Giáo án lịch sử lớp 7 cả năm đầy đủ

192 1.9K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:37

Ngày soạn: Ngày giảng: Phần một: khái quát lịch sử thế giới trung đại. Tiết: 1 Bài 1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu âu <thời sơ- trung kì trung đại>. a- Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: - Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp cơ bản < lãnh chúa và nông nô>. -Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trng của nền kinh tế lãnh địa. - Hiểu đợc thành thi trung đại xuất hiện nh thế nào? - Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao? 2.T tởng: - Thông qua những sự kiện cụ thể bồi dỡng nt cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời từ CHNL sang xã hội phong kiến. 3.Kĩ năng: - Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến - Biết tận dụng phơng pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội CHNL sang xã hội phong kiến. b- Phơng tiện thực hiện: - Chuẩn bị bản đồ Châu Âu thời phong kiến, một số tranh mô tả hoạt động trong thành thị trung đại, những t liệu đề cập đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội trong các lãnh địa phong kiến. C- Cách thức tiến hành: Đọc, tìm tòi, phân tích, hoạt động cá nhân và cả lớp d- Tiến trình bài dạy 1. ổn định: KTSS: + 7A: + 7B: + 7C: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị, sách vở của hs. 3. Bài mới: Vào cuối TK thứ V, trớc sự tan rã của các quốc gia cổ đại PT, hàng loạt các v- ơng quốc mới đợc hình thành ở châu Âu nh Anh, Pháp, Tây Ban Nha, ý Để hiểu đ- ợc sự hình thành XHPK châu Âu , đặc trng cơ bản của lãnh địa PK, sự r5a đời, hoạt động của thành thị trung đại, chúng ta cùng tìm hiểu ND bài học hôm nay. Hoạt động của thầy- trò. Nội dung bài học 1.Sự hình thành xã hội phong kiến ở 1 H:Đọc sgk phần 1. G: Dùng lợc đồ +giảng. - Từ thiên niên kỉ I tcn các quốc gia cổ đại phơng Tây Hilạp, Rô Ma phát triển tồn tại đến thế kỉ V. ? Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô- ma, ngời Giéc-man đã làm gì? ? Sau đó ngời Giéc Man còn làm gì? - Chia ruộng đất, phong tớc vị cho nhau. ? Những việc làm ấy có tác động nh thế nào đến sự biến đổi của xã hội phong kiến Châu Âu? - Bộ máy nhà nớc CHNL sụp đổ. - Các giai cấp mới xuất hiện (lãnh chúa và nông nô) ? Những ngời nh thế nào đợc gọi là lãnh chúa phong kiến? ? Nông nô đợc hình thành từ tầng lớp nào. ? Quan hệ giữa các giai cấp ấy nh thế nào? - Nông nô lệ thuộc lãnh chúa. G:Sơ kết chuyển ý. G:Giảng theo sgk. H:Đọc ở trong lãnh địa thu tô thuế-> hết. ? Em hiểu nh thế nào là lãnh địa ? (?) Hãy cho biết đời sống của lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa?. G: So sánh liên hệ với thái ấp, điền trang ở Việt Nam. ? Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và xã hội phong kiến ở Châu Âu. - Xã hội cổ đại 2 giai cấp chủ nô- nô lệ. Nô lệ là công cụ biết nói. - Xã hội phong kiến 2 giai cấp lãnh chúa- nông nô. Nông nô nộp tô thuế cho lãnh chúa. H:Quan sát H1 sgk, thảo luận nhóm theo câu hỏi. ? Em hãy miêu tả và nhận xét về lãnh địa phong kiến H1 sgk. Châu Âu. *Hoàn cảnh lịch sử. - Cuối thế kỉ V ngời Giéc Man tiêu diệt các quốc gia cổ đại phơng Tây lập nên quốc gia mới: + Ăng -glô Xắc -xông -Anh + Phơ -răng -Pháp + Tây -gốt -Tây Ban Nha + Đông -ốt -I-ta-li-a *Những biến đổi trong xã hội. - Tớng lĩnh, quý tộc đợc chia ruộng đất, phong tớc vị-> lãnh chúa phong kiến. - Nô lệ, nông dân-> nông nô (lệ thuộc lãnh chúa). -> Xã hội phong kiến hình thành. 2. Lãnh địa phong kiến. - Lãnh địa: là vùng đất đai rộng lớn do lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài, thành quách - Lãnh chúa: Sống xã hoa, đầy đủ. - Nông nô: Đói nghèo cực khổ, chống lãnh chúa. 2 ? Đặc trng kinh tế lãnh địa là gì? G:Sơ kết chuyển ý. - Từ thế kỉ V đến X kt lãnh địa. - Từ thế kỉ XI xuất hiện kinh tế hàng hoá. Thành thị xuất hiện-> xã hội thay đổi. H:Tiếp cận sgk. G: Giảng. H: Đọc sgk từ nhng từ thế kỉ ? Đặc điểm của thành thị là gì - Nơi giao lu, buôn bán, tập trung đông dân c ? Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của thành thị trung đại? ? C dân trong thành thị gồm những ai?Họ làm nghề gì? - C dân:Thợ thủ công, thơng nhân, sản xuất trao đổi, buôn bán. ? Đặc trng KT của thành thị là gì? ? Nền KT trong các thành thị có điểm gì khác với nền KT lãnh địa? - Khác về đặc trng H:Quan sát bức tranh H2 sgk ? ? Em hãy miêu tả lại cuộc sống của thành thị qua bức tranh? ? Thành thị ra đời có ý nghĩa gì?(vai trò của thành thị thời trung đại?) G:Sơ kết. - Đặc trng: tính chất tự cung, tự cấp, đóng kín 3.Sự xuất hiện các thành thị trung đại. - Nguyên nhân ra đời: do nhu cầu sản xuất và trao đổi, buôn bán - Đặc trng KT: sản xuất thủ công và buôn bán, hình thành các phờng hội, th- ơng hội - Vai trò: thúc đẩy sản xuất và buôn bán, làm cho xã hội phong kiến phát triển. 4. Củng cố: - Giáo viên củng cố kiến thức toàn bài. ?Xã hội phong kiến Châu Âu đợc hình thành nh thế nào? ? Nền kinh tế lãnh địa và kinh tế thành thị có gì khác nhau? G:Nhấn mạnh: xã hội phong kiến Châu Âu ra đời là hợp quy luật. - Đặc trng cơ bản của lãnh địa phong kiến là đơn vị chính trị, kinh tế độc quyền, tự cấp, tự túc đây là biểu hiện của sự phân quyênc Châu Âu khác với xã hội phong kiến tập quyền phơng đông. - Sự xuất hiện thành thị là yếu tố cơ bản thúc đẩy xã hội phong kiến, kinh tế hàng hoá phát triển đồng thời là nguyên nhân làm cho xã hội phong kiến suy vong. 5. Hớng dẫn: - Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK - CBB: Đọc trớc bài 2 SGK 3 - Su tầm lịch sử thế giới trung đại. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2 Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa t bản ở Châu Âu. a- mục tiêu bài học 1.Kiến thức. - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí nh là một trong những yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa. - Quá trình hình thành Q sản xuất t bản chủ nghĩa trong lòng xã hội phong kiến Châu Âu. 2.T tởng: - H: Thấy đợc tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội t bản chủ nghĩa ở Châu Âu. - Mở rộng thị trờng, giao lu buôn bán giữa các nớc là tất yếu. 3.Kĩ năng: - Bồi dỡng kĩ năng quan sát bản đồ, chỉ đợc các hớng đi trên biển của các nhà thám hiểm trong các cuộc phát kiến địa lí. - Biết khai thác tranh ảnh lịch sử. b- phơng tiện thực hiện: - Bản đồ thế giới. - Tranh ảnh về các nhà phát kiến địa lí tàu, thuyền - Su tầm các câu chuyện về các cuộc phát kiến địa lí. c- Cách thức tiến hành: Đọc, tìm tòi, phân tích, hoạt động cá nhân và cả lớp d- tiến trình dạy học 1.ổn định lớp. - KTSS: 7 A 7B 7C 2.Kiểm tra bài cũ. a) Câu hỏi ? Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nh thế nào? - Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa? ? Vì sao thành thị trung đại lại xuất hiện? - Nền kinh tế lãnh địa có gì khác nền kinh tế thành thị? b) Đáp án: Vở ghi mục 1 + 2 3.Bài mới. - Sang thế kỉ XV nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh, họ cần tiêu thụ hàng hoá và mua nguyên liệu nhng những con đờng lục địa đã bị độc chiếm vì vậy ngời phơng Tây đã tiến hành các cuộc phát kiến địa lí bắng đờng biển, thị trờng mở rộng, kinh tế hàng hoá phát triển đã phá vỡ chế độ phong kiến hình thành xã hội t bản Châu Âu 4 Hoạt động của thầy- trò Nội dung bài học H:Đọc sgk. G:Sơ lợc sgk. ? Phát kiến địa lí là gì? Cuộc hành trình đi tìm đờng mới sang phơng Đông của thơng nhân châu Âu để tìm vàng ngọc, hồ tiêu (vì con đờng giao lu buôn bán qua Tây á, Địa Trung Hải bị ngời ả Rập chiếm). ? Vì sao lại có những cuộc phát kiến địa lí (nguyên nhân) ? ? Các cuộc phát kiến địa lí đợc thực hiện nhờ có điều kiện nào? - Khoa học phát triển, đóng tàu lớn, có la bàn H:Quan sát H3, H4 sgk ? Em hãy mô tả con tàu Ca ra ven & C.Cô-lôm-bô? ? Em hãy kể tên các cuộc phát kiến địa lí lớn và nêu sơ lợc về các cuộc hành trình đó trên bản đồ. ? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí đó là gì? ? ý nghĩa của các cuộc phát kiến địa lí. G:Nh vậy các cuộc phát kiến địa lí đã đem lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho giai cấp t sản Châu Âu và thúc đẩy quá trình tích luỹ t bản nguyên thuỷ làm cho chế độ phong kiến suy vong, tạo điều kiện cho t bản chủ nghĩa ra đời phát triển. G:Các cuộc phát kiến địa lí đã làm cho việc giao lu kinh tế hàng hoá, văn hoá đợc đẩy mạnh quá trình tích luỹ t bản nguyên thuỷ hình thành, đó là quá trình 1.Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. - Nguyên nhân: + Do sản xuất phát triển cần nguyên liệu thị trờng. + Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu là ĐK để thực hiện các cuộc phát kiến địa lí - Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu. + 1487 Bắc-tơ-mi Đi-a-xơ đi vòng qua cực Nam Châu Phi. + 1498 Va-xcô đơ Ga-ma đến ấn Độ. + 1492 Crít-xtốp Cô-lôm-bô tì ra Châu Mĩ. + 1519-1522 Ma-gien-lăng đi vòng quanh trái đất. - Kết quả: + Tìm ra những con đờng nối liền Châu Lục. + Đem lại món lợi khổng lồ cho giai cấp t sản. + Đặt cơ sở mở rộng thị trờng. - ý nghĩa: + Đem lại những kiến thức về thiên văn, địa lí, hàng hải, kích thích khoa học phát triển. + Mở rộng và thúc đẩy thơng mại. + Tạo nên quá trình tích luỹ t bản cho t sản Châu Âu. ->Làm cho chế độ phong kiến suy yếu tạo điều kiện cho chủ nghĩa t bản phát triển. 5 tạo ra vốn và ngời làm thuê. H:Đọc sgk. GV giảng (những việc làm của quý tộc và thơng nhân châu Âu). ? Quý tộc và thơng nhân Châu Âu đã dùng tiền vốn đó vào SX ntn? G:Nhờ có vốn, công nhân làm thuê họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền. ? Giai cấp t vô sản đợc hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội? - Giai cấp vô sản: nông dân mất ruộng, nô lệ ngời da đen. -> Ngời làm thuê. G:Tiểu kết. Sau các cuộc phát kiến địa lí, giai cấp t sản Châu Âu giàu lên nhanh chóng họ cớp bóc ruộng đất, thuộc địa, tài nguyên mở rộng kinh doanh, lập trang trại, công trờng thủ công, kinh tế hàng hoá phát triển, đây là tiền đề cần thiết cho kinh tế hàng hoá phát triển cho một nền sản xuất mới-> Chủ nghĩa t bản ra đời ngay trong lòng xã hội phong kiến. Giai cấp t sản>< phong kiến họ đã đấu tranh chống quý tộc phong kiến, tạo điều kiện cho sản xuất t bản chủ nghĩa phát triển. GV: Kết luận 2.Sự hình thành chủ nghĩa t bản ở Châu Âu. - Sau các cuộc phát kiến địa lí, quá trình tích luỹ TB nguyên thuỷ đã hình thành. Đó là quá trình tạo ra số vốn đầu tiên và đội ngũ đông đảo những làm thuê. - Quý tộc, thơng nhân tạo đợc số tiền vốn để mở rộng SX, kinh doanh, lập đồn điền, bóc lột sức LĐ của ngời làm thuê, trở nên giàu có -> giai cấp TS - Những ngời làm thuê bị bóc lột kiệt quệ -> giai cấp vô sản -> Quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa đợc hình thành. 4. Củng cố: G: Hệ thống kiến thức toàn bài. ? Kể tên các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu? ý nghĩa cuộc phát kiến ? Q sản xuất t bản chủ nghĩa Châu Âu đợc hình thành nh thế nào? 5. Hớng dẫn: - Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK - CBB: Đọc trớc bài 3 SGK 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3 Bài 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu. a- Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: - Nguyên nhân xuất hiện và nội dung t tởng của phong trào văn hoá phục hng. - Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến xã hội phong kiến Châu Âu lúc bấy giờ. 2.T tởng: - Tiếp tục bồi dỡng cho học sinh nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời, về vai trò của giai cấp t sản đồng thời qua bài này giúp học sinh thấy đợc loài ngời đang đứng trớc một bớc ngoặt lớn, sự sụp đổ của chế độ phong kiến một chế độ độc đoán, lạc hậu lỗi thời. 3.Kĩ năng: - Biết cách phân tích cơ cấu giai cấp để chỉ ra những >< xã hội t đó thấy đợc nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống chế độ phong kiến. b- phơng tiện thực hiện: - Chuẩn bị bản đồ thế giới và bản đồ Châu Âu. - Tranh ảnh về thời kì văn hoáphục hng. - Tranh ảnh, t liệu danh nhân văn hoá phục hng. c- cách thức tiến hành: Đọc, nêu vấn đề, phát vấn, phân tích, thảo luận. d- tiến trình bài dạy 1. ổn định: - KT SS: 7A 7B 7C 2. Kiểm tra bài cũ. a) Câu hỏi: (?) Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động nh thế nào đến xã hội Châu Âu? (?) Quan hệ sản xuất Châu Âu đợc hình thnàh nh thế nào? b) Đáp án: vở ghi mục 1 + 2 3. Bài mới - Sau cuộc phát kiến địa lí giai cấp t sản đã tòm ra những vùng đất mới giàu có, thị trờng buôn bán mở rộng, tích luỹ nguồn vốn khổng lồ, họ có tiềm lực kinh tế lớn lao song họ không có địa vị và quyền lợi về chính trị, về giai cấp. Vì giai cấp phong kiến là vật cản trở trên con đờng đi lên của họ cho nên giai cấp t sản đã tiến hành các cuộc chiến tranh chống phong kiến trên các lĩnh vực, vậy cuộc đấu tranh diễn ra nh thế nào. Hôm nay ` Hoạt động của thầy- trò Nội dung bài học 7 H:Đọc sgk. G: Sơ lợc về sự ra đời chế độ phong kiến. ? Chế độ phong kiến ở Châu Âu tồn tại bao lâu? <Thế kỉ V- XV- 10 thế kỉ 1000 năm>. - Đến thế kỉ XV giai cấp t sản Châu Âu ra đời đại diện cho một phơng thức sản xuất mới tiến bộ, giàu có, có vốn và có cn song không có quyền lợi về chính trị và địa vị xã hội, họ bị chế độ phong kiến đóng gim, ràng buộc, họ muốn tự do kinh doanh-> đấu tranh. ? Vì sao giai cấp t sản đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến. ? Phục hng là gì? - Khôi phục lại nền văn hoá Hylạp Rô Ma cổ đại sáng tạo văn hoá giai cấp t sản. ? Tại sao giai cấp t sản lại chọn văn hoá làm cuộc mở đầu cho phơng thức đấu tranh chống phong kiến? - Giai cấp t sản đấu tranh chống phong kiến trên nhiều lĩnh vực, bắt đầu là lĩnh vực văn hoá. Những giá trị văn hoá cổ đại là tinh hoa nhân loại, việc khôi phục nó sẽ tập hợp đợc đông đảo lực l- ợng chống lại chế độ phong kiến. ? Em hãy kể tên các nhà văn hoá khoa học tiêu biểu mà em biết. ? Theo em thành tựu nổi bật của phong trào văn hoá Phục Hng là gì - Khoa học- kĩ thuật tiến bộ vợt bậc, văn hoá phong phú, thành công trong lĩnh vực nghệ thuật-> có giá trị đến ngày nay ? Qua các tác phẩm của mình các tác giả VH Phục Hng muốn nói lên điều gì. ? Vai trò của VH Phục hng là gì? 1.Phong trào văn hoá Phục H ng - Nguyên nhân của phong trào văn hoá Phục Hng + Do bị chế độ phong kiến đàn áp + Giai cấp T/S không có địa vị về chính trị,xã hội ->đấu tranh - Tác giả: + Ph.Ra-bơ-le-Nhà văn hoá nhà y học + Đê-các-tơ-nhà toán học nhà triết học + U.Sếch -Xpia-nhà soạn kịch vĩ đại + Cô-péc-ních<1473-1543> chứng minh quả đất quay xung quanh trục của nó-học thuyết này thực sự là một cuộc cách mạng khoa học + Lê-ô-na đơ Vanh-xi <1452-1519> - danh hoạ ngời ý - Nội dung t tởng + Phê phán giáo họi và xã hội phong kiến + Đề cao giá trị chân chính của con ngời + Đề cao khoa học tự nhiên + Mở đờng cho sự phát triển cao hơn của văn hoá nhân loại 8 - Phát động quần chúng đấu tranh chống phong kiến mở đờng cho VH nhân loại phát triển G:Sơ kết chuyển ý H: Đọc SGK ? Nguyên nhân của cuộc cải cách tôn giáo ? Ngời khởi xớng phong trào cải cách tôn giáo là ai ? Tác dụng của phong trào cải cách tôn giáo? ? Hạn chế của phong trào cải cách tôn giáo G/C TS không thể xoá bỏ tôn giáo mà chỉ thay đổi cho phù hợp với của nó. + Phát động đấu tranh chống phong kiến 2.Phong trào cải cách tôn giáo - Nguyên nhân: + Giáo hội tăng cờng bóc lột nhân dân + Giáo hội là lực lợng cản trở sự phát triển đi lên của giai cấp T/S - Khởi xớng: M.Lu thơ - Tác dụng + Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nhân dân chống phong kiến và lan rộng ra nhiều nớc khác + Làm cho đạo Ki tô phân hoá thành Đạo Ki tô giáo <cũ> Đạo tin lành <Tân giáo> + Bùng nổ chiến tranh nông dân Đức 4. Củng cố: G: Hệ thống kiến thức toàn bài: - Vai trò của VH phục hng là lên án nghiêm khắc giáo hội thiên chúa giáo, tấn công vào trật tự PK, đề cao giá trị chân chính của con ngời. - Thực chất của phong trào VH phục hng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của g/c TS với g/c PKđã suy tàn, phát động quần chúng đấu tranh. - T tởng cải cách tôn giáo không tách rời t tởng cải cách xã hội và t tởng nhân văn của thời VH phục hng, nó tấn công trực tiếp vào giáo hội thiên chúa giáo và chế độ PK, nó châm ngòi cho cuộc đấu tranh của quần chúng và làm bùng nổ cuộc chiến tranh nông dân. 5. Hớng dẫn: - Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK - CBB: Đọc trớc bài 3SGK Ngày soạn: 9 Ngày giảng: Tiết 4 Bài 4 trung quốc thời phong kiến a- Mục tiêu bài học 1.Kiến thức - Xã hội phong kiến Trung Quốc đợc hình thành nh thế nào - Tên gọi và thứ tự của các triều đại phong kiến Trung Quốc - Tổ chức bộ máy chính quyền PK - Những đặc diểm kinh tế, văn hoá của xã hội phong kiến Trung Quốc 2.T tởng - H hiểu rõ TQ là một quốc gia PK lớn mạnh điển hình ở phơng đông thời cổ đại, một nớc láng giềng gần gũi với Việt Nam có ảnh hởng không nhỏ đến tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. 3.Kĩ năng - Biết lập bảng niên biểu các triều đại phong kiến TQ. - Bớc đầu biết vận dụng t duy để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu về văn hoá, từ đó rút ra bài học lịch sử. b- phơng tiện thực hiện: - Bản đồ TQ thời PK. - Tranh ảnh về một số công trình kiến trúc thời PK. - Một số t liệu thành văn về các chính sách của nhà nớc PK TQ. c- cách thức tiến hành: Đọc, tìm tòi, phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, d- tiến trình bài dạy 1.ổn định lớp. - KTSS: 7A 7B 7C . 2.Kiểm tra bài cũ. a) Câu hỏi: ? Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp ntn đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ. b) Đáp án: Vở ghi mục 2 3. Bài mới. - ở lớp 6 các em đã tìm hiểu về sự ra đời của các quốc gia cổ đại phơng Đông trong đó nhà nớc cổ đại TQ là một trong những quốc gia ra đời sớm và phát triển rất nhanh. TQ đã đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Khác với các nhà nớc phong kiến châu Âu thời phong kiến TQ bắt đầu sớm và kết thúc muộn Hoạt động của thầy-trò Nội dung bài học G: Dùng bản đồ TQ g/t Từ 2000 <TCN> ngời TQ đã xây dựng Nhà nớc trên lu vực sông Hoàng Hà với những thành tựu văn minh rực rỡ 1.Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc. - Sự ra đời của nhà nớc ở TQ diễn ra sớm (từ năm 2000 TCN) 10 [...]... thảo luận d- tiến trình bài dạy 1.ổn định lớp - KTSS: + 7A: + 7B: 2.Kiểm tra bài cũ a) Câu hỏi: ? Em hãy trình bày sự thịnh vợng của TQ dới thời nhà Đờng b) Đáp án: Mục 3 vở ghi 3 Bài mới a) Giới thiệu bài: Sau khi phát triển đến độ cực thịnh dới thời nhà Đờng, TQ lại lâm vào tình trạng chia cắt suốt hơn nửa TK (từ năm 9 07 đến năm 960) Nhà Tống thành lập năm 960, TQ thống nhất và tiếp tục phát triển,... chức lớp học - Thiết bị dạy học Ngày soạn: Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết 10 Làm bài tập lịch sử thế giới a- Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức - Giúp các em hệ thống lại phần kiến thức đã học thông qua việc làm bài tập lịch sử 2.Kĩ năng - Rèn kĩ năng lập bảng niên biểu, kĩ năng phân tích, so sánh 3.T tởng - Giáo dục t tởng, đạo đức cho học sinh, lòng ngỡng mộ và tôn trọng nền văn minh,... trình bài dạy 30 1.ổn định lớp - KTSS: + 7A: + 7B: 2.Kiểm tra bài cũ a) Câu hỏi ? Trong xã hội phong kiến có các giai cấp nào? ? Quan hệ giữa các giai cấp? ? Thế nào là chế độ quân chủ? b) Đáp án: Mục 2 vở ghi 3 Bài mới a) Giới thiệu bài: - Để khắc sâu kiến thức phần lịch sử thế thế giới và tạo kĩ năng làm bài, nhớ sự kiện Hôm nay thầy cùng các em làm một số bài tập lịch sử b) Các hoạt động dạy học:... ngoại nhà Hán đã làm gì - Đối ngoại: G: Từ 133-119 TCN Hán Vũ Đế đánh Xâm lấn Triều Tiên và các nớc phía đuổi tộc Hung Nô lên tận xa mạc Gô Bi Nam -111-110 TCN trinh phục Việt Nam , 108 TCN diệt Triều Tiên ? Em hãy so sánh thời gian tồn tại của nhà Tần và nhà Hán ? Vì sao nhà Hán tồn tại trong thời gian lâu dài G: Sơ kết chuyển ý H: Đọc SGK ? Chính sách đối nội của nhà Đờng có gì đáng lu ý?... khu vực Đông Nam á, những đặc điểm tơng đồng về vị trí địa lí của các quốc gia đó - Các giai đoạn phát triển quan trọng của lịch sử khu vực Đông Nam á, Lào, CPC 2.T tởng - Nhận thức đợc quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời của các dân tộc ở khu vực Đông Nam á, Lào, CPC - Trong lịch sử Đông Nam á cũng có nhiều thành tựu đóng góp cho văn hoá nhân loại, sự gắn bó của 3 nớc Đông Dơng 3.Kĩ năng - Biết xác... giai đoạn phá triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam á b- chuẩn bị - Bản đồ Đông Nam á, t liệu về Lào, CPC - Tranh ảnh, t liệu về các công trình kiến trúc Đông Nam á c- phơng pháp - Phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận d- tiến trình dạy học 1.ổn định lớp - KTSS: + 7A: + 7B: 2.Kiểm tra bài cũ a) Câu hỏi: ? Nêu những thành tựu văn hoá trung đại mà ấn Độ đạt đợc b) Đáp án: Mục 3 3 Bài mới a) Giới thiệu... rải rác dọc hai bờ sông - I-ra-oađi ngôi chùa Su-ê-đa-gôn đồ sộ đợc xây dựng 1 năm rỡi chứng tỏ sức lực tài năng của cả nớc đợc huy động rất lớn, chùa có đỉnh cao 10 m gồm 7 vành đai bằng vàng 1 cái, trụ bạc, đỉnh chóp là một quả cầu= vàng trên có cắm cờ gió bằng vàng và cả 3 phần trụ, quả cầu và lá cờ gió đều đợc khảm bằng 5448 viên kim cơng to nhỏ khác nhau,... khu vực Đông Nam á, những đặc điểm tơng đồng về vị trí địa lí của các quốc gia đó - Các giai đoạn phát triển quan trọng của lịch sử khu vực Đông Nam á, Lào, CPC 2.T tởng - Nhận thức đợc quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời của các dân tộc ở khu vực Đông Nam á, Lào, CPC - Trong lịch sử Đông Nam á cũng có nhiều thành tựu đóng góp cho văn hoá nhân loại, sự gắn bó của 3 nớc Đông Dơng 3.Kĩ năng - Biết xác... triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam á b- chuẩn bị - Bản đồ Đông Nam á, t liệu về Lào, CPC - Tranh ảnh, t liệu về các công trình kiến trúc Đông Nam á c- phơng pháp - Nêu vấn đề, phát vấn, thảo luận 24 d- tiến trình bài dạy 1.ổn định lớp - KTSS: + 7A: + 7B: 2.Kiểm tra bài cũ a) Câu hỏi: (?) Kể tên các nớc trong khu vực ĐNA hiện nay và XĐ vị trí của các nớc trên bản đồ b) Đáp án: Gồm 11 nớc 3 Bài... kì Ăng Co nh thế nào? 5 Hớng dẫn: - Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK - CBB: Đọc trớc bài 7 SGK E- rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và từng hoạt động - Nội dung kiến thức - Phơng pháp giảng dạy - Hình thức tổ chức lớp học - Thiết bị dạy học Ngày soạn: Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết 9 Bài 7 Những nét chung về xã hội phong kiến a- Muc . Nguyên nhân của cuộc cải cách tôn giáo ? Ngời khởi xớng phong trào cải cách tôn giáo là ai ? Tác dụng của phong trào cải cách tôn giáo? ? Hạn chế của phong trào cải cách tôn giáo G/C TS không. định lớp. - KTSS: 7A 7B 7C . 2.Kiểm tra bài cũ. a) Câu hỏi: ? Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp ntn đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ. b) Đáp án: Vở ghi mục 2 3. Bài mới. - ở lớp. Cách thức tiến hành: Đọc, tìm tòi, phân tích, hoạt động cá nhân và cả lớp d- tiến trình dạy học 1.ổn định lớp. - KTSS: 7 A 7B 7C 2.Kiểm tra bài cũ. a) Câu hỏi ? Xã hội phong kiến Châu Âu hình

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan