0

Giáo án vật lí 8 (cả năm)

84 781 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:25

Giáo án Vật lí 8 Tuần 1 Tiết 1 Bài 1: Chuyển động cơ học Ngày soạn: 01/09/2007 Ngày dạy: / 09/2007 A/ Mục tiêu cần đạt: - Nêu đợc những ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày - Nêu đợc ví dụ về tính tơng đốicủa chuyển động và đứng yên, đặc biệt là biết xãc định trạng thái của vật đối với mỗi vật đợc chọn làm mốc - Nêu đợc ví dụ về các dạng chuyển động cơ học thờng gặp: Chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn B/ Chuẩn bị của GV và HS GV: Tranh vẽ hình 1.1, hình 1.2 HS: Đọc trớc bài C/ tiến trình tổ chức Các hoạt động dạy và học I/ ổn định tổ chức lớp II/ Kiểm tra bài cũ III/ Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng HĐ1: Tổ chức tình huống học tập Ta thấy mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây, có thể rút ra kết luận gì về sự chuyển động của Mằt trời xung quanh Trái đất? HĐ2: Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? GV: Gọi HS đọc C1 GV: Cho HS thảo luận làm bài GV: Gọi một vài HS trả lời bài GV: Gọi HS nhận xét các HS: Lắng nghe tình huống HS: Đọc bài HS: Thảo luận theo từng nhóm HS: Trả lời I/ Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên Khi vị trí của một vật so với vật mộc thay đổitheo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động nay gọi là Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 1 Giáo án Vật lí 8 câu trả lời GV: Các em có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên GV: Trong vật lí học, để nhận biết một vật đứng yên hay chuyển động ngời dựa vào vị trí của vật đố với vật khác đợc chọn làm mốc GV: Phân tích cụ thể vào ví dụ mà HS vừa lấyđể HS nắm rõ hơn, hiểu sâu hơn. GV: Nh vậy ta có thể chọn bất kì vật nào làm vật mốc GV: Vậy một vật đứng yên hay chuyển động khi nào? GV: Nhận xét bổ sung cho hoàn thiện GV: Cho HS làm C2 GV: Gọi một vài HS đứng tại chỗ trả lời bài GV: Cho HS làm tiếp C3 GV: Thông thờng ngời ta thờng chọn Trái Đất làm vạt mốc hoặc những vật gắn với Trái Đất HĐ 3: Tìm hiểu tính tơng đối và đứng yên GV: Treo tranh, cho HS quan sát và yêu cầu HS trả lời câu hỏi C4; C5; C6 GV: Gọi 3 em đứng tại chỗ HS: Nhận xét bài HS: Lắng nghe HS: Trên cơ sở nhận biết để trả lời HS: Ghi bài HS: Đọc và tự suy nghĩ trả lời HS: Trả lời HS: Làm bài HS: Lắng nghe HS: Quan sát hình vẽ chuyển động cơ học. II/ Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 2 Giáo án Vật lí 8 trả lời các câu hỏi trên GV: Nhận xét GV: Từ những ví dụ trên ta thấy một vật đợc coi là đứng yên hay chuyển động phụ thuộc vào vật đợc chọn làm mốc. Do vậy ta nói chuyển động hay đứng yên chỉ mang tính tơng đối HĐ4: Một số chuyển động thờng gặp. GV: Giới thiệu cho HS hiểu sơ lợc về quỹ đạo ? Em hãy tìm một vài chuyển động thờng gặp trong thực tiễn GV: Nhận xét và chốt lại các loại chuyển động thờng gặp trong cuộc sống HS: Quan sát, đọc đề bài và thảo luận theo yêu cầu GV HS: Trả lời HS: Lắng nghe HS: Thảo luận và trả lời HS: Lắng nghe Chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối tuỳ thuộc đ- ợc vật đợc chọn làm vật mốc III/ Một số chuyển động th- ờng gặp Các dạng chuyển động th- ờng gặp là: Chuyển động thẳng, chuyển động cong IV/ Vận dụng IV/ Củng cố ? Chuyển động là gì? Tại sao nói chuyển động chỉ mang tính tơng đối? ? Cho HS suy nghĩ trả lời câu hỏi C10; C11 V/ HDVN Học thuộc lí thuyết. Làm bài tập trong SBT Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 3 Duyệt của BGH: Giáo án Vật lí 8 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 4 Giáo án Vật lí 8 Tuần 2 Tiết 2 Bài 2: Vận tốc Ngày soạn: 02/09/2007 Ngày dạy: /09/2007 A/ Mục tiêu cần đạt: - Từ ví dụ, so sánh quãng đờng chuyển động trong 1s của mỗi chuyển động để rút ra các nhận biết nhanh chậm của chuyển động đó. - Nắm vững công thức t S v = và ý nghĩa khái niệm vận tốc. - Vận dụng tốt công thức để tính quãng đờng, thời gian, vận tốc trong chuyển động B/ Chuẩn bị của GV và HS GV: Đồng hồ bấm giây HS: Đọc trớc bài C/ tiến trình tổ chức Các hoạt động dạy và học I/ ổn định tổ chức lớp II/ Kiểm tra bài cũ ? Chuyển động cơ học là gì? Tại sao nói chuyển động chỉ mang tính tơng đối? Lấy ví dụ minh hoạ? GV: Gọi HS nhận xét bài bạn III/ Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng HĐ1: Tổ chức tình huống học tập ? Làm thế nào để biết sự nhanh hay chậm của một chuyển động ? Thế nào là chuyển động đều? HĐ2: Tìm hiểu về vận tốc GV: Hớng dẫn HS vào đề so sánh sự nhanh chậm của chuyển động của các bạn trong nhóm dựa vào bảng kết quả ? Từ kinh nghiệm hàng HS: Trả lời bài HS: Cùng lắng nghe và suy nghĩ HS: Thảo luận theo từng I/ Vận tốc là gì Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 5 Giáo án Vật lí 8 ngày em hãy sắp xếp thứ tự chuyển động nhanh hay chậm của các bạn nhờ số đo quãng đờng trong một đơn vị thời gian GV: Yêu cầu HS trả lời C1 và C2 để rút ra khái niệm về vận tốc chuyển động GV: Thâu tóm lại và đa ra khái niệm về vận tốc ? Dựa vào những kết luận trên em hãy cho biết cách tính vận tốc từ đó suy ra công thức tính GV: Phân tích cho HS rõ các đại lợng trong công thức GV: Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đợn vị của chiều dài và đơn vị thời gian GV: Hớng dẫn HS cách đọc và làm bảng 2 (C4) GV: Hớng dẫn HS cách đổi đơn vị vận tốc từ m/s ra km/h HĐ3: Vận dụng và củng cố GV: Cho HS làm C5 GV: Cho HS thảo luận GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời cặp HS: Trả lời HS: Lắng nghe HS: Đọc bảng kết quả phân tích so sánh độ nhanh chậm của chuyển động rồi rút ra nhận xét HS: Tính bằng độ dài quãng đờng trong một đơn vị thời gian HS: Đọc và suy nghĩ làm bài Quãng đờng chạy đợc trong 1s gọi là vận tốc Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động và tính đợc bằng độ dài quãng đờng đi trong một đơn vị thời gian II/ Công thức tính vận tốc t S v = Trong đó S: quãng đờng đi đợc t: thời gian đi hết quãng đờng III/ Đơn vị vận tốc Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian IV/ Vận dụng C5 a) Mỗi giờ ô tô đi đợc 36 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 6 t S v = Giáo án Vật lí 8 GV: Gọi HS nhận xét GV: Chốt phơng pháp làm: Để so sánh vận tốc ta phải đa về cùng một đơn vị GV: Cho HS vận dụng làm tiếp C6, C7, C8 GV: Kiểm tra HS làm bài và gọi 3 HS đứng tại chỗ trình bày GV: Nhận xét và thâu tóm lại lời giải GV: Giới thiệu cho HS về tốc kế IV/ HDVN Học thuộc ghi nhớ trong SGK Xem lại các C5, C6, C7, C8 Làm bài tập 2125 trong SBT HS: Trả lời HS: Nhận xét HS: Quan sát và lắng nghe HS: Làm theo yêu cầu GV HS: Trả lời HS: Nhận xét HS: Quan sát mô hình và biết tác dụng của tốc kế HS: Lắng nghe HS: Tự làm cá nhân HS: Trình bày km Mỗi giây tàu hoả đi đợc 10 m b) v ô tô =36 km/h = 10 m/s v xe đạp = sm /3 3600 10800 = v tàu = 10 m/s Suy ra ô tô và tàu hoả chuyển động nhanh nh nhau, xe đạp đi chậm nhất Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 7 Duyệt của BGH: Giáo án Vật lí 8 Tuần 3 Tiết 3: Chuyển động đều Chuyển động không đều Ngày soạn: 07/09/2007 Ngày dạy: /09/2007 A/ Mục tiêu cần đạt: - Phát biểu đợc định nghĩa chuyển động đều và nêu đợc những ví dụ về chuyển động đều. - Nêu đợc những thí dụ về chuyển động không đều thờng gặp. Xác định đợc dấu hiệu đặc trng của chuyển động nàylà vận tốc thay đổi theo thời gian - Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng - Mô tả đợc thí nghiệm hình 3.1/SGK và dựa vào những dữ kiện đẵ ghi ở bảng để trả lời câu hỏi của bài B/ Chuẩn bị của GV và HS GV: 4 máng nghiêng + bánh xe Mac xoen + máy gõ nhịp HS: Đọc trớc bài C/ tiến trình tổ chức Các hoạt động dạy và học I/ ổn định tổ chức lớp II/ Kiểm tra bài cũ ? Nêu công thức tính vận tốc? ? Một ngời đi bộ với vận tốc 5 km/h. Tính khoảng cách từ nhà đến cơ quan biết ngời đó đi bộ mất 15 phút. GV: Gọi HS nhận xét và đánh giá bài bạn III/ Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng HĐ1: Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều GV: Phát dụng cụ TN theo nhóm GV: Hớng dẫn HS cách lắp đặt và lu ý các em biết xác định quãng đờng liên tiếp mà trục bánh xe lăn đợc trong khoảng thời gian 3s GV: Quan sát các nhóm làm TN, nhắc các em là phải làm cẩn thận, chính xác GV: Cho HS thảo luận theo nhón trả lời câu hỏi C1, C2 GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời, HS khác nhận xét GV: Từ kết qủa của HS, GV chốt lại vấn đề và nhắc lại về chuyển động đều và chuyển động không đều HĐ2: Tìm hiểu về vận tốc trung bình GV: Yêu cầu HS tính đoạn đờng của trục bánh xe trong mỗi giây, tính các quãng đ- ờng AB, BC, CD. HS: Nhận dụng cụ HS: Quan sát GV làm HS: Làm TN dới sự điều hành của nhóm trởng HS: Thảo luận và trả lời HS: Lắng nghe HS: Dựa vào kết quả để tính toán I) Định nghĩa - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian C1: C2: II) Vận tốc trung bình của chuyển động không đều Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 8 Giáo án Vật lí 8 GV: Trên các quãng đờng đó trung bình mỗi giây trục bánh xe chuyển động đợc bao nhiêu mét thì ta nói vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đờng đó là bấy nhiêu m/s GV: Cho HS dựa vào bảng kết quả để tính vận tốc TB của các quãng đờng AB, BC, CD. GV: Gọi 3 em lên bảng tính GV: Gọi HS nhận xét HĐ3: Vận dụng & củng cố GV: Hớng dẫn HS tóm tắt các kiến thức quan trọng của bài: C/đ đều, c/đ không đều, công thức tính vận tốc trung bình. GV: Tổ chức cho HS làm các bài tập C4, C5, C6 GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời C4 GV: Nhận xét GV: Gọi HS lên bảng làm C5, C6. GV: Nhận xét HĐ4:HDVN Học thuộc định nghĩa, công thức Làm BT: 3.33.4SBT HS: Lắng nghe HS: Dựa vào kết quả để tính toán HS: Lên bảng HS: Nhận xét HS: Trả lời theo yêu cầu của GV HS: Làm bài HS: Trả lời HS: Lên bảng t S V tb = S: Quãng đờng đi đợc t: Thời gian để đi hết quãng đờng đó III) Vận dụng C4 C5: C6: C7: Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 9 Giáo án Vật lí 8 Tuần 4 Tiết 4 Bài 4: Biểu diễn lực Ngày soạn: 12/09/2007 Ngày dạy: /09/2007 A/ Mục tiêu cần đạt: - Nêu đợc ví dụ thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc - Nhận biết đợc lực là đại lợng véc tơ, biểu diễn lực bằng một mũi tên B/ Chuẩn bị của GV và HS GV: 4 giá có đế, 4 kẹp vann năng, 8 thanh trụ kim loại, 4 nam châm, 4 miếng sắt, 4 xe lăn HS: Đọc trớc bài C/ tiến trình tổ chức Các hoạt động dạy và học I/ ổn định tổ chức lớp II/ Kiểm tra bài cũ ? Chuyển động đều là gì? Lấy ví dụ minh hoạ? Kể tên một số chuyển động thờng gặp trong thực tiễn? ? Chuyển động không đều là gì? Nêu công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động? III/ Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng HĐ1: Tổ chức tình huống học tập: ở lớp 6 các em đã đợc làm quen với lực, và đã biết lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển dộng của vật, mà vận tốc xác định sự nhanh hay chậmvà cả hớng của chuyển động. Vậy giữa lực và vận tốc có sự liên quan nào không ? GV: Đa ra một vài VD: Vien bi thả rơi trên tự do thì vận tốc của nó tăng nhờ có tác dụng nào? Muốn biết điều này ta phải xét sự liên hệ giữa lực với vận tốc. HĐ2: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc GV: ở lớp 6 chúng ta đã biíet lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động (Nghĩa là thay đổi vận tốc) của vật GV: Gọi HS trình bày VD GV: Tiến hành TN cho HS quan sát GV: Cho HS làm TN ? Dựa vào kết qủa quan sát ở TN và hình 4.2, em hãy suy nghĩ trả lời C1 HS: Lắng nghe và cùng suy nghĩ về tình huống HS: Lắng nghe để thấy đ- ợc sự liên hệ giữa lực và vận tốc HS: Rút ra mối liên hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc thông qua những VD HS: Trình bày HS: Quan sát HS: Làm TN I) Ôn lại khái niệm lực Lực có thể làm biến dạng hoặc làm thay đổi vận tốc của vật. Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 10 [...]... lµm bµi 20 3) KÕt ln ChÊt láng kh«ng chØ g©y ra ¸p st ë ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt trong lßng chÊt láng II) C«ng thøc tÝnh ¸p st cđa chÊt láng p = d.h Trong ®ã: d: Träng lỵng riªng cđa chÊt láng (N/m3) h: ChiỊu cao cđa cét chÊt láng (m) p: ¸p st ë ®¸y cét chÊt láng (N/m2) III) B×nh th«ng nhau Trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c cét lu«n ë cïng... …………………………………………………… §Ỉng Ngäc D¬ng 18 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ 8 Tn 7 TiÕt 7- Bµi 8: ¸p st chÊt láng – B×nh th«ng nhau Ngµy so¹n: 07/10/2007 Ngµy d¹y: /10/2007 A/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: - M« t¶ ®ỵc TN chøng tá sù tån t¹i cđa ¸p st trong lßng chÊt lán - ViÕt ®ỵc c«ng thøc tÝnh ¸p st chÊt láng, nªu ®ỵc tªn vµ ®¬n vÞ cđa c¸c ®¹i lỵng - cã mỈt trong c«ng thøc VËn dơng ®ỵc c«ng thøc tÝnh ¸p st chÊt láng ®Ĩ gi¶i c¸c bµi tËp... m¸y Ðp dïng chÊt láng vµ cho HS gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viƯc cđa m¸y IV) VËn dơng HS: Tr¶ lêi HS: Tr×nh bµy C7 HS: NhËn xÐt C8 HS: Lµm bµi HS: Tr×nh bµy HS: Quan s¸t vµ l¾ng nghe C9 IV) HDVN - Häc thc phÇn ghi nhí trong bµi - Lµm bµi tËp 8. 1 > 8. 5 SBT Dut cđa BGH …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… §Ỉng Ngäc D¬ng 21 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ 8 Tn 8 TiÕt 8- Bµi 9: ¸p st... dơng cđa chÊt láng lªn vËt nhóng ch×m trong nã HS: NhËn dơng cơ HS: L¾ng nghe HS: TiÕn hµnh TN HS: Tr×nh bµy HS: Tr×nh bµy HS: L¾ng nghe Mét vËt nhóng trong bÞ chÊt láng t¸ dơng mét lùc ®Èy tõ díi lªn HS: L¾ng nghe II) §é lín cđa lùc ®Èy acsimet HS: L¾ng nghe 1) Dù ®o¸n §é lín cđa lùc ®Èy lªn vËt nhóng trong nã b»ng träng lỵng cđa phÇn chÊt láng mµ vËt chiÕm chç 2) ThÝ nghiƯm kiĨm tra 3) §é lín cđa lùc... bµy 28 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ 8 kiĨm tra GV: NhËn xÐt GV: Cho HS lµm TN kiĨm tra ? Qua kÕt qu¶ TN trªn em h·y cho biÕt dù ®o¸n trªn ®óng hay sai? ? VËy em h·y tÝnh träng lỵng cđa khèi chÊt láng? GV: NhËn xÐt vµ dÉn d¾t ®a ra c«ng thøc ? Em h·y gi¶i thÝch c¸c ®¹i lỵng trong c«ng thøc? GV: Nh¾c l¹i vµ lu ý HS ®Õn V lµ thĨ tÝch chÊt láng mµ vËt chiÕm chç hay thĨ tÝch phÇn vËt ngËp trong chÊt láng... riªn cđa chÊt láng V: ThĨ tÝch cđa phÇn chÊt láng mµ vËt chiÕm chç FA: §é lín cđa lùc ®Èy acsimet 29 Dut cđa BGH …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………… THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ 8 Tn 12 TiÕt 12- Bµi 11: Thùc hµnh vµ kiĨm tra thùc hµnh: NghiƯm l¹i lùc ®Èy Acsimet Ngµy so¹n: 10/11/2007 Ngµy d¹y: /11/2007 I) Mơc tiªu bµi d¹y: - ViÕt ®ỵc c«ng thøc tÝnh ®é lín, nªu tªn... ta sÏ lµm TN kiĨm tra ®é lín cđa lùc ®Èy ¸csimet GV: Khi nhóng mét vËt trong chÊt láng th× chÊt láng sÏ t¸c dơng vµo nã mét lùc ®Èy FA VËy FA ®ỵc tÝnh nh thÕ nµo? H§2: Giíi thiƯu c¸c dơng cơ TN vµ tỉ chøc cho HS thùc hµnh GV: Giíi thiƯu c¸c dơng cơ TN cho c¶ líp quan s¸t GV: Ph¸t c¸c dơng cơ cho c¸c nhãm vµ híng dÉn thùc hµnh theo c¸c bíc híng dÉn trong SGK GV: Quan s¸t c¶ líp lµm GV: Lu ý c¸c em lµ... cđa líp khÝ qun, ¸p st khÝ qun - Gi¶i thÝch ®ỵc TN T«rixeli vµ mét sè hiƯn tỵng ®¬n gi¶n thêng gỈp - HiĨu ®ỵc v× sao ®é lín cđa ¸p st khÝ qun thêng ®ỵc tÝnh theo ®é cao cđa cét thủ ng©n vµ c¸ch biÕn ®ỉi tõ ®¬n vÞ mmHg sang ®¬n vÞ N/m2 vµ ngỵc l¹i B/ Chn bÞ cđa GV vµ HS GV: Mçi nhãm: - 1 èng thủ tinh dµi 10- 20 cm, 1 chai nhùa máng C/ tiÕn tr×nh tỉ chøc C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I/ ỉn ®Þnh tỉ chøc líp... …………………………………………………… - Chn bÞ cho tiÕt sau kiĨm tra 45' …………………………………………………… …………………………………………………… §Ỉng Ngäc D¬ng 25 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ 8 Tn 10 KiĨm tra Ngµy so¹n: 28/ 10/2007 Ngµy d¹y: /11/2007 A/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: - Kiểm tra đánh giá hệ thống kiến thức của HS - Đánh giá kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tổng hợp các kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i bµi tËp - Tõ ®ã cã biƯn ph¸p kh¾c phơc B/ Chn bÞ cđa GV vµ HS - GV:... c«ng thøc nµo dïng ®Ĩ tÝnh ¸p st chÊt láng: F S A p = d.h B p = C P =D.h D p = F.S §Ỉng Ngäc D¬ng 26 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ 8 C©u 3: §¬n vÞ cđa ¸p st lµ: A N/m B N/m2 C km/h D N/m3 C©u 4: §iỊn tõ (hc cơm tõ) thÝch hỵp vµo chç chÊm (…): a) ¸p lùc lµ lùc Ðp cã ph¬ng ………………………………… víi mỈt bÞ Ðp b) Trong b×nh th«ng nhau chøa cïng mét chÊt láng ®øng n, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c nh¸nh lu«n lu«n ë …………………… . C11 V/ HDVN Học thuộc lí thuyết. Làm bài tập trong SBT Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 3 Duyệt của BGH: Giáo án Vật lí 8 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 4 Giáo án Vật lí 8 Tuần 2 Tiết 2 Bài. một vật chuyển động hay đứng yên Khi vị trí của một vật so với vật mộc thay đổitheo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động nay gọi là Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà 1 Giáo án Vật. Ngọc Dơng THCS Giao Hà 8 Giáo án Vật lí 8 GV: Trên các quãng đờng đó trung bình mỗi giây trục bánh xe chuyển động đợc bao nhiêu mét thì ta nói vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 (cả năm), Giáo án vật lí 8 (cả năm),

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN