0

Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

68 2,452 7
  • Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:32

Môn: Lòch sử Tiết : 3 NƯỚC VĂN LANG I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang : thời gian ra đời, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người việt Cổ: + Khoảng năm 700 TCN nước Văn Lang nhà nước đầu tiên trong lòch sử nước tara đời. + Người Lạc Việt biết làm ruộng , ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất. + Người Lạc Viêt ở nhà sàn, họp nhau thành các làng, bản. + Người Lạc Việt có tục nhuộm răng, ăn trầu; ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật,… - Biết sơ lược về tổ chức xã hội thời Hùng Vương 2.Kó năng: - HS mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt 3.Thái độ: - HS tự hào về thời đại vua Hùng & truyền thống của dân tộc. II Đồ dùng dạy học : - Hình trong SGK phóng to - Phiếu học tập - Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Bảng thống kê ( chưa điền ) Sản xuất Ăn Mặc & trang điểm Ở Lễ hội - Lúa - Khoai - Cây ăn quả - Ươm tơ dệt vải - Đúc đồng: giáo mác, mũi tên , rìu , lưỡi cày - Nặn đồ đất - Đóng thuyền - Cơm, xôi - Bánh chưng, bánh giầy - Uống rượu - Mắm - Phụ nữ dùng nhiều đồ trang sức , búi tóc hoặc cạo trọc đầu . - Nhà sàn - Quây quần thành làng - Vui chơi, nhảy múa - Đua thuyền - Đấu vật Giáo viên: Nguyễn Thanh Minh Trang:1 III Các hoạt động dạy – học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 - Khởi động: Hát 2 - Bài mới: Giới thiệu: Nước Văn Lang Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - Treo lược đồ Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . - Giới thiệu về trục thời gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu , Lạc tướng Lạc dân Nô tì Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngườ Lạc Việt . - GV yêu cầu HS mô tả lại bằng ngôn ngữ của mình về đời sống của người - HS dựa vào kênh hình và kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang trên bản đồ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian - HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ các giai tầng sao cho phù hợp - HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lí như bảng thống kê trên . - HS trả lời , HS khác bổ sung . -3 ,4 em đọc. dân Lạc Việt -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 3 – Củng cố – dặn dò : -Nhận xét tiêt học. - Chuẩn bò : bài “Nước Âu Lạc” Môn: Lòch sử Tiết : 4 NƯỚC ÂU LẠC I Mục đích - yêu cầu: Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống triệu Đà của nhân dân u Lạc: Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược u Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi; nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại. II Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt.  Sống cùng trên một đòa điểm  Đều biết chế tạo đồ đồng  Đều biết rèn sắt  Đều trồng lúa và chăn nuôi  Tục lệ nhiều điểm giống nhau III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Văn Lang - Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào? - Đứng đầu nhà nước là ai? - Giúp vua có những ai? - Dân thường gọi là gì? - Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào? - GV nhận xét.  Bài mới:  Giới thiệu: Nước u Lạc Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập - GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt & người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau. Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - GV (hoặc HS) kể sơ về truyền thuyết An Dương Vương - GV mô tả về tác dụng của nỏ & thành Cổ Loa (qua sơ đồ) Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc SGK - Các nhóm cùng thảo luận các câu hỏi sau: + Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu - HS trả lời - HS nhận xét - HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt - Xây thành Cổ Loa & chế tạo nỏ. - HS đọc to đoạn còn lại - Do sự đồng lòng của nhân dân ta, có chỉ huy giỏi, có nỏ, có thành luỹ kiên cố. Đà lại thất bại? + Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc? - GV nhấn mạnh: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà bởi vì âm mưu nham hiểm của Triệu Đà & cũng bởi vì sự mất cảnh giác của An Dương Vương.  Củng cố Dặn dò: -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Em học được gì qua thất bại của An Dương Vương? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò bài: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. - HS trả lời & nêu ý kiến của riêng mình -3 ,4 em đọc . Môn: Lòch sử Tuần : 5 Ngày : NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - Biết được từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bò phong kiến phương Bắc đô hộ . 2.Kó năng: - Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta: + Nhân dân ta phải cống nạp sản vật q. + Bọn đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán. 3.Thái độ: - Nhân dân ta đã không cam chòu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghóa đánh đuổi quân xâm lược , giữ gìn nền văn hoá dân tộc . II Đồ dùng dạy học : - SGK - Phiếu học tập Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa - Bảng thống kê Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 GIAN H 2 phút 5 phút 15 phút 15 phút 3 phút  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Âu Lạc - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - Người Lạc Việt & người Âu Việt có những điểm gì giống nhau? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Làm việc theo nhóm - GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê (để trống, chưa điền nội dung), yêu cầu các nhóm so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò phong kiến phương Bắc đô hộ - GV nhận xét - GV giải thích các khái niệm chủ quyền , văn hóa . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa phiếu học tập (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột các cuộc khởi nghóa để trống)  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng - HS trả lời - HS nhận xét - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc - HS điền tên các cuộc khởi nghóa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa . - HS báo cáo kết quả làm việc của mình . Bảng thống kê Phiếu học tập Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 6 Ngày : KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( Năm 40 ) I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết - Kể ngắn gọn cuộc khởi nghóa của Hai Bà Trưng: + Nguyên nhân khởi nghóa: Do căm thù quân xâm lược, Thi Sách bò Tô Đònh giết hại( trả nợ nước thù nhà) + Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa…Nghóa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu , trung tâm của chính quyền đô hộ. + Ý nghóa: Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bò các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ; thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dâân ta. 2.Kó năng: - Tường thuật trên bản đồ diễn biến chính cuộc khởi nghóa. 3.Thái độ: - Bồi dưỡng lòng tự hào về người anh hùng dân tộc và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta . II Đồ dùng dạy học : - SGK - Lược đồ cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng . - Phiếu học tập . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I GIA N ĐDDH 2 phút 5 phút 10ph út 10ph út  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc - Nhân dân ta đã bò chính quyền đô hộ phương Bắc cai trò như thế nào? - Hãy kể tên các cuộc khởi nghóa của nhân dân ta? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Thảo luận nhóm - Giải thích khái niệm quận Giao Chỉ : Thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ . - GV đưa vấn đề sau để các nhóm thảo luận “Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến sau: + Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Thái thú Tô Đònh. + Do Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc, bò Tô Đònh giết hại. Theo em, ý kiến nào đúng? Tại sao? - GV hướng dẫn HS kết luận : Thi Sách bò giết hại chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghóa nổ ra , nguyên nhận sâu xa là do lòng yêu nước , căm thù giặc của hai bà . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV treo lược đồ . - GV giải thích : Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng diễn ra trên phậm vi - HS trả lời - HS nhận xét - Các nhóm thảo luận, sau đó nêu kết quả - HS quan sát lược đồ & dựa vào nội dung của bài để SGK Phiếu Lược đồ 10ph út 3 phút rất rộng , lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính diễn ra cuộc khởi nghóa . - GV yêu cầu HS nêu lại diễn biến của cuộc khởi nghóa? - GV nhận xét. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Khởi nghóa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghóa gì ? - GV chốt: Sau hơn 200 năm bò phong kiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống ngoại xâm.  Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo? - Nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng? - Chuẩn bò : Ngô Quyền & chiến thắng Bạch Đằng tường thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghóa. - Cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất. Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 7 Ngày : CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO ( Năm 938 ) [...]... sông Bạch Đằng nằm ở đâu? + Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của 8 phút trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận - Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì? - Điều đó có ý nghóa như thế nào? 2 phút - HS trả lời - HS nhận... Môn: Lòch sử Tuần : 10 Ngày : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ NHẤT (Năm 981) I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: Năm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (năm 981) do Lê Hoàn chỉ huy - Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân - Tường thuật ngắn gọn diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược... quan tâm đến đê điều người đều phải tham gia việc Tranh đắp đê Có lúc, vua Trần ảnh cảu nhà Trần cũng trông nom việc đắp đê - GV nhận xét - HS xem tranh ảnh - GV giới thiệu đê Quai Vạc Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp - Nhà Trần đã thu được những kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê? 4 phút Hoạt động 4: Hoạt động cả lớp - Ở đòa phương em , nhân dân đã làm gì để chống lũ lụt? 5phút  Củng cố Dặn dò:... nước ta vào năm nào? 8 phút - Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào? - Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào? - Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không? Hoạt động 3: Làm việc cả lớp giao ngôi vua cho ông - HS trao đổi & nêu ý kiến Lược đồ - HS dựa vào phần chữ & trận lược đồ trong SGK để thảo đánh luận - Đại diện nhóm lên bảng thuật lại cuộc kháng chiến chống... Long Sau đó, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt - GV giải thích từ: + Thăng Long: rồng bay lên 4 phút + Đại Việt: nước Việt lớn mạnh Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Thăng Long dưới thời Lý đã được xây dựng như thế nào?  Củng cố Dặn dò: - GV đọc cho HS nghe một đoạn chiếu dời đô - GV chốt: Việc chọn Thăng Long làm kinh đô là một quyết đònh sáng suốt tạo bước phát triển mạnh mẽ - Năm 1005 , vua Lê... Trần Cảnh; quá trình nhà Trần thành lập - Phiếu học tập Họ và tên: …………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy đánh dấu x vào  sau những chính sách được nhà Trần thực hiện: + Đứng đầu nhà nước là vua  + Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con  + Lập Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ  + Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuộng khi có điều oan ức hoặc cầu xin  + Cả nước... sang đánh nước ta Liệu rồi số phận của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu bài: Cuộc kháng chiến chống quân 9 phút Tống lần thứ nhất (981) Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD H - HS trả lời - HS nhận xét - Vua Đinh & con trưởng là Đinh Liễn bò giết hại SGK - Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác... lên ngôi còn quá nhỏ, quân Tống đã chuẩn bò xâm lược Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống , triệt phá nơi tập trung quân lương của giặc rồi kéo về nước Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp - GV yêu cầu HS thuật lại diễn biến trận đánh theo lược đồ - GV đọc cho HS nghe bài thơ “Thần” - Bài thơ “Thần” là một nghệ thuật quân sự đánh vào lòng người, kích thích được niềm tự hào của tướng só, làm hoảng loạn... của chúng sẽ ngày càng thiếu SGK 4 phút Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp - Kể về tấm gương quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản  Củng cố - Dặn dò: - Nguyên nhân nào dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên? - Chuẩn bò bài: Nước ta cuối thời Trần Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 17 - 18 Ngày : ÔN TẬP... Môn: Lòch sử Tuần : 8 Ngày : ÔN TẬP I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5 về hai giai đoạn lòch sử : buổi đầu dựng nước và giữ nước; hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập 2.Kó năng: - HS kể tên lại những sự kiện lòch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi biểu diễn nó trên trục và bảng thời . mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm. Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp. CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 GIAN H 2 phút 5 phút 15 phút 15 phút 3 phút  Khởi động: Hát 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm, Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm, Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

Mục lục

Xem thêm