0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Vật lý >

Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án địa lý 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng 2010-2011

giáo án địa 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng 2010-2011

... mưa + Tháng nào không có mưa + Đặc điểm lượng mưa các tháng + Lượng mưa trung bình năm? Kết luận chung về lượng mưaĐại diện mỗi nhóm trình bày kết quả. Giáo viên chuẩn xác kiến thức. Nóng, ... cuûa địa phương, một nước- Tháp tuổi cho biết…………………….của DS qua …………………… của địa phương có đủ trọn bộ giáo án 3 cột theo yêu cầu đây là giáo án mẫu nếu cần xin liên hệ theo đt 01693 172 328 ... thiên nhiên 220C - Malacan+ Mưa từ tháng 5 đến tháng 10+ Lượng mưa trung bình 841mm- Giamêra+ Mưa từ tháng 5 đến tháng 9+ Lượng mưa trung bình 647mm- Nhiệt độ trung bình >22oC...
 • 20
 • 1,099
 • 9
Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... cho hs biết được chương trình thể dục lớp 1. b. Các hoạt động : Thời lượngHoạt động dạy Hoạt động học8’- 10 ’- Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn .-GV phổ biến nội ... vững . - Ngồi ở tư thế laéng nghe Trang 1 TUẦN :14 Bài 14 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠINgày soạn:…………………………… Ngày dạy: ………………….I. MỤC TIÊU : KTÔn thể dục RLTTCB đã học. Trò chơi chạy tiếp ... trướcII.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên :chuẩn bị còi.- Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt …III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến...
 • 129
 • 1,841
 • 7
Giáo án thể dục lớp 3 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... học, về nhà ôn 7 động tác thể dục đã học. 2-3p 2p 1-2p X X X X X X X X X X X X X X X X GIÁO ÁN TD3 Tuần 13: Tiết 25 1/Tên bài: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. 2/Mục ... ngang, dóng hàng, điểm số. Cả lớp cùng thực hiện dưới sự điều khiển của GV.- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.+ GV cho cả lớp tập liên hoàn 8 động tác thể dục. + Chia tổ tập luyện dưới ... ngang, dóng hàng, điểm số. Cả lớp cùng thực hiện dưới sự điều khiển của GV.- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.+ GV cho cả lớp tập liên hoàn 8 động tác thể dục. + Chia tổ tập luyện dưới...
 • 115
 • 5,662
 • 17
Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... xuống lớp: Về nhà ôn 8 động tác TD đã học phút Tuần 9 Ngày Tháng Năm 20 Bài 17: *Ôn bài thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng dọc I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh ... dọc:Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết……….điểm số Nhận xétb.Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng ngang:Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết… điểm số Nhận xétc.Ôn bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp*Các ... hình xuống lớp: Thứ Ngày Tháng Năm 20 Bài 02: * Tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số Mỗi đông tác thực hiện 2x8 nhịpKiểm tra bài cũ : 4 hsNhận xét II/ CƠ BẢN:a.Ôn bài thể dục phát triển...
 • 132
 • 5,817
 • 8
Giáo án tiếng anh lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án tiếng anh lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... you usually see in the country? * NETWORKSPlaying soccer Cutting riceSwimming Flying kite . GETTING STARTED- What do you see in the picture 1,2,3. ?- What is she/ he doing?- What are ... doing?- What are they?The answer1. Watering the vegetables2. Swimming in the river3. Feeding the chickens4. Harvesting the crop/ cutting the rice5. Feeding the pigs34activities Period 1I. ... take pants1. PRE – SPEAKING : 19 UNIT 2: CLOTHINGLESSON 2 : SPEAKING + Ex 2,3 / p 13-15 P:…………………… T:………………….…. - Ss in every group use the questions in the survey to interview members of...
 • 211
 • 3,488
 • 21
Giáo án đại số lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án đại số lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... #A!' E;G; 9 > 9 ;I 9 9F; 9 > 9 9 9 G ;I< 9 9 #9 < 9# 9 9 F 6G 9 F9 < Ga x x xx x xxx xx− + −= − − += − += − + ≥= −G9 ; < J I 1 J ;J 9 ; # 1 6 ;# ;1 ;# ... )@+."8+P≥G;G; 9 > 9 ;I 9 9F; 9 > 9 9 9 G ; I< 9 9 #9 < 9# 9 9 F 6G 9 F9 < Ga x x xx x xxx xx− + −= − − += − += − + ≥= −G9 ; < J I 1 J ;J 9 ; # 16 ; # ;1 ;# ... 11121 9 25 3 5 9 ) : :16 36 4 6 10ab= == =A!' !#225 225 15)256 16256 196 14) 0,0 196 0,1410000 100ab= == = =?5"-);# 99 9 99 91:...
 • 182
 • 710
 • 7
Giáo án hình học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án hình học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... về nhà: - Làm bài tập 59, 60, 61, 68 <Tr .98 , 99 . SBT>.- Giê sau luyÖn tËp tiÕp 29 29 4 9 GA Hinh học 9 GA Hình học 9 A . Mc tiờu - Kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đờng cao ... bài mớiNgày 01 /9/ 2011 Tit 5. Đ2 . Tỷ số lợng giác của góc nhọn 9 9 GA Hinh học 9 GA Hình học 9 Ngy 15 /9/ 2011 Tit 9. hớng dẫn thực hành máy tính bỏ túi A . Mc tiờu - Kiến thức: HS hiểu máy ... luyện cho học sinh phơng pháp, kỹ năng giải bài tập hình học. B. Chuẩn bị : 1.Thy : Bảng phụ, thớc thẳng, com pa, 2.Trũ : thớc kẻ, com pa.4343 GA Hinh học 9 GA Hình học 9 - Đối với máy tinh CASIO...
 • 148
 • 852
 • 1
Giáo án tin học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án tin học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNETI. MỤC TIÊU 1 .Kiến thức - Biết Internet là gì.- Biết một số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, ... tra vào vở học của mình. Học sinh nhận bài thi. Học sinh làm bài kiểm tra của mình. Học sinh trả bài cho giáo viên. Nghe giáo viên dặn dò, chuẩn bị cho giờ sau.Họ tên: Lớp: 9 đề kiểm ... thông tin trên trang web: www.Vietnamnet.vn II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ1. Giáo viên: Giáo án, SGK.2. Học sinh Học bài cũ, xem trước bài mới.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP- Giữ...
 • 147
 • 1,266
 • 2
giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... ?+ Năm 195 0- 196 0 tăng 15% /năm. + Năm 196 1- 196 9 tăng 13,5% /năm. - Nông nghiệp:+ Năm 196 7- 196 9 tự túc 80% lơng thực.+ Đánh cá đứng thứ 2 thế giới. Nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh ... vào ngày tháng năm nào ?a- 30/12/ 195 8. b- 01/11/ 195 9.c- 01/01/ 195 9. d- 11/1/ 195 8.II- Phần tự luận:1- Nêu công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 194 5- 195 0) ở Liên Xô ?2- Hoàn cảnh ra ... Tháng 1/ 198 4 Brunây gia nhập ASEAN.- 7/ 199 5 Việt Nam.- 9/ 199 7 Lào và Myanma.- 4/ 199 9 Căm phu chia.- Hiện nay ASEAN có 10 nớc.* Hoạt động: ? Tại sao Mĩ là muốn xác lập Thế giới 1 cực ?Giáo...
 • 142
 • 754
 • 1
giáo án vật lý lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án vật lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... ghề và đường tráng nhựa, thì đoạn đường nào 1 Trường THCS Võ Bẩm KIỂM TRA 45 PHÚTHọ tên : ……………………… MƠN : VẬT LÝ 8 Lớp : 8 …… Thời gian: 45 phútĐiểm : Lời phê của thầy, cơ giáo :I. Trắc ... suất này, hầu hết các sinh vạt bị chết. Vic đánh bắt cá bằng chất n gây ra tác dng hy dit sinh vật, ô nhim môi trờng sinh thái.* Hớng dẫn v nhà - Làm bài tập 8. 1 đến 8. 4 Sách bài tập. - ... động cơ học? Chỉ rõ đâu là vật mốc-Từ đó yêu cầu hs tìm thí dụ về vật đứng yên, chỉ rõ vật mốc.-ĐVĐ: một vật có khi là đứng yên với vật này nhưng chuyển động với vật khác vậy tính chất...
 • 117
 • 2,764
 • 4
giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... => ······000 0 180 20100 , 80 A DA DA D+ =− =⇒ = =Mà Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh: Các kiến thức về 2 đường thẳng song song, ... -Hs vẽ hình. Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Từ đó cho học sinh tự rút ra nhận xétHoạt động 4Đưa hình 18 lên và cho hs nhận xét : hình thang này có gì đặc biệt:Ta nói đây là hình ... tập : 44; 45; 46/92. Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh: kiến thúc về hai đường thẳng song song , các kiến thức về tứ giác…III/ Tiến trình bài dạy:Kiểm...
 • 133
 • 3,547
 • 8
giáo án địa lý lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án địa lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... á- Nam áKitô giáo Đầu CN Pa-lê-xtin Chúa Giê- Su Phi lip pinHồi giáo Thế kỉ XII sau CN Arập Xêut Thánh A-la- Nam á- In đô nê xi a- Ma lai xi a Ngày 1 tháng 9 năm 20 08 Tiết 2 Bài 2: ... sung, GV chuẩn kiến thức (bảng 1) - HS hoạt động theo nhóm: HS dựa vào H4.1, H4.2 kết hợp kiến thức đà học làm bài tập 3 sgk Đại diện các nhóm trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức (bảng ... phụ thể hiện phản hồi của hoạt động 1. Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 20 08 Họ tên: Kiểm tra 45 phút Lớp: 8 Môn: Địa líĐiểm Lời nhận xét của giáo viênPhần trắc nghiệm. Câu 1: Khoanh tròn chữ cái...
 • 153
 • 803
 • 0
giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... phần chữ in nhỏ sgk > Khẳng định rằng ý thức đấu tranh của giai cấp công nhân ngày càng cao 2/Phong trào công nhân những năm 183 0 * Hoạt động 2: Cả lớp 12 phút > 184 0 GV: Từ những năm 30 ... vụlợi ích cho nhân dân: + Chính trị + Kinh tế + Giáo dục* Hoạt động 1: Cả lớp: 10 phútGV: Thông báo ngắn gọn về nền thống trị của Đế chế II( 185 2- 187 0) thực chất là nền chuyên chế tưsản ... Tổ 1: Tình hình kinh tế? - Tổ 2: Tình hình kinh tế, xã hội - Tổ 3: Đấu tranh tư tưởng?- Tổ 4: Giới thiệu sơ lược về tiểu sử của các trào lưu triết học ánh sáng (Kênh hình 6,7 ,8 sgk) E/ KIỂM...
 • 168
 • 2,221
 • 6
Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Trọn bộ giáo án vật 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... ĐIỆN HỌC I. Mục Tiêu:1. Kiến thức: - Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương I . 2. Kỹ năng: - Vận dụng những kiến thức, kỹ năng để giải bài ... Yêu cầu học sinh làm câu C3 - Giáo viên hướng dẫn: biểu thức liên hệ UAB, U1, U2 được viết như thế nào?Công thức (4) đã được chứng minh bằng thuyết để khẳng định công thức này ta ... học sinh. - Gọi 1 học sinh làm câu a? - Học sinh khác nhận xét, so sánh cách giải ngắn gọn, dễ hiểu ghi vào vở? - Tương tự gọi học sinh làm câu b?- Giáo viên chốt hoàn chỉnh bài toán. Hoạt...
 • 176
 • 784
 • 0
Giáo án địa lý 8 cả năm chuẩn kiến thức mới

Giáo án địa 8 cả năm chuẩn kiến thức mới

... kinh nghim: địa 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học liên hệ đt 01 689 2 186 68 6 TIẾT 2: KHÍ HẬU CHÂU Á A/ MỤC TIÊU:Sau bài học học sinh cần:1* Kiến thức :Hiểu và giải ... cột .- Chuẩn bò bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á.E .Rút kinh nghiệm: địa 8 cả năm chn kiến thức kỹ năng mới năm học liên h đt 01 689 2 186 68 TIẾT 3 : SƠNG NGỊI VÀ CẢNH QUAN ... Dương.E . Rút kinh nghiệm: có đầy đ cả năm GIO N ĐỊA LÝ 6,7 ,8, 9CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 01 68. 921 .86 68 hoặc 0916. 582 .536(GIẢI NÉN)17 18 19202122 ...
 • 39
 • 391
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an vat ly 9 ca namgiáo án vật lý 9 cả năm 3 cộtgiáo án địa lý 9 cả năm chuẩngiao an ngu van 6 ca nam chuan kien thuc ki nangtron bo giao an vat ly 8giáo án địa lý 9 cả nămgiáo án địa lý 9 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 7 cả nămgiáo án vật lý 6 cả nămgiáo án vật lí 9 cả nămgiáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án vật lý 7 cả năm 2013giáo án vật lý 7 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP