0

Giáo án Lịch sử lớp 4 cả năm_CKTKN

57 1,054 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:32

Tn 1 LỊCH SỬ BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I- MỤC TIÊU: -Biết môn lòch sử và đòa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về tự nhiên và con người VN ,biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn . -Biết môn Lòch Sử và Đòa Lí góp phần giáo dục HS tình yêu thiên nhiên , con người và đất nước Việt Nam. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam. - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. Khởi động: 2. Bài mới: Giới thiệu Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo bản đồ tự nhiên lên bảng. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV đưa cho mỗi nhóm 3 bức tranh (ảnh) nói về một nét sinh hoạt của người dân ở ba miền (cách ăn, cách mặc, nhà ở, lễ hội) & trả lời các câu hỏi: + Tranh (ảnh) phản ánh cái gì? + Ở đâu? - GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc, một lòch sử Việt Nam Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - GV nêu: Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Em nào có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó. - GV nhận xét chung. 3. Củng cố – Dặn dò: - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bò bài mới. - HS quan sát bản đồ. - HS xác đònh vùng miền mà mình đang sinh sống . - Các nhóm xem tranh (ảnh) & trả lời các câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo - HS thảo luận nhóm. - HS trình bày kết quả. - HS đọc ghi nhớ. - HS thảo luận nhóm. - HS trình bày kết quả. - HS đọc ghi nhớ 1 Tuần 1 LỊCH SỬ BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay tồn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định. - Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng kí hiệu bản đồ. biết tỉ lệ bản đồ. II.CHUẨN BỊ : - Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp. 2. Bài mới: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp -GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) -GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. +Các bản đồ này là hình vẽ hay ảnh chụp? +Nhận xét về phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ? -GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời. -GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo cách nhìn từ trên xuống. Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân + Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm ntn ? + Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ treo tường? - GV giúp HS sửa chữa để hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - GV yêu cầu các nhóm đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo các gợi ý sau: Tên của bản đồ có ý nghóa gì? - Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Đông, Tây, Nam,Bắc như thế nào? - Chỉ các hướng Đông, Tây, Nam,Bắc trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? -HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng -Hình vẽ thu nhỏ: Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ phận lớn của bề mặt Trái Đất các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất - nước Việt Nam. -HS quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vò trí của Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo từng tranh. -Đại diện HS trả lời trước lớp -HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm -Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp -Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện 2 - Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 3 & cho biết 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực đòa? - Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Bảng chú giải có tác dụng gì? - Hoàn thiện bảng - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ & ngược lại. - GV kết luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ & bảng chú giải. 3. Củng cố – Dặn dò: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. - Bản đồ là gì? Kể tên một số yếu tố của bản đồ? - Kể một vài đối tượng đòa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3. - Chuẩn bị bài mới. - HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 & một số bản đồ khác & vẽ kí hiệu của một số đối tượng đòa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì Tn 2 3 LỊCH SỬ BÀI : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiếp theo ) I-MỤC TIÊU: - Nêu được các bước sử dụng bản đồ : đọc tên bản đồ , xem bản chú giải , tìm đối tượng LS hay đòa lí trên bản đồ . - Biết đọc bản đồ ở mức độ đơn giản : nhận biết được vò trí , đặc điểm của đối tượng trên bản đồ , dựa và kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao , nhận biết núi , cao nguyên đồng bằng , vùng biển II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ hành chính Việt Nam. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/. Bài mới: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp +Tên bản đồ cho ta biết điều gì? +Chỉ đường biên giới của Việt Nam với các nước xung quanh trên hình 1 & giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới -Dựa vào bảng chú giải ở hình 1 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí -GV yêu cầu HS nêu các bước sử dụng bản đồ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV hoàn thiện câu trả lời trong SGK của các nhóm. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp -GV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng -Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một đòa điểm (thành phố) thì phải chỉ vào kí hiệu chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn. 2/. Củng cố : GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK. 3/. Dặn dò: Nhận xét tiết học. -HS trả lời -HS nhận xét - HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi -Đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên & chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo tường -Các bước sử dụng bản đồ: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng đòa lí cần tìm + Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu -HS trong nhóm lần lượt làm các bài tập a, b trong SGK. -Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm. -HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & chính xác. - HS quan sát bản đồ. - Một HS đọc tên bản đồ & chỉ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên bản đồ. -Một HS lên chỉ vò trí của tỉnh (thành phố) mình trên bản đồ. -Một HS lên chỉ tỉnh (thành phố) giáp với tỉnh (thành phố) của mình trên bản đồ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc . Tn 3 4 LỊCH SỬ BÀI : NƯỚC VĂN LANG I- Mục đích - yêu cầu: - Nắm được một số sự kiện về Nhà nước Văn Lang: thời gian ra đời, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ : + Khoảng 700 TCN nước Văn Lang , nhà nước đầu tiên trong lòch sử dân tộc ra đời . + Người Lạc Việt biết làm ruộng , ươm tơ , dệt lụa đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất . + Người Lạc Việt biết ở nhà sàn , họp nhau thành các làng, bản . + Người Lạc Việt có phong tục nhuộm răng , ăn trầu , ngày lễ hội thường đua thuyền , đấu vật…. II- Đồ dùng dạy học : - Hình trong SGK phóng to. - Phiếu học tập - Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Tring Bộ . - Bảng thống kê ( chưa điền ) Sản xuất Ăn Mặc & trang điểm Ở Lễ hội - Lúa - Khoai - Cây ăn quả - Ươm tơ dệt vải - Đúc đồng: giáo mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày - Nặn đồ đất - Đóng thuyền Cơm, xôi Bánh chưng, bánh giầy Uống rượu Mắm Phụ nữ dùng nhiều đồ trang sức , búi tóc hoặc cạo trõc đầu . - Nhà sàn - Quây quần thành làng Vui chơi, nhảy múa Đua thuyền Đấu vật III- Các hoạt động dạy – học : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/. Bài mới: Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - Treo lược đồ Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . - Giới thiệu về trục thời gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân GV đưa ra khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu Lạc tướng HS dựa vào kênh hình và kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang trên bảng đồ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ các giai tầng sao cho phù hợp 5 Lạc dân Nô tì Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngườ Lạc Việt . - GV yêu cầu HS mô tả lại bằng ngôn ngữ của mình về đời sống của người dân Lạc Việt Hoạt động 4 : Làm việc cá nhân - Đòa phương em còn lưu giữ những tục lệ nào của người Lạc Việt? - GV kết luận . 2/.Củng cố – dặn dò : - Chuẩn bò : bài “Nước Âu Lạc” - HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lí như bảng thống kê trên . - HS trả lời , lơpbổ sung . Hskhá giỏi kể 6 Tn 4 LỊCH SỬ BÀI: NƯỚC ÂU LẠC I- Mục đích - yêu cầu: HS biết - Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc : Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược u Lạc .Thời kì đầu do đoàn kết , có vũ khí lợi hại nên dành được thắng lợi , nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc khánh chiến thất bại . II- Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt.  Sống cùng trên một đòa điểm  Đều biết chế tạo đồ đồng  Đều biết rèn sắt  Đều trồng lúa và chăn nuôi  Tục lệ nhiều điểm giống nhau III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/. Bài cũ: Nước Văn Lang +Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào? +Đứng đầu nhà nước là ai? +Giúp vua có những ai? +Dân thường gọi là gì? +Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào? -GV nhận xét. 2/. Bài mới: Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập - GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt & người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau. Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? GV (hoặc HS) kể sơ về truyền thuyết An Dương Vương GV mô tả về tác dụng của nỏ & thành Cổ Loa (qua sơ đồ) - HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt - Xây thành Cổ Loa & chế tạo nỏ. 7 Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc SGK - Các nhóm cùng thảo luận các câu hỏi sau: + Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại? + Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc? - GV nhấn mạnh: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà bởi vì âm mưu nham hiểm của Triệu Đà & cũng bởi vì sự mất cảnh giác của An Dương Vương. 4.Củng cố – Dặn dò: + Em học được gì qua thất bại của An Dương Vương? - Chuẩn bò bài: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. - HS đọc to đoạn còn lại - Do sự đồng lòng của nhân dân ta, có chỉ huy giỏi, có nỏ, có thành luỹ kiên cố. - HS trả lời & nêu ý kiến của riêng mình 8 Tn 5 LỊCH SỬ BÀI: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I- Mục đích - Yêu cầu: - Biết được thời gian đơ hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta: từ năm 179 TCN đến năm 938. - Nêu đơi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đơ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ( một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật q, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán ). + nhân dân ta phải cống nạp vật q. + Bọn đo hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán. - HS khá giỏi: Nhân dân ta khơng cam chịu làm nơ lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đổ quan xâm lược, giữ gìn nền đọc lập II- Đồ dùng dạy học : - Phiếu học tập Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 - Bảng thống kê: Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. Bài cũ: Nước Âu Lạc +Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? HS trả lời +Người Lạc Việt & người Âu Việt có những điểm gì giống nhau? GV nhận xét 2. Bài mới: Hoạt động1: Làm việc cá nhân 9 - GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê (để trống, chưa điền nội dung), yêu cầu các nhóm so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò phong kiến phương Bắc đô hộ - GV nhận xét - GV giải thích các khái niệm chủ quyền , văn hóa . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa phiếu học tập (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột các cuộc khởi nghóa để trống). 3. Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò bài: Khởi nghóa Hai Bà Trưng - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc - HS điền tên các cuộc khởi nghóa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa . - HS báo cáo kết quả làm việc của mình . 10 [...]... Cửa sông Bạch Đằng nằm ở đâu? + Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận - Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì? - Điều đó có ý nghóa như thế nào? GV kết luận 3/ Củng cố - Dặn... Lăng - Ai là người đã chỉ huy nghóa quân Lam Sơn đánh tan quân Minh ở Chi Lăng? - Trận Chi Lăng có tác dụng gì trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghóa quân Lam Sơn? GV nhận xét Bài mới: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS THỜI GI AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Giới thiệu một số nét khái quát về nhà Hậu Lê : Tháng 4 – 148 2 , Lê Lợi chính thức lên ngôi vua , đặt tên... nhất ở đời vua Lê Thánh Tông ( 146 0 – 149 7 ) Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm + Nhìn vào tranh tư liệu về cảnh triều đình vua Lê và nội dung bài học trong SGK, em hãy tìm sự việc thể hiện vua là người có quyền hành tối cao? Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân - GV giới thiệu bản đồ Hồng Đức và Bộ luật Hồng Đức rồi nhấn mạnh, đây là công cụ để quản lí đất nước 34 HOẠT ĐỘNG CỦA... SGK Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm báo cáo chiến ? - do quân dân ta rất dũng cảm Lý Thường Kiệt là một tướng tài ( chủ động tấn công sang đất Tống ; lập phòng tuyến sông Như Nguyệt ) Hoạt động 4 : Hoạt động cả lớp - Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược? 23 Quân Tống chết đến quá nửa, số còn lại suy... đến đê điều cảu nhà Trần Có lúc, vua Trần cũng trông nom GV nhận xét việc đắp đê GV giới thiệu đê Quai Vạc - HS xem tranh ảnh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp - Nhà Trần đã thu được những kết quả như thế - Hệ thống đê dọc theo những con sông chính được xây đắp , nông nào trong công cuộc đắp đê? nghiệp phát triển 27 THỜI GI A N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 4: Hoạt động cả lớp - Ở đòa phương... mới: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng (như SGK) Hoạt động2: Hoạt động cả lớp - GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và đọc các thông tin trong bài để thấy được khung cảnh của Ải Chi Lăng Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - Đưa ra câu hỏi cho HS thảo luận nhóm + Khi quân Minh đến trước... đã đem quân sang đánh nước ta Liệu rồi số phận Vua Đinh & con trưởng là Đinh Liễn của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu bò giết hại Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981) ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác việc nước Hoạt động1: Hoạt động cả lớp Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem - Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào ? quân sang... khắc tinh vi, thanh thoát Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - GV cho HS xem một số tranh ảnh về các chùa nổi tiếng, mô tả về các chùa này - GV yêu cầu HS mô tả bằng lời hoặc bằng tranh ngôi chùa mà em biết ? 3/ Củng cố - Dặn dò: - Kể tên một số chùa thời Lý - Chuẩn bò bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075 – 1077) 22 LỊCH SỬ – TIẾT 13 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ HA(1075... Tuần 22 LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: HS thấy được: - Biết được sự phát triển của giáo dục thời Hậu Lê (những sự kiện cụ thể về tổ chức giáo dục,chính sách khuyến học) + Đến thời Hậu Lê giáo dục có quy củ chặt che; ở kinh đô có Quốc Tử Giám, ở các đòa phương bên cạnh trường công còn có các trường tư; ba năm có kì thi hương và thi hội; nội dung học tập là Nho giáo +... tinh thần yêu hoà bình của nhân dân ta Đường lối đó đã tránh cho 2 dân tộc thoát khỏi binh đao 3/ Củng cố - Dặn dò: - Kể tên những chiến thắng vang dội của Lý Thường Kiệt - Chuẩn bò bài: Nhà Trần thành lập 24 Kiệt đã chủ động giảng hoà để mở đường cho giặc thoát thân Quách Quỳ vội vàng chấp nhận và hạ lệnh cho tàn quân kéo về nước LỊCH SỬ – TIẾT 14 NHÀ TRẦN THÀNH LẬP I Mục đích - yêu cầu: HS biết được:Sau . nghóa Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 - Bảng thống kê: Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh. Tn 1 LỊCH SỬ BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I- MỤC TIÊU: -Biết môn lòch sử và đòa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về tự nhiên và con người VN ,biết. Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử lớp 4 cả năm_CKTKN, Giáo án Lịch sử lớp 4 cả năm_CKTKN,

Mục lục

Xem thêm