Giáo án lịch sử lớp 8

56 3.4K 4
Giáo án lịch sử lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngy son: Lp 8B Tit(tkb) Ngy dy S s vng Lp 8C Tit(tkb) Ngy dy S s vng Phần hai Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến năm 1918 Chơng I Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp từ năm 1958 đến cuối thế kỉ XIX Tiết 36: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 i. MC TIấU BI HC 1. kin thc Giúp học sinh nắm đợc: - Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam( nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp). - Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta trong những năm đầu Thực dân Pháp xâm lợc, triều đình nhu nhợc, chống trả yếu ớt, nhng nhân dân quyết tâm kháng chiến. -Thực dân Pháp nổ súng xâm lợc, triều đình bạc nhợc chống trả yếu ớt và đã kí cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp. - Quá trình thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam( chiến sự Đà Nẵng và gia định). - Nhân dân ta đứng lên chống Pháp ngay từ những ngày đầu chúng xâm lợc Đà Nẵng, 3 tỉnh miền Đông, 3 tỉnh miền Tây quần chúng nhân dân là thế lực hiệu quả nhất ngăn chặn sự xâm lợc của thực dân Pháp. 2. T tng, tỡnh cm - Giáo dục cho HS lòng kính yêu lãnh tụ nghĩa quân, họ đã quyết phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc. - Giáo dục tinh thần yêu nớc của nhân dân ta . 3. k nng - Rốn luyn k nn quan sỏt lc , kh nng phõn tớch ỏnh giỏ s kin lch s - Kh nng t duy, logic. 4. Tớch hp: gv nờu a danh Nng ii. CHUN B CA THY V TRề - G/v: Bản đồ Đông Nam á. Chiến sự Đà Nẵng Gia Định. Tranh ảnh cuộc kháng chiến chống Pháp. - H/s: SGK, SBT. iii. Tiến trình dạy HC. 1. Kiểm tra bài cũ: (5p) Kiểm tra sự chuẩn bị của h/s. 2. Bài mới: (2p) G/v giới thiệu bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kin thc cn t Hot ng 1(10 p) Hớng dẫn học sinh nắm nội dung của chiến sự Gia Định I. Thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam. 1.Chiến sự ở Đà Nẵng những 1 và chiến sự Đà Nẵng. - Sử dụng bản đồ Đông Nam á. Yêu cầu h/s đọc SGK mục 1 Giới thiệu địa danh Đà Nẵng. ? Tại sao thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam? ? Tại sao thực dân Pháp lại lấy Đà Nẵng làm điểm khởi? Cách Huế 100 km về phía đông nam, có cảng rộng, sâu, kín gió, hậu phơng đông dân, giàu có - G/v dùng bản đồ minh hoạ vài nét về Đà Nẵng. - G/v giải thích: Cách Huế 100 km về phía đông nam, có cảng rộng, sâu, kín gió, hậu phơng đông dân, giàu có, hội giáo dân đông ? Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng diễn ra nh thế nào? - Chiều 30 8 liên quân Pháp, Tây Ban Nha dàn trận tr- ớc cửa biển Trả lời, nhận xét. ? Nhân dân ta kháng Pháp nh thế nào? Hot ng 2 (10p) Hớng dẫn h/s nắm vài nét về chiến sự Gia Định - Yêu cầu đọc mục 2. G/v dẫn: Sau 5 tháng Pháp dẫm chân tại chỗ khó khăn ngày càng nhiều. Giơ-nui-y quyết định kéo đại quân vào Gia Định, chỉ để lại một bộ Đọc thông tin SGK Quan sát, lắng nghe. Đọc Trả lời, nhận xét. Trả lời, nhận xét. Đọc thông tin SGK Lắng nghe. Trả lời, mhận xét. Trả lời, mhận xét. Lắng nghe Trả lời, mhận xét. Quan sát Lắng nghe hs c sgk năm 1858-1859. a) Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam. * Nguyên nhân sâu xa. - Các nớc phơng Tây đẩy mạnh xâm lợc phơng Đông, Việt Nam nằm trong hoàn cảnh đó. * Nguyên nhân trực tiếp: - Thực dân Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia-Tô. - Triều đình nhà Nguyễn bạc nhợc, hèn yếu, với chính sách thủ cựu. b) Chiến sự Đà Nẵng. + Sáng 1- 9 1858 thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng + Dới sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phơng chúng ta đã thu đợc thắng lợi bớc đầu. + Sau 5 tháng xâm lợc, Pháp chỉ chiếm đợc bán đảo Sơn Trà. 2. Chiến sự ở Gia Định + Tháng 2 - 1959 Pháp kéo quân vào Gia Định. + 17- 2 1959 chúng tấn công Gia Định. + Quân triều đình chống trả yếu ớt rồi tan rã. + Nhân dân đã tự động đứng 2 phận nhỏ. ? Vì sao Pháp lại kéo quân vào Gia Định? ? Chiến sự ở Gia định diễn ra nh thế nào? ? Trong lúc quan quân nhà Nguyễn bỏ chạy, nhân dân kháng chiến nh thế nào? ? Sau khi mất thành Gia Định, triều đình Huế chống Pháp nh thế nào? G/v giảng thêm: tháng 7 1860 quân Pháp ở Trung Quốc gặp khó khăn, chúng điều quân sang TQ chỉ để lại cha đầy 1000 quân, dàn mỏng phòng tuyến ? Thực dân Pháp tấn công Đại Đồn nh thế nào? - Hớng dẫn xem hình 84. Quân Pháp tấn công Đại Đồn. G/v minh hoạ thêm: Pháp chiếm Định Tờng(12/4/61), Biên Hoà(16/12), Vĩnh Long(23/3/62), triều đình Huế kí ĐIều ớc Nhâm Tuất(5/6/62). ? Tại sao triều đình Huế lại kí điều ớc Nhâm Tuất? Đây là hiệp ớc đầu tiên nhà Nguyễn kí với Pháp, thể hiện sự nhân nhợng và đầu hàng vì quyền lợi. ? Hãy cho biết nội dung Điều - ớc Nhâm Tuất? ?Điều ớc 1862, vi phạm chủ quyền nớc ta nh thế nào? * Tớch hp: gv gii thiu v Nng v Gia nh Hot ng 3 (13 p) Hớng dẫn học sinh nắm nội dung của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. Trả lời, nhận xét: Trả lời, mhận xét. Hs lng nghe Đọc thông tin sgk. Quan sát, xác định vị trí trên bản đồ HS thảo luận và trả lời câu hỏi. Nhận xét, bổ sung. Lắng nghe Trả lời nhận xét, bổ sung. Lắng nghe. Trả lời nhận xét, bổ sung. Lắng nghe. Quan sát, lắng nghe. Đọc thông tin sgk lên kháng Pháp làm cho chúng rất khó khăn. + Triều đình chỉ thủ ở Đại Đồn (Chí Hoà). + Rạng sáng 24 2- 1861, Pháp tấn công Đại Đồn, sau 2 ngày thì thất thủ. + Sau đó Pháp đánh rộng ra các tỉnh Nam Kì + Điều ớc Nhâm Tuất (5/6/1862) Nội dung: - Nhà Nguyễn nh- ợng 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tờng, Biên Hoà) và Côn Đảo. - Mở cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên. - Pháp đợc quyền tự do truyền đạo. - Bồi thờng chiến phí cho Pháp. - Pháp trả Vĩnh Long với yêu cầu nhà Nguyễn buộc dân phải ngừng chiến II. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1873. 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì. 3 - Yêu cầu đọc thông tin sgk. - Sử dụng bản đồ Việt Nam, gọi HS xác định địa danh nổ ra phong trào kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông. -Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: ? Em hãy cho biết thái độ của nhân dân ta khi thực dân Pháp xâm lợc Đà Nẵng? G/v giải thích thêm: Khi biết Pháp đã đánh Đà Nẵng, đốc học Phạm Văn Nghị(Nam Định) đã chiêu mộ 300 quân vào úng cứu Đà Nẵng, nhng khi đến Huế thì quân Pháp đã vào Gia Định, họ xin triều đình vào Gia Định, triều đình không đồng ý, buộc họ trở lại miền Bắc. Nhân dân Đà Nẵng đánh địch bằng mọi vũ khí. ? Sau khi thất bại ở Đà Nẵng, thực dân Pháp kéo vào Gia Định, phong trào kháng chiến ở Gia Định ra sao? G/v giải thích: về cách đánh địch bằng pháo thuyền của Nguyễn Trung Trực. Bao giờ ngời Tây nhổ hết cỏ nớc Nam thì mới hết ngời Nam đánh Tây. ? Em biết gì về cuộc khởi nghĩa của Trơng Định? - G/v nhận xét và giải thích thêm về cuộc khởi nghĩa của Trơng Định. - Giới thiệu HS quan sát hình 58 sgk. ? Sau khi khởi nghĩa Trơng Định thất bại, phong trào kháng chiến ở Nam Bộ phát triển ra sao? - G/v kết luận: Nh vậy, sau khi thực dân Pháp xâm lợc ở Việt Nam ở Đà Nẵng và 3 tỉnh miền Đông Năm Kì, nhân dân Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. Quan sát. Trả lời nhận xét, bổ sung. Lắng nghe, ghi chép. Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. Quan sát. Trả lời nhận xét, bổ sung. a. Tại Đà Nẵng: + Nhiều toán nghĩa binh đã kết hợp với quân đội triều đình đánh Pháp. b. Tại Gia định và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì. + Phong trào kháng chiến càng sôi nổi hơn. + Điển hình là khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực, Trơng Định (2-1858) đến (20-8- 1864). + Cuộc khởi nghĩa đã làm cho địch thất điên bát đảo. + Năm 1862 gần nh tổng khởi nghĩa toàn miền. + Quần chúng tôn Trơng Định làm Bình Tây Đại Nguyên Soái, với khẩu hiệu Phan lâm mãi quốc, triều đình khi dân . * Sau khi thất bại phong trào kháng Pháp vẫn diễn ra sôi nổi, đã hình thành nhiều trung tâm kháng chiến, nhiều cách đánh giặc độc đáo 4 ta đã quyết tâm kháng Pháp sôi nổi, đã hình thành nhiều trung tâm kháng chiến, nhiều cách đánh giặc độc đáo - Yêu cầu Hs đọc SGK mục 2 và đặt câu hỏi: ? Em hãy cho biết tình hình n- ớc ta sau Điều ớc 5/6/1862? (Học sinh yếu) ? Thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì nh thế nào? ? Vì sao Pháp lại không tốn một viên đạn mà có thể chiếm đợc 3 tỉnh miền Tây Nam Kì? - G/v xác định 3 tỉnh miền Tây Năm Kì trên bản đồ. ? Sau khi 3 tỉnh miền Tây Nam Kì rơi vào tay Pháp, phong trào kháng Pháp của nhân dân lục tỉnh Nam Kì ra sao? G/v giải thích thêm: Mở đầu là phong trào của sĩ phu miền Tây, họ vợt biển ra Bình Thuận lập căn cứ Tánh Linh để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Tiếp đó là các cuộc khởi nghĩa nh: Nguyễn Trung Trực, Trơng Quyền, Nguyễn Hữu Huân Một số ngời bị bắt, bị hình hành đã giữ đợc tinh thần chiến đấu kiên cờng, bất khuất đến cùng ? Hãy nhắc lại nhắc lại câu nói của Nguyễn Trung Trực trớc khi bị chém đầu? G/v minh hoạ thêm: Một số sĩ phu dùng văn thơ yêu nớc chống Pháp nh: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị ? Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc? HS thảo luận và trả lời câu hỏi. Trả lời, nhận xét, bổ sung. Quan sát. Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. 2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì. a. Tình hình n ớc ta sau điều - ớc 5-6-1862. + Triều đình tìm mọi cách đàn áp phong trào cách mạng. + Cử một phái đoàn sang Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh miền đông Nam Kì nhng không thành. b. Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì. + Từ ngày 20 6 đến ngày 24-6-1867, thực dân Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên không tốn một viên đạn. c. Phong trào kháng chiến của nhân dân 6 tỉnh Nam Kì. + Nhân dân Nam Kì nổi lên chống Pháp ở nhiều nơi. + Nhiều trung tâm kháng chiến thành lập: Đồng Tháp Mời, Tây Ninh + Nổi bật là cuộc khởi nghĩa của Trơng Quyền, Phan Tôn, Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực. + Phong trào tiếp tục phát triển đến 1875. 5 - Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: ? Phong trào của nhân dân ba tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Kì giống và khác nhau nh thế nào? ? Vì sao có sự khác biệt đó? Trả lời nhận xét, bổ sung. Trả lời nhận xét, bổ sung. * Giống: Phát triển đều khắp, sôi nổi ở những nơi thực dân Pháp xâm lợc. * Khác: - Phong trào 3 tỉnh miền Đông sôi nổi hơn, quyết liệt hơn. - Hình thành những trung tâm kháng chiến lớn ở miền Đông còn miền Tây không có. *Vì: Pháp rút kinh nghiệm ở miền Đông, chúng thành lập sẵn hệ thống chính quyền ở miền Đông sang áp đặt vào 3 tỉnh miền Tây, cho nên 3 tỉnh miền Tây phát triển khó khăn hơn. 3. Củng cố.(3p) Nắm nội dung cần đạt: - Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam. - Diễn biến chính của chiến sự Đà Nẵng, Gia Định. - Thực dân Pháp nổ súng xâm lợc, triều đình bạc nhợc chống trả yếu ớt và đã kí cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp. - Nhân dân ta đứng lên chống Pháp ngay từ những ngày đầu chúng xâm lợc Đà Nẵng, 3 tỉnh miền Đông, 3 tỉnh miền Tây quần chúng nhân dân là thế lực hiệu quả nhất ngăn chặn sự xâm lợc của thực dân Pháp. 4 dặn dò về nhà (2p). v nh chun b bi v hc bi mi Ngy son: Lp 8B Tit(tkb) Ngy dy S s vng Lp 8C Tit(tkb) Ngy dy S s vng Tit 37 6 Bài 25. KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884) I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH CHIẾM BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KỲ. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1 . Kiến thức : - Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ (1867- 1873) - Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất (1873) - Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kỳ - Nội dung hiệp ước 1874 2. Tư tưởng : - Giáo dục cho Hs tôn kính và trân trọng những vị anh hùng dân tộc - Căm ghét bọn thực dân tham lam tàn bạo và những hành động nhu nhược của triều đình Huế - Có nhận xét đúng đắn về trách nhiệm của triều đình Huế 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, tường thuật các sự kiện lịch sử 4. Tích hợp: cuộc kháng chiến diễn ra ở Hà Nội như thế nào II. CHUẨN BỊ. GV: Bản đồ hành chính Việt Nam cuối thế kỷ XIX, Bản đồ thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần 1, chiến sự Hà Nội năm 1873 HS: Xem trước bài học trả lời câu hỏi sgk III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1. Bài cũ: 5 phút Trình bày tóm tắt cuộc kháng chiến của nhân dân ta Nam kì từ năm 1858- 1873? 2. Bài mới:(2p) Giới thiệu: Sau khi thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam kì, phong trào kháng chiến của nhân dân Nam kì tiếp tục lên cao. Thực dân Pháp phải tìm cách đối phó, đến năm 1873 tình hình Nam kì ổn định hơn. Thực dân Pháp mở rộng xâm lược Bắc kì lần thứ nhất (1873) và buộc triều đình Huế đầu hàng năm 1884. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu điều đó Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cần đạt HOẠT ĐỘNG I (10p) 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc kỳ. Sau khi chiếm được 3 tỉnh MĐ, thực dân Pháp có hành động và âm mưu gì tiếp tục? Đối với triếu đình Huế sau khi bị thất bại nhục nhã thì có việc làm gì? a. Đối với thực dân Pháp.: Hs quan sát a. Đối với thực dân Pháp.: 7 - Pháp tiến hành thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét , cướp đoạt, mở trường đào tạo tay sai, xuất bản báo chí… - Chuẩn bị kế hoạch xâm lược Căm-pu-chia và miền Tây Nam kỳ. b. Đối với triều đình Huế: - Vơ vét tiền của để phục vụ cuộc sống xa hoa và bồi thường chiến phí. - Kinh tế công-nông-thương nghiệp bị sa sút - Binh lực yếu. - Đàn áp các cuộc khởi nghĩa. - Chủ trương thương lượng để chia sẻ quyền thống trị. Cuộc sống của nhân dân ta ra sao, có thái độ ntn? c. Đối với nhân dân: - Cuộc sống cơ cực. - Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra. => XH Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng. Như vậy xã hội VN lâm vào tình trạng gì? Hs trả lời Hs trả lời Hs trả lời . Chuẩn bị xâm lược Căm-pu- chia và miền Tây, Nam kỳ b. Đối với triều đình Huế: - Đàn áp các cuộc khởi nghĩa. - Chủ trương thương lượng để chia sẻ quyền thống trị. c. Đối với nhân dân: - Cuộc sống cơ cực. - Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. => XH Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng. HOẠT ĐỘNG II (10p) 2. Thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất (1873) Sau khi chiếm được lục tỉnh Nam kỳ, âm mưu mới của Pháp là gì? Thực dân pháp có thái độ hành động gì để thực hiên âm mưu đó? a. Âm mưu của Pháp: - Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ Pháp đem tàu chiến ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội. - Lấy cớ giải quyết vụ Đuy- puy, Pháp cử Gác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra Bắc Trình bày diễn biến của chiến sự ở Bắc kỳ? b. Diễn biến: Hs dựa sgk trả lời Hs dựa skg trả lời a. Âm mưu của Pháp: Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra Bắc. b. Diễn biến-kết cục 8 - 20/11/1873, quân Pháp nổ súng đánh và chiếm thành Hà Nội. - 7000 quân của triều đình do Nguyễn Tri Phương chỉ huy không cản được giặc, Nguyễn Tri Phương bị thương. Bị giặc bắt, ông đã nhịn ăn mà chết. - Sau đó, Pháp chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng yên, Ninh Bình Nam Định. => Quân triều đình dù đông nhưng bất lực hoàn toàn trước vũ khí của Pháp. Em có nhận xét gì về Nguyễn Tri Phương và các tướng lĩnh của triều đình? So sánh lực lượng, chúng ta thấy được quân triều đình thiếu cái gì mà dẫn đến thua trận mau như vậy? Hs dựa skg trả lời Hs dựa skg trả lời - 20/11/1873, quân Pháp đánh thành Hà Nội. - Pháp chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng yên, Ninh Bình, Nam Định. HOẠT ĐỘNG III (13p) 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kỳ (1873-1874) - Thái độ của nhân dân ở Hà Nội như thế nào? - Trình bày diễn biến ở trận Cầu giấy? - Qua trận Cầu Giấy, em có suy nghĩ gì về cuộc kháng chiến của ta? - Tinh thần của nhân dân ở các tỉnh như thế nào? - Trước tình hình trên, Nhà Nguyễn có thái độ và hành động gì? Thảo luận: 4 phút. - Tại sao triều đình Huế ký Hiệp ước Giáp Tuất? a. Ở Hà Nội: - Quấy rối, đốt kho đạn. - Đội nghĩa binh của viên Chưởng cơ chống giặc đến người cuối cùng. - Tổ chức Nghĩa hội của người yêu nước được thành lập. - 21/12/1873, Gác-ni-ê đánh ra cầu Giấy bị quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc phục kích, Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan, binh lính bị giết. Quân Pháp hoang mạng, nhân dân ta càng hăng hái đánh giặc. b. Ở các tỉnh: - Thái Bình, căn cứ kháng chiến chống giặc a. Ở Hà Nội: - Nhân dân anh dũng đứng lên kháng chiến. - 21/12/1873, Pháp thất bại ở cầu Giấy, Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan, binh lính bị giết. b. Ở các tỉnh: lập các căn cứ kháng chiến. - Thái Bình, cha con ông Nguyễn Mậu kiến - Nam Định, Phạm Văn Nghị. c. Hiệp ước Giáp Tuất 1874. Triều đình ký với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874): - Quân Pháp rút khỏi Bắc kỳ. 9 Tích hợp: . Ở Hà Nội: - Nhân dân anh dũng đứng lên kháng chiến. Gác ni-e bị giết. Quân Pháp hoang mạng, nhân dân ta càng hăng hái đánh giặc. Nhưng bản chất nhu nhược của của triều đình đã kí Hiệp ước Giap Tuất do cha con ông Nguyễn Mậu kiến. - Nam Định, căn cứ kháng chiến của Phạm Văn Nghị. c. Thái độ của triều đình. - Ký với Pháp Hiệp ước Giấp Tuất (15/3/1874): + Quân Pháp rút khỏi Bắc kỳ. + Triều đình chính thức công nhận 6 tỉnh Nam kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. => Hiệp ước Giấp Tuất, làm mất một phần chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao, thương mại của Việt Nam. - Triều đình chính thức công nhận 6 tỉnh Nam kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. Ngay từ khi mới thành lập triều đình Huế đã đối lập hoàn toàn với nhân dân đến khi Pháp xâm lược bản chất phản động của Nhà Nguyễn càng lộ rõ nét. Triều đình sẵn sàng chia sẻ quyền lực với Pháp để cùng thống trị nhân dân ta. Như vậy Nhà Nguyễn sợ nhân dân hơn sợ giặc. Quả đúng là một tập đoàn bán nước! 3. Củng cố dặn dò: (3p) 4. Dặn dò (2p) Học bài theo câu hỏi sgk, xem phần II của bài, tìm hiểu tại sao Pháp đánh Bắc kì lần 2, nội dung của điều ước 1883 và điều ước 1884 Ngày soạn: Lớp 8B Tiết(tkb) Ngày dạy Sĩ số vắng Lớp 8C Tiết(tkb) Ngày dạy Sĩ số vắng Tiết 38 Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1874) II. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. 10 [...]... phong trào có thể chia làm hai giai đoạn: * Giai đoạn 1: ( 188 5- 188 8) - Diễn biến: - Cuối 188 6, Tôn Thất Thuyết sang * Giai đoạn 1: ( 188 5- 188 8) Trung Quốc cầu viện Hs dựa sgk trả * Giai đoạn 2: ( 188 8- 189 6) - 11/ 188 8, Pháp bắt vua Hàm Nghi lời => Phong trào quy tụ những đi đày sang An-giê-ri cuộc khởi nghĩa lớn, có quy * Giai đoạn 2: ( 188 8- 189 6) phong mô, trình độ tổ chức cao, ở Bắc trào quy tụ những... và Tây Nam Kì D Tây Nam Kì và Đông Nam Kì Câu 3 (0,5 điểm) Nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt vào: 6 – 6 – 188 4 7 – 6 – 188 4 8 – 6 – 188 4 9 – 6 – 188 4 Câu 4 (0,5 điểm) Vua Hàm Nghi bị bắt vào thời gian 09 – 188 8 10 – 188 8 11 – 188 8 01 – 188 9 II TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 1 (3 điểm): Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? Câu... nghĩa Ba Đình 188 6 - 188 7 2 Khởi nghiã Bãi Sậy 188 2 - 189 2 3 Khởi nghĩa Hương Khê 188 5 - 189 5 - Địa bàn hoạt động thuộc Hương Khê và Hương SơnHà Tĩnh 18 Lãnh đạo phong trào là ai? lãnh đạo là Phan Đình Phùng, Cao Thắng Trình bày cuộc chiến đấu của nghĩa quân Hương Khê? - Từ năm 188 5 – đến năm 188 9, nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí - Từ năm 188 9 đến năm 189 5, khởi nghĩa... nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ a 25 /8/ 188 3 nhất 2 Ri-vi-e gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng b 15/3/ 187 4 Diệu 3 Quân Pháp đánh ra Cầu Giấy lần thứ nhất c 25/4/ 188 2 4 Quân Pháp đánh ra Cầu Giấy lần thứ hai d 20/11/ 187 3 5 Hiệp ước Giấp Tuất e 19/5/ 188 3 6 Hiệp ước Hác-măng f 21/12/ 187 3 g 18/ 8/ 188 3 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ B Phần tự luận: Câu hỏi1: Âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp trong việc đánh chiếm...NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 188 2- 188 4 I MỤC TIÊUBÀI HỌC 1 Kiến thức - Tại sao năm 188 2 thực dân Pháp lại đánh Bắc kì lần thứ hai - Nội dung hiệp ước 188 3 và 188 4 - Thái độ của nhân dân và triều đình trước hoạ xâm lăng của tư bản Pháp 2 Tư tưởng - Giáo dục lòng yêu nước, trân trọng chiến tích chống giặc của cha ông, tôn kính... Pháp của phái chủ chiến ở Huế, tháng 7 năm 188 5? Thái độ của pháp ntn? a Nguyên nhân - Sau hiệp ước 188 3 và 188 4, phe chủ chiến trong triều đình nuôi hy vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp - Pháp lo sợ tìm cách bắt cóc những người cầm đầu Trình bày diễn biến Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế, tháng 7 năm 188 5? b Diễn biến – kết quả - Đêm 4 - rạng 5/ 7/ 188 5, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn... 100 % IV/ ĐỀ KIỂM TRA Lớp 8A 1 Trắc nghiệm.( 2điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất Câu 1:Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào: A: 1 /8/ 185 8 B: 1/9/ 185 8 C: 1/10/ 185 9 D: 1/10/ 186 0 Câu 2: Ngày 5/6/ 186 2 triều đình Huế ký với Pháp hiệp ước: A: Nhâm Tuất B: Hác Măng C: Hiệp ước Pa - tơ - nốt Câu 3: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất năm 187 3 đúng hay sai? A:... ( 188 4) HOẠT ĐỘNG III (13p) Pháp làm gì khi Vua Tự Đức chết? Triều đình tiếp tục làm gì? Hs dựa sgk trả lời - Chiều 18/ 8/ 188 3, Pháp bắt đầu tấn công vào Thuận An, đến 20 /8/ Pháp đổ bộ lên khu vực này - Chiều 18/ 8/ 188 3, Pháp tấn công vào Thuận An Nêu nội dung của Hiệp ước Hác-măng - 25 /8/ 188 3, triều đình ký với Pháp Hiệp ước Hác Măng: Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Trung kỳ và Bắc kỳ Thái độ của các... sao nói từ năm 185 8- 188 4 là quá trình triều đình Huế đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược? 4 Dặn dò: (2p) Học bài theo câu hỏi sgk, xem bài 26 - Nêu nguyên nhân vụ binh biến của phái kháng chiến tại kinh thành Huế - Khái quát phong trào Cần Vương Ngày soạn: Lớp 8B Tiết(tkb) Ngày dạy Sĩ số vắng Lớp 8C Tiết(tkb) Ngày dạy Sĩ số vắng Tiết 39 Bài 26 PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG... lại - Soạn trước bài 28: “Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX” Ngày soạn: Lớp 8B Tiết(tkb) Ngày dạy Sĩ số vắng Lớp 8C Tiết(tkb) Ngày dạy Sĩ số vắng Kiểm tra 1 tiết TIẾT 44 I/ MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam trong học kỳ II lớp 8, so với yêu cầu của chương trình Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc . đoạn: * Giai đoạn 1: ( 188 5- 188 8) - Cuối 188 6, Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện. - 11/ 188 8, Pháp bắt vua Hàm Nghi đi đày sang An-giê-ri. * Giai đoạn 2: ( 188 8- 189 6) phong trào quy tụ. 15/3/ 187 4 3 Quân Pháp đánh ra Cầu Giấy lần thứ nhất. c 25/4/ 188 2 4 Quân Pháp đánh ra Cầu Giấy lần thứ hai. d 20/11/ 187 3 5 Hiệp ước Giấp Tuất e 19/5/ 188 3 6 Hiệp ước Hác-măng f 21/12/ 187 3 g 18/ 8/ 188 3 1+. BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 188 2- 188 4 I. MỤC TIÊUBÀI HỌC 1. Kiến thức - Tại sao năm 188 2 thực dân Pháp lại đánh Bắc kì lần thứ hai - Nội dung hiệp ước 188 3 và 188 4 - Thái độ của

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:20

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PhÇn hai

  • LÞch sö ViÖt Nam

   • Kiến thức cần đạt

   • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

   • II. CHUẨN BỊ.

    • III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

    • 1. Bài cũ: 5 phút

    • 1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc kỳ.

     • I. MỤC TIÊUBÀI HỌC

     • II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ

     • III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

     • 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ hai (1882)

      • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

      • II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ

      • III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

      • 1. Bài cũ: (15 p)

      • 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế, tháng 7 năm 1885.

       • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

       • II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ

       • III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

       • 1. Bài cũ( 5p)

       • - Trình bày cuộc khởi nghĩa ở kinh thành Huế 1885?

       • - Vì sao có phong trào cần vương?

       • 1. Khởi nghĩa Ba Đình 1886 - 1887

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan