0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

... năm chống thực dân Pháp xâm lợc đô hộ (1 858 -19 45) I.Mục tiêu: Qua này: - Giúp học sinh nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghĩa kiện lịch sử - Giáo dục học ... Pháp bị bắt chiến dịch Biên giới thu đông 1 950 em có suy nghĩ gì? Hoạt động 5: Làm việc lớp (6p) - GV nêu tác dụng chiến dịch Biên giới (SGV trang 45) Hoạt động 6: Củng cố dặn dò (2p) - Hệ thống ... danh liên quan đến kiện đợc ôn tập), phiếu học tập - HS: Su tầm tranh ảnh liên quan đến kiến thức III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: (3p) + Nêu ý nghĩa lịch sử trận Chi Lăng Xơng Giang Dạy mới:...
 • 38
 • 4,803
 • 52
giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... thành tựu kinh tế Nhật Bản (từ 195 0- 197 0 * Thành tựu: kỷ XX) ? - Công nghiệp: Tăng trởng nhanh + Năm 195 0- 196 0 tăng 15% /năm + Năm 196 1- 196 9 tăng 13,5% /năm - Nông nghiệp: + Năm 196 7- 196 9 tự túc ... d- Cả câu 12- Cách mạng Cu-Ba thắng lợi vào ngày tháng năm ? a- 30/12/ 195 8 b- 01/11/ 195 9 c- 01/01/ 195 9 d- 11/1/ 195 8 II- Phần tự luận: 1- Nêu công khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 194 5- 195 0) ... sau chiến tranh: nớc Đức ? - Tháng 9/ 194 9 thành lập Cộng hòa Liên bang Đức - Tháng 10/ 194 9 thành lập Cộng hòa dân chủ Đức ? Tháng 10/ 199 0 diễn kiện ? - Ngày 3/10/ 199 0 thống thành Cộng hòa Liên...
 • 142
 • 748
 • 1
giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... 1: Cả lớp 10 phút GV: Yêu cầu HS thống kê hiểu biết Lê-nin (những tài liệu Nga: học sưu tầm chuẩn bò nhà) - Em có hiểu biết Lê-nin? HS: Trả lời theo hiểu biết + kiến thức sgk 48 - Lê-nin sinh ... Qua học sinh nắm được: 1/ Kiến thức: -C.Mác Ph.ng-ghen đời CNXH khoa học -Phong trào công nhân vào năm 184 8- 187 0 2/ Tư tưởng: -Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh ... từ năm 183 0 phát triển với tốc độ GV: Năng suất sử dụng máy dệt? nhanh trở thành đứng thứ hai Châu Âu HS: Tăng 40 lần so với dệt tay * Ở Đức: Diễn vào khoảng 184 0 đến 185 0- 186 0 GV: Khó khăn sử...
 • 168
 • 2,177
 • 6
Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm

Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm

... 13 tháng năm 2013 Hoàng Thế Hiến "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử Bài 6: TUầN 6: Văn hoá cổ đại Tiết 6: Ngày soạn: 10.9.2013 Ngày dạy: Lớp 61 : Lớp 62 : ... Công lịch CN TCN - Em biết Công lịch ? O SCN Theo Công lịch, năm có 12 tháng ( 365 ngày) năm nhuận thêm ngày vào tháng (29 ngày) "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử ... Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử Tuần 15: Tiết 15: Bài 14: Nớc Âu Lạc "Ôn cố tri tân - Lập thân kiến quốc" Đinh Hữu Thọ - Giáo án Lịch sử Ngày soạn:12/11/2012 Ngày dạy: Lớp 61 Lớp 62 I Mục tiêu...
 • 98
 • 3,067
 • 2
Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm soạn theo KTNN

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm soạn theo KTNN

... năm 184 8 đến năm 187 0 Quốc tế năm 187 0 - Quốc tế thứ a Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến thứ năm 187 0 * Tổ chức thực hiện: GV: Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến Trang 17 =============================================================== ... lòch sử Hoạt động 3: Cá nhân “người đào mồ chôn chủ nghóa tư bản” * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm vài nét phong trào công Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 ... nhân nước như: Đảng Xã hội dân chủ Đức ( 187 5), Đảng Công nhân Pháp ( 187 9), Quốc tế thứ hai ( 188 9-1914) - Hoàn cảnh: + Ngày 14-7- 188 9, nhân kỉ niệm 100 năm ngày nhân dân Pháp phá ngục Ba-xti,...
 • 120
 • 3,348
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm (chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 6 cả năm (chuẩn)

... câu 1, 2, 3, Câu ; Lịch sử : a/ Diễn q khứ b/ Diễn c/ Diễn tương lai d/ Cả ý Câu : Một kỷ năm : a/ 10 năm b/ 100 năm c/ 1000 năm d/ 10.000 năm TRƯỜNG THCS HỒNG DƯƠNG 48 GIÁO ÁN SỬ LÂM THU AN Câu ... lịch? + Chu kỳ xoay trái đất quay quanh mặt trời (dương lịch) ? Xem bảng ghi " ngày lịch. sử kỉ niệm" có đơn vị (t) có loại lịch ( Ngày, tháng, năm âm lịch, dương lịch. ) - GV cho HS quan sát lịch ... khơng ? ? Em hiểu cơng lịch ? Nếu chia số cho 12 tháng số ngày lại ? Thừa ? Phải làm ? ( Người xưa có sáng kiến: năm năm nhuận, thêm ngày cho tháng + 100 năm kỷ + 1000 năm thiên niên kỷ.) -...
 • 91
 • 4,997
 • 4
Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (chuẩn)

... hoàng đẩy nhân dân Nga rơi vào cảnh đói khổ lầm than,mâu thuẫn xã hội ngày diễn găy gắt Từ diễn cách mạng năm 190 5Giáo án Lịch sử 28 1907, cách mạng ý nghĩa lịch sử nước Nga mà có ảnh hưởng đến ... kiện 184 0 184 2 185 1 186 4 189 8 189 91900 dân TQ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Nguyên nhân: - Sự xâm lựơc,xâu xé nước đế quốc,sự hèn nhát triều đình Mãn Thanh nguyên nhân bùng nổ phong trào Thời gian 184 0 184 2 ... vai trò KH-KT phát triển lịch sử Tư tưởng: Giáo án Lịch sử 30 - So với chế độ phong kiến,CNTB với cách mạng khoa học kĩ thuật bước tiến lớn, có đóng góp phát triển lịch sử- xã hội Nó đưa nhân loại...
 • 89
 • 4,111
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (cực chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (cực chuẩn)

... diễn đàn khu vực (ARF) vào thời gian nào? A Năm 1991 B Năm 1993 C Năm 1994 D Năm 1997 Nối kiện cột B với niên đại cột A cho đúng; Cột A Kết nối Cột B 8/ 1/1949 1-> a Nen-xơn Man-đe-la trở thành ... 12/1993 chấm dứt tồn chế độ………………… Nam Phi C Năm ……………… gọi năm Châu Phi có 17 nước dành độc lập D MƯnh danh “ Lơc ®Þa bïng ch¸y” dïng ®Ĩ chØ khu vực Ngày 8/ 8/1967 quốc gia Đông Nam Á gia nhập vào ... Khi thành lập (5 nước thành viên)… - 1/1 984 , Bru-nây → thành viên thứ - Đầu năm 90, ASEAN → mở rộng thành viên: + Tháng 7/1995 Việt Nam tham gia + Tháng 9/1997 Lào Myanma + T 4/1999 Căm puchia...
 • 179
 • 3,008
 • 20
Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm (chuẩn)

Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm (chuẩn)

... : 197 9: đối đầu, từ cuối 80 đối ngoại - Liên hệ thực tế 19 Giáo án Lòch sử – N ăm học 2014 – 2015 -Năm 198 4, Brunây gia nhập -Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập -Tháng 9/ 199 7: Lào Mianma -Tháng ... sử, mô tả trình bày nhữn g hiểu biết III Từ ASEAN đến ASEAN 10 -Năm 198 4,Brunây gia nhập - Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập - Tháng 9/ 199 7: Lào Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập -Năm 199 2: ... Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập ? Hoạt động chủ yếu cđa ASEAN tõ nh÷ng n¨m 90 ®Õn -Hợp tác kinh tế,xây dựng Đông Nam Á phát triển -Năm 199 2: AFTA thành lập -Năm 199 4: ARF thành lập...
 • 112
 • 1,567
 • 2
Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm (Full)

Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm (Full)

... nào? A Năm 199 1 B Năm 199 3 C Năm 199 4 D Năm 199 7 Nối kiện cột B với niên đại cột A cho đúng; Cột A Kết nối Cột B 8/1/ 194 9 1-> a Nen-xơn Man-đe-la trở thành Tổng thống Cộng hồ Nam Phi 1/1/ 195 9 2-> ... NhËt ®Çu nh÷ng n¨m 90 ? -> Tèc ®é t¨ng trëng liªn tơc gi¶m Tõ 199 0 kinh tÕ NhËt suy tho¸i m¹nh, tèc ®é kinh tÕ gi¶m sót: 199 1 – 199 5: gi¶m 1,4%, 199 6 = 2%, 199 8: 1%, 199 9: 1, 19% /n¨m, nhiỊu c«ng ... (5 nước thành viên)… - 1/ 198 4, Bru-nây → thành viên thứ - Đầu năm 90 , ASEAN → mở rộng thành viên: + Tháng 7/ 199 5 Việt Nam tham gia + Tháng 9/ 199 7 Lào Myanma + T 4/ 199 9 Căm puchia tham gia → ASEAN...
 • 179
 • 2,674
 • 1
Giáo án lịch sử lớp 12 cả năm

Giáo án lịch sử lớp 12 cả năm

... USD/người /năm; năm 2004: 562 USD/người /năm; năm 2007: 729 USD/người /năm Nếu GDP tăng từ 7.5 đến 8% /năm thu nhập bình quân nước ta năm 2009 dự kiến 950 USD/người /năm năm 2010 1050 – 1100 USD/người /năm - ... người Giáo án GDCD 11 Trường TPTH Nguyễn Hiền Giáo viên : Ngô Công La nước ta tăng: từ 5.7 triệu đồng năm 2000 lên 10 triệu đồng năm 2005 Năm 2000, bình quân thu nhập đầu người đạt 300 USD/người /năm; ... văn hoá, giáo dục, nghiên cứu khoa học – công nghệ, làm cho lĩnh vực phát triển theo, dẫn đến đời sống vật chất, tinh thần xã hội cải thiện, nâng Giáo án GDCD 11 Trường TPTH Nguyễn Hiền Giáo viên...
 • 77
 • 1,484
 • 0
giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

... nghóa Năm 40 Kn hai Bà Trưng Năm 248 Kn Bà Triệu Năm 542 Kn Lý Bí Năm 550 Kn Triệu Q.Phục Năm 722 Kn Mai T Loan Năm 776 Kn Phùng Hưng Năm 905 Kn Khúc T Dụ Năm 931 Kn Dương.Đ Nghệ Năm 938 ... động lớp: -GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng: Cuối năm 140 6, quân Minh xâm lược nước ta, -HS lớp lắng nghe GV trình bày nhà Hồ không đoàn kết toàn dân nên kháng chiến thất bại ( 140 7).Dưới ... -HS lớp thảo luận trả lời :trồng rừng, chống phá rừng, xây dựng trạm bơm nước, củng cố đê điều … -HS khác nhận xét -2 HS đọc trả lời câu hỏi -Cả lớp nhận xét -HS lớp Bài : 14 CUỘC KHÁNG CHIẾN...
 • 113
 • 755
 • 0
Giáo án Lịch sử Lớp 4 cả năm theo Chuẩn KTKN

Giáo án Lịch sử Lớp 4 cả năm theo Chuẩn KTKN

... giai đoạn lịch sử lịch sử nước ta, giai đoạn năm đến năm nào? +Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ vào thời gian có ý nghĩa lịch sử dân tộc? +Chiến thắng Bạch Đằng xảy vào thời gian có ý nghĩa lịch sử dân ... giai đoạn lịch sử c.Hoạt động 2: Các kiện lịch sử tiêu biểu MT: Giúp HS khắc sâu kiện lịch sử tiêu biểu Bước 1: Làm việc theo nhóm -GV gọi HS đọc yêu cầu 2, SGK -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm ... Lịch sử Tiết : Ngày dạy: 16 Bài dạy : ÔN TẬP - I/ Mục tiêu: - Nắm đượctên giai đoạn lịch sử học từ đến 5: + Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN : buổi đầu dựng nước giữ nước + Năm 179TCN đến năm...
 • 36
 • 3,000
 • 9
Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

... Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em điền tên khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn khởi nghóa Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm ... - Giới thiệu trục thời gian : Người ta quy ước năm năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái phía năm CN năm trước CN; phía bên phải phía năm CN năm sau CN Hoạt động : Làm việc cá nhân - GV đưa ... + Trận đánh diễn nào? + Kết trận đánh sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết làm việc để thuật lại diễn biến phút trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động lớp GV nêu vấn đề cho lớp thảo luận - Sau đánh tan...
 • 68
 • 2,525
 • 7
Giáo án Lịch sử lớp 4 cả năm_CKTKN

Giáo án Lịch sử lớp 4 cả năm_CKTKN

... đánh diễn nào? + Kết trận đánh sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết làm việc để thuật lại diễn biến trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động lớp GV nêu vấn đề cho lớp thảo luận - Sau đánh tan quân Nam Hán, ... thời Hậu Lê phát triển rực rỡ đời vua Lê Thánh Tông ( 146 0 – 149 7 ) Hoạt động 2: Hoạt động lớp - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm + Nhìn vào tranh tư liệu cảnh triều đình vua Lê nội dung học SGK, ... Thánh Tông Dưới thời Hậu Lê, nhà văn, nhà khoa học tiêu biểu ? Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Ôn tập Tuần 24 LỊCH SỬ ÔN TẬP I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Biết thống kê kiện lòch sử...
 • 57
 • 1,037
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 8 cả nămgiáo án lịch sử lớp 5 cả nămgiáo án lịch sử lớp 9 cả nămgiáo án lịch sử lớp 7 cả nămgiáo án lịch sử lớp 6 cả nămgiáo án môn lịch sử lớp 4 cả nămgiao an dien tu lich su lop 4 ca namgiao an dien tu mon lich su lop 4 ca namgiáo án mỹ thuật lớp 4 cả nămgiáo án môn toán lớp 4 cả nămgiáo án thể dục lớp 4 cả nămgiáo án âm nhạc lớp 4 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 4 cả năm 2012giáo án đạo đức lớp 4 cả nămgiáo án tập đọc lớp 4 cả nămNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ