giáo án lịch sử lớp 8 đầy đủ cả năm

120 3.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:47

Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Phần I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI – 1917) Chương I THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì. - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2. Kĩ năng Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập. 3. Thái độ - Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. B. CHUẨN BỊ - Bản đồ thế giới. - Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh. C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sách vở của học sinh. 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới Trong chương trình lịch sử lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu xã hội phong kiến. Những mâu thuẫn gay gắt giữa tầng lớp mới với chế độ phong kiến trong lòng chế độ phong kiến đã suy yếu đòi hỏi phải được giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy các cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài hôm nay. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: GV: Hướng dẫn h/s đọc thêm. ?. Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. GV: Giai cấp tư sản có thế lực lớn về kinh tế nhưng trên thực tế họ vẫn là giai cấp bị trị, bị chế độ phong kiến kìm hãm, chèn ép . Vì vậy, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và nhân dân nói chung với chế độ phong kiến rất gay gắt. Đây là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản. * Hoạt động 1: I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV - XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI 1. Một nền sản xuất mới ra đời. (Đọc thêm) Năm học: 2014 - 2015 Trang 40 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 HS cần nắm được nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan. ?.Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng Hà Lan?. GV: Chỉ trên bản đồ vùng đất Nê-đéc-lan có nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh nhưng do phong kiến Tây Ban Nha thống trị đã kìm hãm sự phát triển này. GV: Diễn biến của cách mạng?. HS: Dựa vào SGK trình bày ?.Ý nghĩa?. HS: Trả lời * Hoạt đông 1: HS cần nắm được nguyên nhân của Cách mạng tư sản Anh. ?.Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư sản Anh?. * Hoạt động 2: HS cần nắm được diễn biến của cách mạng tư sản Anh. GV. Hướng dẫn h/s đọc thêm. ?.Cuộc nội chiến chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? * Hoạt động 3:: HS cần nắm được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh. ?.Cách mạng Anh đem lại quyền lợi cho ai?. Ai lãnh đạo cách mạng?. Cách mạng có triệt để không?. HS: Suy nghĩ trả lời 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI a. Nguyên nhân: - Vương quốc Tây Ban Nha ra sức ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc lan. b. Diễn biến - Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê- đéc-lan, đỉnh cao là năm 1566. - Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập "Các tỉnh liên hiệp (sau là Cộng hòa Hà Lan). - Năm 1648, nền độc lập của Hà Lan được công nhận. c. Ý nghĩa - Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. - Đã lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. II. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh - Nguyên nhân của Cách mạng tư sản Anh: + Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. + Nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển sang kinh doanh theo con đường tư bản. + Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm giai cấp tư sản và quý tộc mới. 2. Tiến trình cách mạng ( Đọc thêm) a. Giai đoạn 1 (1642 – 1648) b. Giai đoạn 2 (1649 – 1688) 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII - CNTB phát triển mạnh mẽ - Đưa nước Anh phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. - Đáp ứng được quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Năm học: 2014 - 2015 Trang 41 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 4. Củng cố - Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ? 5. Dặn dò - Học bài cũ, nắm vững nội dung bài, làm bài tập. - Đọc trước phần III/ Bài 1, trả lời các câu hỏi trong SG Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 42 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ A. MỤC TIÊU . 1. Kiến thức - Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì. Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2. Kỉ năng Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập. 3. Thái độ - Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. B. CHUẦN BỊ - Bản đồ thế giới. - Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đã chiếm Bắc Mĩ, lập ra 13 thuộc địa. Thế kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa đó. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu phần III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MỤC TIU CẦN DẠT` * Hoạt động 1: HS cần nắm được vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. GV: Dùng lược đồ giới thiệu vị trí 13 thuộc địa. ?. Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh?. HS: Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế công, thương nghiệp ?.Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc dẫn đến điều gì?. .* Hoạt động 2: Gv Hướng dẫn đọc thêm. GV: trình bày diễn biến chính của cuộc chiến III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh - Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh lại tìm mọi cách ngăn cản, kìm hãm. - Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc. - Chiến tranh giành độc lập. 2. Diễn biến của cuộc chiến tranh ( Đọc Năm học: 2014 - 2015 Trang 43 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 tranh. GV yêu cầu HS quan sát hình 4 trong SGK giới thiệu thêm về G.Oa-sinh-tơn. * Hoạt đông 3: HS cần nắm được kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh. ? Chiến tranh giành độc lập của các thuộc Anh ở Bắc Mĩ đã đưa lại kết quả gì?. GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1787 ? HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Ý nghĩa ? GV sơ kết bài: Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa dẫn đến nhiều cuộc cách mạng tư sản nổ ra. Nhân dân có vai trò rất quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng. thm) 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. a. Kết quả: + Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời. + Năm1787, Mĩ ban hành Hiến pháp. b. Ý nghĩa: + Là cuộc cách mạng tư sản, đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 4. Củng cố Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 5. Dặn dò- Học bài cũ, làm bài tập sau: Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. - Xem trước phần I và II / Bài 2, trả lời các câu hỏi trong SGK. Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 44 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diển biến của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát triển và thắng lợi của cuộc cách mạng. 2. Kĩ năng - Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê 3. Thái độ. - Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng. B. CHUẨN BỊ. - Bản đồ nước Pháp. - Tranh ảnh trong SGK. C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới Cách mạng tư sản đã thành công ở nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước Pháp và đạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng nổ ra, cuộc cách mạng này đạt được những kết quả như thế nào ? Đó là nội dung của bài học hôm nay. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: HS cần nắm được những nét chính về tình hình kinh tế. ?.Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng ntn?. ?. Nguyên nhân lạc hậu do đâu?. * Hoạt động 2: HS cần nắm được những nét chính về tình hình chính trị-xã hội. ?.Tình hình chính trị nước Pháp trước cách mạng như thế nào?. ?.Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳng cấp nào? GV: Cho HS quan sát H5 SGK. * Hoạt đông 1: HS cần nắm được những nét chính về đấu tranh tư tưởng. I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1. Tình hình kinh tế - Nông nghiệp: vẫn lạc hậu, năng suất thấp. - Công thương nghiệp: đã phát triển nhưng lại bị chế độ phong kiến cản trở, kìm hãm. -> Sự bóc lột quá nặng nề của địa chủ, phong kiến 2. Tình hình chính trị-xã hội a. Chính trị: Pháp vẫn nước quân chủ chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu nắm mọi quyền hành -> nhân dân phải nộp thuế b. Xã hội: Tồn tại ba đẳng cấp là Tăng lữ, Quí tộc và Đẳng cấp thứ ba, mâu thuẫn với nhau gay gắt. 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng Năm học: 2014 - 2015 Trang 45 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Gv: Chế độ quân chủ chuyên chế cũng bị tố cáo, phê phán gây gắt trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng qua trào lưu triết học ánh sáng. Vậy đại diện cho trào lưu đó là những ai?. HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Quan sát H6,7,8 và đọc kĩ câu nói của 3 ông rồi rút ra nội dung chủ yếu trong tư tưởng của các ông ? * Hoạt động 1: HS cần nắm được nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng. ?. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?. ?.Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng ? HS: Dựa vào SGK trả lời * Hoạt động 2: HS cần nắm được mở đầu thắng lợi của cách mạng. GV: Khởi nghĩa nông dân bắt đầu bùng nổ năm 1788 -1789 chứng tỏ mâu thuẩn xã hội cần tiếp tục giải quyết. Ngày 5/5/1789 hội nghị 3 đẳng cấp được tiến hành nhưng không giải quyết được vấn đề đặt ra làm mâu thuẫn giữa nhà vua và đẳng cấp thứ ba lên đến tột đỉnh ?.Cách mạng bùng nổ như thế nào?. HS: Quan sát hình 9 để tường thuật cuộc tấn công phá ngục Ba-xti ngày 14-7-1789. - Đại diện cho trào lưu triết học ánh sáng: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút -xô - Nội dung chủ yếu : Kịch liệt tố cáo và lên án chế độ quân chủ chuyên chế của Lu-i XVI. - Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng đã thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ. II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Do chế độ p/k ngày càng suy yếu. - Nhà nước vay nợ tư sản không trả được - Công thương nghiệp đình đốn -> Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI đã liên tiếp tăng thuế. - Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ phong kiến vì thế càng trở nên gay gắt. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng - 5-5-1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp để tăng thuế. Nhưng đại diện của Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối. - Ngay lập tức, nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp. - 14-7-1789, quần chúng nhân dân kéo đến tấn công và chiếm pháo đài-nhà tù Ba-xti. Họ làm chủ các cơ quan quan trọng của thành phố. 4. Củng cố - Tình hình chính trị-xã hội và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ? - Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ? 5. Dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794). - Xem trước phần III/Bài 2, trả lời các câu hỏi trong bài Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 46 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Bài 2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) (tiếp theo) III. SỰ PHÁT TRIẾN CỦA CÁCH MẠNG A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua 3 giai đoạn. - Ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó. 2. Kĩ năng Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh 3. Thái độ Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng tư sản Pháp. B. CHUẨN BỊ Lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp. C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài Thắng lợi cuộc khởi nghĩa ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti đã mở đầu cho những thắng lợi tiếp theo của cách mạng Pháp. Cách mạng tiếp tục phát triển như thế nào ? Các em cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: HS cần nắm được những nét chính về chế độ quân chủ lập hiến. ?.Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả gì ? HS suy nghĩ trả lời GV: Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã làm gì ? HS: Trả lời GV yêu cầu HS đọc nội dung Tuyên ngôn. GV: Tháng 4-1792 sang nước Pháp. Trước tình hình đó, nhân dân nước Pháp đã làm gì ? HS: Trả lời Hoạt động 1: Cả lớp * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về bước đầu của nền cộng hoà. * Tổ chức thực hiện: GV: Tình hình nước Pháp như thế nào sau 1. Chế độ quân chủ lập hiến (14-7-1789 đến 10-8-1792) - Sau khi giành thắng lợi, phái Lập hiến lên nắm quyền. - 8-1789, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. - 9-1791, Ban hành Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến. - 10-8-1792, lật đổ phái Lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến. 2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21-9- 1792 đến 2-6-1793) Năm học: 2014 - 2015 Trang 47 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 cuộc khởi nghĩa của nhân dân lật đổ phái Lập hiến ? HS: Trả lời GV: Cho HS quan sát H10 để biết được lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793. GV; Trước tình hình ấy, thái độ của phái Gi-rông-đanh ra sao? HS: Trả lời GV: Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì? HS: Trả lời Hoạt đông 1: Cá nhân * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về chuyên chính cách mạng dân chủ Gia-cô- banh. * Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu về Rô-be-spie qua H1 và yêu cầu HS nêu những phẩm chất tốt đẹp của ông. HS: là “ con người không thể mua chuộc”. GV: Chính quyền cách mạng đã làm gì để ổn định tình hình và nguyện vọng của nhân dân? GV: 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính Vì sao có cuộc đảo chính này ? HS: Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của chúng. Hoạt động 1: Cả lớp * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII * Tổ chức thực hiện: HS: Thảo luận : Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp là cách mạng triệt để nhất ? GV: Cách mạng tư sản Pháp có những hạn chế gì ? HS: Chưa đáp ứng được những…phong kiến. GV sơ kết bài: Cách mạng Pháp 1789 là - 21-9-1792, thiết lập nền cộng hoà. - Năm 1793, nước Pháp rất khó khăn: nội phản, ngoại xâm đe doạ. - Phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền lực. - 2-6-1793, lật đổ phái Gi-rông-đanh. 3. Chuyên chính cách mạng dân chủ Gia-cô- banh( 2-6-1793 đến 27-7-1794) - Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô- banh lên nắm chính quyền. - Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp quan trọng để trừng trị bọn phản cách mạng, giải quyết những yêu cầu của nhân dân: xoá bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo - Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh tổng động viên. - 27-7-1794, tư sản phản cách mạng đảo chính. Cách mạng kết thúc. 4. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh. Năm học: 2014 - 2015 Trang 48 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Tuy có nhiều hạn chế, nhưng Cách mạng Pháp 1789 đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm. 4. Củng cố GV nhắc lại những nội dung chính của bài. 5. Dặn dò - Học bài cũ, làm bài tập 2 trong SGK. - Xem trước phần I/bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK. Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 49 [...]... Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến * Mức độ kiến thức cần đạt: năm 187 0 - Quốc tế thứ nhất HS cần nắm được vài nét về phong trào công a Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 và Quốc tế năm 187 0 thứ nhất * Tổ chức thực hiện: - Ngày 23-6- 184 8, Ở Pháp, công nhân và GV: Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến nhân dân lao động Pa-ri lại khởi nghĩa vũ năm 187 0 có nét gì nổi bật... chiến HS: Trả lời đấu bảo vệ Tổ quốc Hoạt động 2: Cá nhân /Cả lớp * Mức độ kiến thức cần đạt: 2 Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 Sự HS cần nắm được những nét chính về diễn thành lập công xã biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 và sự ra a Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 Năm học: 2014 - 2015 Trang 58 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 đời của Công xã Pa-ri * Tổ chức thực hiện: GV: Nguyên nhân... là nhà nước kiểu mới ? - Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri ? 5 Dặn dò - Học bài cũ, lập niên biểu những sự kiện cơ bản của công xã Pa-ri - Xem trước bài mới, trả lời các câu hỏi trong SGK Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 59 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Năm học: 2014 - 2015 Trang 60 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Bài 6 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ... THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cá nhân /Cả lớp I TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ GV: Sử dụng bản đồ Trung Quốc, giới thiệu khái QUỐC CHIA XẺ Năm học: 2014 - 2015 Trang 73 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 quát về Trung Quốc khi bước vào thời cận đại GV: Các nước Đức, Anh, Pháp, Nga, Nhật đã xâu xé Trung Quốc như thế nào ? HS: Trả lời HS xem hình 42 Hoạt động 1: Cả lớp * Mức độ kiến thức cần đạt:... 5 Dặn dò - Học bài cũ - Xem trước bài sau:" Công xã Pa-ri 187 1", trả lời các câu hỏi trong SGK Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 57 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Chương II CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 5 CÔNG XÃ PARI 187 1 A MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1 thắng lợi - Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri... vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX ? HS: Trả lời HS: Quan sát H34 và nhận xét về cuộc biểu - Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân tình của công nhân Niu Ooc năm 188 2 các nước diễn ra liên tục, nhất là ở Anh, Pháp GV: Kết quả to lớn nhất mà phong trào công và Mĩ Năm học: 2014 - 2015 Trang 65 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 nhân cuối thế kỉ XIX đạt được là... được sử dụng rộng rãi? - Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo HS: Thúc đẩy năng suất lao động trong ngành sợi chạy bằng sức nước dệt, đòi hỏi tiếp tục cải tiến, phát minh máy - Năm 1 785 , Các-rai chế tạo ra máy dệt móc - Năm 1 784 , Giêm Oát phát minh ra máy hơi GV: Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng nước rộng rãi dẫn đến tình trạng thừa sợi, sợi dư thừa đòi hỏi phải cải tiến loại máy nào? Năm học:... Hoạt động 1: Cả lớp II SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC GV: Trình bày vài nét về cuộc đời và sự ( hướng dẫn đọc thêm) nghiệp của Mác và Ang-ghen 1 Mác và Ăng-ghen GV: Giới thiệu chân dung Mác và Ăng-ghen GV: Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác - Các Mác sinh năm 181 8 ở Tơ-ri-ơ (Đức) và Ăng ghen là gì? - Ăng-ghen sinh năm 182 0 ở Bác-men (Đức) HS: Suy nghĩ trả lời Hoạt động 2: Cá nhân /Cả lớp * Tổ chức... đàn áp phong trào 5 Dặn dò - Học bài cũ, làm bài tập: Tóm tắt phong trào đấu tranh của công nhân vào những năm 183 0 184 0 - Xem trước phần II của bài 4, sưu tầm tranh ảnh, mẫu chuyện về Các Mác, Ăng-ghen Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 55 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (Tiếp theo) A MỤC TIÊU 1 Kiến thức - C.Mác,... Xem trước bài mới, trả lời các câu hỏi trong SGK Rút kinh nghiệm: Năm học: 2014 - 2015 Trang 68 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 Bài 8 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC,VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII-XIX A MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự xâm nhập của kĩ thuật tiên tiến và tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo điều kiện cho các ngành . mạng lịch sử là “người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”. 3. Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 - Quốc tế thứ nhất a. Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 - Ngày 23-6- 184 8, Ở. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1. Sự thành lập công xã. a. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 Năm học: 2014 - 2015 Trang 58 Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử 8 đời của Công xã Pa-ri. *. được vài nét về phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 và Quốc tế thứ nhất. * Tổ chức thực hiện: GV: Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 có nét gì nổi bật ? HS: Trả lời GV:

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX (Tiết: 19)

 • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914-1918 (Tiết: 20)

 • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914-1918(Tiết: 21)

 • (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) (Tiết: 22)

 • KIỂM TRA 1 TIẾT(Tiết: 23)

 • I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 (Tiết: 24)

 • TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917-1921 (Tiết: 25)

 • LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921-1941(Tiết: 26)

 • CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939 (Tiết: 27)

 • NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939(Tiết: 28)

 • NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918-1939 (Tiết: 29)

 • CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919-1939 (Tiết: 30)

 • II. PHONG TRÀO ĐỘC DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á 1918-1939 (Tiết: 31)

 • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1939 – 1945 (Tiết: 32)

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan