Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm đã giảm tải

68 4.2K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:54

Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 1 NS: 18/8/2013 Tiết 1 ND: 19/8/2013 BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Cần hiểu rõ học lịch sử là những sự kiện cụ thể, xác thực có căn cứ khoa học. - Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp - Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử. Học sinh cầm có phương pháp học tập khoa học, thích hợp. II. CHUẨN BỊ - GV: giáo án, SGK, sách tham khảo - HS: vở bài tập, vở ghi, SGK II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức 2. Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC CẦN NẮM 1. Hoạt động 1: Lịch sử là gì? - GV: quá trình phát triển của con người diễn ra như thế nào? - GV: Em có nhận xét gì về loài người từ thời nguyên thuỷ đến nay. - GV: Tất cả mọi sinh vật sinh ra trên thế giới này đều có quá trình như vậy: đó là quá trình phát triển khách quan ngoài ý muốn của con người theo trình tự thời gian của tự nhiên và xã hội đó chính là lịch sử. - GV: Sự khác nhau giữa lịch sử con người và lịch sử xã hội loài người. - GV: Lịch sử là gì? - HS: Con người đều phải trải qua một quá trình sinh ra, lớn lên, già yếu. - HS: Đó là quá trình con người xuất hiện. - HS: Lịch sử của một của một con người là quá trình con người sinh ra, lớn lên, già yếu, chết. - HS: Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. - HS: Khung cảnh lớp học, thầy trò, bàn ghế có sự khác nhau rất nhiều, sở dĩ có sự khác nhau đó là do xã hội loài người ngày càng văn minh và tiến bộ 1. Lịch sử là gì? - Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. GV: Nguyễn Hữu Công Trường 1 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 2. Hoạt động 2: Học lịch sử để làm gì - GV: Hướng dẫn học sinh xem hình 1 SGK. - GV: So sánh lớp học trường làng thời xưa với lớp học hiện nay có những điểm gì khác nhau. - GV: Các em đã nghe nói về lịch sử, đã học lịch sử, vậy tại sao học lịch sử là một nhu cầu không thể thiếu của con người. 3. Hoạt động 3: Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử. - GV: Hướng dẫn học sinh xem hình 2 SGK (đó là hiện vật người xưa để lại) - GV: Đó là hiện vật người xưa để lại dựa vào những ghi chép trên bia chúng ta biết được tên, tuổi, địa chỉ và công trạng của các tiến sỉ. - GV: Căn cứ vào đâu người ta viết được lịch sử. GV: Kể truyện “Sơn tinh Thuỷ tinh”: đây là câu truyện được truyền từ đời này sang đời khác. Sử học gọi đó là tư liệu truyền miệng. hơn. - HS: Học lịch sử để hiểu được cội nguồn của tổ tiên, cha ông, làng xóm, cội nguồn dân tộc để từ đó biết quý trọng những gì mình đang có, biết ơn những người làm ra nó. - Học lịch sử còn để biết những gì mà loài người làm nên trong quá khứ để xây dựng xã hội văn minh ngày nay. - HS: Đó là hiện vật người xưa để lại dựa vào những ghi chép trên bia chúng ta biết được tên, tuổi, địa chỉ và công trạng của các tiến sỉ. - HS: Căn cứ vào tư liệu truyền miệng (truyền thuyết). - Hiện vật người xưa. - Tài liệu, chữ viết (văn bia), tư liệu thành văn. 2. Học lịch sử để làm gì? - Học lịch sử để hiểu được cội nguồn của tổ tiên, cha ông, làng xóm, cội nguồn dân tộc để từ đó biết quý trọng những gì mình đang có, biết ơn những người làm ra nó. - Học lịch sử còn để biết những gì mà loài người làm nên trong quá khứ để xây dựng xã hội văn minh ngày nay. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? - Căn cứ vào tư liệu truyền miệng (truyền thuyết). - Hiện vật người xưa (trống đồng, bia đá). - Tài liệu, chữ viết (văn bia), tư liệu thành văn. IV. CỦNG CỐ: - Gọi một số học sinh đọc câu hỏi cuối bài - Giải thích câu danh ngôn: “lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” V. DẶN DÒ: - Học bài, làm bài, xem bài tiếp theo GV: Nguyễn Hữu Công Trường 2 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 2 NS: 25/8/2013 Tiết 2 ND: 26/8/2013 Bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ II. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử, thế nào là âm - dương - công lịch, biết cách đọc ghi năm tháng theo công lịch. - Giúp học sinh biết quý thời gian, bồi dưỡng ý thức về tính chính xác khoa học - Bồi dưỡng cách ghi, tính năm, khoảng cách giữa các TK với hiện tại. II. CHUẨN BỊ - GV: giáo án, SGK, sách tham khảo - HS: vở bài tập, vở ghi, SGK III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp học 2.Kiểm tra bài cũ: Tại sao chúng ta phải học lịch sử? Giải thích câu " Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" 3.Bài mới: giáo viên giới thiệu vào bài - Ở bài trước các em đã biết lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ theo trình tự thời gian có trước, có sau. Vậy người xưa nghĩ ra cách ghi và tính thời gian như thế HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC CẦN NẮM 1. Hoạt động 1: - GV: Con người tính thời gian để làm gì? Nếu không tính thời gian có được không? - GV: Có phải bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được lập cùng một năm không? - GV: Dựa vào đâu, bằng cách nào con người xác định được thời gian? - GV: Thế giới hiện nay có những cách tính lịch nào? 2. Hoạt động 2: - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. - Nhóm 1+2: Em hãy cho - HS: Không . - Quan sát H 2 - HS: Căn cứ vào các hiện tượng thiên nhiên lặp đi lặp lại thường xuyên con người xác định thời gian. - HS: Âm lịch, dương lịch 1. Tại sao phải xác định thời gian? - Xác định thời gian là nguyên tắc cơ bản của môn lịch sử. - Căn cứ vào các hiện tượng thiên nhiên lặp đi lặp lại thường xuyên con người xác định thời gian 2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào? - Dựa vào sự di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất con người tìm ra lịch âm. GV: Nguyễn Hữu Công Trường 3 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 biết cách tính của âm lịch và dương lịch? 3. Hoạt động 3: - GV: Nhóm 1: Nếu mỗi nước có một thứ lịch riêng thì có gây khó khăn gì trong quan hệ giữa các nước? - GV: Nhóm 2: Vì sao phải có công lịch? - GV: Xã hội loài người ngày càng phát triển, sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc ngày càng tăng do vậy cần phải có lịch chung để tính thời gian. Dựa vào thành tựu của khoa học dương lịch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng được đó là công lịch. - GV: Nhóm 3: Công lịch được tính như thế nào? - GV: Nhóm 4: Thế kỉ XXI bắt đầu và kết thúc vào năm nào? - HS:- Âm, dương lịch. -Học sinh xác định. - HS: - 1 vòng = 1 năm: 365 + ¼ gnày tức 6 giờ nên họ xác định 1 tháng có 30 – 31 ngày riêng tháng 2 có 28 ngày, cứ 4 năm có 1 năm nhuận – tháng 2 có 29 ngày. - 1 thiên niên kỉ = 1000 năm. - 1 thế kỉ = 100 năm. - 1 thập kỉ = 10 năm - HS: Bắt đầu năm 2001 kết thúc năm 2100. - Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời con người tìm ra lịch dương. 3. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không? - Công lịch lấy năm tương truyền của chúa Giêsu ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên. Những năm trước đó gọi là trước công nguyên ( TCN). - Theo công lịch 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày. - 1 thiên niên kỉ = 1000 năm. - 1 thế kỉ = 100 năm. - 1 thập kỉ = 10 năm IV. CỦNG CỐ Chọn ý đúng: Năm đầu của công nguyên được quy ước: a. Năm phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. b. Năm Khổng Tử ra đời. c. Năm chúa Giê – su ra đời. d. Năm Lão Tử ra đời Người xưa đã tính thời gian như thế nào? - Dựa vào sự di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất con người tìm ra lịch âm. - Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời con người tìm ra lịch dương. V. DẶN DÒ - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Xã hội nguyên thuỷ. - Chuẩn bị bài theo câu hỏi sách giáo khoa – Con người xuất hiện như thế nào? GV: Nguyễn Hữu Công Trường 4 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 3 NS: 31/8/2013 Tiết 3 ND: 3/9/2013 PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI BÀI 3: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Nguồn gốc loài người và các móc lớn của quá trình chuyển biến từ người tối cổ sang người tinh khôn. - Đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thuỷ, vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã. - Hiểu được vai trò quan trọng của lao động trong việc chuyển biến từ vượn thành người. - Rèn luyện cho học sinh kỉ năng quán sát tranh ảnh và rút ra kết luận cần thiết II. CHUẨN BỊ - GV: giáo án, SGK, sách tham khảo - HS: vở bài tập, vở ghi, SGK II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức 2. Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài - Dựa trên cơ sở nào mà người ta định ra ngày âm lịch và ngày dương lịch? - Cách tính ngày công lịch như thế nào? HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC CẦN NẮM 1. Hoạt động 1: Con người xuất hiện như thế nào? - GV: giới thiệu: + Cách đây hàng chục triệu năm, trên trái đất có người vượn cổ sinh sống trong những khu rừng rậm. + Trong quá trình tìm kiếm thức ăn loài vượn này đã biết đi bằng hai chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm và biết sử dụng những hòn đá, cành cây … là công cụ. - HS trả lời: - Cách đây khoản 3, 4 triệu năm loài vượn cổ biến thành người tối cổ. - Được tìm thấy ở Đông châu Phi, đảo Giava, ở gần Bắc Kinh … - Họ đi bằng hai chân - Người tối cổ sống theo từng bầy, trong các hang động hoặc túp liều. Sống bằng hái lượm và săn bắt. biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ. 1. Con người đã xuất hiện như thế nào? - Cách đây khoản 3, 4 triệu năm loài vượn cổ biến thành người tối cổ. - Được tìm thấy ở Đông châu Phi, đảo Giava, ở gần Bắc Kinh … - Họ đi bằng hai chân - Đôi tay tự do để sử dụng công cụ và kiếm thức ăn. - Biết ghè đẽo đá làm công cụ, -Biết dùng lửa GV: Nguyễn Hữu Công Trường 5 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 - GV hỏi: + Người tối cổ xuất hiện khi nào? - Giáo viên giới thiệu học sinh quan sát hình 3, 4 SGK, rút ra nhận xét. 2. Hoạt động 2: Người tinh khôn sống như thế nào? - Giáo viên giới thiệu học sinh xem hình 5 SGK. + Nêu sự khác nhau về đặc điểm của người tối cổ với người tinh khôn? 3. Hoạt động 3: Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? - Giáo viên giới thiệu những công cụ bằng đá được phục chế, nhận xét công cụ này. => Công cụ chủ yếu bằng đá, không ngừng được cải tiến. - Giáo viên giới thiệu hình 6,7 SGK. + Công cụ kim loại được phát minh lúc nào? Công cụ kim loại hơn công cụ đá ở chổ nào? + Tại sao công cụ kim loại, sản xuất phát triển nhanh hơn thì xã hội nguyên thuỷ tan rã? => Cuộc sống bấp bênh hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. + Người tinh khôn: Đứng thẳng, đôi tay khéo léo hơn, xương cốt nhỏ hơn, hợp sọ và thể tích nảo phát triển hơn, trán cao, mặt phẳng cơ thể gọn và linh hoạt hơn, trên người không còn lớp lông mỏng. - Người tinh khôn sống: - Công cụ kim loại được phát hiện vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên. - Nhờ công cụ kim loại: + Sản xuất phát triển. + Sản phẩm con người tạo ra đủ ăn và dư thừa. + Một số người đứng đầu thị tộc đã chiếm đoạt một phần của cải dư thừa. + Xã hội xuất hiện tư hữu. + Có sự phân hoá giàu nghèo. => xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp xuất hiện. 2. Người tinh khôn sống như thế nào? - Họ sống theo thị tộc. - Làm chung, ăn chung. - Biết trồng lúa, rau. - Biết chăn nuôi gia súc, làm gốm, dệt vải, làm đồ trang sức => cuộc sống ổn định hơn. 3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? - Công cụ kim loại được phát hiện vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên. - Nhờ công cụ kim loại: + Sản xuất phát triển. + Sản phẩm con người tạo ra đủ ăn và dư thừa. + Một số người đứng đầu thị tộc đã chiếm đoạt một phần của cải dư thừa. +Có sự phân hoá giàu nghèo. => xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp xuất hiện. IV. CỦNG CỐ: - Gọi một số học sinh đọc câu hỏi cuối bài V. DẶN DÒ: - Học bài, làm bài, xem bài tiếp theo GV: Nguyễn Hữu Công Trường 6 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 4 NS: 8/9/2013 Tiết 4 ND: 9/9/2013 BÀI 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Sau khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. - Những nhà nước đầu tiên ra đời ở Phương Đông là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc. - Nền kinh tế nông nghiệp. Thể chế Nhà nước quân chủ chuyên chế II. CHUẨN BỊ - GV: giáo án, SGK, sách tham khảo - HS: vở bài tập, vở ghi, SGK II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? 3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KIẾN THỨC CẦN NẮM 1. Hoạt động 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? - GV: Dùng lược đồ các quốc gia cổ đại giới thiệu cho học sinh rõ các quốc gia này là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc. - Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu? - Vùng đất các quốc gia này có đặc điểm gì? - Điều đó thuận lợi cho nghề gì? - GV: Hướng dẫn học sinh xem hình 8 SGK - Để chống lũ lụt, ổn định sản xuất nông dân họ phải làm gì? 2. Hoạt động 2: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những - Là vùng đất màu mỡ, phì nhiêu, đủ nước tưới quanh năm để trồng lúa. - Hình trên người nông dân đập lúa. Hình dưới người nông dân cắt lúa. - Họ đắp đê làm thuỷ lợi. - Xã hội xuất hiện tư hữu. -Có sự phân biệt giàu nghèo. - Xã hội có sự phân chia giai cấp. - Nhà nước ra đời - Ra đời từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III trước công nguyên. Đây là những quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người. - Kinh tế nông nghiệp là chính. 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? - Các quốc gia này đều hình thành ở lưu vực những con sông lớn như: sông Nin, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Ấn và sông Hằng - Ra đời từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III trước công nguyên. Đây là những quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người. 2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? GV: Nguyễn Hữu Công Trường 7 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 tầng lớp nào? - Kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? Ai là người chủ yếu tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội? - Nông dân canh tác như thế nào? - Ngoài quý tộc và nông dân, xã hội cổ đại phương Đông còn tầng lớp nào hầu hạ, phục dịch cho vua, quan, quý tộc? - Xã hội cổ đại phương Đông có những tầng lớp nào? Tầng lớp nào là sống khốn khổ nhất? - Đã có những cuộc đấu tranh nào của nô lệ? - Nô lệ nổi dậy, giai cấp thống trị đã làm gì để ổn định xã hội? - GV: Nói thêm về bộ luật này. 3. Hoạt động 3: Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông - Trong bộ máy nhà nước, ai là người có quyền cao nhất? - Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước cổ đại phương Đông? - GV: Giải thích thêm về thiên tử, Pha-ra-ôn, En-si. - Xã cổ đại phương Đông gồm có ba tầng lớp: + Thống trị: quý tộc (vua, quan, chúa đất) + Bị trị: nông dân và nô lệ. - Nô lệ khốn khổ nên họ đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh. + Năm 2.300 trước CN nô lệ nổi dậy ở La-gát. + Năm 1.750 trước CN nô lệ và dân nghèo ở Ai Cập đã nổi dậy cướp phá, đốt cháy cung điện. - Tầng lớp thống trị đàn áp dân chúng và cho ra đời bộ luật khắc nghiệt mà điển hình là Luật Hammurabi - Vua là người có quyền cao nhất, quyết định mọi việc (định ra luật pháp), chỉ huy quân đội, xét xử người có tội. - Giúp vua cai trị nước là quý tộc (bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương. - Xã cổ đại phương Đông gồm có ba tầng lớp: + Quý tộc (vua, quan, tăng lữ) + Nông dân công xã + Nô lệ. 3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông IV. CỦNG CỐ: - Gọi một số học sinh đọc câu hỏi cuối bài. - Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông. - Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông có quyền hành như thế nào? V. DẶN DÒ: - Học bài, làm bài, xem bài tiếp theo GV: Nguyễn Hữu Công Trường 8 Vua Quý tộc (quan lại) Nông dân Nô lệ Quý tộc (quan lại) Nông dân Nô lệ Vua Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 5 NS: 15/9/2013 Tiết 5 ND: 16/9/2013 BÀI 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Nắm được tên và vị trí của các quốc gia cổ đại phương Tây. - Điều kiện tự nhiên của vùng đất Địa Trung Hải không thuận lợi phát triển nông nghiệp. - Những đặc điểm về nền tản kinh tế, cơ cấu thể chế nhà nước Hy Lạp và Rôma cổ đại. - Những thành tựu lớn của các quốc gia cổ đại phương Tây II. CHUẨN BỊ - GV: giáo án, SGK, sách tham khảo - HS: vở bài tập, vở ghi, SGK II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông? - Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời ở đâu và từ bao giờ? 3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KIẾN THỨC CẦN NẮM 1. Hoạt động 1: Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây - GV: Hướng dẫn HS xem bản đồ thế giới và xác định ở phía Nam Âu có hai bán đảo nhỏ vươn ra Địa Trung Hải đó là bán đảo Ban Căng và Italia. - Các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời từ bao giờ? - GV kết luận: Các cổ đại phương Tây ra đời sau các quốc gia cổ đại phương Đông. - Địa hình các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây có gì khác - Ra đời cuối thiên niên kỷ IV đầu thiên niên kỷ III trước CN. - Các quốc gia cổ đại phương Tây không hình thành ở lưu vực con sông lớn, nông nghiệp không phát triển. - Hình thành ở vùng đồi, núi đá vôi xen kẻ là những thung lũng đi lại khó khăn, ít đất trồng trọt, thích hợp cho việc trồng cây lâu năm, lương thực nhập ở nước ngoài. - Hy Lạp và Rôma được biển bao quanh, có nhiều bờ vịnh, hải cảng tự nhiên. - Ngoại thương phát 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây - Các quốc gia cổ đại phương Tây là Hy Lạp và Rô-ma được hình thành trên hai bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a. Vào khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN. - Đất đai không thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp. - Kinh tế chủ yếu là ngoại thương và công thương nghiệp. GV: Nguyễn Hữu Công Trường 9 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 nhau. - Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành ở địa hình như thế nào? - Với địa hình như vậy các quốc gia cổ đại phương Tây có những thuận lợi gì? 2. Hoạt động 2: Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rô ma gồm những giai cấp nào? - Kinh tế chính của các quốc gia này là gì? - Với nền kinh tế đó đã hình thành những tầng lớp nào? Vai trò của họ? - Ngoài chủ nô còn có những tầng lớp nào? - Nô lệ sống như thế nào? - GV: Nói thêm về tầng lớp nô lệ 3. Hoạt động 3: Chế độ chiếm hữu nô lệ - Xã hội cổ đại phương Tây gồm những giai cấp nào? - Vì sao gọi đây là xã hội chiếm hữu nô lệ? triển. - Các quốc gia này bán những sản phẩm luyện kim, đồ gốm, rượu nho … Kinh tế chủ yếu là công thương nghiệp và ngoại thương. - Kinh tế chủ yếu là công thương nghiệp và ngoại thương. - Gồm có chủ nô và nô lệ. + Chủ nô (chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền): có thế lực chính trị, sống rất sung sướng. + Nô lệ: làm việc cực nhọc trong các trang trại, xưởng thủ công, khuân vát hàng hoá, chèo thuyền. Thân phận và lao động của họ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nô. - Chủ nô và nô lệ nhưng nô lệ rất đông. Họ là lực lượng chủ yếu nuôi sống xã hội. Nô lệ bị bóc lột tàn nhẫn => Vì vậy gọi đây là xã hội chiếm hữu nô lệ. 2. Xã hội cổ đại Hy Lạp và Rô ma và chế độ chiếm hữu nô lệ a. Giai cấp chính trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rô ma: - Gồm có chủ nô và nô lệ. + Chủ nô (chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền): có thế lực chính trị, sống rất sung sướng. + Nô lệ: làm việc cực nhọc trong các trang trại, xưởng thủ công, khuân vát hàng hoá, chèo thuyền. Thân phận và lao động của họ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nô. b.Chế độ chiếm hữu nô lệ - Xã hội có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, trong đó chủ nô thống trị và bóc lột nô lệ. IV. CỦNG CỐ: - Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ. V. DẶN DÒ: - So sánh sự khác nhau của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây. - Học bài cũ và đọc trước bài mới GV: Nguyễn Hữu Công Trường 10 [...]... đại phá, giết được Hiệu Đồ Thư kháng chiến thắng lợi 2 Nước Âu Lạc ra đời - Năm 207TCN Thục Phán - Năm 207TCN Thục Phán buộc vua buộc vua Hùng nhường ngơi Hùng nhường ngơi GV: Nguyễn Hữu Cơng Trường 27 Trường THCS Ngơ Quyền Giáo án: Lịch sử 6 ? Sau khi đánh tan qn - Sáp nhập hai vùng đất của Tần Thục Phán đã làm gì? người Tây Âu và Lạc Việt thành nước Âu Lạc -Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, đóng... Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 16 Tiết 16 NS: 01/12/2013 ND: 03/12/2013 BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) I MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT: Giúp học sinh - Thấy rõ tinh thần bảo vệ đất nước của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước Giá trị của thành Cổ Loa - Giáo dục lòng u nước, ý thức cảnh giác đối với kẻ thù cho học sinh - Bồi dưỡng kỹ năng nhận xét, so sánh, bước đầu tìm hiểu bài học lịch sử II CHUẨN BỊ BÀI DẠY - Giáo. .. Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 6 Tiết 6 NS: 22/9/2013 ND: 23/9/2013 BÀI 6: VĂN HỐ CỔ ĐẠI I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Nắm được qua mấy ngàn năm tồn tại, thời cổ đại để lại cho lồi người một di sản văn hố đồ sộ, q báo - Người phương Đơng và phương Tây cổ đại đã tạo ra những thành tưuh văn hố đa đạng, phong phú và rực rỡ - Giúp học sinh tự hào về những thành tựu văn minh của người cổ đại II CHUẨN BỊ - GV: giáo án, ... phục vụ cho ngày nay + Những thành tựu đó đã nói lên khả năng vĩ đại của con người III CỦNG CỐ: Hệ thống kiến thức bài học IV DẶN DỊ Học sinh đọc SGK và xem phần tiếp theo GV: Nguyễn Hữu Cơng Trường 14 Trường THCS Ngơ Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 8 Tiết 8 NS: 06/ 10/2013 ND: 07/10/2013 PHẦN II LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT... văn hố? xung quanh mặt trời Một năm có - Họ sáng tạo ra dương lịch 365 ngày và 6 giờ dương Một năm có 365 ngày - Họ sáng tạo ra hệ chữ cái A, B, và 6 giờ + Thành tựu văn hố đầu tiên của người Hy Lạp, Rơma là gì? C + Thành văn hố thứ hai của - Họ đạt được nhiều thành tựu quốc gia cổ đại phương Tây là khoa học rực rỡ: Tốn học, Thiên gì? văn, Vật lý, Triết học, Sử học … - Giáo viên nói thêm: chữ - Tốn học:... Tây: Hy Lạp và Rơma - Câu 4: Nêu tên các tầng lớp xã hội chính thời cổ đại? GV: Nguyễn Hữu Cơng Trường 13 Trường THCS Ngơ Quyền Giáo án: Lịch sử 6 + Các tầng lớp xã hội chính thời cổ đại: * Phương Đơng: tầng lớp thống trị (vua, quan, chúa đất, q tộc) và tầng lớp bị trị (nơng dân, nơ lệ) * Phương Tây: tầng lớp chủ nơ (chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền bn) và tầng lớp nơ lệ (cơng cụ biết nói) - Câu 5: Các loại... kế xảo quyệt gì để đánh Âu Lạc? Theo em sự thất bại của An Dương Vương để đời sau bài học gì? GV: An Dương Vương vừa có cơng, vừa có tội: có cơng dựng nước nhưng mất cảnh giác để nước ta rơi vào tay Triệu Đà, mở đầu hơn 1.000 năm Bắc thuộc Giáo án: Lịch sử 6 TQ ngày nay) Năm 207 nhà Tần suy yếu, Triệu Đà cắt đất 3 quận lập thành nước Nam Việt, đem qn đánh các vùng xung quanh, đánh vào Âu Lạc - Học... Hs ý thức nghiêm túc trong học tập thi cử B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Bài kiểm tra của Hs đã chấm xong; bảng điểm cá nhân 2 Học sinh: Sách giáo khoa lịch sử 6, vở ghi C TiÕn Tr×nh D¹y Häc: 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: Hoạt đông của GV-HS Nội dung Hoạt động 1 Gv ổn định lớp, ghi bảng Gv u cầu lớp trưởng và lớp phó học tập lên nhận bài kiểm tra để phát cho Hs Hs nhận... Việt với vũ khí tốt, tinh thần dũng cảm đã giữ vững nền độc lập -Triệu Đà vờ xin hồ và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ Âu Lạc - Năm 179 TCN, An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà, bị thất bại nhanh chóng *Ngun nhân thất bại: An Dương Vương chủ quan, thiếu cảnh giác, nội bộ mất đồn kết Trường THCS Ngơ Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 17 Tiết 17 NS: 09/12/2013 ND: 10/12/2013 BÀI 16: ƠN TẬP CHƯƠNG I VÀ II I./ MỤC TIÊU... tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang V DẶN DỊ: - Học, trả lời câu hỏi sách giáo khoa GV: Nguyễn Hữu Cơng Trường 26 Trường THCS Ngơ Quyền Giáo án: Lịch sử 6 - Đọc trước bài 14 Tuần 15 Tiết 15 NS: 25/11/2013 ND: 26/ 11/2013 BÀI 14: NƯỚC ÂU LẠC I MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT: Giúp học sinh - Thấy rõ tinh thần bảo vệ đất nước của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước Giá trị của thành Cổ Loa - Giáo dục lòng . 14 Trường THCS Ngô Quyền Giáo án: Lịch sử 6 Tuần 8 NS: 06/ 10/2013 Tiết 8 ND: 07/10/2013 PHẦN II LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA BÀI 8: THỜI NGUYÊN. thúc vào năm nào? - HS:- Âm, dương lịch. -Học sinh xác định. - HS: - 1 vòng = 1 năm: 365 + ¼ gnày tức 6 giờ nên họ xác định 1 tháng có 30 – 31 ngày riêng tháng 2 có 28 ngày, cứ 4 năm có 1 năm nhuận. Theo công lịch 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày. - 1 thiên niên kỉ = 1000 năm. - 1 thế kỉ = 100 năm. - 1 thập kỉ = 10 năm IV. CỦNG CỐ Chọn ý đúng: Năm đầu của công nguyên được quy ước: a. Năm phật

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan