Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_3 cột

30 1K 10
Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN_3 cột

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần: 1 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 1 Bài dạy: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. - Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ Hành chính Việt Nam. - Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 7’ 14’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Tình hình đất nước ta sau khi thực dân Pháp mở cuộc xâm lược. Tiến hành: - GV giới thiệu bài, kết hợp dùng bản đồ để chỉ các địa danh Đà Nẵng, 3 tỉnh miền Đông và 3 tỉnh miền Tây Nam Kì. Sáng 1/9/1858, Thực dân Pháp chính thức nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Năm sau, TDP chuyển hướng đánh vào Gia Định, nhân dân Nam Kì đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Hoạt động 2: Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược. Mục tiêu: HS biết: Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. Tiến hành: - GV đưa câu hỏi SGV/10, yêu cầu HS làm việc theo nhóm. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét, chốt lại ý đúng. KL:GV rút ra ghi nhớ SGK/5. - Gọi 2 HS đọc lại phần ghi nhớ. - HS nhắc lại đề. - HS lắng nghe, xem bản đồ. - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. 1 9’ 3’ Hoạt động 3: Lòng biết ơn, tự hào của nhân dân ta đối với “Bình Tây Đại nguyên sói”. Mục tiêu: Tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. Tiến hành: - GV lần lượt nêu các câu hỏi để HS trả lời: + Em có suy nghĩ như thế nào trước việc Trương Định không tuân theo triều đình, quyết tâm ở lại cùng nhân dân chống Pháp? + Em biết gì thêm về Trương Định? + Em có biết đường phố, trường học nào mang tên Trương Định? 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua? - Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. - GV nhận xét. - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS phát biểu ý liến. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 2 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 2 Ngày dạy:12/9/2006 Bài dạy: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ như thế nào? II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 2 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua? - Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. - GV nhận xét và cho điểm. T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 8’ 12’ 9’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. Mục tiêu: HS hiểu thêm về người anh hùng Nguyễn Trường Tộ. Tiến hành: - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để chia sẻ những thông tin về Nguyễn Trường Tộ. + Từng bạn trong nhóm đưa ra các thông tin, thư ký ghi vào phiếu các thông tin cả nhóm tìm hiểu được. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét, bổ sung. KL:GV chốt lại kết quả đúng. Hoạt động 2: Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Mục tiêu: HS biết: Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời các câu hỏi sau: + Những đề nghị để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì? + Những đề nghị đó được triều đình thực hiện không? Vì sao? + Nêu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ. - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi trên. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc, - GV nhận xét, chốt lại những ý đúng. KL:GV rút ra ghi nhớ SGK/7. - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: HS biết: Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ như thế nào? Tiến hành: - GV nêu câu hỏi: + Tại sao Nguyễn Trường Tộ lại được người đời sau kính trọng? - GV nhận xét, chốt ý. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo nhóm theo sự điều khiển của nhóm trưởng. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS đọc các thông tin trong SGK. - HS làm việc theo nhóm đôi. - HS trình bày kết quả làm việc. - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS phát biểu ý kiến. - HS trả lời. 3 3’ 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - GV nhận xét và cho điểm. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 3 MÔN: LỊCH SỬ Tiết:3 Ngày dạy:19/9/2006 Bài dạy: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức, đã mở đầu cho phong trào Cần vương (1885 – 1896). - Trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. II. Đồ dùng dạy - học: - Lượt đồ kinh thành Huế năm 1885. - Bản đồ hnàh chính Việt Nam. - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Những đề nghị đó của Nguyễn Trường Tộ có được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện không? Vì sao? - GV nhận xét và cho điểm. 4 T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 20’ 10’ 3’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Người đại diện phía chủ chiến. Mục tiêu: HS biết: Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức, đã mở đầu cho phong trào Cần vương (1885 – 1896). Tiến hành: - GV trình bày một số nét chính về tình hình nước ta sau khi triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp hiệp ước Pa- tơ- nốt (1884). - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm với các nội dung sau: + Phân biệt điểm khác nhau giữa phái chủ chiến và phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn. + Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bị chống Pháp? + Tường thuật lại cuộc phản công của kinh thành Huế. + Ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét. KL: GV chốt lại kết luận đúng. - GV nhấn mạnh thêm: Tôn Thất Thuyết quyết định đưa vua Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên vùng núi Quảng Trị. Hoạt động 2: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: HS biết: Trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. Tiến hành: - GV nhấn mạnh những kiến thức cơ bản của bài học. - GV nêu câu hỏi: Em biết gì thêm về phong trào Cần vương? - Gọi HS phát biểu ý kiến. KL:GV nhận xét, chốt lại ghi nhớ SGK/9. - Gọi 2 HS nhắc laị ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: - Chiếu Cần vương có tác dụng gì? - GV nhận xét. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - HS nhắc lại đề. - HS lắng nghe. - HS làm việc nhóm 4 theo các câu hỏi của GV. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS lắng nghe. - HS phát biểu theo sự hiểu biết của mình. - 2 HS nhắc lại ghi nhớ. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 4 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 4 Ngày dạy: 26/9/2006 Bài dạy: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nền kinh tế – xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp. - Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo). II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ hành chính Việt Nam (để giới thiệu các vùng kinh tế). - Tranh, ảnh tư liệu phản ánh sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt nam thời bấy giờ (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Em hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Chiếu Cần vương có tác dụng gì? - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 17’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Mục tiêu: HS biết: Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nền kinh tế – xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp. Tiến hành: - HS nhắc lại đề. 6 13’ 2’ - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm với nội dung sau: + Những biểu hiện về sự thay đổi trong nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét. KL:GV chốt lại câu trả lời đúng. Hoạt động 2: Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX và đời sống của nhân dân. Mục tiêu: Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo). Tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi sau: + Những biểu hiện về sự thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. + Đời sống của công nhân, nông dân Việt nam trong thời kỳ này. - Gọi HS trình bày kết quả thảo luận. - GV nhận xét, chốt lại những ý đúng. KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/11. - Gọi HS đọc lại ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - GV nhận xét bài. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - HS làm việc theo nhóm6. - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. - HS làm việc theo nhóm đôi. - HS pát biểu ý kiến. - 2 HS nhắc lại ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tuần: 5 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 5 Ngày dạy: 3/10/2006 Bài dạy: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. - Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước, nhằm mục đích chống thực dân Pháp. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ thế giới (để xác định vị trí Nhật Bản). - Tư liệu về Phan Bội Châu và phong trào Đông Du (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Từ cuối thế kỷ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những nghành kinh tế mới nào? - Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội Việt Nam? - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 12’ 12’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Tìm hiểu về Phan Bội Châu. Mục tiêu: HS biết: Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong SGK/12 để hiểu thêm về Phan Bội Châu. - Gọi HS nêu ý kiến, nói thêm về những hiểu biết của mình đối với nhà yêu nước này. KL:GV và HS nhận xét, GV giới thiệu thêm về Phan Bội Châu. Hoạt động 2: Phong trào Đông Du. Mục tiêu: HS biết: Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước, nhằm mục đích chống thực dân Pháp. Tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với các câu hỏi sau: + Phong trào Đông Du diễn ra trong thời gian nào? Ai là người lãnh đạo? Mục đích của phong trào là gì? - HS nhắc lại đề. - HS đọc các thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi. - HS làm việc theo nhóm4. 8 8’ 3’ + Kể lại những nét chính về phong trào Đông Du. + Ý nghĩa của phong trào Đông Du. - Gọi HS trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét. KL:GV rút ra ghi nhớ SGK/13. - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Biết nguyên nhân thất bại của phong trào Đông Du. Tiến hành: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Phong trào Đông Du kết thúc như thế nào? + Tại sao chính phủ Nhật Bản thoả thuận với Pháp chống lại phong trào Đông Du, trục xuát Phan Bội Châu và những người du học? - Gọi HS nêu ý kiến, GV và cả lớp nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - Em hãy thuật lại phong trào Đông Du. - Vì sao phong trào Đông Du thất bại? - GV nhận xét. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - HS trình bày kết quả thảo luận. - 2 HS nhắc lạ phần ghi nhớ. - HS phát biểu ý kiến. - HS trả lời câu hỏi. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 6 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 6 Ngày dạy: 10/10/2006 Bài dạy: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu. 9 - Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước. II. Đồ dùng dạy - học: - Anh về quê hương Bác Hồ, bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỷ XX, tàu Đô đốc La- tu- sơ Tờ- rê- vin. - Bản đồ hành chính Việt Nam (đẻ chỉ địa danh Thành phố Hồ Chí Minh). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Em hãy thuật lại phong trào Đông Du. - Vì sao phong trào Đông Du thất bại? - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 12’ 9’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. Mục tiêu: HS biết: Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu. Tiến hành: - GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn trong nhóm thông tư, tư liệu về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. - GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu trước lớp. KL:GV nhận xét về phần tìm hiểu của HS, sau đó GV nêu một số nét chính về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. GV chốt lại để HS hiểu Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu. Hoạt động 2: Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành. Mục tiêu: Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước. Tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận theo các nội dung sau: + Mục đích ra đi của Nguyễn Tất Thành là gì? + Theo Nguyễn Tất Thành, làm thế nào để có thể kiếm sống và đi ra nước ngoài? - Gọi HS trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét, GV kết luận, chốt lại ý đúng. KL:GV rút ra ghi nhớ SGK/15. - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo nhóm. - Trình bày kết quả làm việc. - HS lắng nghe. - HS làm việc theo nhóm 4. - HS trình bày. - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. 10 [...]... trong cả nước Y nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám Mục tiêu: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (sơ giản) Liên hệ với các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương Tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi với câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội có tác động như thế nào đến tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước? Nêu ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng... động của thầy Hoạt động của trò a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học b Nội dung: 10’ Hoạt động 1: Thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến 19 45 Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 Tiến hành: - GV treo bảng thống kê đã hoàn chỉnh nhưng che kín các nội dung - GV chọn 1 HS giỏi điều khiển các bạn trong nhóm đàm... giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn - Ngày 19- 8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta - Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (sơ giản) - Liên hệ với các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương II Đồ dùng dạy - học: - Anh tư liệu vè Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội và tư liệu lịch sử về ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương - Phiếu học tập của HS III Các hoạt động... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 13 Ngày dạy: 29/11/2006 Bài dạy: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Ngày 19- 12- 1946, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc - Tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân Hà Nội và một số địa phương trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến II Đồ dùng dạy học: - Hình tư liệu về những ngày đầu toàn quốc kháng... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 16 Ngày dạy: 20/11/2006 Bài dạy: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Mối quan hệ giữa tiền tuyến và hậu phương trong kháng chiến - Vai trò của hậu phương đối với cuốc kháng chiến chống thực dân Pháp II Đồ dùng dạy học: - Anh các anh hùng tại Đại hội CSTĐ và cán bộ gương mẫu toàn quốc (5- 1 952 ) - Anh tư liệu về hậu... tụ Nguyễn Ai Quốc là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu thời kỳ CM nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn II Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có) - Tư liệu lịch sử viết về bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Nguyễn Ai Quốc trong việc trụ trì Hội nghị thành lập Đảng... lập Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát tranh và đọc SGK trang 21, GV tổ chức cho HS thi tả quang cảnh vào ngày 2- 9- 19 45 - GV yêu cầu HS bình chọn bạn tả hay nhất KL: GV kết luận ý chính về quang cảnh ngày 2- 919 45 12’ Hoạt động 2: Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập Mục tiêu: HS biết đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK/22, làm... biên giới Thu – Đông 1 950 Mục tiêu: Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1 950 Tiến hành: - GV yêu cầu HS tìm hiểu về chiến dịch biên giới thu – đông 1 950 với các câu hỏi SGV/44 - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/ 35 - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ 9’ Hoạt động 3: Bác Hồ trong chiến dịch biên giới thu – đông 1 950 , gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 11 Ngày dạy: 14/11/2006 Bài dạy: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1 858 – 19 45) I Mục tiêu: Qua bài này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, những sự kiện lịch sử. ..3’ IV Mục tiêu: Tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu Tiến hành: - GV yêu cầu HS xác định vị trí Thành phố Hồ - HS làm việc trên bản đồ Chí Minh trên bản đồ - GV trình bày sự kiện ngày 5/ 6/1911 - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Vì sao bến cảng - HS phát biểu ý kiến nhà rồng được công nhận là di tích lịch sử? 3 Củng cố, dặn dò: (3’) - Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn . SGK/20. Hoạt động 3: Liên hệ đến các cuộc khởi nghĩa khác trong cả nước. Y nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Mục tiêu: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (sơ. bài này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính Việt. tả cảnh ngày 2- 9- 19 45. - HS làm việc theo nhóm 4. - HS trình bày kết quả làm việc. - 2 HS đọc. 17 3 - GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/ 23.

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan