0

Giáo án vật lí 6 cả năm 3 cột

105 2,766 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 23:09

Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần:1 Tiết 1 Bài 1+ 2 ĐO ĐỘ DÀI I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng. 2. Kĩ năng - Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo độ dài. - Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường. 3. Thái độ - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Sgk, giáo án. - Cả lớp: tranh vẽ to thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm, bảng ghi kết quả 1.1, hình vẽ 2.1 ,2.2, 2.3 SGK - Mỗi nhóm :1 thước dây, 1 thước kẻ, 1 thước cuộn 2. Học sinh - Sgk, vở ghi. III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra - Không kiểm tra. 2. Bài mới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đặt vấn đề - Ở tiết trước ta đã biết dụng cụ dùng để đo độ dài là thước. Cách đo độ dài phải thực hiện như thế nào? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Hoạt động 2: Tìm hiểu đơn vị đo độ dài - Y/c HS tự ôn tập, nhắc lại những đơn vị đo độ dài đã được học. - Y/c HS ước lược một số độ dài như SGK Họat động 3: Đo độ dài - Thông báo: người ta đo - Thực hiện - Thực hiện - Lắng nghe I. Đơn vị đo độ dài 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài 2. Ước lượng độ dài II. Đo độ dài 1.Tìm hiểu dụng cụ đo. 1 độ dài bằng thước. - Yêu cầu học sinh quan sát hình 1.1/sgk , đọc và thực hiện C 4 - Gọi học sinh trả lời C 4 - Thông báo: khi sử dụng 1 dụng cụ đo nào ta cần phải biết GHĐ và ĐCNN của nó. -Y/c HS đọc SGK - ? GHĐ của thước là gì? -? ĐCNN của thước là gì? - Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân đọc và thực hịên câu hỏi C 5 ,C 6 ,C 7 - Gọi học sinh trả lời C 5 , C 6, C 7 - Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm đọc SGK và tiến hành thực hành theo các trình tự yêu cầu của SGK. -? Em hãy cho biết ta phải dùng thước nào để đo chiều dài của cái bàn ? -? Tại sao chúng ta phải dùng thước đo đó ? -? Theo em chúng ta đo nhiều lần rồi tính giá trị trung bình để làm gì? - Gọi đại diện mỗi nhóm đọc kết quả đo. - Yêu cầu học sinh dựa vào - Quan sát hình 1.1/sgk ,đọc và thực hiện C 4 - Lắng nghe - Đọc SGK - Trả lời - Trả lời - Hoạt động cá nhân, đọc và làm C 5 ,C 6 ,C 7 - Trả lời C 5 ,C 6 ,C 7 - Đọc SGK và hoạt động theo nhóm, tiến hành đo rồi ghi kết quả vào bảng 1.1/sgk. - Trả lời . - Trả lời - Trả lời - Đại diện nhóm đọc kết quả đo - Hoạt động cá nhân, C 4 : + thợ mộc dùng thước dây + học sinh dùng thước kẻ + người bán vải dùng thước mét (thẳng - GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. - ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. C 5 : GHĐ :20cm ĐCNN :1mm 2. Đo độ dài + C2 1 : 2 kết quả ở bảng 1.1/sgk và thực hiện các câu hỏi C2 1 ,C2 2 ,C2 3 ,C2 4 ,C2 5 - Gọi học sinh lần lượt trả lời các câu C2 1 → C2 5 - Gọi học sinh rút ra kết luận về cách đo độ dài bằng cách điền từ thích hợp vào C2 6 - Nhận xét Hoạt động 4: Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc và thực hiện các câu hỏi C 7 , C 8, C 9 - Gọi học sinh lần lượt trả lời các câu C 7 , C 8, C 9 thực hiện các câu hỏi C2 1 ,C2 2 ,C2 3 ,C2 4 ,C2 5 - Trả lời các câu hỏi : - Rút ra kết luận về cách đo độ dài. - Ghi bài. - Đọc và thực hiện các câu hỏi C 7 , C 8, C 9 - Trả lời + C2 2 : chọn thước kẻ để đo bề dày sgk. + C2 3 : đặt thước dọc theo chiều dài. + C2 4 : đặt mắt vuông góc + C2 5 : đọc theo vạch chia gần nhất. - Cách đo độ dài:(SGK) III. Vận dụng - C 7 : vị trí đặt thước đúng là : + c - C 8: vị trí đặt mắt đúng là : + c - C 9 :(a) :l = 7cm (b) :l = 7cm (c) : l= 7cm 3. Củng cố - Y/c HS trả lời câu hỏi : - Nêu cách đo độ dài ? - Cho HS quan sát một thước kẻ bất kì và gọi 1HS tìm GHĐ và ĐCNN. 4. Dặn dò - Học bài - Làm các bài tập 1-2.1 -> 1-2.13. **************************************************************** 3 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần:2 Tiết 2 ÔN TẬP I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Ôn lại những kiến thức về đo độ dài. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và giải bài tập. 3. Thái độ - Nghiêm túc trong ôn tập. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Sgk, giáo án. 2. Học sinh - Sgk, vở ghi. III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra -? Nêu cách đo độ dài.? 2. Bài mới HĐ cuả giáo viên HĐ cuả học sinh Nội dung Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức. -? Hãy kể tên những thước đo độ dài mà em biết? -? Thế nào là là ĐCNN và GHĐ của thước? -? Tại sao trước khi đo độ dài ta cần phải ước lượng độ dài cần đo? Hoạt động 2: Giải bài tập - Y/c HS thảo luận nhóm trả lời câu 1-2.1, 1-2.2, 1- 2.7, 1-2.8, 1-2.14, 1-2.15, 1-2.16, 1-2.17, 1-2.18, 1- 2.19, 1-2.20, 1-2.21, 1- 2.24. - Y/c các nhóm lần lượt trình bày các câu trả lời. - Trả lời. - Trả lời( GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp) - Trả lời(Khi đo độ dài cần ước lượng độ dài cần đo vì để chọn thước có GHĐ và ĐCNN phù hợp. ) - HĐ nhóm (15phút) thảo luận trả lời các câu mà GV yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày. I. Ôn lại kiến thức. II. Giải bài tập 1-2.1 B 1-2.2 B 1-2.7 B 1-2.8 C 1-2.14 C 1-2.15 D 1-2.16 A 1-2.17 A 1-2.18 D 4 - Y/c HS HĐ cá nhân trả lời 1-2.3, 1-2.9 - Y/c HS làm bài tập 1- 2.10 - Nhận xét các ý kiến đó. - Y/c HS suy nghĩ tìm phương án cho câu 1-2.13 - HĐ cá nhân trả lời - HS cho các ý kiến ( có thể dặt quả bóng giữa 2 que diêm,sao cho 2 que diêm song song với nhau, dùng thước nhựa đo khoảng cách giữa 2 bao diêm ta sẽ được đường kính của quả bóng… - Suy nghĩ trả lời 1-2.19 C 1-2.20 C 1-2.21 C 1-2.24 C 1-2.3 a, 10cm và 0,5 cm b, 10cm và 1mm 1-2.9 ĐỘ chia nhỏ nhất cuả thước dùng trong các bài thực hành là: a, 0,1 cm b, 1cm c, 0,1cm hoặc 0,5cm 1-2.10 1-2.13 VD: Vẽ đường tròn vung nồi lên tờ giấy. Cắt theo đường tròn vung nồi. Gấp đôi đường tròn vừa cắt được. Đo độ dài đường gấp là ta xác định được đường kính vung nồi. 3. Củng cố - Y/c HS nêu lại một lần nữa cách đo độ dài. 4. Dặn dò - Xem lại bài - Làm các bài tập còn lại. - Đọc trước bài 3 **************************************************************** 5 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần:3 Tiết 3 Bài 3 ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng. 2. Kĩ năng - Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo thể tích. - Đo được thể tích một lượng chất lỏng. 3. Thái độ - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - SGK, giáo án. - Cả lớp: một số bình chứa, ca đong, chai lọ có sẵn dung tích , một số bình chia độ - Mỗi nhóm: 2 bình chứa nước có dung tích khác nhau, bình chia độ có GHĐ 200 cm 3 2. Học sinh - SGK, vở ghi. III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra - Không kiểm tra. 2. Bài mới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đặt vấn đề. - Để đo độ dài ta dùng thước . Vậy để đo thể tích chất lỏng ta sử dụng dụng cụ đo nào? Và cách đo được thực hiện như thế nào? - Tiết học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Hạot động 2: Đơn vị đo thể tích - Thông báo: “một vật dù to hay nhỏ đều chiếm một thể tích trong không gian” - Lắng nghe I. Đơn vị đo thể tích. 6 - Ở lớp dưới các em đã học một số đơn vị đo thể tích. Vậy em nào có thể nhắc lại giúp cô: “đơn vị đo thể tích thường dùng là gì?” - Nhận xét -? Ngoài ra ta còn có những đơn vị đo thể tích nào ? - Yêu cầu học sinh thực hiện C 1 - Gọi học sinh lên bảng làm C 1 Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo và cách đo thể tích chất lỏng - Cho học sinh quan sát bình chia độ và hình vẽ 3.2/sgk -? Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của bình chia độ trong hình vẽ.? - Yêu cầu học sinh đọc và làm C 2 - Gọi học sinh thực hiện C 2 - Yêu cầu học sinh đọc và làm C 3 - Gọi học sinh trả lời C 3 - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ sgk và thực hiện câu C 4 - Gọi học sinh lên bảng làm C 4 - Yêu cầu học sinh điền C 5 - Yêu cầu học sinh thảo - Suy nghĩ và trả lời - Ghi bài - Trả lời( cm 3 , dm 3 , ml) - Làm C 1 vào vở - Một học sinh lên bảng làm C 1 , các học sinh còn lại chú ý theo dõi và nhận xét. - Quan sát - Xác định GHĐ và ĐCNN của bình chia độ. - Đọc và làm C 2 vào vở - Thực hiện C 2 - 1 HS trả lời, các học sinh khác chú ý theo dõi nhận xét. - Đọc và làm C 3 vào vở - Quan sát làm C 4 - Điền câu C 5 - Đơn vị thường dùng là + Mét khối (m 3 ) + lít ( l ) - C 1 : 1m 3 = 1000dm 3 = 1000000cm 3 1m 3 = 1000lít = 1000000ml = 1000000cc II. Đo thể tích chất lỏng. 1. Tìm hiểu về dụng cụ đo thể tích. - C 2 : + ca to: GHĐ : 1l ĐCNN: 0.5 l + ca nhỏ: GHĐ : 0.5 l ĐCNN: 0.5 l + can : GHĐ : 5 l ĐCNN : 1 l C 3 : ở nhà thường dùng chai lọ có ghi sẵn dung tích, bơm tiêm … để đo thể tích chất lỏng. C 4 C 5 2.Tìm hiểu cách đo thể 7 luận nhóm thực hiện C 6 , C 7 ,C 8 - Yêu cầu nghiên cứu câu C 9 và trả lời. - Nhận xét và gọi học sinh nhắc lại. Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích chất lỏng - Y/c HS nêu dụng cụ ,mục đích ,cách làm TN - Yêu cầu HS đọc SGK và nêu phương án đo thể tích chất lỏng đựng trong hai bình. - Phân chia dụng cụ thí nghiệm cho từng nhóm học sinh. - Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm rồi ghi kết quả vào bảng. - Nhận xét nhóm làm tốt, chú ý , nhóm làm chưa chú ý - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi C 6 , C 7 , C 8 , - Trả lời câu hỏi C 9 - Nhắc lại - Thực hiện Y/c - Đọc SGK ,đưa ra phương án thí nghiệm. - Nhận dụng cụ thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm , ghi kết quả vào bảng 3.SGK - Lắng nghe tích chất lỏng C 6 , Cách đặt b C 7 , Cách đặt b C 8 , - 70 cm khối - 51cm khối - 38cm khối - Cách đo thể tích chất lỏng :( C 9 / SGK ) 3. Thực hành 3. Củng cố -? Đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ đo nào? -? Nêu cách đo thể tích chất lỏng? - GV hệ thống lại bài - 1 HS đọc ghi nhớ. 4. Dặn dò - Học bài. - Làm các bài tập 3.1 -> 3.10 SBT - Đọc trước bài 4. **************************************************************** 8 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần:4 Tiết 4 Bài 4 ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết cách sử dụng các dụng cụ đo để xác định thể tích vật rắn không thấm nước. 2. Kĩ năng - Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn. 3. Thái độ - Nghiêm túc, cẩn thận chính xác trong làm thí nghiệm II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - SGK, giáo án. - Cả lớp: bảng phụ kẻ bảng 4.1/SGK - Mỗi nhóm: 1 vật rắn không thấm nước, bình chia độ, bình tràn, bình chứa, dây buộc 2. Học sinh - SGK, vở ghi. III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra -? Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng cụ gì?Nêu cách đo? 2. Bài mới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đặt vấn đề - Dùng bình chia độ có thể đo thể tích chất lỏng.Vậy có những vật rắn không thấm nước như hòn đá, đinh sắt thì làm thế nào xác định thể tích của chúng? Để biết được chúng ta sang bài học hôm nay. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước - Giới thiệu cho học sinh dụng cụ đo thể tích vật rắn không thấm nước là bình tràn và bình chia độ. - Yêu cầu học sinh quan - Chú ý - Lắng nghe - Quan sát hình vẽ I. Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước 1. Dùng bình chia độ - C 1 : Buộc hòn đá bằng 1 9 sát hình vẽ 4.2/sgk và thực hiện câu hỏi C 1 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C 1 - Nếu hòn đá to bỏ không lọt bình chia độ thì ta có thể sử dụng bình tràn và bình chứa. - Cho học sinh quan sát hình 4.3/sgk - Yêu cầu học sinh mô tả cách đo. - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C 2 vào vở. - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C 2 - Từ 2 cách đo trên, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống ở câu C 3 - Gọi HS nhắc lại phần kết luận. Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích vật rắn - Treo bảng phụ bảng 4.1 SGK - Yêu cầu các nhóm HS thảo luận nêu lên phương án đo thể tích vật rắn không thấm của nhóm mình. - Gọi HS đại diện các nhóm nêu phương án thí thực hành. - Yêu cầu học sinh tiến hành Hạot động 4: Vận dụng - Yêu cầu HS đọc và trả 4.2/sgk và thực hiện câu hỏi C 1 - Học sinh trả lời câu hỏi C 1 , các học sinh khác theo dõi nhận xét. - Lắng nghe - Quan sát hình 4.3/SGK - Mô tả cách đo thể tích vật rắn bằng bình tràn. - Làm câu C 2 vào vở - 1 HS trả lời câu hỏi, các học sinh khác theo dõi và nhận xét. - Rút ra kết luận, điền từ thích hợp vào chỗ trống ở câu C 3 - Nhắc lại phần kết luận. - Quan sát. - Thảo luận nhóm về phương án thực hành. - Đại diện các nhóm nêu phương án thực hiện. - Tiến hành thực - Đọc và thực hiện câu sợi dây, thả từ từ cho hòn đá chìm trong mực nước ở bình chia độ ta thấy mực nước dâng lên .Đó chính là thể tích của hòn đá. 2. Dùng bình tràn - C 2 : hòn đá vào trong bình tràn, nước trong bình tràn sẽ tràn sang bình chứa. Đổ nước trong bình chứa vào bình chia độ ,thể tích nước đó chính là thể tích vật rắn. ⇒ Kết luận: ( C 3 / sgk – 16 ) 3. Thực hành đo thể tích vật rắn - Bảng4.1 II. Vận dụng C 4 : cần chú ý: 10 [...]... ví dụ - Lấy được ví dụ về - Đo được khối về tác dụng của vật đứng yên dưới tác lượng của một lực làm vật biến dụng của hai lực cân vật dạng hoặc biến bằng và chỉ ra phương đổi chuyển động chiều, độ mạnh, yếu của hai lực đó 1 câu 2 /3 câu 1 câu 0,5 điểm 2,5 điểm 0,5 điểm 5% 25% 5% 2 câu+2 /3 câu 3 câu 3, 5 điểm 3 điểm 35 % 30 % 27 4 câu 5,5điểm 5,5% 3 câu 4,5điểm 4,5% 7 câu 10 điểm 100% 4 ĐỀ KIỂM TRA I Trắc... của một số chất (Nội dung trang 37 – chất SGK) 3 Tính khối lượng của một số chất (vật) theo khối lượng riêng: C2: Tính khối lượng của một C2: 260 0 kg/m3 x khối đá biết khối đá có thể tích 0,5m3 = 130 0 kg là 0,5m3 C3: Tìm các chử trong khung C3: m = D.V để điền vào chỗ trống Hoạt động 5: Vận dụng - Giải bài tập - Hướng dẫn HS vận dụng - Thực hiện công thức hoàn thành C6 -? Đổi đơn vị thể tích như thế... một các vật theo khối vật theo khối lượng riêng lượng riêng 1 Khối lượng riêng 3 C1: Cho HS đọc câu hỏi C1 để C1: 1dm sắt có 34 nắm được vấn đề cần giải quyết -? Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu? -? Vậy thể tích cột sắt là: 0,9m 3 thì khối lượng là bao nhiêu? khối lượng 7,8kg Mà 1m3 = 3 1000dm Vậy: khối lượng của 1m3 sắt là: 7,8kg x 1000 = 7.800kg Khối lượng riêng của sắt là: 7800 kg/m3 Khối lượng... thí nghiệm, hình 6. 3/ SGK, Y/c HS và đọc và trả lời câu hỏi C3: Nam châm tác dụng trả lời C3 C3 lên quả nặng một lực hút 15 - Y/c HS hoàn thành câu - Hoàn thành câu hỏi C4 C4 C4 : (1) lực đẩy (2) lực ép (3) kéo (4) lực kéo (5) lực hút 2 Kết luận - Y/c HS qua các thí - Rút ra kết luận - Khi vật này đẩy hoặc kéo nghiệm và nhận xét rút ra vật khác ta nói vật tác kết luận dụng lực lên vật kia - Gọi HS... Phương án kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận (20% TNKQ, 80% TL), thời gian 45 phút Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết 24 Số tiết thực Trọng số LT VD LT VD 1 Đo độ dài, đo thể tích 4 4 2,8 1,2 35 15 2 Khối lượng và lực 4 4 2,8 1,2 35 15 Tổng 8 8 5 .6 2,4 70 30 2 TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ Cấp độ Nội dung (chủ Trọng đề) số Số lượng câu T.số câu Cấp độ 1,2 (Lí thuyết) TN TL 35 2 1(0,5đ) 1 (3, 5đ) 2... bằng lực kế 3. Thái độ - Yêu thích nghiên cứu các thí nghiệm II Chuẩn bị 1 Giáo viên - SGK, SGV, giáo án - Một lực kế lò xo, một sợi dây mảnh nhẹ để buộc vật 2 Học sinh - SGK, vở ghi 31 - Sợi dây mảnh nhẹ để buộc vật III Tiến trình dạy học 1 Kiểm tra - Bài tập 9.1 (c) - Bài tập 9 .3 (quả bóng cao su, lưỡi cưa) 2 Bài mới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập:... Cấp độ 3, 4 (Vận dụng) 1 Đo độ dài, đo thể tích 35 2 1(0,5đ) 1(2,5đ) 1 Đo độ dài, đo thể tích 15 2 1(0,5đ) 2(đ) 25 4đ 3 2,5đ 2 Khối lượng và lực Tổng 2 15 100 3 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 26 8 0,5đ 1(0,5đ) 4(2đ) 3 (8đ) 10đ Tên chủ đề Nhận biết TN Thông hiểu TL TN 1 Đo độ dài, đo thể tích - Nêu được cách đo độ dài, GHĐ, ĐCNN 1 câu 2,5 đ 25% - Nêu được trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật 1 /3 câu... **************************************************************** Lớp 6 Ngày giảng: ………… Tiết:… … Tổng số: … Vắng: Tiết 5 Bài 5 KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I Mục tiêu 1 Kiến thức - Nêu được khối lượng của một vật chỉ lượng chất cấu tạo nên vật 2 Kĩ năng - Đo được khối lượng bằng cân 3 Thái độ - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống II Chuẩn bị 1 Giáo viên - SGK, giáo án - Cân đồng hồ - Mỗi nhóm: một cân Rôbecvan, vật để cân, một số quả cân... sánh kết quả - Trả lời - Trả lời - Thực hiện các câu hỏi C1,C2 - Trả lời câu hỏi C1,C2 - Thực hiện câu hỏi C3 , C4,C5, C6 - Trả lời câu hỏi C3 , C4, C5, C6 Kết luận: - Y/c HS rút ra kết luận - Thảo luận rút ra kết Mọi vật đều có khối luận và trả lời lượng Khối lượng của vật là lượng chất chứa trong vật đó 2 Đơn vị đo khối lượng - Y/c HS nhớ lại và cho biết - Kể tên một số đơn đơn vị đo khối lượng là vị... **************************************************************** Lớp 6 Ngày giảng: ………… Tiết:… … Tổng số: … Vắng: Tiết 8 Bài 8 TRỌNG LỰC - ĐƠN VỊ LỰC I Mục tiêu 1 Kiến thức 20 - Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng - Nêu được đơn vị lực là gì 2 Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát thu thập thông tin 3 Thái độ - Có hứng thú, yêu thích môn học II Chuẩn bị 1 Giáo viên - SGK, giáo án - Vật nặng, lò . xét. - Đọc và làm C 3 vào vở - Quan sát làm C 4 - Điền câu C 5 - Đơn vị thường dùng là + Mét khối (m 3 ) + lít ( l ) - C 1 : 1m 3 = 1000dm 3 = 1000000cm 3 1m 3 = 1000lít = 1000000ml . hình 6. 4/sgk và trả lời câu hỏi C 6 - Chú ý C 4 : (1) lực đẩy (2) lực ép (3) kéo (4) lực kéo (5) lực hút. 2. Kết luận - Khi vật này đẩy hoặc kéo vật khác ta nói vật tác dụng lực lên vật. độ dài trong một số tình huống thông thường. 3. Thái độ - Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Sgk, giáo án. - Cả lớp: tranh vẽ to thước có GHĐ 20cm và ĐCNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 6 cả năm 3 cột, Giáo án vật lí 6 cả năm 3 cột,