0

Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

176 784 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 15:28

Tiết 1: Ngày soạn: 05.09.2012 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA 2 ĐẦU DÂY DẪN I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn. 2. Kỹ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ. - Sử dụng các dụng cụ đo: Vôn kế, Ampe kế. - Sử dụng 1 số thuật ngữ khi nói về cường độ dòng điện, hiệu điện thế. - Kỹ năng vẽ và xử lý đồ thị. 3. Thái độ: Thích môn học này. II/ Chuẩn bị: * Mỗi nhóm học sinh:  1 điện trở mẫu.  1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A.  1 vôn kế có GHĐ: 6V; ĐCNN: 0,1V.  1 công tắc, 1 nguồn 6V, 7 đoạn dây nối. Bảng 1 (SGK/4) * Học sinh: Chuẩn bị kỹ bài học III/ Tổ chức hoạt động dạy và học 1. Tổ chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Đặt vấn đề : Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn: a) Tìm hiểu H1.1 (SGK). b) Làm thí nghiệm: - Các nhóm phân công nhiệm vụ cho thành viên và mắc mạnh điện theo sơ đồ H1.1 (SGK). - Đo, ghi kết quả vào bảng 1 trong vở. - Thảo luận nhóm làm C1. - Học sinh thu thập thông tin, cử đại diện làm C1 và hoàn tất vào vở. Nhận xét được mối quan hệ giữa I và U. Quan sát H1.1 yêu cầu học sinh nêu tên, công dụng, cách mắc các bộ phận trong sơ đồ? (bổ sung chốt (+); (-) vào các dụng cụ đo trong sơ đồ). - Giáo viên chốt lại. Yêu cầu học sinh đọc mục 2 và làm thí ntghiêm theo nhóm? - Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện thí nghiệm. - Hướng dẫn học sinh cách làm thay đổi hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn bằng cách thay đổi số pin dùng làm nguồn điện. - Kiểm tra các nhóm làm thí nghiệm, cách đọc. 1 * Chú ý: Khi đọc xong kết quả phải ngắt mạch để tránh sai số cho kết quả sau; kiểm tra các điểm trên mạch sau khi mắc xong. Từ kết quả thí nghiệm cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ như thế nào vớ hiệu điện thế? y/c học sinh làm c 1 Hoạt động 2: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận: - Đọc thông báo mục 1 trả lời: được xuất phát từ điểm o gốc toạ độ. - HS : là đường thẳng đi qua gốc toạ độ - Hoạt động cá nhân trả lời: U = 1,5V → I = 0,3A U = 6V → I ≈ 0,9A. - Hoàn tất C2 vào vở theo số liệu của nhóm mình. - Nêu được mối quan hệ giữa U và I vào vở. Yêu cầu học sinh đọc mục 1 – đường thẳng OBCDE được xuất phát từ đâu? Nêu đặc điểm đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I và U? Dựa vào đồ thị cho biết U = 1,5V → I = ? U = 6V → I = ? Hướng dẫn học sinh cách vẽ đồ thị và yêu cầu hoàn tất C2? Nhận xét về đồ thị của học sinh? - Giáo viên giải thích: Kết quả đo còn mắc sai số, do đó đường biểu diễn đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Đại diện 1 vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. Hoạt động 3: Vận dụng - Củng cố - Từng học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên. - Từng học sinh làm C5. - Thu thập thông tin. - Đọc điều em chưa biết. C3, C5 (SGK) Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì? Làm C5? - Giáo viên củng cố, hoàn chỉnh. - Giáo viên hướng dẫn C3 (nếu còn thời gian vào H1.2) ta có: Cách 1: Khi U = 1,5V ~ I = 0,3A Vậy khi U = 2,5V ~ I = ? Ta có: A x I 5,0 5,1 3,05,2 == Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài theo SGK và vở ghi. - Bài tập 1.1 → 1.4 (SBT). 2 Tiết 2: Ngày soạn: 06.09.2012 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM I/ Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết được hệ thức của định luật ôm. - Vận dụng được định luật để giải một số dạng bài tập cơ bản. 2. Kỹ năng: - Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện. - Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác định điện trở của một dây dẫn. 3. Thái độ: Cẩn thận, kiên trì trong học tập. II/ Chuẩn bị:  Giáo viên: Bảng 1, 2 trang 4, 5.  Học sinh: Chuẩn bị kỹ bài 1. III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? Bài 1.1 (SBT). - Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? Bài 1.2 (SBT). 3. Bài mới: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Xác định thương số I U đối với mỗi dây dẫn: - Học sinh hoạt động nhóm làm C1. - Cử đại diện nhóm điền vào bảng của giáo viên. - Từng học sinh làm C2 và thảo luận với cả lớp. - Học sinh nêu được: Đối với mỗi giây dẫn, thương số I U có trị số không đổi (gần như nhau), gọi là điện trở R của dây đó. Đối với 2 dây khác nhau, trị số đó là khác nhau. Dựa vào bảng 1 và 2 ở bài trước tính thương số I U đối với mỗi dây dẫn? - Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ học sinh tính toán chính xác. Bảng thương số I U đối với mỗi dây dẫn. Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 Trung bình cộng Thực hiện C1, C2? - Giáo viên chốt lại C1, C2 và yêu cầu học sinh 3 làm vào vở. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm điện trở: - Từng học sinh đọc thông báo khái niệm điện trở (SGK). - Suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi của giáo viên. - Hoàn tất các thông tin thu thập vào vở. - 1 học sinh vẽ, học sinh khác nhận xét và vẽ vào vở. - So sánh điện trở ở bảng 1.2 và nêu được ý nghĩa của điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. - Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau: Nêu công thức tính điện trở? Kí hiệu ? đơn vị ? ý nghĩa ? - Giới thiệu ký hiệu của điện trở trong sơ đồ, đơn vị của nó. Khi tăng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn lên 2 lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao? Khi U=3V, I=0,5A thì R=? Đổi đơn vị 0,5MΩ = …?KΩ = …?Ω Vẽ sơ đồ mạch điện dùng các dụng cụ đo xác định điện trở 1 dây dẫn? (giáo viên sửa sai nếu cần). So sánh điện trở của dây ở bảng 1,2 và nêu ý nghĩa của điện trở? Hoạt động 3: Phát biểu và viết hệ thức định luật ôm: - Viết được công thức và phát biểu định luật ôm và hoàn tất vào vở. - 1Ω là điện trở vật dẫn sao cho khi đặt vào hai đầu dây dẫn đó 1 hiệu điện thế1V, cường độ dòng điện qua vật dẫn 1A. Từ kiến thức đã học nêu mối quan hệ I và U? R U I R I UI =⇒           1 ~ ~ - Hướng dẫn học sinh tìm được công thức: R U I = . - Thông báo: đó là công thức của định luật ôm. 1 vài học sinh phát biểu định luật ôm? - Giáo viên phát biểu lại hoàn chỉnh nội dung định luật và giải thích từng đại lượng trong công thức. - Nói điện trở của dây dẫn là 1Ω thông tin này cho biết điều gì? Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố: Từng học sinh trả lời C3, C4 hoàn tất vào vở. Làm C3? - Giáo viên uốn nắn sai xót nếu có. Từ công thức I U R = có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Vì sao? Từng học sinh làm C3, C4. Đọc điều có thể em chưa biết? Hướng dẫn học ở nhà: Bài tập về nhà: 2.1-2.2 (SBT ) ,chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành trang 10, trả lời trước câu hỏi ở phần1. 4 Tiết 3: Ngày soạn: 27.08.2011 Bài 3: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I/ Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được cách xác định, điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. - Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm. 2. Kỹ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ. - Sử dụng đúng vôn kế, ampe kế. - Kỹ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành. 3. Thái độ: - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn khi sử dụng điện. - Hợp tác hoạt động nhóm, yêu thích môn học. II/ Chuẩn bị: a. Giáo viên: 1 đồng hồ đa năng. b. Mỗi nhóm học sinh: 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, 1 bộ nguồn 4 pin; 1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A; 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối. III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bị bài của học sinh trong lớp? - Trả lời câu hỏi mục 1 của mẫu báo cáo thực hành. - Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế? 2. Bài mới : Từ sơ đồ mạch điện này → ta đi xác định điện trở 1 dây dẫn bằng vôn kế, ampe kế. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1: Mắc mạnh điện theo sơ đồ: - Chia nhóm, phân công nhiệm vụ của nhóm. - Các nhóm thảo luận và làm thí nghiệm. - Tất cả học sinh trong nhóm đều tham gia mắc, theo dõi, kiểm tra cách mắc của học sinh trong nhóm. - Đọc kết quả đúng quy tắc. - Hoàn thành mẫu báo cáo, trao đổi nhóm nhận xét nguyên nhân gây ra sự Kiểm tra việc chuẩn bị mẫu báo cáo của học sinh. - Giáo viên chia nhóm: Yêu cầu nhóm trưởng nhận đồ dùng thực hành - Giáo viên yêu cầu chung về thái độ, ý thức kỷ luật của tiết thực hành. Yêu cầu đại diện nhóm nêu mục tiêu, các bước tiến hành thí nghiệm? Mắc mạnh điện theo sơ đồ đã vẽ và tiến hành 5 khác nhau của các trị số điện trở và tính trong mỗi lần đo. thí nghiệm theo nội dung mục II (trang 9 SGK)? - Giáo viện theo dõi, nhắc nhở, lưu ý các kỹ năng thực hành và giúp đỡ các nhóm khi cần thiết. Khi mắc mạnh điện kiểm tra các điểm tiếp xúc, cách mắc vôn kế và ampe kế vào mạch trước khi đóng khóa K, đọc kết quả đo trung thực. Yêu cầu nộp báo cáo thực hành. Hoạt động 2: Đánh giá. - Nghe, rút kinh nghiệm lần sau. - Giáo viên thu báo cáo, hướng dẫn đo đồng hồ đa năng và kiểm tra lại giá trị R của các nhóm. - Nhận xét rut kinh nghiệm về: + Thao tác thí nghiệm. + Thái độ học tập của nhóm. + Ý thức kỷ luật. Hoạt động 3: Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn lại kiến thức về mạch mắc song song, nối tiếp ở lớp 7. 6 Tiết 4: Ngày soạn: 28.08.2011 Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ các kiến thức đã học. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đọan mạnh nối tiếp. 2. Kỹ năng: - Kỹ năng sử dụng vôn kế và ampe kế; kỹ năng bố trí, lắp thí nghiệm. - Kỹ năng suy luận, lập luận logic. 3. Thái độ: - Vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng thực tế. - Yêu thích môn học. II/ Chuẩn bị: * Giáo viên: Mắc mạch điện hình 4.2 (SGK). Mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu: 6Ω ; 10Ω ; 16Ω. - 1 ampe kế có GHĐ 1,5A; ĐCNN 0,1A. - 1 vôn kế có GHĐ 6V; ĐCNN 0,1V. - 1 nguồn 6V, 1 công tắc, 7 đoạn dây dẫn. III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Trong đoạn mạch 2 đèn mắc nối tiếp. (1) Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối quan hệ thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? (2) Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch có mối liên hệ thế nào với hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn? 2. Bài mới: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1: Nhận biết đoạn mạch gổm 2 điện trở mắc nối tiếp: - Hoạt động cá nhân nêu được: R 1 nt R 2 nt (A). - Hoạt động cá nhân hoàn tất C1, C2 vào vở. Một em lên bảng làm C ; một em khác làm C Từ sơ đồ hình 4.1 yêu cầu học sinh làm C1? - Thông báo I 1 = I 2 = I (1) U 1 + U 2 = U (2) Vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. - Gọi học sinh lên bảng làm C, các học sinh 7 khác làm ra giấy nháp . giáo viên theo dõi hướng dẫn - Giáo viên có thể cho điểm học sinh làm C2. Hoạt động 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp: - U AB = I AB. R AB - U 1 = I 1 .R 1 - U 2 = I 2 .R 2 - Hoàn tất C3 vào vở. - Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp được tính như thế nào? - Yêu cầu học sinh làm câu C 3 - Giáo viên hướng dẫn: biểu thức liên hệ U AB , U 1, U 2 được viết như thế nào? Công thức (4) đã được chứng minh bằng lý thuyết để khẳng định công thức này ta tiến hành thí nghiệm kiểm tra Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra: - Làm thí nghiệm theo nhóm và báo cáo kết quả, nêu được kết luận R tđ = R 1 + R 2 . - Hướng dẫn học sinh mắc mạch điện như H4.1 (SGK) + Đo U AB , I AB + Thay R 1 nt R 2 bằng R tđ → giữa U AB không đổi, đo I AB + So sánh I AB và I’ AB → kết luận Nêu kết luận từ thí nghiệm. Hoạt động 4: Củng cố - Vận dụng: - Học sinh lên bảng làm C 4 ,C 5 - Gọi học sinh trả lời C và gọi 1 học sinh lên bảng trả lời câu C 5 Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà: Hướng dẫn về nhà: học bài và làm bài tập 4.1 → 4.7 (SBT) Ôn kiến thức về mạch song song ở lớp 7. Đọc mục có thể em chưa biết? 8 Tiết 5: Ngày soạn: 04.09.2011 Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: 21 111 RRR tñ += và hệ thức 1 2 2 1 R R I I = từ những kiến thức đã học. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đọan mạch song song. 2. Kỹ năng: - Thực hành sử dụng: vôn kế, ampe kế. - Bố trí, lắp ráp thí nghiệm. - Suy luận. 3. Thái độ: - Vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng đơn giản liên quan thực tế. - Yêu thích bộ môn. II/ Chuẩn bị: * Mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu (có một điện trở là điện trở tương đương của 2 điện trở khi mắc song song). - 1 ampe kế có GHĐ 1,5A; ĐCNN 0,1A. - 1 vôn kế có GHĐ 6V; ĐCNN 0,1V. - 1 nguồn 6V, 1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn. Giáo viên: Mắc mạch điện như hình vẽ 5.1 (SGK). III/ Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ : - Trong đoạn mạch 2 đèn mắc nối tiếp. + Viết công thức tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp? Làm bài 4.1 (SBT)? + Trong đoạn mạch gồm 2 đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện của đoạn mạch có quan hệ thế nào với hiệu điện thế và cường độ dòng điện các mạch rẽ? 3.Bài mới: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1: Nhận biết đoạn mạch gổm 2 điện trở mắc song song: I/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song: - Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ hình 5.1 và trả lời các câu hỏi sau: R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? Vai trò của vôn kế, ampe kế trong sơ đồ? 9 - Hoạt động cá nhân hoàn tất - C1. [(A) nt (R 1 // R 2 )] - Học sinh viết được: U AB = U 1 = U 2 (1) I AB = I 1 = I 2 (2) - Thảo luận đi đến kết quả đúng, ghi vào vở. - Hoạt động nhóm có nhiều cách chứng minh → đại diện nhóm trình bày. U 1 = U 2 (vì R 1 // R 2 ) ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 1 2 2 1 R R I I = - học sinh nêu được : trong đoạn mạch song song cường độ dòng điện qua mạch rẽ tỉ lệ nghịch với điện trở thành phần R1 và R2 có mấy điểm chung? Cường độ và dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc điểm gì? Thông báo hệ thức: I = I 1 + I 2 ; U = U 1 = U 2 Vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. Làm C 2 . - Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm làm C 2 - Giáo viên nhận xét, bổ sung nếu cần. Từ biểu thức (3) phát biểu thành lời mối quan hệ cường độ dòng điện qua mạch rẽ và điện trở thành phần. Hoạt động 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: - Hoạt động cá nhân nêu được: U AB = U 1 = U 2 (vì R 1 //R 2 ) Ta có: (*) 1 1 R U I AB = ; (**) 2 R U I AB Ì = *)*(* td AB R U I = Mặt khác: I = I 1 + I 2 (4*). Thay (*), (2*), (3*) vào (4*) ta có: 21 R U R U R U ABAB td AB += ⇒ 21 111 RRR td += ⇒ 21 21 . RR RR R td + = Yêu cầu làm C3? - Hướng dẫn viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ , R 1 , R 2 . - Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4). - Giáo viên nhận xét, sửa chữa nếu cần. Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra: - Các nhóm mắc mạch điện và làm thí nghiệm theo hướng dẫn (SGK). - Thảo luận nhóm rút ra kết luận. Yêu cầu học sinh nêu cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra CT4 - Mắc mạch điện theo sơ đồ 5.1 - Đọc số chỉ ( A ) → I AB - Thay R , R bằng R - Gọi các nhóm tiến hành kiểm tra =>kết luận Hoạt động 4: Củng cố - Vận dụng. - Hoạt động cá nhân thu thập thông tin và hoàn tất C4, C5. - Đọc điều em chưa biết? Làm C4, C5? - Thông báo: người ta thường dùng dụng cụ điện có cùng hiệu điện thế định mức và mắc chúng song song vào mạch. Khi đó chúng hoạt động bình thường và sử dụng độc lập với nhau. - Phát biểu thành lời mối quan hệ I, U, R trong đoạn mạch có hai điện trở mắc song 10 [...]... LED, ni cm in, bn phn 1,2 SGK l, m in, m hn in, mỏy sy túc, qut in, mỏy bm nc, mỏy khoan in - K tờn cỏc dng c hay thit b in bin i in - Dựng bng in tr sut nờu c in nng ng thi thnh nhit nng v nng lng tr sut ca 2 dõy hp kim Nikờlin v ỏnh sỏng? ng thi nhit nng v c nng ? Constantan ln hn nhiu so vi dõy ng - K tờn cỏc dng c hay thit b in bin i ton b in nng thnh nhit nng? - Cỏc dng c in bin i in nng thnh... dõy ca cun dõy cú C, bin tr cú tỏc dng thay i in tr dũng in chy qua khụng cú tỏc dng khụng? lm thay i in tr R Vy mun bin tr con chy ny cú tỏc dng lm thay i in tr phi mc nú vo mch in qua cỏc cht no? 19 - Hc sinh chi ra cht ni ca bin tr khi - Giỏo viờn gii thiu kớ hiu ca bin tr trờn mc vo mch in v gii thớch s mch in - Hot ng cỏ nhõn lm C4 vo v - Lm C4? * Chuyn ý: tỡm hiu xem bin tr c s dng nh th no... c vo õu bit cht ny dn in tt hn cht kia? - in tr ca dõy dn c tớnh theo cụng thc no? 18 - c iu em cha bit? 4 Hng dn v nh: - Bi tp: C5, C6 (SGK) - Bi tp: 9. 1 9. 5 (SBT) Tit 10: Ngy son: 25. 09. 2011 Bi 10: BIN TR IN TR DNG TRONG K THUT I/ Mc tiờu: 1 Kin thc: - Nờu c bin tr l gỡ? Nờu c nguyờn tc hot ng ca bin tr - Mc c bin tr mch in iu chnh cng dũng in chy qua mch - Nhn ra c cỏc in tr dựng trong k thut... tit din 1mm2 = 10-6m2 cú in tr l 0,5 - Hc sinh hot ng cỏ nhõn lm C 2 v hon tt vo v lm thớ nghim i din nhúm nờu nhn xột rỳt ra t kt quó thớ nghim - c thụng tin mc 1: in tr sut v tr li cỏc cõu hi sau: + S ph thuc ca mt in tr vo vt liu lm dõy dn c c trng bng i lng no? + in tr sut ca mt vt liu (hay mt cht) gi l gỡ? + Kớ hiu ca in tr sut + n v in tr sut - Giỏo viờn theo bng 1/26 gii thiu cho hc sinh v... - Hot ng cỏ nhõn lm C7 to cỏc in tr k thut m rt mng thỡ R ln - Quan sỏt cỏc loi in tr dựng trong k hay nh ? thut, nhn dng c 2 loi in tr qua + Quan sỏt cỏc loi in tr dựng trong k du hiu thut ca nhúm lm C8? + Cú tr s ghi ngay trờn in tr + c tr s ca in tr h10.4a (SGK) v 1 s + Tr s c th hin bng cỏc vũng mu khỏc lm C9? ghi trờn in tr - Quan sỏt nh mu s 2 in bỡa 3 (SGK) hoc in tr vũng mu trong b thớ nghim... no? R - Tớnh in tr tng ng ca cm R// R, t ú suy ra in tr ca bin tr R - T cỏc giỏ tr in tr ó bit, hóy tớnh in A tr tng ng ca c mch, t ú tớnh giỏ tr I tng ng - Gi 1 hc sinh gii? - Hc sinh khỏc nhn xột giỏo viờn hon a) in tr ca bin tr phi l bao nhiờu Ampe k ch 4A? chnh bi toỏn b) Tớnh cng dũng in trong mch khi hoỏn i v trớ ca R v bin tr, vi giỏ tr ca bin tr gi nguyờn nh cõu a) Hot ng 2 : Gii bi tp 11.3... ốn v in tr ca cỏc ốn tng ng l bao R nhiờu, t ú ta cúa th tớnh c cng A dũng in qua cỏc ốn v cng dũng in qua mch chớnh hay khụng? - T cỏc kt qu ó tỡm c hóy tớnh cd Cho mch in cú s nh hỡnh v ốn chy qua bin tr v HT hai u bin tr cú hiu in th nh mc l U = 6V, khi khi ú sỏng bỡnh thng cú in tr l 5 ốn - T cỏc kt qu, suy ra giỏ tr ca bin tr khi cú hiu in th nh mc l U = 3V v khi ú sỏng bỡnh thng cú in tr... tiờu: 1 Kin thc: Suy lun c rng cỏc dõy dn cú cựng chiu di v lm t cựng mt vt liu thỡ in tr ca chỳng t l nghch vi tit din ca dõy (trờn c s vn dng hiu bit v in tr tng ng ca on mch song song) B trớ v tin hnh c thớ nghim kim tra mi quanh gia in tr v tit din ca dõy dn Nờu c in tr cva dõy dn cú cựng chiu di v c lm t cựng mt vt liu thỡ t l nghch vi tit din ca dõy 2 K nng: Mc mch in v s dng dng c o in tr ca... nh in tr ca 3 dõy cựng chiu - Theo dừi, giỳp nhũm v s , lp bng 17 di, tit din vi 3 vt liu khỏc nhau - Hc sinh nờu c: in tr ca dõy dn cú ph thuc vo vt liu lm dõy dn Hot ng 2: Tỡm hiu v in tr sut: - Hc sinh c thụng bỏo mc 1 v tr li cõu hi ghi vo v Da vo bng 1, hc sinh bit cỏch kim tra bng v da vo khỏi nim v in tr sut gii thớch ý ngha: -Dõy dn hỡnh tr lm bng ng cú chiu di l 1m v tit din 1m 2 cú in. .. v v s mch in c dựng bin tr 3 Thỏi : Ham hiu bit, s dng an ton in II/ Chun b: * GV: Mi nhúm: 1 bin tr con chy ( 20 - 2A); 1 ngun 3V, 1 búng ốn 2,5V 1W, 1 cụng tc, 7 on dõy ni, 3 in tr k thut c ghi tr s, 3 in tr k thut loi cú cỏc vũng mu - 1 s loi bin tr: tay quay, con chy, chit ỏp - Tranh phúng to cỏc loi bin tr * HS: Hc bi, lm bi tp v tỡm hiu bi hc III/ Tin trỡnh lờn lp: 1 Kim tra bi c: in tr ca dõy
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, , Hoạt động 1: Giải bài tập 30.1 - SBT: