0

Giáo án vật lý 6 cả năm

82 870 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 16:10

VT Lí 6 Chơng I: Cơ học Ngày soạn: 16/8/2009 Ngày giảng:18/8/2009 Tiết 01: Đo độ dài I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kể tên đợc một số dụng cụ đo độ dài. - Biết xác định giới hạn đo(GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo độ dài. 2. Kỹ năng: - Biết ớc lợng gần đúng một số độ dài cần đo. - Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thờng. - Biết tính giá trị trung bình của các kết quả đo. 3. Thái độ: - Có thái độ trung thực, tỉ mỉ cẩn thận, chính xác trong việc thu nhận thông tin, trong quan sát và thực hành thí nghiệm. - Có hứng thú học tập môn vật lí, cũng nh áp dụng các kiến thức và kỹ năng vào các hoạt động trong cuộc sống gia đình và cộng đồng. - Có tinh thần hợp tác trong học tập , đồng thời có ý thức bảo vệ những syu nghĩ và việc làm đúng đắn. - Có ý thức sẵn sàng tham gia vào các hoạt động trong gia đình, cộng đồng và nhà trờng nhằm cải thiện điều kiện sống, bảo vệ và giữ gìn môi trờng. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: - 1 thớc có ĐCNN là 1mm. - 1 thớc dây có ĐCNN là 1cm. - 1 thơc cuộn có ĐCNN là 0,5 cm. * Chuẩn bị cho cả lớp: - Tranh vẽ phóng to 1 thớc kẻ có GHĐ là 20cm. - Tranh vẽ to bảng kết quả đo độ dài( Bảng 1.1 SGK/8). 2. Chuẩn bị của học sinh: - Chép sẵn bảng 1.1. vào vở. - Một số loại thớc dùng trong học tập. III. Tổ chức các hoạt động của học sinh: 1. ổn định tổ chức 6A: 2. Kiểm tra bài cũ: (2 phút) GV: Giới thiệu cấu trúc chơng trình vật6. Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 1 VT Lí 6 HS: Tìm hiểu mục tiêu chơng I ( SGK / T3) GV: Lu ý HS về phơng pháp học và các yêu cầu chung khi học chơng I. 3.Bài mới Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho HS quan sát tranh vẽ. - Yêu cầu HS đọc tình huống ở đầu bài. ? Hãy dự đoán xem: gang tay của 2 chị em có bằng nhau không? ? Để tránh tranh cãi, 2 chị em cần phải thống nhất nhau những điều gì? Vào bài. Hoạt động 1 ( 3 phút) Tìm hiểu tình huống học tập. * Hoạt động nhân: - Đọc tình huống đầu bài trong SGK. - Nêu ý kiến dự đoán. - Trả lời theo ý hiểu. ? Kể tên những đơn vị đo độ dài mà em đã biết? ? Trong các đơn vị đó, đơn vị nào là đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lờng hợp pháp nớc ta? - Yêu cầu HS hoàn thành C 1 . - Gọi 1 HS lên bảng trình bày. GV lu ý: Các đơn vị đo độ dài liền kề nhau hơn kém nhau 10 lần. - Giới thiệu 1 số đơn vị đo độ dài khác: 1 inh(inch) = 2,54 cm. 1 ft (foot) = 30,48 cm. Để đo các khoảng cách lớn trong vũ trụ, ngời ta dùng đơn vị năm ánh sáng. GV nhấn mạnh: Có nhiều đơn vị đo độ dài, tuy nhiên đơn vị đo độ dài chính là m. Vì vậy, trong các phép tính toán ta nên đa về m. - Yêu cầu HS đọc và thực hiện C 2 . - Yêu cầu HS đọc và thực hiện C 3 . - GV sửa cách đo cho HS sau khi kiểm tra phơng pháp đo. ? Độ dài ớc lợng và độ dài đo bằng thớc có giống nhau không? - GV tuyên dơng những em có độ dài ớc lợng và độ dài đo bằng thớc gần giống nhau. - Nhấn mạnh: Sự khác nhau độ dài ớc lợng và độ dài kiểm tra càng nhỏ thì khả năng ớc lợng càng tốt. Hoạt động 2 (10 phút) Ôn lại và ớc lợng độ dài của một số đơn vị đo độ dài. 1. Ôn lại đơn vị đo độ dài. - Kể tên các đơn vị đo độ dài: m; dm ; cm; - Đơn vị đo độ dài hợp pháp trong hệ thống đơn vị đo lờng hợp pháp nớc ta là mét ( m). - Hoàn thành C 1 : Điền vào chỗ trống: 1m = 10 dm ; 1m = 100 cm. 1cm = 10 mm; 1Km = 1000m. - Nghe GV giới thiệu. 2. Ước lợng độ dài. * Thực hiện C 2 theo bàn: - Ước lợng 1m trên chiều dài bàn. - Kiểm tra lại bằng thớc. - Nhận xét về giá trị ớc lợng và giá trị đo. * nhân thực hiện C 3 . - Ước lợng độ dài gang tay. - Kiểm tra lại bằng thớc. - Nhận xét qua 2 cách đo ớc lợng và Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 2 VT Lí 6 Chuyển ý: Tại sao trớc khi đo độ dài, chúng ta th- ờng phải ớc lợng độ dài vật cần đo? Phần II. bằng thớc. - Yêu cầu HS : +) Quan sát H1.1. +) Thảo luận mhóm đôi trả lời C 4 . - Yêu cầu HS đọc khái niệm GHĐ và ĐCNN. ? Giới hạn đo là gì? ? Độ chia nhỏ nhất là gì? - Yêu cầu HS vận dụng trả lời C 5 . GV treo tranh vẽ và giới thiệu cách xác định GHĐ và ĐCNN của thớc. - Yêu cầu HS thực hành C 6 . Lu ý: Mỗi loại thớc chỉ đợc chọn 1 lần. ? Tại sao lại chọn loại thớc đó? Nhấn mạnh: Ước lợng độ dài cần đo trớc khi tiến hành đo là một việc quan trọng. Làm nh vậy ta có thể lựa chọn dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp, kết quả đo có độ chính xác cao, hạn chế tối đa sai số. Hoạt động 3 ( 5 phút) Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài. * Trả lời C 4 ( Nhóm đôi ) -Thợ mộc dùng thớc dây. - Học sinh dùng thớc kẻ. - Thợ may dùng thớc mét. * nhân HS đọc SGK. - Nắm khái niệm GHĐ và ĐCNN của thớc. * Vận dụng trả lời C 5 . * Thực hành C 6 , . - nhân HS đo chiều rộng của quyển sách vật lí. - nhân HS đo chiều dài của quyển sách vật lí. - GV treo bảng kết quả đo độ dài. - Hớng dẫn HS đo và ghi kết quả vào bảng 1.1. - Hớng dẫn HS cách tính giá trị trung bình: ( l 1 + l 2 + l 3 ) / 3. - Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện đo chiều dày quyển SGK lí. - Hỗ trợ các nhóm yếu. - Kiểm tra kết quả của 1-2 nhóm. Nhấn mạnh: Để hạn chế sai số và có kết quả đo chính xác nhất, ta thờng đo nhiều lần và tính giá trị TB Hoạt động 4 (15phút) 2. Đo độ dài. * Hoạt động nhóm: thực hành đo độ dài. - Thực hành đo độ dài . - Ghi kết quả vào bảng 1.1. - Tính giá trị trung bình của các lần đo. GV ra bài tập ( Bảng phụ) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: - Đơn vị đo độ dài hợp pháp nớc ta là (1) - GHĐ của thớc là (2) - ĐCNN của thớc là ( 3) - Khi đo độ dài ta phải chọn thớc có ( 4) và (5) phù hợp. - Yêu cầu HS làm bài tập 1-2.4/SBT. Hoạt động 5 (7 ) Củng cố Vận dụng. - nhân HS làm bài tập: Các từ cần điền: 1. Mét. 2. số lớn nhất ghi trên thớc. 3. Khoảng cách giữa 2 vạch gần nhất trên thớc. 4. GHĐ Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 3 VT Lí 6 5. ĐCNN. * Làm bài tập 1-2.4/SBT. Nối: 1 - C 2 - A 3- B. 4. Hớng dẫn HS học ở nhà: ( 2 phút) - Học, hiểu ghi nhớ. - BTVN: 1-2.2 1-2.6/ SBT. - Xem lại nội dung câu trả lời của C 1 C 6 . - Nghiên cứu trớc nội dung bài mới. Ngày soạn: 20 /8/2009 Ngày giảng: /8/2009 Tiết 02: Đo độ dài ( Tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Biết thực hiện các bớc khi tiến hành đo độ dài. - Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thờng theo qui tắc đo. - Biết tính giá trị trung bình của các kết quả đo. 2. Kỹ năng: Đo độ dài theo quy tắc đo. 3. Thái độ: Trung thực thông qua việc ghi kết quả đo. II. Chuẩn bị: 1Chuẩn bị của giáo viên: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: - 1 thớc có ĐCNN 0,5 cm. - 1 thớc có ĐCNN là 1mm. - 1 thớc dây, 1 thớc cuộn. * Chuẩn bị cho cả lớp: - Phóng to hình 2.1; 2.2; 2.3/ SGK. - Bảng phụ ghi C 6 . - Bảng phụ ghi bài tập 1-2.7/SBT. 2.Chuẩn bị của học sinh: Các loại thớc HS có. III. Tổ chức các hoạt động của học sinh: 1.ổn định tổ chức: ( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Câu hỏi: GHĐ và ĐCNN của thớc là gì? Tại sao khi đo độ dài cần ớc lợng độ dài cần đo? Bài tập: Trong số các thớc dới đây, thớc nào thích hợp nhất để đo chiều dài lớp em? A: Thớc có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm. Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 4 VT Lí 6 B: Thớc có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm. C: Thớc có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm. D: Thớc có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm. * ĐVĐ: Chúng ta đã tiến hành đo độ dài trong một số trờng hợp, nhng để đo độ dài để có kết quả chính xác nhất ta làm nh thế nào? vào bài 3. Bài mới: Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu HS nhớ lại phần thực hành đo độ dài ở tiết trớc. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm (5 / ) Trả lời từ câu C 1 đến câu C 5 / SGK. - Hớng dẫn HS thảo luận chung trên cơ sở kết quả của nhóm: +) Gọi đại diện 1-2 nhóm trả lời C 1 . GV đánh giá lại két quả ớc lợng của 1-2 nhóm. +) Yêu cầu đại diện nhóm HS trả lời C 2 . ? Tại sao em không dùng thớc kẻ để đo chiều dài bàn học, dùng thớc dây để đo bề dầy quyển sách vật lí? GV chốt: Trên cơ sở ớc lợng gần đúng độ dài cần đo đề chọn dụng cụ đo thích hợp. +) Yêu cầu đại diện nhóm HS trả lời C 3 . ? Khi đầu thớc có vạch số 0 bị gãy hoặc vạch số 0 bị mờ, ta làm thế nào để đo đợc độ dài cần đo? GV lu ý : Cách đo này chỉ sử dụng khi đầu thớc bị gãy hoặc vạch số 0 bị mờ. Bình th- ờng, ta nên đặt một đầu của vật trùng với vạch số 0 của thớc. +) Khi đo độ dài cần chú ý đặt thớc dọc theo độ dài cần đo, không đợc đặt thớc lệch Kết quả không chính xác. +) Yêu cầu HS trả lời C 4 . GV treo tranh vẽ minh hoạ 3 trờng hợp đầu cuối của vật không trùng với vạch chia. - Yêu cầu HS đọc độ dài đo đợc. GV thống nhất cách đọc kết quả. +) Yêu cầu HS trả lời C 5 . Hoạt động 1 15 phút) Thảo luận về cách đo độ dài. - Thảo luận nhóm ( 5 / ) trả lời các câu từ C 1 đến C 5 . - Cử đại diện nhóm trả lời: C 1 : So sánh độ dài ớc lợng và độ dài đo đ- ợc ở tiết trớc xem độ chênh lệch là bao nhiêu. C 2 : Chọn thớc có GHĐ 20 cm, ĐCNN 1mm. C 3 : Đặt thớc đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với 1 đầu của vật. HS: Khi thớc bị gãy đầu thớc có vạch số 0 hoặc vạch số 0 bị mờ, ta có thể đặt đầu thứ nhất của chiều dài cần đo trùng với một vạch khác vạch số 0 của thớc. Độ dài đo đợc chính là hiệu của 2 giá trị tơng ứng với 2 đầu của chiều dài cần đo. C 4 : Đặt mắt nhìn theo hớng vuông góc với cạnh thớc ở đầu kia của vật. C 5 : Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 5 VT Lí 6 GV treo bảng phụ ghi C 6 . - Yêu cầu HS điền từ thích hợp vào chỗ trống theo yêu cầu C 6 . - Gọi 1 HS trình bày C 6 trớc lớp. - Gọi HS nhận xét, bổ xung. - Thống nhất nội dung C 6 . GV chốt: Nội dung C 6 quy trình đo độ dài. Nội dung kết luận. Hoạt động 2 (10 phút) Rút ra kết luận. * Hoạt động nhân: - Đọc và xác định yêu cầu C 6 . - Tự lực hoàn thiện C 6 . - Trình bày C 6 trớc lớp. a. Ước lợng độ dài cần đo. b. Chọn thớc có GHĐ và ĐCNN thích hợp. c. Đặt thớc dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thớc. d. Đặt mắt nhìn theo hớng vuông góc với cạnh thớc ở đầu kia của vật. e. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. - Ghi nội dung C 6 vào vở. GV ra bài tập ( Bảng phụ) 1. Trớc khi đo độ dài của một vật ta nên - ớc lợng giá trị cần đo để: A Chọn dụng cụ đo thích hợp nhằm tránh sai số trong khi đo. B: Chọn dụng cụ có GHĐ lớn hơn độ dài cần đo để chỉ phải đo 1 lần. C: Chọn dụng cụ đo có GHĐ nhỏ hơn độ dài cần đo để thực hiện nhiều lần đo. D: Có thể chọn nhiều dụng cụ đo tuỳ ý khác nhau. 2. Để làm giảm sai số trong khi đo độ dài của 1 vật nên: A: Đặt mép thớc song song và vừa sát với vật cần đo. B: Đặt mắt nhìn thẳng theo hớng vuông góc với cạnh thớc. C: Đặt một đầu vật trùng với vạch số 0 của thớc. D: Phải thực hiện cả 3 thao tác trên. ? Nhắc lại các thao tác cơ bản của quy trình đo độ dài? - GV treo tranh hình 2.1; 2.2; 2.3/ SGK. - Yêu cầu HS quan sát tranh và lần lợt trả Hoạt động 3 (10 phút) Củng cố Vận dụng. * Hoạt động nhân: - Đọc và xác định yêu cầu của bài. - Suy nghĩ lựa chọn phơng án chính xác nhất. 1. Chọn A 2.Chọn D - Nhắc lại 5 thao tác cơ bản trong quy trình đo độ dài. Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 6 VT Lí 6 lời C 7, C 8 , C 9 . GV:Chuẩn lại câu trả lời của HS. Nhấn mạnh: Khi đo độ dài trong thực tế, chúng ta nên thực hiện đúng các bớc theo quy trình đo để có kết quả chính xác nhất. - Yêu cầu HS tìm hiểu mục Có thể em cha biết * Quan sát tranh và trả lần lợt trả lời C 7 , C- 8 , C 9 . C 7 : Chọn C C 8 : Chọn C C 9 : 7 cm. - Đọc mục Có thể em cha biết 4. Hớng dẫn học ở nhà ( 3 phút) - Học, hiểu nội dung ghi nhớ. - Thực hành theo yêu cầu C 10 / SGK. - BTVN: 1-2. 9 1-2.13/ SBT. - Gợi ý: +) Bài 1-2.10: Để đo chu vi quả bóng bàn, có thể dùng thớc dây quấn quanh quả bang bàn, hoặc dùng băng giấy quấn quanh quả bóng bàn rồi dùng thớc thẳng đo chiều dài băng giấy đó. +) Bài 1-2.11: Xác định đờng kính sợi chỉ: Quấn 20 vòng sợi chỉ sát nhau quanh bút chì. Đánh dấu độ dài đã quấn trên bút chì, dùng thớc thích hợp đo độ dài đã đánh dấu. Lấy kết quả đo đợc chia cho số vòng dây Đợc đờng kính của sợi chỉ. - Đọc trớc bài mới. Ngày soạn : 22/8/2009 Ngày giảng: /9/2009 Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng I. Mục tiêu: Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 7 VT Lí 6 1. Kiến thức: - Kể tên một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng: ca, cốc, bình chia độ - Biết cách xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ đo phù hợp. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích để đo thể tích chất lỏng theo đúng quy trình. - Biết đọc chính xác kết quả đo thể tích. 3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ khi đo thể tích chất lỏng. II. Chuẩn bị: 3. Chuẩn bị của giáo viên: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: - 1 bình chia độ có GHĐ 250 ml, ĐCNN 5 ml đựng đầy nớc. - 1 bình chia độ có GHĐ 100 ml, ĐCNN 1 ml : đựng một ít nớc. - 1 số loại ca, cốc, can. - Bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm. 4. Chuẩn bị của học sinh: Bảng nhóm kẻ sẵn bảng 3.1: Kết quả đo thể tích chất lỏng. Bút nhóm. III. Tổ chức các hoạt động của học sinh: 2. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Câu hỏi: ( Bảng phụ) Điền từ thích hợp vào chỗ ( ) để đ ợc phát biểu đung? Khi đo độ dài cần: a. Ước lợng ( 1) cần đo. b. Chọn thớc có (2) và (3) thích hợp. c. Đặt thớc (4) .độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5) vạch số 0 của th ớc. d. Đặt mắt nhìn theo hớng (6) .với cạnh th ớc ở đầu kia của vật. e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7) .với đầu kia của vật. GV nhấn mạnh các bớc đo chiều dài, lu lại trên bảng phụ. 3. Bài mới: Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 8 VT Lí 6 ĐVĐ: Nh SGK. Thông báo: Mỗi vật dù to hay nhỏ đều chiếm một thể tích nhất định. ? Kể tên những đơn vị đo thể tích mà em biết? GV thông báo: Đơn vị đo thể tích th- ờng dùng là m 3 và lít ( l). 1 lít = 1 dm 3 ; 1ml = 1 cm 3 ( cc). - Yêu cầu nhân HS làm C 1 . ( Gọi 1 HS lên bảng làm). GV: chuẩn lại C 1 . Giới thiệu 1 cc; 1ml trên các dụng cụ đo thể tích. Hoạt động 1 (5 phút) Đơn vị đo thể tích. * Hoạt động nhân: - Kể tên các đơn vị đo thể tích đã biết. - Ghi nhớ những đơn vị đo thể tích thờng dùng: m 3 , l. - Làm C 1 : Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: +) 1 HS lên bảng làm bài. +) Lớp cùng làm, nhận xét. 1m 3 = 1000 dm 3 = 1000000 cm 3 . 1m 3 = 1000 lít = 1000000 ml = 1000000 cc. ? Làm thế nào đẻ biết chính xác cái bình, cái ấm chứa đợc bao nhiêu nớc? ? Em dùng dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng? - Yêu cầu HS quan sát hình 3.2. ? Cho biết tên và công dụng của các dụng cụ đó? GV nhấn mạnh việc xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo để chon đợc dụng cụ đo là rất quan trong, giúp hạn giảm sai số trong phép đo. Hoạt động 2 (7 phút) Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng. * Hoạt động nhân: Ta phải đo thể tích lợng nớc chứa trong cái bình, cái ấm đó. +) Kể tên các dụng cụ đo thể tích chất lỏng đã biết: ca, cốc, chai, can . +) Bình chia độ dùng để đo thể tích chất lỏng. +)Xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ. - Lần lợt treo các tranh hình 3.3;3.4;3.5. - Yêu cầu HS quan sát tranh lần lợt trả lời các câu hỏi C 6 ; C 7 , C 8 . - Treo bảng phụ ghi đề bài C 9 . - Yêu cầu HS điền từ thích hợp vào dấu ( .) để hoàn thành kết luận. - Chuẩn lại C 9 . Hoạt động 3 (10 phút) Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. * Hoạt động nhân: - Quan sát tranh. - Trả lời: C 6 : Cách b: Đặt bình chia độ thẳng đứng. C 7 : Cách b: Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng trong bình C 8 : Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng. - Hoàn thiện C9: Khi đo thể tich chất lỏng bằng bình chia độ cần: Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 9 VT Lí 6 Chốt: Cách đo thể tích chất lỏng ( Nội dung C 9 ) a. Ước lợng thể tích cần đo. b. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thíchhợp c. Đặt bình chia độ thẳng đứng. d. Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình. e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng. - Yêu cầu HS tìm hiểu nội dung thực hành / SGK. ? Tiến hành đo thể tích chất lỏng theo những bớc nào? GV hớng dẫn HS cách ghi kết quả đo vào bảng 3.1 . - Yêu cầu hS thực hành theo nhóm. - Theo dõi hoạt động và kiểm tra của các nhóm. - Yêu cầu các nhóm treo bảng kết quả thực hành. - NX về hoạt động và kết quả của các nhóm thông qua độ chênh lệch giữa thể tích ớc lợng và thể tích đo đợc của chất lỏng. Hoạt động 4 ( 10 phút) Thực hành: Đo thể tích chất lỏng. - Tìm hiểu nội dung thực hành: Đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ. - Nêu các bớc tiến hành : Nh SGK. - Tiến hành thực hành theo nhóm: đo thể tích n- ớc trong bình 1 và bình 2. - Ghi kết quả vào bảng 3.1. ? Kể tên các dụng cụ đo thể tích chất lỏng Bài tập ( Bảng phụ ) Ngời ta đã đo thể tích chát lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm 3 . Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng? A; V = 20,2 cm 3 B: V = 20,50 cm 3 C: V = 20,5 cm 3 D: V = 20,05 cm 3 GV lu ý HS cách đọc kết quả đo thể tích theo đơn vị của ĐCNN. Hoạt động 5 ( 5 phút) Củng cố Vận dụng. HS: Kể tên các dụng cụ đo thể tích chất lỏng: ca, cốc, bình chia độ . - Đọc đề bài trắc nghiệm. Chọn phơng án đúng: C. 4. Hớng dẫn học sinh học ở nhà: ( 2 phút) - Ghi nhớ các dụng cụ đo thể tích chất lỏng. - Ghi nhớ cách đo thể tích chất lỏng và áp dụng vào thực tế ( Khi có điều kiện). BTVN: 3.2 đến 3.6/SBT ( HS khá, giỏi làm thêm bài 3.7) Đọc trớc bài mới, tự tìm câu trả lời cho các câu hỏi: Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 10 [...]... bình) Khi có lực tác dụng lên vật thì: A: Lực chỉ có thể làm thay đổi chuyển động của vật B: Chỉ có thể làm vật bị biến dạng C : Vừa làm biến đổi chuyển động, vừa làm vật bị biến dạng D: Có thể làm vật biến đổi chuyển động hoặc biến dạng Cũng có thể vật vừa biến đổi chuyển động, vừa biến dạng ? Lấy 1 ví dụ chứng tỏ vật bị biến dạng khi có lực tác dụng? 3 Bài mới: Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học... đến 1 vật nặng bao nhiêu là nói đén khối lợng của vật đó Dụng cụ, đơn vị, cách đo khối lợng nh thế nào? Bài 3 Bài mới: Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 14 VT Lí 6 Trợ giúp của giáo viên - Yêu cầu HS đọc và trả lời C1; C2 - Treo bảng phụ ghi nội dung C3; C4; C5 - Yêu cầu HS điền vào chỗ trống - Gọi 2-3 HS trả lời hoàn thiện C3 C6 GV chốt: Mỗi vật đều có khối lợng Khối lợng của vật. .. tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả nào? - * * * -Ngày soạn: 28/9/2008 Ngày giảng: 06/ 10/2008 Tiết 7: tìm hiểu kết quả tác dụng của lực I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nêu đợc 1 số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó - Nêu đợc 1 số ví dụ chứng tỏ lực tác dụng lên vật làm vậtbị biến dạng - Nắm đợc kết quả TD của lực: có thể làm vật biến dổi... ? Lực tác dụng có thể gây ra những HS: Hoàn thành C8: kết quả nào? Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm GV: Chốt: kết luận biến đổi chuyển động hoặc làm biến dnạg vật B Hai kết quả này có thể cùng xảy ra - Yêu cầu HS lấy ví dụ về lực tác Hoạt động 3 (6 phút) dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển Củng cố Vận dụng động; vật biến dạng? ? Lấy ví dụ chứng tỏ kết quả tác - Lấy ví dụ về các kết quả... chất lỏng dâng lên trong bình bằng thể tích của vật +) Nếu vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật Hoạt động 3 (11 phút) Thực hành: Đo thể tích vật rắn không thấm nớc Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 12 VT Lí 6 - Xác định nội dung thực hành: Đo thể tích của vật rắn không thấm nớc Nắm các bớc tiến hành thí... Chuẩn bị cho cả lớp: Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 26 VT Lí 6 - Bảng phụ ghi bài tập trắc nghiệm và kết quả thí nghiệm 2 Chuẩn bị của học sinh: 1 vài lò xo nhỏ III Tổ chức các hoạt động của học sinh: 1.ổn định tổ chức 6A: 2 Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút) Câu hỏi: ( HS trung bình) Khi nào ta nói có vật này tác dụng lực lên vật kia? Nêu đơn vị của lực? 3 Bài mới: Trợ giúp của giáo viên... xuất vào phơng án giải +) HS: Làm thế nào để biết khối lợng của quyết để hs thấy rõ vấn đề) chiếc cột sắt HS: Đề xuất phơng án giải quyết vấn đề Hớng dẫn HS cách giải quyết vấn đề Hoạt động 2: ( 15 phút) +) Gợi ý: Cho HS đọc các phơng án làm nh Khối lợng riêng Tính khối lợng thông SGK qua khối lợng riêng của vật ? Trong các phơng án đó, em chọn phơng án 1 Khối lợng riêng nào? Vì sao? Bài toán GV ghi tóm...VT Lí 6 Câu 1:Làm thế nào để đo thể tích vật rắn không thấm nớc? Câu 2: Ngoài cách làm đã đợc giới thiệu trong SGK, em có biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nớc nào khác không? Hãy nêu cách làm ( nếu có) Câu 3: Chuẩn bị: Mỗi nhóm 1 vài vật rắn không thấm nớc - Chuẩn bị 1 chậu nớc - Kẻ sẵn bảng: 4.1: Kết quả đo thể tích vật rắn Ngày soạn:8/9/2008 Ngày giảng:15/9/2008 Tiết 4: Đo thể tích vật rắn... 1.Chuẩn bị của giáo viên: * Chuẩn bị cho mỗi nhóm: - 1 lực kế lò xo - 1 sợi dây mảnh để buộc quyển SGK vật6 * Chuẩn bị cho cả lớp: Bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm 2.Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu bài theo yêu cầu III Tổ chức các hoạt động của học sinh: 1 ổn định tổ chức 6A: 2 Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Câu hỏi: ( Bảng phụ) Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 29 VT Lí 6 Lực nào dới... bài cũ: (6 phút) Câu hỏi: Để đo thể tích vật rắn không thấm nớc ta làm thế nào? Bài tập ( Bảng phụ): Một bình chia độ có ĐCNN là 1 cm3 Bình đang chứa 1 lợng nớc là V1 = 100 cm3 Bỏ 1 vật nặng bằng sát vào bình, mực nớc trong bình dâng lên đến thể tích 135 cm3 Thể tích của vật nặng đó là: A: 100 cm3; B: 135 cm3 ; C: 35 cm3; D: Cả A, B, C đều sai GV: +) gọi HS trả lời +) HS nhận xét +) GV đánh giá cho . tổ chức 6A: 2. Kiểm tra bài cũ: (2 phút) GV: Giới thiệu cấu trúc chơng trình vật lí 6. Nguyn Th Yn THCS Thanh Na Nm hc 2009 - 2010 Page 1 VT Lí 6 HS:. ta dùng đơn vị năm ánh sáng. GV nhấn mạnh: Có nhiều đơn vị đo độ dài, tuy nhiên đơn vị đo độ dài chính là m. Vì vậy, trong các phép tính toán ta nên đa về
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 6 cả năm, Giáo án vật lý 6 cả năm,

Hình ảnh liên quan

-GV treo bảng kết quả đo độ dài. - Giáo án vật lý 6 cả năm

treo.

bảng kết quả đo độ dài Xem tại trang 3 của tài liệu.
GV treo bảng phụ ghi C6. - Giáo án vật lý 6 cả năm

treo.

bảng phụ ghi C6 Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Yêu cầu các nhóm treo bảng kết quả thực hành. - Giáo án vật lý 6 cả năm

u.

cầu các nhóm treo bảng kết quả thực hành Xem tại trang 10 của tài liệu.
GV nhấn mạnh các bớc đo thể tích chất lỏng, lu lại trên bảng phụ.        3. Bài mới: - Giáo án vật lý 6 cả năm

nh.

ấn mạnh các bớc đo thể tích chất lỏng, lu lại trên bảng phụ. 3. Bài mới: Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi nội dung C4; C8 và bài tập trắc nghiệm. - Giáo án vật lý 6 cả năm

Bảng ph.

ụ ghi nội dung C4; C8 và bài tập trắc nghiệm Xem tại trang 17 của tài liệu.
* Bài tập ( Bảng phụ) - Giáo án vật lý 6 cả năm

i.

tập ( Bảng phụ) Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Hoàn thiện nội dung vào bảng + Ước lợng đại lợng cần đo - Giáo án vật lý 6 cả năm

o.

àn thiện nội dung vào bảng + Ước lợng đại lợng cần đo Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi bài tập trắc nghiệm và kết quả thí nghiệm. 2.Chuẩn bị của học sinh: 1 vài lò xo nhỏ. - Giáo án vật lý 6 cả năm

Bảng ph.

ụ ghi bài tập trắc nghiệm và kết quả thí nghiệm. 2.Chuẩn bị của học sinh: 1 vài lò xo nhỏ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Kim chỉ thị chạy trên mặ t1 bảng chia độ. - Cử đại diện nhóm  trả lời C1. - Giáo án vật lý 6 cả năm

im.

chỉ thị chạy trên mặ t1 bảng chia độ. - Cử đại diện nhóm trả lời C1 Xem tại trang 30 của tài liệu.
+) Để việc tính toán đơn giản → bảng khối l- - Giáo án vật lý 6 cả năm

vi.

ệc tính toán đơn giản → bảng khối l- Xem tại trang 34 của tài liệu.
-Gọi HS lên bảng thực hiện. - GV chuẩn lại bài làm của HS. - Chốt: 3 công thức trong bài. - Giáo án vật lý 6 cả năm

i.

HS lên bảng thực hiện. - GV chuẩn lại bài làm của HS. - Chốt: 3 công thức trong bài Xem tại trang 35 của tài liệu.
* Cả lớp: Bảng phụ ghi kết quả thí nghiệm. 2. Chuẩn  bị của HS:  Nghiên cứu bài theo yêu cầu. - Giáo án vật lý 6 cả năm

l.

ớp: Bảng phụ ghi kết quả thí nghiệm. 2. Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu bài theo yêu cầu Xem tại trang 40 của tài liệu.
1.Chuẩn bị của GV: Bảng phụ ghi bài tập - Giáo án vật lý 6 cả năm

1..

Chuẩn bị của GV: Bảng phụ ghi bài tập Xem tại trang 42 của tài liệu.
-GV chiếu bảng 1. - Giáo án vật lý 6 cả năm

chi.

ếu bảng 1 Xem tại trang 44 của tài liệu.
? Trong hình 15.4 các điểm O, O1, O2 là gì ? Khoảng cách OO1; OO2 là gì. - Giáo án vật lý 6 cả năm

rong.

hình 15.4 các điểm O, O1, O2 là gì ? Khoảng cách OO1; OO2 là gì Xem tại trang 47 của tài liệu.
- Bảng ghi kết quả thí nghiệm - Giáo án vật lý 6 cả năm

Bảng ghi.

kết quả thí nghiệm Xem tại trang 49 của tài liệu.
- Quan sát hình vẽ. - Giáo án vật lý 6 cả năm

uan.

sát hình vẽ Xem tại trang 50 của tài liệu.
-GV chiếu bảng 1. - Giáo án vật lý 6 cả năm

chi.

ếu bảng 1 Xem tại trang 51 của tài liệu.
-Gọi 1 HS lên bảng làm bài. - yêu cầu cả lớp làm vào vở. GV chuẩn lại bài làm của HS. - Giáo án vật lý 6 cả năm

i.

1 HS lên bảng làm bài. - yêu cầu cả lớp làm vào vở. GV chuẩn lại bài làm của HS Xem tại trang 52 của tài liệu.
-Gọi 2 HS lên bảng đổi từ 300 C; 37 0C sang 0 F. - Giáo án vật lý 6 cả năm

i.

2 HS lên bảng đổi từ 300 C; 37 0C sang 0 F Xem tại trang 63 của tài liệu.