0

giao an vat li 8 ca nam

56 394 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 00:00

Tuần 1- Tiết 1 Ngày soạn: Ngày dạy: CHƯƠNG I: CƠ HỌC BÀI 1:CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I. MỤC TIÊU: 1- Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học, tính tương đối của c/đ và đứng yên. Xác định được trạng thái của vật đối với mỗi vật được chọn làm mốc; biết được chuyển động thẳng, cong, tròn. 2- Rèn kỹ năng quan sát tư duy vận dụng kiến thức lấy ví dụ. 3- Thái độ hợp tác, cẩn thận, kiên nhẫn. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Tranh vẽ + xe lăn + thanh trụ. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức: 2 Bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị của HS, nêu y/c của bộ môn 3 Bài mới Ho¹t ®éng 1 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh ? Làm thế nào để em có thể nhận biết được một ô tô trên đường, chiếc thuyền trên sông đang chạy (chuyển động) hay đứng yên. ? Trong vật lí học để nhận biết 1 vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào điều gì. ? Chuyển động cơ học là gì. HS trả lời theo SGK - GV làm thế nào với xe lăn chỉ rõ vật làm mốc. I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên: muốn biết: - Vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc gọi là vật mốc. - HS suy nghĩ làm câu C2; C3 ? Người ta thường chọn vật làm mốc gắn với gì C2: C3: Hoạt động 2: - HS phân nhóm thảo luận trả lời câu hỏi C4; C5; C6 ? Vật được coi là chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào yếu tố nào. - Cá nhân làm C7; C8 - Giáo viên giải thích tính tương đối của chuyển động. II. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên: C4: Hành khách chuyển động vì vị trí người này thay đổi so với nhà ga. C5: So với toa tàu thì hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách đối với toa tàu không đổi. C6: đối với vật này-đứng yên. Hoạt động 3: - HS đọc SGK ? Quan sát H1.3 cho biết quỹ đạo chuyển động của máy bay, kim đồng hồ, quả bóng bàn. ? Có những loại chuyển động nào III. Một số chuyển động thường gặp chuyển động thẳng, tròn, cong. IV. Vận dụng: C10: C11: - HS làm C9, C10, C11. IV. CỦNG CỐ: ? Chuyển động cơ học là gì ? Chuyển động cơ học cơ đặc điểm gì ? Có mấy dạng chuyển động; làm bài tập 1, 2. V. DẶN DÒ: - Đọc có thể em chưa biết - Xem bài vận tốc - Làm bài tập SBT + kẻ bảng 2.1 và 2.2 vào vở. Tuần2 - Tiết 2 Ngày so¹n Ngày dạy Bài 2: VẬN TỐC I. MỤC TIÊU: - Từ ví dụ, so sánh quãng đường chuyển động trong 1 giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động đó (gọi là vận tốc), nắm công thức v = , ý nghĩa k/n vận tốc, đơn vị vận tốc, vận dụng công thức tính vận tốc. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy, tính toán, vận dụng - Thái độ cẩn thận cần cù, trung thực. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Cả lớp: Bảng phụ, tranh vẽ tốc kế. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức 2 Bài cũ Kiẻm tra bài tập về nhà của HS – Nªu t×nh huèng 3 Bài mới Hoạt động 1: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - GV treo bảng 2.1 hướng dẫn HS quan sát ? Hãy xếp hạng cho bạn chạy nhanh nhất và các bạn còn lại - HS lên bảng ghi kết quả (đại diện 1 nhóm) -> Tính điểm: 1 câu đúng 2 điểm ? Hãy tính quãng đường chạy được trong 1 giây của bạn An. I. Vận tốc là gì? 1. Khái niệm: Vận tốc là quãng đường chạy được trong 1 giây. C3: - Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động. - Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. - HS lên bảng điền vào ? Làm thế nào em tính được như vậy. - GV quan sát cách tính của các nhóm khác. ? Hãy tính cho các bạn còn lại. ? Vận tốc là gì ? Nhìn vào bảng kết quả cho biết độ lớn của vận II. Công thức tính vận tốc. t s v = Trong đó: - v: vận tốc (m/s ) - s : quãng đường đi được (m). tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động. Điền từ vào câu C3. ? Nếu gọi v là vận tốc; S là quãng đường đi được; t là thời gian thì vận tốc được tính ntn. - t : thời gian (s) Hoạt động 2: ? Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào gì - GV treo bảng H2.2. HS phân nhóm điền vào. ? Đơn vị hợp pháp của vận tốc là gì - Độ lớn của vận tốc được đo bằng dụng cụ gì em đã thấy ở đâu. - GV thông báo vận tốc ô tô là 36km/h ý nghĩa của nó. - HS làm tương tự với xe đạp và tàu hoả - HS làm C5(b). III. Đơn vị vận tốc: - m/s; km/h; m/phút 1km/h = sm s m /28,0 3600 1000 = - Dụng cụ đo vận tốc là tốc kế. v ôtô 36km/h = sm s m /10 3600 36000 = v xđ 10,8km/h= sm s m /3 3600 10800 = v tàu hoả = 10m/s. Hoạt động 3: - GV thông báo 1 đề toán từ thực tế Với: s = 15km; t=1,5h v = sm s m hkm h km /8,2 3600 10000 /10 5,1 15 ≈== t = 1,5h v = ? t = 30km/h t = 40' = h 3 2 60 40 = s = ? v = 15km/h s = 15km. => t = ? IV. Vận dụng: -v= smhkm h km t s /8,2/10 5,1 15 === -s = v . t = 30km/h x kmh 20 3 2 = - t = h km hkm s v 1 15 /15 == . IV. CỦNG CỐ: ? Độ lớn của vận tốc cho ta biết điều gì ? Công thức tính vận tốc ? Đơn vị vận tốc. V. DẶN DÒ: - Làm các câu C6; C7; C8. - Xem lại quy tắc đổi đơn vị. Tuần3 - Tiết 3 Ngày so¹n Ngày dạy Bài 3 CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU I. MỤC TIÊU: - HS nắm được thế nào là chuyển động đều và không đều, áp dụng được công thức tính vận tốc trung bình để giải bài tập. - Rèn kĩ năng quan sát, tư duy, áp dụng kiến thức - Thái độ cần cù, cẩn thận, trung thực. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Máy đo chuyển động . - Máng chuyển động của hòn bi - Tranh vẽ H 3.1; Bảng 3.1 III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức : 2 Bài cũ ? Vận tốc là gì; Công thức; đơn vị GV nªu t×nh huèng häc tËp 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giáo viên - Học sinh Nội dung - GV cung cấp định nghĩa chuyển động đều, không đều cho HS. - HS hoạt động theo nhóm quan sát TN của GV -> HS thực hiện lại TN. - Điền các thông tin có được vào bảng 3.1 ? Trả lời câu hỏi SGK. - HS làm câu C2 vào vở. I. Định nghĩa: SGK 1. Thí nghiệm: 2. Nhận xét: - Trên quãng đường AD chuyển động của trục bánh xe là không đều. - Trên quãng đường DF chuyển động của trục bánh xe là đều. b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS đọc SGK - GV giải thích - HS làm câu C3 theo nhóm - GV thống nhất trên bảng. II. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. vtb = ; t s C3: v AB = sm t S AB AB /017,0= v BC = sm t S BC BC /05,0 = v CD = sm t S CD CD /08,0 = . c) Hoạt động 3: Giáo viên - Học sinh Nội dung - Cá nhân HS làm C4 - GV tóm tắt bài C5 s = 60m - HS làm C6 vào vở III. Vận dụng: C4: Không đều vì khi mới chuyển động xe chạy nhanh dần, dừng lại xe chạy chậm dần 50km/h là vận tốc trung bình. C5: v tb1 = 4m/s; v tb2 = 2,5m/s v tb = sm /3,3 2430 60120 = + + IV. CỦNG CỐ: ? Chuyển động đều, không đều là gì ? Vận tốc trung bình được tính như thế nào. V. DẶN DÒ: - Làm các câu C6; C7; C8. - Xem phần có thể em chưa biết. Tuần 4 - Tiết4 Ngày soạn Ngày dạy Bài 4 BIỂU DIỄN LỰC A. MỤC TIÊU: - HS nắm được cách biểu diễn lực của các kí hiệu vectơ lực và cường độ lực. - Rèn kỹ năng quan sát, vẽ hình, đo đạc, xác định độ lớn lực. - Thái độ cẩn thận, cần cù, trung thực. C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Xe lăn + dây - Nam châm - H 4.1; H 4.2; H 4.4. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: (I) Ổn định tổ chc: (II) Bài cũ: Chữa bài tập cho học sinh (III) Bài mới: 1. Đặt vấn đề: SGK 2. Triển khai bài. a) Hoạt động 1: Giáo viên - Học sinh Nội dung ? Lực có thể làm vật biến đổi như thế nào. - HS hoạt động nhóm làm TN H 4.1 - GV treo H 4.2 cho HS quan sát ? HS trả lời câu hỏi C1. I. Ôn lại khái niệm lực. C1: Lực hút Lực đẩy. b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung ? Tại sao nói lực là một đại lượng véc tơ. - GV đưa ra hình vẽ và làm TN 5N HS quan sát xác định điểm đặt lực, phương chiều, độ lớn. - Cho HS thảo luận VD H 4.3. II. Biểu diễn lực: 1. Lực là một đại lượng có độ lớn, phương và chiều -> lực là một đại lượng véc tơ. 2. Cách biểu diễn và kí hiệu Véc tơ lực. a) Biểu diễn lực cần có: - Điểm đặt - Phương chiều - Độ lớn b) Véc tơ lực: F; cường độ lực: F. c) Vận dụng Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS hoạt động nhóm biểu diễn lực ở câu C2. C2: 1kg = 10N => 5 kg = 50N - GV kiểm tra một số nhóm, ghi nội dung lên bảng. - Gọi 1 số HS trả lời C3. P = 10N. 10N 5000N IV. CỦNG CỐ: ? Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ ? Làm bài tập 1, 2 SBT. V. DẶN DÒ: - Đọc bài sự cân bằng lực ở lớp 6 - Làm bài tập 2 -> 4 SBT - Xem bài mớI sự cân bằng lực - quán tính. Tuần5 - Tiết 5 Ngày soạn: Ngày dạy Bài 5 SỰ CÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH A. MỤC TIÊU: - Nhận biết được đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng véc tơ - Quan sát TN thấy được vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật chuyển động thẳng đều, giải thích được hiện tượng quán tính. - Thái độ cẩn thận, cần cù, trung thực. B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bảng con - Hình vẽ 5.3 - Xe lăn + búp bê. - Bộ thí nghiệm về quán tính - Máy ATút . C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: (I) Ổn định tổ chức: -Lớp8A: -Lớp8B: -Lớp8C: (II) Bài cũ: Biểu diễn trọng lực vật có khối lượng 5kg tỉ xích 0,5cm = 10N (III) Bài mới: 1. Đặt vấn đề: SGK 2. Triển khai bài. a) Hoạt động 1: Giáo viên - Học sinh Nội dung - Giáo viên đưa ra 2 thí dụ: quan sát đặt trên bàn, quả cầu treo ở dây. - Treo bảng con HS xác định các lực tác dụng lên 2 vật trên lên bảng con. ? Nhận xét về điểm đặt, cường độ phương chiều của 2 lực tác dụng lên quyền sách quả cầu. I. Lực cân bằng: 1. Hai lực cân bằng là gì? Hai lực cân bằng là hai lực: - Cùng đặt lên một vật - Cường độ lực bằng nhau. - Phương nằm trên cùng 1 đường thẳng. - Chiều ngược nhau. -Quả cầu treo ở dây, quyển sách đặt trên bàn đứng yên vì chịu tác dụng của 2 lực cân bằng. b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS đọc phần dự đoán - GV chốt lại 1 số ý chính - GV làm TN với máy Atút hướng dẫn HS quan sát trả lời câu hỏi. ? Trả lời câu C2 ? Khi đặt thêm vật A' vì sao A và A' chuyển động. ? Khi A' bị giữ lại A có chuyển động không và lúc này nó chịu tác dụng của những lực nào. ? Vậy một vật đang chuyển động chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ chuyển động ntn. ? Từ 2 mục trên em rút ra kết luận gì. 2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. a) Dự đoán: SGK. - Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng thì vận tốc của vật không thay đổi nghĩa là vật chuyển động thẳng đều. C2: Quả cân A chịu tắc dụng của 2 lực cân bằng. Trọng lực P A = sức căng T của dây. C3: Đặt thêm A' nên P A + P A' >T nên AA' chuyển động nhanh dần xuống dưới. C4: Khi A' bị giữ lại A vẫn tiếp chuyển động và chịu tác dụng của 2 lực cân bằng P A = T -> chuyển động A lúc này là chuyển động thẳng đều. Kết luận: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên đang chuyển động sẽ trực tiếp chuyển động thẳng đều. c) Hoạt động 3 Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS đọc SGK. Lấy ví dụ II. Quán tính: ? Tại sao khi có lực tác dụng mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được. - HS làm theo nhóm trả lời các câu hỏi C6; C7. - HS làm thí nghiệm về quán tính với bộ TN về quán tính 1. Nhận xét: Mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính .2. Vận dụng: C5: Ngã về phía sau vì chân búp bê chuyển động cùng xe nhưng do quán tính nên thân và đầu búp bê chưa chuyển động được. C7: Ngã về trước vì khi xe dừng lại chân búp bê dừng lại với xe còn đầu và thân búp bê vẫn chuyển động về trước. IV. CỦNG CỐ: ? Nêu đặc điểm của 2 lực cân bằng. ? Vật đang chuyển động nếu chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động của vật thay đổi như thế nào. V. DẶN DÒ: - Làm câu C8, vận dụng kiến thức phần ghi nhớ để làm bài tập 5.1->5.2 KT về quán tính 5.3; KT biểu diễn lực 5.5 - 5.6. Đọc có thể em chưa biết - Giáo viên hướng dẫn bài 5.4; 5.8. 5.4: Lực kéo đầu tàu cân bằng lực cản tác dụng lên đoàn tàu -> vận tốc đoàn tàu không đổi. 5.8: Linh dương nhảy tạt sang bên, do quán tính báo lao về phía trước. Tuần 6 - Tiết 6 Ngày soạn: Ngày dạy Bài 6: Lực ma sát A. MỤC TIÊU: - Nhận biết lực ma sát, phân biệt được ma sát trượt, lăn, nghỉ và đặc điểm của mỗi loại này. - Kĩ năng phân tích được hiện tượng về lực ma sát có lợi, có hại trong đời sống và kỹ thuật nêu được cách khắc phục. - Thái độ cẩn thận, trung thực. B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Nhóm: Lực kế, miếng gỗ, quả cân Tranh vòng bi. C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: (I) Ổn định tổ chức: (II) Bài cũ: ? Thế nào là hai lực cân bằng (III) Bài mới: 1. Đặt vấn đề: - Vì sao phải có ổ bi ở trục xe đạp, xe bò - Vì sao trên lốp xe người ta phải tạo khía. 2. Triển khai bài. a) Hoạt động 1: Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS đọc SGK phần 1 - Cho 1 miếng gỗ trượt trên mặt bàn ? Điều gì đã làm cho miếng gỗ chuyển động chậm lại rồi dừng hẳn. ? Ma sát trượt sinh ra khi nào - Cá nhân HS làm C1. I. Khi nào có lực ma sát: 1. Lực ma sát trượt: - Ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác. C1: - Khi phanh xe - Kéo 1 vật nặng trượt trên đường - Dây cương và cần kéo đàn nhị. b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - Cho HS đọc SGK - GV đẩy một chiếc xe lăn trên mặt bàn ? Điều gì đã làm cho chiếc xe dừng lại ? Lực ma sát làm xuất hiện ở đâu trong TN trên. HS: Giữa bánh xe và sàn ?Lực ma sát lăn xuất hiện khi nào HS làm ?2, ?3 - HS làm thí nghiệm SGK H.6.2 Trả lời C4 theo nhóm ? Lực ma sát nghĩ có tác dụng gì. HS trả lời ?5 2. Lực ma sát lăn: - Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của 1 vật khác. 3. Lực ma sát nghỉ: Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác. c) Hoạt động 3 Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS quan sát tranhH6.3 - Trả lời câu hỏi C6 - Tương tự quan sát tranh H6.4 - Trả lời câu hỏi C7 ? Em có kết luận gì - HS làm C8 - C9 theo nhóm. II.Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật: 1. Lực ma sát có thể có hại. 2. Lực ma sát có thể có ích: - Lực ma sát có thể có hại hoặc có ích. III. Vận dụng: IV. CỦNG CỐ: - Lấy ví dụ về 3 lực ma sát - Lấy ví dụ về lực ma sát có hại và lợi. V. DẶN DÒ: - Đọc phần có thể em chưa biết - Các bài tập 6.1 -> 6.4 - Giáo viên hướng dẫn HS làm 6.5 Tuần 7 - Tiết7 Ngày soạn: Ngày dạy ÔN TẬP A. MỤC TIÊU: - Hệ thống hoá kiến thức kĩ năng đã học từ đầu năm - Rèn kĩ năng tư duy, vận dụng kiến thức - Thái độ trung thực, cẩn thận B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: (I) Ổn định tổ chức: (II) Bài cũ: Kết hợp trong giờ (III) Bài mới: 1. Đặt vấn đề: Tính hệ thống của kiến thức. 2. Triển khai bài. a) Hoạt động 1: Giáo viên - Học sinh Nội dung ? Thế nào là chuyển động cơ học ? Vì sao người ta nói chuyển động cơ học có tính tương đối. ? Nêu một số dạng chuyển động cơ học thường gặp. ? Nêu công thức tính vận tốc và đơn vị các đại lượng trong công thức. - HS vận dụng công thức làm C6 SGK. ? Thế nào là chuyển động đều. ? Cách biểu diễn lực. ? Thế nào là 2 lực cân bằng. Lấy ví dụ. ? Dưới tác dụng của 2 lực cân bằng vật sẽ như thế nào. ? Lấy ví dụ về quán tính ? Có những loại ma sát nào Lấy ví dụ về lực ma sát. GV đưa đầu bài HS giải 1. Chuyển động cơ học: SGK 2. Vận tốc: t s V = đơn vị vận tốc: m/s, km/h s: m, km t: s, h. Vtb = t s 3. Chuyển động đều: SGK 4. Biểu diễn lực. F  5. Sự cân bằng lực - Quán tính. 6. Lực ma sát; lực ma sát trượt, lăn, nghỉ. BÀI TẬP: Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của đoàn tàu ra đơn vị km/h và m/s Giải: t = 1.5h s = 8 km - Vận tốc đoàn tàu [...]... 55 (km/h) ?Thời gian 2 xe gặp Thời gian để hai xe gặp nhau là: nhau S 110 t= = = 2 (h) ?Găp nhau cách HN bao v 55 xa Hai xe gặp nhau cách Hà Nội là: S = v.t = 40.2 = 80 (km) Câu 2: (3 điểm) IV DẶN DÒ: Xem lại bài kiểm tra và đọc trước bài mới Họ và tên: Lớp 8 Điểm Kiểm tra :VẬT LÝ Thời gian : 1 tiết Lời phê của cô giáo ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm khác quan Khoanh tròn vào ý đúng... thức tính áp suất, bình thông nhau V DẶN DÒ: - Đọc phần có thể em chưa biết - làm bài tập 8. 4; 8. 5 Hướng dẫn 8. 4 P1 = 2.020.000 N/m2 P2 = 86 0.000 N/m2 a) Áp suất giảm -> độ cao cột nước giảm - tàu nổi P P b) h1 = 1 ; h2 = 2 d d 8. 5 - Mức nước hạ dần -> áp suất tác dụng lên điểm 0 giảm dần - Đẩy pit tông đến A' độ cao đáy bình được nâng lên nhưng khoảng cách từ 0 đến miệng bình không thay đổi -> áp suất... như thế nào c) A = ph = 500.1 = 500(J) ? Dùng ròng rọc động ta phải kéo dây đi 1 quãng đường như thế nào so với độ cao nâng vật lên C6: 1 420 = 210 N a) F= p = 2 2 8 l = 2h = 8 => h = = 4m 2 ? Có cách tính công nào khác A = F x l b) A = p.h = 1 680 (J) cách khác: A = F.l = 210 .8 = 1 0 68 (J) IV CỦNG CỐ: ? Phát biểu định luật về công V DẶN DÒ: Làm các bài tập 14.2 -> 14.4 Hướng dẫn đọc phần "có thể em... Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng Biết rằng trọng lượng riêng của nước d = 10.000N/m 3 ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm khách quan: (mỗi câu đúng cho 1 điểm) Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: C II Tự luận: Câu 1: - Vận tốc đoàn tàu s 8 V = = = 54km / h = 1,5m/s t = 1.5h t 1,5 (2đ) s = 8 km Câu 2: - Lực đẩy ac simét tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là: FAnước = dnước... = = 0,078S 640 60 t2 = = 0,0625S 960 Nội dung I Ai làm việc khoẻ hơn: AAn= 10.16.4 = 640(J) ADũng=15.16.4 = 960(J) C2: c, d đều đúng C3: Anh Dũng làm việc khoẻ hơn Vì t2 < t1 (trong 1 khoảng thời gian) thực hiện cùng một công b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh ? Hãy nêu biểu thức tính công ? Đơn vị của công suất Nội dung II Công suất: A trong đó: P là công suất P t A là công t là thời gian II Đơn... quyển, làm được 1 số TN đơn giản, hiểu TN của tô rixeli - Rèn kĩ năng quan sát làm thí nghiệm vận dụng kiến thức - Thái độ cẩn thận, trung thực, cần cù B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Vỏ hộp sữa - Ống thuỷ tinh - Nước màu - Hình vẽ 9.5 + 2 miếng cao su C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: (I) Ổn định tổ chức: (II) Bài cũ: Viết công thức tính áp suất chất lỏng, làm BT 8. 3 (III) Bài mới: 1 Đặt vấn đề: SGK 2 Triển khai bài... động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - Giáo viên treo tranh vẽ II Độ lớn của áp suất khí quyển: H9.5 mô tả thí nghiệm - HS thảo luận nhóm trả lời 1 Thí nghiệm Tôrixenli: các câu C5, C6, C7 2 Độ lớn của áp suất khí quyển: C5: Bằng nhau vì cùng nằm trên mặt phẳng ngang trong chất lỏng C6: ở A -> áp suất khí quyển ở B -> áp suất của trọng lượng cột TN cao >6cm C7: P = h.d = 0,76 - 136.000 = 103.360N/m2 -... lời đúng A Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần B Vật đang chuyển động sẽ dừng lại C Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nữa D Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi II Phần 2: Tự luận Câu 1:(3 điểm) Một ô tô khởi hành từ Phú Bình lúc 8h đến Định Hoá lúc 10h cho biết đường Phú Bình - Định Hoá dài 90km thì vận tốc của ô tô là bao... khi làm bài - Kiểm tra ghi tên trên bài làm V DẶN DÒ: - Xem bài mới Tuần 17 Tiết 17: Ngày soạn: Ngày dạy Kiểm tra học kì I Đề và thời gian thi do phòng GD-ĐT ra và qui định Tuần 18- Tiết 17: THI HỌC KỲ I (Đề và thời gian do phòng GD-ĐT ra đề, qui định) Tuần 19-Tiết 18: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 14 ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG A MỤC TIÊU: - Phát biểu được định luật về công dưới dạng; Lợi bao nhiêu lần về lực thì... thùng 0,4m P2 = d.(h1 - h2) = 10.000x(1,2) - 0,4m) =8. 000N/m2 c) Hoạt động 3 Giáo viên - Học sinh Nội dung - GV cho HS đọc C5 - GV làm TN - HS rút ra kết luận - HS làm C8; C9 vào vở III Bình thông nhau: 1 Thí nghiệm: 2 Kết luận: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên các mực chất lỏng ở các nhóm luôn luôn ở cùng mật độ cao IV Vận dụng: C8: ấm 1, vì mực nước ở ấm và vòi cùng bằng nhau C9: . Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần B. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại. C. Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nữa D. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc vật đang chuyển. biết. - làm bài tập 8. 4; 8. 5 Hướng dẫn 8. 4. P 1 = 2.020.000 N/m 2 P 2 = 86 0.000 N/m 2 a) Áp suất giảm -> độ cao cột nước giảm - tàu nổi. b) h 1 = d P 1 ; h 2 = d P 2 8. 5. - Mức nước hạ. 3 Giáo viên - Học sinh Nội dung - HS quan sát tranhH6.3 - Trả lời câu hỏi C6 - Tương tự quan sát tranh H6.4 - Trả lời câu hỏi C7 ? Em có kết luận gì - HS làm C8 - C9 theo nhóm. II.Lực ma sát trong
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an vat li 8 ca nam, giao an vat li 8 ca nam, , Phần II: Tự luận, II. Phần 2: Tự luận, Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỀN, Nghiệm lại lực đẩy ác simet, Kiểm tra học kì I, ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG, CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN, III- Hoạt động trên lớp: