0

giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

133 3,551 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 16:33

Giáo án Hình học lớp 8 CHƯƠNG I : TỨ GIÁC Tiết 1: TỨ GIÁC I/ Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi Kỹ năng :Biết vẽ, biết gọi tên, biết tính số đo các góc của tứ giác lồi Thái độ : Biết vận dụng kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn II/ Chuẩn bị: Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh: Tổng 3 góc trong tam giác III/ Tiến trình bài dạy: Kiểm tra bài củ: Gíao viên đặt vấn đề:ở lớp 7 các em đã được học về tam giác và các yếu tố trong tam giác . Hôm nay lên lớp 8 các em sẽ được biết thêm về các loại hình trong toán học , một trong số đó là hình tứ giác. Vậy như thế nào là một tứ giác, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI Hoat động 1:hình thành định nghĩa Đưa 3 hình ảnh a,b,c ở hình 1 SGK trang 64 lên(dùng bảngphụ) ? Hãy cho biết các hình trên được tạo thành bởi bao nhiêu đoạn thẳng ? Trong các đoạn thẳng đó có 2 đoạn nào cùng nằm trên cùng 1 đường thẳng không * Hình như vậy ta gọi là tứ giác ? Vậy em nào có thể định nghĩa : Tứ giác ABCD là hình như thế nào Cho 2 hs khác nhắc lại * Đưa hình 2 SGK trang 64 lên hỏi đây có phải là tứ giác không ? vì sao? Giới thiệu các đỉnh , các cạnh trong tứ giác * Cho hs làm ?1 ( gọi 1 học sinh lên trả lời và giài trình bằng cách dùng thước ) Tứ giác ABCD ở hình 1a gọi là tứ giác lồi ? Vậy 1 cách tổng quát tứ giác lồi là tứ giác như thế nào Cho 2 hs nhắc lại Nêu chú ýởSGK cho hs Các hình trên đều được tạo thành bởi 4 đoạn thẳng trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không thuộc 1 đường thẳng Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thảng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đoạn thẳng Hình 2 không phải là tứ giác , vì trên hình có 2 đoạn BC, CD cùng thuộc đường thẳng BD Đó là hình 1a , học sinh giải trình được 1/ ĐỊNH NGHĨA: ( Học ở SGK trang 64) * Tứ giác lồi: (học ở sgk/ 65) Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Hoạt động 2: Tổ chức học nhóm cho học sinh làm ?2(trong 3phút) Thu bài và cho các nhóm nhận xét Hoạt động 3: Tổng các góc của một tứ giác học sinh đứng tại chỗ trả lời ?3a/ Tổ chức nhóm cho hs làm ?3b trong 4 phút Qua giải trình hs trả lời được Hs nhắc lại được ?2: a. Hai đỉnh kề nhau : A và B, C và B, C và D, Dvà A Hai đỉnh đố nhau: A và C, Bvà D b. Đường chéo (đoạn thẳng nối 2 đỉnh đối nhau): AC , BD c. H ai cạnh kề nhau AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB d. Góc · · · · , , ,A B C D Hai góc đối nhau: ¼ ¼ ¼ ¼ va , va DA C B e. Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): M, P . Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): N, Q Tổng 3 góc trongtam giác bằng 1800 *Vẽ hình : CM: Nối A với C , Xét ABC ta có : · · · 0 180A B C+ + = hay Tứ giác ở hình 1a là 1 tứ giác lồi * Chú ý: (xem sgk/65) 2/ Tổng các góc của một tứ giác Định lí:(SGK/75) A+B+C+D=3600 Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Thu bài và cho các nhóm nhận xét ? Vây tổng các góc của 1 tứ giác bằng bao nhiêu độ Đó chính là nội dung của định lí Hoạt động 4: Củng cố: Bài 1/66 Tìm x ở hình 5 và6 (gv vẽ hình trên bảng phụ, hs quan sát và trả lời) Trò chơi toán học: Bài 5 : Đố: gv vẽ sẵn trên bảng phụ, mỗi đội lên xát định các đỉnh, từ đó sẽ tìm được kho báu Luật chơi: lớp chia thành 2 đội, mỗi đội cử 3 đải diên lên làm. Trong 3 phút, đội nào tìm ra kho báu sẽ được sở hữu 1 món quà · · · 0 1 1 1 180A B C+ + = Xét ADC ta có : · · · 0 180A D C+ + = hay · · · 0 2 2 180A D C+ + = Xét tứ giác ABCD ta có: · · · · · · · · · · · · · · · · 1 2 1 2 1 1 2 2 0 0 0 ( ) ( ) 180 180 360 A B C D A A B C C D A B C A D C + + + = + + + + + = + + + + + = + = Vậy tổng các góc của 1 tứ giác bằng 3600 hình 1 a/ x = 700, b/ x = 900, c/ x = 1150, d/ x = 750 hình 2/ a/ x = 1000, b/ x = 360 IV/ HƯỚNG DẪN , DẶN DÒ Gv cho 1hs đọc phần có thể em chưa biết cho cả lớp cùng nghe Về nhà học bài và làm các bài tập : 2,3,4/66,67 Tiết2: HÌNH THANG I/ Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa hình thang, hìnhthang vuông, các yếu tớ của hình thang.Biết cách chứng minh 1 tứ giác là hình thang , là hình thang vuông, Kỹ năng :Biết vẽ hình thang , hình thang vuông . Biết cách tính số đo các góc của hình thang , của hình thang vuông . Thái độ : Biết sũ dụng dụng cụ để kiểm tra một tứ giác là hình thang ở những vị trí khác nhau(hai đáy nằm ngang , hai đáy nằm không nằm ngang ) và các dạng đặc biệt ( hai cạnh bên song song , hai đáy bằng nhau) II/Chuẩn bị: Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh: kiến thúc về hai đường thẳng song song , các kiến thức về tứ giác… III/ Tiến trình bài dạy: Kiểm tra bài củ: HS1: hãy phát biểu định nghĩa tứ giác? Tổng các góc trong của tứ giác bằngbao nhiêu độ? HS2: Hãy vẽ tứ gíac ABCD có góc A = 1100 , góc D = 700 Gíao viên đặt vấn đề:Em có nhận xét gì về hai cạnh AB và CD của tứ giácABCD trên hình vẽ của hs2 ? Gỉai thích ? HS: AB // CD. Vì tổng hai góc trong cùng phía bù nhau( Góc A và góc D) GV:T a nói tứ giác như vậy là hình thang, và để tìm hiểu thêm các vấn đề khác về hình thang, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Đ ịnh nghĩa: Qua nhận xét trên em nào có thể hình thành định nghĩa hình thang? Gíới thiệu các yếu tố về cạnh đáy, cạnh bên, đường cao, đáy lớn , đáy nhỏ Hoạt động 2 ?1/ Treo bảng phụ hình 15 gọi hs trả lời, và giải thích(đối với câu a) Hoạt động 3 ?2 / Tổ chức học nhóm cho lớp Hình thang ABCD ,có đáy AB, CD a/ Cho biết AD//BC. Chứng minh rằngAD = BC, AB = CD b/ Cho biết AB= CD, Chứng minh rằng AD//BC, AD = BC Nhóm 1,2 làm ?2a Nhóm 3,4 làm ?2b Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang Hai hs khác nhắc lại Trả lời được ?2a/ Nối A,C . Xét (ABC và (.ADC ta có: · · 1 1 A C= AC là cạnh chung · · 2 2 A C= 1/ Định Nghĩa: (học ở SGK/ 69) ABCD là hình thang(AB//CD Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Từ đó cho học sinh tự rút ra nhận xét Hoạt động 4 Đưa hình 18 lên và cho hs nhận xét : hình thang này có gì đặc biệt: Ta nói đây là hình thang vuông. Vậy như thế nào là hình thangvuông ? Khẳng định: Đó chính là định nghĩa hình thang vuông củng cố: dùng bảng phụ treo hình 21 , mỗi hs lên tìm x ở 1 hình * đáp án: hình21a/ x = 1000, y = 1400 hình21b/ x = 700, y = 500 hình21c/ x = 900, y = 1150 Suy ra (ABC = (ADC (g.c.g) => AD = BC, AB = CD ?2b/ Nối A,C . Xét (ABC và (.ADC ta có: · · 1 1 A C= AC là cạnh chung AB = DC (gt) Suy ra (ABC = (ADC (c.g.c) => AD = BC và · · 2 2 A C= mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AD // BC Hình thang này có 1 góc vuông Trả lời được làm được *Nhận Xét: (SGK/70) 2/ Hình Thang Vuông : Định nghĩa:(sgk/70) IV/ HƯỚNG DẪN , DẶN DÒ Hướng dẫn làm bài tập 18/71 ABCD là hình thang có AB//CD => · · · · · · 0 0 0 0 180 20 100 , 80 A D A D A D + = − = ⇒ = = Mà Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 · · · · · · · · · · · · · 0 0 0 0 0 0 0 0 360 2 360 3 360 360 100 80 60 3 120 A B C D A C C D C A D C B + + + = + + + = = − − − − = = ⇒ = Học bài , làm bài tập 6,8,9,10 Xem lại các bài đã giải. Xem trước bài “ Hình Thang Cân Tiết3: HÌNH THANG CÂN I/ Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa hình thang cân, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân Kỹ năng :Biết vẽ hình thang cân , biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh , biết chứng minh một tứ giác là hình thang cân Thái độ : Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học II/ Chuẩn bị: Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh : kiến thúc của bài hình thang III/Tiến trình bài dạy: Kiểm tra bài củ: HS1: hãy phát biểu định nghĩa hình thang? Nếu hình thang có 2 cạnh bên song song thìnhư thé nào? Nếu hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau thì như thế nào? Gíao viên đặt vấn đề:Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta sẽ gặp rất nhiều hình ảnh có dạng hình thang . Một trong các dạng thường gặp ví dụ như một hình ảnh 1 chiếc thang , có rất nhiều hình thang , nhữnh hình thang đó người ta gọi là hình thang cân, vậy hình thang cân được định nghĩa như thế nào hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động1: Định nghĩa: ?1 : giáo viên treo bảng phụ lên có hình 23 cho hs nhận xét Từ đó hs hình thành định nghĩa hình thang *Lưu ý cho hs hình thang cân trước hết phải là hình thang, 2 góc kề 1 đáy có thể là đáy lớn hoặc đáy bé ?2:Đưa hình 24 lên bảng phụ hs cả lớp theo dõi , hình thang ở hình 23 có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau Học sinh biết hình thành địng nghĩa học sinh trả lời được 1/ Định Nghĩa: (học ở SGK/72) ABCD làhình thang cân(đáyAB,CD)(AB//CD và · · A B= hoặc · · C D= Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 sau đó từng hs trả lời Hoạt động 2:Tính chất Tổ chúc nhóm cho hs làm 2 bài tập sau: Nhóm 1,2: GT: ABCD là hình thang cân(AB // CD) Kl: AD = BC Nhóm 3,4:làm bài tập: GT: ABCD là hình thang cân ( AB // CD) Nhóm 1,2 : * N ếu AD cắt BC ở O ( giả sữ AB < CD) Ta có ABCD là hình thang cân nên · · · · · · 1 1 ,D C A B D C = = = ⇒ => (OCD cân => OD = OC (1) Vì · · · · 1 1 2 2 A C A C= ⇒ = => (OAB cân => OA = OB (2) Từ (1) và (2) => OD - OA = OC – OB hay AD = BC * Nếu AD // BC => AD = BC (dựa vào nhận xét) Nhóm 3,4 : Nối AC, BD * Chú ý: sgk/72 ?2: a/ Hình 24a, c, d b/ · · · 0 0 0 0 100 ; 70 , 110 ; 90D N I S= = = = $ c/ Hai góc đối của 1 hình thang thì bù nhau 2/Tính chất : a)Định lí 1: Gt ABCD là hình thang cân AB //CD Kl AD = BC b) Định lí 2: (SGK/73) Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 KL : AC = BD Hết giờ gv thu bài, hs nhận xét Sữa xong câu a/ gv cho hs rút rađịnh li1 * Gv nêu phần chú ý cho hs Làm tương tự đối với định lí 2 Hoạt động 3: Dấu hiệu nhận biết Cho hs đọc ?3, gv treo hình lên gọi 1 em lên làm , cả lớp cùng quan sát Từ đó hình thành định li 3 ?/ Qua định nghĩa và các định lí em nào có thể cho biết để chứng minh một tứ giác là hình thang ta phải chứng minh điều gì? Gv nhấn mạnh lại dấu hiệu nhận biết hình thang cân: + trước hết tứ giác đó phải là hình thang + có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau, hoặc có 2 đường chéo bằng nhau Xét (ADC và (BCD có : CD là cạnh chung ¼ ¼ ADC BDC= (hình thang cân) AD = BC ( cạnh bên của h.t.c) Suy ra (ADC = (BCD (c.g.c) => AC = BD Có thể hs trả lời chưa chính xac Gt ABCD là hình thang cân AB //CD Kl AC = BD 3/ Dấu hiệu nhân biết Đ ịnh lí 3: (sgk/ 74) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: (sgk/74) IV/ HƯỚNG DẪN , DẶN DÒ: Hỏc bài, làm bài tập 11-19 sgk / 74,75 Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Tiết4: LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Kiến thức : Oân tập về hình thang cân Kỹ năng : vẽ hình, phân tích vàgiải một bài toán hình học Thái độ : Rèn luyện cách gỉi một bài toán hình II/ Chuẩn bị: Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh : Bài tập III/ Tiến trình bài dạy: Kiểm tra bài củ:( kết hợp với luyện tập) Gíao viên đặt vấn đề: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG GHI Bài tạp 16/75 Cho hs đọc đề H s ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình ? Bài toán cần chứng minh mấy ý */ Để chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân ta cần chứng minh điều gì - Để chứng minh tứ giác BEDC là hình thang ta cần chứng minh điều gì - Để chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân ta cầ chứng minh điều gì - Để chứng minh ED // BC ta chứng minh điều gì -(ABC cân tại A =>góc B =? tương tự góc AED = ? - So sánh 2 góc B và AED. Hai góc này ở vị trí như thế nào */ Để chứng minh ED = EB ta chứng minh điều gì ? - Để chứng minh (EDB cân ta chứng minh điều gì ? - So sánh các góc EDB, DBC Sau khi lắng nghe gv phân tích , hs lên trình bày theo ý hiểu của mình Bài tập 18/75 Bài tập 16/75 Xét (ABC cân tại A ta có: · · 0 180 2 A B − = và · · 0 180 2 A AED − = Suy ra: · · B AED= Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị , suy ra DE //BC => Tứ giác EBCD là hình thang Mặt khác · · B C= ((ABC cân tại A) Suy ra : Hình thang EBCD làhình thang cân */ Ta lại có ED // BC => · · 1 2 D B= mà · · 1 2 B B= Suy ra : · · 1 1 B D= => ( EBD cân tại E => EB = ED Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 a/ Để chứng minh (EDB cân ta chứng minh điều gì ? Giã thiết đã cho ta điều gì? ? Theo em tứ gíac ABED là hình gì Hình thang có 2 cạnh bên song song thì như thế nào? b/ Để chứng minh (ADC = (BDC ta cần chứng minh mấy ý ? -Để chứng minh · · 1 1 D C= ta cần chứng minh điều gì? c/ Tứ giác ABCD theo đề bài đã là hình gì? - Ta cần chúng minh điều gì nữa để nó là hình thang ? -( ADC = ( BDC ( cmt) => điều gì? Bài tập 17/75: Cho hs đọc đề H s ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình ?Để chứng minh ABCD là hình thang cân ta làm như thế nào/ Gv hướng dẫn vẽ hình thêm : Gọi E là giao điểm 2 đường chéo . Vậy AC =? , BD =? - Đ ể AC = BD ta cần chứng minh điều gì? Đ ể ED = EC ta cần chứng minh điều gì? - Làm thế nào để chứng minh (EDC cân? Tương tự để chứng minh EA = EB Bài 18/75 a/ Ta có ABEC là hình thang (AB //EC) có 2 cạnh bên AC, BE song song => AC = BE => (DBE cân tại B b/ Ta có ( DBE cân tại B =.> · · 1 D E= Mà AC //BE (gt) => · · 1 C E= Suy ra · · 1 1 D C= Xét tam giác ACD và BDC CÓ : AC = BD · · 1 1 D C= DC là cạnh chung Suy ra ( ADC = ( BDC ( c.g.c) c/ Ta có ( ADC = ( BDC ( cmt) => · · ADC BCD= => Hình thang ABCD là hình thang cân Bài 17 / 75 Gọi E là giao điểm của CA và BD Ta có : · · ACD BDC= ( gt) => ( EDC cân => ED = EC Mặt khác AB // CD => · · · · 1 1 1 1 D B C A = = Suy ra : · · 1 1 A B= => ( EAB cân tại E => EA = EB MàAC = AE +EC BD = ED + EB Năm học 2013-2014 [...]... EF//AB//CD EF = AB + CD 2 Sau khi hs ó bit cỏch chng minh nh sgk Gii thiu ho hs cỏch chng minh khỏc: -dng CK = AB, sao cho CK nm trờn dng CD -Chng minh 3 im A,F,K thng hng Sau khi chng minh bi toỏn ta khng nh li iu gỡ? Gv nhn mnh li õy l ni dung ca nh lớ 4 Gv gi hs v hỡnh,ghi gt , kl ca nh lớ Hc sinh lm Chng minh :(SGK/ 78) Nm hc 2013-2014 Giỏo ỏn Hỡnh hc lp 8 Hot ng 3: Lm ?5 Tớnh x trong hỡnh v sau: Gi hs... bit chng minh mt t giỏc l hỡnh bỡnh hnh Thỏi : Rốn luyn k nng chng minh hỡnh hc , bit vn dng cỏc tớnh cht ca hỡnh bỡnh hnh chng minh cỏc on thng bng nhau, chng minh cỏc gúc bng nhau, chng minh 3 im thng hng vn dng du hiu nhn bit hỡnh bỡnh hnh chng minh 2 ng thng song song II/ Chun b: Giỏo viờn: bng ph v hỡnh 66,67 Hc sinh: nh ngha v cỏc tớnh cht ó hc ca hỡnh thang , cỏc dng c hc tp III/ Tin trỡnh... Tớnh x trong hỡnh v sau: Gi hs ng ti ch tr li ỏp ỏn: x = 15m Tng t, Lm bi tp23 trang 80 Hs ng ti ch tr li ỏp ỏn x = 5dm B23 /80 IV/ Hng dn , dn dũ: Hc bi, lm bi tp 24,25,26,27, 28 trang 80 Tit7: LUYN TP I/ Mc tiờu: Kin thc: Oõn tp cỏc kin thc v ng trung bỡnh ca tam giỏc, ng trung bỡnh ca hỡnh thang K nng : Võn dng cỏc kin thc v ng trung bỡnh ca tam giỏc, ng trung bỡnh ca hỡnh thang gii toỏn Thỏi : Rốn... trang 79 ,89 Tit6: NGTRUNGBèNHCATAMGIC-CAHèNH THANG (tt) I/ Mc tiờu: Kin thc: Nm c nh ngha ,v cỏc nh lớ 3,4 v ng trung bỡnh ca hỡnh thang K nng : Bit vn dng cỏc dnh lớ v ng trung bỡnh ca hỡnh thang tớnh di, chng minh 2 on thng bng nhau, hai on thng song song Thỏi :Rốn luờn cỏch lp lun trongchng minh II/Chun b: Nm hc 2013-2014 Giỏo ỏn Hỡnh hc lp 8 Giỏo viờn : giỏo ỏn, bng ph Hc sinh: Cỏc kin thc v... ltrung li bi kim tra bi c im ca AC , F ltrung im ca BC Vy iu ú cú ỳng hay khụng chỳng ta hóy cựng chng minh Da vo nh lớ 1 em no cú th nờu c cỏch chng Chng minh:(SGK/ 78) minh bi túan trờn Qua phn chng minh ta khng nh li iu gỡ? Nhn mnh li nh lớ Gi hs ghi gt, kl Lng nghe cụ gi ý v núi lờn phn chng minh ng thng i qua trung im hai cnh bờn camt hỡnh thang gi l ng gỡ ca hỡnh thang? Gớao viờn gii thiu nh ngha... ta cn chnh minh iu gỡ? Vỡ tam giỏc ACD luụn dng c => hỡnh thang ABCD luụn dng c , bi toỏn cú 1 nghim hỡnh * Lu ý cho hs khi lm bi ch cn ghi cỏch dng v chng minh Hat ng 4:luyn tp lm bi tp 29/ 83 -Y/c hs nờu cỏc bc gii mt bi tn dng hỡnh Gm 3 bc : Phõn tớch Cỏch dng Chng minh Bin lun Dng tam giỏc ACD vỡ tam gớac ACD cú cỏc yu t ca 1 bi toỏn dng hỡnh c bn Hs lng nghe v tip thu hs t chng minh Cỏch dng:... thc: Oõn tp cỏc kin thc v bi toỏn dng hỡnh K nng : Võn dng cỏc kin thc v dng hỡnh gii bi toỏn dng hỡnh thang Thỏi : Rốn luyn k nng phõn tớch vgii toỏn dng hỡnh , t bit l 2 bc cỏch dng v chng minh II/ Chun b: Giỏo viờn : thc Compa Hc sinh : thc Compa , cỏc bc gii mt bi toỏn dng hỡnh III/ Tin trỡnh bi dy: Kim tra bi c(kt hp vi luyn tp) Gớao viờn t vn : Sau khi ó c ụn tp v hc cỏc kin thc v cỏc bi toỏn... G/v nờu bi tp 39 /88 -Y/c hs c li -Hs v li hỡnh y/c gỡ ? ( cm AD+DB < AE+EB) - Ta c: C/x vi A qua d,nờn => d l ng trung trc ca AC M D thuc d =>DA=DC =>DA+DB =DC+DB =BC (1) E thuc d ,nờn =>EA=EC =>AE+EB=EC+EB >BC (t/c bt ng thc)(1) T (1) & (2) => AD+DB< AE+EB -Y/c hs nhn xột kt qu Bi 41 /88 Cỏc cõu sau dỳng hay sai: Cõu a) ỳng Cõu b) ỳng Cõu c) ỳng Cõu d) Sai Tng t hs lm bi tp 41 /88 -Y/c hs nhc li... ngang Bỏi tp 42 /89 -Hóy tỡm nhng ch cỏi c mt trc i xng? -Ch cỏi c hai trc i xng ? Nm hc 2013-2014 Bi 42 /88 *Ch cỏi c mt trc i xng l: A, M,T,U,V,Y,B,C,D,,E * C hai trc i xng l:H,O,X * Ta c th gp t giy lm t ctch H vỡ ch H c hai trc /x vung gc vi nhau Giỏo ỏn Hỡnh hc lp 8 IV/ HNG DN DN D Xem li cỏc bi tp ó gii Xem trc bi hỡnh bỡnh hnh Tit12 : HèNH BèNH HNH I/ Mc tiờu: Kin thc: Hc sinh cn hiu nh ngha... minh chng minh hai on thng bng nhau ta thng a v chng minh 2 tam giỏc bng nhau Ta thy AE l cnh ca tam giỏc no? Tỡm 1 tam giỏc cha cnh BE v bng tam giỏc cha cnh EA HOT NG CA TRề NI DUNG GHI 1/ ng trung bỡnh ca tam giỏc : a)nh lớ 1:(sgk/76) Lng nghe v quan sỏt li bi kim tra bi c Chng minh :(SGK/76) AE l cnh ca tam giỏc ADE Bng cỏch t E k 1 ng Nm hc 2013-2014 Giỏo ỏn Hỡnh hc lp 8 bng cỏch no? chng minh . song , hai đáy bằng nhau) II /Chuẩn bị: Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Giáo viên : giáo án, bảng phụ Học sinh: kiến thúc về hai đường thẳng song song , các kiến thức về tứ giác… III/ Tiến. thang(AB//CD Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 Từ đó cho học sinh tự rút ra nhận xét Hoạt động 4 Đưa hình 18 lên và cho hs nhận xét : hình thang này có gì đặc biệt: Ta nói đây là hình thang. học các kiến thức về đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang hôm nay chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức ấy làm các bài tập sau Năm học 2013-2014 Giáo án Hình học lớp 8 HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, giáo án hình học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,

Mục lục