0

giáo án vật lý 6 cả năm 3 cột

102 381 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2015, 00:00

Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Ngày soạn : 21/08/09 Ngày giảng : 22/08/09 Ch ơng I Cơ học Tiết 1: Đo độ dài. I) Mục tiêu: - Kiến thức: Kể tên một số dụng cụ đo chiều dài. Biết xác định giới hạn đo(GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. - Kỹ năng: Biết ơc lợng gần đúng một số độ dài cần đo, biết đo độ dài của một số vật thông thờng, biết tính giá trị trung bình các kết quả đo và sử dụng thớc đo phù hợp - Thái độ: Rèn tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong hoạt đông nhóm. II)Chuẩn bị: 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học Mỗi nhóm: -1 thớc kẻ có ĐCNN đến mm. -1 thớc dây hoặc thớc mét. -Chép sẵn bảng 1.1 SGK. GV: Tranh vẽ thớc kẽ có GHĐ là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 2 mm.; Kẽ bảng 1.1 2.Phơng pháp : Thực nghiệm , Phân tích, trực quan III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Kiểm tra chuẩn bị đầu năm 3) Nội dung bài mới: Nội Dung HĐ của thầy HĐ của trò Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập: GV cho HS xem tranh và trả lời câu hỏi ở đầu bài. - HS xem tranh thảo luận và trả lời. Hoạt động 2 - GV hớng dẫn HS ôn lại một số đơn vị đo độ dài nh ở SGK. - Yêu cầu HS làm câu 1 SGK. - Hớng dẫn HS ớc lợng độ dài 2 câu câu 2, câu 3 SGK - HS đọc SGK, nhắc lại các đơn vị. - HS tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống Hoạt động 3 Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 1 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. - GV treo tranh 1.1 SGK cho HS quan sát và yêu cầu trả lời câu 4 SGK - Yêu cầu HS đọc SGK về GHĐ và ĐCNN của thớc. - GV treo tranh vẽ thớc để giới thiệu ĐCNN và GHĐ. -Yêu cầu HS lần lợt trả lời các câu 5,6,7 ở SGK. -Dùng bảng 1.1. SGK để hớng dẫn HS đo và ghi độ dài. Hớng dẫn cách tính trung bình. - Yêu cầu HS đọc SGK, nắm dụng cụ, cách làm và dụng cụ cho HS tiến hành theo nhóm. - - HS tập ớc lợng và kiểm tra ớc lợng. - HS thảo luận trả lời câu4. -HS đọc SGK. - HS quan sát theo dõi. - HS thảo luận trả lời câu 5,6,7. Trình bày bài làm của mình theo yêu cầu của GV HS đọc SGK, nắm cách làm, nhận dụng cụ và tiến hành Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ(SGK). - Cho HS làm bài tập 1-2.2 (SBT). Đọc trớc mục 1 ở bài 2 để chuẩn bị tiết sau. - Làm bài tập 1.2.2 đến 1.2.6 - HS đọc phần ghi nhớ(SGK). - Làm bài tập 1- 2.2(SBT). IV) Rút kinh nghiệm : . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : 28/08/09 Ngày giảng : 29/08/09 Tiết 2: Đo độ dài (tiếp) Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 2 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Kiến thức liên quan Kiến thức mới Biết xác định giới hạn đo(GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo Biết ơc lợng gần đúng một số độ dài cần đo - Nắm đợc cách đo độ dài của một số vật - Củng cố việc xác định GHĐ và ĐCNN của thớc. I) Mục tiêu: - Kiến thức: Nắm đợc cách đo độ dài của một số vật. - Kĩ năng: Củng cố cách xác định gần đúng độ dài cần đo để chọn thớc đo cho phù hợp. Rèn luyện kĩ năng đo chính xác độ dài của vật và ghi kết quả đo. Biết tính trung bình các kết quả đo. - Thái độ: Rèn tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo. II) Chuẩn bị: 1.Thiết bị, đồ dùng dạy học Hình vẽ 2.1, 2.2, 2.3 SGK 2.Phơng pháp: Phân tích; thực nghiệm, hỏi đáp III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Bài cũ: 1/. HS 1 GHĐ và ĐCNN của thớc là gì? Cách xác định ở trên thớc. :Đơn vị đo chiều dài là gì? Đổi các đơn vị sau: 1km = . m; 1m = km; 0,5km = . . m; 1mm = m. 2/. HS 2 : GHĐ & ĐCNN của thớc đo là gì? Kiểm tra cách xác định GHĐ & ĐCNN trên thớc (Bài 1-2.3/SBT). 3) Bài mới: Nội Dung HĐ của thầy HĐ của trò I) Cách đo độ dài: Hoạt động 1: thảo luận cách đo độ dài: - GV kiểm tra bảng kết quả đo ở phần thực hành tiết trớc. - Yêu cầu HS nhớ lại cách đo ở bài thực hành trớc và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 5 SGK. -Yêu cầu các nhóm trả lời theo từng câu hỏi và GV chốt lại ở mỗi câu. - HS nhớ lại bài trớc, thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi trên - Đại diện nhóm trả lời, lớp nhận xét. Khi đo độ dài cần đo: a) Ước lợng độ dài cần đo. Hoạt động 2: Hớng dẫn HS rút ra kết luận: Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 3 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. - Yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu 6. - Lớp thảo luận theo nhóm để thống nhất ý kiến. - Gọi đại diện nhóm lên điền từ ở bảng, cả lớp theo dõi nhận xét. - HS làm việc cá nhân. - HS thảo luận theo nhóm II) Vận dụng: Câu 7;8;9;;10 Hoạt động 3: Vận dụng: Cho HS làm các câu từ câu 7 đến câu 10 SGK và hớng dẫn thảo luận chung cả lớp - Yêu cầu HS ghi câu thống nhất vào vở. * Cũng cố: - GV nêu câu hỏi để HS đọc và trả lời phầnghi nhớ. - GV cũng cố lại kiến thức đã học. * Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ SGK. - Đọc thêm phần có thể em cha biết - Làm các bài tập 1.2.7 đến 1.2.11SBT - Chuẩn bị bài sau Mỗi nhóm một vài ca đong. - Đại diện nhóm lên làm bài. Lớp theo dõi nhận xét ghi vở - Làm việc cá nhân. - Tham gia thảo luận chung IV) Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 21 . 09 .2008 Ngày giảng : 6a : 22 .09 6b : 22 .09 Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng. Kiến thức liên quan Kiến thức mới - Biết xác định giới hạn đo(GHĐ), độ - Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 4 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo - Kể tên đợc một số dụng cụ thờng dùng để đo thể tích chất lỏng I) mục tiêu: - Kiến thức: Kể tên đợc một số dụng cụ thờng dùng để đo thể tích chất lỏng. Biết xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. - Kĩ năng: Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Thái độ: Rèn tính trung thực,thận trọng khi đo thể tích và báo cáo kết quả đo II) Chuẩn bị: 1. TBDH Cả lớp - Mỗi nhóm: 1 xô đựng nớc. 1 bình đựng đầy nớc 1 Một bình đựng một ít nớc 1 bình chia độ Một vài loại ca đong. 2. Phơng pháp : Đàm thoại , hỏi đáp , III) Hoạt động dạy học: 1) ổ n định lớp: 2) Bài cũ: 1/. HS 1 : GHĐ & ĐCNN của thớc đo là gì? Tại sao trớc khi đo độ dài phải ớc lợng độ dài cần đo? Chữa bài tập 1-2.9 (SBT). 2/. HS 2 : Chữa bài tập 1-2.7;1-2.8 &1-2.9 (SBT). 3) Bài mới: t Nội Dung HĐ của thầy HĐ của trò TB/ĐD 5p Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: - GV dùng hình vẽ ở SGK đặt vấn đề và giới thiệu bài học. ? Làm thế nào để biết trong bình còn chứa bao nhiêu nớc. - HS dự đoán cách kiểm tra. 8p I) Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tich thờng Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích: - GV giới thiệu đơn vị đo thể tích giống nh SGK. Yêu cầu HS làm câu 1. - HS theo dõi và ghi vở. Làm việc cá nhân với câu 1. 7p II) Đo thể tích chất lỏng: Hoạt động 3:Tìm hiểu về dụng cụ đo thể tích: Hình vẽ SGK Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 5 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. - Yêu cầu HS quan sát hình 3.1, 3.2 và tự đọc mục II. 1 - Yêu cầu HS trả lời các C2, C3, C4, C5. - Hớng dẫn HS thảo luận và hống nhất từng câu trả lời. - HS quan sát hình, đọc SGK. - HS trả lời. - HS thảo luận và trả lời. 5p 2) Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. Hoạt động 4: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: - GV treo tranh các hình vẽ 3.3, 3.4, 3.5 lên yêu cầu HS trả lời các câu 6, câu 7, câu 8. - Hớng dẫn HS thảo luận và thống nhất từng câu hỏi. - Yêu cầu HS điền vào chỗ trống ở câu 9 để rút ra kết luận. - GV hớng dẫn HS thảo luận, thống nhất phần kết luận. - HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. - HS thảo luận và trả lời. - HS tìm từ điền vào chỗ trống. - HS thảo luận theo hớng dẫn của GV. 15p III) Thực hành: Hoạt động 5 : Hớng dẫn HS thực hành đo thể tích chất lỏng: 1 bình chia độ ca dựng - GV hớng dẫn cách làm. - Treo bảng 3.1 và hớng dẫn cách ghi kết quả. HS đọc SGK theo dõi hớng dẫn. - HS tự tìm cách đo. 5p Hoạt động 6: Vận dụng: Hớng dẫn HS làm các bài tập 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 nếu hết thời gian thì cho về nhà. * Dặn dò: - HS chuẩn bị tiết sau: bình chia độ, sỏi đinh ốc, dây buộc khăn lau. - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ. - Làm ài tập ở SBT IV) Rút kinh nghiệm Tổ chuyên môm duyệt Ngày / / 2008 Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 6 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Ngày soạn : 28 . 09 .2008 Ngày giảng : 6a : 29 .09 6b : 29 .09 Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nớc Kiến thức liên quan Kiến thức mới - Xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. -Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng + Biết đo thể tích của vật rắn không thấm n- ớc. +Biết sử dụng các dụng cụ đo thể tích chất lỏng để đo thể tích vật rắn bất kỳ không thấm nớc. I) Mục đích yêu cầu: - Kiến thức : + Biết đo thể tích của vật rắn không thấm nớc. - Kỹ năng: + Biết đo thể tích của vật rắn không thấm nớc. +Biết sử dụng các dụng cụ đo thể tích chất lỏng để đo thể tích vật rắn bất kỳ không thấm nớc. - Thái độ: Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với các số liệu mà mình đo đợc, hợp tác trong mọi công việc của nhóm học tập. II) Chuẩn bị: 1. Đồ dùng dạy học: Mỗi nhóm: Cả lớp: 1 xô nớc 2. Phơng pháp : Thực nghiệm, Vấn đáp III) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: 1/. HS 1 : Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng? Cách đo thể tích chất lỏng? 2/. HS 2 : Chữa bài tập 3.2 và 3.5 (SBT). 3) Bài mới: t Nội Dung HĐ của thầy HĐ của trò TB/ĐD 5p Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 7 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Dùng cái đinh ốc và hòn đá để đặt vấn đề. Làm thế nào để xác định chính xác thể tích của hòn đá của đinh ốc? - HS suy nghĩ. 10p I) Đo thể tích vật rắn Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích của những vật rắn không thấm nớc: - GV giới thiệu dụng cụ và đồ vật cần đo trong hai trờng hợp bỏ lọt và không bỏ lọt vào bình chia độ. - Yêu cầu HS quan sát hình 4.2, 4.3 mô tả cách đo thể tích hòn đá trong 2 trơng hợp. + Phân lớp 2 dãy, nghiên cứu 2 hình 4.2, 4.3 + Yêu cầu mỗi nhóm trả lời theo các câu hỏi câu 1 hoặc câu 2. + Các nhóm nhận xét lẫn nhau. - GV hớng dẫn và thực hiện tơng tự nh mục 1 đối với mục 2. - HS theo dõi và quan sát hình vẽ. 20 Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích: Vật rắn bình - GV phân nhóm HS, phát dụng cụ và yêu cầu HS làm việc nh ở mục 3. - GV theo dõi, uốn nắn, điều chỉnh hoạt động của nhóm - HS làm việc theo nhóm. - HS trả lời theo các câu hỏi câu 1, câu 2. 10p Hoạt động 4: Vận dụng Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 8 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Hớng dẫn HS làm các câu C4, C5, C6 và giao việc về nhà. * Dặn dò: - Học bài theo vở ghi. - Làm các bài tập 4.1, 4.2 SBT. - Xem trớc bài 5. - HS thực hiện tơng tự. - HS làm theo nhóm, phân công nhau làm những việc cần thiết. - Ghi kết quả vào bả IV) Rút kinh nghiệm: Tổ chuyên môm duyệt Ngày / / 2008 Ngày soạn : 07 . 10 .2008 Ngày giảng : 6a : Chiều 09 . 10 6b : Chiều 09 . 10 Tiết 5: Khối lợng - đo khối lợng Kiến thức liên quan Kiến thức mới - Đơn vị của khối lợng - GHĐ , ĐCNN là gì ? - Nhận biết đợc quả cân 1kg. - Biết đợc cách điều chỉnh số 0 cho cân rôbecvan và cách cân một vật bằng cân rôbecvan. - Chỉ ra đợc GHĐ & ĐCNN của cân. I) Mục tiêu: - Kiến thức : Khi đặt một túi đờng lên một cái cân, cân chỉ 1kg thì số đó cho biết gì? Nhận biết đợc quả cân 1kg. - Kĩ năng: Biết đợc cách điều chỉnh số 0 cho cân rôbecvan và cách cân một vật bằng cân rôbecvan. - Đo đợc khối lợng của một vật bằng cân.Chỉ ra đợc GHĐ & ĐCNN của cân. Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học, cẩn thận , chính xác. II) Chuẩn bị: 1.Đồ dùng dạy học : Mỗi nhóm: Một cân, một vật để cân. Cả lớp: 1 cân robevan Vật để cân Tranh vẽ các loại cân SGK 2.Phơng pháp dạy học : Trực quan, phân tích, thuyết trình, hỏi đáp III) Hoạt động dạy học: Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 9 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. 1) ổ n định lớp: 2) Bài cũ: Kiễm tra trong bài học. 3) Bài mới: t Nội Dung HĐ của thầy HĐ của trò TB/ĐD 5p Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: -GV nêu các tình huống thực tế trong cuộc sống nh: ma, gạo, đờng, bán cá,. Ta dùng dụng cụ gì để biết chính xác khối l- ợng gạo, đờng. Sau đó đặt câu hỏi nh ở SGK. - HS trả lời theo yêu cầu của GV. 10p I) Khối l ợng - đơn vị khối l ợng: Hoạt động 2: Khối l ợng - Đơn vị khối l ợng: - GV tổ chức và gợi ý h- ớng dẫn HS tìm hiểu khái niệm khối lợng và đơn vị khối lợng. - GVgiới thiệu hộp sữa vỏ gói bột giặt và yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1, C2. - GV thống nhất ý kiến của HS. - Yêu cầu HS điền từ vào chỗ trống câu C3, câu C4, câu C5, câu C6. - Cho cả lớp nhận xét, GV chốt lại câu C5, câu C6 ghi bảng. - Yêu cầu HS đọc SGK để nắm các thông tin về đơn vị khối lợng. - GV chốt lại: - Giới thiệu Kg là gì? - HS thảo luận theo nhóm các câu 1 và 2. - HS trả lời. - HS nhận xét và ghi vở. - HS đọc SGK nắm các đơn vị. 20 I) Đo khối l ợng: Hoạt động 3: Đo khối lợng: Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 10 [...]... 12, 13 và cho HS về nhà thực hiện * Cũng cố dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ - Làm các bài tập ở SBT - Xem trớc bài 6 - IV Rút kinh nghiệm : Mai Tuấn Khơng 11 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học : 2009-2010 Tổ chuyên môm duyệt Mai Tuấn Khơng Ngày / ./ 2008 12 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học : 2009-2010 Ngày soạn : 11 10 2008 Ngày giảng : 6a : 13 10 6b : 13 10 Tiết 6 : Lực... bình chia độ có ĐCNN 0,5 cm3 Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trờng hợp dới đây: A V1= 20,2cm3 B V2= 20,50cm3 C V3 = 20,5cm3 D V4 =20cm3 3 Ngời ta dùng một bìmh chia độ ghi tới cm3 chứa 50cm3 nớc để đo thể tích của một hòn đá.Khi thả hòn đá vào bình, mực nớc trong bình lên tới vạch 84 cm3 Thể tích của hòn đá là: A.V1= 84cm3 B.V2= 50cm3 C.V3 = 134 cm3 D.V4 = 34 cm3 4 Trên một gói kẹo có ghi... cầu -HS quan sát rồi nêu HS nhận xét về phơng và các dự đoán theo yêu chiều của lực cầu của câu 6 -HS làm việc cá nhân -GV hớng dẫn HS trả lời tìm từ thích hợp điền câu 5 vào 10p Mai Tuấn Khơng Hoạt động 4: Nghiên cứu lại cân bằng: 14 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học : 2009-2010 -Yêu cầu HS quan sát hình 6. 4 và nêu dự đoán ở câu 6 -Tổ chức HS nhận xét câu 7 -Yêu cầu HS tìm từ thích hợp điền... của vật vừa làm biến dạng vật *Kĩ năng: -Biết lắp ráp TN -Biết phân tích thí nghiệm, hiện tợng để rút ra qui luật của vật chịu tác dụng lực *Thái độ: -Nghiêm túc nghiên cứu hiện tợng vật lí, xử lý các thông tin thu thập đợc II.Chuẩn bị: 1.Đồ dùng dạy học : (Mỗi nhóm) -Một xe lăn -Một lò xo lá tròn, -Một máng ngiêng, -Một hòn bi, -Một lò xo dài, -Một sợi dây 16 Mai Tuấn Khơng THCS Nghinh Tờng Giáo án. .. cân một vật 3) Bài mới: TB/ĐD t Nội Dung HĐ của thầy HĐ của trò Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập: 5p - GV dựa vào hình vẽ ở HS chú ý đến ví dụ đẩy kéo của lực 15p Hoạt động 2: Hình thành khái niệm lực: I)Lực: - GV hớng dẫn HS làm -HS thực hiện theo thí nghiệm, quan sát và nhóm các thí nghiệm cảm nhận hiện tợng thí nghiệm 1, thí nghiệm 2 Mai Tuấn Khơng 13 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học... - Làm bài tập 6. 1- 6. 5 (SBT) Đọc trớc bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực IV Rút kinh nghiệm : Mai Tuấn Khơng 15 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học : 2009-2010 Tổ chuyên môm duyệt Ngày / ./ 2008 Ngày soạn : 13 10 2008 Ngày giảng : 6a : Chiều 15 10 6b : Chiều 15 10 Tiết 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực Kiến thức liên quan Kiến thức mới - Nêu đợc TD về lực đẩy, kéovà chỉ ra đợc phơng,... nào là vật bị biến dạng và nêu đợc một số thí dụ -Nêu đợc một số thí dụ về lực tác dụng vừa làm biến đổi chuyển động của vật vừa làm biến dạng vật I.Mục tiêu: * Kiến thức: -Biết đợc thế nào là sự biến đổi chuyển động và nêu đợc một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật -Biết đợc thế nào là vật bị biến dạng và nêu đợc một số thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến... thấy lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đồng thời làm vật bị biến dạng 11 Một quả cầu đợc treo bằng một sợi dây mảnh (Hình vẽ) Hãy cho biết có những lực nào tác dụng lên quả cầu, chúng có phơng và chiều nh thế nào? Quả cầu đứng yên chứng tỏ điều gì? 12 Xác định trọng lợng của một vật có khối lợng 7,5kg ? 3 Đáp án và biểu điểm I Chọn phơng án trả lời đúng : 3 điểm Mỗi câu trả lời... C1 -HS thảo luận trả lời -GV hớng dẫn HS đọc phần 2 yêu cầu HS trả lời câu C2 20p Hoạt động 3: Nghiên cứu những kết quả tác II) Những kết quả tác dụng của lực: dụng của lực: Mai Tuấn Khơng 17 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học : 2009-2010 1)GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm: + GV làm lại thí nghiệm hình 6. 1 cho HS quan sát cđ của xe ? Kết quả thí nghiệm nh thế nào + Hớng dẫn HS làm thí nghiệm... cố dặn dò 10p III)Vận dụng Mai Tuấn Khơng 18 THCS Nghinh Tờng Giáo án vật lí 6 Năm Học : 2009-2010 Yêu cầu HS trả lời câu C9, câu C10, câu C11 ở SGK -Gv thống nhất ý kiến * Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ - Đọc thêm phần có thể em cha biết - Làm thêm các bài tập 7.1, 7.2, 7 .3 SBT - Xem trớc bài 8 HS trả lời theo hớng dẫn của giáo viên IV Rút kinh nghiệm : Tổ chuyên môm duyệt Mai Tuấn Khơng . Khơng . THCS Nghinh Tờng. 11 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Tổ chuyên môm duyệt Ngày / / 2008 Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 12 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Ngày soạn. 2008 Mai Tuấn Khơng . THCS Nghinh Tờng. 6 Giáo án vật lí 6. Năm Học : 2009-2010. Ngày soạn : 28 . 09 .2008 Ngày giảng : 6a : 29 .09 6b : 29 .09 Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nớc Kiến thức. làm. - Treo bảng 3. 1 và hớng dẫn cách ghi kết quả. HS đọc SGK theo dõi hớng dẫn. - HS tự tìm cách đo. 5p Hoạt động 6: Vận dụng: Hớng dẫn HS làm các bài tập 3. 1, 3. 4, 3. 5, 3 .6, 3. 7 nếu hết thời
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lý 6 cả năm 3 cột, giáo án vật lý 6 cả năm 3 cột, , I. Trọng lực là gì?