Giáo án vật lý 6 cả năm

83 318 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2015, 11:52

Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 1 Tiết 1 Soạn : Giảng: Chương 1: CƠ HỌC Bài 1 + 2: ĐO ĐỘ DÀI I/MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Biết cách xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo. - Biết đo độ dài một số trường hợp thông thường theo qui tắc sau : - Ước lượng chiều dài cần đo. - Chọn thước đo thích hợp. - Đặt thước đo đúng. - Biết tính giá trị trung bình. 2. Kĩ năng : - Biết ước lượng gần đúng độ dài cần đo , độ dài trong một số trường hợp thường dùng. - Biết tính giá trị trung bình kết quả cần đo. - Đo chính xác các độ dài cần thiết. 3. Thái độ : - Rèn luyện tính tập trung, độc lập của học sinh. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên: Tranh vẽ một thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 2mm .Tranh vẽ phóng lớn bảng 1.1 2.Học sinh: Thước kẻ có GHĐ 1mm và thước dây. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp :(1 phút) 2. Kiểm tra: sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới :(2 phút) 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh về nhà tự tìm hiểu lại đơn vị đo độ dài. (1 phút) Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đo độ dài (20 phút) HS : Quan sát và trả lời câu hỏi C1: Người thợ mộc , học sinh , người bán vải dùng thước nào để đo ? GV: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa các loại thước ? I / ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI : Học sinh về nhà tự đọc II / ĐO ĐỘ DÀI : 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: C4 : - Người thợ mọc dùng thuớc cuộn. - Hs dùng thước thẳng. - Người bán vải dùng thước dây. Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 2 và đưa ra khái niệm GHĐ và ĐCNN cho học sinh biết. HS: Khác nhau giữa hình dạng và công dụng. GV: Cho hs đọc C5 và gọi học sinh khác trả lời. GV: Có 3 loại thước ghi ở C6 , nên chọn loại thước nào để đo chiều dài sách vật lí 6 và chiều dài bàn học ? HS: Trả lời Hoạt động 3: Tiến hành đo độ dài (7 phút) GV: Yêu cầu hs nghiên cứu kĩ bước tiến hành đo. HS: Nghiên cưú trong 3 phút. GV: Chia hoc sinh làm 4 nhóm và tiến hành đo. HS: Đo 3 lần sau đó lấy trung bình 3 321 lll  GV: Hướng dẫn hs thực hiện. Hoạt động 4: Thảo luận để đưa ra cách đo độ dài (10 phút) GV: yêu cầu học sinh nhắc lại các bước đo độ dài. HS: Nêu 4 bước. GV: Dựa vào phần thực hành bài trước , em hãy cho biết độ dài ước lượng và độ dài thực tế có khác nhau không ? - Em đặt thước như thế nào để đo ? - Em đặt mắt theo hướng nào để đọc kết quả đo. - Nếu đầu kia của vật không trùng với vạch nào của thước ,ta đọc như thế nào ? GV: Hướng dẫn hs điền vào chỗ trống câu C6 HS : Lần lược thực hiện. C6: - Dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo chiều rộng quyển sách vật lí 6 - Dùng thước GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm để đo chiều dài quyển sách vật lí 6 - Dùng thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm để đo chiều dài bàn học C7 : Người thợ may dùng thước thẳng để đo 2 . Đo độ dài : III/ CÁCH ĐO ĐỘ DÀI : C2: - Chọn thước kẻ để đo quyển sách vật lí 6 vì thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm. - Chọn thước thẳng để đo chiều dài cạnh bàn vì thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm. C3 : Đăt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số O trùng với một đầu của vật. C4: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. C5 : Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đâù kia của vật. * Rút ra kết luận : Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 3 Hoạt động 5: Củng cố và vận dụng:(5 phút) GV: Treo hình vẽ phóng lớn hìmh 2.1 lên bảng. HS: Quan sát (theo nhóm bàn) và trả lời câu hỏi. GV: Cho hs thảo luận cá nhân C8 HS : Thảo luận 2 phút và lựa chọn ý đúng. GV: (Cho HS hoạt động cá nhân) quan sát hình 2.3 và hãy cho biết độ dài của bút chì ở các hình a, b ,c ? C6 : (1) Độ dài (2) GHĐ (3) ĐCNN (4) Dọc theo ( 5) Ngang bằng với (6) Vuông góc. (7) Gần nhất IV/ VẬN DỤNG: C7: Hình C đúng C8: Hình C đúng C9 : a. l =7cm b . l = 7cm c. l = 7cm 4. Hướng dẫn về nhà tự học: (3 phút) GV: Cho hs về nhà tiến hành đo chiều dài sải tay và chiều cao cơ thể (Câu hỏi C10) và đọc phần có thể "em chưa biết"; - Học thuộc ghi nhớ trong SGK và làm các bài tập trong SBT. * Chuẩn bị cho bài sau: Để đo thể tích chất lỏng ta có thể dùng những dụng cụ gì ? Tiết 2: Soạn: Giảng: Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng; Nắm được cách đo thể tích chất lỏng. 2. Kĩ năng : - Biết xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ đo thông thường. 3.Thái độ : - Tích cực, tập trung trong học tập. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Một xô nước, tranh vẽ hình 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 (SGK) 2. Học sinh: Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 4 1 bình nước đầy (chưa biết thể tích); 2 bình dựng nước mỗi bình chứa một ít nước , 1 bình đo độ, 1 vài ca đong. II/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp ( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) HS1: Ta dùng thước có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu để đo chiều dài quyển sách vật lí 6? HS2: Nêu cách đo độ dài? 4. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Nêu tình huốngvào bài học(1') GV: Đưa ra 1 - 3 tình huống có trong thực tế để học sinh suy nghĩ. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh về nhà tự tìm hiểu lại đơn vị đo thể tích: (2 phút ) Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách đo thể tích chất lỏng : (10 phút) GV: Treo bảng 3.1 lên bảng cho HS quan sát. HS: Xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ này? GV: Nếu không có ca đong thì em dùng dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ? HS: Các loại chai có ghi sẵn thể tích . GV : Treo hình vẽ hình 3.2 lên bảng HS : Quan sát và cho biết GHĐ và ĐCNN của các loại bình này ? GV: Hãy quan sát hình 3.3 , hãy chi biết bình nào đặt để đo chính xác nhất ? GV: Có ba cách đặt mắt quan sát như hình 3.4 Cách nào đúng ? HS: Cách b HS: Thảo luận trong 3 phút và lần lược điền vào chỗ trống phần “kết luận” ở SGK ? Hoạt động 3: Tổ chức cho học sinh thực hành (10 I/ ĐƠN VỊ THỂ TÍCH: Học sinh về nhà tự đọc II/ ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG: 1. Tìm hiểu dụng cụ đo: C2 : Ca 1 lít Ca 2 1 lít Ca 5 lít C3: Chai đã có sẵn dung tích, thùng gánh nước … C4: Bình a có GHĐ là 100mm , Bình b có GHĐ là 250ml Bình c có GHĐ là 300ml C5 : Chai , lọ , ca đong có ghi sẵn dung tích 2. Tìm hiẻu cách đo thể tích : C6: Bình b C7: Cách b đặt mắt đúng nhất. C8 : a. 70cm b. 50cm 3 c. 40cm 3 Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 5 phút) GV: Cho hs ước lượng thể tích của vật, sau đó kiểm tra lại bằng dụng cụ đo. HS: Thực hiện theo nhóm; báo cáo kết quả vào bảng 3.1 SGK 3. Thực hành: 4. Củng cố và hướng dẫn tự học: (8 phút) * Củng cố : Hệ thống lại những ý chính cho hs nắm; Hướng dẫn hs làm BT 3.1 SBT * Hướng dẫn tự học: Làm BT 3,2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 ;3.6 - Làm thế nào để xác định thể tích hòn đá ? Tiết 3: Soạn: Giảng: Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước. 2. Kĩ năng : Biết sử dụng dụng cụ đo, biết tuân thủ theo qui tắc đo. 3 . Thái độ : Trung thực , thận trọng , biết liên kết với bạn bè. II/ CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên : Vật rắn không thấm nước, bình chia độ, bình tràn, bình chứa (Mỗi loại 4 cái ) 2. Học sinh : Nghiên cứu kĩ SGK III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp: ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) HS1: Đơn vị đo thể tích là gì ? Những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ? Hãy đổi : 1m 3 = ? lít = ? ml 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước, chìm trong nước:(8') GV: Em hãy quan sát hình 4.2 SGK và hãy cho biết người ta đo thể tích hòn đá bằng cách nào ? HS: Suy nghĩ… GV: gợi ý đưa ra cách đo để tính thể tích hòn đá. I / CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC: 1. Dùng bình chia độ: C1 : Bước 1: Đổ nước vào bình chia độ : V 1 = 150cm 3 Bước 2 : Thả hòn đá vào bình V 2 = 200cm 3 Bước 3 : Thể tích hòn đá là : Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 6 GV : Đặt vấn đề: Nếu hòn đá quá to thì ta làm bằng cách nào? GV: Quan sát hình 4.3 SGK và em hãy cho biết người ta đo thể tích hòn đá bằng cách nào ? HS: Đổ nước vào bình tràn như ở vị trí hình 4.3 a SGK sau đó bỏ hòn đá vào , nước tràn ra bình chứa , đổ nước ở bình chứa vào bình chia độ được thể tích bao nhiêu thì đó là thể tích hòn đá. HS: Đọc và thảo luận nhóm bàn trong 2 phút: tìm từ thích hợp trong khung ở bên phải để điền vào vị trí a,b,c ở câu C3 ? Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành đo thể tích vật rắn(10 phút) HS: Chuẩn bị sẵn bảng 4.1 vào vở. GV: Chia hs ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm với những dụng cụ chuẩn bị sẵn để đo thể tích. HS: Thực hiện và ghi kết quả. GV: Hướng dẫn và giúp đỡ cho học sinh thực hành. Hoạt động 3: Củng cố và vận dụng: ( 10 phút) GV: Nếu ta thay ca cho bình tràn và bát thay cho bình chứa để đo thể tích vật ( h.4.4 ) ta cần chú ý gì ? HS: đầu tiên ta lau khô bát . Khi nhất ca ra khỏi bát không xách nước ra ngoài . Đổ hết nước vào bình chia độ. GV: Hướng dẫn hs về nhà tự làm câu C5, C6 V 2 - V 1 = 200 – 150 = 50cm 3 2. Dùng bình tràn: C2 : Bước 1 : Đổ nước vào bình tràn Bước 2 : Bỏ hòn đá vào bình tràn, hứng nước chảy ra ở bình chứa Bước 3 : Đổ nước từ bình chứa vào bình chia độ V = 80cm 3 Vậy thể tích hòn đá là 80cm 3 C3: SGK.16 (1) Thả; (2) Dâng lên (3) Chìm xuống ; (4) Tràn ra 3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn. III/ VẬN DỤNG: C4: -Lau khô bát trước khi dùng. - Khi nhất ca không xách nước ra ngoài. - Đổ hết nước vào bình chia độ. C5; C6: Về nhà tự thực hiện. 4. Hướng dẫn về nhà: (10 phút ) - Ôn lại những kiến thức vừa học. - Hướng dẫn hs làm BT 4.1 SBT. - Về nhà học thuộc ghi nhớ SGK. Xem lại cách giải các câu C1; C2 Làm BT 4.2;4.3; 4.4 . * Câu hỏi soạn bài: - Để đo khối lượng ta dùng dụng cụ gì ? - Đơn vị khối lượng ? Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 7 Tiết 4: Soạn: Giảng: Bài 5: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I/ MỤC TIÊU: 1 . Kiến thức : - Trả lời được các câu hỏi cụ thể như : Khi đặt túi đường lên một cái cân, cân chỉ 1kg, số đó chỉ gì ? - Trình bày được cách điều chỉnh số 0 của cân Robecvan. 2. Kĩ năng: Đo được khối lượng một vật bằng cân. 3. Thái độ : Hs tích cực trong học tập. II/ CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Cân Robecvan và một số quả cân. 2. Học sinh : Chia làm 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị giống như GV. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp : (1 phút) 2 . Kiểm tra : (6 phút ) a. Bài cũ : GV : Có mâý cách để đo thể tích vật rắn không thấm nước ? Làm BT 4.2 SBT ? HS: Thực hiện GV; Nhận xét, ghi điểm 3.Tình huống bài mới : (1 phút) Trong cuộc sống khi các em đi chợ mua gạo, cá …,`khi bán người ta phài cân . Vậy cân có cấu tạo và cách cân như thế nào? Để hểu rõ , hôm nay ta vào bài mới : 4.Bài mới : PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HỌAT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu khái niệm khối lượng , đơn vị khối lượng : (7 phút) GV: Trên hộp sữa có ghi 397g , số đó chỉ gì ? HS: Sức nặng của hộp sữa. GV: Trên vỏ hộp bột giặt Ômô có ghi 500g , số đó chỉ gì ? HS: Khối lượng hộp bột giặt. GV: Treo bảng phụ ghi các C3,C4 ,C5, C6 lên bảng và gọi hs lên bảng điền vào. HS: Thực hiện GV: Đơn vị thường dùng của khối lượng là gì ? HS: Kilogam GV: Ngoài kilôgam ra còn có đơn vị nào nữa ? I/ Khối lượng, đơn vị khối lượng 1.Khối lượng : C1: Khối lượng tịnh 397kg chỉ khối lượng sữa trong hộp. C2: 500g chỉ khối lượng bột giặt trong túi C3: 500g C4: 397g C5 : Khối lượng. C6: Lượng chất 2.Đơn vị khối lượng : Đơn vị khối lượng là Kilôgam (kg) Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 8 HS: Gam ,miligam, tấn, tạ, yến. GV: Cho hs viết các kí hiệu của các đơn vị này. GV : Cho biết mối quan hệ của các đơn vị này. HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách đo khối lượng ( 10 phút ) GV: Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì ? HS: Cân GV: Đưa ra cân Robecvan cho hs quan sát. GV: Em hãy cho biết cấu tạo của cân này ? HS: Mô tả như ở câu C7 SGK GV: Em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân này ? HS: Trả lời GV: Giảng cho hs hiểu cách dùng cân Robécvan để cân vật. HS : quan sát GV :Em hãy lên bảng điền vào chỗ trống câu C9 ? HS: Thực hiện GV; Cho hs thực hành cân vật bằng cân Robecvan HS: thực hịên GV: Cho hs quan sát hình 5.3; 5.4; 5.5 ; 5.6 SGK HS : Quan sát GV: Em hãy cho biết tên của các loại cân này ? HS: Trả lời HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bước vận dung : (10 phút) GV; Về nhà em quan sát GHĐ và ĐCNN của cân mà bố mẹ em dùng GV: Trước cái cầu có ghi 5t trên tấm biển . Vậy chữ 5t có nghĩa gì ? HS: Nghĩa là trọng tải của cầu là 5t Ngoài ra còn có các đơn vị khác là : gam (g) , miligam(mg) , tấn (t) 1kg=1000g 1g=1000mg 1tấn = 1000kg II/ Cách đo khối lượng : 1.Tìm hiểu cân Robecvan : C7: SGK C8: SGK 2. Cách dùng cân Robecvan C9: (1) Điều chỉnh số O (2) Vật đem cân (3) Quả cân (4) Thăng bằng (5) Đúng giữa (6) Quả cân (7) Vật đem cân III/ Vận dụng : C13: Nghĩa là khối lượng tối đa mà cầu chịu được là 5t . HOẠT ĐỘNG 4 : Củng cố và hướng dẫn tự học : (10 phút ) 1. Củng cố : Hệ thống lại kiến thức chính của bài . Hướng dẫn hs làm BT 5.1SBT 2. Hướng dẫn tự học; a. Bài vừa học : - Học thuộc ghi nhớ SGK Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 9 -Làm BT 5.2;5.3;5.4;5.5 b . Bài sắp học : “Lực – Hai lực cân bằng” Câu hỏi soạn bài : - Thế nào là hai lực cân bằng ? IV/ Bổ sung : Giáo án vật lí 6  Tuần : 6 Ngày soạn :……. Tiết : 6 LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG I/ Muc tiêu : 1. Kiến thức: Chỉ ra được ví dụ về lực đâỷ ,lực kéo ,chỉ ra được phương và chiều của lực Nêu được ví ụu về hai lực cân bằng 2. Kĩ năng : Làm được các TN ở SGK 3. Thái độ : Hs tích cực , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : 1.Giáo viên : Một xe lăn , một lò xo tròn, một lò xo mềm dài khoảng 10cm , một quả gia trọng bằng sắt ,một cái giá kẹp để giữ lò xo. 2.Học sinh : Nghien cứu kĩ SGK III/ Giảng dạy : 1.Ổn dịnh lớp :( 1 phút ) 2.Kiểm tra : (5 phút ) a.Bài cũ : GV: Em hãy nêu phần “ghi nhớ” bài” Khối lượng – đo khối lượng” ? HS: Trả lời GV; Nhận xét , ghi điểm b.Sự chuẩn bị của hs cho bài mới : 3.Tình huống bài mới :(1phút ) Nêu tình huống như ghi ở SGK 4.Bài mới : PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 10 HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu về lực (13 phút) GV: Bố trí TN như hình 6.1SGK HS: quan sát GV: Em hãy nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo ? HS: Xe tác dụng vào lò xo , lò xo cũng tác dụng lại xe một lực GV: Em thấy lò xo như thế nào ? HS; Biến dạng GV : Bố trí TN như hình 6.2 SGK HS: Quan sát GV: Hãy nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe khi kéo xe dãn ra? HS: Lò xo tác dụng lên xe một lực bằng lực xe tác dụng lên lò xo GV; Hướng dẫn hs làm TN như hình 6.3 SGK GV: Em hãy nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả cầu ? HS : Trả lời GV: Hãy chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống đó ? HS:Lên bảng thực hiện GV: Qua bài này ta rút đượckết luận gì ? HS ; Nêu kết luận HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu phương và chiều của lực :( 5 phút ) GV: Để hiểu rõ phương và chiều của lực ta làm lại TN hình 6.1 và 6.2 sgk HS: Quan sát TN GV: Hãy xác định phương và chiều của lực do lò xo tác dụng lên xe lăn ? HS : trả lời GV :Hãy xác định phương và chiều của lực do NC tác dụng lên quả nặng ? HS: Phương song song vơí trục cuả nam châm , chiều từ trái sang phải HOẠT ĐỘNG 3 : Tìm hiểu hai lực cân bằng :( 5 phút) GV: Quan sát hình 6.4 và hãy dự đoán xem sợi dây dịch chuyển như thế nào nếu đội trái mạnh hơn I/ Lực : 1.Thí nghệm: C1: Lò xo tác dụng trở lại xe một lực bằng lực đẩy xe cho lò xo ép lại C2 : Lò xo tác dụng lên xe một lực bằng lực xe tác dụng tác lên lò xo C3: Nam châm tác dụng lên quả nặng một lực bằng lực quả nặng tác dụng lên nam châm C4: (1) : Lực đẩy (2) : Lực ép (3) : Lực kéo (4) : Lục kéo (5) : Lực hút 2.Kết luận : (SGK ) II/ Hai lực cân bằng : C6 : Dây chuyển động sang trái nếu đội trái mạnh hơn , dây chuyển động sang phải nếu đội [...]... hc : (5 phỳt ) 1 Cng c : Hng dn hs lm BT 6. 1 v 6. 2 SBT 2 Hng dn t hc : a Bi va hc : Hc thuc phn ghi nh SGK Lm BT 6. 3; 6. 4; 6. 5 SBT b.Bi sp hc : Tim hiu kt qu tỏc dng ca lc *Cõu hi son bi : - Khi cú lc tỏc dng lờn mt vt thỡ nú cú th gõy ra kt qu gỡ? IV/ B sung: Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s 2 Tõn M 11 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc: 2011 - 2012 Giỏo ỏn vt lớ 6 Tun :7 Ngy son : Tit :7 TèM HIU KT... 40dm 3 ? HS: KL: m=D.V= 260 0.40.10 3 =104kg TL: P=d.V= 260 00.40.10 3 =1040N GV: Hng dn hs thc hnh C7 HS: Thc hin -Cụng thc tớnh trng lng riờng : P V Trong ú: P: Trng lng (N) d= d: Trng lng riờng (N/m 3 ) V: Th tớch (m 3 ) III/ Vn dng : C6: -khi lng: m=d.V= 260 0.40.10 3 =104kg - trng lng: P=d.v= 260 00.40.10 3 =41040N Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s 2 Tõn M 25 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc: 2011 - 2012 HOT...Giỏo ỏn vt lớ 6 i phi , i phi mnh hn i trỏi , hai i bng nhau ? HS: Tr li GV: Hóy xỏc nh phng v chiu ca lc m hai i tỏc dng vo dõy ? HS: Cựng phng nhng lc ngc nhau GV: Treo bng ph ó k sn cõu C8 lờn bng v gi hs lờn bng thc hin HS: thc hin HOT NG 4: Tỡm hiu bc vn dng :(10 phỳt ) GV: Hóy quan sỏt hỡnh 6. 5 v hóy in vo ch trng t thớch hp ? HS: Lc y GV: Hóy quan sat hỡnh 6. 6 v hóy in vo ch trng thớch... 14.3 ; 14.4 SBT b Bi sp hc on by *Cõu hi son bi : -Cu to ca on by nh th no ? - ũn by giỳp lm vic d nh th no ? IV/ B sung : Giỏo ỏn vt lớ 6 Giỏo viờn: ẹaởng Ngoùc Tieỏn Tun: : 16 Ngy son : Tit : 16 ềN BY Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s 2 Tõn M 33 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc: 2011 - 2012 I/ Mc tiờu : 1.Kin thc: Nờu c hai vớ d ũn by trong cuc sng S dng ũn by trong cụng vic thớch hp 2 K nng: Mụ t c cỏc... 7.5 ; 7 .6 SBT b Bi sp hc : Trng lc n v lc * Cõu hi son bi : - Trng lc l gỡ? -n v lc? IV/ :B sung : Giỏo ỏn vt lớ 6 Tun :8 Ngy son: Tit :8 TRNG LC - N V LC I/ Mc tiờu : 1.Kin thc : -Tr li c cõu hi :Trng lc ca vt l gỡ? -Nờu c phng v chiu ca trng lc - Bit n v ca trng lc 2 K nng : S dng c si dõy di xỏc nh phong thng ng 3.Thỏi : Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s 2 Tõn M 14 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc:... 11.3 ; 11.4 ; 11.5 SBT b.Bi sp hc : Thc hnh xỏc nh khi lng riờng ca si * cõu hi son bi : xỏt nh khi lng riờng ca si ta dựng nhng bc no ? IV/ B SUNG: Giỏo ỏn vt lớ 6 Tun :13 Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s 2 Tõn M 26 Giỏo ỏn vt lớ 6 Ngy son : Tit : 13 Nm hc: 2011 - 2012 THC HNH V KIM TRA THC HNH XC NH KHI LNG RIấNG CA SI I/ Mc tiờu : 1.Kin thc : Hc sinh bit cỏch xỏc nh khi lng riờng ca si 2... SGK Lm BT 8.3 ; 8.4 ; 8.5 SBT b Bi sp hc : Kim tra 1 tit Cỏc em xem li nhng ni dung nhng bi ó hc hụm sau ta kim tra IV / B sung : Giỏo ỏn vt lớ 6 Tun :9 Ngy son: Tit :9 KIM TRA MT TIT I/ Mc tiờu: Giỏo viờn: Trn Xuõn Hng - Trng THCS s 2 Tõn M 16 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc: 2011 - 2012 1 Kin thc: Kim tra tt c nhng kin thc m hc sinh ó hc 2 K nng: Kim tra k nng vn dng kin thc ca hc sinh 3 Thỏi : Trung thc... dng vo qu nng trong TN trờn gi l lc n hi C3 : Cng lc n hi ca lũ xo bng cng lc ca qu nng : 2 c im ca lc n hi : C5:(1) :Tng gp ụi (2) :Tng gp ba III/ Vn dng: C6 : Si dõy cao su v lũ xo cú cựng tớnh cht n hi - Trng THCS s 2 Tõn M 20 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc: 2011 - 2012 HOT NG 4: Cng c v hng dn t hc : ( 10 phỳt ) 1 Cng c : GV h thúng li nhng kiộn thc cho rừ hn Hng dn hs lm BT 9.1 SBT 2 Hng dn t hc: a Bi... 2 Tõn M 22 Giỏo ỏn vt lớ 6 Nm hc: 2011 - 2012 HOT NG 5: Cng c v hng dn t hc( 5 phỳt) 1.Cng c : Giỏo viờn h thng li kin thc va hc Hng dn hs lm BT 10.1 SBT 2 Hng dn t hc : a Bi va hc: Hc thuc ghi nh SGK Lm BT 10.2 ; 10.3 ; 10.4 ; 10.5 b Bi sp hc : Khi lng riờng - trng lng riờng *Cõu hi son bi : Hóy vit cụng thc tớnh khi lng riờng v trng lng riờng ? IV/ B sung : Giỏo ỏn vt lớ 6 Tun :12 Ngy son: Tit :12... lng riờng : 1.Khi lng riờng : KLR l khi lng ca mt một khi mt cht n v khi lng riờng l kilụgam trờn một khi (kg/m 3 ) C2: 1m 3 cú khi lng 260 00kg 0,5m 3 cú khi lng 1300kg C3: m=D.V Trong ú: D: KLR(kg/ m 3 ) m: KL(kg) V: TT (m 3 ) - Trng THCS s 2 Tõn M 24 Giỏo ỏn vt lớ 6 HS:L trng lng ca 1m 3 cht ú GV : Hóy nờu n v ca trng lng riờng? HS : N/m 3 GV: Hóy vit cụng thc tớnh trng lng riờng? Nm hc: 2011 - 2012 . tác dụng lên một vật thì nó có thể gây ra kết quả gì? IV/ Bổ sung: Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 12 Giáo án vật lí 6  Tuần : 7 Ngày. hôm sau ta kiểm tra. IV / Bổ sung : Giáo án vật lí 6  Tuần : 9 Ngày soạn:…… Tiết : 9 KIỂM TRA MỘT TIẾT I/ Mục tiêu: Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường. tường làm viên phấn vỡ ra (2) IV/ Bổ sung : Giáo án vật lí 6  Năm học: 2011 - 2012 Giáo viên: Trần Xuân Hưng - Trường THCS số 2 Tân Mỹ 19 Giáo án vật lí 6  Tuần :10 Soạn ngày:…… Tiết :10 LỰC ĐÀN

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan