0

Giáo án vật lí 8 cả năm_3

89 730 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:26

Tuần: 01 - Tiết: 01. Ngày soạn: Chơng I. cơ học Bài 1. chuyển động cơ học. Lớp. Ngày dạy. Học sinh vắng mặt. Ghi chú. 8A ____/ ____/ 2010 8B ____/ ____/ 2010 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Nêu đợc VD về CĐCH trong đời sống hằng ngày, có nên đợc vật mốc. - Nêu đợc VD về tính tơng đối của chuyển động đứng yên, xác định đợc vật mốc trong mỗi trạng thái. - Nêu đợc VD về các dạng chuyển động cơ học thờng gặp: CĐ thẳng, CĐ cong, CĐ tròn. 2. Kĩ năng: Xác định đợc vật chọn làm mốc. 3. T tởng: Yêu thích môn học, có thể giải thích đợc hiện tợng trong cuộc sống II/ Phơng pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. III/ Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ 1.2; 1.3 trong SGK. (Phóng to) IV/ Tiến trình bài dạy. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Nội dung bài mới. (2 phút) GV giới thiệu nội dung của chơng. HS đọc từng nội dung. Tiếp đó GV đặt vấn đề vào bài mới. TG. Hoạt động của Thầy và Trò. Trình tự nội dung kiến thức cần ghi. 8p 10p GV: Cho 1 HS đọc C 1 , sau đó các nhóm thảo luận và hoàn thành C 1 . HS: Đa ra nhiều cách. - Nghe tiếng máy của ôtô nổ nhỏ dần. - Thấy xe đạp lại gần hay xa một cái cây bên đờng. HS: Lấy thêm VD. GV: Có mấy đối tợng (vật) xét trong các tình huống trên. HS: Nêu nhận biết vật CĐ hay ĐY. GV: Thông báo: Trong Vật Lí, muốn nhận biết xem một vật đang chuyển động hay đứng yên, ngời ta dựa vào vị trí của vật đó so với một vật khác. Nếu vị trí đó thay đổi ( Nghĩa là khoảng cách từ vật đang xét đến một vật khác thay đổi) thì vật đó đang chuyển động. GV: Khi nào ta nói là vật CĐ? HS: Đọc phần kết luận in đậm trong SGK và trả lời các câu hỏi C 2 , C 3 . GV: Gọi HS trả lời. Sau đó nhận xét. HS: Qua 2 câu hỏi này. Rút ra lu ý. I - Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên. C 1 . - Em đứng cạnh đờng thấy ôtô chạy xa em Ôtô chuyển động. - Ôtô đứng cạnh 1 cột điện mà cột điện không thể chạy đợc nên Ôtô đứng yên. * Dựa vào vật mốc. Vật khác đợc chọn để so sánh gọi là vật mốc. * Lu ý: Cần phải nói rõ là vật chuyển động so với vật mốc cụ thể đã chọn. C 2 : Những VD minh họa: - Ôtô chuyển động trên đờng, vật làm mốc là cây xanh bên đờng. - Quả bóng rơi từ trên cao xuống đất, vật làm mốc là mặt đất. C 3 : Vật đứng yên khi khoảng cách của vật đó đến vật mốc không đổi. VD: - Ôtô đỗ trong bến xe là vật đứng yên, chọn vật mốc là bến xe. GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 1 10p 5p 5p GV: Đặt vấn đề: Nh trên đã thấy, muốn xét xem một vật đứng yên hay chuyển động, ta phải xét KC từ vật đó đến vật mốc có thay đổi hay không. Nhng vật mốc có thể tuỳ ý chọn. Vậy có thể xảy ra trờng hợp chọn hai vật mốc khác nhau lại đa đến hai kL khác nhau không? HS: Quan sát hình 1.2 SGK và lần lợt trả lời C 4 và C 5 . Thảo luận nhóm. HS: Từ những phân tích trên, hãy rút ra nhận xét, hoàn chỉnh C 6 trong SGK. GV: Nh vậy, khi ta nói một vật là đứng yên hay CĐ thì có phải tuyệt đối đúng ( luôn 2 đúng) không? Vì sao? HS: Hoàn thiện C 8 nêu ở đầu bài. HS: Nghiên cứu tài liệu. GV hớng dẫn để HS hiểu hơn. GV: Cùng HS trả lời C 9 . HS: Rút ra nội dung kiến thức cần nắm. GV: Hớng dẫn C 10 , C 11 . - Quyển sách nằm yên trên mặt bàn, chọn vật mốc là mặt bàn. * Lu ý: Vị trí của vật đợc xác định bởi khoảng cách từ vật đến vật mốc. II - Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên. C 4 : So với ga thì hành khách đang CĐ vì khoảng cách từ ngời đến nhà ga thay đổi. C 5 : So với tàu thì hành khách đang đứng yên vì khoảng cách (Vị trí) từ ng- ời đến bất cứ chỗ nào trên toa tầu đều không đổi. C 6 : (1) Đối với vật này. (2) Đứng yên. * Không phải luôn 2 đúng vì còn phụ thuộc vào vật mốc đợc chọn. C 7 : HS tự làm. C 8 : Sở dĩ ta thấy MT mọc đằng đông lặn ở đằng tây là vì MT thay đổi so với một điểm so với một điểm gắn với TĐ. Vì vậy có thể coi là MT CĐ khi lấy mốc là Trái Đất. III - Một số chuyển động thờng gặp. Xem SGK. C 9 : - CĐ thẳng: Thả một vật nặng từ trên cao xuống đất, vật sẽ CĐ trên đờng thẳng đứng. - CĐ cong: Chiếc lá khô rơi từ cành cây xuống. - CĐ tròn: Khi cánh quạt quay, mọi điểm trên cánh quạt đều CĐ tròn. * Ghi nhớ: SGK - Tr7. IV - Vận dụng. C 10 : Chú ý là xe đang chạy. C 11 : Chú ý: ở đây xem vật mốc nh một điểm nhỏ. - Có HS phát hiện ra: Nếu vật mốc là một vật to. KC từ vật CĐ đến mọi điểm của vật mốc không đổi thì vật vẫn đứng yên. 4. Củng cố bài giảng. (2 phút) + CĐCH là gì? Căn cứ vào đâu mà ta biết đợc rằng một vật đang đứng yên hay đang CĐ? + Hãy cho biết một số CĐ thờng gặp. Cho VD minh hoạ? 5. Hớng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà.(3 phút) + Học nội dung ghi nhớ. + Bài về: Bài 1.1 1.6 (SBT) và trả lời lại C 1 đến C 11 . V/ Tự rút kinh nghiệm. GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 2 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ X¸c nhËn cña tæ chuyªn m«n. _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ GV: NguyÔn thÞ nhÊt. VËt lÝ 8 - THCS. 3 Tuần: 02 - Tiết: 02. Ngày soạn: Bài 2. Vận tốc. Lớp. Ngày dạy. Học sinh vắng mặt. Ghi chú. 8A ____/ ____/ 2010 8B ____/ ____/ 2010 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức: -Từ VD so sánh quãng CĐ trong 1 giây của mỗi CĐ để rút ra cách nhận biết sự Nhanh, chậm của CĐ đó. ( Gọi là Vận Tốc ). - Nắm vững công thức tính vận tốc: s v t = và ý nghĩa của khái niệm vận tốc, biết đơn vị hợp pháp của vận tốc. ( m/s ; km/h ). 2. Kĩ năng: Vận dụng công thức để tính: v, s, t. Trong chuyển động. 3.T tởng: Rèn tính cẩn thận, tính chính xác khi tính v, s, t. II/ Phơng pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. III/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung Bảng 2.1(SGK) - Trang vẽ phóng to hình 2.2(tốc kế), tốc kế thực IV/ Tiến trình bài dạy. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. (10 phút) HS 1 : Nêu nội dung ghi nhớ - Bài 1.3 (SBT) HS 2 : Câu C 10 : (SGK/ Tr6) 3. Nội dung bài mới. Đặt vấn đề: ở bài 1 ta đã biết cách làm thế nào làm 1 vật CĐ, hay đứng yên, còn trong bài này ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để nhận biết sự nhanh hay chậm của CĐ. TG. Hoạt động của Thầy và Trò. Trình tự nội dung kiến thức cần ghi. 3p 7p GV: Tổ chức tình huống học tập và phát phiếu học tập (Bảng 2.1) HS: Qua bảng hoàn thành C 1 , C 2 , C 3 qua sự hớng dẫn của GV. HS: Tính vận tốc. Quãng đờng chạy trong 1 s ta lấy: s t . GV: Cho HS hoàn thành C 3 . HS: Nêu công thức và nêu rõ từng đại lợng. HS: Các nhóm hoạt động C 4 . GV: Thông báo đơn vị hợp pháp và giới thiệu tốc kế (hình 2.2). I - Vận tốc là gì? C 1 : Cùng chạy 1 quãng đờng 60m nh nhau, bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn. C 2 : Bảng 2.1 (Kẻ tắt). Học sinh. Xếp hạng Quãng đờng chạy trong 1 S. An 3 6m Bình 2 6,32m Cao 5 5,45m Hùng 1 6,67m Việt 4 5,71m C 3 : (1) Nhanh. (2) Chậm. (3) Quãng đờng đi đợc. (4) Đơn vị II - Công thức tính vận tốc. Công thức: s v t = III - Đơn vị vận tốc. C 4 : Đơn vị vận tốc là: m/ phút; km/ h; km/ s. * Đơn vị hợp pháp: m/ s hoặc km/ h. * Độ lớn của vận tốc đo bằng tốc kế. * Cách đổi đơn vị: + Từ km/ h m/ s. GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 4 5p 15p GV: Nhắc lại 1km = 1000 m. 1m = 1/ 1000 km. 1h = 3600s. 1s = 1/ 3600 h. GV: Gợi ý HS hoàn thành C 5 . Cần so sánh vận tốc, nêu ý nghĩa của từng con số. GV: Ôtô và tầu hoả CĐ nhanh nh nhau. Xe đạp CĐ chậm nhất. GV: Chữa C 6 . GV: Gọi HS lên bảng chữa C 7 . Cần đổi thời gian về đơn vị hợp pháp. GV: Gợi ý cho HS giải. HD: 1,75 . 60 = 105 - 60 = 45 phút. Ta đợc: 1h 45 phút. GV: Gọi HS nêu ghi nhớ. ( / ).1000 ( / ) 3600 km h m s= + Từ m/ s km/ h. ( / ).3600 ( / ) 1000 m s km h= Vận dụng: C 5 : a) Mỗi giờ Ôtô đi đợc 36 km, mỗi giờ xe đạp đi đợc 10,8 km b) Nếu đổi về đơn vị: m/ s 1 2 3 36 36000 10 / . 3600 10,8 10,8.1000 3 / . 3600 10 / . km m v m s h s km v m s h v m s = = = = = = = 1 3 2 v v v= > C 6 : Tóm tắt: t = 1,5 h s = 81 km v 1 (km/ h) = ? v 2 (m/ s) = ? Giải: Vận tốc tàu: 1 2 81 54 / . 1,5 54.1000 15 / . 3600 km v km h h m v m s s = = = = So sánh: Số đo vận tốc tính theo đơn vị Km/h (54) lớn hơn số đo vận tốc tính theo m/s (15). C 7 : Đáp số. t = 40 phút = 40/60 h = 2/3 h. Vậy: 2 . 12. 8 . 3 s v t km= = = C 8 : Tóm tắt: v = 4km/h t = 30phút = 1/2 h. s = ? Đáp số: s = v.t = 2 km. SBT: Bài 2.1. Câu C. Bài 2.4. 1400 1,75 1 45 . 800 s t h h ph v = = = = * Ghi nhớ: SGK - Tr10. GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 5 4. Củng cố bài giảng. (2 phút) + Nhắc lại kiến thức cơ bản. + PP giải bài tập. 5. Hớng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà. + Xem và làm lại: C 1 C 8 . + Bài về: Bài 2.1 2.4 (SBT). V/ Tự rút kinh nghiệm. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Xác nhận của tổ chuyên môn. _________________________________ _________________________________ _________________________________ Tuần: 03 - Tiết: 03. Ngày soạn: Bài 3. chuyển động đều - chuyển động không đều. Lớp. Ngày dạy. Học sinh vắng mặt. Ghi chú. 8A ____/ ____/ 2010 8B ____/ ____/ 2010 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa nêu đợc VD. Xách định đợc dấu hiệu đặc trng cho CĐĐ và CĐKĐ. - Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng. - Làm thí nghiệm và ghi kết quả tơng tự nh bảng 3.1 2. Kĩ năng: Từ các hiện tợng thực tế và kết quả TN để rút ra đợc quy luật của CĐĐ và CĐKĐ. 3. T tởng: Tập trung, nghiêm túc. Hợp tác khi thực hiện thí nghiệm. II/ Phơng pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, nhóm. III/ Đồ dùng dạy học: Bộ TN khảo sát chuyển động của bánh xe trên máng nghiêng. IV/ Tiến trình bài dạy. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. (5 phút). HS: Nêu nội dung ghi nhớ và trả lời C 8 ? 3. Nội dung bài mới. (3 phút). GV: Đặt vấn đề: Một chiếc Ôtô đi từ bến A đến bến B. Vận tốc của Ôtô thay đổi nh thế nào từ lúc bắt đầu lăn bánh ở A đến khi dừng lại ở B? Nh vậy CĐ của vật có thể có vận tốc rất khác nhau. Căn cứ vào vận tốc, ngời ta chia ra hai loại chuyển động: CĐĐ và CĐKĐ. Đó là nội dung bài học hôm nay. GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 6 TG. Hoạt động của Thầy và Trò. Trình tự nội dung kiến thức cần ghi. 4p 8p 5p 5p 5p 5p HS: Đọc mục I sau đó trả lời câu hỏi sau. Căn cứ vào đấu hiệu nào mà ta biết đợc một chuyển động là đều hay không đều? GV: Cho HS nêu định nghĩa. GV: Hãy quan sát 1 CĐ. Làm thế nào xác định đợc vận tốc của vật, để biết nó là CĐĐ hay KĐ? Cụ thể là thả 1 bánh xe cho lăn trên 1 máng ngang nh ở hình 3.1 SGK. CĐ của bánh xe là đều hay không đều? GV: Biểu diễn thí nghiệm cho HS xem. HS: Ghi số đo các quãng đờng đi đợc. Tính vận tốc trên mỗi quãng đờng. HS: Làm C 1 . GV: Yêu cầu HS vận dụng kinh nghiệm thực tế để trả lời C 2 . HS: Làm việc cá nhân, phát biểu chung ở lớp. GV: Thông báo. Đối với vận tốc không đều, giá trị vận tốc liên tục thay đổi. Để xác định CĐ nhanh hay chậm ta chỉ tính một cách trung bình: trung bình trong mỗi giây vật đi đợc một quãng đờng là bao nhiêu và gọi là vận tốc trung bình. Tính v tb theo công thức: tb s v t = HS: Hoạt động nhóm C 3 . GV: Nh vậy trong CĐBĐ, v tb trên mỗi đoạn đờng khác nhau có giá trị khác nhau. HS: Nêu nội dung ghi nhớ. GV: Yêu cầu HS trả lời C 4 , C 5 , C 6 . Với C 7 về nhà, quan sát hoạt động chạy trong giờ TD để lấy số liệu cần thiết. HS: Tóm tắt và tính vận tốc trên từng quãng đờng. I - Định nghĩa. - Căn cứ vào vận tốc. + Vận tốc không đổi: CĐĐ. + Vận tốc thay đổi: CĐKĐ. * Xác định vận tốc của một vật đang chuyển động. * Quan sát TN o - Bảng 3.1. C 1 : - Từ A đến D vận tốc tăng dần, CĐKĐ. - Từ D đến E chyển động không đổi, chuyển động đều. C 2 : CĐ của Ôtô khi khởi hành, của xe đạp khi xuống dốc, của tàu hoả khi vào ga là những CĐKĐ. II - Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. VD: Trên đoạn đờng AC = 0,20m vật đi mất 6s thì vận tốc trung bình là bao nhiêu? HD: ADCT. 0,20 0,03 / . 6 tb s m v m s t s = = C 3 : Vận tốc trung bình trên mỗi đoạn. AB BC CD 0,017 / AB v m s t = = 0,05 /v m s = 0,083 /v m s = Nhận xét: Trục bánh xe CĐ nhanh dần lên. * Lu ý: Mỗi khi nói đến vận tốc trung bình phải nói rõ vận tốc trung bình trên đoạn đờng nào. v tb trung bình cộng vận tốc. * Ghi nhớ: SGK - Tr13. III - Vận dụng. C 4 : CĐKĐ, vì mỗi lúc vận tốc tăng nhanh dần, khi nói Ôtô chạy từ HNội đến HPhòng với vận tốc 50 km/h là nói vận tốc trung bình. C 5 : Tóm tắt: s 1 = 120m s 2 = 60m t 1 = 30s t 2 = 24s Tính: v tb1 , v tb2 , v tb Giải: + Đờng dốc: 1 1 1 4 / s v m s t = = + Đờng ngang: 2 2 2 2,5 / s v m s t = = + Trên cả hai quãng đờng: GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 7 GV: Gọi 1 HS lên chữa lấy điểm. GV: HDHS trả lời C 7 . GV: Muốn S 2 CĐ nhanh hay chậm, ta phải thực hiện nh thế nào? HS: Phải xác định vận tốc của CĐ về cùng 1 đơn vị rồi so sánh. 1 2 1 2 3,33 / s s v m s t t + = = + C 6 : Đáp số: . 30 .5 150 km s v t h km h = = = C 7 : Dùng đồng hồ bấm giờ để xác định t chạy hết s = 60m, sau đó tính vận tốc trung bình theo công thức v = s/ t ra đơn vị m/s hoặc km/ h. 4. Củng cố bài giảng. (2 phút) + Nhắc lại kiến thức cơ bản. 5. Hớng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà. (3 phút) + Xem và làm lại các bài đã chữa. + Tự lấy thêm VD về CĐĐ và CĐKĐ. + Nghiên cứu lại bài tác dụng của lực tác dụng chơng trình lớp 6. V/ Tự rút kinh nghiệm. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Xác nhận của tổ chuyên môn. _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 8 Tuần: 04 - Tiết: 04. Ngày soạn: Bài 4 . biểu diễn lực. Lớp. Ngày dạy. Học sinh vắng mặt. Ghi chú. 8A ____/ ____/ 2010 8B ____/ ____/ 2010 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Nêu đợc VD thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc. - Nhận biết đợc lực là đại lợng véc tơ. - Biểu diễn đợc véc tơ lực. 2. Kĩ năng: Biểu diễn lực. 3. T tởng: Yêu thích môn học, biểu diễn và vẽ hình chính xác. II/ Phơng pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề. III/ Đồ dùng dạy học: Bộ thí nghiệm: Giá đỡ, xe lăn, nam châm thẳng, 1 thỏi sắt. IV/ Tiến trình bài dạy. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. (5 phút) HS: Nêu nội dung ghi nhớ. Lấy VD về CĐĐ và CĐKĐ? 3. Nội dung bài mới. GV: Đặt vấn đề nh SGK. TG. Hoạt động của Thầy và Trò. Trình tự nội dung kiến thức cần ghi. 7p 8p GV: ở lớp 6 chúng ta đã đợc học khái niệm lực. a) Hãy cho biết khi tác dụng một lực lên một vật thì có thể gây ra kết quả gì? b) Hãy nêu một VD chứng tỏ rằng một lực có độ lớn (Cờng độ). Độ lớn đó đo bằng đơn vị nào? c) hãy chỉ ra hớng của trọng lực tác dụng lên quả cầu treo dới sợi dây. GV: Cho HS làm TN hình 4.1 và trả lời C 1 . GV: Thông báo thuật ngữ đại lợng vectơ. Nh trên ta đã thấy, một lực không những có độ lớn (Cờng độ) mà còn có phơng và chiều (Gọi chung là hớng). Trong vật lí học, ngời ta gọi 1 đại lợng có cả độ lớn và hớng là đại l- ợng vectơ vậy lực là một đại lợng vectơ. Theo định nghĩa đó thì độ dài, khối lợng có phải là đại lợng vectơ không? Vì sao? HS: Tự nghiên cứu SGK rồi thảo luận nhóm, sau đó trả lời câu hỏi của GV. GV: Giải thích bằng hình về tỉ xích. I - Ôn lại khái niệm về lực. + Tác dụng: Gây ra biến dạng, gây ra biến đổi chuyển động. + Lực có thể mạnh hay yếu, đo bằng niutơn (N). VD: Lực kéo có cờng độ 2N, 3N + Hớng thẳng đứng từ trên xuống dới. C 1 : Trả lời. + Hình 4.1: Lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn, nên xe lăn CĐ nhanh hơn. + Hình 4.2: Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm quả bóng bị biến dạng và ngợc lại lực của quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng. II - Biểu diễn lực. 1. Lực là một đại lợng vectơ. + Độ dài không phải là đại lợng vectơ vì không có hớng, không cần nói dài 2m theo hớng nào. + Khối lợng không phải là đại lợng vectơ, không cần nói 3kg theo hớng nào. 2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực. + Lực có 3 yếu tố. Hiệu quả lực phụ thuộc vào các yếu tố này. (Điểm đặt, phơng chiều, độ lớn). GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 9 3N 1N 10N F1 A 5000N F2 B 500.000N F 10p 8p VD: Ta quy ớc là độ dài 1 cm ứng với 1N, thì 3N sẽ ứng với mũi tên có độ dài 3 cm. GV: Nêu VD nh SGK, sau đó hớng dẫn. HS: Nêu nội dung ghi nhớ. GV: Cùng HS làm C 2 và C 3 . + Vectơ lực: Kí hiệu F . + Cờng độ lực: Kí hiệu F (Độ lớn). VD: SGK - Tr16. * Ghi nhớ: SGK - Tr16. III - Vận dụng. C 2 . Trả lời. Các lực đợc biểu diễn nh hình vẽ. Vật có khối lợng 5kg thì trọng lực: P = 10m Trọng lợng P = 50 N. Lực F 1 = 50 N. Tỉ xích 1cm 10N. x cm ơ 50N. x = 5 cm. Lực F 2 = 15000N. Tỉ xích 1cm 5000N x cm ơ 15000N x = 3cm. C 3 : Trả lời. + Lực F 1 . Phơng thẳng đứng, chiều từ dới lên trên, độ lớn 20N. + Lực F 2 . Phơng nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30N. + Lực F 3 . Phơng hợp với phơng nằm ngang một góc 30 o , chiều xiên lên từ trái sang phải, độ lớn 30N. 4. Củng cố bài giảng. (7 phút) + Nhắc lại kiến thức cơ bản. + Giải quyêt VĐ đầu bài: F t = 10 6 . Tỉ xích 1cm ứng với 500.000N x cm ơ 1000.000N x = 2cm. 5. Hớng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà. + Bài về: Bài 4.1 4.5 (SBT) V/ Tự rút kinh nghiệm. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8 - THCS. 10 [...]... Mặc dù có lực kéo tác dụng lên đổi GV: Lực cản sinh ra trong TNo trên là vật nặng, nhng vật vẫn đứng yên GV: Nguyễn thị nhất 15 Vật lí 8 - THCS lực ma sát nghỉ Chứng tỏ giữa mặt bàn với vật có một lực cản Lực này đặt lên vật cân bằng HS: Trả lời C5 với lực kéo giữ cho vật đứng yên 8p - Số chỉ của lực kế tăng dần, chứng tỏ lực cản cũng có cờng độ tăng dần C5: VD về lực ma sát nghỉ - Trong sản xuất:... - Vật nhúng trong chất lỏng chịu tác GV: Lực đẩy này có tên gọi là gì? HS: Đọc dự đoán và mô tả tóm tắt dự dụng của 1 lực, đó là lực đẩy Acsimet đoán II - Độ lớn của lực đẩy Acsimet 1 Dự đoán - Vật nhúng trong chất lỏng càng nhiều thì Fđ của nớc càng mạnh - FA có độ lớn bằng trọng lợng của vật 2 Thí nghiệm kiểm tra Các bớc TN 30 GV: Nguyễn thị nhất Vật lí 8 - THCS B1: Đo P1 của cốc, vật B2: Nhúng vật. .. _ _ Tuần: 14 - Tiết: 14 Ngày soạn: GV: Nguyễn thị nhất 33 Vật lí 8 - THCS Bài 12 Sự nổi Lớp 8A 8B Ngày dạy / / 20 / / 20 Học sinh vắng mặt Ghi chú I/ Mục tiêu 1 Kiến thức: - Giải thích đơc khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu đợc điều kiện nổi của vật - Giải thích đợc các hiện tợng vật nổi thờng gặp trong đời sống 2 Kĩ năng: Làm TN0, phân tích và nhận xét hiện... thị nhất 11 Vật lí 8 - THCS Tuần: 05 - Tiết: 05 Ngày soạn: Bài 5 sự cân bằng lực - quán tính Lớp 8A 8B Ngày dạy / / 2010 / / 2010 Học sinh vắng mặt Ghi chú I/ Mục tiêu 1 Kiến thức: - Nêu đợc một số VD về hai lực cân bằng, nhận biết đợc đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng Vectơ lực - Nêu đợc một số VD về quán tính Giải thích đợc hiện tợng quán tính 2 Kĩ năng: - Biết suy đoán - Tiến... trọng lợng của vật nớc có thể tích bằng thể tích 13p GV: Nguyễn thị nhất 32 C2: Thể tích của vật bằng thể tích của Vật lí 8 - THCS GV: HD HS trả lời C1, C2, C3 phần nớc dâng lên trong bình khi nhúng vật chìm trong bình nớc: V = V2 - V1 5p C3: Trọng lợng của phần nớc bị vật HS: Đo P1 và P2 tính PN và ghi vào chiếm chỗ đợc tính bằng công thức: mẫu báo cáo Sau đó tính P? PN = P2 - P1 3 So sánh kết quả đo... GV: Nguyễn thị nhất 27 Vật lí 8 - THCS 8p 4p 4 Củng cố bài giảng.(2p) + GV: Cho thêm bài tập tơng tự 5 Hớng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà.(1p) - Về xem và ôn lại kĩ kiến thức - GV: Dặn dò để HS làm bài thi học kì cho tốt V/ Tự rút kinh nghiệm GV: Nguyễn thị nhất 28 Vật lí 8 - THCS ... kiện để vật nổi, vật chìm GV: Giúp HS trả lời qua hình vẽ HS: Hoàn thành C2 Vẽ các vectơ lực C1: Một vật nằm trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và FA 2 lực này cùng phơng và ngợc chiều Chiều P , chiều FA C2: Có thể xảy ra các trờng hợp sau đây 6p c) Vật nổi lên a) Vật chìm xuống F P - mét FA - si khi vật nổi trên mặt thoáng của... lực cân bằng Vật lí 8 - THCS 7p 5p GV: Qua 3 VD em nhận xét khi vật đứng yên chịu tác dụng của 2 lực cân * Nhận xét: bằng thì kết quả là gì? - Khi vật đứng yên chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ đứng yên mãi mãi: v = 0 - Đặc điểm của 2 lực cân bằng 2 Tác dụng của hai lực cân bằng lên HS: Quan sát thí nghiệm và trả lời từng một vật đang chuyển động câu hỏi trong SGK a) Học sinh dự đoán GV: Nhận xét,... _ _ GV: Nguyễn thị nhất 17 Vật lí 8 - THCS Tuần: 07 - Tiết: 07 Ngày soạn: 03/ 07/ 2009 Lớp 8A Ngày dạy / / 2010 8B Kiểm tra 1 tiết Học sinh vắng mặt Ghi chú / / 2010 I/ Mục tiêu 1 Kiến thức: - Nêu đợc VD về CĐCH trong đời sống hằng ngày, có nên đợc vật mốc - Nêu đợc VD về tính tơng đối của chuyển động đứng yên, xác định đợc vật mốc trong mỗi trạng thái - Nêu đợc VD về các... hs ) Giáo viên chọn đề phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh để chọn đề kiểm tra 4 Củng cố bài giảng 5.Hớng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà V/ Tự rút kinh nghiệm Xác nhận của tổ chuyên môn _ _ _ GV: Nguyễn thị nhất 18 Vật lí 8 - THCS Tuần: 07 - Tiết: 07 Ngày soạn: Lớp 8A 8B Ngày . đất, vật làm mốc là mặt đất. C 3 : Vật đứng yên khi khoảng cách của vật đó đến vật mốc không đổi. VD: - Ôtô đỗ trong bến xe là vật đứng yên, chọn vật mốc là bến xe. GV: Nguyễn thị nhất. Vật lí 8. vào vật mốc. Vật khác đợc chọn để so sánh gọi là vật mốc. * Lu ý: Cần phải nói rõ là vật chuyển động so với vật mốc cụ thể đã chọn. C 2 : Những VD minh họa: - Ôtô chuyển động trên đờng, vật làm mốc. ( / ) 36 00 km h m s= + Từ m/ s km/ h. ( / ) .36 00 ( / ) 1000 m s km h= Vận dụng: C 5 : a) Mỗi giờ Ôtô đi đợc 36 km, mỗi giờ xe đạp đi đợc 10 ,8 km b) Nếu đổi về đơn vị: m/ s 1 2 3 36 36 000 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 cả năm_3, Giáo án vật lí 8 cả năm_3,