0

Giáo án hình học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

148 852 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 15:57

[...]... AC.sinC 167.sin 700 156,9m 157m 4 Củng cố: - Giáo viên nhắc lại cho học sinh việc giải tam giác vuông cần nhớ chính xác các hệ thức về góc và cạnh của tam giác vuông 5 Hớng dẫn về nhà: - Làm bài tập 59, 60, 61, 68 - Giờ sau luyện tập tiếp 29 29 GA Hinh học 9GA Hình học 9 Ngy Tit 13 Luyn tp A Mục tiêu: - Cho HS áp dụng kiến thức đã học vào việc giải các bài tập, từ đó củng cố các kiến thức. .. học sinh đọc đầu bài giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp nắm chắc đầu bài số 32 Từ những điều đã biết trong đầu bài ra à ta có thể tính đợc chiều rộng con sông B không ? a)Xét ABC có =90 0 ; ta có: 28 28 Giáo viên hớng dẫn học sinh làm bài tập số 32 giáo viên yêu cầu HS đổi đơn vị km/h ra đơn vị m/phút Hãy tính AC ? Trong tam giác vuông ABC hãy tính AB theo góc C và cạnh AC GA Hinh học 9GA Hình học 9. .. các hệ thức trên chính là nội dung bài hôm nay A b c B Sin B = b a = cos C Cos B = C a c a = sin C ; 23 23 b c tan B = = cot C b = a.sin B = a.cos C b = c.tan B = c.cot C GA Hinh học 9GA Hình học 9 c b cot B = = tan C ; c = a.cosB = a.sinC ; c = b.cotB = b.tan C 3 Bài mới: (35 ph) - Yêu cầu HS viết lại các hệ thức trên - Dựa vào các hệ thức trên hãy diễn đạt bằng lời các hệ thức đó - GV chỉ vào hình. .. *Ví dụ 5: N M 0 = 90 = 90 0 - 510 = 390 LN = LM tgM = 2,8 tan 510 3,458 Có LM = MN Cos 510 LM cos 510 MN = 2,8 cos 510 = 4,4 49 7 Q N 51 - HS: áp dụng định lí Pytago L 2,8 M *Cách khác: MN = LM 2 + LN 2 2,82 + 3, 4582 = 26 26 GA Hinh học 9GA Hình học 9 = 19, 797 764 4,4 49 Nhận xét: - Khi giải tam giác vuông nếu biết hai cạnh bất kỳ ta nên tìm 1 góc nhọn trớc Sau đó ding các hệ thức giữa cạnh và... Yêu cầu HS làm bài 14 - Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm - Nửa lớp chứng minh: 15 15 GA Hinh học 9GA Hình học 9 tan = sin cos cos sin và cot = +) tan = AC AB AC sin AC = AB = AB cos AB BC - Nửa lớp chứng minh công thức tan cot = 1 sin2 + cos2 = 1 - GV yêu cầu đại diện nhóm lên bảng +) cos sin = AB BC = AB = AC AC BC - Yêu cầu HS làm bài tập 15 +) - Tính tan C , cot C ? A tan cot = cot... tan = 1, 293 8 Shift tan -1 1, 293 8 = 0 520 17056.23 19 19 GA Hinh học 9GA Hình học 9 tan -1 Shift x -1 2,675 52018' *Ví dụ 4: Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ) biết cot = 2,675 Sin-1 Shift Shift 20030' Shift - Yêu cầu bấm máy tính 2,675 => 200 290 50.43 0 = - Đối với máy tinh CASIO fx 220: Cho HS đọc "bài đọc thêm" 0,7837 *Ví dụ 5: Tìm góc nhọn (làm tròn đến phút) Biết Sin = 0,2836... b 6 = c 7 d) tan B = B 410 C B 0 = 90 = 490 b sin B BC = 27,437 (cm) 5 Hớng dẫn về nhà: (2 ph) - Rèn luyện kĩ năng giải toán tam giác vuông - Làm bài tập 27, 28 ; Bài 55 - Tiết sau luyện tập Ngy Tit 13 Luyn tp A Mục tiêu: - Cho HS áp dụng kiến thức đã học vào việc giải các bài tập, từ đó củng cố các kiến thức đã học về một số hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông... tiết học 5 Hớng dẫn về nhà: (2 ph) - Ôn lại các công thức định nghĩa các tỉ số lợng giác của góc nhọn quan hệ giữa các tỉ số lợng giác của hai góc phụ nhau - BTVN: 28, 29, 30, 31, 36 - Đọc, tìm hiểu trớc bài mới và tiết sau mang bảng số với 4 chữ số thập phân, máy tính bỏ túi 16 16 GA Hinh học 9GA Hình học 9 Ngy 08 /9/ 2011 Tit 8 hớng dẫn thực hành máy tính casio fx- 500MS A Mc tiờu : - Kiến. .. 380 = tan 520 Bài 25 (a,b) 0 0 0 0 - Muốn so sánh tan 250 với sin 250, làm tan 52 < tan 62 < tan 65 < tan 73 0 0 < tan 620 < cot 250 < tan 73 Hay cot 38 thế nào ? C2: dùng máy tính bỏ túi Bài 25: sin 250 cos 250 a) tan 250 = Có: cos250 < 1 tan 250 > sin250 cos 320 sin 320 0 = b) cot 32 Có: sin320 < 1 22 22 GA Hinh học 9GA Hình học 9 cot 320 > cos320 4 Củng cố: (4 ph) - Trong các tỉ số... 320 = 0 Vì tan 580 = cot 320 b) tan 58 Nửa lớp làm câu a, nửa lớp câu b - Yêu cầu nêu cách so sánh nếu có, Bài 24: a) C1: cos 140 = sin 760 cách nào đơn giản hơn cos 870 = sin 30 - GV kiểm tra hoạt động của các nhóm - Nhận xét: C1 đơn giản hơn sin 30 < sin 470 < sin 760 < sin 780 - Đại diện hai nhóm lên trình bày Cos 870 < sin 470 < cos 140 < sin 780 C2: Dùng máy tính bỏ túi b) C1: cot 250 = tan 650 . GA Hinh học 9 GA Hình học 9 Đã chỉnh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Đã chỉnh theo chơng trình giảm tảI năm học 1 1 GA Hinh học 9 GA Hình học 9 Ngy CHNG I : hệ thức lợng trong. 14' cos 1, 293 84881 = 0 52 18' tan ( tan ) 0 52 18' x -1 = 1 = 0 52 18' )tan( ữ 0 ,91 9547137 0 ,91 9547137 18 GA Hinh học 9 GA Hình học 9 Ngy 15 /9/ 2011 Tit 9. hớng dẫn thực. biết tan = 1, 293 8. 19 Shift Sin -1 0,7837 = 0 56 0 18 0 35.81= 0 0,5547Cos -1 Shift 51 0 36 0 2.17 = 0 1, 293 8tan -1 Shift 52 0 17 0 56.23 19 GA Hinh học 9 GA Hình học 9 - Đối với máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, Giáo án hình học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,