0

GIáo án lịch sử lớp 6 cả năm

133 499 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2016, 09:33

Kế hoạch học sử Trường THCS Tân Lập Tuần - Tiết ND: BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1.MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: * HS biết: - Lịch sử môn khoa học có ý nghĩa quan trọng người * HS hiểu: - Vai trò, ý nghĩa quan trọng đời sống người Học lịch sử cần thiết 1.2.Kĩ năng: * HS thực được: - Bước đầu giúp HS có kĩ liên hệ thực tế quan sát thực tế * HS thực thành thạo: - Tìm hiểu thấy vài trò môn lịch sử 1.3.Thái độ: * Thói quen: - Tìm hiểu nghiên cứu môn lịch sử * Tính cách: - Bước đầu bồi dưỡng HS có ý thức tính xác ham thích học tập môn(Giáo dục môi trường) NỘI DUNG HỌC TẬP: -Vai trò môn lịch sử CHUẨN BỊ: 3.1.GV: Tranh lớp học thời xưa, 3.2.HS: Chuẩn bị nội dung đả dặn 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn định tổ chức kiểm diện: -Lớp: 6a1: -Lớp:6a2: -Lớp:: 4.2.-Kiểm tra miệng: GV giới thiệu chương trình học môn lịch sử gồm có phần: +Phần mở đầu:Giới thiệu học chung sơ lược môn lịch sử +Phần một:Lịch sử giới:Giới thiệu lịch sử giới từ loài người xuất đến cuối thời cổ đại +Phần hai:Lịch sử Việt Nam Giới thiệu lịch sử dân tộc từ thời nguyên thuỷ đến kỉ thứ X b.Bài mới: GV kiểm tra chuẩn bị hs 4.3.Tiến trình học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC  GTB: Ở tiểu học em học, nghe GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang1 Trường THCS Tân Lập thầy cô giảng tiết Lịch sử qua môn “Tự nhiên xã hội”, em nghe kể lịch sử thông qua câu chuyện kể Hôm thầy trò vào cụ thể môn qua bài: SƠ LƯỢC VỀ BỘ MÔN LỊCH SỬ  Hoạt động 1: hướng dẫn hs tìm hiểu khái niệm môn lịch sử * Thời gian: 15 phút * Mục tiêu: Hs nắm khái niệm lịch sử GV gọi học sinh đọc đoạn: ”Con người…lịch sử “ GV : Con người, cỏ, loài vật từ xuất có hình dạng ngày không ? Tại ? HS: Không, mà phải trải qua trình biến đổi theo thời gian ( sinh ra, lớn lên, già yếu ) GV : Em có nhận xét loài người từ thời nguyên thủy đến ? HS: Đó trình người phát triển không ngừng GV kết luận : Tất vật sinh lớn lên có trình Đó trình phát triển ý muốn người theo trình tự thời gian tự nhiên xã hội , lịch sử GV : Vậy theo em lịch sử ? HS : Lịch sử diễn khứ GV : Nhưng đây, giới hạn học tập lịch sử xã hội loài người ( Từ người xuất ) GV : Vậy Có khác lịch sử người lịch sử xã hội loài người ? HS :Lịch sử người hẹp diễn thời gian định ( sinh ra,lớn lên, già yếu, chết ) _ Lịch sử xã hội loài ngừơi tất loài người sống trái đất , thay xã hội cũ xã hội tiến văn minh GV : Làm để có hiểu biết rộng xã hội loài người ? HS: Cần phải có khoa học , khoa học lịch sử GV kết luận : _ Lịch sử khoa học tìm hiểu dựng lại toàn hoạt động người xã hội loài người khứ  Hoạt động : hướng dẫn hs nắm vai trò việc học GV: NGUYỄN LONG QUÂN Kế hoạch học sử Lịch sử gì? -Lịch sử diễn khứ, không kể thời gian ngắn hay dài _ Lịch sử khoa học tìm hiểu dựng lại toàn hoạt động người xã hội loài người khứ NH: 2015- 2016 Trang2 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử lịch sử * Thời gian: 15 phút Học lịch sử để làm gì? * Mục tiêu: hs nắm vai trò việc học lịch sử  Vậy học lịch sử để làm ? Chúng ta sang phần GV hướng dẫn HS xem hình : “Một lớp học trường làng xưa”  HS thảo luận nhóm : So sánh lớp học trường làng xưa lớp học có khác ? Vì có khác ? HS: ( đại diện nhóm trình bày kết ) - Khung cảnh lớp học, bàn ghế có khác nhau, có khác xã hội loài người ngày tiến bộ, điều kiện học tập tốt GV kết luận : Như người, quốc gia, dân tộc có thay đổi theo thời gian mà chủ yếu người tạo nên GV: Theo em, cần biết đổi thay không ? Tại có đổi thay ? HS : Rất cần, tất tự nhiên mà thay đổi, cần tìm hiểu để biết quý trọng GV : Vậy sống mà có ngày hôm có liên quan đến việc gì? HS : Do việc làm cha ông cha ta tạo nên GV sơ kết: Tất việc làm chúng ta, tổ tiên, cha ông loài người khứ lịch sử GV : Vậy học lịch sử để làm việc cần thiết ? HS : Học lịch sử giúp ta hiểu cội nguồn giữ nước _ Học lịch sử giúp ta hiểu cội nguồn dân tộc, biết công lao, hi sinh to lớn người xưa trình dựng nước giữ nước _ Nhờ học lịch sử mà thêm quý trọng, gìn giữ  Hoạt động : hương dẫn hs nắm sở để dựng lại mà tổ tiên ta để lại _ Rút học kinh nghiệm cho lịch sử tương lai * Thời gian: 10 phút GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang3 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử * Mục tiêu: hs nắm sở để dựng lại lịch sử  Vậy dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử, Dựa vào đâu để biết dựng sang phần lại lịch sử GV : Đặc điểm môn lịch sử kiện lịch sử Dựa vào loại tư liệu: xảy không diễn lại được, làm thí nghiệm + Tư liệu truyền miệng môn khoa học khác Cho nên lịch sử phải dựa + Tư liệu vật vào kiện chủ yếu để khôi phục lại mặt chân + Tư liệu chữ viết thật khứ GV cho HS xem hình : Bia tiến sĩ Văn Miếu- Quốc Tử Giám GV : Bia tiến sĩ đựơc làm ? (HS : Đó bia đá ) GV : Đó tư liệu vật, đồ vật người xưa để lại GV : Trên bia ghi ? HS : Ghi tên, tuổi, năm sinh, năm đỗ tiến sĩ GV : Dựa vào ghi chép bia mà biết thêm công trạng tiến sĩ *GD môi trường:Tư liệu vật tìm đâu? chúngta phải có ý thức để bảo vệ tư liệu này? HS:Tìm đươc lòng đất hay trện mặt đất.Phải biết giữ gìn chống hành động phá huỷ GV : Các em kể lại tư liệu mà em biết ? HS : Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh ,Thánh Gióng Giáo viên cho học sinh kể tóm tắt truyện Thánh Gióng… ( Trong lịch sử cha ông ta phải đấu tranh với thiên nhiên giặc ngoại xâm để trì sống giữ gìn độc lập dân tộc Đây câu truyện truyền thuyết lưu từ đời – đời khác, sử học gọi truyền miệng) GV : Tóm lại có loại tư liệu giúp dựng lại lịch sử HS : Dựa vào loại tư liệu: Tư liệu truyền miệng, Tư liệu vật, Tư liệu chữ viết GV tích hợp: Các di tích, đồ vật người xưa giữ lại ,đâ nguồn tư liệu chân thật dể khôi phục dựng lại lịch sử Do cần đấu tranh chống hành động phá hủy tôn tạo “hiện đại hóa” di tích lịch sử 4.4 Tổng kết:: GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang4 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử -Lịch sử ? -Là diễn khứ… -Học lịch sử để làm ? - Để hiểu cội nguồn dân tộc … -Dựa vào đâu để biết lịch sử ? - Dựa vào loại tư liệu … 4.5.Hướng dẫn học tập: * Đối với học tiết này: Các em nhà học thuộc bài, ý phần 1, * Đối với học tiết tiếp theo: Chuẩn bị : CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ Đọc kĩ trả lời câu hỏi sau: Câu 1:Tại phải xác định thời gian? Câu 2:Cách tính thời gian người xưa ? Câu 3:Thế giới có cần thứ lịch chung hay không?Tại sao? PHỤ LỤC : Tuần :2 Tiết : ND: BÀI : CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 1-MỤC TIÊU: 1.1-Kiến thức : *Hs biết: _ HS phân biệt đựơc dương lịch, âm lịch _ Biết cách đọc cách tính năm tháng theo công lịch *Hs hiểu: _Tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử 1.2-Kĩ năng: *Hs thực được: _ Bồi dưỡng cách ghi tính năm ,tính khoảng cách trước sau công nguyên *Hs thực thành thạo: -Phân biệt lịch âm lịch dương GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang5 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử 1.3-Thái độ: *Thói quen: _Giúp HS biết quý trọng tiết kiệm thời gian *Tính cách: _Bồi dưỡng cho HS tính xác tác phong khoa học công việc 2-NỘI DUNG HỌC TẬP: - Cách tính thời gian lịch sử 3-CHUẨN BỊ: 3.1:GV: Tờ lịch, 3.2:HS: Chuẩn bị nội dung đả dặn 4-TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP : 4.1-Ổn định tổ chức kiểm diện: -Lớp:6a1: -Lớp:6a2: -Lớp:: 4.2-Kiểm tra miệng: -Học lịch sử để làm ?(8đ) TL:Học lịch sử để biết cội nguồn dân tộc, biết truyền thống lịch sử dân tộc ;để kế thừa phát huy truyền thống dân tộc -Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử ? TL: Dựa vào loại tư liệu : + Tư liệu truyền miệng + Tư liệu vật + Tư liệu chữ viết - Bài học hôm có đơn vị kiến thức nào?(2đ) GV gọi HS nhận xét phần trả cũ GV kết luận 4.3-Tiến trình bi học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC  : GTB : Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn kiện, xảy vào mốc thời gian khác nhau, xã hội loài người Muốn hiểu dựng lại lịch sử phải xếp kiện lại theo thứ tự thời gian Đó nội dung học hôm * Hoạt động 1: 10p 1-Tại phải xác định thời *Mục tiêu:Hs xác định thời gian gian ? Xem hình Bia tiến sĩ Văn Miếu GV: Hướng dẫn HS xem H2 : Bia tiến sĩ-Văn Miếu Quốc Tử Giám SGK/Tr4 GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang6 Trường THCS Tân Lập GV : Có phải bia tiến sĩ lập năm không ? HS: Không, có bia dựng trước, có bia dựng sau  Không phải bia tiến sĩ dựng năm, có người đỗ trước ,có người đỗ sau Như vậy, người xưa có cách tính ghi thời gian, việc tính ghi thời gian quan trọng, giúp ta biết nhiền điều GV:Tại phải xác định thời gian? HS:Không xác định thời gian diễn kiện,các hoạt động người nhận thức kiện lịch sử GV : Dựa vào đâu cách nào, người sáng tạo cách tính thời gian ? HS : Đọc SGK “Từ xưa…từ đây” để tìm ý trả lời  GV giải thích: Vào thời cổ đại, người nông dân phụ thuộc vào thiên nhiên, lĩnh vực sản xuất họ theo dõi quan sát để tìm qui luật thiên nhiên hết ngày lại đến đêm, mặt trời mọc hướng Đông, lặn hướng Tây ngày -Thời cổ đại, người nông dân theo dõi phát chu kỳ quay trái đất quay xung quanh mặt trời(1 vòng năm có 360 ngày ) Cơ sở để xác định thời gian Vậy người xưa tính thời gian ? Chúng ta sang phần * Hoạt động : 10p *Mục tiêu:Hs nắm cách tính thời gian người xưa GV : Dựa vào đâu để người xưa làm lịch ? HS: Dựa vào di chuyển mặt trời, mặt trăng để làm lịch GV : Trên giới có loại lịch ? HS: Âm lịch dương lịch  HS Thảo luận : Theo em Âm lịch ? Dương lịch ? Loại lịch có trước ? Vì ? HS : Âm lịch loại lịch tính thời gian theo chu kỳ quay mặt trăng quanh trái Đất Dương lịch : Là loại lịch tính thời gian theo chu kỳ quay trái Đất quanh mặt Trời Am lịch có trước GV: NGUYỄN LONG QUÂN Kế hoạch học sử + Xác định thời gian nguyên tắc quan trọng lịch sử Người xưa tính thời gian nào? + Âm lịch : loại lịch tính theo thời gian theo chu kì quay Mặt Trăng NH: 2015- 2016 Trang7 Trường THCS Tân Lập GV phân tích: : Lúc đầu người phương Đông cho trái đất hình đĩa Nhưng người Lamã xác định trái đất hình tròn GV:Mở rộng : Vậy ngày theo em trái đất có hình ? (HS tự trả lời) + GV cho học sinh xem địa cầu Và xác định trái đất hình tròn GV:Cho HS xem bảng ghi SGK/ “những ngày lịch sử kỉ niệm “có loại lịch nào? HS:Lịch âm lịch dương GV:Em xác định đâu lịch dương đâu lịch âm? Kế hoạch học sử quanh Trái Đất vòng năm ( từ 360 đến 365 ngày), tháng (từ 29-30 ngày) + Dương lịch : loại lịch tính theo thời gian theo chu kì quay Trái Đất quanh Mặt Trời vòng năm (365 ngày +1/4 ngày) nên họ xác định tháng có 30 đến 31 ngày, riêng tháng có 28 ngày GV sơ kết : Nhìn chung quốc gia, dân tộc có cách làm lịch riêng Như giới có cần thứ lịch chung hay không ? Chúng ta sang phần * Hoạt động :10p *Mục tiêu:Hs biết thứ lịch chung cho giới GV : Theo em biết, giới có loại lịch ? HS: Trên giới có nhiều loại lịch bắt nguồn từ nhiều nguồn gốc khác nhau.Chẳng hạn lịch âm lịch dương có lịch phật giáo lịch Hồi giáo GV:Thế giới có cần thứ lịch chung hay không?Vì sao? HS:Có,vì: ngày giao lưu nước ngày nhiều, nước sử dụng loại lịch riêng nước khó……  Cần có thứ lịch chung công lịch Gv : Cho HS xem lịch Gv khẳng định lịch chung giới gọi công lịch GV : Vậy công lịch ? (HS:Tự trả lời) GV : Em thử trình bày đơn vị đo thời gian theo công lịch ? HS: ngày có 24 giờ, tháng có 30 ngày hay 31 ngày năm có 12 tháng 365 ngày 100 năm kỉ 1000 năm thiên niên kỉ GV phân tích thêm : Lí có năm nhuận (365 ngày dư giờ, năm có năm nhuận.Ví dụ : Năm 2006 có GV: NGUYỄN LONG QUÂN 3/ Thế giới có cần có thứ lịch chung hay không ? -Xã hội loài người ngày phát triển, giao lưu quốc gia, dân tộc ngày tăng Do cần phải có lịch chung để tính thời gian -Công lịch lấy năm tương truyền Chúa Giê-xu đời làm năm công nguyên -Những năm trước gọi trước công nguyên -Cách tính thời gian theo công NH: 2015- 2016 Trang8 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử tháng 7, năm nhuận có 29 ngày ) lịch : GV hướng dẫn HS cách tính thời gian theo Công lịch Trước công nguyên cộng với năm Sau CN 248 542 938 công nguyên trừ với năm 179 TCN SCN 4.4:Tổng kết: -Người xưa dựa sở để làm lịch ? -Sự di chuyển mặt trời, mặt trăng … - Theo em giới có cần thứ lịch chung hay không ? Vì ? Thế giới nên có thứ lịch chung để tính thời gian… 2-Biểu diễn mốc thời gian trục thời gian ? -Năm 221 TCN -Năm 207TCN -Năm 248 -Năm 542  Giáo dục tình cảm:qua thấy thời gian quan trọng ,vậy phải làm gì? HS:Biết quý trọng thời gian.khi xác định kiện tượng phải xác 4-5:Hướng dẫn học tập: *Đối với học tiết này: _Các em học theo câu hỏi SGK/7 _Hoàn chỉnh tập VBTLS/10 * Đối với học tiết tiếp theo: _Chuẩn bị : Đọc kĩ nội dung học SGK, nghiên cứu H3H4-H5 SGK trang/8, trả lời câu hỏi sau : GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang9 Kế hoạch học sử Trường THCS Tân Lập ? Bầy người nguyên thuỷ sống ? ? Ở H5 người tinh khôn khác người tối cổ điểm ? ? Công cụ kim loại có tác dụng nào? 5_PHỤ LỤC: PHẦN MỘT:KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI Tuần : Tiết : ND: BÀI : XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 1-MỤC TIÊU: 1.1:-Kiến thức: * Hs biết: _Nguồn ngốc loài người mốc lớn trình chuyển từ vượn cổ thành người tối cổ_người tinh khôn _Đời sống vật chất tổ chức xã hội người nguyên thuỷ *Hs hiểu: _Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã 1.2:-Kĩ : *Hs thực được: -Bước đầu rèn luyện cho HS kĩ quan sát tranh ảnh rút nhận xét *Hs thực thành thạo: -Phân tích hình 1.3:-Thái độ: *Thói quen: - Biết vai trò lao động việc chuyển biến từ vượn thành người *Tính cách: -Nhờ trình lao động mà người ngày hoàn thiện hơn,xã hội ngày phát triển.(Giáo dục môi trường) GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang10 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử Tuần: 32-Tiết: 31 Ngày dạy: CHƯƠNG IV: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X Bài 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: - HS biết: Cuối kỉ IX nhà Đường suy sụp, Trung Quốc rối loạn.Với nước ta chúng kiểm soát, nhận hội Khúc Thừa Dụ day lật đổ quyền đô hộ Bọn phong kiến phương Bắc không từ bỏ ý định thống trị nước ta Dương Đình Nghệ chí giữ vững độc lập Ông đánh bại xâm lược quân Nam Hán lần thứ - HS hiểu: Tinh thần yêu nước cha ông ta ngày trước 1.2 Kỹ năng: - HS thực được: Đọc đồ, phân tích nhận định, đánh giá kiện - HS thực thành thạo: Nắm diễn biến dậy kháng chiến chống quân Nam Hán 1.3 Thái độ: - Thói quen: Học tập tinh thần yêu nước ông cha ta phát huy học tập để xây dưng đất nước GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang119 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử - Tính cách: Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên, người mở đầu bảo vệ giành chủ quyền, độc lập cho đất nước kết thúc 1000 năm Bắc thuộc 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Cuộc đấu tranh họ Khúc họ Dương CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: Giáo án,sách giáo khoa, đồ đấu tranh… 3.2 Học sinh: Sgk, chuẩn bị theo câu hỏi sách giáo khoa TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn định lớp kiểm diện: 4.2 Kiểm tra miệng: không Tiến trình học: 33’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động 1: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự * TG: 20 phút chủ hoàn cảnh nào? * Mục tiêu: hs nắm diễn biến dậy họ khúc - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng ? Cuối kỷ IX tình hình nhà Đường TQ nào? * Nhóm 1: Khúc thừa Dụ giành quyến tự chủ - Nhà Đường suy yếu Khúc Thừa hoàn cảnh nào? Dụ tập hợp nhân dân dậy TL: - Cuối kỉ IX Trung Quốc nhiều khởi nghĩa nổ tiêu biểu khổi nghĩa Hoàng Sào * Nhóm 2: Khúc Thừa Dụ người nào? TL: Quê Hồng Châu ( Ninh Giang – Hải Dương)thuộc dòng họ lớn lâu đời Ông sống khoan hoà, hay thương người nhân dân mến phục * Nhóm 3:Khúc Thừa Dụ lên nào? - Năm 905 Độc Cô Tổn bị giáng TL: chức, Khúc Thừa Dụ nhân dân ủng hộ, đem quân đánh chiếm Tống Bình, tự xưng tiết độ sứ, xây dựng quyền tự chủ * Nhóm 4: Vua Đường phong chức cho Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ có ý nghĩa gì? TL: Đây chức quan cao nhà Đường thể quyền thống trị vua Đường An GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang120 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử Nam, nên phong chức cho Khúc Thừa Dụ chứng tỏ An Nam thuộc nhà Đường * Nhóm 5: Khúc Thừa Dụ Khúc Hạo lên thay thực sách cải cách gì? TL: - Chia lại khu vực hành - Cử người trông coi đến tận xã - Định lại mức thuế - Bãi bỏ thứ lao dịch - Lập lại sổ hộ * Nhóm 6: Những việc làm nhằm mục đích gì? TL: Xây dựng quyền đôc lập tự chủ, giảm bớt đóng góp, làm cho nhân dân đỡ khổ Chuyển ý Hoạt động  TG: 20 phút  Mục tiêu: hs nắm diễn biến kháng chiến ?K-G?Khúc Thùa Hạo gởi trai Khúc Thừa Mĩ sang Nam Hán nhằm mục đích gì? TL: Do tự chủ non yếu nên muốn kéo dài thời gian hoá hoãn chuẩn bị kháng chiến - Quan sát lược đồ … ?Nêu diễn biến kháng chiến chống Nam Hán? TL: - Giáo viên Khúc Hạo Khúc Thừa Mĩ lên thay Nhân hội nhà Hán cử Lí Tấn sang làm thứ sử Giao Châu đặt quan đô hộ Tống Bình ? Đứng trước tình hình Dương Đình Nghệ làm gì? TL: Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán: - Năm 930 quân Nam Hán đánh nước ta Khúc Thừa Mĩ chống cự không bị bắt vể Trung Quốc - Năm 931 Dương Đình Nghệ đem quân công Tống Bình - Ông chủ động đánh tan quân tíêp viện tướng giặc bị giết + Khi có viện binh ông chủ động đánh quân Nam Hán nào? TL: ? GDMT ?Dương Đình Nghệ dựa vào địa hình -Ông tự xưng Tiết Độ Sứ tiếp hiểm trở chống giặc ngoại xâm Qua GV giáo tục xây dựng quyền tự chủ dục ý thức bảo vệ môi trường? GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang121 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử ? Sau đánh bại quân Nam Hán DĐN làm gì? ?GDHS? Qua nhân vật Dương Đình Nghệ em học tập gì? Hs: Dũng cảm 4.4 Tổng kết: phút + Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - Nhà Đường suy yếu Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân dậy - Năm 905 Độc Cô Tổn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ nhân dân ủng hộ, đen quân đánh chiếm Tống Bình, tự xưng tiết độ xứ, xây dựng quyền tự chủ + Chọn ý đúng: Dương Đính Nghệ đem quân công Tống Bình thời gian a 930 @ 931 c 932 4.5 Hướng dẫn học tập: phút - Học - Chuẩn bị mới: Ngô quyền chiến thắng Bạch Đằng - Chuẩn bị theo câu hỏi sách giáo khoa PHỤ LỤC: GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang122 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử Tuần :33 - Tiết: 32 ND: Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẶCH ĐẰNG MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: - HS biết: Bối cảnh quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ Công chuẩn bị chống giặc Ngô Quyền Đây trận thuỷ chiến lịch sử chống ngoaị xâm nhân dân ta giành thắng lợi tận dụng yếu tố ‘ Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” - HS hiểu: Ý nghĩa lịch sử vô quan trọng đến lịch sử dựng nước 1.2 Kỹ năng: - HS thực được: Đọc đồ - HS thực thành thạo: Phân tích nguyên nhân thắng lợi 1.3 Thái độ: - Thói quen: Tìm hiểu học tập truyền thống yêu nước ông cha ta ngày trước - Tính cách: Giáo dục lòng tự hào dân tộc Giáo dục lòng yêu kính Ngô Quyền anh hùng dân tộc NỘI DUNG HỌC TẬP: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 3.CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: Giáo án, đồ chiến thắng Ngô Quyền 3.2 Học sinh: Sách giáo khoa,chuẩn bị theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn định lớp kiểm diện: 4.2 Kiểm tra miệng: 4’ (10đ) + Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - Nhà Đường suy yếu Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân dậy - Năm 905 Độc Cô Tổn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ nhân dân ủng hộ, đen quân đánh chiếm Tống Bình, tự xưng tiết độ xứ, xây dựng quyền tự chủ Tiến trình học: 33’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động 1 Ngô Quyền chuẩn bị đánh + Ngô Quyền người ntn? quân xâm lược Nam Hán TL: Phần in nghiêng sách giáo khoa nào? - Giáo viên: Năm 937 Dương Đình Nghệ bị viên tướng Kiều Công Tiễn giết đoạt chức GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang123 Trường THCS Tân Lập hay tin Ngô Quyền kéo quân Bắc + Ngô Quyền kéo quân Bắc làm gì? TL: - Diệt Kiều Công Tiễn trừ hoạ lớn - Bảo vệ quyền tự chủ + Được tin Ngô Quyền kéo quân Bắc Kiểu Công Tiễn làm gì? TL: Cho người sang cầu cứu quân Nam Hán nhân hội quân Nam Hán mang quân sang xâm lược nước ta + Vì Kiều Công Tiễn cầu cứu Nam Hán? Hành động cho thấy điều gì? TL: Dùng lực Nam Hán đoạt chức tiết độ sứ, hành động phản phúc “ cõng rắn cắn gà nhà” + Kế hoạch quân Nam Hán xâm lược nước ta nào? TL: Năm 938 vua Hán cử em Hoàng Tháo huy đạo quân thuỷ vaò Việt Nam, thân đóng quân Hai Môn ( Quảng Tây).tiếp ứng + Ngô Quyền chuẩn bị kháng chiến nào? TL: Nhanh chóng đưa quân vào thành Đại La ( Tống Bình) bắt giết Kiều Công Tiễn chuẩn bị đánh giặc sông Bạch Đằng Chuyển ý Hoạt động - Quan sát đồ chiến thắng Bạch Đằng - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Nêu diễn biến chiến thắng Bạch Đằng? TL: Năm 938 Hoằng Tháo kéo quân sang nước ta Ngô Quyền cho người nghênh chiến nhử địch vào sâu bãi cọc ngầm chờ thuỷ triều rút phản công Kế hoạch học sử - Năm 938 nghe tin quân Nam Hán vào nước ta Ngô Quyền nhanh chóng tiến quân vào thành Đại La ( Tống Bình) bắt giết Kiều Công Tiễn chuẩn bị đón đánh giặc sông Bạch Đằng Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: - Diễn biến: Năm 938 Hoằng Tháo kéo quân sang nước ta Ngô Quyền cho người nghênh chiến nhử địch vào sâu bãi cọc ngầm, thuỷ triều lên nên cọc ngập nước thuỷ triều rút Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại - Kháng chiến giành thắng lợi * Nhóm 2: Kết nào? TL: Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán - ý nghĩa: Chấm dứt 1000 năm GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang124 Kế hoạch học sử Trường THCS Tân Lập tin bại trận trai tử trận hoảng hốt thu quân Bắc thuộc mở thời kì độc lập lâu nước dài * Nhóm 3: Vì nói trận Bạch Đằng 938 chiến thắng vĩ đại dân tộc? TL: Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc, mở thời kì độc lập tự chủ lâu dài đất nước ?GDMT? GV liên hệ đến địa điểm nơi diễn Ra khởi để liên hệ giáo dục ý thức bảo vệ ? + Giaó dục tư tưởng.HS 4.4 Tổng kết: 4’ + Chọn ý đúng: Người giết Dương Đình Nghệ đoạt chức là: @ Kiều Công Tiễn b Lưu Hoằng Tháo + Nêu Chiến thắng Bạch Đằng năm 938? - Diễn biến: Năm 938 Hoằng Tháo kéo quân sang nước ta Ngô Quyền cho người nghênh chiến nhử địch vào sâu bãi cọc ngầm, thuỷ triều lên nên cọc ngập nước thuỷ triều rút Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại - Kháng chiến giành thắng lợi - ý nghĩa: Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc mở thời kì độc lập lâu dài 4.5 Hướng dẫn học tập: - Học - Tự xem lại kiến thức học - Chuẩn bị mới: Ôn tập PHỤ LỤC: Tuần :34- Tiết:33 Ngày dạy: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ THÁP CỔ MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức : - HS biết: Khái quát vị trí địa hình tháp cổ bình thạnh Qua trình hình thành giá trị tháp cổ - HS hiểu: Mỗi địa phương có di tích lịch sử mang nhiều ý nghĩa 1.2.Kỹ : - HS thực thành thạo: HS có kĩ phân tích đánh giá giá tri lịch sử kinh tế di tích lịch sử GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang125 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử - HS thực thành thạo: HS có kĩ khái quát vị trí địa hình tháp cổ Bình Thạnh 1.3-Thái độ : - Thói quen: Tìm hiểu lịch sử địa phương - Tính cách: Giáo dục hs biết quí trọng di tích lịch sử địa phương 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Quá trình hình thành giá trị kinh tế Tháp Cổ Bình Thạnh CHUẨN BỊ -GV: giáo án + tài liệu lịch sử địa phương - HS: chuẩn bị TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 On định lớp kiểm diện: 4.2 Kiểm tra miệng: không 4.3 Tiến trình học: 40 phút Trải qua năm mà tháp cổ bình thạnh tồn đứng vững thời kỳ lịch sử nước ta Đây khu di tích lịch sử văn hoá tiếng Tây Ninh Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1 Khái quát vị trí địa hình ? Tháp cổ Bình Thạnh đâu , xã , huyện Tháp cổ Tây Ninh ? - Tháp cổ BT nằm xã Bình Thạnh HS: Nằm xã Bình Thạnh huyện Trảng Bàng huyện Trảng Bàng thuộc Hữu Ngạn thuộc Hữu ngạn sông Vàm cỏ Đông sông Vàm Cỏ Đông ? Tháp có đặc điểm gì? HS: Có hai móng tháp Tháp nguyên vẹn Nền Tháp có cạnh dài Tháp có hai móng Tháp 5m cao 10m Tháp nguyên vẹn Nền Tháp có Tháp xạy dựng cạnh hướng : cạnh dài 5m ,cao 10m Đông , Tây , Nam ,Bắc Tháp xây dựng cạnh - ?Cửa Tháp mở theo hướng hướng : Như Đông , Tây , Nam ,Bắc Tỉnh ? HS: Mở hướng đông nhô hẳn GV: Tháp có vị trí địa hình tương tốt , nằm xã Bình Thạnh , huyện Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh Quá trình hình thành giá trị kinh tế Tháp Cổ Bình Thạnh GV chuyển ý Đền Tháp xây dựng gạch, kỹ HĐ2 thuật tương tự đền Tháp Chàm ? Em nêu qua 1trình hình thành Tháp tiếng Miền Trung nước ta Được cổ BT? tìm thấy vào năm 1886 HS: kiến trúc Tháp cổ hoi nguyên vẹn tiêu biểu cho kiến trúc văn hóa Oc Eo có niên đại xây dựng từ GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang126 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử kỷ VIII ? Di tích TCBT công nhận di tích lịch sử văn hóa hay không ? Di tích Tháp Cổ BT Bộ Văn HS: Di tích Tháp Cổ BT Bộ Văn Hoá Hoá Thông tin xếp hạng Thông Tin công nhận di tích lịch sử văn hoá Di Tích LSVH theo định số 937/QĐ BT ngày 27/7/1993 Tháp Cổ Bình Thạnh di ? Theo hiểu biết em TCBT có giá trị tích tiêu biểu cho người tham quan kinh tế văn hoá nào? mà đối tượng nghiên cứu khoa học HS: nhiều lĩnh vực ? Tháp Cổ nghiên cứu lĩnh vực ? + Kiến trúc - + Tôn giáo + Nghệ thuật GV: Tháp cổ BT di tích lịch sử tiêu biểu cho đông đảo du khách nước tham quan góp phần thúc đẩy vào kinh tế tỉnh nhà tiền du lịch 4.4 Tổng kết: phút ? Em nêu vị trí địa hình TCBT ? - Tháp Cổ BT nằn xã Bình Thạnh huyện Trảng Bàng thuộc hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông - Tháp cò hai móng Tháp Tháp nguyên vẹn Nền tháp có cạnh dài 5m cao 10m 4.5 Hướng dẫn học tập: phút -HS nhà tìm hiểu thêm di tích lịch sử văn hoá địa phương đ8ể biết thêm lịch sử nước ta -Xem lại học để nắm vững chương trình kiến thức lịch sử 5.PHỤ LỤC: GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang127 Kế hoạch học sử Trường THCS Tân Lập Tuần:35- Tiết: 34 ND: ÔN TẬP MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức lịch sử Việt Nam - Các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang –Au Lạc - Những thành tựu tiêu biểu - Những kháng chiến, anh hùng tiêu biểu dân tộc thời kì 1.2 Kỹ năng: Hệ thống hoá kiến thức 1.3 Thái độ: Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Thời kí đấu tranh chống Bắc Thuộc CHUẨN BỊ: 3.1 Giáo viên: Giáo an, sách giáo khoa, bảng phụ 3.2 Học sinh: Sách giáo khoa, Chuẩn bị TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1 Ổn định lớp kiểm diện: 4.2 Kiểm tra miệng: 4’ + Chọn ý đúng: Người giết Dương Đình Nghệ đoạt chức là: @ Kiều Công Tiễn b Lưu Hoằng Tháo + Nêu Chiến thắng Bạch Đằng năm 938? - Diễn biến: Năm 938 Hoằng Tháo kéo quân sang nước ta Ngô Quyền cho người nghênh chiến nhử địch vào sâu bãi cọc ngầm, thuỷ triều lên nên cọc ngập nước thuỷ triều rút Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại - Kháng chiến giành thắng lợi - ý nghĩa: Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc mở thời kì độc lập lâu dài GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang128 Trường THCS Tân Lập Tiến trình học: 35’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Giới thiệu ** Hệ thống hoá kiến thức toàn Hoạt động - Giáo viên: lịch sử nước ta học từ hình thành – kỉ X giai đoạn quan trọng + Lịch sử thời kì trải qua giai đoạn nào? TL: Chuyển ý Hoạt động Kế hoạch học sử NỘI DUNG Những giai đoạn lớn lịch sử nước ta: - Thời kì nguyên thuỷ - Thời kì dựng giữ nước - Thời kì đấu tranh chống lại ách thống trị phong kiến phương Bắc Thời kì dựng nước đầutiên diễn vào thời gian nào? Tên nước? +Thời dựng nước diễn vào thời gian nào? TL: Từ kỉ VII + Tên nước gì? TL: Văn Lang + Vị vua đứng đầu ai? TL: Hùng Vương Chuyển ý Hoạt động + Nêu ý nghĩa khởi nghĩa Hai Bà Trưng? TL: + Ý nghĩa khởi nghã Bà Triệu? TL: + Nêu ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Lí Bí? TL: - Thời kì dựng nước kỉ VII TCN - Tên nước Văn Lang - Hùng Vương vị vua + Nêu ý nghĩa khởi nghĩa Mai Thúc Loan? TL: - Khởi nghĩa Mai Thúc Loan thể tinh thần đấu tranh kiên cường cho độc lập dân tộc Nêu ý nghĩa khởi nghĩa lớn - Khởi nghĩa Hai Bà Trưng báo hiệu lực phong kiến vĩnh viễn cai trị nước ta - Khởi nghĩa Bà Triệu tiếp tục đấu tranh giành độc lập - Khởi nghĩa Lí Bí dựng nước Vạn xuân xưng đế - Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ + Nêu ý nghĩa khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ? TL: - Dương Đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán + Nêu ý nghĩa khởi nghĩa Dương Đình lần thứ Nghệ? TL: - Chiến thắng Bạch Đằng 938 mở đầu thời kì độc lập lâu dài dân tộc + Nêu ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng? TL: Sự kiện chứng tỏ thắng lợi hoàn toàn GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang129 Trường THCS Tân Lập Chuyển ý Hoạt động Kế hoạch học sử nhân dân ta nghiệp ganh lại độc lập cho tổ quốc: + Sự kiện chứng tỏ thắng lợi hoàn toàn - Chiến thắng Bạch Đằng 938 nhân dân ta nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc? Kể tên vị anh hùng dân tộc: TL: Chuyển ý Hoạt động - Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lí Bí, Triệu Quang + Kể tên vị anh hùng tiêu biểu dân Phục, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Khúc Thừa tộc? Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền TL: 4.4 Tổng kết: phút - Giáo viên đánh giá tiết ôn tập - Gọi học sinh lên trình bày số khởi nghĩa đồ 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: phút - Tự xem lại kiến thức học - Chuẩn bị sau thi học kì II PHỤ LỤC: GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang130 Kế hoạch học sử Trường THCS Tân Lập Nd …………… Tiết 34 Tuần 34 BÀI KIỂM TRA 45’ MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Giúp học sinh ghi nhớ kiến thức b Kỹ năng: Rèn chữ c Thái độ: Giáo dục tính trung thực CHUẨN BỊ: a Giáo viên: Giáo án: câu hỏi, đáp án b Học sinh: Chuẩn bị PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Tự luận, trắc nghiệm khách quan TIẾN TRÌNH: 4.1 Ổn định lớp: 1’ Kdss 4.2 Ktbc: không Bài mới: 42’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG I Trắc nghiệm: 4đ Chọn ý I Trắc nghiệm: 4đ Chọn ý Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm nào? ( 0,5đ) a ( 0,5đ) a Năm 40 c Năm 43 b Năm 42 d Năm 248 Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán thay đổi tổ chức nhà nước nào? ( 0,5đ) b ( 0,5đ) a Thứ sử người Hán b Huyện lệnh người Hán c Thái thú ;là người Hán d Câu a, b Những nơi diễn khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( Sắp sếp theo thứ tự) ? ( 0,5đ) d ( 0,5đ) a Mê Linh – Hát Môn – Chu Diên b Hát Môn – Long Biên – Cổ Loa c Mê Linh – cổ Loa – Long Biên d Hát Môn – Cổ Loa – Long Biên – Luy Lâu Nước Vạn Xuân thành lập năm nào? d ( 0,5đ) ( 0,5đ) a Năm 542 c Năm 543 b Năm 546 d Năm 544 Sau đánh bại quân Lương, Lí Bí lên lấy hiệu là: ( 0,5đ) a Lí Thái Tổ c Lí Nam Đế c ( 0,5đ) GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang131 Trường THCS Tân Lập b Triệu Việt Vương d Mai Hắc Đế Năm 545 quân Lương cho tướng huy đạo quân sang xâm lược nước ta? ( 0,5đ) a Tô Định c Trần Bá Tiên b Dương Phiêu d Câu b, c Triệu Quang Phục giành thắng lợi hoàn toàn năm? ( 0,5đ) a Năm 545 c Năm 550 b Năm 548 d Năm 569 Kinh đô nước Chăm Pa ở? ( 0,5đ) a Phan Rang c Ninh Thuận b Quảng Ngãi d.Trà Kiệu, Quảng Nam II Tự luận: (6đ) Câu 1: Nước Âu Lạc từ kỉ thứ II TCN đế kỉ I có thay đổi? ( 2đ) Kế hoạch học sử 6 d ( 0,5đ) c ( 0,5đ) d (0,5đ) II Tự Luân: (6đ) Câu 1: Nước Âu Lạc từ kỉ thứ II TCN đế kỉ I có thay đổi? ( 2đ) - Năm 179 TCN Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào Nam Việt thành hai quận Giao Chỉ Cửu Chân - Năm 111 nhà Hán thay nhà Triệu - Nhà Hán đồng hoá dân ta - Thực chinh sách áp bóc lột nề đủ loại thuế Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Lí Bí diễn Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Lí Bí diễn nào? ( 3đ) nào? ( 3đ) + Diễn biến: - Năm 542 Lí Bí phất cờ khởi nghã Thái Bình - Hào kiệt khắp nơi kéo hưởng ứng - Gần tháng nghĩa quân chiếm hầu hết quận huyên Tiêu Tư bỏ thành Long Biên chạy Trung Quốc - Năm 542 – 543 hai lần kéo quân sang đàn áp thất bại + Kết quả: Khởi nghĩa thắng lợi Lí Bí lên vua lấy hiệu Lí Nam Đế, đặt tên nước vạn Xuân, niên hiệu Thiên Đức, đóng đô cừa sông Tô Lịch Câu 3: Giải thích Triệu Quang Phục nhân dân gọi Triệu Việt Câu 3: Giải thích Triệu Quang Vương? ( 1đ) Phục nhân dân gọi Triệu Việt Triệu Quang Phục phát Vương? ( 1đ) ưu điểm vùng Dạ Trạch: đần lầy, rộng mênh mông, lau say um tùm… GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang132 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch học sử lợi hại cho chiến tranh du kích phát triển lực lượng 4.4 Củng cố luỵên tập: 1’ - Thu 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 1’ - Xem lại phần câu hỏi kiểm tra RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………… GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 2016 Trang133 [...]... trời họ đã sáng tạo ra cái gì ? Hs : Sáng tạo ra lịch Lịch của người phương Đông chủ yếu là lịch âm,về sau nâng thành âm-dương lịch Lịch của người phương Đông gọi là Âm lịch (tính tháng theo Mặt Trăng, tính năm theo Mặt Trời) lịch của người phương Đông rất sát với sản xuất.Bây giờ họ khẳng định mặt trời quay quanh trái đất ?Ngoài lịch họ còn có những thành tựu nổi bật khác như : chữ viết, toán học, kiến... bài học sử 6 2:NỘI DUNG HỌC TẬP: - Đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thuỷ 3:CHUẨN BỊ : 3.1:GV :Tranh bầy người nguyên thủy 3.2:HS:Chuẩn bị những nội dung đả dặn 4:TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP : 4.1-Ổn định tổ chức và kiểm diện - Lớp: 6a1: - Lớp: 6a2: - Lớp: : 4.2-Kiểm tra miệng: -Âm Lịch là gì ? Dương Lịch là gì ?Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không?vì sao?(8đ) TL: Âm Lịch là... *Tính cách: -Giáo dục môi trường 2 NỘI DUNG HỌC TẬP: -Thời gian hình thành và các tầng lớp chính của phương Đông cổ đại 3:CHUẨN BỊ: GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 20 16 Trang15 Kế hoạch bài học sử 6 Trường THCS Tân Lập 3.1:GV: Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông 3.2:HS: Chuẩn bị những nội dung đả dặn 4:TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1-Ổn định tổ chức và kiểm diện : -Lớp: 6a1: -Lớp: 6a2: -Lớp: : 4.2-Kiểm... kiểm diện: -Lớp: 6a1: -Lớp: 6a2: -Lớp: : 4.2-Kiểm tra miệng: ?Ngườii ta tìm thấy dấu tích của người tối cổ ở đâu?Yếu tố nào người tối cổ trở thành người tinh khôn? (10đ) -Ở núi Đọ ,Quan Yên (Thanh Hoá),Xuân Lộc- Đồng Nai người ta phát hiện được nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ -Trải qua quá trình lao động 4.3: Tiến trình bi học : GTB Phần 1 của lịch sử 6 đã trình bày những nét cơ bản của lịch sử xã hội loài... QUÂN NH: 2015- 20 16 Trang33 Kế hoạch bài học sử 6 Trường THCS Tân Lập Phần hai : LỊCH SỬ VIỆT NAM từ nguồn gốc đến thế kỉ x Chương I : BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Tuần 8 - Tiết PPCT : 8 Ngày dạy : BÀI 8 : THỜI NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1-MỤC TIÊU: 1.1.Kiến thức: HS biết: -Nước ta có quá trình lịch sử lâu dài, là 1 trong những quê hương của loài người -Trải qua hàng chục vạn năm, là quá trình... số pi=3, 16 c-Toán học: Phép đếm đến 10, số pi Lưỡng Hà: Giỏi về số học(họ buôn bán nên thường (π=3, 16) , chữ số, số học xuyên tính toán) Ấn Độ:Phát minh ra hệ thống chữ số,kể cả chữ số 0 Người Ấn Độ sáng tạo ra các số ngày nay ta đang dùng GV:Người phương Đông còn sáng tạo ra những d.-Kiến trúc : thành tựu văn hoá gì nữa? -Kim Tự Tháp, Thành Babilon HS: GV:Cho HS quan sát hình 12,13 trong sách giáo khoa?và... tích lịch sử không còn nguyên vẹn nhiều di tích đã bị phá hoại như Vạn Lí Trường Thành ,Vườn treo… *Giáo dục tình cảm:Em có thái độ và trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ và tìm hiểu các di tích lịch sử ở nước ta? HS:Phải biết gìn giữ ,bảo vệ và quý trọng ,nếu thấy có biểu hiện phá hoại chúng ta phải báo cho các cơ quan có liên quan.Chúng ta cần tìm hiểu các di tích lịch sử để hiểu rõ hơn về lịch. .. Chuẩn bị : bài 6 : văn hóa cổ đại Các em đọc kĩ bài và trả lời các câu hỏi sau 1-Em hãy nêu những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương đông và phương tây? 2-Theo em những thành tựu văn hoá nào của thời cổ đại còn sử dụng đến ngày nay? 5-PHỤ LỤC: -Tuần :6 -Tiết PPCT : 6 -ND: BÀI 6 : VĂN HOÁ CỔ ĐẠI 1.MỤC TIÊU: 1.1-Kiến thức : *Hs biết: HS cần nắm được qui luật lịch sử là qua mấy ngàn năm tồn tại... 3.1:GV:Bản đồ các quốc gia cổ đại phương Tây 3.2:-HS:Chuẩn bị những nội dung đả dặn 4-TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1-Ổn định tổ chức và kiểm diện : -Lớp: 6a1: -Lớp: 6a2: -Lớp: : GV: NGUYỄN LONG QUÂN NH: 2015- 20 16 Trang20 Trường THCS Tân Lập Kế hoạch bài học sử 6 4.2-Kiểm tra miệng : -Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành chủ yếu ở đâu?Vì sao?(8đ) TL:Hình thành ở lưu vực các con sông lớn như Ấn... những tri thức đầu tiên về thiên văn - Họ sáng tạo ra Âm lịch và làm ra đồng hồ đo thời gian -Chữ tượng hình -Toán học: Phép đếm đến 10, số pi (π=3, 16) , chữ số, số học -Kim Tự Tháp, Thành Babilon -Người Hi Lạp-Rô Ma đã có những đóng góp gì về văn hoá? -Họ sáng tạo ra lịch, dựa trên qui luật của trái đất quay xung quanh mặt trời.Đó là lịch dương -Chữ viết : Sáng tạo ra bảng chữ cái a,b,c … -Các ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: GIáo án lịch sử lớp 6 cả năm, GIáo án lịch sử lớp 6 cả năm,

Từ khóa liên quan