0

Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột chuẩn có cả đề kt và ma trận )

74 2,877 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:31

\Lớp dạy : 8A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Lớp dạy : 8B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : CHƯƠNG I : CƠ HỌC Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I- MỤC TIÊU: 1.kiến thức : Biết KN về chuyển động cơ học . Nêu được những ví dụ về chuyển động cơ học trong cuộc sống hằng ngày. 2.Kỹ Năng :Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động và đứng yên, đặc biệt biết xác định trạng thái của vật đối với mỗi vật được chọn làm mốc. Nêu được thí dụ về các dạng chuyển động cơ học thường gặp: Chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn. 3.Thái độ : Có thái độ yêu thích môn học, say mê học tập . II- CHUẨN BỊ: - GV: giáo án, sgk, mô hình ô tô . - HS : SGK, vở ghi . III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Kểm tra bài cũ: không 2.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG HĐ1:Tổ chức tình huống học tập: -GV treo tranh hình vẽ 1.1 SGK yêu cầu HS quan sát hoạt động, đặt vấn đề nh ở đầu bài. HĐ2: Làm thế nào để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên? -GV yêu cầu HS đọc câu1, thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi 1. -Yêu cầu HS đọc phần thông tin ở phần này -GV giới thiệu -GV giới thiệu tiếp về vật mốc như ở SGK ?Vậy chuyển động cơ học là gì? -Yêu cầu HS lần lượt trả lời C2, C3 SGK -HS quan sát SGK theo dõi -HS đọc và thảo luận trả lời -HS đọc thông tin ở SGK -HS ghi vở -HS theo dõi. -HS trả lời. -HS trả lời, thảo luận I.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN? Để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc(vật mốc). - Khi vị trí của vật đó so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học . 1 HĐ3: Tìm hiểu về tính tương đối của đứng yên và chuyển động: -GV treo tranh vẽ hình 1.2 SGK và giới thiệu cho HS -Yêu cầu HS trả lời các câu C4, C5 -HS trả lời tiếp câu C6 -Yêu cầu HS trả lời tiếp câu C7, C8. HĐ4: Giới thiệu một số chuyển động thường gặp: -GV yêu cầu HS quan sát H1.3a, b, c và nêu lên nhận biết về một số chuyển động -Yêu cầu HS trả lời câu C9 HĐ5: Vận dụng GV hướng dẫn trả lời và thảo luận C10, C11 -HS quan sát và theo dõi. -HS trả lời -HS trả lời và ghi vở. -HS trả lời -HS quan sát tranh, nhận biết chuyển động - Thực hiện theo yêu cầu . II.TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Một vật có thể chuyển động đối với vật này nhưng lại đứng yên đối với vật khác Ta nói: Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối III.MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG THƯỜNG GẶP. (SGK) IV.VẬN DỤNG C10 C11 3) Củng cố: - GV đặt câu hỏi, HS trả lời nội dung phần ghi nhớ. - Gọi 2 HS đọc lại ghi nhớ. 4) Dặn dò: - Học bài theo ghi nhớ ở SGK - Đọc thêm phần “có thể em chưa biết”. - Làm các bài tập 1.1;1.2;1.3;1.4 trong sbt. - Chuẩn bị bài sau 2 Lớp dạy :8A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Lớp dạy :8B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Tiết 2 : VẬN TỐC I- MỤC TIÊU: 1.KT: Từ VD, so sánh quãng đường chuyển động trong 1giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động đó (gọi là vận tốc) Nắm vững công thức tính vận tốc v = s t và ý nghĩa của khái niệm vận tốc Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s, km/h, và cách đổi đơn vị vận tốc 2.KN: Vận dụng công thức để tính quảng đường, thời gian, vận tốc trong chuyển động 3.TĐ : nghiêm túc, tích cực , yêu thích môn học. II- CHUẨN BỊ: - GV : Giao án,Đồng hồ bấm giây Tranh vẽ tốc kế - HS : SGK, kiến thức, đồ dung học tập. III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1)Kiểm tra bài cũ: ?Thế nào gọi là chuyển động, đứng yên? Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối. 2)Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG s t HĐ1: Tổ chức tình huống học tập: GVđvđ: ở bài 1, ta đã biết làm thế nào để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên? Treo tranh2.1: ? Làm thế nào để biết sự nhanh hay chậm của chuyển động? Và thế nào là chuyển động đều? HĐ2: Tìm hiểu vận tốc -Yêu cầu HS đọc bảng kết quả 2.1 và trả lời câu C1. GV hướng dẫn HS vào vấn đề so sánh sự nhanh chậm của chuyển động và yêu cầu HS sắp xếp thứ tự nhanh chậm. -Yêu cầu HS trả lời câu C2 SGK ghi kết quả vào cột 5 -GV thông báo: -HS theo dõi -HS đọc bảng 2.1 , trả lới câu C1. -Hãy sắp xếp thứ tự nhanh chậm dựa vào kinh nghiệm -Hs thực hiện câu C2 và ghi Tiết 2: VẬN TỐC I.VẬN TỐC LÀ GÌ? 3 -Yêu câu HS thực hiện tiếp câu C3 HĐ3: Thông báo công thức tính vận tốc: -Yêu cầu HS đọc SGK phần II và ghi nhớ -GV giới thiệu nh ở SGK -Yêu cầu HS thực hiện câu C4 -Gv thông báo: -GV giới thiệu tốc kế HĐ 4: Vận dụng -GV hướng dẫn HS làm 4 câu vận dụng C5, C6, C7, C8. kết quả -HS ghi vở -HS thảo luận và điền từ -HS đọc SGK, ghi vở -HS theo giỏi -HS làm viếc cá nhân với câu C4 -HS ghi vở -HS theo dõi -HS làm vận dụng theo ncác câu C5, C6, C7, C8 Quãng đường chạy được trong 1 giây gọi là vận tốc. Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động. *Độ lớn của vận tốc được tính bằng độ dài quảng đường đi được trong một đơn vị thời gian II.CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC v = Trong đó: S :là quảng đường đi được(m) t : là thời gian đã đi (s) Đơn vị hợp pháp của vận tốc là mét trên giây (m/s) và kilômét trên giờ (km/h) 1km/h = 0.28m/s Dụng cụ đo độ lớn vận tốc là tốc kế III.VẬN DỤNG 3. Củng cố : - Giáo viên tóm tắt kiến thức bài giảng. - HS đọc phần ghi nhớ. 4.Dặn dò :- Làm bài tập : 2.1 đến 2.5 SBT và đọc trước bài 3. 4 Lớp dạy :8A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Lớp dạy :8B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Tiết 3 Bài 3 CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU I- MỤC TIÊU: 1. KT : -Phát biểu được định nghĩa chuyển động đều và nêu được những ví dụ về chuyển động đều. 2. KN : -Nêu những ví dụ về chuyển động không đều thường gặp. Xác định được dấu hiệu đặc trưng của chuyển động này là vận tốc thay đổi theo thời gian. 3. TĐ : -Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường II- CHUẨN BỊ: Hình vẽ phóng to hình 3.1 SGK III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1)Bài cũ: ?Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc và đơn vị. 2)Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG s t HĐ 1: Tổ chức tình huống học tập: -GV cung cấp thông tin về dấu hiệu của chuyển động đều và chuyển động không đều. -Yêu cầu HS rút ra định nghĩa về 2 chuyển động này -Yêu cầu HS tìm một vài TD về 2 chuyển động này HĐ 2: Tìm hiểu về chuyển động đều và không đều: -GV treo bảng 3.1, yêu cầu HS quan sát và gợi ý HS phân tích kết quả để trả lời câu C1 -Yêu cầu HS trả lời câu C2 HĐ3: Tìm hiểu về vận tốc trung bình của chuyển động không đều: -Yêu cầu HS đọc SGK phần thông tin. -HS theo dõi. -HS rút ra định nghĩa -HS tìm thí dụ. -HS quan sát, theo dõi gợi ý của GV Thảo luận theo nhóm, tính vận tốc di trong từng đoạn đờng AD và DF -HS trả lời câu C2 -HS đọc SGK I.ĐỊNH NGHĨA: Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian 5 -Yêu cầu HS trả lời câu C3 -GV thông báo: Nếu vận tốc trung bình kí hiệu là v tb thì công thức tính như thế nào? HĐ 4: Vận dụng: -Yêu cầu HS làm các câu C4. C5, C6, C7. +Gợi ý HS cách làm. +Cho HS tự làm. +Gọi lên bảng trình bày -HS thảo luận và trả lời theo nhóm. -HS suy nghĩ trả lời -HS làm việc cá nhân. +Theo dõi gợi ý. +HS làm bài. +Lên bảng trình bày. II.VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU. Gọi v tb là vận tốc trung bình thì: v tb = Trong đó: - S là quãng đường đi được - t là thời gian đã đi hết quãng đường III. VẬN DỤNG C4 C5 C6 3) Củng cố: - Gọi 2 HS đọc lại phần ghi nhớ 4) Dặn dò: - Học bài theo phần ghi nhớ. - Đọc thêm phần: “:có thể em chưa biết” - Làm các bài tập 3.1 đến 3.6 - Đọc trước bài 4. ………………………………………… Lớp dạy :8A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : 6 Lớp dạy :8B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Tiết 4 Bài 4 BIỂU DIỄN LỰC I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : Nhận biết được lực là đại lượng vectơ . Biểu diễn được vectơ lực 2.Kỹ năng : Có kỹ năng vẽ hình biểu diễn véc tơ lực . 3. Thái độ : Có thái độ cẩn thận trung thực, tự giác . II. CHUẨN BỊ: GV : Giáo án, tranh vẽ , bảng phụ. HS : SGK ,vở ghi . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều ? Vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính như thế nào? 2. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG F → HĐ 1: Tổ chức tình huống học tập: -GV đặt vấn đề như ở đầu bài và đặt thêm câu hỏi:? Lực và vận tốc có liên quan gì nhau không HĐ 2: Ôn lại khái niệm lực và tìm hiểu về mối quan hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc -GV giới thiệu như ở SGK. -Yêu cầu HS thực hiện câu C1. HĐ 3: Thông báo đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng vectơ: -Thông báo lực là một đại lượng véc tơ . - Thông báo cách biểu diễn và ký hiệu véc tơ lực . -HS theo dõi, dự đoán -HS theo dõi. -HS làm theo yêu cầu, phân tích câu 1. -HS chú ý, ghi vở. -HS ghi vở. Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC I) ÔN LẠI KHÁI NIỆM LỰC: II)BIỂU DIỄN LỰC: 1)Lực là một đại lượng vectơ: Lực là một đại lượng vectơ có độ lớn, có phương và chiều. 2)Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực: a)Biểu diễn vectơ lực người ta dùng một mũi tên có: - Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật. - Phương và chiều là phương và chiều của lực. 7 -GV treo hình 4.3, lấy ví dụ giảng cho HS các yếu tố của lực ở mũi tên HĐ4: Vận dụng: -GV đặt câu hỏi hướng dẫn HS trả lời các kiến thức cơ bản của bài học. -Hướng dẫn HS làm 2 câu C2, C3 SGK. -HS quan sát tranh theo dõi. -HS trả lời theo câu hỏi cuả GV. -HS làm việc cá nhân câu C2, câu C3. - Độ dài biễu diễn cường độ của lực theo một tỉ xích cho trước. b)Vectơ lực được kí hiệu bằng một chữ F có mũi tên ở trên : Cường độ lực được kí hiệu là : F. III)VẬN DỤNG: C2: C3: 3.Củng cố : Củng cố kiến thức trọng tâm của bài . 4.Dặn dò: Học bài theo vở ghi. Làm các bài tập 4.1 đến 4.6 trong SBT . Đọc trước bài 5. …………………………………… 8 Lớp dạy :8A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : Lớp dạy :8B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số : TIẾT 5 BÀI 5 SỰ CÂN BẰNG LỰC QUÁN TÍNH I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được một số ví dụ về 2 lực cân bằng, nhận biết đặc điểm của 2 lực cân bằng và biểu thị bằng vectơ lực. -Nêu được thí dụ về quán tính. 2.Kĩ năng: - Giải thích được hiện tượng quán tính. - Kĩ năng tiến hành thí nghiệm phải có tác phong nhanh nhẹn, chuẩn xác. 3.Thái độ: Nghiêm túc, tự giác ,hợp tác khi làm vệc. II. CHUẨN BỊ: GV : Dụng cụ của thí nghiệm Atut . HS : Ôn lại lực cân bằng ở lớp 6 - Búp bê, xe lăn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu đặc điểm của véc tơ lực ? 2. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập: -Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 5.1 trả lời: Bài học này nghiên cứu vấn đề gì? HĐ2: Nghiên cứu lực cân bằng: -Yêu cầu HS quan sát H5.2/sgk và khẳng định kiến thức . -Yêu cầu HS phân tích tác dụng của các lực cân bằng lên các vật ở câu C1 SGK. - GV vẽ 3 vật lên bảng yêu cầu HS lên biểu diễn. ?Qua 3 thí dụ trên, em thấy khi 2 lực cân bằng tác dụng lên vật đứng yên thì vận tốc vật như thế nào? -Yêu cầu HS đọc SGK và dự đoán. -HS đọc SGK, quan sát hình nêu vấn đề nghiên cứu vấn đề bài học. -HS Chú ý ,ghi vở. -HS thảo luận phân tích. -3 HS lên bảng biểu diễn. -HS trả lời -HS dự đoán. BÀI 5: SỰ CÂN BẰNG LỰC QUÁN TÍNH I.LỰC CÂN BẰNG: 1)Hai lực cân bằng là gì? Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng phương nhưng ngược chiều, có cường độ bằng nhau. Hai lực cân bằng tác dụng lên vật đang đứng yên thì vật sẽ đứng yên mãi. 2)Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động 9 -Yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra: +Cho HS đọc SGK phần thí nghiệm, quan sát hình 5.3 +GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm +Mô tả quá trình thí nghiệm +Tiến hành thí nghiệm -Yêu cầu HS trả lời các câu C2, C3. - GV nhận xét và chốt lại sau khi HS trả lời . -Yêu cầu HS dựa vào kết quả thí nghiệm nêu nhận xét, đối chiếu dự đoán. HĐ 3: Quán tính là gì? Vận dụng quán tính trong đs và kt -Y/c HS đọc nhận xét SGK -Yêu cầu HS nêu thêm vài ví dụ chứng minh nhận xét trên. -Cho mỗi nhóm làm thí nghiệm ở câu C6, câu C7 và giải thích kết quả. -Yêu cầu về nhà trả lời câu C8. -HS đọc SGK, quan sát hình 5.3 -HS theo dõi -HS theo dõi -HS quan sát đọc kết quả -HS thảo luận theo nhóm trả lời -HS nhận xét đối chiếu -Đọc SGK phần nhận xét -Nêu TD chứng minh -HS làm thí nghiệm theo nhóm, thảo luận trả lời câu 6, câu 7. -HS thảo luận trả lời a.Dự đoán : b. Thí nghiệm kiểm tra : *Kết luận : Một vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều mãi mãi. II.QUÁN TÍNH: 1)Nhận xét: Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính. 2)Vận dụng: C6 :Búp bê ngã về phía sau. C7 :Búp bê ngã về phía trước. C8: 3. Cũng cố: ? Hai lực cân bằng có đặc điểm như thế nào? ? Vật đứng yên, chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc như thế nào? 4.Dặn dò: Học bài theo “ghi nhớ” Làm lại câu C8 ở SGK Làm bài tập 5.1 đến 5.6 SBT Đọc mục “có thể em chưa biết”. 10 [...]... Hi đ rô 5 Bài tập 2 3 V = 50 km/h = 13 ,8 m/s *H 3: Hướng dẫn HS giải HS chú ý 6, bài tập 3. 1 ( Sbt / 6) bài tập3.1 ; 3. 2 ;3. 3 (sbt/ 6) - phần 1 : - HS thực hiện theo yêu Câu : C : Gọi đại diện trả lời và HS cầu - Phần 2 : câu A khác nhận xét 7 Bài tập 3 2 GV nhận xét, chốt lại - HS chú ý Công thức C 8 Bài tập 3 3 t1 = 30 00/2 = 1500 ( s ) vtb = 1,5 m/s 33 9, bài tập 6.1 ( Sbt /1 0) *HĐ4: Hướng dẫn HS... cn bằng lực :1 tiết 1 C 3 0 , 5 Số cu hỏi Số điểm 1 C .3 1 (1 0 %) 0,5 4 Biểu điễn lực 1 tiết Số cu hỏi 1 C.4 1 Số điểm 1 1 (1 0 %) 14 5 Vận tốc : 1 tiết C 5 Số điểm 1 C.1 C.5 1 C.5 2 Số cu hỏi 0,5 C.2.b 0,5 2 1 2,5 TS cu hỏi 4 2 2 TS điểm 4,5 3, 5 2 5,5 (5 5 %) 8 10,0 (1 00 %) II Đề Bài I.Trắc nghiệm: (2 ) 1 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng ( 1đ ) Câu 1 :(0 ,5 điểm ) khi xe máy bắt đầu chuyển... luận : ( 8 ) Câu1: (1 ) Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất gì của chuyển động ? Viết công thưc tính vận tốc ? Câu2 : (1 ) Thế nào là chuyển động đều?chuyển động không đều ? Câu 3 : (1 ) Thế nào là hai lực cân bằng ? Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ như thế nào? Câu 4 : (1 ) Biểu diễn véc tơ lực sau đây : Trọng lực của một vật là 1500 N ( Tỉ xích 1cm = 500 N ) Câu 5 : (4 điểm ) Bạn Bình... vẽ 13. 1, 13. 2, 13. 3 2.HS : SGK,vở ghi III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút Câu 1 : Nêu điều kiện để vật nổi ,vật chìm ,vật lơ lửng ? Câu 2 : Viết công thức tính lực đẩy Acsi mét khi vật nổi trên mặt chất lỏng? Giải thích các đại lượng có trong công thức ? Đáp án Câu 1: (6 đ ) Mỗi ý đúng được 2đ - Vật chìm khi P > FA -Vật nổi khi P < FA -Vật lơ lửng khi P = FA Câu 2 : (4 đ ) -... Nếu vật đang chuyển động mà chịu ác dụng của hai lực cân bằng thì tiếp tục chuyển động thẳng đều Câu 4 : (1 ) Biểu diễn véc tơ lực sau đây : - Tỉ xích 1cm = 500 N - Phương thẳng đứng - Chiều từ trên xuống dưới → F Câu 3 (4 điểm ) Tóm tắt : (1 điểm ) Giải bài: (3 điểm ) v=6 Km/h t= 03 áp dụng công thức tính vận tốc ta có : v= Tính : s = ? s t ⇒ s = v.t = 6.0,5 = 3 (Km) Vậy quãng đường An đi được là 3 Km... định luật về công ? HĐ2: Làm bài tập vận dụng : -GV đưa các bài tập ở SBT lần lượt hướng dẫn HS trên cơ sở các em đã làm bài tập ở vở bài tập -bài 4 .3; 4.4 (sbt ) -bài 5.1;5.2;5.4 (sbt) -bài 6.4;6.2;6 .3 (sbt ) -bài 7.1;7.2;7.5 (sbt ) -bài 8. 1 ;8. 3 ;8. 3 (sbt ) 36 ... Xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng -Giáo viên thông báo công thức và đơn vị của các đại lượng CHẤT LỎNG p = d.h Trong đó: p : là áp suất chất lỏng d : là trọng lợng riêng chất lỏng h :là chiều cao cột chất lỏng -HS chú ý,ghi vở áp suất (P) :có đơn vị :P(Pa) , d : có đơn vị :(N/m 3) h : có đơn vị : (m) -Giáo viên giới thiệu về áp suất của những điểm có cùng độ sâu * Trong chất lỏng đứng yên,áp... thí nghiệm +Lực ma sát nghỉ xuất hiện giữ cho -Tiến hành thí nghiệm vật không bị trượt khi vật bị một lực theo nhóm, đọc kết quả khác tác dụng -HS thảo luận C4, đại diện giải thích -Làm bài theo gợi ý II LỰC MA SÁT TRONG ĐỜI -Theo dõi và ghi vở SỐNG VÀ TRONG KĨ THUẬT: -HS về nhà làm C5 1) Lực ma sát có thể có hại: H 3: Nghiên cứu lực ma sát trong đời sống và trong kĩ 2) Lực ma sát có thể có ích: thuật:... Lực ma sát trượt (Fms trượt) xuất hiện khi một vật trợt trên mặt một vật khác -HS trả lời -Làm C1 -Đọc SGK, phần2 -HS thảo luận trả lời 2/ Ma sát lăn: Lực ma sát lăn ( Fms lăn) xuất hiện khi một vật lăn trên mặt một vật khác -Làm C2 -Trả lời -HS làm C3, trả lời Fms -Cường độ Fms trợt > cờng độ Fms lăn trợt, Fms lăn 3/ Lực ma sát nghỉ: Lực cân bằng với lực kéo trong Tn là -Đọc SGK và nắm cách lực ma. .. tập1.1 ; 1.2 (sbt /3 ) bài tập theo gợi ý của GV NỘI DUNG 1, bài tập 1.1 ( Sbt / 3) Gọi đại diện trả lời và HS HS thực hiện theo yêu cầu khác nhận xét Câu : C : Ô tô chuyển động so với người láI xe 2 Bài tập 1 2 Câu : : Người lái đò đứng yên so với dòng nước *HĐ2: Hướng dẫn HS giải HS chú ý, thực hiện theo bài tập2.1 ; 2.2 ;2 .3 (sbt /3 ) yêu cầu 3, bài tập 2.1 ( Sbt / 3) Gọi đại diện trả lời và HS khác nhận . chiều cao cột chất lỏng áp suất (P) :có đơn vị :P(Pa) , d : có đơn vị :(N/m 3 ) h : có đơn vị : (m) * Trong chất lỏng đứng yên,áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang (có cùng. xuống dưới Câu 3 (4 điểm ). F → Tóm tắt : (1 điểm ) Giải bài: (3 điểm ) v=6 Km/h t= 03 ’ áp dụng công thức tính vận tốc ta có : Tính : s = ? s v t = ⇒ .s v t = = 6.0,5 = 3 (Km) Vậy quãng. lực ma sát nghỉ +Lực ma sát nghỉ xuất hiện giữ cho vật không bị trượt khi vật bị một lực khác tác dụng II. LỰC MA SÁT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG KĨ THUẬT: 1) Lực ma sát có thể có hại: 2) Lực ma
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột chuẩn có cả đề kt và ma trận ), Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột chuẩn có cả đề kt và ma trận ),