0

Giáo án Vật lí 8 cả năm

70 1,072 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:26

Tuần : 01 Ngày soạn : 05/09/2007 Tiết : 01 Ngày dạy : 08/09/2007 CHƯƠNH I : CƠ HỌC Bài 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I / MỤC TIÊU : Thông qua bài giảng nhằm giúp HS : Nêu được những thí dụ về chuyển động cơ học - Nêu được VD về tính tương đối của chuyển động và đứng yên ,đặc biệt biết xác đònh trạng thái của một vật đối với mỗi vật được chọn làm mốc - Nêu được VD về các dạng chuyển động cơ học thường gặp : chuyển động thẳnh , chuyển động cong và chuyển động tròn - Rèn luyện tính cẩn thận ,ý thức hợp tác làm việc trong nhóm II / CHUẨN BỊ : Cả lớp : Tranh vẽ các hình1.1 –1.3 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động 1 Tổ chức giới thiệu kiến thức cơ bản của chương -Y/C HS mở SGK trang 3 cùng nhau trao đổi xem trong chương nghiên cứu vấn đề gì ? -Y/C hs xem bức tranh của chương và mô tả lại bức tranh đó -GV chốt lại các kiến thức cơ bản sẽ nghiên cứu trong chương I Hoạt đôïng 2 Đặt vấn đề (SGK) Hoạt động 3 Tìm hiểu vật chuyển động hay đứng yên - Y/C hs hoạt động theo nhóm nêu các cách khác nhau từ kinh nghiệm đã có để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên -GV bổ sung :cách nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên trong vật lídựa trên sự thay đổi vò trí của vật này so với vật khác -Y/c hs đọc thông tin SGK -GV nhấn mạnh : trong vật học để biết một vật chuyển dộng hay đứng yên người ta dực vào vò trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc( vật mốc ) Vò trí vật - vật mốc thay đổi - chuyển động Vò trí vật - vật mốc không thay đổi - đứng yên Y/C HS hoạt động nhóm trả lời các câu C 1 , C 2 ,C 3 GV nhận xét đánh giá phần trả lời của hs ? Vậy làm thế nào để nhận biết được một vật chuyển động hay đứng yên ? Hoạt động 4 Tìm hiểu về tính tương đối của HS nghiên cứu tr3 SGK Cử đại diện nêu các vấn đề nghiên cứu I/ Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên : HS hoạt động theo nhóm thực hiện theo y/c của gv Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình nhân hs đọc thông tin SGK HS hoạt động nhóm trả lời các câu :C 1 , C 2 ,C 3 Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình II / Tính tương đối của chuyển động và chuyển động và đứng yên Cho hs xem H1.2 sgk Y/c hs quan sát và trả lời các câu C 4 , C 5 ,C 6 Gọi 1-2 hs hoàn thành phần NX Y/c hs làm việc nhân hoàn thành câu C 7 Y/c hs đọc phần thông tin sgk GV khắc sâu cho hs và yc hs phải chọn vật mốc cụ thể( vật mốc là vật gắn với Trái Đất ) Y/c Hs thực hiện câu C 8 Hoạt động 5 Giới thiệu một số chuyển động thường gặp : GV làm các thí nghiệm : - Thả vật rơi - Vật ném ngang - Chuyển động của con lắc đơn - Chuyển động của kim đồng hồ Y/c hs quan sát và mô tả lại các hình ảnh của các chuyển động đó Y/c hs nghiên cứu mục III và thực hiện câu C 9 Hoạt động 6 Vận dụng –Củng cố – Dặn dò: C 10 Ô tô Người đứng bê đường Người lái xe Cột điện đứng yên HS thảo luận và trả lời các câu C 4 , C 5 ,C 6 rồi tìm từ thích hợp để điền vào phần nhận xét : (1) đối với vật này (2) đứng yên Hs làm việc nhân hoàn thành câu C 7 Hs đọc thông tin rút ra : trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối Hs hoạt động nhânthực hiện câu C 8 C 8 : Mặt trời thay đổ vò trí so với một điểm mốc gắn với Trái Đất.vì vậy có thể coi Mặt Trời chuyển động khi lấy mốc là Trái Đất III /Một số chuyển động thường gặp HS thực hiện theo yc của GV -vật rơi cđ thẳng -vật ném ngang Chuyển động của con lắc đơn cđ cong Chuyển động của kim đồng hồ cđ tròn IV/ Vận dụng : Hs thực hiện theo hướng dẫn của gv Củng cố : GV hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của bài Yc 1-2 hs đọc lại phần ghi nhớ Tổ chức HS làm các bài tâp trong SBT Dặn dòø : Yc hs về nhà học bài ,liên hệ thực tế ,chuẩn bò trước bài mới Tuần : 02 Ngày soạn : 11/09/2007 Tiết : 02 Ngày dạy : 15/09/2007 Bài 2 : VẬN TỐC I MỤC TIÊU : Thông qua bài giảng nhằm giúp hs : - Từ VD ,so sánh quảng đường trong 1s của mỗi chuyển dộng để rút ra cách nhận biết sự nhanh chậm của chuyển động đó(gọi là vận tốc ) - Nắm vững công thức tính vận tốc v =s/t và ý nghóa của khái niệm vận tốc Đơn vò hợp pháp của vận tốc là m/s , km/Hoàng Xuân Sáng và cách đổi đơn vò vận tốc . - Vận dụng được công thức tính vận tốc để tính quảng đường và thời gian trong chuyển động II CHUẨN BỊ : Cả lớp : tranh phóng to bảng 2.1 và 2.2 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh lớp : 2 Bài cũ : Hs1 : Đọc thuộc phần ghi nhớ của bài 1 đòng thời làm bài tập 1-2.1 SBT Hs2 : Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối ? 3 Tiến trình : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vận tốc GV treo bảng 2.1 lên bảng YC hs hoạt động nhóm hoàn thành các câu C 1 , C 2 . GV tổ chức hs thống nhất câu trả lời GV Quảng đường chạy được trong 1s gọi là vận tốc YC hs hoạt động nhân hoàn thành câu C 3 GV khắc sâu chuyển động đều Hoạt động 2 : Tìm hiểu công thức tính vận tốc Yc hs đọc thông tin mục II SGK ? Vận tốc được tính theo công thức nào ? ? Từ công thức v = t s nếu tính quảng đường hay thời gian thì ta làm như thế nào ? ( s = v.t ; t = s/v ) Hoạt động 3 Tìm hiểu đơn vò vận tốc : ? Vận tốc phụ thuộc vào những yếu tố nào? Vậy đơn vò vận tốc phụ thuộc vào I Vận tốc là gì ? Quảng đường chạy được trong 1s gọi là vận tốc C 3 (1) nhanh (2) chậm (3)quảng đường đi được (4)đơn vò II Công thức tính vận tốc : v = t s Trong đó : v : vận tốc s : quảng đường đi được t : thời gian để đi hết quảng đường đó. III Đơn vò vận tốc : Đơn vò hợp pháp của vận tốc là mét trên giây (m/s ) và kilômét trên giờ (km/h) đơn vò của những đại lượng nào ? Yc hs trả lời câu C 4 hoàn thành bảng 2.2 GV giới thiệu về tốc kế Hoạt động 4 Vận dụng – Củng cố GV hướng dẫn hs trả lời các câu C 5 ,C 6 C 7 và C 8 Lưu ý hs :chỉ so sánh số đo của vận tốc khi quy về cùng 1 loại đơn vò vận tốc GV hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của bài C 4 Đv c dài m m km km cm Đvt/gia n s phú t h s s Đv v tốc m/s m/p h Km/ h Km /s cm/ s C 5 a/ Một giờ ôtô đi được 36km -------- --đạp ------- 10,8 km Mỗi giây tàu hỏa đi được 10m B/ V ôtô = 36km/h= 10m/s V xe đạp = 10,8km/h=3m/s V tàu hỏa = 10m/s Ôtô ,tàu hỏa chuyển động như nhau còn xe đạp chuyển động chậm nhất . C 6 V tàu = 81/1,5 = 54km/h=15m/s C 7 t=40ph =2/3h. S=v.t =12.2/3 =8(km) Dăn dò : Yc hs về nhà học bài ,liên hệ thực tế .Làm tất cả các bài tập còn lại Chuẩn bò trước bài mới (bài 3) Tuần : 03 Ngày soạn : 18/09/2007 Tiết : 03 Ngày dạy : 22/09/2007 Bài 3 : CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU I/ MỤC TIÊU Sau bài giảng GV phải làm cho HS : -Phát biểu được đònh nghóa chuyển động đều, chuyển động không đều và nêu được những VD về chuyển động đều ,chuyển đôïng không đều . -Xác đònh được dấu hiệu đặc trưng của chuyển động không đều là vận tốc thay đổi theo thời gian -Vận dụng được công thức tíng vận tốc trung bình để làm một số bài tập II/ CHUẨN BỊ : Dụng cụ thí nghiệm như hình 3.1 sgk III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1 1 Ổn đònh lớp : 2 Bài cũ : HS1 Phát biểu phần ghi nhớ của bài Đổi đơn vò sau : 1km/h = ? m/s HS2 : Làm bài 2.5 SBT GV nhận xét cho điểm Hs 3 Đặt vấn đề : như sgk Hoạt động 2 : Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều : YC hs tìm hiểu Đ/n sgk GV gợi ý hs tìm một số VD về 2 loại chuyển động này Hoạt động 3 : Tìm hiểu về vận tốc trung bình của chuyển động không đều Yc hs tính đoạn đường lăn được của bánh xe trong mỗi giâùng với các quảng đường AB, BC ,CD và nêu rõ khái niệm vận tốc trung bình Tổ chức HS tính toán và giải đáp câu C 3 Hoạt động 4 :Vận dụng GV hương dẫn hs trả lời các câu :C 4 C 5 , C 6 I/ Đònh nghóa : C 1 Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian 3 giây trục lăn được các quảng đường AB, BC ,CD không bằng nhau và tăng dần .Còn trên đoạn đường DE ,EF là chuyển động đều vì trong cùng khoảng thời gian 3 giây trục lăn được những quảng đường bằng nhau C 2 a là chuyển động dều b chuyển động không đều II/ Vận tốc trung bình của chuyển động không đều: C 3 V AB = 0,017 m/s V BC = 0,05 m/s V CD = 0,08 m/s Từ ến D chuyển động của trục bánh xe là nhanh dần III/ Vận dụng : C 5 V tb1 = 120/30 = 4 m/s V tb2 = 60/24 = 2,5 m/s Vận tốc trung bình trên cả 2 quảng đường ; Hoạt động 5 :Củng cố – Dặn dò: -Yc hs đọc phần ghi nhớ và phần “có thể em chưa biết” -Tổ chức hs làm các bài tập 3.1 – 3.4 sbt -YC hs về nhà : + Học bài ,làm các bài tập còn lại + Chuẩn bò trước bài mới ( bài 4) V tb = 2430 60120 + + = 3,3 (m/s) C 6 S = V tb . t = 30.5 = 150 (km) Tuần : 04 Ngày soạn : 24/09/2007 Tiết : 04 Ngày dạy : 29/09/2007 Bài 4 : BIỂU DIỄN LỰC I MỤC TIÊU : - HS nêu được VD thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc - Nhận biết được lực là đại lượng véc tơ .Biểu diễn được véc tơ lực . II CHUẨN BỊ : Tranh vẽ H4.1 – 4.3 SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1 : 1 Ổn đònh lớp : 2 Bài cũ : HS1 Đọc thuộc phần ghi nhớ bài 3 Làm bài tập 3.4 tr7 SBT HS2 làm bài tập 3.5 SBT GV nhận xét cho điểm hs Hoạt động 2 Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc Yc hs hoạt động nhóm trả lời câu C 1 Hoạt động 3 Thông báo đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng véc tơ I Ôn lại khái niệm lực : C 1 H4.1 lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn ,nên xư chuyển động nhanh lên H4.2 Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm quả bóng biến dạng và ngược lạilực của quả bóng đập vào vợt làm vợt bò biến dạng Yc một hs đọc phần thông báo SGK GV thông báo : Lực là một đại lượng véc tơ GV thông báo cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực Cần nhấn mạnh :+ Lực có 3 yếu tố + Hiệu quả của lực tác dụng phụ thuộc vào : Điểm đặt ,phương chiều và độ lớn của lực + Cách biểu diễn véc tơ lực phải đảm bảo 3 yếu tố này Yc hs n/c VD SGK YC hs vận dụng biểu diễn các lực sau : - Lực kéo gầu nước từ giếng lên ( tỉ xích tùy chọn ) -Lực 15 N t/d lên xe lăn theo phương nằm ngang,chiều từ phải qua trái( Tỉ xích :1cm –5 N ) Hoạt động 4 Vận dụng YC hs hoạt động theo nhóm trả lời các câu :C 2 , C 3 II Biểu diễn lực : 1 Lực là một đại lượng véc tơ : 2 Cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực a/ Đểû biểu diễn véc tơ lực người ta dùng 1 mũi tên có : - Điểm đặt -Phương ,chiều -Độ lớn b/ Kí hiệu véc tơ lực : F Lưu ý : cường độ lực được kí hiệu : F III Vận dụng : C 2 / C 3 a/ F : Điểm đặt tại A , phương thẳng đứng ,chiều từ trên xuống , cường độ lực 20N b/ F 2 Điểm đặt tại B phương nằm ngang , chiều từ trái qua phải , cường độ lực 30N c/ F 3 Điểm đặt tại C ,phương nằm nghiêng một góc 30 0 so với phương nằm ngang,chiều hướng lên , cường độ 30 N Củng cố : - GV hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của bài - YC hs đọc phần ghi nhớ của bài - Tổ chức HS làm các bài tập 4.1 – 4.5 SBT Dặn dò : -Học bài , làm các BT còn lại - Chuẩn bò trước bài mới ( bài 5 ) Tuần : 05 Ngày soạn : 24/09/2007 Tiết : 05 Ngày dạy : 29/09/2007 Bài 5 : SỰ CÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được một số ví dụ về hai lực cân bằng,nhận biết đặc điểm của hai lực cân bằng biểu thò bằng vec tơ lực. Từ kiến thức đã nắm được ở lớp 6,HS dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng đònh được “Vật được tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi,vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi” Nêu được một số ví dụ về quán tính.Giải thích được hiện tượng quán tính. 2.Kỹ năng: Biết suy đoán.Tác phong nhanh nhẹn , chuẩn xác khi tiến hành thí nghiệm. 3.Thái độ: Nghiêm túc,hợp tác khi làm thí nghiệm. II.CHUẨN BỊ : Nhóm : 1 xe lăn , 1 khối trụ Cả lớp : máy atút , bảng phụ 5.1 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1 : 1 Ổn đònh lớp : 2 Kiểm tra : Nêu cách biểu diễn lực . Biểu diễn trọng lực tác dụng lên vật có khối lượng 0,3 kg treo trên sợi dây.(1cm ứng với 1N) ?.Thế nào là hai lực cân bằng.Tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang đứng yên ? 3 Đặt vấn đề : như sgk Hoạt động 2: Nghiên cức 2 lực cân bằng Ta đã biết lực làm thay đổi vận tốc.Hai lực cân bằng tác dụng lên vật đang đứng yên thì vật sẽ tiếp tục đứng yên.Nếu vật đang chuyển động mà chỉ chòu tác dụng của hai lực cân bằng thì hai lực này có làm thay đổi vận tốc của vật hay không? Vận tốc của vật không đổi,vật chuyển động thẳng đều.Ta kiểm tra dự đoán này bằng TN. Giới thiệu cấu tạo máy A-tút. Giới thiệu cách làm TN và mục đích của thí I.Lực cân bằng: 1.Hai lực cân bằng là gì? Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt vào một vật,có cường độ bằng nhau,cùng phương,ngược chiều 2.Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động: a/Dự đoán. Vật đang chuyển động,nếu chòu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc của vật không đổi,vật chuyển động thẳng đều. b/Thí nghiệm kiểm tra: nghiệm (C/m được vật chòu tác dụng hai lực cân bằng thì vận tốc của vật không đổi) +Ban đầu A đứng yên,P cân bằng với T. +Đặt A’ lên A,điều gì xảy ra? +Tại sao A chuyển động? +Khi A’ bò giữ lại ở lỗ K,A còn chuyển động không? +Lúc này A chòu tác dụng của những lực nào? +Kiểm tra vận tốc của A khi chòu tác dụng của hai lực cân bằng. Gõ nhòp để xác đònh thời gian. t 1 =t 2 =t 3 = .Ta có:s 1 =s 2 =s 3 = . Hoạt động 3 : Nghiên cứu quán tính là gì ? Vận dụng quán tính trong đời sống kó thuật GV đưa ra một số hiện tượng quán tính thường gặp trong thực tế: - Ôtô,tàu hỏa bắt đầu chuyển động,vận tốc tăng từ từ. -Xe máy đang chạy,khi phanh thì không dừng lại ngay. -Khi đang chạy bò vấp ngã thì người ngã nhào về phía trước. Từ đó GV phân tích,đưa ra khái niệm về hiện tượng quán tính. Ôtô,xe đạp đang chạy cùng vận tốc.Nếu hãm phanh cùng một lúc thì xe nào dừng nhanh hơn? Mức độ quán tính phụ thuộc vào yếu tố nào? Hoạt động 4 : Vận dụng , củng cố , hướng dẫn về nhà GV tổ chức chức cho Hs trả lời,C6,C7,C8 Với C6,C7 có thể cho HS kiểm tra lại bằng thí nghiệm riêng câu C8 có thể HS về nhà tự giải. Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ. C2: Ban đầu A chòu tác dụng của trọng lực P,lực căng dây T.A đứng yên,P cân bằng với T. C3:Đặt A’ lên: A chuyển động nhanh dần,P’>T. C4:A’ bò giữ lại:A vẫn chuyển động,lúc này A chòu tác dụng của hai lực P và T cân bằng. C5:Sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau A đi được quảng đường như nhau. * Kết luận: Dưới tác dụng của hai lực cân bằng,vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều II . Quán tính 1. Nhận xét : Khi có lực tác dụng ,mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính. C6: Búp bê ngã về phái sau.Khi đẩy xe,chân búp bê chuyển động cùng với xe,nhưng do quán tính nên thân và đầu búp bê chưa kòp chuyển động,vì vậy búp bê ngã về phía sau. C7:Búp bê ngã về phía trước.Vì khi xe dừng đột ngột,mặc dù chân búp bê dừng lại cùng với xe,nhưng do quán tính nên thân búp bê vẫn chuyển động và nó nhào về phía trước Củng cố : Hai lực cân bằng thì hai lực như thế nào? -Dưới tác dụng của hai lực cân bằng,vật đang chuyển động sẽ chuyển động như thế nào? -Quán tính phụ thuộc vào yếu tố nào? Về nhà : làm bài 5.1 đến 5.8 sbt Tuần : 6 Ngày soạn : 10/10/2007 Tiết : 6 Ngày dạy : 13/10/2007 Bài 6 .LỰC MA SÁT I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhận biết lực ma sát là một loại lực cơ học.Phân biệt được lực ma sát trượt,ma sát nghỉ, ma sát lăn ,đặc điểm của mỗi loại ma sát này. Làm thí nghiệm phát hiện ma sát nghỉ. Phân tích được một số hiện tượng về ma sát có lợi,có hại trong đời sống và trong kỹ thuật.Nêu được cách khắc phục tác hại của ma sát và vận dụng lợi ích của lực này. 2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng đo lực,đặc biệt là đo F ms để rút ra nhận xét về đặc điểm F ms . 3.Thái độ: Cẩn thận,trung thực,chính xác và hợp tác. II.CHUẨN BỊ: Cả lớp : tranh vẽ các vòng bi ; tranh diễn tả người đẩy vật nặng ( có con lăn và không có con lăn ) Nhóm : Lực kế , miếng gỗ(nhám và nhẵn ) , quả cân , xe lăn , con lăn III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 1 Ổn đònh lớp : 2 Kiểm tra : Nêu đặc điểm của 2 lực cân bằng ? Quán tính là gì ? làm bìa 5.1 Đặt vấn đề :Khi kéo khối gỗ trên mặt bàn trong hai trường hợp,có bánh xe và không có bánh xe, trường hợp nào sẽ kéo nặng hơn? Tại sao như vậy? Bài học hôm nay sẽ giúp ch chúng ta giải thích được vấn đề trên. Hoạt động 2 : Nghiên cứu khi nào có lực ma sát GV cung cấp thông tin bằng ví dụ thực tế. Chú ý sự thay đổi vận tốc (bánh xe quay chậm dần), đó là biểu hiện của lực ma sát. GV nêu ví dụ trong SGK và đặt vấn đề:Đó có phải là lực ma sát trượt không?Tại sao? Nên lưu ý:Có sự thay đổi vận tốc,đó là biểu hiện của lực ma sát lăn. Củng cố mục 1 và 2: Điểm giống và khác nhau giữa lực ma sát trượt và ma sát lăn (H6.1).So sánh sự cản trở chuyển động của lực ma sát trượt và lực ma sát lăn,giải quyết vấn đề nêu ở đầu bài. Hướng dẫn HS làm thí nghiệm H6.2 SGK. Cho HS thảo luận theo các ý sau: + Có lực tác dụng không? + Tại sao vật không chuyển động? + Có phải ma sát trượt?Ma sát lăn?. I . Khi nào có lực ma sát 1 . Lực ma sát trượt C1 : Khi phanh bánh xe ngừng quay . Mặt lốp trượt trên mặt đường xút hiện ma sát trượt làm xe nhanh chóng dừng lại …… 2. Lực ma sát lăn C2 : Ma sát sinh ra ở các viên bi đệm giữa trục quay với ổ trục Khi dòch chuyển vật nặng có kê thanh trụ làm con lăn Ma sát giữa con lăn với mặt trượt là ma sát lăn C3:Độ lớn của lực ma sát lăn nhỏ hơn độ lớn lực ma sát trượt. 3. Lực ma sát nghỉ C4 : mặc dù kéo vật vật vẫn đứng yên vì giữa mặt bàn và vật có 1 lực cản , lực này cân bằng với lực kéo để giử cho vật đứng yên . Lực ma [...]... của lực dẩy Ác-si-mét khi vật C6 :Vật nhúng trong nước Vv=Vcl mà vật chiếm nổi chỗ=V Yêu cầu HS nghiên cứu và làm C6,C7,C8,C9 a /Vật lơ lửng Pv=Pl (Pl là trọng lượng của chất Đối với C6,Gv cho HS thấy vật đặc nên d vật lỏng mà vật chiếm chỗ) bằng d chất cấu tạo nên vật dv.V=dl.V => dv=dl Hãy so sánh dv vật và dl chất lỏng khi vật lơ b /Vật chìm P>Fđ dv.V>dl.V lửng; dv và dl khi vật chìm xuống => dv.>dl... nhưng làm thế nào để biết ai khỏe hơn ai để sinh ra công nào nhanh hơn? GV đưa ra tình huống Năm học 2007 – 20 08 Sng -Theo phương án d: +Công mà An thực hiện là: AA=640/50=12 ,8( J) +Công mà Dũng thực hiện là: AD=960/60=16(J)  Giáo viên : Hoàng Xuân 34 GIÁO ÁN VẬT 8 GV tổ chức thực hiện C1,C2 Tính theo phương án c,d nhân tiếp thu suy nghó Nhóm HS thảo luận Nhóm HS thực hiện C3:(1) Dũng (2) Công trong... P/10 = 510/ 10 = 51 kg P=? Bài 7.6 : Tóm tắt HD m1 +m 2 60.10 + 4.10 p m= 60 kg = = 200000 P= = S 4.0,00 08 S m1 = 4 kg N / m2 S = 8 cm2 = 0,00 08 m2 p=? Bài 9.5 Tóm tắt HD 3 a=6m,b=4m,h=3m V = 6 4 3 = 72 m 3 Dkk = 1,29 kg/m a/ m = D V = 1,29 72 = 92 .88 kg a/ m = ? b/ P = m 10 = 92 ,88 10 = 9 28, 8 N b/ P = ? Tổng kết : Gv hệ thống lại các nội dung của tiết ôn tập YC hs chuẩn bò tiết sau kiểm tra1tiết... cường độ của lực c/ đặc tính giữ nguyên vận tốc của vật d/ FA = d.V e/ biểu thò mức độ nhanh hay chậm của chuyển động f/ có lực tác dụng lên vật làm vật dòch chuyển 3 Ba loại lực ma sát 4 Quán tính của vật 5 Vật sẽ nỗi lên mặt chất lỏng khi 6 Vectơ lực 7 Công thức tính lực đẩy c-si-mét là g/ P= 8 Có lực tác dụng 9 Công thức tính áp suất là F S h/ làm vật thay đổi vận tốc và bò biến dạng i/ được tính... cơ học khi 4 Quán tính của vật 5 Vận tốc trung bình của chuyển động không đều 6 Có lực tác dụng 7 vật sẽ nỗi lên mặt chất lỏng khi 8 Vectơ lực 9 Công thức tính áp suất là 10 Ba loại lực ma sát dài biểu thò cường độ của lực c/ đặc tính giữ nguyên vận tốc của vật d/ FA = d.V e/ biểu thò mức độ nhanh hay chậm của chuyển động f/ có lực tác dụng lên vật làm vật dòch chuyển F g/ P= S h/ làm vật thay đổi vận... trên? Em C8: Thả một hòn bi thép vào Hg thì bi thép sẽ hãy trả lời C8 nổi vì TLR của thép nhỏ hơn TLR của Hg HS nêu ghi nhớ và ghi công thức C9: =; HS làm C6 đến C9 Hoạt động 5: Củng cố Nhúng một vật vào trong nước thì có thể xảy ra những trường hợp nào với vật? So sánh P và F? Vật nổi lên mặt chất lỏng thì phải có điều kiện gì? HS lần lượt trả lời câu hỏi trên: +Vật chìm khi P>F +Vật nổi lên... để tính vận tốc trung bình của hs trên cả hai quãng đường công thức nào đúng s1 + s 2 v1 v 2 v + v2 a vtb = 1 ; b vtb = ; c vtb = + ; d Cả ba câu đều không t1 + t 2 s1 s 2 2 đúng Câu 5 Vật sẽ như thế nào khi khi chòu tác dụng của 2 lực cân bằng a Vật đang chuyển động sẽ dừng lại b Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh lên c Vật đang đứng yên sẽ đứng yên d Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển... 2 2 đúng Câu 2 Khi có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ : a Không thay đổi c Giảm dần b Tăng dần d Có thể tăng dần cũng có thể giảm dần Câu 3 Vật sẽ như thế nào khi khi chòu tác dụng của 2 lực cân bằng ? a Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh lên b Vật đang chuyển động sẽ dừng lại c Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nữa d Vật đang đứng yên sẽ đứng yên Câu 4 Trong... động tính như thế nào? C6: Tại sao? P=420N; s=8m; Đôï cao mà vật nâng lên tính như thế nào? a/ F=? h=? Công nâng vật lên dựa vào công thức nào? b/ A=? Cho HS phát biểu lại đònh luật về công Giải: a/Dùng ròng rọc động lợi 2 lần về lực: F=P/2=210(N) Quãng đường dòch chuyển thiệt 2 lần,nên vật nâng lên độ cao: h=s/2 4(m) b/ Công nâng vật lên: A=P.h=420.4=1 680 (J) Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà Học thuộc... tác II.CHUẨN BỊ : Cả lớp : Vẽ hình 12.1 Nhóm: 1 cốc thủytinh to đựng nước 1 chiếc đinh 1 míng gỗ có khối lượng lớn hơn đinh 1ốùng nghiệm nhỏ đựng cát có nút đậy kín III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động 1:(3 ph) 1 Ổn đònh lớp : 2 Đặt vấn đề : như sgk Hoạt động 2: Nghiên cứu điều kiện để vật nổi ,vật chiøm.(7 phút) Vật nhúng chìm trong chất lỏng chòu tác dụng I.Khi nào vật nổi ,vật chìm của những . một vật chuyển động hay đứng yên trong vật lídựa trên sự thay đổi vò trí của vật này so với vật khác -Y/c hs đọc thông tin SGK -GV nhấn mạnh : trong vật lí. học để biết một vật chuyển dộng hay đứng yên người ta dực vào vò trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc( vật mốc ) Vò trí vật - vật mốc thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lí 8 cả năm, Giáo án Vật lí 8 cả năm, , Lực ma sát nghỉ C4 : mặc dù kéo vật vật vẫn đứng yên vì giữa, Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó., Thí nghiệm: C1: F, CHUẨN BỊ : - Đề và đáp án, Động năng 1.Khi nào vật có động năng:, Công thức tính nhiệt lượng Q=m.c.

Hình ảnh liên quan

Dúng cú thí nghieôm nhö hình 3.1 sgk III/ HOÁT ÑOÔNG DÁY HÓC : - Giáo án Vật lí 8 cả năm

ng.

cú thí nghieôm nhö hình 3.1 sgk III/ HOÁT ÑOÔNG DÁY HÓC : Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hoát ñoông 3:Hình thaønh khaùi nieôm cođng cô hóc. - Giáo án Vật lí 8 cả năm

o.

át ñoông 3:Hình thaønh khaùi nieôm cođng cô hóc Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hoát ñoông 3:Hình thaønh khaùi nieôm ñoông naíng.(17 phuùt) - Giáo án Vật lí 8 cả năm

o.

át ñoông 3:Hình thaønh khaùi nieôm ñoông naíng.(17 phuùt) Xem tại trang 38 của tài liệu.
• Böôùc ñaău nhaôn bieât ñöôïc TN mođhình vaø chư ra ñöôïc söï töông töï giöõa TN mođhình vaø hieôn töôïng caăn giại thích. - Giáo án Vật lí 8 cả năm

c.

ñaău nhaôn bieât ñöôïc TN mođhình vaø chư ra ñöôïc söï töông töï giöõa TN mođhình vaø hieôn töôïng caăn giại thích Xem tại trang 44 của tài liệu.
Höôùng daên caùc nhoùm laøm TN theo hình 22.1. - Giáo án Vật lí 8 cả năm

ng.

daên caùc nhoùm laøm TN theo hình 22.1 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Laø m3 laăn TN hình 23.4;23.5: +Laăn 1:Ñaịt gaăn ñeøn coăn. +Laăn 2:Ngaín taâm bìa ôû giöõa - Giáo án Vật lí 8 cả năm

a.

ø m3 laăn TN hình 23.4;23.5: +Laăn 1:Ñaịt gaăn ñeøn coăn. +Laăn 2:Ngaín taâm bìa ôû giöõa Xem tại trang 54 của tài liệu.