0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

giao an vat li 8 ca nam

Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... quan hệ đến phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt nhiệt độ vật ? vật Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 48 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nhiệt độ cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt lớn ... 1.Hoạt động 1: Ổn đònh lớp : Bài cũ : Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 39 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nêu ví dụ chứng minh vật năng ;vật có động Động năng,thế vật phụ thuộc yếu tố nào? ĐVĐ SGK ... tốc khối lượng vật Hoạt động 4: Vận dụng Treo lên bảng hình 16.4 Lấy ví dụ vật vừa có Wt Wt thực tế Trả lời C9 Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 38 GIÁO ÁN VẬT LÍ Thảo luận,trao...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... có độ lớn không thay đổi Cá nhân tự đọc tài vấn đề có li n quan theo thời gian li u 2.b) GV yêu cầu học sinh đọc - Chuyển động không tài li u, trả lời câu chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay ... vận tốc S gian nhanh chuyển động V= t + So sánh độ dài đoạn V: Vận tốc đường chạy - Thông báo công thức S: Là quãng đường học sinh tính vận tốc đơn vò t: Thời gian đơn vò thời gian để hình - ... Jorixenli nghiệm Jorixenli Lưu ý học sinh cột thủy ngân ống - Trả lời C5,6,7 đứng cân độ cao 76cm phía ống chân không II- Độ lớn áp suất khí p suất khí áp suất cột thủy ngân ống Jorixenli người...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Ngày soạn: 10 tháng năm 2007 Ngày dạy: 11 tháng năm 2007 Tiết 2: Vận tốc I - Mục tiêu: - Từ thí dụ, so sánh quãng đờng chuyển ... với mặt đất 8cm2 Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất II - Đáp án biểu điểm Câu 1: 1- Chọn phơng án d cho điểm, phơng án d chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm 2- Chọn phơng án c cho điểm, ... án c cho điểm, phơng án c chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng 3- Chọn phơng án b cho điểm, phơng án b chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian vật chuyển động so với vật mốc gọi chuyển động C2: Em chạy xe đường em chuyển động bên đường đứng yên C3: Vật không chuyển động so với vật mốc gọi vật ... cao GV: Hãy quan sát hình 8. 8 h2 = h1 –h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m HS: Quan sát đọc nội dung C8: => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 GV: giải thích họat động thiết bị = 80 00 Pa này? C8: Ấm có vòi cao đựng nhiều ... soạn bài: - Khi vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm? IV/ Bổ sung: 38 Tuần 13: Ngày soạn: Tiết 13: SỰ NỔI I/ Mục tiêu: Kiến thức: Giải thích vật nổi, chìm Nêu điều kiện vật Kỉ năng: Làm TN vật Thái độ:...
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... lời GV: Em giải C7 HS: lên bảng thực GV: Quan sát hình 8. 7 Ấm chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát đọc nội dung C8: GV: giải thích họat động thiết bị này? ... HS: Thực GV: Như làm việc nhanh HS: Trả lời GV:Hãy tính công thực anh An anh Dũng? HS: Anh An: A = F.S C3: (1) Dũng = 160.4 = 640 (J) (2) Trong cung giây dũng thực công Anh Dũng: A = F.S = 240.4 ... lại kiến thức Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT Bài học: Áp suất khí * Câu...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật lí 8 (cả năm)

Giáo án Vật 8 (cả năm)

... vào vở: Cơ vật A( hình 16.1b) gọi hấp dẫn - Ghi kết luận vào GV : Đỗ Đình Thuần 23 THCS Tây Đô Giáo án Vật Năm học 2007-20 08 vật lớn” ghi lên bảng - GV hỏi : Nếu thay vật A băng vật C có khối ... + Phương án d : công giây 640 J + Bước 2: Thảo luận, chọn tiếp phương A’1 = = 12,8J 50 s án lại + Bước 3: Trả lời C3 GV : Đỗ Đình Thuần 20 THCS Tây Đô Giáo án Vật Năm học 2007-20 08 * GV cho ... lực cân lên vật chuyển động GV yêu câu HSđọc phần dự doán SGK HS nêu dự đoán : nêu dự đoán Các lự tác dụng lên vật cân V : Để kiểm tra dự đoán có không ta vận tốc vật không thay đổi , vật làm VD...
 • 36
 • 328
 • 2
Giáo án vật lí 8(cả năm)

Giáo án vật 8(cả năm)

... lên vật cân nên vật đứng yên Vậy có vật chuyển động mà đồng thời chòu tác dụng hai lực cân vật chuyển động ? -GV : Nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc ? -GV : Hai lực cân tác dụng lên vật ... đònh : “ Vận tốc không thay đổi vật chòu tác dụng lúc hai lực cân vật chuyển động “ - Giải thích tượng quán tính -Tăng cường tính quan sát , tỉ mỷ , nhận xét phán đoán II.CHUẨN BỊ : GV : M¸áy A-Tút ... HS : Phải chọn vật mốc cụ thể có sở để đánh giá trạng thái vật chuyển động hay - HS : Trả lời cá nhân đứng yên - Trong trường hợp người ta không nói đến vật mốc ta phải ngầm hiểu vật mốc “ - HS...
 • 76
 • 316
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: m co vũi cao hn ng nhiu nc hn C9: Nhỡn vo ng sut ta bit c mc nc bỡnh Cng c - GV:H thng li ni dung bi hc Hng dn HS giai BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT ... 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: m co vũi cao hn ng nhiu nc hn C9: Nhỡn vo ng sut ta bit c mc nc bỡnh V/ Cng c - hng dn t hoc Cng c: S lc ụn li kin thc ca bi Hng dn HS giai BT 8. 1, ... lc ụn li kin thc ca bi Hng dn HS giai BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT Hng dn t hc: a Bi va hc: Hc thuc lũng phn ghi nh sgk c phn Em cha bit, lm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT b Bi sp hc: p sut khớ quyn * Cõu hi son...
 • 92
 • 1,645
 • 5
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... 36 Giáo án Vật lý Tun 18 GV: Lê Xuân Thiệt KIM TRA HC Kè I Nm hc 2013-2014 37 Giáo án Vật lý GV: Lê Xuân Thiệt CHNG TRèNH HC Kè II Tun 20 Tit 19 ễN TP NS: 28/ 12/14 ND: 31/12/14(L8.2) 3/1/14(L8.1) ... 2013-2014 28 Giáo án Vật lý GV: Lê Xuân Thiệt H 7: Dn dũ: c trc bi mi Tun 14 Tit 14 S NI NS: 18/ 11/13 ND: 19/11/13 (L8.2) 22/11/13 (L8.1) I Mc tiờu: -Gii thớch c no vt ngõm nc thỡ ni lờn, chỡm xung hay ... phõn t chuyn ng hay ng yờn Nm hc 2013-2014 49 Giáo án Vật lý Tun 25 Tit 24 GV: Lê Xuân Thiệt NGUYấN T, PHN T CHUYN NG NS: 16/2/2014 HAY NG YấN ND: 18/ 2/2014(L8.2) 21/2/2014(L8.1) I Mc tiờu: -Gii...
 • 71
 • 2,478
 • 6
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... lời a, P>FA vật chuyển động xuống dới (vật ? Khi vật nổi, vật chìm tác dụng chìm) lực nào? phơng chiều chúng nh nào? b, P = FA vật đứng yên (vật lơ lửng) độ lớn chúng nh nào? c, P...
 • 71
 • 1,176
 • 1
Giáo án vật lí 8 (cả năm)

Giáo án vật 8 (cả năm)

... KÕt ln ChÊt láng kh«ng chØ g©y ¸p st ë ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt lßng chÊt láng II) C«ng thøc tÝnh ¸p st cđa chÊt láng p = d.h Trong ®ã: d: Träng lỵng riªng cđa chÊt láng (N/m3) ... (N/m3) h: ChiỊu cao cđa cét chÊt láng (m) p: ¸p st ë ®¸y cét chÊt láng (N/m2) III) B×nh th«ng Trong b×nh th«ng chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c cét lu«n ë cïng mét ®é ... nghe II) §é lín cđa lùc ®Èy acsimet HS: L¾ng nghe 1) Dù ®o¸n §é lín cđa lùc ®Èy lªn vËt nhóng nã b»ng träng lỵng cđa phÇn chÊt láng mµ vËt chiÕm chç 2) ThÝ nghiƯm kiĨm tra 3) §é lín cđa lùc ®Èy...
 • 84
 • 781
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột )

Giáo án vật 8 cả năm ( 3 cột )

... =0,5 .3 68. (1 00-t) Nhiệt lợng mà nớc thu vào Q2=m2c2(t-t 2) =2.4 186 (t-1 5) Vì nhiệt lợng toả nhiệt lợng thu vào nên 0,5 .3 68. (1 00-t)=2.4 186 (t-1 5) Giải phơng trình ta đợc t=16 ,82 0C Giáo án vật 43 Năm học: ... C3 Chất lỏng gây áp suất theo phơng lên vật lòng C4 (1 ) thành (2 ) đáy (3 ) lòng III- Công thức tính áp suất chất lỏng P=d.h p: áp suất chất lỏng (N/m2 ) - d: Trọng lợng riên chất lỏng ( N/m 3) ... -Quan sát TL C2 theo yêu cầu C2 -Thảo luận thống (5 ) thếnăng câu trả lời (6 ) động Hoạt động cá nhân (7 ) động (8 ) -Tìm hiểu thông tin (1 1) nhiệt (1 2) SGK trình bày nội II-Sự bảo toàn lợng dung định...
 • 46
 • 2,563
 • 5
Giáo án vật lí 8 cả năm_3

Giáo án vật 8 cả năm_3

... thị 33 Vật - THCS Bài 12 Sự Lớp 8A 8B Ngày dạy / / 20 / / 20 Học sinh vắng mặt Ghi I/ Mục tiêu Kiến thức: - Giải thích đơc vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu đợc điều kiện vật - ... Chú ý: xem vật mốc nh điểm nhỏ - Có HS phát ra: Nếu vật mốc vật to KC từ vật CĐ đến điểm vật mốc không đổi vật đứng yên 5p Củng cố giảng (2 phút) + CĐCH gì? Căn vào đâu mà ta biết đợc vật đứng ... đoán II - Độ lớn lực đẩy Acsimet Dự đoán - Vật nhúng chất lỏng nhiều Fđ nớc mạnh - FA có độ lớn trọng lợng vật Thí nghiệm kiểm tra Các bớc TN 30 GV: Nguyễn thị Vật - THCS B1: Đo P1 cốc, vật...
 • 89
 • 697
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm đầy đủ

Giáo án vật 8 cả năm đầy đủ

... 1,2-0,4 = 0 ,8 m => p2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa Nu cũn thi gian cho hs lm mt s bi SBT 8. 1; 8. 4 HOT NG 4: Cng c - hng dn t hc Cng c: S lc ụn li kin thc ca bi Hng dn HS gii BT 8. 5 SBT IV/ ... sut Tng Lớ thuyt 4 11 T l thc dy VD LT (1,2) (3,4) 2.1 2.9 2 .8 3.2 2 .8 1.2 7.7 7.3 Trng s LT (1,2) 42.0 46.7 70.0 1 58. 7 VD (3,4) 58. 0 53.3 30.0 141.3 2.Tớnh s cõu hi v im s ch kim tra cỏc cp ... tng D Cú th tng hoc gim Cõu 8: Mt thi ng cú trng lng 12N nhỳng vo nc thỡ trng lng ca nú ch cũn 8, 4N lc y Acsimột ca nc tỏc dng vo thi ng cú ln: A 20,4 N B 3,6 N C 8, 4 N D Mt giỏ tr khỏc Cõu 9:...
 • 81
 • 894
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm_2

Giáo án vật 8 cả năm_2

... a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS §inh X¸ - B×nh Lơc thevinh@yahoo.com Giáo n Vật Lý N¨m Häc 20 08 - 2009 ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải ... 33 Giáo n Vật Lý N¨m Häc 20 08 - 2009 GV : Đặt câu hỏi sau : hai HS 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng...
 • 71
 • 2,404
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án tin học 8 cả nămgiáo án toán lớp 8 cả nămgiáo án công dân 8 cả nămgiáo án địa lí 7 cả nămgiáo án địa lý 8 cả nămgiáo án tiếng anh 8 cả nămgiáo án sinh học 8 cả năm 3 cộtgiáo án địa lí 9 cả nămgiáo án anh văn 8 cả nămBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ