0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Vật lý >

giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... hóa thành Năm học 2007 – 20 08 Giáo viên : Hoàng Xuân Sng40 GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 cưa.Tại sao vậy?2.Giọt nước rơi vào quần áo.Nếu dùng tay chà xát chỗ ấy thì mau khô hơn.Tại sao?của vật nóng ... múc,giẻ khô sạch.III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 Nêu ví dụ chứng minh vật có thế năng ;vật có động năng.Động năng,thế năng của vật phụ thuộc và yếu tố nào?ĐVĐ như SGK.Hai HS ... thì công lò xo sinh ra càng lớn,vì vậy thế năng càng lớn. Năm học 2007 – 20 08 Giáo viên : Hoàng Xuaân SaÙng37 GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 Chuẩn bị phần A-Ôn tập sẵn ở nhà.III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... 1giáo án vật lý 8 -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mớiIV- Rút kinh nghiệm: Tuần 8 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 8 Ngày dạy: …… / …… / Bài 8 giáo án vật lý 8 A- Người đứng ... kiếnđó.đang đứng yên sẽ tiếptục đứng yên đangchuyển động sẽ tiếptục thẳng đều.Chuyển động này làchuyển động theoquán tính.Hoạt động 4: (8 ) Vậndụng- Cá nhân lắng nghe vàthực hiện C6,7 ,8 .- ... kinh nghiệm: giáo án vật lý 8 Câu 6 trang 10Tóm tắtT= 1,5hS= 81 kmV1=? Km/hSo sánh V1 với V2.Giải:Vận tốc của tàu.Ta có công thức V1=tS =5,1 81 => V2 =sm360054000...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... có quán tính. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân TrờngNgày soạn: 10 tháng 9 năm 2007Ngày dạy: 11 tháng 9 năm 2007Tiết 2: Vận tốcI - Mục tiêu: - Từ thí dụ, so sánh quÃng đờng ... án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật lý để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm mốc, dựa vào sự thay đổi vị trí của vật ... Ngày 6 tháng 10 năm 2007Tiết 6:Lực ma sát.I- Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng3- Chọn đúng phơng án b cho 2 điểm, ngoài phơng án b chọn thêm một phơng án sai...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... ma sát làm mòn sên và líp của xe đạp …46 8 bánh xe.Ma sát giữa trục quạt với ổ trục.2. Lực ma sát lăn: Lực này sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật kia. C2: - Bánh xe và mặt đường- ... GV: Yêu cần HS trả lời phần câu hỏi đầu bài.7 8 7 C1: Khi vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc gọi là chuyển động. C2: Em chạy xe trên ... nhiều công hơn cả. C.A = P.h = 500.1 = 500JC6: Tóm tắt: P = 420 N S = 8m F = ? A = ?Giải:a-Lực kéo là:F = P/2 = 420/2 = 210N cao:h = ẵ = 8/ 2 = 4mb. A = F.S = 210 .8 = 1 680 (J)HOẠT ĐỘNG...
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... C7 HS: lên bảng thực hiện GV: Quan sát hình 8. 7Ấm nào chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao hơn GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát và đọc nội dung C8: GV: hãy giải thích họat động ... thức của bài.Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT.Hướng dẫn tự học:Bài vừa học:Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk. Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT.Bài sắp học: Áp suất khí ... gian chạy.I/ Vận tốc là gì? C1: Ai có thời gian chạy ít nhất là nhanh nhất, ai có thời gian chạy nhiều nhất là chậm nhất. C2: Dùng quãng đường chạy được chia cho thời gian chạy được.Trang...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật lí 8 (cả năm)

Giáo án Vật 8 (cả năm)

... 5 (SBT)GV : Đỗ Đình Thuần THCS Tây Đô 4 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 GV : Đỗ Đình Thuần THCS Tây Đô 36 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 Câu 2. Hành khách ngồi trên ôtô đang chạy, ... THCS Tây Đô 34 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 của vật càng lớn” và ghi lên bảng.- GV hỏi : Nếu thay vật A băng vật C cókhối lượng lớn hơn A thì ở cùng một độ cao, vật nào có thế năng ... C6,C7,C8.-Ghi nhiệm vụ về nhà .-Đọc phần ghi nhớ.Bài 8. 1.a)Câu A b)Câu CBài 9 áp suất khí quyểnI- Mục tiêuGV : Đỗ Đình Thuần THCS Tây Đô 16 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 - Nêu...
 • 36
 • 328
 • 2
Giáo án vật lí 8(cả năm)

Giáo án vật 8(cả năm)

... một vật chịu tác dụng cùng một lúc hai lực cân bằng nhau và vật sẽ chuyển động đều “- Giải thích được hiện tượng quán tính . -Tăng cường tính quan sát , tỉ mỷ , nhận xét và phán đoán .II.CHUẨN ... dụng lên một vật đứng yên làm cho vật đứng yên nghóa là không làm cho vật bị thaổi vận tốc . Vậy khi vật đang chuyển động mà chỉ chịu cùng lúc hai lực cân bằng thì vận tốc của vật sẽ như ... hỏi:Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Vật nh thế nào đợc gọi là đứng yên? Giữa chuyển động và đứng yên có tính chất gì? Ngời ta thờng chọn những vật nào làm Vật 836 Nguyễn Viết Cơng Trờng...
 • 76
 • 316
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... 9FH<;V%<|F!+6(;C4)<uCI7~78Vr97~oV>I8~AV<9 48~ 8:>Y7~QãY8~QãY~QJ&CY7~78V|oV~:<|>Y8~AV |8: ~89 ;<|>Y~I7I8~78VAV~ooU<|>X78oV8:(ACI~~oV;~7;V%<<K*Mj?kJ8*C\iEA K*MRF]P%" ... ,%/l\C4)<uCD~o:VVVVID~79;< 8 /~8VVVVIã ~8; V< 8 ~V9V8;< 8 J&C'>DEGCDo:VVVV2D~ID~79; ~88 AAAA9A|< 8 '>///8VVVV2/~I/~V9V8;~LVVVVV|< 8 Y6$'> //FK//nFH3AK*MCJYF]!=J =8& gt;='jKIJ.\A?kaZR='jK`!<#4}79 }89 }o9}:9};I#4%!]"^B@"'HUIVHW@XYZ ... ,ãã|(0wK>J*RI"'jK!<<U)(ACY6Fc>aKK6$'>FkFKC(}C27~7~7VVVV8~78VVV2 8~ 7ã~798V9:~V9L<~ã 28~ 8~7VVVVDV9L~LVVV2 (LC<)^ ,NK(pC6!,+,> <NK+,6V/ K*Mz?kJ8*7 (CIF/F]%" !RKeRI&#4L79L89LoI#4 8 RKeN=C #!@ =CR=F^'jK>%h='jSZ<...
 • 92
 • 1,645
 • 5
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... của chuyển động hay đứng yên *Một vật có thể là cđ đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác. Ta nói chuyển động hay đứng yên có tính tương i. Giáo án Vật 8 GV: Lê Xuân Thiệt69-Y/c ... xuất hiện khi vật này trượt trên mặt vật khác và cản trở lại chuyển động.-Khi vật này lăn trên mặt vật khác.-Làm việc cá nhân trả li C2,C3.Nm hc 2013-2014 13 Giáo án Vật 8 GV: Lê Xuân ... “ÁP SUẤT CHẤT LỎNG” Nm hc 2013-2014 16 Giáo án Vật 8 GV: Lê Xuân ThiệtTun 8 Tit 8 P SUT CHT LNG NS: 6/10/2013ND: 8/ 10/2013(L8.2) 11/10/2013 (L8.1)I. Mục tiêu:- Mô tả được TN chứng tỏ...
 • 71
 • 2,478
 • 6
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... về vật đứng yên, vật chuyển động so với mốc- Trả lời câu hỏi 1: So sánh vị trí của ô tô, thuyền, đám mây với 1 vật nào đó đứng yên bên đờng, bên bờ sông.- Đọc SGK ghi vởĐọc SGK ghi vở1 Giáo ... của 2 lực P , Q khi vật đứng yên từ đó đặt vấn đề: Lực tác dụng cân bằng lên vật đứng yên thì vật sẽ đứng yên . Vậy nếu 1 vật chuyển động và chịu tác dụng của 2 lực cân bằng vật sẽ nh thế nào.Hoạt ... Thông báo về quán tính- Nhận xét về các VD mà giáo viên đa raLắng nghe, ghi vở- Khi có lực tác dụng mọi vật không thẻ thay đỏi vận tốc 1 cách đột ngột đợc vì mọi vật đều có quán tínhHoạt...
 • 71
 • 1,176
 • 1
Giáo án vật lí 8 (cả năm)

Giáo án vật 8 (cả năm)

... C11V/ HDVN Học thuộc thuyết. Làm bài tập trong SBTĐặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà3Duyệt của BGH: Giáo án Vật 8 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà4 Giáo án Vật 8 Tuần 2Tiết 2 Bài ... lắngngheIV) Vận dụngC7C8C9IV) HDVN- Học thuộc phần ghi nhớ trong bài- Làm bài tập 8. 1 > 8. 5 SBT Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà21Duyệt của BGH Giáo án Vật 8 Tuần 8 Tiết 8- Bài 9: áp suất ... Ngọc Dơng THCS Giao Hà 8 Giáo án Vật 8 GV: Trên các quãng đờngđó trung bình mỗi giây trụcbánh xe chuyển động đợcbao nhiêu mét thì ta nói vậntốc trung bình của trục bánhxe trên mỗi quãng...
 • 84
 • 781
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm ( 3 cột )

Giáo án vật 8 cả năm ( 3 cột )

... E14.2P=60.10=600NFMS=20NCông hao phí A1=Fms.l=20.40 =80 0JCông có ich A2=p.h=600.5 =30 00JCông của ngời sinh raA=A1+A2 =80 0 +30 00= 38 0 0J Giáo án vật 8 Năm học: 20 08- 2009 23 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị ... cứu trớc bài 3 2.H ớn dẫn về nhà2.1 C2.2 v=50km/h = 13, 8m/s2.4 t=1,75h =1h45phút Giáo án vật 8 Năm học: 20 08- 2009 3 Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn HồNS: / /ND: / /Tiết 3: Chuyển động ... đờngb- cả hai lực Giáo án vật 8 Năm học: 20 08- 200910Nguyễn Đăng Liệu Trờng THCS Thị Trấn Hồ17 13 thêm ví dụ về áp lực trong đời sốngHoạt động 3: Tìm hiểu áp suất phụ thuộc vào những...
 • 46
 • 2,563
 • 5
Giáo án vật lí 8 cả năm_3

Giáo án vật 8 cả năm_3

... đất, vật làm mốc là mặt đất.C3: Vật đứng yên khi khoảng cách của vật đó đến vật mốc không đổi.VD: - Ôtô đỗ trong bến xe là vật đứngyên, chọn vật mốc là bến xe.GV: Nguyễn thị nhất. Vật 8 ... tợng (vật) xét trongcác tình huống trên.HS: Nêu nhận biết vật CĐ hay ĐY.GV: Thông báo: Trong Vật Lí, muốnnhận biết xem một vật đang chuyểnđộng hay đứng yên, ngời ta dựa vào vịtrí của vật ... đang chạy.C11: Chú ý: ở đây xem vật mốc nh mộtđiểm nhỏ.- Có HS phát hiện ra: Nếu vật mốc làmột vật to. KC từ vật CĐ đến mọiđiểm của vật mốc không đổi thì vật vẫn đứng yên.4. Củng cố bài...
 • 89
 • 697
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm đầy đủ

Giáo án vật 8 cả năm đầy đủ

... 1,5đNgày soạn: 15 tháng 10 năm 2011 Giáo viên: Ngô Văn Yến THCS Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội Trang 19PNO Giáo án Vật 8 Năm học 2011 – 2012Ngày dạy: 18 tháng 10 năm 2011TIẾT 8: ÁP SUẤTI/ ... tháng 10 năm 2011 Giáo viên: Ngô Văn Yến THCS Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội Trang 17 Giáo án Vật 8 Năm học 2011 – 2012Ngày kiểm tra:11 tháng 10 năm 2011Tiết 7: Kiểm tra viếtI. Mục tiêu:Đánh ... sung: Ngày soạn: 30 tháng 9 năm 2011Ngày dạy: 04 tháng 10 năm 2011 Giáo viên: Ngô Văn Yến THCS Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội Trang 14 Giáo án Vật 8 Năm học 2011 – 2012Tiết 6: LỰC...
 • 81
 • 894
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm_2

Giáo án vật 8 cả năm_2

... DIỄN LỰC Giáo n Vật 8 Năm Học 20 08 - 2009 c. Mt vt cú thể là chuyển động đối với vật này nhưng không thể là đứng yên đối với vật khácd. Một vật có thể là đứng yên đối với vật này thì ... lý người ta dùng một vật làm mốc để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên.Khi vò trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. - Cho học sinh ... của chuyển động và đứng yên?a. Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khácb. Một vật được xem là chuyển động đối với vật này thì cũng c xem l ng yờn i...
 • 71
 • 2,404
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án tin học 8 cả nămgiáo án toán lớp 8 cả nămgiáo án công dân 8 cả nămgiáo án địa lí 7 cả nămgiáo án địa lý 8 cả nămgiáo án tiếng anh 8 cả nămgiáo án sinh học 8 cả năm 3 cộtgiáo án địa lí 9 cả nămgiáo án anh văn 8 cả nămBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM