0

Giáo án lịch sử lớp 8

62 2,454 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:23

Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày dạy: 22/8/2013 LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến 1917) Chương I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Tiết :1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỉ XVII. - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “Cách mạng tư sản”. 2. Thái độ: - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy rằng CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh, ảnh và độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập trước hết là các câu hỏi, bài tập sgk. II. Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Vẽ phóng to hình 1-2 (SGK). - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài. Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong sách III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: GV giới thiệu chương trình năm học. 3.Dạy học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hướng dẫn HSvề nhà đọc thêm và nắm được những kiến thức sau: Cùng với sự phát triển của SX, xã hội có gì biến chuyển hình thành 2 giai cấp: + Tư sản: có tài sản, thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực về chính trị, bị phong kiến kìm hãm + Vô sản: Không có tài sản làm thuê, bị bót lọt nặng nề Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân lao động. GV: Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc đấu tranh Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - Nguyên nhân dẫn tới cách mang Hà Lan ? Sự thống trị lâu đời của vương quốc Tây Ban Nha ngăn chặn sự phất triển của XH - GV yêu cầu Hs dựa vào SGK trình bày diễn biến của cách mạng: - HS: Dựa sgk trả lời diễn biến: bắt đầu 8- 1566 đến 1648 - Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc cách mạng ? Vì sao đây được coi là cuộc CMTS đầu tiên trên thế I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Cách mang Hà Lan thế kỉ XVI 1/ Một nền sản xuất mới ra đời: Hướng dẫn HSvề nhà đọc thêm 2/ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - Nguyên nhân: Sự thống trị của Vương quốc Tây Ban Nha. - Diễn biến: + 8-1566 + 1581 + 1648 - Kết quả và ý nghĩa: + Hà Lan giành được độc lập + Đây là cuộc CMTS đầu tiên trên giới? Gv giới thiệu k/n “CMTS”. *Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh Học sinh theo dõi đoạn chữ in nhỏ trong SGK và cho biết các con số đó chứng tỏ điều gì? chứng tỏ CMTB ↑ mạnh mẽ ở Anh. Những biểu hiện sự phát triển CNTB ở Anh có gì khác với Tây Âu? Vì sao CNTB phát triển mạnh mà nông dân vẫn phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống? - HS: Vì họ bị đuổi ra khỏi mảnh đất của mình Nhận xét về t/c. vị trí của tầng lớp QTM trong xã hội Anh trước CM? ? Xã hội Anh thế kỉ XVII tồn tại những >< nào? GV: Giải thích thế nào là quí tộc mới: là quí tộc phong kiến đã tư sản hoá kinh doanh TBCN ngày càng có địa vì về kinh tế và trở thành lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng Anh thế kỉ XVII. Mâu thuẫn mới được xuất hiện trong thời kỳ này? HS: Giữa chế độ quân chủ chuyên chế với g/c TS, quí tộc mới và các tầng lớp nhân dân - GV: Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cách mạng lật đổ chế độ phong kiến xác lập hệ SXTBCN. Tiến trình cách mạng( hướng dẫn HS đọc thêm) Trên cơ sở nội dung kiến thức sgk để trả lời những vấn đè sau Vua Sác lơ 1 bị xử tử có ý nghĩa gì? Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? (Chế độ quân chủ lập hiến ra đời) giải thích thế nào là Quân chủ lập hiến? Thực chất quân chủ lập hiến là chế độ tư bản, nhưng tư sản chống lại nhân dân. GV giải thích khái niệm chế độ quân chủ lập hiến. Vì sao phải lập chế độ Quân chủ lập hiến ? Chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân nhân đảy cuộc cách mạng đi xa hơn , bảo vệ quyền lợi lâu dài của quý tộc và tư sản GV: Cách mạng Anh đem lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Cách mạng có triệt để không? HS: Cách mạng đem lại quyền lợi cho g/c tư sản và quý tộc mới. G/c tư sản lãnh đạo cách mạng. Cuộc cách mạng không triệt để vì cuối cùng thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Học sinh đọc thầm SGK. *Gv yêu cầu học sinh về nhà lập bảng niên biểu SK chính về các giai đoạn của CMTS Anh vào vở BT. thế giới mở đường cho CNTB phát triển. II/ Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII 1/ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh: - Sự phát triển của các công trường thủ công và thương nghiệp cùng với nền NN kinh doanh theo lối TBCN→chứng tỏ CMTB ↑ mạnh mẽ ở Anh. - Xã hội Anh tồn tại những ><: + Vua >< Quốc hội + PK >< ND → Phải tiến hành CMTS mở đường cho CNTB ↑. 2/ Tiến trình cách mạng( hướng dẫn HS đọc thêm) Giai đoạn 1(1642- 1648) Giai đoạn 2: (1649-1688) => Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để 3/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII - Lật đổ chế độ phong kiến đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Anh. 4. Củng cố, hướng dẫn về nhà - Hãy nêu những biểu hiện về kinh tế, xã hội và Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII? - Trình bày kết quả và diễn biến của cách mạng Hà Lan? - Nguyên nhân, diễn biến và kết quả ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII? * Hướng dẫn về nhà : - Về nhà học bài và đọc bài mới. - Đọc và tìm hiểu phần III trong SGK. Ngày soạn: 18/8/2013 Ngày dạy: 23/8/2013 Tiết 2 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỉ XVII. - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “Cách mạng tư sản”. 2. Thái độ: - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy rằng CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh, ảnh và độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập trước hết là các câu hỏi, bài tập sgk. II. Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Vẽ phóng to hình 1-2 (SGK). - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài. Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong SGK III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa, của cuộc cách mạng tư sản Anh . 3.Dạy học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh: GV: Dùng bản đồ xác định và đọc tên 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ. HS: Lên bản xác định và đọc tên (2 HS) GV: cho 1 HS đọc phần in nhỏ sgk Vùng đất này là vùng đất ntn? Anh đã xâm nhập và giành thuộc địa ra sao? HS: dựa vào SGK trả lời Vì sao mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa và chính quốc lại nảy sinh? HS: + CNTB ở 13 thuộc địa phát triển + Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển TBCN ở thuộc địa  mâu thuẫn ngày càng lớn dẫn đến chiến tranh giành độc lập Cuộc đấu tranh đó nhằm mục đích gì? Diễn biến cuộc chiến tranh: GV: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh (CM)? Phản đối chế độ thuế Chiến tranh đã nổ ra ntn? Vai trò của Gioócgiơ II. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 1/ Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh - Giữa thế kỉ XVIII nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, bị thực dân Anh kìm hãm bằng các chính sách vô lý -Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản => chính quốc >< thuộc địa=> cuộc chiến tranh nổ ra. 2/ Diễn biến cuộc chiến tranh ( Hướng dẫn HS đọc thêm) a.Duyên cớ : b.Diễn biến; 3/ Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh - Kết quả: Oasinhtơn? Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh Kết quả của cuộc chiến tranh? Việc buộc Anh kí Hiệp ước Vecxai→Kq to lớn nhất mà cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? Những điểm nào thể hiện sự han chế của hiến pháp 1787 ở Mỹ? Liên hệ thực tế ngày nay về Hiến pháp 1787 ở Mỹ? Từ mục tiêu cuộc chiến tranh đặt ra và từ Kq mà nó giành được hãy cho biết cuộc chiến tranh giành độc lập này có phải là cuộc CMTS không? Tại sao? Mục đích của CT là gì? (Giành độc lập) Ngoài việc thoát khỏi ách thống trị thực dân, CT còn đưa lại kết quả gì? (Phát triển CNTB) Hướng dẫn cho HS hiểu rằng cuộc chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ thực chất là 1 cuộc cách mạng tư sản? GV: Sơ kết ý\toàn bài: + Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với sự phát triển của nền sản xuất TBCN dẫn đến nhiều cuộc CMTS nổ ra CM (Hà Lan, Anh, Mỹ). + Nhân dân có vai tró rất quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng. + Thắng lợi của cách mạng mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử. Giành độc lập, khai sinh ra nước CHTS Mĩ. - Ý nghĩa: Là cuộc CMTS thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc mở đường cho CNTB phát triển. + Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước. + Cuộc cách mạng này không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi còn nhân dân không được hưởng quyền lợi gì 3/ Củng cố, hướng dẫn về nhà: - Tìm những điểm chung giữa các cuộc CMTS đã học? + Mâu thuẫn giữa chế đọ PK (trong nước hoặc nước ngoài) với sự phát triển SX TBCN đã đưa tới các cuộc CMTS. + TS và nhân dân là động lực chính của CM (TS nắm vai trò lãnh đạo, nhân dân đóng vai trò quan trọng quyết định thắng lợi của CM). + Các cuộc CMTS đầu tiên diẽn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập. + Thắng lợi của các cuộc CMTS đều mở đường cho CNTB phát triển, mở ra thời kì lịch sử cận đại. - Về nhà học bài, làm bài tập vở bài tập - Đọc bài mới, trả lời những câu hỏi ở SGK Ngày soạn: 25/8/2013 Ngày dạy:29/8/2013 Tiết 03 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Cho học sinh nắm được : - Chế độ PK đã kìm hãm sự phát triển của kinh tế nước Pháp. - Xã hội P với 3 đẳng cấp và >< gay gắt. - Những tiền đề dân tới CM bùng nổ. 2. Thái độ Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò của nhân dân trong tiến trình CM. 3. Kĩ năng . - Rèn luyện kĩ năng phân tích, sử dụng tranh ảnh. II. Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Vẽ phóng to hình 5 (SGK). - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài. - Tư liệu về sử dụng kênh hình Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong SGK III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra: - Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa? 3.Dạy học bài mới: Sau cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ngoài châu Âu (CMTS Mỹ) tiếp theo đó hàng loạt cuộc cách mạng tư sản khác nổ ra tạo điều kiện thuận lợi cho CMTB phát triển. Điển hình nhất là cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794). Ta cùng tìm hiểu để thấy được cuộc cách mạng này. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Tình hình kinh tế Pháp trước cách mạng? - NN rất lạc hậu CTN đ phát triển nhưng bị CĐPK đã kìm hãm Nguyên nhân sự lạc hậu này do đâu? bị CĐPK đã kìm hãm Sự bóc lột của phong kiến địa chủ. Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp ra sao? Trả lời GV chốt: Thuế má nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế. Tình hình chính trị nước Pháp trước cách mạng ntn? Là nước quân chủ chuyên chế, vua nắm mọi quyền hành… XH Pháp được phân chia ntn? Xã Hôi phong kiến Pháp được phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp 3 GV Giải thích cho HS khái niệm: “Giai cấp, đẳng cấp”: Địa vị của từng giai cấp, đẳng cấp trong XH Pháp (Trong đó: giai cấp thống trị gồm tăng lữ, quý tộc; đẳng cấp 3 gồm nhiều giai cấp). Giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đảng cấp trên có gì khác nhau? Điều đó làm cho >< giữa đẳng cấp thứ 3 với 2 đẳng cấp trên như thế nào? Vì sao GCTS đứng đầu đẳng cấp thứ 3? Cho học sinh quan sát h5. Em hãy miêu tả tình cảnh nguời nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ? GV KL: Họ trở thành lực lượng đông đảo của CM. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng Chế độ quân chủ chuyên chế bị tố cáo, phê phán gay gắt trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng qua trào lưu Triết I/ Nước Pháp trước cách mạng 1/ Tình hình kinh tế: - NN rất lạc hậu - CTN phát triển nhưng bị CĐPK đã kìm hãm 2/ Tình hình chính trị – xã hội - Chính trị: chế độ quân chủ chuyên chế. Xã hội: + ba đẳng cấp +Mâu thuẫn giữa 2 đẳng cấp trên với đẳng cấp thứ 3 ngày càng sâu sắc 3/ Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - Triết học Ánh sáng: + Môngtexkiơ và Rutxô: Nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do. + Vônte: Thể hiện quyết tâm đánh học ánh sáng Tiêu biểu cho trào lưu đó là những ai? Môngte-xki-ơ; Vônte; G.G Rútxô Cho học sinh quan sát h5,6,7 và rút ra nội dung chủ yếu tư tưởng của 3 ông? Triết học Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với CM? Đóng góp tích cực về mặt tư tưởng cho việc thực hiện quyết tâm đánh đổ chế độ PK đã lỗi thời. Sự khủng của chế độ quân chủ chuyên chế GV: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở điểm nào? HS: Trả lời theo sgk. GV: Vì sao nông dân nổi dậy đấu tranh? 2/ Mở đầu thắng lợi của cách mạng CM đã bùng nổ như thế nào? Gv tường thuật sự kiện 14-7-1789. GVCho HS quan sát kênh hình số 9 sgk và trình bày hiểu biết của mình.Tại sao việc đánh chiếm pháo đài Ba- Xti đã mở đầu cho thắng lợi cuộc cách mạng? (Chế độ quân) bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển. GV: Kết luận đỏ bọn PK thống trị và bọn tăng lữ. - Tác dụng: Đóng góp tích cực về mặt tư tưởng cho việc thực hiện quyết tâm đánh đổ chế độ PK đã lỗi thời. III/ Cách mạng bùng nổ 1/ Sự khủng của chế độ quân chủ chuyên chế Học SGK 2/ Mở đầu thắng lợi của cách mạng - 14-7-1789: Quần chúng tấn công pháo đài Baxti và giành thắng lợi. → Mở đầu cho thắng lợi của CMTS Pháp 4. Củng cố , hướng dẫn về nhà : - Nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của CMTS Pháp * Hướng dẫn về nhà: - Dựa vào những câu hỏi ở từng mục và câu hỏi ở phần củng cố. - Bài 2 (Tiếp theo) III. Sự phát triển của cách mạng Pháp. ****************************** Ngày soạn: 25/8/2013 Ngày dạy: 30/8/2013 Tiết 4 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức. Học sinh biết và hiểu: - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM, vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi của CM. - Ý nghĩa lịch sử của CM. 2. Thái độ . - Nhận thức t/c, hạn chế của CMTS. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. 3. Kĩ năng. - Sử dụng bản đồ, lập niên biểu. - Biét phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ thực tế. II. Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Vẽ phóng to hình 10 (SGK). - Vẽ sơ đồ tiến trình CM qua các giai đoạn. - Tư liệu về sử dụng kênh hình Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong SGK III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra: Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng Pháp 1789? 3.Bài mới: Giới thiệu bài: Thắng lợi ở Pari nhanh chóng lan rộng trong cả nước, quần chúng nhân dân hăng hái làm cách mạng. Cách mạng Pháp phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản rồi sau đó là của những người của phái Gia-cô-panh diễn biến cách mạng ntn? Ta vào bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Chế độ quân chủ lập hiến (Từ 14 -7 -1789  10 -8 -1792) Nhắc lại cho HS nhớ lại chế độ quân chủ lập hiến ở Anh và nói rõ: Cách mạng thắng lợi ở Pari rồi nhanh chóng lan rộng kắp nước: G/c tư sản lợi dụng sức mạnh của dân chúng lên nắm chính quyền hạn chế quyền của vua cũng xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân Sau đó Quốc hội đã làm gì? Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 8 -1789. Khẩu hiệu là: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” > Quốc kì Pháp có ba màu tượng trưng cho khẩu hiệu trên (Đ-T-X). Nội dung của bản Tuyên ngôn? Em có nhận xét gì về bản Tuyên ngôn? Vậy Tuyên ngôn và Hiến pháp 1791, phục vụ cho quyền lợi của ai là chủ yếu? Quần chúng có được hưởng quyền gì không? GV: Chốt ý: Mặc dầu nhà vua vẫn còn nắm quyền hành song đã liên kết với bọn phản động trong nước cầu cứu các nước châu Âu mang quân can thiệp để chống phá cách mạng. Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nguy” thái độ của quần chúng ra sao? Tình nguyện đứng lên lật đổ thống trị của phái lập hiến, đồng thời xoá bỏ chế độ phong kiến 2/ Bước đầu của nền cộng hoà (21 - 9 -1792  2- 6-1793) Hướng dẫn học sinh tự học Sau cách mạng phái Gia-cô-banh đã làm gì? Cử ra uỷ ban cứu nước Chính quyền cách mạng đã thi hành những biện pháp tiền bộ nào? Trả lời những việc làm trong sgk Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Giacôbanh? III. Sự phát triển của cách mạng 1/ Chế độ quân chủ lập hiến (Từ 14 -7 -1789  10 -8 -1792) - Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. => Tiến bộ ; đề cao vấn đề quyền tự do ,bình đẳng của con người. => Hạn chế: Chỉ phục vụ quyền lợi cho giai cấp tư sản quần chúng nhân dân không được hưởng quyền lợi gì 2/ Bước đầu của nền cộng hoà (21 - 9 -1792  2-6-1793) Hướng dẫn học sinh tự 3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh - Ngày 2-6-1793, phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền, Chính quyền CM thực hiện những chính sách tiến bộ: + Chính trị + Kinh tế => Cách mạng đạt tới đỉnh cao 4/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuôí thế kỉ XVIII Ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp? Trả lời dựa vào sgk. Khẳng định vai trò to lớn của quần chúng quyết định thắng lợi - Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp: + Cách mạng chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân. + Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân. + Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến - GV: Cho HS đọc đoạn trích của HCM trong sgk. Tại sao cách mạng tư sản Pháp được coi là Đại cách mạng: Đây là cuộc cách mạng triệt để, điển hình nhất trong các cuộc cách mạng TS, nó để lại dấu ẩn sâu sắc trong lịch sử toàn thế giới, nó như cái chổi khổng lồ quyét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu nó thức tỉnh những lực lượng dân chủ và tiến bộ đứng lên chống chế độ chuyên chế chống chế độ thực dân - Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng đảo chính. Cách mạng chấm dứt. 4/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuôí thế kỉ XVIII - Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. - Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng tiến lên. - Thức tỉnh lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới đứng lên chống chế độ phong kiến. - Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố CNTB trên thế giới 4. Củng cố,hướng dẫn về nhà: -Cho học sinh quan sát sơ đồ “sự phát triển đi lên của CMTS Pháp”. - Trình bày những sự kiện chính trong tiến trình phát triển của CM. * Hướng dẫn về nhà: - Vai trò của nhân dân trong cách mạng thể hiện ở nhữmg điểm nào? - Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ phát triển của cách mạng Pháp? - Làm BT trong VBT. - Đọc và tìm hiểu bài 3. ****************************** Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 5 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức . Học sinh hiểu và biết: - CM CN: Nội dung, hệ quả. - Sự xác lập của CNTB trên phạm vi thế giới. 2. Thái độ. - Sự áp bức bốc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động thế giới. - Nhân dân thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu khoa học, SX. 3. Kĩ năng. - Khai thác nội dung và kênh hình trong SGK. - Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế. II. Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Lược đồ nước Anh giữa thế kỉ XVIII vs nước Anh nửa đầu thế kỉ XIX. - Các tranh ảnh, kênh hình trong SGK. - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài. Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong sách III. Tiến trình dạy học. 1.Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Cách mạng công nghiệp mở đầu ở Anh và lan nhanh các nước tư bản khác. Đồng thời cách mạng tư sản tiếp tục thành công nhiều nước với những hình thức khác nhau, đánh dấu sự thắng lợi của CNTB trên phạm vi toàn thế giới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra đầu tiên ở nước Anh Cuộc cách mạng TS giữa tk XVII đã gạt bỏ những trở ngại về chính trị và xã hội tạo đk cho sản xuất phát triển Công nghiệp Anh đã phát triển có nhiều tiến bộ về kỉ thuật. Sự tích lũy TB ở Anh diễn ra sớm và vẫn dựa vào sự bóc lột trong nước kết hợp với việc buôn bán cướp bóp thuộc địa => anh đa hội đủ các đk vốn , nhân công và phát minh kỉ thuật Cho HS nhắc lại cách mạng TS đã thành công ở Anh vào thời gian nào? HS: Thế kỉ XVII. GV: Cách mạng thành công đã đưa nước này phát triển đi lên chủ nghĩa tư bản, giai cấp tủ sản muốn phát triển sản xuất nên phải sử dụng máy móc. Lúc bây giờ tuy đã có máy móc nhưng sản xuất vẫn còn thấp vì máy vẫn còn thô sơ… chỉ mơí thay thế phần lao động chân tay. Cần cải tiến và phát minh nhiều máy móc để nhanh sản xuất, sản phẩm ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Vậy nhớ lại xem ngành nào phát triển nhất ở Anh? HS: Ngành dệt. Vậy loại máy nào ra đời sớm ở Anh và trong thời gian nào? Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII sự ra đời của máy dệt Gienny. GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ trong sgk > biết được cách làm việc và năng suất của máy kéo sợi Gien- ny. - Quan sát kênh hình 12 và 13 Em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi ntn? + Cách sản xuất và năng suất lao động khác nhau ra sao? GV: Hình 12 rất nhiều phụ nữ kéo sợi để cung cấp cho chủ bao mua, phát minh này không chỉ giải quyết nạn “đói sợi” trước đây mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi. I. Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh - Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng ở Anh: Máy kéo sợi Gien-ny. - Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi. - Năm 1785, Ét-mơn-các-rai chế tạo ra máy dệt. - Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước - Máy móc được sử dụng nhiều trong GTVT. - Đến năm 1840, ở Anh đã chuyển sang sản xuất lớn bằng máy móc. - Theo em điều gì xảy ra trong nghành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ny được sử dụng rộng rãi? Khi sợi thừa đòi hỏi phải cải tiến máy dệt. 1769 Ác-crai- tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước: 1785 Ét-mơn-các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh chạy bằng sức nước. Tăng 40 lần so với dệt bằng tay. Khó khăn khi sử dụng máy chạy bằng sức nước? HS: Mùa đông máy ngừng hoạt động vì nước đóng băng. Trước tình hình đó các nhà khoa học (Kĩ sư) Anh đã làm gì? 1784 Giêm Oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước (trước đó một người thợ) Nga Pôn du nốp đã chế tạo ra máy hơi nước nhưng không được sử dụng (Cách đây 20 năm) GV: Cho HS quan sát kênh hình (14) sgk và giải thích, nêu một vài nét về ông. - Máy móc được sử dụng nhiều ở các ngành khác, nhất là giao thông, vận tải. Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải. (Nhu cầu chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, hành khách tăng) GV: Cho HS đọc chữ in nhỏ sgk và quan sát hình 15 xe lửa Xti-phen-xơn rồi gv tường thuật “ đây là buổi khánh thành…. Kinh ngạc” GV: Vì sao giữa tk XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang thép và than đá?(Máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi cần nhiều gang thép và than đá) Vậy thực chất cuộc CMCN là gì? Nhóm 1: Quan sát H17& H18 (sgk) em hãy nêu những biến đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp? Nhóm 2; Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản chủ nghĩa ntn? Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp về mặt XH? GV: Cho HS thảo luận, sau đó mời đại diện, GV chốt. - Nước Anh trở thành nước CN phát triển nhất thế giới. 2/ Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức Hướng dẫn học sinh tự học - Tìm hiểu các cuộc cách mạng cộng nghiệp ở Pháp và Đức 3/ Hệ quả của cách mạng công nghiệp - Làm thay đổi hẳn bộ mặt của các nước tư bản. - Hình thành 2 giai cấp cơ bản: Tư sản và vô sản 4. Củng cố h ướng dẫn về nhà : - Em hiểu thế nào là cách mạng công nghiệp? - Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp về mặt XH? - Làm bài tập ở vở bài tập. - Đọc và tìm hiểu phần II. ****************************** Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 6 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I.Mục tiêu bài học. Như tiết 5. II. Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Phóng to h19-20. - Tư liệu về kênh hình h21-22-23. [...]... Phong trào công nhân từ 184 8  187 0 Quốc tế thứ 3 Phong trào công nhân từ nhất: 184 8  187 0 Quốc tế thứ Vào nửa đầu thế kỉ XIX, PTCN nổ ra như thế nào? Kết nhất: quả? a Phong trào công nhân 184 8- GCCN đã trưởng thành trong đấu tranh 187 0 - PTCN 184 8- 187 0 tiếp tục phát triển - GCCN đã trưởng thành trong Tại sao những năm 184 8- 184 9 PTCN châu Âu phát triển đấu tranh mạnh? - PTCN 184 8- 187 0 tiếp tục Gv tường... tranh thành tiếp tục cuộc đ/t 2/ Cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 GVYêu cầu HS đọc nội dung sgk Sự thành lập Công xã: - Nguyên nhân nào đưa đến k/n 18- 3- 187 1? HS:Nêu nguyên nhân: - Nguyên nhân: Sự phản bội của K/n 18- 3- 187 1 diễn ra ntn? Yêu cầu HS tường thuật cuộc GCTS trước đất nước và nhân khởi nghĩa HS: Dựa vào sgk tường thuật dân→ khởi nghĩa 18- 3- 187 1 GV: Sử dụng bản đồ vùng ngoại ô Pari bổ sung tường thuật... 184 8- 187 0 tiếp tục Gv tường thuật sự kiện 23-6- 184 8 ở Pháp phát triển Bị đàn áp đẫm máu, GCCN đã nhận thức rõ vấn đề gì? Giai b Quốc tế thứ nhất cấp công nhân đã nhận thức rõ về g/c mình và tinh thần - 28- 9- 186 4: Quốc tế thứ nhất đoàn kết quốc tế Vì họ có cùng chung một kẻ thù, hiểu được thành lập rằng: Đoàn kết mới là sức mạnh - Hoạt động: Nét nổi bật của PTCN 184 8- 187 0 là gì? + Đấu tranh kiên quyết chống... tiến mới của PTCN từ 184 8- 187 0 2 Thái độ - Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của GCVS 3 Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định II Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Tư liệu về Các-Mác và Ăng-ghen - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong sách III Tiến trình dạy học 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra : không... phủ lâm thời” Vì sao cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 đưa tới sự thành - Diễn biến: SGK lập Công xã? Tính chất cuộc khởi nghĩa này là gì? - Tính chất: Là cuộc CMVS đầu Tính chất cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 là gì? tiên trên thế giới Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới Vì sao HĐCX được nhân dân nhiệt liệt đón mừng? GV: Khẳng định K/n 18- 3- 187 1 là ngày cách mạng vô - 26-3- 187 1: Tiến hành bầu cử sản đầu tiên trên... rõ những nội dung chủ yếu của Lịch sử thế giới cận đại 2 Thái độ - Giúp học sinh có những nhận thức đánh giá đúng đắn về sự kiện nhân vật lịch sử, từ đó rút ra bài học cần thiết cho bản thân 3 Kĩ năng - Kĩ năng hệ thống hoá, phân tích, khái quát, lập bảng thống kê - Rèn luyện kĩ năng thực hành II Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Bảng thống kê những sự kiện chính lịch sử thế giới cận đại Chuẩn bị HS... Công xã Pa-ri 187 1 - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong sách III Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ: - Nêu nội dung chính của Tuyên ngôn ĐCS? - Vai trò của Quốc tế rhứ nhất đối với phong trào công nhân? 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ GV Thông báo ngắn gọn về nền thống trị của Đế chế III ( 185 2- 187 0) thực chất... tiên trên t/g lật đổ chính quyền của g/c tư sản  HĐCX đưa g/c vô sản lên nắm chính quyền - 28- 3- 187 1: HĐCX được thành Gt tranh ảnh về sự thành lập công xã (Sưu tầm) lập 26-3- 187 1 tiến hành bầu cử HĐCX 28- 3- 187 1 HĐCX được thành lập GV: Tạo biểu tượng về sự hân hoan của quần chúng trong buổi lễ ra mắt HĐCX “Ngày 28- 5 tại quảng trường tòa thị II/ Tổ chức bộ máy và chính chính giữa một biển người bao la... gây chiến, bảo vệ hoà bình 3 Kĩ năng - Bồi dưỡng thêm kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử II Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Bản đồ CNTB thế kỉ XVI - 19 18 - Lược đồ h33 SGK - Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời các câu hỏi trong sách III Tiến trình dạy học 1 Ổn định lớp 2 Bài cũ - Những điểm nào chứng tỏ Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? 3 Dạy... phân tích lịch sử đúng đắn II Chuẩn bị của GV – HS Chuẩn bị GV - Các tư liệu tranh ảnh về ngày 1-5, về Lê-nin - Tỡm hiểu cỏc khỏi niệm, thuật ngữ lịch sử trong bài Chuẩn bị HS - Đọc sách GK và trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch III Tiến trỡnh dạy học 1.Ổn định lớp: 2 Kiểm tra: Hóy cho biết quyền lực của cỏc cụng ty độc quyền? 3 Dạy học bài mới: Giới thiệu bài: “ Sau thất bại của cụng xó Pari” 187 1 phong . nhân từ 184 8  187 0 Quốc tế thứ nhất: a. Phong trào công nhân 184 8- 187 0. - GCCN đã trưởng thành trong đấu tranh - PTCN 184 8- 187 0 tiếp tục phát triển b. Quốc tế thứ nhất. - 28- 9- 186 4: Quốc. 184 8  187 0 Quốc tế thứ nhất: Vào nửa đầu thế kỉ XIX, PTCN nổ ra như thế nào? Kết quả? - GCCN đã trưởng thành trong đấu tranh - PTCN 184 8- 187 0 tiếp tục phát triển Tại sao những năm 184 8- 184 9. Ngày soạn: 18/ 8/2013 Ngày dạy: 22 /8/ 2013 LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến 1917) Chương I: THỜI KỲ XÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 8, Giáo án lịch sử lớp 8,