0

Giáo án Vật lý 6 cả năm

84 421 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 10:00

Trêng THCS Gi¸o ¸n VËt 6 Ph©n phèi ch¬ng tr×nh VËt 6 Học kì I: 19 tuần – 18 tiết Tiết Chương - Bài Nội dung Số tiết Chương I Cơ học 1 Bài 1 Đo độ dài 1 2 Bài 2 Đo độ dài (tiếp theo) 1 3 Bài 3 Đo thể tích chất lỏng 1 4 Bài 4 Đo thể tích chất rắn không thấm nước 1 5 Bài 5 Khối lượng – Đo khối lượng 1 6 Bài 6 Lực – Hai lực cân bằng 1 7 Bài 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 1 8 Bài 8 Trọng lực – Đơn vị lực 1 9 Kiểm tra 1 10 Bài 9 Lực đàn hồi 1 11 Bài 10 Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng 1 12 Bài 11 Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng 1 13 Bài 12 Thực hành và kiểm tra thực hành: Xác định khối lượng riêng 1 14 Bài 13 Máy cơ đơn giàn 1 15 Bài 14 Mặt phẳng nghiêng 1 16 Ôn tập thi học kì I 1 17 Kiểm tra học kì I 1 18 Bài 15 Đòn bẩy 1 Học kì II: 18 tuần – 17 tiết 19 Bài 16 Ròng rọc 1 20 Bài 17 Tổng kết chương I: Cơ học 1 Chương II Nhiệt học 1 21 Bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn 1 22 Bài 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 1 23 Bài 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí 1 24 Bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt 1 25 Bài 22 Nhiệt kế – Nhiệt giai 1 26 Kiểm tra 1 27 Bài 23 Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo nhiệt độ 1 28 Bài 24 Sự nóng chảy và sự đông đặc 1 29 Bài 25 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) 1 30 Bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ 1 31 Bài 27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) 1 32 Bài 28 Sự sôi 1 33 Bài 29 Sự sôi (tiếp theo) 1 34 Bài 30 Tổng kết chương II: Nhiệt học + Ôn tập học kỳ II 1 35 Kiểm tra học kì II 1 GV Thùc hiÖn: - 1 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Ngày soạn: Ngày dạy: Ch ơng I Cơ học Tiết 1: Đo độ dài I) Mục tiêu: KT: HS biết GHĐ, ĐCNN của thớc. KN: Rèn luyện các kĩ năng: - Ước lợng gần đúng một độ dài cần đo. - Đo độ dài trong một số tình huống. - Biết tính giá trị trung bình. TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong nhóm. II)Chuẩn bị: Mỗi nhóm: -1 thớc kẻ có ĐCNN đến mm. -1 thớc dây hoặc thớc mét. -Chép sẵn bảng 1.1 SGK. GV: Tranh vẽ thớc kẽ có GHĐ là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 2 mm. Kẽ bảng 1.1 III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Kiểm tra chuẩn bị đầu năm 3) Nội dung bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: (3 / ) - GV cho HS xem tranh và trả lời câu hỏi ở đầu bài. Hoạt động 2: Ôn lại và ớc lợng một số đơn vị độ dài: ( 10 ) - GV hớng dẫn HS ôn lại một số đơn vị đo độ dài nh ởSGK. - Yêu cầu HS làm câu C1 SGK. - Hớng dẫn HS ớc lợng độ dài 2 câu câu C2, câu C3 - HS xem tranh thảo luận và trả lời. - HS đọc SGK, nhắc lại các đơn vị. - HS tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. - HS tập ớc lợng và kiểm tra ớc lợng. Tiết 1: Đo độ dài. I) Đợn vị đo độ dài: 1) Ôn lại đơn vị đo độ dài: Đơn vị chính của đo độ dài là mét (m) Ngoài ra còn có: dm, cm, mm, km C1. 1m = 10 dm; 1m = 100 cm 1cm = 10mm; 1km =1000 m 2) Ước l ợng độ dài: C2. GV Thực hiện: - 2 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung ghi bảng SGK. Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: (7) - GV treo tranh 1.1 SGK cho HS quan sát và yêu cầu trả lời câu 4 SGK - Yêu cầu HS đọc SGK về GHĐ và ĐCNN của thớc. - GV treo tranh vẽ thớc để giới thiệu ĐCNN và GHĐ. - Yêu cầu HS lần lợt trả lời các câu 5,6,7 ở SGK. Hoạt động 4: Đo độ dài: (20) - Dùng bảng 1.1. SGK để h- ớng dẫn HS đo và ghi độ dài. Hớng dẫn cách tính trung bình. - Yêu cầu HS đọc SGK, nắm dụng cụ, cách làm và dụng cụ cho HS tiến hành theo nhóm. - HS thảo luận trả lời câu C4. - HS đọc SGK. - HS quan sát theo dõi. - HS thảo luận trả lời câu 5,6,7. Trình bày bài làm của mình theo yêu cầu của GV - HS đọc SGK, nắm cách làm, nhận dụng cụ và tiến hành. C3. II) Đo độ dài: 1) Tìm hiểu dụng cụ đo: C4. Giới hạn đo(GHĐ) của thớc là độ dài lớn nhất ghi ở trên thớc. Độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp của thớc. C5. C6. C7. 2) Đo độ dài: 4) Củng cố: Tóm tắt kiến thức bài giảng, học sinh đọc phần ghi nhớ * Đơn vị đo độ dàI hợp pháp của nớc Việt Nam là mét ( m ). * Khi dùng thớc đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thớc. 5) Dặn dò: - Học sinh học thuộc bài . - Làm bài tập 1.2.2 đến 1.2.6 GV Thực hiện: - 3 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: Đo độ dài (tiếp) I) Mục tiêu: - KT: Cũng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thớc. Cũng cố xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn thớc cho phù hợp. - KN: Rèn kĩ năng cho chính xác độ dài của vật và ghi kết quả đo. Biết tính giá trị trung bình. - TĐ: Rèn tính trung thực thông qua báo cáo. II) Chuẩn bị: Hình vẽ 2.1, 2.1, 2.3 SGK III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Bài cũ: GHĐ và ĐCNN của thớc là gì? Cách xác định ở trên thớc. 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: thảo luận cách đo độ dài: (15) - GV kiểm tra bảng kết quả đo ở phần thực hành tiết trớc. - Yêu cầu HS nhớ lại cách đo ở bài thực hành trớc và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 5 SGK. - Yêu cầu các nhóm trả lời theo từng câu hỏi và GV chốt lại ở mỗi câu. Hoạt động 2: Hớng dẫn HS rút ra kết luận: (10) - Yêu cầu HS làm việc nhân với câu 6. - Lớp thảo luận theo nhóm để thống nhất ý kiến. - Gọi đại diện nhóm lên điền từ ở bảng, cả lớp theo dõi nhận xét. - HS nhớ lại bài trớc, thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi trên - Đại diện nhóm trả lời, lớp nhận xét. - HS làm việc nhân. - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm lên làm bài. Lớp theo dõi nhận xét ghi vở Tiết 2: Đo độ dài (tiếp) I) Cách đo độ dài: C1. Tuỳ HS C2. C3. Đặt thớc đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật C4. Đặt mắt nhìn theo hớng vuông góc với cạnh thớc ở đầu kia của vật C5. Khi đo độ dài cần đo: C6. a) Ước lợng độ dài cần đo. b) Chọn thớc có GHĐ và ĐCNN thích hợp. c) Đặt thớc dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thớc. d) Đặt mắt nhìn theo hớng vuông góc với cạnh thớc ở GV Thực hiện: - 4 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 3: Vận dụng: (10) Cho HS làm các câu từ câu 7 đến câu 10 SGK và hớng dẫn thảo luận chung cả lớp - Yêu cầu HS ghi câu thống nhất vào vở. - Làm việc nhân. - Tham gia thảo luận chung Ghi vở đầu kia của vật. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vật chia gần nhất với đầu kia của vật. II) Vận dụng: C7. c) C8. c) C9. (1), (2), (3): 7cm C10. 4) Củng cố: GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phần ghi nhớ. GV cũng cố lại kiến thức đã học. Cách đo độ dài: * Ước lợng độ dài cần đo để chọn thớc đo thích hợp. * Đặt thớc và mắt nhìn đúng cách. * Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định. 5) Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ SGK. - Đọc thêm phần có thể em cha biết - Làm các bài tập 1.2.7 đến 1.2.11SBT - Chuẩn bị dụng cụ học tập bài sau: Mỗi nhóm một vài ca đong. Phần bổ sung: GV Thực hiện: - 5 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng I) mục tiêu: - Kể tên đợc một số dụng cụ thờng để đo thể tích chất lỏng. - Biết xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. II) Chuẩn bị: Cả lớp: 1 xô đựng nớc. Mỗi nhóm: 1 bình đựng đầy nớc 1 Một bình đựng một ít nớc 1 bình chia độ Một vài loại ca đong. III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Bài cũ: ? Hãy trình bày cách đo độ dài 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: (3) - GV dùng hình vẽ ở SGK đặt vấn đề và giới thiệu bài học. ? Làm thế nào để biết trong bình còn chứa bao nhiêu nớc. Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích: (7) - GV giới thiệu đơn vị đo thể tích giống nh SGK. Yêu cầu HS làm câu 1. Hoạt động 3:Tìm hiểu về dụng cụ đo thể tích: (10) - Yêu cầu HS quan sát - HS dự đoán cách kiểm tra. - HS theo dõi và ghi vở. Làm việc nhân với câu C1. - HS quan sát hình, đọc SGK. Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng I) Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tich thờng dùng là mét khối (m 3 ) và lít (l) 1lít = 1 dm 3 ; 1 ml = 1cm 3 C1. (1) - 1000 dm 3 (2) - 1000 000 dm 3 (3) - 1000 lít (4) - 1000 000 ml (5) - 1000 000 cc II) Đo thể tích chất lỏng: 1) Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: GV Thực hiện: - 6 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng hình 3.1, 3.2 và tự đọc mục II. 1 - Yêu cầu HS trả lời các C2, C3, C4, C5. - Hớng dẫn HS thảo luận và thống nhất từng câu trả lời. Hoạt động 4: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: (10) - GV treo tranh các hình vẽ 3.3, 3.4, 3.5 lên yêu cầu HS trả lời các câu 6, câu 7, câu 8. - Hớng dẫn HS thảo luận và thống nhất từng câu hỏi. - Yêu cầu HS điền vào chỗ trống ở câu 9 để rút ra kết luận. - GV hớng dẫn HS thảo luận, thống nhất phần kết luận. Hoạt động 5: Hớng dẫn HS thực hành đo thể tích chất lỏng: (10) - GV hớng dẫn cách làm. - Treo bảng 3.1 và hớng dẫn cách ghi kết quả. Hoạt động 6: Vận dụng: (5) Hớng dẫn HS làm các bài tập 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 nếu hết thời gian thì cho về nhà. - HS trả lời. - HS thảo luận và trả lời. - HS làm việc nhân trả lời các câu hỏi. - HS thảo luận và trả lời. - HS tìm từ điền vào chỗ trống. - HS thảo luận theo hớng dẫn của GV. - HS đọc SGK theo dõi h- ớng dẫn. - HS tự tìm cách đo. C2. C3. C4. ( xem bảng ) C5. Chai lọ, ca đong, có ghi sẵn dung tích, các loại ca đong đã biết trớc dung tích, bình chia độ, bơm tiêm. 2) Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. C6. b) đặt thẳng đứng C7. b) Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng ở giữa bình. C8. a) 70 cm 3 b) 50 cm 3 c) 40 cm 3 * Rút ra kết luận: C9. a) Ước lợng thể tích cần đo. b) Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp. c) Đặt bình chia độ thẳng đứng. d) Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng. 3) Thực hành: IV) Vận dụng: 4) Dặn dò: - HS chuẩn bị tiết sau: bình chia độ, sỏi đinh ốc, dây buộc khăn lau. GV Thực hiện: - 7 - Trờng THCS Giáo án Vật6 - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ. Làm bài tập ở SBT Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nớc I) Mục đích yêu cầu: - KT: Biết sử dụng các dụng cụ (bình chia độ, bình tràn) để xác định thể tích của vật rắn không thấm nớc (có hình dạng bất kì). -TĐ: Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với số liệu mình đo đợc. II) Chuẩn bị: Mỗi nhóm: Vật rắn không thấm nớc. Một bình chia độ, một chai có ghi sẵn dung tích. Một bình tràn và bình chứa. Kẽ bảng 4.1 SGK. Cả lớp: 1 xô nớc III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: ? Trình bày cách đo thể tích chất lỏng ? Làm bài tập 3.1, 3.2 SBT 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: (5) Dùng cái đinh ốc và hòn đá để đặt vấn đề. Làm thế nào để xác định chính xác thể tích của hòn đá của đinh ốc? Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích của những vật rắn không thấm nớc: (20) - GV giới thiệu dụng cụ và đồ vật cần đo trong hai tr- ờng hợp bỏ lọt và không bỏ lọt vào bình chia độ. - Yêu cầu HS quan sát hình 4.2, 4.3 mô tả cách đo thể tích hòn đá trong 2 trơng hợp. - HS suy nghĩ. - HS theo dõi và quan sát hình vẽ. Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nớc I) Đo thể tích vật rắn không thấm n ớc: 1) Dùng bình chia độ: C1. Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật rắn. 2) Dùng bình tràn: C2. Khi không bỏ lọt vật rắn GV Thực hiện: - 8 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng + Phân lớp 2 dãy, nghiên cứu 2 hình 4.2, 4.3 + Yêu cầu mỗi nhóm trả lời theo các câu hỏi câu 1 hoặc câu 2. + Các nhóm nhận xét lẫn nhau. - GV hớng dẫn và thực hiện tơng tự nh mục 1 đối với mục 2. Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích: (15) - GV phân nhóm HS, phát dụng cụ và yêu cầu HS làm việc nh ở mục 3. - GV theo dõi, uốn nắn, điều chỉnh hoạt động của nhóm. Hoạt động 4: Vận dụng: (5) Hớng dẫn HS làm các câu C4, C5, C6 và giao việc về nhà. - HS làm việc theo nhóm. - HS trả lời theo các câu hỏi câu C1, câu C2. - Làm vịêc nhân phần rút ra kết luận và tham gia thảo luận theo yêu cầu của GV - HS trả lời theo các câu hỏi câu C3 - HS làm theo nhóm, phân công nhau làm những việc cần thiết. - Ghi kết quả vào bảng vào bình chia độ thì thả chìm vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật. * Rút ra kết luận: C3. (1) - thả chìm (2) - dâng lên (3) - thả (4) - tràn ra 3) Thực hành: II) Vận dụng: C4. - Lau khô bát to trớc khi dùng - Khi nhấc ca ra, không làm đổ hoặc sánh nớc ra bát - Đổ hết nớc từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nớc ra ngoài C5. C6. 4) Củng cố: GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phần ghi nhớ. GV cũng cố lại kiến thức đã học. * Để đo thể tích vật rắn không thấm nớc, có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 5) Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ SGK. - Đọc thêm phần có thể em cha biết - Làm các bài tập 4.1, 4.2 SBT GV Thực hiện: - 9 - Trờng THCS Giáo án Vật6 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 5: Khối lơng - đo khối lợng I) Mục tiêu: KT: HS tự trả lời đợc các câu hỏi nh: Khi đặt gói đờng lên cân, cân chỉ 1 kg, số đó chỉ gì? - Nhận biết đợc bộ quả cân. - Nắm đợc cách điều chỉnh số cho cân Robevan và cách cân một vật bằng cân. KN: Đo đợc khối lợng của một vật bằng cân. - Chỉ đợc GHĐ và ĐCNN của một cân. TĐ: Nghiêm túc, thích thú học tập II) Chuẩn bị: Mỗi nhóm: Một cân, một vật để cân. Cả lớp: 1 cân robevan Vật để cân Tranh vẽ các loại cân SGK III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Bài cũ: Kiểm tra trong bài học. 3) Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: (5) - GV nêu các tình huống thực tế trong cuộc sống nh: ma, gạo, đờng, bán cá, Ta dùng dụng cụ gì để biết chính xác khối l- ợng gạo, đờng Sau đó đặt câu hỏi nh ở SGK. Hoạt động 2: Khối lợng - Đơn vị khối lợng: (10) - GV tổ chức và gợi ý h- ớng dẫn HS tìm hiểu khái niệm khối lợng và đơn vị khối lợng. - GVgiới thiệu hộp sữa vỏ gói bột giặt và yêu cầu HS - HS trả lời theo yêu cầu của GV. - HS thảo luận theo nhóm các câu 1 và 2. Tiết 5: Khối lợng - đo khối lợng: I) Khối l ợng - đơn vị khối l - ợng: 1) Khối l ợng: C1. 397g chỉ lợng sữa chứa trong hộp C2. 500g chỉ lợng bột giặt trong túi GV Thực hiện: - 10 - [...]... động của vật vừa làm biến dạng vật *Kĩ năng: -Biết lắp ráp TN -Biết phân tích thí nghiệm, hiện tợng để rút ra qui luật của vật chịu tác dụng lực *Thái độ: -Nghiêm túc nghiên cứu hiện tợng vật lí, xử các thông tin thu thập đợc II.Chuẩn bị: *Mỗi nhóm: -Một xe lăn -Một lò xo lá tròn, -Một máng ngiêng, -Một hòn bi, -Một lò xo dài, -Một sợi dây GV Thực hiện: - 15 - Trờng THCS Giáo án Vật6 III.Hoạt... các vật rắn khác - Đọc trớc bài máy cơ đơn giản phần bổ sung . . . . . . . . . . . . GV Thực hiện: - 34 - Giáo án Vật6 Trờng THCS Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 14: Máy cơ đơn giản I Mục tiêu: +KT: So sánh đợc lực kéo vật lên theo phơng thẳng đứng với trọng lợng của vật Nắm và kể tên một số máy cơ đơn giản thờng dùng +KN: Biết làm thí nghiệm để so sánh lực kéo vật. .. Hình 1 6 Một bạn dùng một bình chia độ có ĐCNN 1cm 3, chứa 62 cm3 nớc để đo thể tích của một hòn sỏi Khi thả hòn đá sỏi vào bình, mực nớc trong bình dâng lên dến vạch 85 cm 3 Kết quả nào ghi dới đây là đúng? A 85 cm3 B 62 cm3 C 147 cm3 D 23 cm3 7 Khối lợng của một vật cho ta biết tính chất nào sau đây của vật ? A Trọng lợng của vật C Lợng chất chứa trong vật B Thể tích của vật D Chiều dài của vật 8... C7 C8 2) Cách dùng cân robecvan đề cân một vật: C9 (1)- điều chỉnh số 0 (2)- vật đem cân (3)- quả cân (4)- thăng bằng (5)- đúng giữa (6) - quả cân (7)- vật đem cân 3) Các loại cân khác: C11 - HS theo dõi III) Vận dụng: C12 C13 - 11 - Trờng THCS Giáo án Vật6 4) Củng cố GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phần ghi nhớ GV cũng cố lại kiến thức đã học * Mọi vật đều có khối lợng Khối lợng sữa trong hộp,... kéo vật lên theo phơng thẳng đứng (30) -Yêu cầu HS đọc SGK mục1: Đặt vấn đề nắm chắc vấn đề -Treo tranh vẽ 13.2 cho HS quan sát ?Liệu có thể kéo vật với một -HS dự đoán lực nhỏ hơn trọng lợng của vật đợc không Từ dự đoán của HS, GV giới thiệu để HS làm thí GV Thực hiện: Nội dung ghi bảng Tiết 14: Máy cơ đơn giản I Kéo vật lên theo phơng thẳng đứng: 1 Đặt vấn đề (H.13.2) 2 Thí nghiệm - 35 - Giáo án Vật. .. đẩy (5) b) lực kéo -Yêu cầu HS làm câu 9, 9, câu 10 C10 câu 10 4) Củng cố: GV Thực hiện: - 14 - Giáo án Vật6 Trờng THCS GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phần ghi nhớ GV cũng cố lại kiến thức đã học Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực Nừu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vậtvật vẫn đứng yên, thì hai lực lực đó là hai lực cân bằng Hai lực cân bằng là hai lực mạnh nh nhau,.. .Giáo án Vật6 Trờng THCS Hoạt động của thầy trả lời câu hỏi C1, C2 - GV thống nhất ý kiến của HS - Yêu cầu HS điền từ vào chỗ trống câu C3, câu C4, câu C5, câu C6 - Cho cả lớp nhận xét, GV chốt lại câu C5, câu C6 ghi bảng - Yêu cầu HS đọc SGK để nắm các thông tin về đơn vị khối lợng - GV chốt lại: - Giới... cầu HS trả lời câu 6 -Cho HS thảo luận, GV chốt lại III)Công thức liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng: C6 a) (1) - 1 b) (2) - 200 c) (3) - 10N Hệ thức: P = 10m -Sau khi trả lời, GV yêu cầu -HS kết hợp đọc SGK, Trong đó: -P là trọng lợng của vật, có HS tìm mối liên hệ giữa P tìm mối liên hệ đơn vị là N và m -m là khối lợng, đơn vị là kg IV- Vận dụng GV Thực hiện: - 28 - Giáo án Vật6 Trờng THCS Hoạt... -Theo dõi 3)Tính khối lợng một vật theo khối lợng riêng C2 260 0 x 0,5 = 1300kg -HS làm việc theo C3 m = D x V nhóm tính C2 - Đọc thông báo về trọng lợng riêng và đơn vị trọng lợng riêng - Trả lời câu C4 và xây dựng công thức II TRọNG LƯợNG RIÊNG 1 Trọng lợng của một mét khối của một vật gọi là Trọng lợng riêng của chất đó 2 Đơn vị trong lợng là - 31 - Giáo án Vật6 Trờng THCS Hoạt động của thầy... đo và ghi kết quả vào bảng -HS tính khối lợng - 33 - Giáo án Vật6 Trờng THCS Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng HS Lu ý đo đến đau ghi kết riêng quả đến đó -Hoàn thành mẫu báo cáo và nộp Hoạt động 3: Tổng kết đánh giá buổi thc hành: -GV đánh giá kĩ năng thực hành, kết quả thực hành và thái độ, tác phong trong giờ thực hành -Đánh giá điểm theo thang điểm nh ở SGK 4/ Dặn dò: - Nắm . nghiệm -HS thông qua cảm nhận của tay, nhận xét Tiết 6: Lực- Hai lực cân bằng I) Lực: 1. Thí nghiệm a) Bố trí thí nghiệm nh hình 6. 1 C1. GV Thực hiện: - 13 - Trờng THCS Giáo án Vật lí 6 Hoạt động. phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật rắn. 2) Dùng bình tràn: C2. Khi không bỏ lọt vật rắn GV Thực hiện: - 8 - Trờng THCS Giáo án Vật lí 6 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội. - Trờng THCS Giáo án Vật lí 6 4) Củng cố: GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phần ghi nhớ. GV cũng cố lại kiến thức đã học. Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 cả năm, Giáo án Vật lý 6 cả năm, , I. Träng lùc lµ g×?, C6. a) (1) - 1