0

giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

113 781 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2015, 15:38

Bài :1 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I.Mục tiêu : - HS biết được vò trí đòa lí ,hình dáng của đất nước ta . -Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung 1 lòch sử , 1 tổ quốc . -HS biết được một số yêu cầu khi học môn lòch sử , đòa lí và yêu thích môn học này, yêu thiên nhiên , yêu tổ quốc . II.Chuẩn bò: -Bản đồ Việt Nam , bản đồ thế giới . -Hình ảnh 1 số hoạt động của dân tộc ở 1 số vùng . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: Giới thiệu về môn lòch sử và đòa lý. 3.Bài mới: Giới thiệu: Ghi tựa. *Hoạt động cả lớp: -GV giới thiệu vò trí của nước ta và các cư dân ở mỗi vùng (SGK). –Có 54 dân tộc chung sống ở miền núi, trung du và đồng bằng, có dân tộc sống trên các đảo, quần đảo. *Hoạt động nhóm:GV phát tranh cho mỗi nhóm. -Nhóm I: Hoạt động sản xuất của người Thái -Nhóm II: Cảnh chợ phiên của người vùng cao. -Nhóm III: Lễ hội của người Hmông. -Yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh đó. -GV kết luận: “Mỗi dân tộc sống trên đất nước VN có nét Văn hóa riêng nhưng điều có chung một tổ quốc, một lòch sử VN.” 4.Củng cố : *Hoạt động cả lớp: -Để có một tổ quốc tươi đẹp như hôm nay ông cha ta phải trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước. -Em hãy kể 1 gương đấu tranh giữ nước của ông cha ta? -GV nhận xét nêu ý kiến –Kết luận: Các gương đấu tranh giành độc lập của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi … đều trải qua vất vả, đau thương. Biết được những điều đó các em thêm yêu con người VN và tổ quốc VN. 5.Dặn dò: -Đọc ghi nhớ chung. -Để học tốt môn lòch sử , đòa lý các em cần -HS lặp lại. -HS trình bày và xác đònh trên bản đồ VN vò trí tỉnh, TP em đang sống. -HS các nhóm làm việc. -Đại diện nhóm trình bày trước lớp. -1  4 HS kể sự kiện lòch sử. -HS khác nhận xét, bổ sung. -Cả lớp lắng nghe. quan sát, thu nhập tài liệu và phát biểu tốt. -Xem tiếp bài “Bản đồ” -HS cả lớp. Bài :2 LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.Mục tiêu : -HS biết nêu đònh nghóa đơn giản về bản đồ.Một số yếu tố của bản đồ như tên, phương hướng, ký hiệu. -Bước đầu nhận biết các ký hiệu của một số đối tượng đòa lý trên bản đồ. II.Chuẩn bò : -Một số bản đồ Việt Nam, thế giới. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Môn lòch sử và đòa lý giúp em biết gì? -Tả cảnh thiên nhiên và đời sống nơi em ở? - GV nhận xét – đánh giá. 3.Bài mới: -Giới thiệu bài: Bản đồ. *Hoạt động cả lớp : -GV treo bản đồ TG, VN, khu vực … -Gọi HS đọc tên các bản đồ đã treo. -Nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ. -GV sữa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. +KL “Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất đònh”. *Hoạt động cá nhân : -HS quan sát hình 1 và hình 2 (SGK) và trả lời. +Ngày nay,muốn vẽ bản đồ ta thường làm như thế nào? +Tại sao cũng là bản đồ VN mà hình 3 (SGK) lại nhỏ hơn bản đồ VN treo trên tường? *Một số yếu tố bản đồ : *Hoạt động nhóm : HS thảo luận. +Tên bản đồ cho ta biết điều gì? +Trên bản đồ người ta qui đònh các phương hướng Bắc, nam, đông, tây như thế nào? +Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? -Đọc tỉ lệ hình 2 (SGK) cho biết 1cm trên giấy = bao nhiêu mét trên thực tế? -3 HS trả lời. -HS khác nhận xét. -HS trả lời: Bản đồ TG phạm vi các nước chiếm 1 bộ phận lớn trên bề mặt trái đất. Bản đồ VN hay khu vực VN chiếm bộ phận nhỏ. -HS trả lời. -Sử dụng ảnh chụp từ máy bay hay vệ tinh, thu nhỏ theo tỉ lệ. -Tỉ lệ thu nhỏ khác nhau. -Đại diện các nhóm trình bày. -Nhóm khác bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. -Bảng chú giải ở hình 3 (SGK) có những ký hiệu nào ? Ký hiệu bản đồ dùng làm gì? -GV nhận xét, bổ sung và kết luận. 4.Củng cố : Thực hành vẽ 1 số ký hiệu bản đồ. -HS quan sát bản chú giải ở bản đồ hình 3 (SGK) -Vẽ 1 số đối tượng đòa lý như biên giới, núi, sông, Thủ đô, Thành phố, mỏ … -GV nhận xét đúng/ sai 5.Tổng kết –dặn dò : -Bản đồ để làm gì ? -Kể 1 số yếu tố của bản đồ. -Xem tiếp bài “Sử dụng bản đồ”. -2 HS thi từng cặp. -1 em vẽ, 1 em ghi ký hiệu đó thể hiện gì. Bài : 3 LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ(TIẾP THEO) I.Mục tiêu: -HS biết được trình tự các bước sử dụng bản đồ. -Xác đònh được 4 hướng Bắc, Nam, Đông, Tây theo qui ước trên bản đồ. -Tìm 1 số đối tượng đòa lý dựa vào bản chú giải của bản đồ. II.Chuẩn bò : -Bản đồ đòa lý tự nhiên VN. -Bản đồ hành chánh VN. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Bản đồ là gì? -Kể 1 vài đối tượng được thể hiện trên bản đồ? 3.Bài mới: -Giới thiệu : Cách sử dụng bản đồ. *Thực hành theo nhóm : -Muốn sử dụng bản đồ ta phải làm gì? +Đọc tên bản đồ để biết thể hiện nội dung gì? +Xem bảng chú giải để biết ký hiệu đối tượng đòa lý. +Tìm đối tượng đòa lý dựa vào ký hiệu. -HS các nhóm làm bài tập (SGK) +Nhóm I : bài a (2 ý) +Nhóm II : bài b – ý 1, 2. +Nhóm III : bài b – ý 3. *GV nhận xét đưa ra kết luận : +Nước láng giềng của VN: TQ, Lào, -HS trả lời. -HS chỉ đường biên giới đất liền của VN với các nước láng giềng trên bản đồ. -HS các nhóm lần lượt trả lời. -HS khác nhận xét. -Đại diện các nhóm trả lời. -Nhóm khác nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh câu trả lời đúng. Campuchia. +Biển nước ta là 1 phần của biển Đông. +Quần đảo VN: Hoàng Sa, Trường Sa. +Một số đảo VN: Phú Quốc, côn Đảo … 4.Củng cố : Cả lớp -Treo bản đồ hành chánh VN lên bảng. -Đọc tên bản đồ, chỉ 4 hướng. -Chỉ vò trí TP em đang ở. -Chỉ tên tỉnh (TP) giáp với tỉnh (TP) em ở. -GV hướng dẫn hs cách chỉ bản đồ (SGK/16) 5.Tổng kết –dặn dò : -HS đọc ghi nhớ. -Xem các phần lòch sử và đòa lý riêng biệt. -HS chú ý lắng nghe. -1 HS lên chỉ. -1 HS -1 HS PHẦN LỊCH SỬ Bài:1 NƯỚC VĂN LANG I.Mục tiêu : -HS biết Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lòch sử nước ta .Nhà nước này ra đời khoảng 700 năm TCN , là nơi người Lạc Việt sinh sống . - Mô tả sơ lược về tổ chức XH thời Hùng Vương . -Mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt . -Một số tục lệ của người Lạc Việt còn lưu giữ tới ngày nay ở đòa phương mà HS được biết . II.Chuẩn bò : -Hình trong SGK phóng to -Phiếu học tập của HS . Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh:HS hát . 2.KTBC : -GV kiểm tra phần chuẩn bò của HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu : Nườc Văn Lang b.Tìm hiểu bài : *Hoạt động cá nhân: - GV treo lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . -Yêu cầu HS dựa vào trong SGK và lược đồ, tranh ảnh , xác đònh đòa phận của nước Văn Lang -HS chuẩn bò sách vở. -HS lắng nghe. -HS quan sát và xác đònh đòa phận và kinh đô của nước Văn Lang ; xác đònh và kinh đô Văn Lang trên bản đồ ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian . -GV hỏi : +Nhà nước đầu tiên của người Lạc Việt có tên là gì ? +Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào ? +Cho HS lên bảng xác đònh thời điểm ra đời của nước Văn Lang. +Nước Văn Lang được hình thành ở khu vực nào? +Cho HS lên chỉ lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay khu vực hình thành của nước Văn Lang. -GV nhận xét và sữa chữa và kết luận. *Hoạt động theo cặp:: (phát phiếu học tập ) - GV đưa ra khung sơ đồ (để trống chưa điền nội dung ) H -GV hỏi : +Xã hội Văn Lang có mấy tầng lớp? +Người đứng đầu trong nhà nước Văn Lang là ai? +Tầng lớp sau vua là ai? Họ có nhiệm vụ gì? +Người dân thường trong xã hội văn lang gọi là gì? +Tầng lớp thấp kém nhất trong XH Văn Lang là tầng lớp nào ? Họ làm gì trong XH ? -GV kết luận. *Hoạt động theo nhóm: -GV đưa ra khung bảng thống kê còn trống phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt . thời điểm ra đời của nước Văn Lang trên trục thời gian . -Nước Văn Lang. -Khoảng 700 năm trước. -1 HS lên xác đònh . -Ở khu vực sông Hồng ,sông Mã,sông Cả. -2 HS lên chỉ lược đồ. -HS có nhiệm vụ đọc SGK và điền vào sơ đồ các tầng lớp: Vua, Lạc hầu, Lạc tướng, Lạc dân, nô tì sao cho phù hợp như trên bảng. -Có 4 tầng lớp, đó là vua, lạc tướng và lạc hầu , lạc dân, nô tì. -Là vua gọi là Hùng vương. -Là lạc tướngvà lạc hầu , họ giúp vua cai quản đất nước. -Dân thướng gọi là lạc dân. -Là nô tì, họ là người hầu hạ các gia đình người giàu PK. -HS thảo luận theo nhóm. -HS đọc và xem kênh chữ , kênh hình điền vào chỗ trống. -Người Lạc Việt biết trồng đay, gai, dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải, biết Nô tì Lạc dân Hùng Vương Lạc hầu, Lạc tướng Sản xuất Ăn, uống Mặc và trang điểm Ở Lễ hội -Lúa -Khoai -Cây ăn quả -Ươm tơ, dệt vải -Đúc đồng: giáo mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày -Nặn đồ đất -Đóng thuyền -Cơm, xôi -Bánh chưng, bánh giầy -Uống rượu -Làm mắm Phụ nữ dúng nhiều đồ trang sức, búi tóc hoặc cạo trọc đầu. Nhà sàn -Quây quần thành làng -Vui chơi nhảy múa -Đua thuyền -Đấu vật -Yêu cầu HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lý như bảng thống kê. -Sau khi điền xong GV cho vài HS mô tả bằng lời của mình về đời sống của người Lạc Việt. -GV nhận xét và bổ sung. *Hoạt động cả lớp: - GV nêu câu hỏi:Hãy kể tên một số câu chuyện cổ tích nói về các phong tục của người Lạc Việt mà em biết. -Đòa phương em còn lưu giữ những tục lệ nào của người Lạc Việt ? -GV nhận xét, bổ sung và kết luận . 4.Củng cố : -Cho HS đọc phần bài hoạc trong khung. -Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt. -GV nhận xét, bổ sung. 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà học bài và xem trước bài “Nước Âu Lạc”. -Nhận xét tiết học. đúc đồng làm vũ khí, công cụ sản xuất và đồ trang sức … -Một số HS đại diện nhóm trả lời. -Cả lớp bổ sung. -3 HS đọc. -2 HS mô tả. -Sự tích “Bánh chưng bánh dầy”, “Mai An Tiêm”, -Tục ăn trầu, trồng lúa , khoai… -3 HS đọc. -Vài HS mô tả. -HS cả lớp. Bài:2 NƯỚC ÂU LẠC I.Mục tiêu : -HS biết nước Âu Lạc là sự nối tiếp của nước Văn Lang. -Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng. -Sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc. -Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà. II.Chuẩn bò : -Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. -Hình trong SGK phóng to. -Phiếu học tập của HS. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh:cho HS hát 2.KTBC : Nước Văn Lang . -Nước Văn Lang ra đời trong thời gian nào ? Ở khu vực nào ? -Em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ? -Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ? -GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới: a.Giới thiệu :Nước Âu Lạc . b.Tìm hiểu bài : *Hoạt động cá nhân -GV phát PBTcho HS -GV yêu cầu HS đọc SGK và làm bài tập sau: em hãy điền dấu x vào ô  những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt và người Âu Việt.  Sống cùng trên một đòa bàn .  Đều biết chế tạo đồ đồng .  Đều biết rèn sắt .  Đều trống lúa và chăn nuôi .  Tục lệ có nhiều điểm giống nhau . -GV nhận xét , kết luận :cuộc sống của người Âu Việt và người Lạc Việt có những điểm tương đồng và họ sống hòa hợp với nhau . *Hoạt động cả lớp : -GV treo lược đồ lên bảng -Cho HS xác đònh trên lược đồ hình 1 nơi đóng đô của nước Âu Lạc . -GV hỏi : “So sánh sự khác nhau về nơi đóng -HS hát -3 HS trả lời -HS khác nhận xét, bổ sung -HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  trong PBT để chỉ những điểm giống nhau giữa cuộc sống của người Lạc Việt và người Âu Việt . -cho 2 HS lên điền vào bảng phụ . -HS khác nhận xét . -HS xác đònh . -Nước Văn Lang đóng đô ở Phong đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc”. -Người u Lạc đã đạt được những thành tựu gì trong cuộc sống? (Về xây dựng, sản xuất, làm vũ khí? ) -GV nêu tác dụng của nỏ và thành Cổ Loa (qua sơ đồ): nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên. Thành Cổ Loa là thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc . *Hoạt động nhóm : -GV yêu cầu HS đọc SGK , đoạn : “Từ năm 207 TCN … phương Bắc”. Sau đó , HS kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc . -GV đặt câu hỏi cho cả lớp để HS thảo luận : +Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại bò thất bại ? +Vì sao năm 179 TCN nước Âu lạc lại rơi vào ách đô hộ của PK phương Bắc ? -GV nhận xét và kết luận . 4.Củng cố : -GV cho HS đọc ghi nhớ trong khung . -GV hỏi : +Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? +Thành tưụ lớn nhất của người Âu Lạc là gì ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -GV tổng kết và GDTT. -Về nhà học bài và chuẩn bò bài :Nước ta dưới ách đô hộ của PKPB -Nhận xét tiết học . châulà vùng rừng núi, nước u Lạc đóng đô ở vùng đồng bằng. -Xây thành cổ Loa, sử dụng rộng rãi lưỡi cày bằng đồng, biết rèn sắt, chế tạo nỏ thần. -Cả lớp thảo luận và báo cáo kết quả so sánh . -HS đọc. -Các nhóm thảo luận và đại điện báo cáo kết quả . -Vì người u Lạc đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm lại có tướng chỉ huy giỏi, vũ khí tốt , thành luỹ kiên cố. -Vì Triệu Đà dùng kế hoãn binhvà cho con trai là Trọng Thuỷ sang …. -Nhóm khác nhận xét ,bổ sung -3 HS dọc . -Vài HS trả lời . -HS khác nhận xét và bổ sung . -HS cả lớp . Bài :3 NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I.Mục tiêu :Học xong bài này HS biết : -Từ năm 179 TCN đến năm 938 ,nước ta bò các triều đại PKPB đô hộ . -Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại PKPB đối với nhân dân ta . -Nhân dân ta đã không cam chòu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghóa đánh đuổi quân xâm lược , giữ gìn nền văn hóa dân tộc . II.Chuẩn bò : PHT của HS . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC : GV đăät câu hỏi bài “Nước Âu Lạc “ -GV nhận xét. 3.Bài mới : a.Giới thiệu :ghi tựa . b.Tìm hiểu bài : *Hoạt động cá nhân : -GV yêu cầu HS đọc SGK từ “Sau khiTriệu Đà…của người Hán” -Hỏi:Sau khi thôn tính được nước ta ,các triều đại PK PB đã thi hành những chính sách áp bức bóc lột nào đối với nhân dân ta ? -GV phát PBT cho HS và cho 1 HS đọc . -GV đưa ra bảng ( để trống, chưa điền nội dung) so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò các triều đại PKPB đô hộ : -GV giải thích các khái niệm chủ quyền, văn hoá .Nhận xét , kết luận . *Hoạt động nhóm: - GV phát PBT cho 4 nhóm.Cho HS đọc SGKvà điền các thông tin về các cuộc khởi nghóa . -GV đưa bảng thống kê có (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột ghi các cuộc khởi nghóa để trống ) : Thời gian Các cuộc k .nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 Năm 550 Năm 722 Năm 776 Năm 905 Năm 931 Năm 938 Kn hai Bà Trưng . Kn Bà Triệu . Kn Lý Bí . Kn Triệu .Q.Phục . Kn Mai .T .Loan . Kn Phùng Hưng . Kn Khúc. T. Dụ . Kn Dương.Đ. Nghệ C thắng B. Đằng . -GV cho HS thảo luận và điền tên các cuộc kn. -Cho HS các nhóm nxét, bổ sung . -GV nhận xét và kết luận : Nước ta bò bọn PKPB đô hộ suốt gần một ngàn năm , các cuộc khởi nghóa của nhân dân ta liên tiếp nổ ra. Chiến -3 HS trả lời -HS khác nhận xét bổ sung . -HS lắng nghe. -HS đọc. -1 HS đọc. -HS điền nội dung vào các ô trống như ở bảng trong PBT . Sau đó HS báo cáo kết quả làm việc của mình trước lớp . -HS khác nxét , bổ sung . -HS các nhóm thảo luận và điền vào . -Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả. -Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung. thắng Bạch Đằng năm 938 đã mở ra một thời kì độc lập lâu dài của dân tộc ta . 4.Củng cố : -Cho 2 HS đọc phần ghi nhớ trong khung . -Khi đô hộ nước ta các triều đại PKPB đã làm những gì ? -Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Nhận xét tiết học . -Về xem lại bài và chuẩn bò bài “khởi nghóa hai Bà Trưng “ -2 HS đọc ghi nhớ . -HS trả lời câu hỏi . -HS khác nhận xét . -HS cả lớp . Bài :4 KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) I.Mục tiêu : -HS biết vì sao hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa . -Tường thuật được trên lược đồ diễn biến cuộc khởi nghóa . -Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bò các triều đại PKPB đô hộ . II.Chuẩn bò : -Hình trong SGK phóng to . -Lược đồ khởi nghóa hai Bà Trưng . -PHT của HS . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC : -Các triều đại PKPB đã làm gì khi đô hộ nước ta? -Nhân dân ta đã phản ứng như thế nào ? -Cho 2 HS lên điền tên các cuộc kn vào bảng. -GV nhận xét, đánh giá. 3.Bài mới : a. Giới thiệu : ghi tựa b.Tìm hiểu bài : *Hoạt động nhóm : -GV yêu cầu HS đọc SGK từ “Đầu thế kỉ thứ I…trả thù nhà”. -Trước khi thảo luận GV giải thích khái niệm quận Giao Chỉ: thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ . -HS trả lời . -HS khác nhận xét, bổ sung . -HS đọc ,cả lớp theo dõi. [...]... trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh:Kiểm tra sự chuẩn bò của HS 2.KTBC : GV cho HS đọc bài : “Nước ta cuối thời Trần.” -HS đọc bài và trả lời câu hỏi -HS nhận xét -GV ghi điểm 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: GV treo tranh minh hoạ và giới thiệu b.Phát triển bài : *Hoạt động cả lớp: -GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng: Cuối năm 140 6, quân Minh xâm lược nước ta, -HS cả lớp. .. các trạm bơm nước, củng cố đê điều … -HS khác nhận xét -2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi -Cả lớp nhận xét -HS cả lớp Bài : 14 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MÔNG -NGUYÊN I.Mục tiêu : -HS biết dưới thời nhà Trần, ba lần quân Mông –Nguyên sang xâm lược nước ta -Quân dân nhà Trần :nam nữ,già trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc -Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông nói chung... đánh giặc Mông –Nguyên của quân dân nhà Trần -HS nhận xét , bổ sung thống của dân tộc ta *Hoạt động cả lớp : -GV gọi một HS đọc SGK đoạn : Cả ba lần … xâm lược nước ta nữa” -Cho cả lớp thảo luận :Việc quân dân nhà Trần ba lần rút khỏi Thăng Long là đúng hay sai ? Vì sao ? -GV cho HS đọc tiếp SGK và hỏi: KC chống quân xâm lược Mông- Nguyên kết thúc thắng lợi có ý nghóa như thế nào đối với lòch sử. .. ?hãy chỉ trên BĐ và nêu tên một số con sông +Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lụt lội mà em đã chứng kiến hoặc được biết qua các phương tiện thông tin -GV nhận xét về lời kể của một số em -GV tổ chức cho HS trao đổi và đi đến kết Hoạt động của trò -Cả lớp hát -4 HS đọc bài -HS khác nhận xét -Cảnh mọi người đang đắp đê -HS cả lớp thảo luận -Vài HS kể luận : Sông ngòi cung cấp nước cho nông nghiệp... lắng nghe GV trình bày nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân nên cuộc kháng chiến thất bại ( 140 7).Dưới ách đô hộ của nhà Minh ,nhiều cuộc khởi nghóa của nhân dân ta đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghóa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng Năm 141 8, từ vùng núi Lam Sơn (Thanh Hóa), cuộc khởi nghóa Lam Sơn ngày càng lan rộng ra cả nước Năm 142 6, quân Minh bò quân khởi nghóa bao vây ở Đông Quan (Thăng Long).Vương... và bổ sung *Hoạt động cả lớp : -GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn : “Sang đánh Hoạt động của trò -4 HS hỏi đáp với nhau -HS khác nhận xét , bổ sung -HS điền dấu x vào trong PHT của mình -Vài HS nêu nước ta … hoàn toàn thất bại” để trả lời các câu hỏi sau : +Cửa sông Bạch Đằng ở đâu ? +Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì ? +Trận đánh diễn ra như thế nào ? +Kết quả trận đánh ra sao ? -GV yêu cầu... kết luận: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta Ngô Quyền chỉ huy quân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938) *Hoạt động nhóm : -GV phát PHT và yêu cầu HS thảo luận : +Sau khi đánh tan quân Nam Hán ,Ngô Quyền đã làm gì ? + Điều đó có ý nghóa như thế nào ? -GV tổ chức cho các nhóm trao đổi để đi đến kết luận: Mùa xuân năm 939 , Ngô Quyền... -HS trả lời -HS cả lớp Bài :6 ÔN TẬP I.Mục tiêu : -HS biết : từ bài 1 đến bài 5 học hai giai đoạn lòch sử :Buổi đầu dựng nước và giữ nước;Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập -Kể tên những sự kiện lòch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi thể hiện nó trên trục và băng thời gian II.Chuẩn bò : -Băng và hình vẽ trục thời gian -Một số tranh ảnh , bản đồ III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động... đoàn kết, quyết tâm cầm vũ khí và mưu trí đánh giặc -HS kể -2 HS đọc -HS trả lời -HS cả lớp NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN I.Mục tiêu : -HS biết các biểu hiện suy yếu của nhà Trần vào giữa thế kỉ XIV -Vì sao nhà Hồ thay nhà Trần II.Chuẩn bò : PHT của HS Tranh minh hoạ như SGK nếu có III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: -Cả lớp hát Cho HS hát 2.KTBC : -Ý chí quyết... của nhóm trước lớp -Các nhóm khác nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh -3 HS đọc -HS trả lời -GV nhận xét và kết luận 4. Củng cố : -GV cho HS đọc bài học trong SGK -Hỏi: nếu có dòp được về thăm kinh đô Hoa Lư em -HS cả lớp sẽ nhớ đến ai ? Vì sao ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài : “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất” -Nhận xét tiết học CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG . các cuộc khởi nghóa để trống ) : Thời gian Các cuộc k .nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 Năm 550 Năm 722 Năm 776 Năm 905 Năm 931 Năm 938 Kn hai Bà Trưng . Kn Bà Triệu . Kn Lý Bí . Kn Triệu .Q.Phục. diện nhóm trả lời. -Cả lớp bổ sung. -3 HS đọc. -2 HS mô tả. -Sự tích “Bánh chưng bánh dầy”, “Mai An Tiêm”, -Tục ăn trầu, trồng lúa , khoai… -3 HS đọc. -Vài HS mô tả. -HS cả lớp. Bài:2 NƯỚC ÂU. Hoàng Sa, Trường Sa. +Một số đảo VN: Phú Quốc, côn Đảo … 4. Củng cố : Cả lớp -Treo bản đồ hành chánh VN lên bảng. -Đọc tên bản đồ, chỉ 4 hướng. -Chỉ vò trí TP em đang ở. -Chỉ tên tỉnh (TP)
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử lớp 4 cả năm, giáo án lịch sử lớp 4 cả năm,