0

giáo án địa lý lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

153 812 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 16:34

Phần một: Thiên nhiên con ngời ở các châu lục (tiếp theo) XI. Châu á Tiết 1 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Hiểu rõ đặc điểm vị trí địa lí, kích thớc, đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu á. - Củng cố và phát triển các kĩ năng đọc, phân tích và so sánh các đối tợng trên lợc đồ. II. Phơng tiện dạy học - Lợc đồ vị trí địa lí châu á trên địa cầu. - Bản đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu á. - Bảng phụ III. Tiến trình dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài mới 2.1. Mở bài Châu á là một châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng. Tính phức tạp, đa dạng đó đợc thể hiện trớc hết qua các cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Bài học nay chúng ta sẽ tìm hiểu: Tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản. 2.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học của GV, HS Nội dung bài học Hoạt động 1: HS thảo luận toàn lớp để tìm hiểu vị trí địa lí và kích thớc của châu lục rồi rút ra ý nghĩa. GV: treo lợc đồ vị trí địa lí châu á trên địa cầu, cho HS biết châu á là bộ phận của lục địa á - âu. ? Quan sát H 1.1, hãy cho biết: + Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu á nằm trên những vĩ độ địa lí nào? + Châu á tiếp giáp với các đại dơng và các châu lục nào? + Em hãy cho biết ý nghĩa của các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc trên đối với khí hậu châu á. HS thảo luận, GV chuẩn xác kiến thức. GV nhấn mạnh: đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc trên có ảnh hởng lớn đối với khí hậu của châu lục, làm cho khí hậu châu á phân hoá đa dạng, phân hoá thành nhiều đới khí hậu khác nhau, các đới khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. - Chốt lại GV hoặc HS: Châu á kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dơng lớn. Đây là châu lục rộng nhất thế giới. GV: nh vậy chúng ta đã tìm hiểu đợc vị trí địa lí và kích thớc của châu á. Châu á có đặc điểm địa hình nh thế nào? Có những tài nguyên khoáng sản gì? và phân bố ra sao? Để hiểu rõ hơn chúng ta qua mục 2 tìm hiểu. Hoạt động 2: HS làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm địa hình châu á. ? Quan sát H 1.2, em hãy: + Tìm và đọc tên các dãy núi chính và các sơn nguyên chính. + Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng bậc nhất. + Xác định các hớng núi chính. 1. Vị trí địa lí và kích thớc của châu lục * Vị trí địa lí - Điểm cực Bắc: 77 0 44 B (mũi Sê-li-u-xkin). - Điểm cực Nam: 1 0 16 B (mũi Pi ai nằm trên bán đảo Ma lắc ca) - Tiếp giáp với: + đại dơng: Bắc Băng Dơng phía Bắc. Thái Bình Dơng phía Đông ấn độ Dơng phía Nam. + châu lục: Âu, Phi. * Kích thớc - Diện tích: + phần đất liền: 41,5 triệu km 2 + phần đất liền + các đảo: 44,4 triệu km 2 => Châu lục rộng nhất thế giới. - Khoảng cách + Điểm cực Bắc -> Nam: 8500 km. + Từ bờ Tây -> bờ Đông: 9200 km. 2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản GV gọi 3 HS lên bảng chỉ trên bản đồ tự nhiên châu á các đơn vị địa hình vừa nghiên cứu: núi, sơn nguyên, đồng bằng, hớng núi. ? Qua các đơn vị trên, em có nhận xét về đặc điểm địa hình châu á nh thế nào? HS trả lời, GV chuẩn xác kiến thức - GV kết luận: địa hình đa dạng và bị chia cắt phức tạp ( sử dụng bảng phụ). a. Đặc điểm địa hình * Sơ đồ Đặc điểm địa hình Có nhiều hệ thống núi đồ sộ: Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An tai Có nhiều sơn nguyên cao Trung Xi bia, Tây Tạng, A ráp, I-ran, Đê can Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. Các dãy núi chạy theo 2 h- ớng chính: + đông - tây hoặc gần đông - tây. + bắc - nam hoặc gần bắc nam. -> địa hình bị chia cắt phức tạp. Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm. Hoạt động 3: HS làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm và sự phân bố khoáng sản châu á. ? Quan sát H 1.2, hãy cho biết: + Châu á có những khoáng sản chủ yếu nào? + Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? ? Qua đó, em có nhận xét về nguồn khoáng sản của châu á nh thế nào? GV chốt lại: + phong phú, trữ lợng lớn. + các khoáng sản quan trọng. b. Khoáng sản - Có nguồn khoáng sản rất phong phú với trữ lợng lớn, chủ yếu: Than, sắt, đồng, crôm, dầu mỏ, khí đốt, thiếc . - Khoáng sản quan trọng Dầu mỏ Khí đốt Tây Nam á, ĐB.Tu ran, ĐB.Tây Xi bia, Tây Nam á, ĐB.Tây Xi bia 2.3. Củng cố ? Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc của lãnh thổ châu á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu. ? Nêu đặc điểm của địa hình châu á. IV. Dặn dò - Về nhà học bài cũ + làm bài tập 3 - Nghiên cứu trớc bài mới: Tiết 2, bài 2. Khí hậu châu á + phân hoá khí hậu + các kiểu khí hậu (gió mùa, lục địa) Ngày 1 tháng 9 năm 2008 Tiết 2 Bài 2: Khí hậu châu á I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Hiểu đợc tính phức tạp, đa dạng của khí hậu châu á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lí, kích thớc rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh của lãnh thổ. - Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu chính của châu á. - Củng cố và nâng cao các kĩ năng phân tích, vẽ biểu đồ và đọc lợc đồ khí hậu. II. Phơng tiện dạy học - Bản đồ các đới khí hậu châu á. - Các biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu chính của châu á do GV tự chuẩn bị. III. Tiến trình dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ ? Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thớc của lãnh thổ châu á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu. ? Nêu đặc điểm của địa hình châu á. 3. Bài mới 3.1. Mở bài Châu á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, có kích thớc rộng lớn và cấu tạo địa hình phức tạp. Đó là những điều kiện để tạo ra sự phân hoá khí hậu đa dạng và mang tính chất lục địa cao. Cụ thể nh thế nào các em sẽ đợc biết trong bài học hôm nay. Tiết 2, bài 2. Khí hậu châu á. 3.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học của GV, HS Nội dung bài học ? Quan sát H 2.1, em hãy: + Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ. + Giải thích tại sao khí hậu châu á chia thành nhiều đới nh vậy? HS trả lời, giải thích; GV chuẩn xác kiến thức. ? Quan sát tiếp H 2.1, em hãy cho biết ngoài các đới dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ thì từ cực Bắc đến vùng Xích đạo còn có đới khí hậu nào nữa không? nêu tên? ? Quan sát tiếp H 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó. HS quan sát hình đọc kiểu khí hậu thuộc đới có nhiều kiểu. ? Giải thích tại sao khí hậu châu á lại chia thành nhiều kiểu nh vậy? - GV chốt lại (sử dụng bảng phụ) 1. Khí hậu châu á phân hoá đa dạng a. Khí hậu châu á phân hoá thành nhiều đới khác nhau - Các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. + Đới khí hậu cực và cận cực + Đới khí hậu ôn đới + Đới khí hậu cận nhiệt + Đới khí hậu nhiệt đới + Đới khí hậu xích đạo => Giải thích: Do lãnh thổ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo làm phân hoá khí hậu thành nhiều đới. b. Các đới khí hậu châu á thờng phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu khác nhau do: + lãnh thổ rộng lớn + có các dãy núi và sơn nguyên cao: ngăn ảnh hởng của biển vào nội địa. khí hậu thay đổi theo độ cao địa hình. Bảng phụ: Sơ đồ phân hoá khí hậu châu á Cận và cận cực Đới khí hậu Kiểu khí hậu Nhiệt đới Xích đạo Khí hậu châu á ôn đới Lục địa Gió mùa Hải dơng Địa trung hải Gió mùa Lục địa Núi cao Khô Gió mùa Cận nhiệt đới - GV chuyển sang mục 2. * Thảo luận nhóm +) Chia lớp thành 6 nhóm. +) Nhiệm vụ cho từng nhóm: + Nhóm 1, 2, 3 nghiên cứu kiểu khí hậu gió mùa cụ thể: Nhóm 1: sự phân mùa và đặc điểm các mùa của kiểu khí hậu gió mùa. Nhóm 2: kiểu khí hậu gió mùa có mấy loại? Nhóm 3: cho biết sự phân bố của kiểu khí hậu gió mùa. + Nhóm 4, 5, 6 nghiên cứu kiểu khí hậu lục địa. Nhóm 4: sự phân mùa và đặc điểm các mùa của kiểu khí hậu lục địa. Nhóm 5: kiểu khí hậu lục địa có mấy loại? Nhóm 6: cho biết sự phân bố của kiểu khí hậu lục địa. +) Thời gian: 5 phút. HS nghiên cứu SGK và quan sát H 2.1 thảo luận các nội dung theo sự phân công. Trong lúc HS thảo luận, GV kẻ bảng: 2. Khí hậu châu á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa đặc điểm Kiểu Phân mùa Phân loại Phân bố Khí hậu gió mùa Khí hậu lục địa HS thảo luận nhóm xong, GV chỉ định các nhóm lên trình bày ý kiến của mình bằng cách ghi nhanh lên bảng, các nhóm khác nhận xét bổ sung (nếu cần). - GV khắc lại kết hợp bảng phụ: Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa châu á Đặc điểm Kiểu Phân mùa Phân loại Phân bố Khí hậu gió mùa Có 2 mùa rõ rệt - mùa đông: + gió từ nội địa thổi ra. + không khí khô, lạnh. + ma không đáng kể. - mùa hạ: + gió thổi: ĐD -> LĐ + thời tiết nóng ẩm + ma nhiều. 3 kiểu loại - khí hậu gió mùa nhiệt đới. - khí hậu gió mùa cận nhiệt. - khí hậu gió mùa ôn đới. Nam á và Đông Nam á Đông á Đông á Khí hậu lục địa - Chia làm 2 mùa: + mùa đông: khô, lạnh. + mùa hạ: khô, nóng. - Lợng ma có sự thay đổi từ 200 500 mm. - Độ bốc hơi rất lớn. - Độ ẩm không khí thấp. - Khí hậu cận lục địa. - Khí hậu ôn đới lục địa. Tây á và vùng nội địa. Trung á 3.3. Củng cố ? Nêu đặc điểm khí hậu châu á. IV. Dặn dò - Học bài cũ + làm bài tập 1,2 SGK. - Nghiên cứu trớc bài mới: Tiết 3, bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á Ngày 9 tháng 9 năm 2008 Tiết 3 Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu á I. Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Nắm đợc các hệ thống sông lớn, đặc điểm chung về chế độ nớc sông và giá trị kinh tế của chúng. - Hiểu rõ sự phân hoá đa dạng của các cảnh quan tự nhiên và mối quan hệ giữa khí hậu với cảnh quan. - Hiểu đợc những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên châu á đối với việc phát triển kinh tế-xã hội. II. Phơng tiện dạy học - Bản đồ địa lí tự nhiên châu á. - Bản đồ cảnh quan tự nhiên châu á. - Một số tranh hoặc ảnh về: + cảnh quan đài nguyên. + cảnh quan rừng lá kim hoặc các cảnh quan khác mà học sinh nớc ta ít biết đến. + một số động vật đới lạnh: tuần lộc, nai sừng tấm, cáo III. Tiến trình dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 trong SGK. 3. Bài mới 3.1. Mở bài Châu á có mạng lới sông ngòi khá phát triển, song sự phân bố không đồng đều và chế độ nớc thay đổi phức tạp. Các cảnh quan tự nhiên phân hoá đa dạng. Nhìn chung thiên nhiên châu á có nhiều thuận lợi nhng cũng không ít khó khăn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia ở châu lục này. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung đó: Tiết 3, bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á. 3.2. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học của GV, HS Nội dung bài học - HS làm việc cá nhân: Dựa vào bản đồ và các thông tin SGK: ? Nêu đặc điểm của sông ngòi châu á. GV sử dụng câu hỏi gợi mở: + Mạng lới sông ngòi của châu á nh thế nào? + Sự phân bố của sông ngòi châu á ra sao? + Sông ngòi châu á có giá trị kinh tế gì? - Thảo luận nhóm. + Nhiệm vụ: các nhóm dựa vào H 2.1, H 2.1 kết hợp với thông tin SGK và kiến thức đã học tìm hiểu đặc điểm các hệ thống sông theo những nội dung sau: Hệ thống sông? Tên các con sông lớn? Nơi bắt nguồn? Hớng chảy? Đổ vào biển và đại dơng nào? Nguồn cung cấp nớc ? Chế độ nớc? + Chia nhóm: Nhóm 1,3: Tìm hiểu sông ngòi Bắc á. Nhóm 2,5: Tìm hiểu sông ngòi Đông Nam á, Nam á, Đông á. Nhóm 4,6: Tìm hiểu sông ngòi Tây Nam á, Trung á. Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả. GV bổ sung, chuẩn kiến thức (bảng phụ). 1. Đặc điểm sông ngòi * Đặc điểm chung. - Sông ngòi châu á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn. - Các sông ở châu á phân bố không đều, có chế độ nớc phức tạp. - Sông ngòi châu á có giá trị kinh tế về nhiều mặt: giao thông, thuỷ điện, du lịch, cấp nớc cho sản xuấtátinh hoạt * Đặc điểm các hệ thống sông ở các khu vực. (Bảng phụ) Đặc điểm Khu vực Mạng lới sông Hớng chảy Chế độ nớc Bắc á Có mạng lới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông Ô bi, sông I-nê-nit-xây, sông Lê Na Nam lên Bắc + Mùa đông: sông bị đóng băng kéo dài. + Mùa xuân: nớc sông lên nhanh (do băng tuyết tan ) gây ra lũ băng lớn. Đông Nam á Nam á Đông á Có mạng lới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông A-mua, sông Hoàng Hà, sông Trờng Giang, sông Mê Kông, sông Hằng. - Đông - Tây - Bắc - Nam Chế độ nớc phụ thuộc chế độ ma. + Mùa ma: sông có nớc lớn. + Mùa khô: nớc sông cạn. Tây Nam á Trung á Sông ngòi kém phát triển Gần Đông - Tây + Mùa khô: nớc sông cạn hoặc kiệt. + Mùa ma: nớc không lớn (do ma, tuyết và băng tan từ các núi núi cao). - HS làm việc cá nhân: ? Dựa vào H 2.1 và 3.1, em hãy cho biết: + Tên các đới cảnh quan của châu á, theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ. + Tên các cảnh quan phân bố ở các khu vực khí hậu gió mùa và các cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn. ? Nhận xét về cảnh quan tự nhiên châu á, giải thích? - HS quan sát tranh cảnh quan rừng lá kim, rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới ẩm của châu á và quan sát H 3.2. ? Nêu đặc điểm của rừng lá kim, rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới. ? Các loại rừng này phân bố ở đâu? GV chốt lại: Cảnh quan châu á phân hoá rất đa dạng. Ngày nay phần lớn các cảnh quan nguyên sinh đã bị con ngời khai thác, biến thành đồng ruộng, các khu dân c và khu công nghiệp. - GV yêu cầu HS dựa vào bản đồ tự nhiên châu á, thông tin SGK và vốn hiểu biết: ? Thiên nhiên châu á có những thuận lợi, khó khăn đối với sản xuất và đời sống nh thế nào? HS trả lời, GV chuẩn kiến thức (bảng phụ: sơ đồ). 2. Các đới cảnh quan tự nhiên - Các cảnh quan tự nhiên châu á phân hoá đa dạng (gồm 10 đới cảnh quan). - Cảnh quan khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa chiếm diện tích lớn. - Tìm hiểu một số cảnh quan rừng. + rừng lá kim: Xi-bia. + rừng cận nhiệt: Đông á + rừng nhiệt đới: Đông á, Nam á, Đông Nam á. 3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu á Thiên nhiên châu á Thuận lợi Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. - Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng với trữ lợng lớn. - Tài nguyên: đất, khí hậu, nớc, sinh vật đa dạng. - Nguồn năng lợng dồi dào. Khó khăn - Địa hình núi cao hiểm trở. - Hoang mạc rộng lớn. - Khí hậu khắc nghiệt(lạnh hoặc khô nóng) - Nhiều thiên tai: động đất, núi lửa, bão lụt Cơ sở tạo ra sự đa dạng về các sản phẩm. - Gây trở ngại lớn cho giao lu, mở rộng diện tích đất canh tác - Thiệt hại về ngời và của 3.3. Củng cố ? Dựa vào bản đồ trình bày đặc điểm chung của sông ngòi châu á. ? Nối các ý ở cột A với cột B cho đúng. A B Cực và cận cực a) Rừng nhiệt đới ẩm Ôn đới lục địa b) Rừng cận nhiệt đới ẩm Ôn đới gió mùa c) Rừng lá cứng địa Trung Hải Cận nhiệt lục địa d) Đài nguyên Cận nhiệt gió mùa e) Rừng lá kim Nhiệt đới gió mùa f) Rừng hỗn giao và rừng lá rộng Cận nhiệt địa Trung Hải g) Hoang mạc và bán hoang mạc IV. Dặn dò - Học bài cũ + làm bài tập 3 SGK. - Nghiên cứu trớc bài mới: Tiết 4, bài 4: Phân tích hoàn lu gió mùa châu á. [...]... giảm đáng kể nhng có số dân đông nhất thế giới chiếm hơn 50% dân số của thế giới - Dân c thuộc nhiều chủng tộc Dân c châu á có thành phần chủng tộc đa dạng, chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, và số ít Ô-xtra-lô-it - Châu á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, ấn Độ giáo Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 20 08 Kiểm tra 45 phút Môn: Địa lí Họ tên: Lớp: 8 Điểm... Dặn dò - Học bài cũ (tiết 1 đến tiết 6) - Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết Ngày 13 tháng 10 năm 20 08 I Mục tiêu kiểm tra Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, rút ra những sai lệch trong quá trình học tập để kịp thời bổ sung, uốn nắn II Chuẩn bị 1 Giáo viên: Đề kiểm tra 2 Học sinh: Ôn tập tốt, bút viết III hoạt động trên lớp 1 ổn định lớp 2 Kiểm tra - Phát đề kiểm tra - HS làm... tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, ấn Độ giáo Ngày 24 tháng 10 năm 20 08 Tiết 9 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nớc Châu á I Mục tiêu bài học Sau bài học, HS cần: - Sơ bộ hiểu quá trình phát triển của các nớc châu á - Hiểu đợc đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nớc châu á hiện nay - Rèn luyện kĩ năng phân tích các bảng số liệu kinh... bày: + Mỗi tôn giáo đợc ra đời vào thời gian nào? ở đâu? + Thần linh đợc tôn thờ của các tôn giáo ở châu á? + Khu vực phân bố chủ yếu của các tôn giáo ở châu á? Mỗi nhóm thảo luận 1 tôn giáo với thời gian 2 phút Đại diện nhóm trình bày kết quả; GV chuẩn kiến thức ? Các tôn giáo có vai trò nh thế nào? ? Việt Nam có những tôn giáo nào? giảm đáng kể nhng có số dân đông nhất thế giới chiếm hơn 50% dân số... Cách thức báo cáo: 1 HS đọc bản báo cáo và 1 HS sử dụng BĐ chỉ các nớc đợc nêu tên (Các HS khác quan sát, nhận xét và đối chiếu các nớc trên átlát Địa lí các châu) Bớc 3: GV chuẩn hóa kiến thức bằng thông tin phản hồi chuẩn bị trớc(bảng phụ) HĐ3: Đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các nớc châu á (GV thuyết trình dựa vào nội dung trang 23 SGK) 2.3 Củng cố 2 Đặc điểm phát triển kinh... tập: Dựa vào H8.1, H8.2, nội dung SGK và kiến thức đã học hãy trả lời những câu hỏi sau: So sánh các loại cây trồng, vật nuôi phổ biến ở 2 khu vực Đông á, Đông Nam á, Nam á với khu vực Tây Nam á và nội địa? Giải thích sự phân bố đó ? Cây Vật Giải thích Khu vực trồng nuôi Đông Nam á, Nam á, Đông á Tây Nam á và nội địa Đại diện nhóm nhận xét, các nhóm khác góp ý, bổ sung; GV chuẩn kiến thức Nội dung... tôn giáo lớn nào? - Nhóm 8: Trình bày đặc điểm phân bố dân c, đô thị của châu á và giải thích Các nhóm thảo luận, hoàn thành theo yêu cầu đề ra (10' ) Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức qua bản đồ 2.3) Củng cố, đánh giá - Điền tiếp nội dung cần thiết vào các ô của sơ đồ, đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ cho đúng về đặc điểm tự nhiên của châu á - GV đánh... 2,3- Chuẩn bị bài thực hành, chuẩn bị 1 lợc đồ trống châu á to bằng giấy A4 cho tiết tới: tiết 6 - bài 6: Thực hành: Đọc phân tích lợc đồ phân bố dân c và các thành phố lớn của châu á V Phụ lục * Bảng 1: các tôn giáo chính ở châu á Tôn giáo Thời gian ra đời Địa điểm ra đời Thần linh đợc tôn thờ Đấng tối cao Bà La Môn ấn độ giáo 2500 trớc CN ấn độ Phật giáo Thế kỉ VI trớc CN ấn độ Phật Thích Ca Kitô giáo. .. Phơng tiện dạy học - Bản đồ kinh tế châu á - Một số tranh ảnh về các thành phố, các trung tâm kinh tế lớn của một số nớc ở châu á III Tiến trình dạy học 1 ổn định lớp 2 Bài mới 2.1 Mở bài Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh (2), sau khi kiểm tra sự chuẩn bị của HS về su tầm thông tin, GV nêu ra vấn đề: Các em đã thu thập đợc một số thông tin nhất định về quá trình phát triển kinh tế của các nớc châu á Vậy... trên lớp 1 ổn định lớp 2 Kiểm tra - Phát đề kiểm tra - HS làm bài, GV giám sát HS làm bài - GV thu bài, nhận xét thái độ, ý thức làm bài của HS 3 Hớng dẫn chuẩn bị bài mới Đề kiểm tra Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 20 08 Kiểm tra 45 phút Môn: Địa lí Họ tên: Lớp: 8 Điểm Lời nhận xét của giáo viên Phần trắc nghiệm Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu ý em cho là đúng 1 Chủng tộc Môn-gô-lô-it của châu á phân . á - Nam á Kitô giáo Đầu CN Pa-lê-xtin Chúa Giê- Su Phi lip pin Hồi giáo Thế kỉ XII sau CN Arập Xêut Thánh A-la - Nam á - In đô nê xi a - Ma lai xi a Ngày 30 tháng 9 năm 20 08 Tiết 6 Bài 6:. sung, GV chuẩn kiến thức (bảng 1) - HS hoạt động theo nhóm: HS dựa vào H4.1, H4.2 kết hợp kiến thức đã học làm bài tập 3 sgk Đại diện các nhóm trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức (bảng. của các tôn giáo lớn. Châu á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, ấn Độ giáo. Bảng1 3.3. Củng cố ? Vì sao dân c lại tập trung đông ở châu á ? Năm 2002 dân
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lý lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, giáo án địa lý lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,

Từ khóa liên quan