0

Giáo án vật lí 8 cả năm

71 1,186 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:23

Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Chơng I: Cơ học Tiết 1: Ngày soạn: Chuyển động cơ học I, Mục tiêu: - Nêu đợc những ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày. - Nêu đợc những ví dụ về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên đặc biệt biết xác định trạng thái của vật đối những vật đợc chọn làm mốc. - Nêu đợc ví dụ các chuyển động cơ học thờng gặp: chuyển động thẳng, cong, tròn. II, Chuẩn bị. - Tranh vẽ hình 1.1; 1.2;1.3 III, Các hoạt động dạy và học. Gợi ý của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập * Giới thiệu CTVL8: - Gồm 2 chơng: Cơ học, nhiệt học - Nêu mục tiêu của chơng * Tổ chức THHT: Mặt trời mọc đằng nào? lặn đằng nào? vậy mặt trời chuyển động hay đứng yên? và trái đất chuyển động hay đứng yên ( cho học sinh quan sát tranh, hình 1.1) Hoạt động 2: Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên Y/c học sinh thảo luận: Làm thế nào để biết 1 vật đứng yên hay chuyển động để trả lời câu hỏi 1 -Động viên khuyến khích học sinh nêu từ các cách khác nhau, từ khái niệm đã có. -(Lấy ví dụ cụ thể phân tích) -Yêu cầu trả lời câu hỏi 1 - Cho học sinh đọc thông tin SGK - Thông báo: Để nhận biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ngời ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác đợc chọn làm mốc. - Thảo luận về câu hỏi của giáo viên - Trên cơ sở nhận thức về cách nhận biết để trả lời câu hỏi và tìm ví dụ về vật đứng yên, vật chuyển động so với mốc - Trả lời câu hỏi 1: So sánh vị trí của ô tô, thuyền, đám mây với 1 vật nào đó đứng yên bên đờng, bên bờ sông. - Đọc SGK ghi vở Đọc SGK ghi vở 1 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Cho học sinh độc phần in đậm SGK và ghi vở Tiếp tục cho học sinh trả lời câu2, câu3 - Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thởi gian thì vật chuyển động so với vật mốc gọi là chuyển động cơ học hay chuyển động - Trả lời câu2, câu3 Hoạt động 3: Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên - Cho học sinh quan sát hình 1.2 - Yêu cầu học sinh trả lời C 4, C5 -Gọi học sinh trả lời câu 4, câu 5 - Chú y cho học sinh: Đối với từng trờng hợp khi nhận xét 1 vật chuyển động hay đứng yên nhất thiết phải chỉ rõ nó chuyển động so với vật nào hay đứng yên so với vật nào? - Cho học sinh thảo luận câu 6 và trả lời. - Gọi học sinh trả lời câu 6 Gọi học sinh nhắc lại và lấy ví dụ(câu 7) Cho học sinh đọc thông báo SGK Yêu cấu học sinh trả lời câu 8 Quan sát tranh vẽ 1.2 thảo luận và trả lời câu hỏi: Câu 4: So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của ngời này thay đổi so với nhà ga. Câu 5: So với toa tầu thì hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tầu là không đổi - Thảo luận để điền từ thích hợp C6: (1) đối với vật này; (2) đứng yên lấy ví dụ Đọc thông tin SGK và ghi vở:Chuyển động hay đứng yên chỉ có tính tơng đối Trả lời câu 8 Hoạt động 4: Một số chuyển động thờng gặp - Cho học sinh đọc thông tin SGK và treo tranh hình 1.3 a,b,c - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ thực tế về các loại chuyển động thẳng, cong, tròn. Lấy 1 vài ví dụ khác cho học sinh rõ - Đọc thông tin SGK và quan sát tranh vẽ - Trả lời câu 9 - Chuyển động thẳng: mũi tên, đạn, máy bay - Chuyển động cong: bóng bàn, cầu lông - Chuyển động tròn: cánh quạt, kim đồng hồ Hoạt đông 5: Vận dụng- củng cố 2 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi câu 10, câu 11 Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi - Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ - Nhắc lại và nhấn mạnh về vật mốc Trả lời câu hỏi câu 10, câu11 Câu 10 - Ô tô: Đứng yên so với ngời lái xe, chuyển động so với ngời đứng bên đờng, và cột điện - Ngời lái xe: Đứng yên so với ô tô, chuyển động so với ngời đứng bên đờng, và cột điện - Ngời đứng bên đờng: Đứng yên so với cột điện, chuyển động so với ô tô và ngời lái xe - Cột điện: Đứng yên so với ngời đứng bên đờng, chuyển động so với ô tô và ngời lái xe Câu 11: Không phải lúc nào cũng đúng Đọc ghi nhớ Tiết 2 Ngày soạn: Vận tốc I, Mục tiêu - Từ VD so sánh quãng đờng chuyển động trong 1s của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh chậm của chuyển động đó ( vận tốc) - Nắm vững công thức tính vận tốc V = s và ghĩa của khái niệm vận tốc. Đơn vị hợp pháp của vận tốc. t - Vận dụng công thức để tính quãng đờng, thời gian trong chuyển động. 3 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 II, Chuẩn bị Bảng phụ 2.1; 2.2 tranh vẽ tốc kế. III, Các hoạt động dạy và học. Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: KTBC - Tổ chức THHT * KT: Thế nào là chuyển động cơ học? Lấy VD về vật chuyển động và vật đứng yên * Tổ chức: Làm thế nào để biết 1 vật chuyển động nhanh, chậm hay đều Hoạt động 2: Tìm hiểu vận tốc là gì? - Treo bảng phụ 2.1 cho học sinh tìm hiểu và yêu cầu học sinh xếp hạng ( cột 4). Câu 1 - Vậy ai chạnh nhanh nhất? Ai chậm chậm nhất? Tiếp tục cho học sinh trả lời câu 2 - Cho học sinh nhận xét về các kết quả tìm đợc trong cột 4, 5 - Nhận xét kết quả - Nêu quãng đờng chạy đợc trong 1s gọi là vận tốc - Yêu cầu học sinh hãy nghĩ câu 3 và trả lời - Gọi học sinh trả lời - Uốn nắn cho học sinh dùng từ đúng - Thông báo công thức tính vận tốc và giải thích các đại lợng trong CT - Tìm hiểu trả lời câu 1 - Câu 1: cùng chạy 1 quãng đờng 60m nh nhau bạn nào mất ít thời gian hơn sẽ nhanh hơn - Thảo luận trả lời câu 2 Ghi vở 4 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Gọi 1 vài học sinh biến đổi công thức V= s/t s= V.t t= s/V - Thông báo đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đợn vị chiều dài và đợn vị thời gian - Treo bảng 2.2 yêu cầu học sinh trả lời câu 1 - Hớng dẫn học sinh điền - Thông báo đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h - Dụng cụ đo vận tốc là tốc kế - Cho học sinh quan sát tranh vẽ tốc kế giới thiệu sơ bộ về tốc kế - Hớng dẫn học sinh đổi 1km/h=0.28 m/s - Nghiên cứu câu 3 để có câu trả lờicâu 3: (1) nhanh, (2) chậm, (3) quãng đờng đo đ- ợc, (4) đơn vị. - Lắng nghe, ghi vở V= s/t trong đó: v: vận tốc s: quãng đờng đi đợc t: thời gian đi quãng đờng đó Biến đổi Đọc thông tin SGK Lắng nghe giáo viên thông báo Điền vào bảng 2.2 Lắng nghe, ghi vở Quan sát tranh 1km/h = 1000m/3600s=0.28m/s Hoạt động 3: Vận dụng củng cố - Yêu cầu học sinh đọc và suy nghĩ để trả lời câu hỏi câu 5,6,7,8 - Hớng dẫn học sinh trả lời - Vận tốc cho biết điều gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK - Còn thời gian cho học sinh đọc có thể em cha biết - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Đọc SGK 5 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Tiết 3 Ngày soạn: Chuyển động đều - chuyển động không đều I, Mục tiêu - Phát hiện đợc định nghĩa chuyển động đều và nêu đợc VD về chuyển động đều. - Nêu đợc những VD về chuyển động không đều thờng gặp. Xác định đợc dấu hiệu đặc trng của chuyển động này là vận tốc thay đổi theo thời gian. - Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên 1 đoạn đờng. - Mô tả đợc thí nghiệm 3.1 SGK và dựa vào dữ liệu trong bảng 3.1 để trả lời câu hỏi trong bài. II, Chuẩn bị. Tranh vẽ 3.1, máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ bấm giây. III, Các hoạt động dạy và học. Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: KTBC- tổ chức THHT * KT: Vận tốc là gì? Công thức tính vận tốc nh thế nào? Đơn vị vận tốc là gì? * Tổ chức: Cung cấp thông tin về dấu hiệu của chuyển động đều, chuyển động không đều để học sinh rút ra đủ về mỗi loại Hoạt động 2: Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều - Yêu cầu đọc thông tin SGK về chuyển động đều và chuyển động không đều - Yêu cầu học sinh đọc SGK và nghiên cứu câu 1, câu2 để trả lời ? Trên quãng đờng nào trục bánh xe chuyển động đều, quãng đờng nào chuyển động không đều trong thí nghiệm ? Trong câu 2 chuyển động nào là chuyển động đêu, chuyển động nào không đều - Đọc thông tin SGK và ghi vở - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian - Làm thí nghiệm 2 theo nhóm và trả lời câu 1, câu 2 6 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 Hoạt động3: Tìm hiểu về vận tốc trung bình của chuyển động không đều - Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK - Yêu cầu học sinh tính vận tốc của bánh xe trong các đoạn AB, BC, CD - Tổ chức cho học sinh tính toán ghi kết quả và giải đáp câu 3 trên đoạn AD trục bánh xe chuyển động nh thế nào, chuyển động này là chuyển động đều hay không đều - Nêu rõ khái niệm vận tốc trung bình: Trong chuyển động không đều trung bình mỗi giây vật chuyển động đợc bao nhiêu mét thì ta nói vận tốc trung bình chuyển động này là bấy nhiêu m/s - Chú ý cho học sinh vận tốc trung bình trên quãng đờng chuyển động không đều thờng khác nhau. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đờng thờng khác trung bình cộng của các vận tốc trung bình trên các quãng đờng liên tiếp của cả đoạn đờng đó - Đọc thông tin SGK - Tính đoạn đờng lên đợc của bánh xe trong mỗi giây - Tính toán kết quả V AB = s AB / t AB = 0.05/3= 0.017m/s V BC = 0.15/3 = 0.05 m/s V CD = 0.25/3 = 0.05 m/s - Chuyển động nhanh dần Lắng nghe ghi vở ? Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Nêu công thức tính vận tốc trung bình Nhấn mạnh lại chú ý - Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK Hoạt động 4: Vận dụng - củng cố 7 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 - Cho học sinh trả lời câu hỏi câu 4, câu 5, câu 6 - Yêu cầu học sinh tự trả lời câu hỏi Tiết 4 Ngày soạn: Biểu diễn lực I, Mục tiêu - Nêu đợc thí dụ thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc - Nhận biết đợc lực là đại lợng vectơ. Biểu diễn vectơ lực II, Chuẩn bị Xe lăn, nam châm thẳng, giá thí nghiệm, kẹp vạn năng, vật nặng ( thép ) III, Các hoạt động dạy và học Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: KTBC- tổ chức THHT * KT: - Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều - Công thức tính v TB * Tổ chức: Nh đầu bài: Lực có thể làm biến đổi chuyển động và vận tốc xác định sự nhanh chậm và cả hớng chuyển động. Vậy lực và vận tốc có liên quan nào không? Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc - Yêu cầu nhắc lại kiến thức khái niệm lực từ lớp 6 - Nếu học sinh không trả lời đợc giáo viên có thể nhắc lại: Lực có thể làm biến dạng hoặc thay đổi chuyển động(thay đổi vận tốc) - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ về lực làm vận tốc và làm vật bị biến dạng. - Làm thí nghiệm hình4.1 cho học sinh quan sát sau đó mô tả lại thí nghiệm hình 4.1, 4.2 - Gợi ý cho học sinh trả lời trong hình 4.2 - Có thể nhắc lại - Thảo luận và đa ra ví dụ - Quan sát giáo viên làm thí nghiệm và mô tả - Hình 4.1: Lực hút của nam châm lên miếng théplàm tăng vận tốc của xe lăn nên x lăn chuyển động nhanh hơn. - Hình 4.2: Lực tác dụng của vật lên quả bóng làm quả bóng biến dạng và lực của quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến 8 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 dạng. Hoạt động 3: Thông báo đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng véc tơ - Thông báo lực là 1 đại lợng vectơ - Lấy VD về 1 vật khi có lực tác dụng và cho học sinh chỉ ra phơng, chiều và độ lớn của lực - Thông báo về cách biểu diễn và ky hiệu vectơ lực - Lấy VD cụ thể vẽ hình và chỉ ra trên hình vẽ - Nhấn mạnh + Lực có 3 yếu tố + Cách biểu diễn lực + Lực phảI thể hiện đầy đủ 3 yếu tố - Lắng nghe, ghi vở Làm theo yêu cầu của giáo viên - Lắng nghe, ghi vở - Để biểu diễn vectơ lực ngời ta dùng 1 mũi tên có: + Điểm đặt lực + Phơng và chiều của lực + Độ dài của mũi tên biểu diễn cờng độ của lực theo tỷ xích cho trớc - Véctơ lực ký hiệu: F - Độ lớn của lực: F Hoạt động 4: Củng cố- vận dụng - Cùng học sinh tóm tắt lại nội dung - Yêu cầu học sinh trả lời câu2, câu 3 - Hớng dẫn học sinh trả lời - Hợp thức hoá câu trả lời của học sinh - Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK - Vận dụng trả lời câu2, câu3 + Câu 2: 5kg = 50N + Câu 3 - Đọc SGK Tiết 5 Ngày soạn: Sự cân bằng lực- quán tính I. Mục tiêu 9 Giáo viên: Hoàng Sang http://violet.vn/thanhliem24 - Nêu đợc 1 số VD về 2 lực cân bằng. Nhận xét đặc điểm của 2 lực cân bằng và biểu thị bằng vectơ lực - Tự dự đoán và làm thí nghiệm để khẳng đinh vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vận tốc không đỏi, vật sẽ chuyển động thẳng đều - Nêu đợc 1 số VD về quán tính. Giải thích đợc hiện tợng quán tính II, Chuẩn bị - Máy Atút, xe lăn, 1 quả pin tiểu III, Các hoạt động dạy và học Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: KTBC- tổ chức THHT * KT: Nêu cách biểu diễn lực, vận dụng biểu diễn trọng lực của vật có độ lớn 100N tỉ xích 1cm ứng 20N * Tổ chức: Dựa vào hình 5.2 SGK nhận xét đặc điểm của 2 lực P , Q khi vật đứng yên từ đó đặt vấn đề: Lực tác dụng cân bằng lên vật đứng yên thì vật sẽ đứng yên . Vậy nếu 1 vật chuyển động và chịu tác dụng của 2 lực cân bằng vật sẽ nh thế nào. Hoạt động 2: Tìm hiểu về lực cân bằng - Yêu cầu học sinh quan sát hình 5.2 SGK h- ớng dẫn học sinh tìm đợc 2 lực tác dụng lên mỗi vật và chỉ ra cặp lực cân bằng - Yêu cầu học sinh nhận xét về cặp lực này về phơng, chiều, độ lớn và điểm đặt lực - Hớng dẫn học sinh tìm hiểu tiếp về tác dụng của 2 lực cân bằng lên 1 vật đang chuyển động - Dẫn dắt học sinh dự đoán - Làm thí nghiệm KT, hớng dẫn học sinh theo dõi quan sát và ghi kết quả thí nghiệm - Chú ý hớng dẫn học sinh quan sát qua 3 giai đoạn: 5.3a,b,c - Cho học sinh nhận xét về kết quả (vận tốc của chúnh nh thế nào qua 3 kết quả) - Vậy 1 vật chuyển động có V không đổi gọi là chuyển động gì? - Đọc SGK và quan sát tranh vẽ 5.2 để trả lời câu 1 + Câu 1: a, P và Q b, P và T c, P và Q * Nhận xét: Cặp lực này là 2 lực cân bằng chúng cùng phơng, ngợc chiều cùng điểm đặt và cùng độ lớn - Nêu dự đoán - Quan sát giáo viên làm thí nghiệm - Theo dõi suy nghĩ trả lời câu2, 3, 4 - Điền bảng và làm câu 5 tính vận tốc qua 3 lần đo Thời gian t(s) Quãng đờng đI S(cm) Vận tốc cm/s 1 t 1 = 0.11 S 1 =5cm v 1 =45.4545 10 [...]... Tổ chức cho cả lớp thảo luận về câu trả lời a, P>FA vật chuyển động xuống dới (vật ? Khi vật nổi, vật chìm tác dụng của những chìm) lực nào? phơng chiều của chúng nh thế nào? b, P = FA vật đứng yên (vật lơ lửng) độ lớn của chúng nh thế nào? c, P . của 2 lực P , Q khi vật đứng yên từ đó đặt vấn đề: Lực tác dụng cân bằng lên vật đứng yên thì vật sẽ đứng yên . Vậy nếu 1 vật chuyển động và chịu tác dụng của 2 lực cân bằng vật sẽ nh thế nào. Hoạt. Thông báo về quán tính - Nhận xét về các VD mà giáo viên đa ra Lắng nghe, ghi vở - Khi có lực tác dụng mọi vật không thẻ thay đỏi vận tốc 1 cách đột ngột đợc vì mọi vật đều có quán tính Hoạt. nghiệm để khẳng đinh vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vận tốc không đỏi, vật sẽ chuyển động thẳng đều - Nêu đợc 1 số VD về quán tính. Giải thích đợc hiện tợng quán tính II, Chuẩn bị -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 cả năm, Giáo án vật lí 8 cả năm,