - GV hớng dẫn HS quan sát chân dung G.Oa-sinh-tơn và mô tả những đặc điểm về ngoại hình-> ông rất có uy tín trong quần chúng ND. -GV treo lợc đồ, giới thiệu khái quát và t- ờng thuật diễn biến chiến tranh. -hs theo dõi, ghi tóm tắt. -GV cung cấp thông tin về "Tuyên ngôn Độc lập" ->gọi HS đọc đoạn chữ in nhỏ và cho biết tính chất tiến bộ của bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ thể hiện ở những điểm nào? -hs trả lời GV kết luận : Đề cao quyền con ngời ( tự do, bình đẳng, hạnh phúc)->coi là bản tuyên ngôn khai sinh ra nớc Mĩ. Với tính chất tiến bộ của nó tuyên ngôn có ý nghĩa to lớn đối với tiến trình cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc vì đáp ứng nguyện vọng của ND-> thúc đẩy cuộc chiến tranh với những thắng lợi liên tiếp của quân thuộc địa. -H: Chiến thắng Xa-ra-tô-ga có ý nghĩa nh thế nào? - hs trả lời -GV kết luận và dẫn lời ND Mĩ: " G.Oa- sinh-tơn là nhân vật số một trong chiến tranh, trong hòa bình và trong trái tim mọi ngời" -GV sử dụng kĩ thuật dạy học" Khăn trải bàn" (5p) CĐ: Em hãy nhận xét vai trò của G.Oa- sinh-tơn đối với cuộc chiến tranh giành đl dt? Vì sao thủ đô nớc Mĩ lại lấy tên là Oa-sinh-tơn? -hs thảo luận, đại diện báo cáo k/ quả. -GV nhận xét,kết luận. -GV gọi 1-2 em tờng thuật lại diễn biến chiến tranh trên lợc đồ. GV nhận xét và 2. Diễn biến cuộc chiến tranh - Tháng 12-1773,nhân dân Bô-xtơn nổi dậy phản đối chế độ thuế. - Tháng 10-1774, Đại hội lục địa-> vua Anh không chấp nhận các đề nghị của thuộc địa. - Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ ( G.Oa-simh-tơn chỉ huy). - 4/7/1776,bản tuyên ngôn độc lập đợc công bố nhng Anh ko chấp nhận và c/tranh vẫn tiếp diễn. - Tháng 10-1777, quân khởi nghĩa thắng trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. -Năm 1783,Anh buộc phải kí Hiệp ớc Véc-xai. 7 sửa lỗi sai cho HS. - GV cho HS theo dõiSGK-tr9 và cho biết những kết quả lớn của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? -hs theo dõi trả lời. -GV nhận xét,kết luận. - GV treo lợc đồ gọi HS lên bảng xác định đờng biên giới Hợp chủng quốc Mĩ -GV hớng dẫn HS phân tích mặt hạn chế của Hiến pháp. -GV nêu vấn đề: vì sao chiến tranh giành độc lập là một cuộc cách mạng TS? -GVH: ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. -hs theo dõi trả lời -GV kết luận (Gợi ý: mục tiêu cuộc chiến tranh là gì? Ngoài việc thoát khỏi ách thuộc địa, chiến tranh còn đem lại k/qủa gì?) - hs dựa vào phần gợi ý để giải thích. -GV kết luận. 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc mĩ * Kết quả: - Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ. - một quốc gia mới ra đời - Hợp chủng quốc Mĩ(Hoa Kì). -năm 1787, Hiến pháp đợc ban hành ->Mĩ là nớc cộng hòa liên bang: tổng thống nắm quyền hành pháp, hạn chế quyền dân chủ. * ý nghĩa: -Chiến tranh thực chất là một cuộc CM TS,nó đã thực hiện đợc 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc là lật đổ đợc ach thống trị của thực dân và mở đờng cho CNTB phát triển. - Là cuộc CM ko triệt để vì chỉ có g/c TS ,chủ nô đợc hởng quyền lợi, còn ND ko đợc hởng chút quyền lợi gì. 4. Củng cố (5p) * Bài tập: 1. Điền chữ S(sai) ,chữ Đ(đúng) vào các ô trống dới đây Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến (trong nớc hoặc nớc ngoài) với sự phát triển s/xuất TBCN đã dẫn tới bùng nổ các cuộc cách mạng t sản. T sản và nhân dân lao động là động lực chính của cách mạng ( TS nắm vai trò lãnh đạo,nhân dân đóng vai trò quan trọng quyết định thắng lợi của CM). Các cuộc CM TS đầu tiên diễn ra dới hình thức chiến tranh giành độc lập . Thắng lợi của các cuộc CMTS đều mở đờng cho CNTB p/triển, mở ra thời kì lịch sử thế giới cận đại. 2. Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng t sản đầu tiên. 5. H ớng dẫn học bài (2p) 8 - Bài cũ: đọc lại vở ghi, SGK, kết hợp với bài giảng trên lớp trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. Lập niên biểu về cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. - Bài mới: đọc và nghiên cứu SGK phần I,II bài 2: + Vẽ sơ đồ sự phân hóa XH nớc Pháp trớc cách mạng. + Khai thác ND kênh hình 5. Ngày soạn: 22/8/2010 Ngày giảng: 23+ 24/8/2010 Tiết3 - Bài 2 Cách mạng t sản PháP cuối thế kỉ XVIII. I .Mục tiêu 1. Kiến thức -HS nhận biết đợc tình hình kinh tế và xã hội nớc Pháp trớc cách mạng; nguyên nhân dẫn đến cách mạng bùng nổ . Việc chiếm ngục Ba-xti ( 14/7/1789)- mở đầu CM. - HS hiểu về diễn biến chính,nhiệm vụ,ý nghĩa lịch sử của CM TS Pháp và giải thích đ- ợc cuộc tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng TS Pháp. 2.Kĩ năng - HS có kĩ năng khai thác tranh ảnh lịch sử, phân tích đánh giá sự kiện lịch sử; vẽ sơ đồ , lập niên biểu. 3. Thái độ -HS nhận thức đợc tính chất hạn chế của CMTS. Rút ra bài học kinh nghiệm từ cách mạng Pháp. II. Đồ dùng - GV: tranh " Tình cảnh nông dân Pháp trớc cách mạng", " Tấn công pháo đài nhà tù Ba- xti"; bảng phụ vẽ sơ đồ sự phân hóa XH Pháp trớc cách mạng. - HS : giấy khổ lớn ,bút dạ. III. Ph ơng pháp - sử dụng đồ dùng trực quan, trao đổi đàm thoại, miêu tả, thuyết trình. IV. Tổ chức giờ học 1. ổ n định 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ . 3. b ài mới * Giới thiệu bài: 2 + GV nêu vấn đề: khác với các cuộc cách mạng t sản Hà Lan, Anh , Mĩ mà các em đã học, thì cuộc cách mạng TS Pháp (1789-1794) đợc coi là đại cách mạng t sản. Tại sao? Chúng ta cùng tìm hiểu cuộc cách mạng này qua nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của nó để giải quyết vấn đề đặt ra . 9 hoạt động của thầy và trò nội dung *Hoạt động 1: ( 24) Tìm hiểu tình hình nớc Pháp trớc cách mạng Mục tiêu:- hs nhận biết những nét chính về tình hình kinh tế chính trị- xã hội, đấu tranh t tởng ở Pháp trớc khi CM bùng nổ. - hs có kĩ năng phân tích,nhận xét, vẽ sơ đồ. - GV cung cấp thông tin về tình hình kinh tế Pháp trớc cách mạng . - GV nêu vấn đề: so với sự PT của CNTB ở Anh thì sự PT của CNTB ở Pháp có gì khác? - hs so sánh, trả lời. - GV nhận xét,kết luận: + ở Anh: CNTB PT trong nông nghiệp mạnh hơn trong công thơng nghiệp. + ở Pháp: công thơng nghiệp PT, nông nghiệp lạc hậu. - GVH : em có nhận xét gì về tình hình kinh tế Pháp trớc cách mạng? - hs nhận xét. - GV kết luận và chuyển mục ( KT pháp chậm phát triển). - GV cho HS đọc SGK -> yêu cầu vẽ sơ đồ sự phân hóa XH Pháp và phân tích sơ đồ đó. - hs làm việc cá nhân (3p). - hs lên bảng trình bày. - GV bổ sung, kết luận và treo bảng phụ " sơ đồ sự phân hóa xã hội Pháp "-> HS đối chiếu so sánh . - GV hớng dẫn HS quan sát hình 5 và hãy miêu tả tình cảnh ngời nông dân trong XH Pháp bấy giờ. ( + nông dân chống cuốc: nông nghiệp I. N ớc Pháp tr ớc cách mạng . 1. Tình hình kinh tế. - Nông nghiệp: lạc hậu. - Công thơng nghiệp đã phát triển nhng bị phong kiến kìm hãm. 2. Tình hình chính trị- xã hội. - có mọi quyền. - không phải đóng thuế. t sản nông dân các tầng lớp ND khác - Không có quyền gì . - Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến . 10 Tăng lữ Quý tộc đẳng cấp thứ ba [...]... bảng phụ có đáp án đúng, HS đối chiếu, so sánh - GV nhấn mạnh: sự ra đời của các quốc *ở châu Âu gia t sản mới đã thúc đẩy cách mạng ở châu - 184 8- 184 9, các mạng ở châu Âu diễn Âu tiếp tục phát triển ra quyết liệt tấn công vào chế độ PK nhng bị đàn áp dã man - GV sử dụng lợc đồ: cách mạng 184 8 184 9 ở châu Âu, chỉ cho HS thấy đợc các cuộc cách mạng TS tiếp tục phát triển - I-ta-li-a ( 185 9- 187 0), quần chúng... công nhân trong những năm - GV cho HS đọc SGK Tr29 và hãy khái 183 0- 184 0 quát những sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 183 0- - ở Pháp: 183 1- 183 4 công nhân dệt 184 0? (li-ông) khởi nghĩa -> đòi tăng lơng, giảm - HS theo dõi trả lời giờ làm, thiết lập chế độ cộng hòa - GV kết luận - HS: quan sát H25 SGK và miêu tả quang cảnh biểu tình của công nhân Anh - ở Đức: 184 4 công nhân dệt vùng... của sản xuất và trong xã hội có giai cấp là động lực phát triển xã hội + Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử 27 là "ngời đào mồ chôn C.N.T.B" + "VS các nớc đoàn kết lại" * ý nghĩa: ( SGK ) 3 phong trào công nhân từ 184 8- 187 0 quốc tế thứ nhất a) phong trào công nhân( 184 8- 187 0) - KN ngày 23.6. 184 8 ở Pa-ri - ở đức, công nhân và thợ thủ công nổi dậy đấu tranh *Giai cấp công nhân đã trởng thành, họ nhận... khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1 30 1 Hoàn cảnh ra đời của công xã - 187 0 CT Pháp - Phổ -> Pháp thất bại - 4.9. 187 0 nhân dân Pa-ri lật đổ đế chế II thành lập chính phủ lâm thời TS "chính phủ vệ quốc" - Quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp bao vây Pa-ri, chính quyền TS vội đầu hàng (Đức); ND vô cùng căm phẫn, họ quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 2.Khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1 a Cuộc khởi nghĩa 18. 3. 187 1 - Nguyên nhân:... cho HS quan sát h21 và tờng thuật - Đức ( 186 4- 187 1), các cuộc chiến khởi nghĩa tháng 2- 184 8 ở Pa-ri tranh do quý tộc quân phiệt Phổ đứng - HS đọc Mời năm sau cách mạng hết đầu và cho biết các cuộc đấu tranh ở Italia, Nga, Đức diễn ra dới hình thức nào? - Hs theo dõi trả lời - gv nhận xét,kết luận * GV kể cho HS nghe về đoàn quân áo đỏ - Nga( 186 1), hình thức cải cách chế dộ của Ga-ri-ban-đi.( h22)... xét gì về phong trào 24 hiến chơng ở Anh? (phong trào nổ ra - ở anh: 183 6 - 184 7 "PT hiến chơng" mạnh mẽ , có tính chất rộng rãi, tính tổ chức và mục đích rõ nét - GVH: Phong trào công nhân Châu Âu ( 183 0 - 184 0) có điểm gì chung và khác so với PT công nhân trớc đó? - hs so sánh - gv kết luận ptcn đầu thế kỉ XIX PTCN những năm 183 0- 184 0 - ht: đập phá máy móc, đốt công xởng, bãi công - mục tiêu: đòi quyền... 6/9/2010 Ngày giảng: 8 + chiều 9 /9/2010 Tiết 8 - Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mác I mục tiêu 1 Kiến thức - hs tóm tắt đợc vài nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của C Mác và Ph Ăng ghen với sự ra đời CNXH KH - Lý luận CM của giai cấp vô sản - hs so sánh đợc PTCN ( 184 8 - 187 0) có bớc tiến mới so với PTCN đầu thế kỉ XIX 2 Kỹ năng - HS có phân tích, đánh giá; bớc đầu biết... giới 2 kĩ năng - hs có kĩ năng miêu tả phân tích tranh ảnh lịch sử 3 thái độ - hs nhận thức đợc sự áp bức bóc lột là bản chất của CNTB đã gây nên đau khổ cho nhân dân LĐ trên thế giới II đồ dùng - GV: phóng to lợc đồ khu vực Mĩ la-tinh đầu thế kỉ XIX; LĐ cách mạng 184 8- 184 9 ở châu âu; tài liệu tham khảo - HS: su tầm t liệu III Phơng pháp - sử dụng đồ dùng trực quan, phân tích, kĩ thuật dạy học " khăn... 28 29 Ngày soạn: 12/9/2010 Ngày giảng: 13/9/2010 Chơng II: Các nớc Âu - Mĩ cuối thế kỷ XIX, đầu thể kỷ XX Tiết 9 - bài 5 Công xã Pa-Ri 187 1 I Mục tiêu 1 Kiến thức - HS nhận thức đợc: + Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở lên gay gắt và sự xung đột giữa t sản và công nhân + Sự ra đời Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 thắng lợi + Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri; ý nghĩa lịch sử. .. pháp của chính quyền Gia-cô-banh đã động chạm đến quyền lợi của t sản Chúng muốn ngăn cản cách mạng tiếp tục phát triển-> đảo chính Sự nắm quyền của t sản phản cách mạng nên sau năm 1794 cách mạng t 4 ý nghĩa lịch sử của cách mạng t sản sản Pháp không thể tiếp tục phát triển Pháp - HS đọc thầm SGK và nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng TS Pháp? - hs theo dõi trả lời GV kết luận: - HS đọc đoạn trích lời . Ngày soạn: 15 /8/ 2010 Ngày giảng: 16+17 /8/ 2010 Phần I LịCH Sử THế GiớI LịCH Sử THế GIớI CậN ĐạI ( từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Ch ơng I : thời kì xác lập của. đoạn 1: (1642-16 48) - 8/ 1642, cuộc nội chiến bùng nổ. - 16 48, giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm. dứt. b. Giai đoạn 2: ( 1649-1 688 ) - 30/1/1649, Sac-lơ I bị xử tử,nớc Anh 3 cảnh gì? - Cuộc. thời kì lịch sử thế giới cận đại. 2. Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng t sản đầu tiên. 5. H ớng dẫn học bài (2p) 8 - Bài cũ: đọc lại vở ghi, SGK, kết hợp với bài giảng trên lớp trả

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan