0

Giao an Vat ly 6 ca nam 2011-2012

91 360 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 18:00

Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết: 1 Ngày giảng: CHƯƠNG I: CƠ HỌC Bài 1: ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : + Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo 2. Kỹ năng: - Rèn luyện các kỹ năng sau đây: - Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo - Đo độ dài trong một số tình huống thơng thường - Biết tính giá trị trung bình của kết quả đo 3.Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm HS - Một thước nhỏ kẻ ĐCNN đến mm - Một thước dây hoặc thước mét có ĐCNN đến 0,5 cm. - Chép sẵn ra giấy (Hoặc vở) bảng 1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”(Có ghi rõ họ tên HS). Cho cả lớp. - Tranh vẽ to một thước kẻ có GHĐ là 20 cm và ĐCNN là 2 mm; Tranh vẽ to bảng 1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1.Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số lớp: 2.Kiểm tra bài cũ, tổ chức tình huống học tập : (2phút) + GV:Đặt vấn đề như trong SGK: 3.Bài mới : T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 / Hoạt động 1: Ơn lại đơn vị đo độ dài đã học ở lớp dưới. Ước lượng độ dài cần đo. GV: u cầu HS nhắc lại đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta. Trả lời C1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường của nước ta là gì? Ký hiệu? GV: Kiểm tra kết quả của các nhóm, chỉnh sửa. GV: Giới thiệu thêm một số đơn vị đo độ dài sử dụng trong thực tế. + 1 inh = 2,54cm; 1ft = 30,48cm. + 1 năm ánh sáng đo khoảng cách trong vũ I. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. 1. On lại một số đơn vị đo độ dài. - HS: Làm việc cá nhân, một số HS đọc to kết quả trả lời C1. C1: 1m = 10dm; 1m = 100cm; 1cm = 10mm 1km = 1000m - Đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta là mét (kí hiệu là: m). - Ngồi ra còn có các đơn vị đo lường khác như km; dm; cm; mm. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 1 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 trụ. GV: u cầu HS đọc C2 và thực hiện hoạt động theo nhóm. Độ dài ước lượng và độ dài đo bằng thước có giơngs nhau khơng? GV: u cầu HS đọc C3 và thực hiện. GV: Sửa cách đo của HS sau khi kiểm tra phương pháp đo. GV đặt vần đề: Tại sao trước khi đo độ dài, chúng ta lại thường phải ước lượng độ dài vật cần đo? 2 Ước lượng độ dài cần đo HS: tiến hành hoạt động theo nhóm theo từng bước: + ước lượng 1m chiều dài bàn. + đo bằng thước. + nhận xét giá trị ước lượng với giá trị đo. HS: Hoạt động cá nhân câu C3. - Nhận xét qua hai cách đo ước lượng và bằng thước. 20 / Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo, Thực hành đo chiều dài một số vật. GV: u cầu HS quan sát hình 1.1 và trả lời câu C4. GV: u cầu HS đọc khái niệm về GHĐ và ĐCNN, và vận dụng để trả lời câu C5. GV: Treo tranh phóng to các thước để giới thiệu cách xác định ĐCNN và GHĐ của thước. GV: u cầu HS thực hành câu C6, C7. Tại sao lại chọn thước đó ? GV: u càu HS thực hiện các cơng việc ghi trong bảng 1.1 SGK lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải, ghi kết quả vào bảng. Chú ý hướng dẫn HS viết kết quả phép đo chỉ viết đến số lẻ bằng ĐCNN. GV: Cho các nhóm cơng bố kết quả đo, giá trị của chiều dài l đo được của nhóm mình. II. ĐO ĐỘ DÀI. 1. Tìm hiểu dụng cụ đo HS : hoạt động theo nhóm: + Thợ mộc dùng thước: thước mét + Bạn HS dùng thước: thước kẻ + Người bán vải dùng thước: thước dây - GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. - ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. HS: Hoạt động cá nhân để trả lời câu C5 HS: Thảo luận chung ở lớp câu C6, C7. 2. Đo độ dài - HS: Tiến hành đo theo nhóm và ghi số liệu vào bảng 1.1. - HS: Thảo luận về những trường hợp chọn sai GHĐ và ĐCNN, các giá trị của l sai lệch nhiều với kết quả của các nhóm. 4. Củng Cố: (3 phút) + Đơn vị đo độ dải chính là gì ? Ngồi ra còn có các đơn vị đo lường hợp pháp nào nữa khơng? + Khi dùng thước đo cần phải chú ý điều gì ? + u cầu Hs đọc phần ghi nhớ SGK. 5.Dặn dò. (1 phút) + Về nhà học bài và trả lời lại các câu hỏi C1 đến C7 vào vở. + Làm bài tập 1.2 – 1 đến 1.2 – 7.  Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 2 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 Tuần : 2 Ngày soạn: Tiết: 2 Ngày giảng: Bài 2: ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Cũng cố các mục tiêu ở bài trứơc. - Biết ước lượng chiều dài cần đo. - Chọn thước đo thích hợp (GHĐ và ĐCNN). - Tính thành thạo giá trị trung bình qua các lần đo. 2. Kỹ năng: - Biết cách đặt thước đo, cách đặt mắt để đọc kết quả đo. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính trung thực cho HS thơng qua việc ghi kết quả đo. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên chuẩn bị tranh vẽ to hình 2.3 - Học sinh vẽ hình 2.1, 2.2 vào vở III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1.Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số lớp: 2.Kiểm tra bài cũ (5 phút) - Hãy kể tên các đơn vị đo chiều dài và đơn vị đo nào là đơn vị chính ? GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo là gì ? - Đổi đơn vị sau : 1 km = …………………… m; 1m = ………………………km; 0,5km = …………………m; 1m = ……………………… cm 1mm = ……………………….m; 1m = …………………………… mm; 1cm = ……………………………m; 2,4 m = ………………………cm. - GV:Đặt vấn đề như trong SGK: 3.Bài mới : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 20 // Hoạt động 1: Thảo luận về cách đo độ dài GV: u cầu HS dựa vào kết quả của bài thực hành trước để trả lời các câu hỏi từ C 1 -> C 5 * Cụ thể: + Câu C 1 -Chú ý: Có những trường hợp giữa kết quả ước lượng và phép đo thực tế có sai số rất nhỏ, khơng đáng kể. + Câu C 2 : Gv đặt câu hỏi - Tại sao khơng dùng thước kẻ để đo độ dài phòng học ? - Tại sao khơng dùng thước dây để đo bề dày I. Cách đo độ dài. HS: On lại kết quả trong bài thực hành trước, thảo luận theo nhóm và lần lượt trả lời các câu hỏi ở SGK (Trả lời theo từng nhóm). C1: Kết quả ước lượng độ dài bằng mắt và thực hiện phép đo thực tế khác nhau khoảng vài %. HS: Hoạt động cá nhân trả lời câu C2. - Vì sử dụng như vậy sẽ khó khăn cho phép đo và gây ra sai số lớn vì vậy phép đo khơng chính xác nên cần phải chọn dụng cụ đo phù hợp. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 3 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 cuốn sách vật lí 6 ? GV: Hãy dùng thước đo có ĐCNN đến cm và thước có ĐCNN dến mm để đo bề dày cuốn sách vật lí 6. Cho nhận xét về phép đo ? + Câu C 3 , C 4 , C 5 GV: u cầu một học sinh đo thử cho cả lớp xem cách đo sau đó nhận xét cách đo và nêu ra những hạn chế. GV: Đánh giá kết quả của từng nhóm và nhấn mạnh việc ược lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp. -GV: u cầu HS làm việc với câu C 6 -GV: u cầu HS trả lời theo cá nhân - GV: Đặt câu hỏi gợi ý tuỳ theo hồn cảnh cụ thể - Dùng thước có ĐCNN tới mm để đo sẽ cho kết quả chính xác hơn. HS: Tiến hành hoạt động theo nhóm hồn thành các câu C3 đến C5. HS: Làm việc cá nhân * Rút ra kết luận Khi đo độ dài cần: a) Ước lượng độ dài cần đo. b) Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp. c) Đặt thước dọc theo độ dài cần đó sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. d) Đặt mặt nhìn theo hướng vng góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. 15 / Hoạt động 2: Vận dụng GV: u cầu HS dùng thước dẹt có GHĐ 20cm để đo chiều ngang của cái bàn học của em. Mỗi người trong nhóm đo một lần. Tính kết quả trung bình của nhóm. GV: u cầu HS nêu lên những khó khăn gặp phải khi đo và cách sử lí. GV: Gọi lần lượt HS làm câu C7;C8;C9;C10. GV: u cầu HS nhắc lại kiến thức cơ bản của bài. GV: u cầu HS đọc phần “Có thể em chưa biết”. II. Vận dụng HS: Hoạt động theo nhóm để tiến hành đo và tính kết quả của nhóm mình. + Chiều dài của thước khơng đủ (GHĐ nhỏ). + Đầu bàn khơng vng góc. HS: Nhắc lại kiến thức cơ bản của bài. 4. Củng Cố: (3 phút) + Đo chiều dài của cuốn vở. Em ước lượng là bao nhiêu và lên chọn dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu ? + Trình bày cách đo độ dài ? 5. Dặn dò. (1 phút) + Học thuộc phần ghi nhớ. + Làm bài tập 1-2.7 đến 1-2.13 trong SBT. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 4 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 + Kẻ sẵn bảng 3.1: kết quả đo thể tích chất lỏng vào vở. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 5 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 Tuần : 3 Ngày soạn: Tiết: 3 Ngày giảng: Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I. MỤC TIÊU: 1 .Kiến thức: + Biết một số dụng cụ đo thể tích của chất lỏng, biết cách xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ thích hợp. 2 . Kỹ năng: + Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích của chất lỏng. 3. Thái độ: + Rèn tính trung thực tỉ mỉ, thận trọng trong khi đo thể tích của chất lỏng. II. CHUẨN BỊ: + Một số vật dụng đựng chất lỏng, một số ca có để sẵn chất lỏng. + Mỗi nhóm có từ 2 đến 3 loại bình chia độ. + Mỗi nhóm một ít đá nhỏ và dây buộc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC . 1 .Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) + GHĐ và ĐCNN của thước là gì ? Tại sao trước khi đo độ dài em thường ước lượng mới chọn thước?. + Trình bày cách đo độ dài ? - GV:Đặt vấn đề như trong SGK: 3 Bài mới T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 8 / Hoạt động 1: Tìm hiểu đơn vị đo thể tích GV: u cầu HS đọc phần I và trả lời câu hỏi: - Đơn vị đo thể tích là gì? - Đơn vị đo thể tích nào thường dùng GV: u cầu HS hoạt động nhóm hồn thành câu C1. I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH: HS: Đọc phần I và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi. - Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m 3 ) và lít (l). - 1 lit =1dm 3 ; 1ml = 1cm 3 = 1cc. C1: + 1 m 3 = 1000dm 3 = 1000000cm 3 . + 1 m 3 = 1000l = 1000000ml =1000000cc. 10 / Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng GV: Giới thiệu cho HS quan sát các bình chia độ trong hình 3.2 SGK và cho biết GHĐ và ĐCNN của mỗi bình. (trả lời C2). GV: Gọi một vài HS thơng báo trước lớp kết quả quan sát. GV: Điều chỉnh câu trả lời của HS. II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG. 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng. HS: Quan sát hình vẽ và cho biết GHĐ và ĐCNN của các bình. C2: + Ca to có GHĐ 1 lít; ĐCNN là 0,5 lít. + Ca nhỏ có GHĐ và ĐCNN là 0,5lít. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 6 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 GV: u cầu HS trả lời câu C3; C4 hoạt động theo nhóm. GV: u cầu HS cá nhân trả lời C5. + Can nhựa có GHĐ là 5lít; và ĐCNN là 1lít. HS: Tiến hành hoạt động theo nhóm trả lời C3; C4. - Dụng cụ đo thể tích chất lỏng bao gồm: bình chia độ, chai, lọ, ca đong…… C4: + Bình a: GHĐ là 100ml; ĐCNN là 2ml. + Bình b: GHĐ là 250ml; ĐCNN là 50ml. + Bình c: GHĐ là 300ml; ĐCNN là 50ml. HS: Kể tên một số vật dụng để đo thể tích chất lỏng. 8 // Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng GV: Muốn đo thể tích chất lỏng đặt trong ấm nước ta phải làm như thế nào ? GV: u cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu C6, C7,C8. GV: Gọi một vài HS phát biểu trước lớp, thảo luận thống nhất câu trả lời. GV: u cầu HS nghiên cứu trả lời câu C9. GV: Gọi một HS đọc kết quả sau khi đã điền từ. Sau đó GV điều chỉnh câu trả lời ghi vào vở. 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. HS: Thảo luận cách đo thể tích nước đựng trong ấm. HS: Tiến hành c á nhân trả lời câu C6, C7,C8. C6: b) Đặt bình chia độ thẳng đứng C7: b) Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng. C8: a) 70 cm 3 , b) 50 cm 3 , c) 40 cm 3 , HS: làm việc cá nhân. Còn các HS khác nghe và bổ xung khi cần thiết. C9: a) Thể tích b) GHĐ – ĐCNN c) Thẳng đứng d) ngang với e) gần nhất. 8 / Hoạt động 5: Tiến hành thực hiện đo thể tích của chất lỏng GV: Chọn một bình có lượng nước lớn hơn GHĐ của bình chia độ và một bình có lượng nước nhỏ hơn GHĐ. GV: Cho HS thảo luận phương án tiến hành thí nghiệm. GV: u cầu HS thực hiện bài thực hành như trong SGK, ghi kết quả vào bảng 3.1. - u cầu ba HS trong một nhóm đọc bảng kết quả đo. Nếu khác nhau thì u cầu nhóm cho biết lí do. 3. Thực Hành HS: Đưa ra phương án tiến hành thí nghiệm của mình. Sau đó chọn dụng cụ đo. HS: Đọc phần tiến hành đo phần tiến hành đo bằng bình chia độ và ghi vào bảng kết quả. - Mỗi HS trong nhóm thực hiện một lần đo, lập một bảng kết quả riêng. 4. Củng Cố: (4 phút) + u cầu HS trả lời câu hỏi ở đầu bài. + Để đo thể tích của chất lỏng người ta thường dùng dụng cụ nào ? + u cầu HS làm bài tập 3.1. 5. Dặn dò. (1 phút) Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 7 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 + Trả lời lại các C1 đến C9 vào vở. + Học thuộc phần ghi nhớ.+ Làm bài tập 3.1 đến 3.7 SBT.  Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 8 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 Tuần : 4 Ngày soạn: Tiết: 4 Ngày giảng: Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Biết sử dụng dụng cụ đo. + Biết đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước. 2. Kỹ năng: + Rèn kỷ năng đo thể tích vật rắn khơng thấm nước 3 . Thái độ: + Rèn tính trung thực tỉ mỉ, thận trọng trong khi đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước. II. CHUẨN BỊ: + Mỗi nhóm: - Một số vật rắn khơng thấm nước (đá, sỏi, đinh ốc…). - Bình chia độ và dây buộc. - Bình tràn (hoặc bát, đĩa). Bình chứa. - Kẻ sẵn bảng 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) + Để đo thể tích của chất lỏng em dùng dụng cụ nào ? Nêu phương pháp đo thể tích chất lỏng. + u cầu HS chữa bài 3.2 ; 3.5 SBT. - GV:Đặt vấn đề như trong SGK: 3 . Bài mới: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 / Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước GV: u cầu HS làm thí nghiệm như hình 4.2 SGK, trả lời các câu hỏi. - Có hiện tượng gì xảy ra với nước ở trong bình khi nhúng hòn đá chìm dần vào nước đến khi chìm hẳn trong nước. - Thể tích của hòn đá bằng thể tích phần nào của nước. GV: u cầu HS ghi kết quả vào phiếu học tập. QV: u cầu HS quan sát hình 4.3 SGK để trả lời C2. Cần phải chỉ ra các động tác phải làm để thực hiện phép đo. + Gợi ý: I. Cách đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước. 1. Dùng bình chia độ . HS: Làm thí nghiệm theo nhóm rồi thảo luận trung ở lớp. HS: Tiến hành đo và ghi kết quả. C1: Đo thể tích ban đầu (V 1 = 150cm 3 ). Thả hòn đá vào bình chia độ đo thể tích nước dâng lên trong bình(200cm 3 ). Thể tích hòn đá bằng V = V 2 –V 1 = 200 – 150 = 50 cm 3 . 2. Dùng bình tràn. HS: Nghiên cứu hình vẽ 4.3 SGK thảo luận nhóm về trình tự các động tác cần thực hiện. + Đổ nước đầy bình tràn. Đặt cốc dưới vòi bình tràn. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 9 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 - Thể tích của vật bằng thể tích phần nào của nước. (Thể tích của vật bằng thể tích lượng chất lỏng tràn ra). + Nhúng vật chìm trong nước ở bình tràn. + Hứng lượng nước tràn ra. + Đổ lượng nước tràn ra vào bình chia độ để đo thể tích. 8’ Hoạt động 2: Rút ra kết luận về hai cách đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước. GV: u cầu HS trả lời C3, tìm từ thích hợp để hồn thành câu kết luận. 3. Kết luận ; HS: Làm viêc cá nhân hồn thành câu kết luận. - Một HS đọc to trước lớp, HS khác bổ sung. C3: (1) Thả chìm (2) dâng lên (3) Thả (4) Tràn ra 10 / Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích của vật rắn bằng phương pháp bình tràn. GV: u cầu HS thảo luận tiến hành đo theo các bước ở trên. GV: Quan sát HS đo và hướng dẫn cách đo cho HS. - u cầu HS đo ba lần một vật. 4. Thực hành. HS: Hoạt động theo nhóm để: + Lập ra kế hoạch đo thể tích, cần dụng cụ gì? + Cách đo vật thả vào bình chia độ. + Cách đo vật khơng thả vào được bình chia độ. + Tiến hành đo và điền vào bảng 4.1. + Tính giá trị trung bình. 3 321 VVV V tb ++ = . 7 / Hoạt động 5: Vận dụng GV: Hướng dẫn HS thảo luận về những điều cần chú ý để thực hiện phép đo được chính xác (Như: những động tác nào có thể làm cho lượng nước đổ vào bình chia độ khơng bằng thể tích của vật ?). GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm câu C5, C6 để HS về nhà làm. II. Vận dụng HS: Chuẩn bị cá nhân thảo luận chung ở lớp. + Nước tràn ra bát trước khi thả vật vào bình tràn, phải thấm khơ bát rồi mới thả vật vào. + Nhấc ca đầy nước ra khỏi bát dễ làm nước bị sánh tràn thêm ra bát. + Nước còn dính vào bát, khơng đổ hết sang bình chia độ. 4. Củng Cố: (3 phút) + u cầu đọc phần ghi nhớ. + Trình bày cách đo thể tích của vật rắn khơng thấm nước ? + u cầu HS làm bài tập 4.1, 4.2 SBT. 5. Dặn dò. (1 phút) + Trả lời lại các C1 đến C3 vào vở. + Học thuộc phần ghi nhớ. + Làm bài tập 4.2 đến 4.5 SBT. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 10 [...]... Hoạt động cá nhân để tìm ra phương trong TN hình 6. 3 SGK và chiều của lực trong TN hình 6. 3 SGK Hoạt động 4: Hình thành khái niệm hai lực cân bằng III HAI LỰC CÂN BẰNG: GV: Cho HS quan sát hình 6. 4 SGK để trả HS: Quan sát hình 6. 4 SGK và trả lời các lời câu C6, C7, C8 câu C6 GV: Nhấn mạnh trường hợp 2 đội mạnh C6: Sợi dây sẽ chuyển động về phía bên ngang nhau thì dây đứng n trái, bên phải, đứng n khi... Tiến hành TN và trả lời câu C6 nước và trả lời câu C6 C6: phương thẳng đứng và mặt nằm Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 21 Trường THCS Trần Quang Khải - Em cân được 30kg vậy trọng lượng của em là bao nhiêu? Giáo án Vật Lý 6 ngang là vng góc với nhau - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 22 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần 9 : Tiết: 9 Giáo án Vật Lý 6 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM... Văn Hùng Trang 30 Trường THCS Trần Quang Khải 5/ GV: u cầu HS làm câu C6 GV: u cầu HS về nhà làm câu C7 Giáo án Vật Lý 6 IV VẬN DỤNG HS: Hoạt động cá nhân trả lời câu C6; C7 C6: Ta có: V = 40 dm3 = 0,04 m3 Vậy: m = D.V = 0,04.7800 = 312kg Do đó: P = 10.m = 10 312 = 3120 N - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 31 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần : Tiết: 1 3 1 3 Giáo án Vật Lý 6 Ngày soạn:... hai lực cân bằng 4 Củng Cố: (3 phút) Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 15 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 + GV nhắc lại khái niệm về lực, hai lực cân bằng; + u cầu HS đọc phần có thể em chưa biết - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 16 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần 7 : Tiết: 7 Giáo án Vật Lý 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 7: TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC I MỤC... lên lò xo là tròn làm GV: u cầu HS tiến hành TN hình 6. 2 và cho lò xo lá tròn méo đi hình 6. 3 SGK HS: Tiến hành TN hình 6. 2 và hình 6. 3 GV: Kiểm tra TN của các nhóm và nhận xét SGK theo nhóm Sau đó rút ra nhận xét của các nhóm, (GV có thể gợi ý cho HS để chung: Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 14 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 đưa ra nhận xét đúng) 5/ 5/ 5/ C2: Tác dụng của xe... vật khi chịu tác dụng của lực 2 Kỹ năng: - Học sinh biết cách lắp bộ thí nghiệm sau khi quan sát hình vẽ 3 Thái độ: - Nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, rút ra quy luật II CHUẨN BỊ: + Mỗi nhóm: 1 chiếc xe lăn, 1 lò xo là tròn, 1 thanh nam châm, 1 quả gia trọng, 1 giá sắt + Cả lớp: Tranh vẽ phóng to hình 6. 1 ,6. 2, 6. 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số học sinh 2 Kiểm...Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 11 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần 5 : Tiết: 5 Giáo án Vật Lý 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 5: KHỐI LƯỢNG VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết được số chỉ khối lượng trên túi đựng là gì? Biết được khối lượng của quả cân 1kg Biết sử dụng cân Rơbecvan, đo được khối lượng của một vật... cá nhân hồn HS: hoạt động cá nhân đưa ra câu trả lời Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 18 Trường THCS Trần Quang Khải thành các câu C9, C10, C11 Giáo án Vật Lý 6 cho câu hỏi C9, C10, C11 - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 19 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần 8 : Tiết: 8 Giáo án Vật Lý 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 8: TRỌNG LỰC ĐƠN VỊ LỰC I MỤC TIÊU: + Hiểu được trọng lực hay... người là 400N.4 = 160 0N nhỏ hơn trọng sống lượng của ống bê tơng (2000N) HS: Nêu các ví dụ minh hoạ 4 Củng Cố: (3 phút) Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 35 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 + Lực dùng để kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng là như thế nào? + Kể tên và cho ví dụ về một số máy cơ đơn giản - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 36 ... CỦA LỰC GV: u cầu HS nghiên cứu hình 6. 1 Khi 1 Thí nghiệm đang giữ xe, ta đột nhiên bng tay khơng giữ HS: Quan sát TN hình 6. 1 GSK và hoạt xe: động cá nhân trả lời câu hỏi - Tác dụng của lò xo là tròn lên xe gây ra biến C3: Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên đổi gì ở xe? xe lăn đã làm biến đổi chuyển động của xe HS: Nhận dụng cụ TN và hoạt động theo GV: u cầu HS quan sát hình 7.1 chuẩn bị nhóm để tiến . soạn: Trần Văn Hùng Trang 10 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6  Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 11 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 Tuần : 5 Ngày soạn: Tiết:. cầu.  Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 13 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật Lý 6 Tuần : 6 Ngày soạn: Tiết: 6 Ngày giảng: Bài 6: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG I MỤC TIÊU: 1. Kiến. lỏng. HS: Quan sát hình vẽ và cho biết GHĐ và ĐCNN của các bình. C2: + Ca to có GHĐ 1 lít; ĐCNN là 0,5 lít. + Ca nhỏ có GHĐ và ĐCNN là 0,5lít. Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 6 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Vat ly 6 ca nam 2011-2012, Giao an Vat ly 6 ca nam 2011-2012,