0

Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột )

46 2,569 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:25

Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ Ch ơngI: Cơ học Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / Tiết1 Chyển động cơ học I- Mục tiêu -Nêu đợc những ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày -Nêu đợc tính tơng đối của chuyển động và đứng yên -Nêu đợc các dạng cơ học thờng gặp chuyển động thẳng , chuyển động tròn, chuyển động & II- Chuẩn bị -chuẩn bị cho giáo viên -Tranh vẽ H1.1SGK và H1.2SGK -Tranh vẽ H1.3SGK và một số dạng chuyển động thờng gặp III- Các hoạt động dạy học 1- ổn định tổ chức lớp 2- Bài mới T/g Hoạt động cảu thầy Hoạt động của trò Gihi bảng 2 13 10 5 Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập -Gv giợi thiệu nội dung chơng trình vật lý 8 -Gv tổ chức tình huống học tập nh sgk Hoạt động 2 Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên -Y/c các nhóm thảo luận trả lời C 1 -y/c H/S tìm hiểu thông báo SGK H- Trong vật lí để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên ngời ta làm nh sau H- Chuyển động cơ học là gì? -Y/c học sinh suy nghĩ trả lời C 2 C 3 -T/C cho học sinh thảo luận thống nhất câu trả lời Hoạt động 3: Tìm hiểu về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên -GV cho học sinh xem H1.2 y/c H/S quan sát và trả lờiC 4 ,C 5 ,C 6 - GV tổ chức cho học sinh thảo luận trả lời -Yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời C 7 , C 8 -GV chuẩn hóa y/c học sinh ghi vở Hoạt động 4: Giới thiệu một số chuyển động thờng gặp -y/c H/S tìm hiểu thông báo SGK trình bày các dạng chuyển động Hoạt động 5: Vận dụng Hoạt động cá nhân -Nghe giáo viên giới thiệu - Nghe, suy nghĩ Hoạt động theo nhóm+ cá nhân -TL theo yêu cầu -Tìm hiểu theo y/c -H/S: Dựa vào vị trí của vật so với vật mốc -TL theo yêu cầu -TL theo yêu cầu của gv Hoạt động cá nhân -Quan sát H1.2 trả lời C 4 , C 5 -TL theo yêu cầu - TLC 7 theo yêu cầu -ghi vở theo yêu cầu Hoạt động cá nhân -Tìm hiểu theo yêu cầu -TL C 9 theo yêu cầu I- Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? C 1 S 2 vị trí của ô tô , chiếc thuyền một đám mây với một vật đứng yên trên mặt đất * Sự thay đổi vị trí của một vật so với vật mốc theo thời gian gọi là chuyển động cơ học C 2 C 3 Vật không thay đổi vị trí so với vật mốc thì đợc coi là đứng yên II- Tính t ơng đối của chuyển động và đứng yên C 4 : So với nhà ga thì hành kháchchuyển động vì vị trí của ngời này thay đổi so với nhà ga C 5 Toa tàu đứng yênvì vị trí của ngơ không thay đổi so với toa tàu C 6 : (1) đối với vật này (2) đứng yên C 7 C 8 : So với trái đất thì mặt trời chuyển động IV- Vận dụng C 10 C 11 : Khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 1 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 10 -Yêu cầu HS đọc suy nghĩ trả lời C 10 , C 11 -T/c cho học sinhTL TN câu T đổi thì vật đứng yên nói nh vậy không phải lúc nào cũng đúng VD: Chuyển động tròn của các vật quanh vật mốc IV- Phụ lục 1.Giao việc -Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm các BT SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 2 2.H ớng dẫn về nhà 1.1 C 1.2 A 1.3 vật mốc là a, Đờng b, Hành khách c,Đờng d,Ô tô 1.4 Mặt trời Trái đất NS: / / ND: / / Tiết 2: Vận tốc I-Mục tiêu -Từ ví dụ , so sánh quãng đờng chuyển động trong 1s của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh chậm của chuyển động trong đó gọi la vận tốc -Nắm vững công thức tính vận tốc v= t s và ý nghĩa khái niệm vận tốc -Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h và cách đổi đơn vị vận tốc -Vận dụng công thức để tính quãng đờng trong thời gian chuyển động II- Chuẩn bị Chuẩn bị cho!gv -Đồng hồ bấm giây -Tranh vẽ phóng to tốc kế của xe máy III- Các hoạt động dạy học 1- ổn định tỗ chức lớp 2- Kiểm tra BT 1.1 BT1.3 SBT 3-Bài mới t/g Hoạt động của thày Hoạt động của trò Ghi bảng 5 , Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập -GV tổ chức tình huống học tập nh SGK Hoạt động 2: Tìm Hoạt động cá nhân -Nghe suy nghĩ I- Vận tốc là gì? Bảng 2.1 C 1 : Cùng chạy quãng đờng 60m nh nhau bạn nào mất ít thời gian hơn sẽ chạy nhanh hơn C 2 Bảng 2.1 Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 2 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 25 15 hiểu về vận tốc -GV gới thiệu bảng 2.1 -Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời C 1 , C 2 , C 3 -Tổ chức cho học sinh thảo luận trên lớp -GV chuẩn hoá yêu cầu HS ghi vở -GV yêu cầu học sinh xây dựng công thc tính vận tốc -y/c hs giải thích các đại lợng có mặt trong công thức H-Đơn vị của vận tốc pt vào đvị nào? -y/c hs đổi 1km/h=? m/s -GV giới thiệu về các đơn vị hợp pháp -GV chốt lại kiến thức cơ bản Hoạt động 3 Vận dụng -GV h/d học sinh cách làm bt vật lí -Y/c h/s suy nghĩ trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng -T/c cho hs thảo luận thống nhất câu trả lời -Gv chuẩn hoá yêu cầu học sinh ghi vở -Nghe gv giới thiệu -TL theo yêu cầu -TL theo yêu cầu -Ghi vở theo yêu cầu -Xây dựng theo yêu cầu -giải thích theo yêu cầu Hs: độ dài , t/g -Làm vịc theo yêu cầu -Nghe giáo viên giới thiệu Hoạt độn cá nhân -nghe gv h/d -TL C 5 -TL theo yêu cầu -Ghi vở theo yêu cầu C 3 Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh chậm của chuyển động độ lớn của vận tốc đợc tính bằng quãng đờng đi đợc trong một đơn vị thời gian II- Công thức tính vận tốc -v là vận tốc V= t s -s là quãng đờng -t thời gian đi hết quãng đ- ờng đó III- Đơn vị của vận tốc -Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của độ dài và đơn vị của thời gian C 4 m/phút km/h km/s cm/s C 5 a,V 1 =36km/h, V 2 =10,8km/h, V 3 =10m/s= hkm /36 3600 1 01,0 = Vởy chuyển động của xe đạp là chậm nhất C 6 t=1,5h s=81km V=? km/h , m/s Vận tốc của đoàn tàu là V= smhkm t s /15 3600 54 /54 5,1 81 ==== C 7 s=8km C 8 s=2km IV- Phụ lục 1. Giao việc -Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm các BT SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 3 2.H ớn dẫn về nhà 2.1 C 2.2 v=50km/h =13,8m/s 2.4 t=1,75h =1h45phút Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 3 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ NS: / / ND: / / Tiết 3: Chuyển động đều chuyển động không đều I- Mục tiêu - Phát biểu đợc định nghĩa về chuyển động đều và chuyển động không đều và nêu ví dụ về chuyển động đều -Nêu những ví dụ về chuyển động không đều thờng gặp .Xác định đợc dấu hiệu đặc trng của chuyển động này là vận tốc thay đổi theo thời gian -Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng -Mô tả tn hình 3.1 SGK và dữ kiện đã cho ở bảng 3.1trong thí nghiệm để trả lời những câu hỏi trong bài II- Chuẩn bị -Tranh vẽ to H3.1 SGK III- Các hoạt động dạy học 1- ổn định tổ chức lớp 2- Kiểm tra BT2.1 BT2.4 SBT 3- Bài mới t/g Hoạt động của thầy Hoạy động của trò Ghi bảng 20 10 Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều -y/c HS tìm hiểu thông báo SGK H- c/đ đều là gì? lấy ví dụ minh hoạ -y/c HS suy nghĩ trả lời C 1 -Y/c học sinh suy nghĩ trả lời C 2 -Tổ chức cho học sinh thảo luận thống nhất câu trả lời Hoạt động 2: Tìm hiểu vận tốc trung bình của chuyển động không dều -GV thông báo về khái niệm và công thức tính vận tốc trung bình -Y/c HS suy nghĩ TL C 3 Hoạt động 3: Vận dụng -y/c HS suy nghĩ trả lời C 4 Hoạt động theo nhóm -Tìm hiểu theo yêu cầu - Trả lời theo yêu cầu -Trả lời C 1 theo yêu cầu -Trả lời C 2 theo yêu cầu -Trả lời theo yêu cầu Hoạt động cá nhân -Nghe gv thông báo -TL C 3 Hoạt động cá nhân -TL C 4 theo yêu cầu I- Định nghĩa -Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian -Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian C 1 Chuyển động của bánh xe trên quãng đờng AD là không đều vì vận tốc thay đổi Trên quãng đờng DF là chuyển động đều vì vận tốc không đổi C 2 a- Chuyển động đều B,c,d- Chuyển động không đều II- Vận tốc trung bình của chuyển động không đều * CT: v TB = t s C 3 v AB =0,017m/s v BC =0,05m/s, v CD = 0.08m/s Từ A D vật chuyển động nhanh dần III- Vận dụng C 4 : chuyển động của ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, 50km/h là vận tốc trung bình C 5 S ! =120m, S 2 =60m, t 1 =30s , t 2 =24s Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 4 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 15 -Y/c HS đọc và tóm tắt C 5 -Y/c HS suy nghĩ trình bày phơng pháp giải -GV yêu cầu học sinh lên bảng trình bày C 5 GV lu ý vận tốc trung bình không bằng trung bình các vận tốc trừ trờng hợp dặc biệt -GV chuẩn hoá yêu cầu học sinh ghi vở -GV yêu cầu học sinh suy nghĩ làm C 6 -T/c cho học sinh thảo luận thống nhất câu trả lời -Y/c học sinh về nhà làm C 7 - Tóm tắt C 5 theo yêu cầu -Trình bày theo yêu cầu -lên bảng làm C 5 -Nghe hớng dẫn của gv -Ghi vở theo yêu cầu -Làm C 6 -TL theo yêu cầu V 1 =? V 2 =? V TB =? G: Vận tốc trung bình của xe trên quãng đờng dốc là V 1 = sm t s /4 30 120 == Vận tốc trung bình của xe trên quãng đờng nằm ngang là V 2 = sm t s /5,2 24 60 == Vận tốc trung bình của xe trên cả hain quãng đờng là V tn = t t s s + + 2 2 1 1 = sm /3,3 2430 60120 = + + C 6 s=150km C 7 IV- Phụ lục 1.Giao việc -Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm các BT SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 4 2. H ớng dẫn về nhà 3.1 C A 3.2 C 3.7 V tb = 8 2 2 1 1 2 = +v v v v Thay số vào ta đợc v 2 =6km/h NS: / / ND: / / Tiết4 Biểu diễn lực I- Mục tiêu -Nêu đợc ví dụ thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc -Nhận biết đợc lực là một đại lợng véc tơ. Biểu diễn đợc véc tơ lực II- Chuẩn bị Chuẩn bị cho học sinh -Xem lại bài lực- hai lực cân bằng SGK vật lí6 III- Các hoạt động dạy học 1-ổn định tổ chức lớp Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 5 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 2- Kiểm tra BT 3.4 3.7SBT 3- Bài mới t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng 5 10 15 15 Hoạt động 1: T/c tình huống học tập -GV đặt vấn đề nh SGK Vào bài Hoạt động 2: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc -Y/c HS TL C 1 Từ đó rút ra mối quan hệ giữa lực và vận tốc Hoạt động 3: Biẻu diễn lực -yc học sinh nhắc lại các đặc điểm củalực đã học ở lớp 6 -GV thông báo lực là một đại lợng véc tơ YC học sinh tìm hiểu thông báo SGK H- Véc tơ lực đợc biểu diễn nh thế nào -GV phân tích vd H4.3 yêu cầu HS làm VD khác Hoạt động 4: Vận dụng -yêu cầu học sinh suy nghĩ lam C 2 C 3 -T/c cho học sinh thảo luận thống nhất câu trả lời -GV chuẩn hoá yêu cầu học sinh ghi vở Hoạt động cá nhân - Nghe suy nghĩ Hoạt động cá nhân -TL C 1 -rút ra nhận xét Hoạt động cá nhân+ nhóm -nhắc lại theo yêu cầu -Nghe GV thông báo -Tìm hiểu tb -TL theo yêu cầu -Nghe GV phân tích Hoạt động cá nhân I- Ôn lại khái niệm lực C 1 : 4.1 Lực hút của xe lăn làm tăng vận tốc của xe lăn 4.2 Lực của mặt vợt tác dụng lên quả bóng làm quả bóng bị biến dạng và ngợc lại II- Biểu diễn véc tơ lực 1. Lực là một đại lợng véc tơ 2. Cách biểu diễ véc tơ lực Lực đợc biểu diễn bằng 1 mũi tên có: -Gốc là điểm đặt của lực -Phơng chiều là phơng chiều của lực -Độ dài biểu thị cờng độ của lực theo một tỉ xích cho trớc b- Kí hiệu véc tơ lực F cđ lực F Vận dụng C 2 : -m=5kg p=50N 10N P F 50N C 3 : IV- Phụ lục 1- Giao việc - Dặn dò học sinh về nhà làm các bài tập SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 5 2- H ớng dẫn về nhà 4.1 D 4.2 4.3 -Khi quả bóng rơi do sức hút của trái đất, vận tốc của vật tăng - Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 6 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ NS: / / ND: / / Tiết5: Sự cân bằng lực- quán tính I- Mục tiêu - Nêu rõ đợc mộtm ví dụ về hai lực cân bằng. Nhận biết đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng véc tơ lực -Từ dự đoán về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật chuyển động, và đứng yên khảng định Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi , vật sẽ chuyển động thẳng đều - Nêu đợc một số ví dụ về quán tính. Giải thích đợc hiện tợng quứn tính II- Chuẩn bị - Dụng$cụ thí nghiệm để làmg các thí(nghiệm hình 5.3,!5.4 SGK III- Các hoựt động dạy học 3- ổn định tổ chức lớp 2- Kiểm tra 3- Bài mới t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng 3 15 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập - GV tổ chức tình huống học tập nh SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu về lực cân bằng -y/c HS suy nghĩ trả lời C 1 H- Hai lực cân bằng là gì? GV đặt vấn đề tìm hiểu về tác dụng của hei lực cân bằng lên vệt chuyển động -y/c HS nhắc lại tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đứng yên Dự đoán tác dụng kủa hai lực cân bằng lên vật chuyển động -GV tiến hành thí nghiệm nh hình5.3 yêu cầu học sinh quan sát - HS quan sát theo 3 giai đoạn -Y/c học dựa vào kết quả TN TL C 2 C 3 , C 4 - y/c HS dựa vào kết quả thí nghiệm hoàn thành bảng 5.1 - t/c thảo luận rút ra kết luận -GV chốt lại kiến thức yêu cầu HS ghi vở Hoạt động cá nhân -Nghe suy nghĩ Hoạt động cá nhân + nhóm - TL C 1 theo yêu cầu - TL theo yêu cầu - Nghe suy nghĩ - HS: đứng yên - chuyển động thẳng đều - Quan sát theo sự h- ớng dẫn của gv - HT bảng 5.1 - TL rút ra kết luận - ghi vở theo yêu cầu I- Hai lực cân bằng 1-hai lực cân bằng là gì? C 1 T Q P P Q P 2- Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động a- dự đoán b- Thí nghiệm kiểm tra C 2 : quả cân A chịu tác dụng Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 7 . . . Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 15 10 Hoạt động 3: Tìm hiểu về quán tính -Y/c học sinh tìm hiểu thông báo SGK H- Vì sao mọi vật không thể thay đổi vận tôcs đôt ngột khi có lực tác dụng - Y/c HS suy nghí trả lời C 6 , C 7 , C 8 - TC cho học sinh thảo luận thống nhất câu trả lời -GV chuẩn hoá yêu cầu học sinh ghi vở Hoạt động cá nhân - Tìm hiểu thông báo SGK - HS: vì mọi vật đều có quán tính - TL theo yêu cầu - TL theo yêu cầu - Ghi vở theo yđu cầu của hai lực cân bằng P A , T9 ( T=P B mà P B = P A ) C 3 Đặt thêm vật nặng A , P A + P A, T AA , chuyển động nhanh dầ và đi xuống C 4 A , bị giữ lại. Khi lực tác dụng lên A chỉ còn lại hai lực P A và T cân bằng C 5 Bảng 5.1 Kết luận: Một vật đang chuyển động chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều II- Quán tính 1- Nhận xét - Khi có lực tác dụng mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột ngay đợc vì có quán tính 2- Vận dụng C 6 C 7 C 8 IV- Phụ lục 1- Giao việc - Dặn dò HS về nhà làm các BT^ SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 6 2- Hớng dẫn về nhà 5.1 C 5.2 D 5.3 D NS: / / ND: / / Tiế 6: Lực ma sát I- Mục tiêu - Nhận biết thêm một loại lực cơ học nữa là lực ma sát. Bớc đầu phân biệt sự xuất hiện các loại lực mát trợt, ma sát lăn, ma sát nghỉvà đặc điểm của các loại lực ma sát này - Làm thí nghiệm để phát hiện lực ma sát nghỉ Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 8 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ - Kể và phân ftích đợc một số hiện tợng về lực ma sát có lợi, có hại trong đời sống và kĩ thuật. Nêu cách khắc phụctác hại của lực ma sát và vận dụng ích lợi của lực này II- Chuẩn bị - Mỗi nhóm học sinh: một lực kế, một miếng gỗ, một quả cân phục vụ cho thí nghiệm H6.2SGK III- Các hoạt động dạy học 1- ổn định tổ chức lớp 2- Kiểm tra 3- Bài mới t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng 5 20 15 5 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập -GV tổ chức tình huống học tập nh SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu về lực ma sát H- Lực ma sát trợt xuất hiện khi nao? H- Lực ma sát trợt xuất hiện khi nào H- Lực ma sát trợt có tác dụng gì? - Y/c HS suy nghĩ trả lời C 1 H- Lực ma sát lăn xuất hiện khi nào? H- Lực ma sát lăn có tác dụng gì? Trả lời C 2 C 3 -Yêu cầu HS quan sát H6.2 H- Dụng cụ thí nghiệm gồm những gì? H- Tiến hành thí nghiệm nh thế nào? -Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm TL C 4 - Yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời C 5 Hoạt động 3: Tìm hiểu về ích lợi và tác hại của lực ma sát - GV yêu cầu học sinh nêu tác hại của lực lực ma sát xuất hiện ở H a, b, c Biện phắp khắc phục - Yêu cầu HS quan sát trình bày ích lợi của lực ma sát biện pháp làm tăng lực ma sát Hoạt động 4: Vận dụng -Yêu cầu học sinh suy nghĩ TL C 8 , C 9 -T/c thảo luận thống nhất câu trả lời - GV chuẩn hoá yêu cầu học sinh ghi vở Hoạt động cá nhân - HS nghe suy nghĩ Hoạt động cá nhân+ nhóm -TL theo yêu cầu - TL C 1 theo yêu cầu - S TL C 2 C 3 - quan sát theo yêu cầu HS: lực kế , qnặng, miếng gỗ -TL theo yêu cầu - Làm thí nghiệm HS: vì có các lực khác cân bằng với lực kéo Hoạt động cá nhân HS: làm mòn xích líp, mòn trục cản trở chuyển động Bp : bôi trơn thay ma sát trợt bằng ma sát lăn - Trình bày theo yêu cầu Hoạt động cá nhân - TL C 8 , C 9 , theo yêu cầu -TL theo yêu cầu _ Ghi vở theo yêu cầu I- Khi nào có kực ma sát 1- Lực ma sát trợt * Xuất hiện: Khi vật này trợt trên bề mặt của vật khác * Tác dụng: Ngăn cản chuyển động trợt C 1 2- Lực ma sát lăn * Xuất hiện: Khi vật này chuyển động lăn trên bề mặt của vật khác * Tác dụng: Cản trở chuyển động lăn C 2 a- ms trợt b- ms lăn cđ của lực ms trợt lớn hơn cđ của lực ms lăn 3- Lực ma sát nghỉ * Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trợt khi chịu tác dụng của lực khác C 4 C 5 II- Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật 1- Lực ma sát có thể có hại C 6 2- Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật C 7 III- Vận dụng C 8 C 9 : ổ bi có tác dụng thay ma sát trợt bằng ma sát lăn nhờ đó giảm dợc lực cán lên các vật chuyển động khiến cho máy móc hoạt động dễ dàng góp phần thúc đẩy sự phát triển của độngk lực học Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 9 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ IV- Phụ lục 1. Giao việc -Dặn dò học sinh nghiên cứu trớc bài 7 -Về nhà học bài và làm bài tập SBT 2. H ớng dẫn về nhà 6.1 C 6.2 C 6.3 D 6.4 a- Ô tô chuyển động thẳng đều khi lực kéo cân bằng với lực ma sát vậy F MS = F Kéo = 800N b- F K > F ms c- F k < F ms NS: / / ND: / / Tiết7: áp suất I- Mục tiêu - Phát biểu đợc định nghĩa áp lực và áp suất - Viết công thức tính áp suất , nêu đợc tển và đơn vị của các đại lợng có mặt trong công thức - Vận dụng đợc công thức tính áp suất để giải các bài tập đơn giản về áp lực áp suất - Nêu đợc cách làm tăng giảm áp suất dùng nó để giải thích đợc một số hiện tợng đơn giản thờng gặp II- Chuẩn bị Chuẩn bị cho nhóm học sinh -Một chậu đựng hạt cát nhỏ - Ba miếng kim loại hình hộp ch nhật của bộ dụng cụ thí nghiệm, hoặc ba viên gạch III- Các hoạt động dạy học 1- ổ n định tổ chức lớp 2- Kiểm tra BT 6.1 6.4 SBT 3- Bài mới t/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng 5 10 Hoạt động1: Tổ chức tình huống học tập -GV tổ chức tình huống học tập nh SGK Hoạt động 2: Hình thành khái niệm áp lực - yêu cầu học sinh tìm hiểu thông báo SGK H- áp lực là gì? - Yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời C 1 - Yêu cầu học sinh tìm Hoạt động cá nhân - Nghe suy nghĩ Hoạt động cá nhân - Tìm hiểu theo yêu cầu HS: lực ép vuông góc với mặt bị ép - TL C 1 theo yêu cầu I - á p lực là gì? - áp lực là lực ép có phơng vuông góc với mặt bị ép C 1 a- Lực của máy kéo gtác dụng lên mặt đờng b- cả hai lực Giáo án vật lí 8 Năm học: 2008-2009 10 [...]... nghiệm 2 C3 Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phơng lên các vật ở trong lòng nó C4 (1 ) thành (2 ) đáy (3 ) trong lòng III- Công thức tính áp suất chất lỏng P=d.h trong đó p: áp suất chất lỏng (N/m2 ) - d: Trọng lợng riên của chất lỏng ( N/m 3) - h: chiều cao cột chất lỏng(m) III- Bình thông nhau C3 PA= PB hA= hB Kết luận: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mựcu chất lỏng ở các nhánh luôn... C1C2, C3 trả lời C1 C3 (1 ) giảm dần -Tổ chức cho học sinh thảo (2 )tăng dần luận thống nhất câu trả lời -Thảo luận theo yêu C3 -Yêu cầu học sinh suy nghĩ cầu (1 )tăng dần trả lời C4 -Trả lơì C4 theo yêu (2 )giảm dần -GV chuẩn hoá yêu cầu cầu (3 )tăng dần học sinh ghi vở -Ghi vở theo yêu cầu (4 )giảm dần -GV làm thí nghiệm 2 C4 -yêu cầu các nhóm trả -Học sinh quan sát A.Thế năng lớn nhất -TL C5.C8 lờiC5, .C8... đánh giá cho điểm -Yêu cầu các nhóm thu dọn dụng cụ thí nghiệm IV-Phụ lục -Dặn dò học sinh về nhà làm các bài tập SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài sự nổi Giáo án vật lí 8 18 Năm học: 20 08- 2009 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ NS: / / ND: / / Tiết 14: Tự nổi I-Mục tiêu -Giải thích khi nào vật nổi , vật chìm, vật lơ lửng -Nêu đợc điều kiện vật nổi -Giẩi thích đợc khi nào vật nổi , vật chìm vật. .. Công hao phí A1=Fms.l=20.40 =80 0J Công có ich A2=p.h=600.5 =30 00J Công của ngời sinh ra A=A1+A2 =80 0 +30 00= 38 0 0J Giáo án vật lí 8 23 Năm học: 20 08- 2009 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ NS: / / ND: / / Tiết 19: Công suất I-Mục tiêu -Hiểu đợc công suất là công thực hiện đợc trong một giây, là đại lợng đặc trng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con ngời, con vật hay máy móc Biết lấy ví... của giáo II-Bài tập (SBT) viên IV-Phụ lục -Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm các bài tập SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 16 NS: / / ND: / / Kiểm tra Tiết 18: I-Mục tiêu -Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh II-Chuẩn bị GV -Đề bài + đáp án III-Các hoạt động dạy học 1-ổn định tổ cức lớp 2-GV phát đề yêu cầu học sinh làm bài A-Đề bài -Đề bài kèm theo B-Đáp án -Đáp án kèm theo Giáo án vật lí 8. .. A>A động năng của vật phụ thuộc vào khối luợng C8 Động năng của vật phụ thuộc vào khối lợng C9 C10 a-Thế năng b-Động năng c-Thế năng I IV-Phụ lục 1-Giao việc -Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm các bài tập SBT -Tìm hiểu nghiên cứu trớc bài 17 2-Hớng dẫn về ,nhà 16.1 C 16.2 Cánh cung thến năng 16 .3 Nhờ năng lợng của búa đó là động năng NS: / / ND: / / Giáo án vật lí 8 28 Năm học: 20 08- 2009 Nguyễn Đăng... C,d C3 Theo phơng án c (1 ) Dũng (2 ) Để thực hiện cùng một công Dũng mất ít thời gian hơn Theo phơng án d (1 ) Dũng (2 )trong cùng một thời gian dũng thực hiện đợc công lớn hơn II-Công suất -Công suất đợc xáa định bằng công thực hiện đợc trong một đơn vị thời gian -p: công suất A P= -A: công thực hiện đt ợc -t: t/g thực hiện công III-Đơn vị công suất -Đơn vị công suất là oát -KH W 1W=1J/s Năm học: 20 08- 2009... để giải thích các hiện tợng thực tế -Giải thích đợc thí nghiệm Brao II-Chuẩn bị -Tranh vẽ phóng to H20.2&20 .3 -Bình chia độ -Vài miếng đồng sun phát(CuSO 4) -200ml nớc III-Các hoạt động dạy học 33 Giáo án vật lí 8 Năm học: 20 08- 2009 Nguyễn Đăng Liệu 1-ổn định tổ chức lớp 2-Kiểm tra BT 19.1.19.4 3- Bài mới T/G Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập 5 -GV tổ chức tình huống học tập nh... Hớng dẫn về nhà 7.1 D 7.2 B 7 .3 Xẻng tròn nhấnvào đất dễ nhất vì diện tích nhỏ Giáo án vật lí 8 II- áp suất 1 tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? C2 Bảng 7.1 F1 . cứu trớc bài 3 2.H ớn dẫn về nhà 2.1 C 2.2 v=50km/h = 13, 8m/s 2.4 t=1,75h =1h45phút Giáo án vật lí 8 Năm học: 20 08- 2009 3 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ NS: / / ND: / / Tiết 3: Chuyển động. đờng b- cả hai lực Giáo án vật lí 8 Năm học: 20 08- 2009 10 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 17 13 thêm ví dụ về áp lực trong đời sống Hoạt động 3: Tìm hiểu áp suất phụ thuộc vào những. Các hoạt động dạy học 1-ổn định tổ chức lớp Giáo án vật lí 8 Năm học: 20 08- 2009 5 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ 2- Kiểm tra BT 3. 4 3. 7SBT 3- Bài mới t/g Hoạt động của thầy Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột ), Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột ),